Sunteți pe pagina 1din 7

ÎNDRUMAR PENTRU PREDAREA CONVENȚIEI NAȚIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA DREPTURILE

COPILULUI

Întrebări frecvente despre Convenția cu privire la drepturile copilului

Ce este Convenția?

Convenția cu privire la drepturile copilului (CDC) este declarația cea mai completă privind
drepturile copilului care s-a realizat vreodată și este tratatul internațional privind drepturile
omului ratificat la cea mai largă scară internațională din istorie.

Cine a semnat-o și când?

Convenția a fost adoptată de Adunarea Generală al Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și a


fost ratificată de 195 de țări. Până în prezent, toate țările au semnat Convenția, SUA fiind
singura țară care nu a recunoscut-o încă.

Câte articole sunt?

Convenția are 54 de articole care acoperă toate aspectele vieții copilului și stabilește drepturile
civile, politice, economice, sociale și culturale pe care le au copiii din toată lumea.

Toți copiii au drepturi?

Da – fiecare copil are drepturi, indiferent de etnie, gen, religie, limbă, abilități sau orice alt
aspect legat de statutul său.

Cum e definit copilul prin Convenție?

Convenția definește “copilul” ca ființa umană sub vârsta de 18 ani, dacă legile în vigoare nu
stabilesc vârsta de majorat sub 18 ani.

Sunt unele drepturi mai importante decât altele?


Convenția trebuie privită ca un întreg: toate drepturile se corelează și niciun drept nu e mai
important decât altul.

De ce e importantă a XXX-a aniversare a Convenției?

După 30 de ani de la semnare, Convenția a ajutat la transformarea vieților copiilor. Ea a inspirat


guverne să schimbe legi și politici și să facă investiții, așa încât mai mulți copii să aibă acces la
îngrijiri medicale și la alimentația de care au nevoie pentru a supraviețui și dezvolta; mai mulți
copii merg la școală și există sisteme mai bune de protecție a copiilor contra violenței și
exploatării. De asemenea, a permis mai multor copii să își facă auzită vocea și să aibă un rol
activ în societățile în care trăiesc.

În pofida acestor progrese, Convenția nu este totuși complet implementată și nici cunoscută
sau înțeleasă pe scară largă. În prezent prea mulți copii își pierd copilăria atunci când sunt
discriminați, sau abuzați si exploatați pe internet sau li se fură copilăria datorită conflictelor și
violenței. Pe măsură ce condițiile de viață ale copiilor se schimbă, necesitatea de a sublinia
relevanța și stringența implementării Convenției în secolul XXI devine tot mai mare.

Ce trebuie elevii să știe despre Convenție?

Elevii nu se pot lupta pentru propriile drepturi și nu îi pot susține pe alții să își ceară drepturile
dacă ei înșiși nu știu care sunt acestea.

Învățând despre Convenție, elevii au posibilitatea de a fi mai conștienți și mai activi în privința
ei, așa încât să li se recunoască toate drepturile tuturor copiilor acum și pe viitor.

O resursă suplimentară utilă: Myths and Misconceptions on the Convention on the Rights of
the Child (Mituri și păreri greșite despre Convenția cu privire la drepturile copilului).

Metode de promovare a învățării colaborative și dreptul de a fi auzit

Mai jos se dau câteva strategii care se pot folosi pentru promovarea învățării colaborative, prin
care toți elevii au posibilitatea de a vorbi și asculta.
Parteneri de discuții - Elevii lucrează în perechi pentru a-și discuta reacțiile, ideile și părerile
legate de întrebările puse, înainte de a le împărtăși grupului mai numeros.

Gândește – discută cu o persoană – împărtășește - Elevii lucrează independent pentru a ajunge


la o părere sau reacție la o întrebare. Apoi se formează perechi, pentru a discuta părerea sau
reacția, apoi se discută cu o altă pereche, pentru a asculta ideile și reacțiile lor.

Bulgărele de zăpadă/ Creștere exponențială – Elevii discută un subiect în perechi. Apoi li se


alătură o altă pereche și apoi o alta, iar grupul crește de la 2 persoane la 4 la 6 etc.

Triunghiuri de ascultare – Elevii sunt în grupuri de câte trei și fiecare are un anumit rol –
vorbitor, persoană care ascultă sau persoană care ia notițe.

Vorbitorul explică subiectul (sau își exprimă părerea despre o anumită chestiune),
conform cerințelor profesorului.

Persoana care întreabă ascultă atent și solicită clarificări sau detalii.

Persoana care ia notițe urmărește procesul și dă feedback atât vorbitorului, cât și


persoanei care pune întrebări.

Predarea subiectelor delicate

Vă rugăm să rețineți: Discuțiile pe care le aveți cu elevii în cadrul acestor activități trebuie
tratate cu multă grijă și considerație față de mediul și experiențele elevilor. Scopul este ca sala
de clasă să fie un mediu sigur în care elevii să își împărtășească ideile și experiențele. Se poate
ca unii elevi să nu dorească să participe la anumite discuții, iar dorința lor trebuie respectată.

Poate că sugestiile oferite în acest document sunt un memento util, chiar dacă aveți experiență
în discutarea subiectelor sensibile.

Înainte de sesiune
Știți deja că există un anumit elev sau anumiți elevi care sunt afectați personal de aspectele
legate de drepturile copilului? Dacă da, îi puteți anunța de dinainte că veți discuta drepturile
copilului și să îi întrebați dacă doresc să participe.

În măsura posibilităților, concentrați-vă pe soluții mai degrabă decât pe probleme,.

Dacă, pe baza contextului local, credeți că e nevoie, împărțiți clasa în grupuri mai mici, pe
criterii de vârstă, gen sau experiență, pentru a crea o atmosferă mai relaxată, care să îi
încurajeze pe cursanți să participe la discuții.

“Drepturile clasei/ Regulile de bază”

Dacă aveți deja stabilite “regulile de bază” pentru a conduce discuții inclusive și deferente în
sala de clasă, faceți referire la ele la începutul sesiunii, atunci când explicați că veți discuta
subiecte importante, dar sensibile.

Dacă nu aveți stabilite astfel de reguli de bază, le puteți stabili împreună cu cursanții dvs? Acest
lucru îi va ajuta să își exerseze gândirea critică și competențele de empatie, vor percepe aceste
reguli ca fiind ale lor și le vor respecta mai mult. Regulile pot fi ilustrate și afișate în sala de
clasă, pentru a fi folosite permanent. Sugerați întrebări cum ar fi:

Ce reguli credeți că ar trebui să adoptăm ca să ne asigurăm că toate lumea se simte în


siguranță când își exprimă părerea?Cum putem da fiecăruia posibilitatea de a se
exprima, nu numai elevilor care sunt siguri pe ei? (Se vorbește pe rând; persoana care
vorbește nu poate fi întreruptă; se ascultă cu atenție și respect ce au alții de spus)

Ce facem dacă cineva nu vrea să își exprime părerea? (Respectăm această atitudine și nu
forțăm persoana să vorbească și nu o punem într-o situație neplăcută; să îți exprimi
părerea este un drept, nu o obligație)

Ce facem dacă nu suntem de acord unii cu alții? Cum putem să ne exprimăm dezacordul
într-o manieră politicoasă, nu dură sau grosolană? (Rugăm politicos persoana să dea
argumente pentru părerea exprimată; contestăm ideea, nu persoana; mulțumim
persoanei pentru că și-a împărtășit părerea cu noi și explicăm că ideea noastră e diferită
și spunem de ce; folosim cuvinte cum ar fi “Eu cred…” nu “Tu ești…”

Ce facem dacă cineva se supără? (Lăsăm un prieten să liniștească persoana care s-a
supărat; îi dăm posibilitatea de a continua sau de a abandona discuția; nu atragem
atenția asupra sa și nu forțăm persoana să spună care e problema, ci îi respectăm
intimitatea).

La sfârșitul sesiunii:

Oferiți fiecărui elev posibilitatea de a da feedback pentru activitatea din grupul său și
posibilitatea de a pune întrebări.

Oferiți-le elevilor posibilitatea de a discuta personal cu dumneavoastră după lecție, dacă îi


preocupă ceva.

Mulțumiți-le elevilor pentru contribuțiile atent gândite/creative/interesante și pentru că s-au


ascultat unii pe alți într-o manieră amabilă și respectuoasă.

Spuneți-le cursanților că sunteți mândru de ei pentru contribuțiilor lor valoroase legate de acest
subiect dificil.

Mutați discuția spre o notă pozitivă (o perspectivă spre viitor).

Terminați pe o notă pozitivă, de preferință amuzantă (un cântec, dans, glumă etc.
corespunzătoare vârstei elevilor).

După sesiune:

Fiți pregătit să fiți abordat de elevii care vor să discute orice chestiune care poate că i-a
preocupat.
Îndepliniți toate promisiunile făcute, de exemplu, trimiteți informații suplimentare despre un
anumit subiect, dacă ați promis acest lucru.

Lecturi suplimentare:

În următoarele surse se poate să găsiți informații utile referitoare la abordarea unor subiecte
controversate în clasă:

Oxfam UK’s guide to Teaching Controversial Issues (Îndrumarul britanic Oxfam pentru predarea
subiectelor controversate)

Short course on Child Rights and Why they Matter (Curs succint despre drepturile copilului și
importanța lor)

Linking Child Rights to the Global Goals (Corelarea drepturilor copilului cu obiectivele globale)

Pentru a afla mai multe despre modul în care UNICEF sprijină drepturile copilului, vă rugăm să
accesați site-ul https://www.unicef.org