Sunteți pe pagina 1din 2

Probleme lucrul mecanic puterea mecanic

1. Un cal trage o crua cu o for de traciune de 240N ntre bornele kilometrice 7 i 27 n 3h


i 20min. O motociclet, al crei motor dezvolt o for de traciune de 120N, parcurge aceeai
distan n 20 de minute. Cine efctueaz un lucru mecanic mai mare? Cine are puterea mai
mare?
F1=240N

d=27-7=20 (km)

d=20 km=20.000m

t1=3h 20min.=3x3.600s+20x60s=12.000s
F2=120N
t2=20min.=1.200s
L1=F1xd=240Nx20.000m=4 800 000 J
L2=F2xd=120Nx20.000m=2 400 000 J (Joule)
L1>L2 (4 800 000 J > 2 400 000 J)
P1 =

= 400W

P2 =

= 2000W

P2 > P1 ; ( 2000W> 400W )


2. O for efecueaz un lucru mecanic de 1.000J n 100s. O alt for efectueaz un lucru mecanic
de 100J n timp de 10s. n ce caz puterea mecanica este mai mare?
F1: L1=1000J

P1=L1/t1=1000J/100s=10W

t1=100s
F2; L2=100J

P2=L2/t2=100J/10s=10W

t2=10s
P1=P2= 10W
3. Ce putere furnizeaz o cdere de ap de la nlimea de 80m, care transport 75m 3 de ap pe
minut (g=10N/kg; =1000kg/m3)?
d=80m
V=75m3
t=1min=60s
=1000kg/m3

m=V x =75m31000 kg/m3= 75 000kg


G=75 000kgx10N/kg=750.000N
L=Fx d=750.000Nx80m=60.000.000J =60MJ
P=L/ t=60.000.000J/60s=1.000.000W = 1MW
1

P=1.000.000W=1MW

4. O macara cu puterea 8,82kW a ridicat un corp cu masa 4,5t la o nlime de 8m. n ct timp a
fcut aceast lucrare? Se d g=9.8N/kg.
P=8.82kW=8820W

P=L/t

m=4.5t=4500kg

L=Fxd=44100Nx8m=3.528.00J

d=8m

F=G=9.8N/kgx4500kg=44100N

t=?

P=L/t=>8820W=352800J/t=>t=352800/8820=40s

g=9.8N/kg

t=40s

5. Ce greutate are un tren care merge cu viteza constant de 54km/h dac puterea motorului
locomotivei este 270kW, iar fora de frecare este de 250 de ori mai mica dect greutatea trenului?
v=54km/h=15m/s

P=v x F=>270.00W=1.5m/s x F=>F=270.000W:1.5m/s

P=270kW=270.000W

F =18000N

Ff=G:250

G=18000Nx250=4500000N=4500kN

G=?

G=4 500kN=4 500 000N

6. Un automobil al crui motor are puterea de 100CP se deplaseaz cu viteza de 72km/h. Care este
fora de traciune dezvoltat de motorul automobilului?
P=100CP=100x736=73.600W

P=F x v=>73.600W=F x 20m/s=>F=76.300W:20m/s=>

v=72km/h=20m/s

F=3680N = 3,680kN

S-ar putea să vă placă și