Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA I

DREPTURILE OMULUI. FORME DE GUVERNĂMÂNT ȘI REGIMURI


POLITICE

LECȚIA 1
CUNOSC ȘI RESPECT DREPTURILE OMULUI

Drepturile omului sunt acele condiții absolut necesare pentru dezvoltarea


normală a individului în cadrul societății. Drepturile omului reprezintă o idee relativ
recentă. Până nu demult, drepturile erau rezervate pentru anumite categorii sociale:
nobilii, clerul, militarii etc. Majoritatea populației nu se bucura de drepturi, dar avea
parte de multe obligații. În secolul al XVIII-lea, filosofii iluminiști au formulat ceea
ce astăzi numim drepturile omului, de care se bucură toate ființele umane indiferent
de rasă, religie ori avere.
Drepturile omului au fost înscrise într-o serie de documente extrem de
importante, cum sunt:
- Declarația de independență a celor 13 colonii britanice din America de
Nord (4 iulie 1776);
- Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului (26 august 1789);
- Declarația Universală a drepturilor omului (10 decembrie 1948).
Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată de Adunarea
Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948. În acest document sunt înscrise toate
drepturile de care se bucură fiecare ființă umană. Din păcate, acest document nu este
o lege internațională care să oblige statele să respecte drepturile omului, ci doar o
recomandare, un ghid privind drepturile omului. Astfel, în multe state din lume
drepturile omului sunt încălcate în mod brutal.
În general, drepturile omului sunt împărțite în trei categorii:
- Drepturi individuale (dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la
fericire, la dreptul la conștiință, dreptul la liberă exprimare etc.);
- Drepturi politice (dreptul de a vota, dreptul de a candida, dreptul la
asociere, dreptul la informare, libertatea presei etc.);
- Drepturi economice (dreptul la muncă, dreptul la proprietate, dreptul la
concediu plătit, dreptul la pensie, dreptul la salariu decent etc.).
România a semnat Declarația Universală a Drepturilor Omului la 14
decembrie 1955. De asemenea, România a semnat și alte documente care
stabilesc și apără drepturile omului, precum Convenția Europeană pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.