Sunteți pe pagina 1din 4

Rezolvare Subiect I Pentru rezolvarea cerinelor subiectului I, alegei una dintre cele dou secvene de program de mai sus

(A sau B). n continuare, v referii numai la secvena aleas. Prezentai activitatea didactic desfurat pentru formarea/dezvoltarea celor trei competene specifice din programa colar aleas. n acest sens: a. precizai trei metode de instruire care pot fi utilizate pentru formarea/dezvoltarea competenelor specifice date prin predarea-nvarea coninutului respectiv; Am ales secventa din programa pentru clasa a V a. a)trei metode pentru realizearea competentelor: Competenta 1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz se poate realiza/forma prin metoda conversatiei.Metoda convesatiei este in mod traditional o metoda centrata pe activitatea profesorului,dar prin optimizare /modernizare actiunea poate fi centrata pe elev. Competenta 3.2. Identificarea legturilor ntre elemente, fenomene i procese observabile se poate forma prin metoda asaltului de idei-brainstorming.Este e metoda foarte eficienta, fiind foarte usor de realizat in clasa. Competenta 3.5. Explicarea legturilor dintre realitatea observat i fenomene din domeniul tiinelor naturii se poate forma prin metoda explicatiei,prin toate formele ei,atat inductiva,deductive si analogica.De asemenea acesta metoda are o mare posibilitate de modernizare,actiunea avand ca actori principali elevii,ci nu profesorul. b. argumentai alegerea fiecreia dintre cele trei metode de instruire precizate la punctul a.; Am ales metoda conversatiei pentru realizarea comp. 1.2 Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baza, deoarece prin intermediul acestei metode se poate forma competenta mai sus numita. De ex. in cadrul lectiei, Atmosfera-carac. generale, prin intermediul conversatiei euristice, prin intrebari adresate atat de la prof la elevi,dar si intre acestia, se pot explica ,in cuvinte proprii, sensul termenilor geografici de baza. Ex de intrebari care se pot folosi in cadrul lectiei, prin conversatia euristica:Ce inseamna atmosfera? De ce este importanta pentru omenire?Ce se intelege prin troposfera?etc Pentru formarea competentei 3.2. Identificarea legturilor ntre elemente, fenomene i procese observabile am ales metoda brainstorming-ului deoarece prin acesta metoda se poate idenfica usor de catre elevi legaturile dintre elemente,fenomene si procese. De exemplu in cadrul lectiei <Temperatura aerului> ,prin metoda brainstorming se pot idenfica factorii care influenteaza temp. aerului. Prof. le evidentiaza elevilor diferenta de temperatura, atat la nivel planetar,cat si la nivel local,dupa care adreseaza intrebarea:Ce factori credeti ca influenteaza diferenta de temperature la nivel global?Fiecare elev va <veni > ,timp de 5 min,cu cat mai multe idei/raspunsuri la acesta intrebare,fiind stimulati permanent pentru cat mai multe idei de prof. Dupa expirarea timpului de formulare a raspunsurilor/ideilor,prof. le cere solutiile elevilor,care vor fii scrise pe tabla.Toate raspunsurile scrise pe tabla vor fi discutate si alese cele mai bune,cele care se apropie de realitatea stiinfica. Daca raspusurile elevilor sunt foarte

fantaziste,fiindca la clasa aVa acesta situatie este foarte des intalnita,profesorul poate interveni, dand anumite idei,dand un anumit fagas formulariii raspunsurilor elevilor. Competenta 3.5. Explicarea legturilor dintre realitatea observat i fenomene din domeniul tiinelor naturii se poate realiza prin intermediul metodei explicatiei,prin toate formele acesteia,inductiva, dedectiva si analogica.De ex. n cadrul lectiei Vremea si clima orizontului apropiat ,prin explicatia inductiva,plecand de la particular si ajungand la general, se poate explica legatura dintre vreme (ajungand pana la clima) si plantele care cresc in orizontul apropiat,modul in care vremea influenteza (conditioneaza) dezvoltarea anumitor plante, se pot explica si observa elementele vremii si climei (temperature,precipatiile,regimul eolian) ,modul in care acestea se manifesta,cum acestea se concretizeaza in tipul climatic (zona climatica) din care orizontul apropiat/local face parte etc. c. precizai trei mijloace de nvmnt care pot fi utilizate pentru formarea/dezvoltarea competenelor date; Pentru formarea competentei 1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz se pot utiliza mijloace de invatamant fotografice,illustrative si anume:diferte imagini ,atat din manual, cat si din alte surse, ca reviste, internet,planse, fotografii din colectia prof. sau chiar a elevilor. Mijloacele cartografice/grafice se pot folosi pentru dobandirea competentei 3.2. Identificarea legturilor ntre elemente, fenomene i procese observabile ,prin diferite harti, atat cele din manual (harta temperaturilor, harta precipitatiilor),dar si harti fizico-geografice ale continetelor,lumii . Competenta 3.5. Explicarea legturilor dintre realitatea observat i fenomene din domeniul tiinelor naturii se poate forma prin intermediul mijloacelor audio-vizuale,(prin intermediul filmelor geografice,documentarelor geografice.) d. explicai modalitatea n care utilizai fiecare mijloc de nvmnt precizat la punctul c., n cadrul activitii de predare-nvare a coninuturilor din secvena dat; Mijloacele de invatamant fotografice/illustrative se pot utiliza in cadrul activitatii de predare-invatare la lectie Atmosfera-caracteristici generale, in secventa lectiei legata de structura atmosferei.Se poate folosi atat imaginea din manual,unde sunt prezentate staturile atmosferei -troposfera,stratosfera,mezosfera,ionosfera(termosfera) si exosfera ,cu anumite caracteristici ale acestora(inaltime,fenome care se produc in cadrul diferitelor staturi),dar si diferite imagini din spatiu,de exemplu,pentru a identifca ,, gaura din statul de ozon, imagini cu arderea unui meteorit care se produce in mezosfera, imagini cu aurorele boreale si anumiti sateliti pentru ionosfera si imagini cu sateliti si nave spatiale pentru exosfera.Utilizarea imaginilor sugestive este foarte eficienta,mai ales in cadrul lectiile unde apar notiuni noi,abstacte,greu de asociat cu elementele geografice inconjuratoare. Mijloacele de invatamant grafice/cartografice se pot uliza in cadrul lectiei Tempetarura aerului,prin anumite harti ale temperatutii-lunare(ianurie si iulie) si anuale( temperatura medie pe glob).Pe baza acestor harti elevii idenfica zonele care au temperature pozitive tot timpul anului,care au temperaturi negative etc.Deasemenea dobandesc competenta de a citi anumite harti tematice si de a le interpreta.Tot pe baza hartilor temperaturii aerului,elevii invata ca liniile care unesc aceasi temperatura se numesc izoterme,pe baza hartilor precipitatiile descopera ca sunt acelea izohiete,zonele cu precepitatii bogate,zonele cu precipitatii moderate si zonele cu precipitatii scazute si foarte scazute.

Mijloacele audio-vizuale se pot utiliza cu succes aproape in orice activitate de predareinvatare,dar pentru secventa data,se pot utiliza in cadrul lectiei Vremea si clima orizontului local si apropiat.Prin anumite filme, care surprind anumite fenomene climatice din cadrul orizontul local,care pot sa apartina fie colectiei personale a profesorului, dar si a elevilor,se pot discuta si evidentia anumite fenomene climatice ale orizontului apropiat si local,care fie se produc rar (evenimente climatice deosedite) sau sunt specifice altor anotimpuri,decat cel in care are loc lectia. e. elaborai, pentru fiecare competen, cte o activitate de nvare; Pentru competenta 1.2. Precizarea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz se poate realiza urmatoarea activitate de invatare -explicarea anumitor termeni geografici pe baza unor imagini sugestive competenta 3.2. Identificarea legturilor ntre elemente, fenomene i procese observabile activitate de invatare -identificarea unor legaturi obseravabile intre anumite elemente Competenta 3.5. Explicarea legturilor dintre realitatea observat i fenomene din domeniul tiinelor naturii-activitate de invatare-exlicarea legaturilor dintre realitatea observata si anumite femonene din domeniul biologiei. f. prezentai o modalitate de lucru pe grupe prin care s formai/dezvoltai competenele date din secvena din program, preciznd: numrul de grupe, activitile predominante i modul de distribuire a sarcinilor de lucru; Am ales jocul geografic,precizand ca mai exista alte metode de realizare a competentelor care se realizeaza pe grupe-mozaicul,problematizarea.Am specificat de ce am ales jocul geografic,fiindca se preteaza foarte bine specificul varstei elevilor-clasa a V a si am integrat un joc geografic in lectia Precipitatiile atmosferei. Jocul se numeste Turnirul intrebarilor,si se realizeaza pornind de la impartirea elevilor in patru grupe,prin numarare 1,2,3,4.Elevii se vor grupa in functie de numar -toti elevii cu nr 1 vor alcatui o grupa/echipa si tot asa pana la nr 4. Se prezinta regulile jocului-echipele/grupele 1 cu 3 si echipele 2 cu 4 se vor duela .Pe baza textului din manual, echipele 1 si 3 vor pune intrebari,respectiv vor raspunde din Precipiatiile formate la nivelul scoartei terestre si echipele 2 si 4 vor pune intrebari,respectiv vor raspunde din partea a doua lectiei, si anume,Precipitatiile formate in troposfera. Se puncteaza atat acuratetea raspunsului,cat si formularea intrebarii. In timp ce se dueleaza doau echipe,restul grupelor vor urmari cat de bine sunt formulate intrebarile ,dar si formularea raspunsurilor (vor avea statul de experti).Numarul intrebarilor difera in functie de numarul elevilor,dar fiecare elev va trebuie atat sa raspunda la o intrebare ,dar si sa formuleze una. Fiecare intrebare corecta valoreaza un punct,la fel si fiecare raspuns corect.Jocul se termina cand se epuizeaza toate intrebarile, print-un clasament.Pentru a crea o motivatie puternica elevilor,echipa care va castiga, va fi notata in catalog. Rolul profesorului in acesta metoda este de modetator,observator,tinad scorul pe tabla si intervenind atunci cand este necesar.

g. realizai o detaliere a coninuturilor date, preciznd patru idei principale care trebuie discutate n activitatea de instruire; Pentru lectia/continutul Atmosfera ideile catre trebuiesc discutate in activatea de instruire sunt legate de explicarea si intelegerea termenului de atmosfera,de evidentiere a caracteristicilor acesteia (compozitie,alcatuire,structura),dar si a importantei acesteia pentru viata pe Terra. Pentru lectia Temperatura aerului si precipitatiile ideile care trebuie sa fie discutate in activatea de instruire sunt:intelegerea definitiei temperaturii aerului,identificarea factorilor care influnteaza temperatura, atat la nivel planetar,cat si la nivel local,importanta temperaturii pentru diferite activati antropice ,principale tipuri de precipatii,modul in care acestea influenteaza activitatile economice etc.. In cadrul continutului Vremea i clima orizontului local i apropiat, activitatile de instruire se vor desfasura urmarind caracteriticile vremii si climei orizontului local,identificarea diferentei dintre vreme si clima,modul in care vremea si clima conditioneaza anumite aspecte din planul local.(activitati economice,activitati cotidiene,vegetatia naturala,animalele etc.) h. prezentai importana educaional a fiecrei componente din categoria VALORI I ATITUDINI din cadrul secvenei alese. Interes pentru cunoaterea raporturilor dintre Romnia, U.E. i Europa Respectul pentru diversitatea natural i uman, evideniat la nivelul continentului european, al U. E. i al rii. Valorile si atitudinile sunt un rezultat al competentelor generale si al celor specifice, acestea fiind urmarite pe tot parcursul ciclului gimnazial.Prin realizarea competentelor specifice si implicit a celor generale,se realizeaza si dobandirea valorilor si atitudinilor. Prin toate competentele,dar si prin continuturile,din secventa din programa pentru clasa a Va se pun bazele realizarii acestor atitudini si valori,care vor fi urmarite si consolidate in clasele urmatoare ale ciclului gimnazial. Interesul pentru cunoasterea raportului dintre Romania,U.E si Eupora este o realitate a lumii contemporane,care reprezinta o necesitate de cunoastere a societatii moderne.Nu putem sa ne raportam doar la cunostintele care vizeaza tara nostra,trebuie sa le raportam,la un intreg,la Europa,la faptul ca Romania este parte integrata a acestui continent,atat prin elementele fizico-geografice ,dar si prin statul socio-politic,prin aderarea si dobandirea statului de tara membra a Uniunii Europene ,una dintre cele mai puternice asociatii politico-economice ale lumii. Deasemnea, respectarea diversitatii naturale si umane,trebuie sa aiba in vedere raportul Romania-U.E-Europa, fiindca diversitea naturala si umana a spatiului tarii noaste,a U.E ,respectiv a spatiului european reprezinta baza dezvoltatrii durabile ,a intelegerii si acceptarii numitor diferente culturale si etnice de pe continentul European. Valorile si atitudinile promovate prin Geografie in scoala generala ,care vor fi consolidate atat prin valorile si atitudinele din ciclul liceal inferior,dar si din cel superior,trebuiesc insusite temeinic ,fiind ca un raspuns, o necesitate a lumii contemporane aflate intr-o rapida si continua schimbare.