Sunteți pe pagina 1din 2

Fizică : clasa a VI-a………...

Timp de lucru: 20 minute


Data : ………………………. Subiectul - 1 2 3 4 5 6
Numele :……………………. Punctajul 1 1 1 2 1 1 3
Nr.1

TESTUL Nr. 3

1. Scrie definiţiile :
a) Masa corpurilor
b) Unitatea de mãsurã pentru masa corpurilor în SI
2. Alege varianta corectă :
a) Apa are densitatea mai mare / mai micã decât a uleiului.
b) Inerţia este / nu este proprietate comunã tuturor corpurilor .

3. Completeazã tabelul respectând unitãţile de mãsurã pentru cele douã corpuri cu masele m1
şi m2 ;

Nr. m1 m2 m= m1+m2
1 0,12 dag 2 hg kg
2 79200 g 297540 cg g

4. Se macinã 100 g de zahãr. Zahãrul pudrã are masã diferitã ?


5. Simona are 450 hg, iar Monica 4500 dag. Cine este mai slabă?
6. Masa unui corp cu densitatea ρ=1200 kg/m3 şi volumul V=0,2 m3 este:
a)2,5 kg; b)25 kg; c)240kg; d)2500kg
Fizică : clasa a VI-a………... Timp de lucru: 20 minute
Data : ………………………. Subiectul - 1 2 3 4 5 6
Numele :…………………….
Punctajul 1 1 1 2 1 1 3
Nr.2

TESTUL Nr. 3

1. Scrie urmãtoarele :
a) Densitatea corpurilor
b) Unitatea de mãsurã pentru masa corpurilor în SI
2. Alege varianta corectă :
a) Când şoferul pune frânã brusc cãlãtorii se deplaseazã înspre faţa / spatele maşinii.
b) Masa unui camion gol este mai mare / mai micã decât a unui camion plin .

3. Completeazã tabelul respectând unitãţile de mãsurã pentru cele douã corpuri cu masele m1
şi m2 ;

Nr. m1 m2 m= m1+m2
1 127 dg 14324 mg g
2 200 hg 12450 g kg

4. Schimbând forma unei bucãţi de plastelinã masa ei se modificã ?


5. La cântărirea unui corp, pe talerul cu mase marcate,pentru echilibrare s-au pus : 5g, 10g,
2g, 500g şi 200g. Ce masă are corpul?
6. Masa unui corp cu densitatea 2500 kg/m3 şi volumul 0,1 m3:
a. 2,5 kg; b. 25 kg; c. 250 kg; d.2500 kg.