Sunteți pe pagina 1din 8

Bondor Nicoleta

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala


Resurse Umane
Anul II

PROIECT DE LECŢIE
CLASA: a VII-a
DISCIPLINA: Educație socială
ARIA CURICULARA : OM SI SOCIETATE
DOMENIUL DE CONTINUT (capitol) : Sistemul politic in Romania
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ( subcapitol) : Principii și instituții democratice
TITLUL LECȚIEI: Statul democratic și principiul puralismului, dreptul de asociere și partidele politice
DURATA: 50 minute
COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:
1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru cetățenie democratică.
1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice
și statului de drept.
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie și acțiune.
OBIECTIVUL GENERAL:
Imi propun sa transmit elevilor cunoștințele necesare privind dreptul cetățenilor de a se asocia liber în diferite forme de
organizare: partide politice și/sau organizații nonguvernamentale.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
OO1. Să prezinte ce înseamnă pluralism politic și dreptul de asociere al cetăţenilor, rezolvand sarcina de la
exercitiul 1 din fisa de lucru .Obiectivul se considera atins daca :
- la punctul a elevii raspund : Da,in Romania exista pluralism politic deorece exista mai multe partide
politice iar principiul pluralismului nu poate functiona fara existenta si activitatea partidelor politice
- la punctul b elevii vor raspunde : Incepand de la varsta de 18 ani

OO2. Să clasifice partidele politice din Romania in functie de pozitia politica , utilizand tabelul ..... ,rezolvand
sarcina de la exercitiul 2 din fisa de lucru.Obiectivul se considera atins daca elevii incadreaza corect cel putin 3
partide din cele 6 trecute in tabel

OO3. Să identifice tipurile de organizații în care cetățeni se pot asocia, rezolvand sarcina de la exercitiul 3 din
fisa de lucru. Obiectivul se considera atins daca elevii completeaza cel putin o varianta corecta la fiecare
categorie.

OO4. Să opereze corect cu termenii specifici lecției, rezolvand sarcina de la exercitiul 4 din fisa de lucru.
Obiectivul se considera atins daca elevii completeaza corect cel putin 3 afirmatii din cele 5.

ACTIVITATI DE INVATARE: Voi explica principiul pluralismului politic si dreptul la asociere prin prezentarea de
exemple si comparatii,voi prezenta clasificarea partidelor politice folosindu-ma de manual si fise de lucru
METODE ȘI STRATEGII DIDACTICE:
1. RESURSE PROCEDURALE:
 SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia, problematizarea, feed-back-
ul, generalizarea.
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă, manual, fișe de lucru.
3. RESURSE UMANE: profesorul, elevii.
4. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă.
BIBLIOGRAFIE:
1.Educație socială, Manual pentru clasa a VII-a, Editura Ars Libris-2019, autori: Cristina Ipate-Toma, Georgeta-Mihaela
Crivac, Daniela Chiriță și Gabriela-Carmen Diaconescu.

Desfășurarea lecției:
1. Captarea atenției și organizarea;
2. Anunțarea titlului și planului lecției;
3. Actualizarea cunoștințelor dobândite anterior;
4. Dobândirea noilor cunoștințe;
5. Fixarea cunoștințelor (feedback);
6. Evaluarea activității elevilor.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lectiei Obiective Activitatea profesorului/ Elemente ale strategiei


Evaluare
(timp) operationale Activitatea elevilor didactice
Moment Verific prezenţa elevilor si Elevii spun absenţii şi se Conversaţie Catalog -
organizatoric. notez absenții. pregătesc de lecţie.
(2 min) Asigurarea condițiilor optime
pentru desfășurarea activității.
Prezentarea Voi prezinta elevilor tema Elevii notează în caiet Expunerea Tablă -
lecției și a lecţiei şi precizez obiectivele titlul lecţiei, ascultă şi
obiectivelor. urmărite. devin atenţi la Cretă
(1 min) Notez titlul lecției pe tablă. competenţele specifice
urmărite.
Reactualizarea Voi solicită elevilor să Elevii sunt atenți și vor Conversaţia Manual Evaluare
cunoştinţelor răspundă la întrebări din răspunde la întrebări. euristică orală
asimilate lecţia anterioară : Valori si Brainstor-
anterior. principii constitutionale ming Feed-back
(5 min) ,utilizand exercitiul 1 si 2 de
la pag.28-29 din manual

Dirijarea OO1. Voi explica elevilor Elevii sunt atenți, receptivi Conversaţia Manual Observarea
învăţării. conceptele: dreptul de și vor manifesta interes sistematică
(Stabilirea asociere al cetăţenilor si față de noile informații. Expunerea Tablă a elevilor
noilor OO2. pluralismul politic si le Elevii vor răspunde la
cunostiinte si prezint ce inseamna fiecare. intrebari cu ajutorul meu, Modelarea Cretă Evaluare
consolidarea OO3. dacă va fi necesar. orală
invatarii) Voi explica elevilor ce sunt Notează în caiete Fișă de
partidele politice, rolul lor și informațiile prezentate de lucru
(35 min) cum pot fi acestea clasificate. mine.
OO4.
Voi prezinta elevilor formele Cooperează și se implică
de asociere și caracteristicile activ în rezolvarea Manual
fiecărei forme în parte. cerințelor exercițiului.
Voi realiza la tablă o schiță Fișă de
cu noile informații prezentate. Elevii adresează întrebări lucru
Voi cere elevilor rezolvarea dacă este cazul.
ultimei cerinte a exercițiului 3 Notează în caiete.
din manual (pag.34) .

Voi explică sensul cuvintelor Rezolvă exerciții pentru


si expresiilor folosite pe toată fixarea noilor termeni.
durata desfășurării lecției.
Ma asigur dacă elevii au
înțeles corect termenii.
Voi nota la tablă de fiecare
dată termenii și definițiile
aferente.
Voi cere elevilor rezolvarea
exercitiului 2 din manual
(pag.34)
Obţinerea Evaluarea gradului Voi adresa elevilor întrebări Elevii răspund. Exerciţiul Manual Evaluare
performanţei de fixare a noilor cu privire la lecţia predată Elevii rezolva sarcinile Feed-back- Fisa de scrisă
(5 min.) cunoștințe. pentru fixarea cunoştinţele. Pun întrebări. ul lucru
Apoi voi explica elevilor Rezolvă cerințele.
eventualele neînţelegeri.

Voi cere elevilor rezolvarea


exercitiilor din fișa de lucru
OO.
Încheierea Tema pentru acasă. Voi explica elevilor ce au de Sunt atenţi la cerinţe. Manual -
lecţiei pregătit pentru ora următoare. Notează tema pentru
(2 min.) Le cer sa lase pe catedra tema acasă.
care au avut-o pentru ora de Predau temele
azi.
Schiţa tablei

Principiul pluralismului este o condiție și o garanție a unui stat democratic care nu


poate funcționa fără existența și activitatea partidelor politice.
Partidele politice sunt organizații formate din cetățeni care au în comun convingerile
și opțiunile politice ce îi unesc cu scopul de a dobândi puterea politică. După câștigarea
puteriii politice, partidul aplică programul politic eleborat care cuprinde obiectivele
partidului.
Clasificare:
a. Partide de guvernământ – care au câștigat alegerile
b. Partide de opoziție – care au pierdut alegerile.
c. În funcție de doctrina politică, partide: - conservatoare
- liberale
- socialiste
- democrate etc.
d. În funcție de poziția politică, partide: - de stânga
- de centru
- de dreapta.
Dreptul la asociere constituie posibilitatea recunoscută ca cetăţenii să acţioneze prin
reuniunea competenţelor lor în scopul promovării unor interese de grup.
Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, sindicate, asociaţii nonguvernamentale.
Organizaţiile non-guvernamentale sunt organizaţii non-profit ceea ce înseamnă că
eventualele venituri obţinute trebuie cheltuite în întregime, ele nu pot fi capitalizate.
Sindicatele sunt asociaţii care contribuie la apărarea drepturilor salariaţilor; ele se
pot uni în confederaţii având dreptul de a organiza greve, mitinguri; ele semnează
contracte colective de muncă.
Alte forme de asociere: - comitetul de părinţi
- asociaţii de locatari
- asociaţii religioase
Dicționar:
Doctrină politică = ansamblu de idei și de principii politice adoptate de un partid
politic în scopul alcătuirii unui program de guvernare.
Organizații cetățenești = grupări idependente de putere care reunesc persoane,
cetățeni cu aceleași valori, opinii, interese etc.
Organizații nonguvernamentale = asociații realizate cu un scop precis (ex.pentru
promovarea și apărarea drepturilor)- organizații ecologice, feministe, antirasiste etc.
Sindicat = organizașie realizată cu scopul de a apăra drepturile și interesele
profesionale ale salariaților pe care îi reprezintă în fața patronilor sau a autorităților
publice.
Patronat = asociație a patronilor (cei care dețin funcții de conducere în mediul privat).

Fișă de lucru

Exercițiul 1.
a) Există în România pluralism politic? Argumentează răspunsul.
b) De la ce varsta au oamenii dreptul la asociere?

Exercitiul 2. Privind tabelul de mai jos realizați o axă cu ajutorul căreia să


clasificați partidele din tabel în funcție de poziția politică.

Poziție Doctrina
Fonda
Abr. Lider politica politica
t
(ideologie)

Social-
Marcel Centru- democrație
PSD 2001
Ciolacu stânga Conservatorism Exercițiul 3. Privind dreptul la
social
asociere completați tabelul de
mai jos folosind expresiile din
Ludovic Centru- Liberalism
PNL 1875
Orban dreapta conservator
lista dată pentru a le așeza în
categoria potrivită de asociere
liberă.
Dan
USR 2016
Barna
Centru Progresism Listă: Asociația Oamenilor de
Știință din România, Sindicatul
Liceul Nicolae Balcescu,
Daniel Centru- Liberalism
ALDE 2015 Comitetul de părinți ai Școlii
Olteanu dreapta progresist
Gimnaziale nr.8, Federația
Mecanicilor de Locomotivă,
PRO Victor Centru-
2018 Liberalism social Fundația pentru o Societate
ROMANIA Ponta stânga
Deschisă, Asociația de proprietari
Bl. Hunor Regionalism
39, Fundația „Salvați Copiii”.
UDMR 1989 Centru
RMDSZ SINDICATE ORGANIZAȚII
Kelemen Liberalism ALTE FORME
NONGUVERNAMENTALE DE ASOCIERE

Exercițiul 4: Completați spațiile din textul de mai jos:


a) Pluralismul politic într-un stat democratic se manifestă prin ______________.
b)Acesta reprezintă o caracteristică importantă a regimului politic ______________.
c)Activitatea partidelor politice se întemeiază pe o ________ ________.
d)Orice persoană are dreptul de a se ________ liber în cadrul unei organizații, după
propriul interes.
e)Acest drept este garantat prin __________, prevăzut prin articolul 40 alineatul 1.

Tema pentru acasa :

Realizează o fișă de caracterizare a unei organizații non-guvernamentala ce


acționează în localitatea ta sau la nivel național.
Vei urmări: denumirea organizației, domeniul de activitate, cum și când a
luat naștere, activități între-prinse, oameni implicați, rezultatele activităților
întreprinse.
Poți folosi surse diferite de informare: ziare, internet, televiziune etc.

S-ar putea să vă placă și