Sunteți pe pagina 1din 2

Test

de evaluare la fizică, clasa a VI-a


din partea direcției gimnaziului Hlina
Numele, prenumele elevului_____________________________ data_______________

1. Stabileşte prin săgeţi corespondenţa dintre mărimi şi unităţile lor: 3p


3
Temperatura g/cm
o
Densitatea C
Masa kg
m
2. Determină valoarea de adevăr a afimaţiilor, încercuind A, dacă afirmaţia este adevărată, sau F,
dacă ea este falsă: 3p
a) Substanța este alcătuiă din atomi și molecule. A F
b) La încălzirea unui corp moleculele lui se mișcă mai încet. A F
c) În sistemul internațional temperatura se masoară în K (Kelvin). A F

3.I) Două corpuri sunt în echilibru termic numai dacă: 1p


a) au aceeaşi masă; b) cel cald se răceşte;
c) au aceeaşi temperatură; d) sunt alcătuite din acelaşi material.
II) Temperatura unui corp a crescut de la -10oC pînă la 25oC. 1p
Cu cîte grade s-a încălzit corpul? :
a) 250C b) 350C c) -350C d) 150C

4. Continuaţi următoarele propoziţii astfel încît ele să fie adevărate: 3p


a) Marimea fizica ce descrie starea termica a corpurilor este...............................
b) Modificarea .........................unui corp datorita variatiei .........................se numeste dilatare.

Scrie rezolvarea completă a problemelor:


5. Transformati în scara Kelvin temperaturile:
a) -10°C; b) 30°C; c)-2°C 3p

6. Transformati în scara Celsius temperaturile:


a) 285,15 K; b) 258 K
2p
7.Urmărind starea de răcire a unui corp la diferite momente de timp,
s-au obținut urmatoare rezultate:
Timp (min) 0 2 4 6 8 10 12
t(˚C) 90 81 74 69 65 61 58
Folosind rezultatele obținute, trasați graficul racirii corpului. 2p

8. Prin îngheţare, apa se dilată, 100 cm³ de apă transformându-se


în 109 cm³ de gheaţă. Câtă gheaţă se obţine din 10 litri de apă? 3p

9. De ce, în zilele geroase de iarnă nu trebuie lăsată apă în radiatorul maşinii? Ce fenomen fizic se
produce şi cum se explică? 2p
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctaj 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-23