Sunteți pe pagina 1din 2

DREPTURILE OMULUI

(SCHIȚA LECȚIEI)

Drepturile omului sunt acele condiții absolut necesare pentru starea de bine a
oamenilor și dezvoltarea lor în cadrul sociatății.

De-a lungul timpului au existat drepturi doar pentru anumite


categorii:bărbați,nobili,oameni bogați.

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite(ONU) a


adoptat DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI,fiind cl mai important
document referitor la drepturi și libertăți.

Această declarație a fost ratificată de 58 de state membre ale Adunării Generale a


ONU. URSS, țările din Europa de Est, Africa de Sud și Arabia Saudită s-au abținut la acel
moment să adopte documentul.

Declarația promovează ideea că drepturile omului sunt universale,valabile pentru


toți oamenii indiferent de rasă, etnie, gen, religie sau țara în care trăiesc.

Această declarație are ca model următoarele documente:

-DECLARAȚIA DREPTURILOR OMULUI ȘI CETĂȚEANULUI DIN FRANȚA(1789)

-DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ A SUA (1776)

DREPTURI PREVĂZUTE ÎN DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI:

DREPTURI CIVILE ȘI POLITICE GENERALE:

I) -Dreptul la viață,cetățenie și proprietate


II) –Dreptul la egalitate în fața legii
III) –Dreptul de a vota și de a fi votat
IV) –Dreptul de asociere
V) –Libertatea conștiinței, a gândirii și a exprimării

DREPTURILE POPOARELOR:

I) -Dreptul la pace și dezvoltare


II) –Dreptul la identitate culturală

DREPTURI ECONOMICE,SOCIALE ȘI CULTURALE:


I) –Dreptul la muncă și la odihnă
II) –Dreptul la educație
III) –Dreptul la sănătate

DREPTURILE POPOARELOR VULNERABILE:

I) –Dreptul la protecție împotriva abuzurilor și agresiunilor


II) –Dreptul la sănătate și educație.

România a semnat DECLARAȚIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI la data


de 14 decembrie 1455.

România este stat parte la o serie de documente care reglementează drepturile


omului, precum:Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a
libertățiilor fundamentale(1994).