Sunteți pe pagina 1din 3

Nume si prenume

Disciplina fizica

Clasa : a VII-a
Data:

Test de evaluare initiala


Partea I50p
1) Completati spatiile libere:.....10 p
a) Formula de calcul a densitatii este
b) Formula de calcul a greutatii este..
c) Unitatea de masura in S.I. pentru masa corpurilor este ..
d) Unitatea de masura in S.I. pentru forta este.
2)

Instrumentul de masura pentru greutate este:. 5 p

3)

a) dinamometrul ; b) cantarul ; c) cronometrul; d) ruleta


Daca se aduna 200 g+ 0,7 kg + 50 g, se obtine:.....5p
a) 1 Kg; b) 1,2 Kg ; 1000 g ; d) 950 g

4)

Volumul unui corp cu densitatea =1, 2 Kg / m3 si masa m=120 g este:10 p


a) 100 dm3 ; b) 10 cm3 ; c) 1000 cm3 ; d) 144 cm3.

5)

Un cub cu masa m=96 g si densitatea = 12 g /cm3 , are lungimea laturii :10 p

a) 0,2 cm ; b) 2 cm ; c) 20 cm ; d) 0,2 dm.


Stabiliti care dintre urmatoarele corpuri pot suferi deformari elastice:..5 p
a) arcurile de la un fotoliu
c) buretele pentru sters tabla
b) o lama de fier
d) o rigla de plastic
7) Instrumentul de masura pentru determinarea temperaturii unui corp se numeste..
5p
6)

Partea a II-a .40 p


8) Un resort se alungeste cu l= 5 cm. Care este constanta elastica a resortului, daca forta
deformatoare este 2N ?

10 p

9) O forta de 6N actioneaza asupra unui resort elastic cu constanta elastica k= 120 N /m. Calculati
alungirea resortului .
10 p
10) Calculati greutatea unui copil care are masa m= 45 Kg. Se considera g= 9,81 N/ Kg.

10p

11) Prezentati avantajele gruparii in paralel fata de gruparea in serie a 2 becuri si desenati schema
electrica corespunzatoare fiecarui mod de legare .
10p

Timp de lucru : 50 min


Se acorda 10 p din oficiu

Matricea de specificatie a testului


clasa a VII-a /2016- 2017
disciplina FIZICA
Competente
corespunzatoare
nivelurilor
taxonomice
Unitati de invatare
Concepte cheie
Continuturi
Teme

Identificarea
legilor,
principiilor,
caracteristicilor
unor fenomene si
marimi
caracteristice

Marimi fizice

Fenomene
termice

Fenomene
electrice si
magnetice

Forta

Clasificarea si
analiza unor
fenomene
fizice,
instrumente si
marimi
fizice

Rezolvarea unor
probleme cu
caracter teoretic
sau aplicativ

Analizarea
relatiilor cauzale
prezente in
desfasurarea
fenomenelor fizice

TEST DE EVALUARE INITIAL


Anul scolar 2016-2017
Disciplina Fizic
Clasa a VII-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se puncteaz oricare alte formulri/ modalitti de rezolvare corect a cerintelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord
fractiuni de punct
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprtirea punctajului total acordat
pentru test la 10.
PARTEA I (50 de puncte )

Nr. item
1.

a)
b)
c)
d)

Solutii

Punctaj

= m / V
G=mg
kg
N

2,5 puncte
2,5 puncte
2,5 puncte
2,5 puncte
= 10 puncte

Total
2

a)

5 puncte

d)

5 puncte

4.
5.
6.
7.

a)
b)
a), b), c)
termometrul

10 puncte
10 puncte
5 puncte
5 puncte

PUNCTAJ TOTAL PARTEA I__________

50 PUNCTE

PARTEA A II-A (40 de puncte)


8.

40N /m

10 puncte

9.

0,05 m

10 puncte

10.
11.

441,95 N
10 puncte
pentru raspuns corect argumentat privind avantajele 5 puncte
Pentru schema electrica a montajului serie
2,5p
Pentru schema electrica a montajului paralel
2,5p
PUNCTAJ TOTAL PARTEA a II-a _______ 40 PUNCTE

S-ar putea să vă placă și