Sunteți pe pagina 1din 2

PROCESUL DE ELABORARE A LEGILOR

PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA ELABORAREA


LEGISLAȚIEI

La procesul de elaborare a legilor pot participa: Guvernul, unul sau mai


mulți parlamentari și cetățenii.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o lege sunt:

 Să asigure conținuturilor sale un caracter obligatoriu


 Să cuprindă diferite reguli
 Textul de lege să fie ușor de înțeles și să nu conțină termeni cu încărcătură
emoțională.

Cetățenii români pot avea inițiativă legislativă în următoarele situații:

 După Revoluția din decembrie 1989, cetățenii au obținut un drept de a


participa la elaborarea legilor.
 Numai cetățenii cu drept de vot pot avea inițiativă legislativă în ceea ce
privește revizuirea Constituției și a altor legi.
 Cetățenii semnatari să fie cel puțin 100.000 de persoane și să provină din
¼ din județele țării, iar în fiecare județ să se strângă minim 5000 de
semnături.

PROCESUL DE ELABORARE A UNEI LEGI

 Minim 10 persoane
 Se strâng semnături
 Propunerea legislativă împreună cu semnăturile se înregistrează la
Parlamentul României
 Curtea Constituțională verifică legalitatea inițiativei legislative a
cetățenilor
 Propunerile se trimit spre dezbatere Camerei competente
 Propunerile pot fi adoptate sau cuprinse în funcție de numărul voturilor
primite.

După ce o lege a fost adoptată de către Parlament, se trimite spre


promulgare Președintelui României.
Promulgarea se face in termen de 20 zile de la primire.

Președintele poate cere Parlamentului o singură dată, înainte de


promulgare, reexaminarea legii.

Legea se publică apoi în Monitorul Oficial și intră în vigoare la 3 zile de


la publicare sau la o dată ulterioară, prevăzută în textul ei.