Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITOLUL II

RAPORTUL CETĂŢENI - AUTORITĂŢI. DREPTURI ȘI


RESPONSABILITĂŢI CETĂŢENEȘTI ÎN SOCIETATEA
DEMOCRATICĂ

1. DOMNIA LEGII ȘI PUTEREA CETĂȚENILOR


I.1. PROCESUL DE ELABORARE A LEGILOR;
PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA
ELABORAREA LEGISLAȚIEI
Studiu de caz

Un grup restrâns de cetățeni doresc să propună Parlamentului


un proiect de lege privind protejarea spațiului verde din orașe.
S-au întâlnit și au elaborat proiectul de lege, pe care apoi l-au
făcut cunoscut prin publicarea lui în presa locală. Proiectul a
fost trimis Parlamentului. Răspunsul trimis către inițiatori a
fost că proiectul este interesant, dar nu a întrunit condițiile
legale pentru a intra în dezbatere.
Ce condiții considerați că trebuia să îndeplinească proiectul de
lege pentru a fi luat în considerare?
Câți cetățeni credeți că ar fi trebuit să susțină acest proiect de
lege pentru a fi dezbătut în Parlament?
Dreptul cetățenilor la inițiativă legislativă într-un stat
de drept este garantat prin Constituție.

Într-o societate democratică, cooperarea dintre cetățeni și


autorități se impune ca o necesitate, iar domnia legii trebuie
să se manifeste pentru bunul mers al societății.
Aceasta presupune că atât cetățenii, cât și autoritățile
statului trebuie să se supună acelorași legi.
Legile stabilesc ceea ce le este permis oamenilor să facă și
ceea ce le este interzis.trebuie să se supună acelorași legi.
Înainte de a fi cunoscute și respectate, legile trec
printr-un proces de elaborare.
Etapele de elaborare a legilor:
INIȚIEREA LEGII - Inițiativa legislativă aparține: -
Guvernului; - deputaților, senatorilor; - unui număr de cel
puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

PREZENTAREA proiectului de lege/ propunerii


legislative, Camerei competente pentru a fi adoptat
(Camera Deputaților sau Senatul).

DEZBATEREA proiectului de lege/ propunerii legislative


în Camera competentă să îl adopte.
PRONUNȚAREA Camerei sesizate pentru adoptarea
proiectului de lege/ propunerii legislative.

TRIMITEREA către cealaltă Cameră a proiectului de


lege/ propunerii legislative, după adoptarea sau
respingerea acesteia de către prima cameră sesizată.

PRONUNȚAREA celei de-a doua Camere cu privire


la adoptarea proiectului de lege/ propunerii
legislative.
PROMULGAREA legii de către Președintele României -
Președintele poate cere, înainte de promulgare,
reexaminarea legii ori verificarea constituționalității
acesteia, dacă este cazul.

PUBLICAREA LEGII ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE -


Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră
în vigoare la trei zile de la data publicării sau la o dată
ulterioară prevăzută în textul ei.
Cetățenii se pot implica în toate domeniile societății.

Cetățenii nu pot iniția legi cu privire la: problemele


fiscale, cele cu caracter internațional, amnistie și grațiere.
amnistie: act al puterii de stat prin care se înlătură
răspunderea penală pentru o infracțiune săvârșită.
grațiere: reducere (sau anulare) a unei pedepse printr-un
act prezidențial.
Când unul sau mai mulți cetățeni doresc să inițieze o lege,
acesta/ aceștia trebuie să o aducă la cunoștința celorlalți,
pentru ca inițiativa legislativă să fie susținută de numărul
de cetățeni prevăzut în Constituție.

Inițiativa legislativă poate fi făcută publică prin diverse


mijloace: întruniri, mass-media etc.
Cetățenii care au inițiativă legislativă trebuie să fie
informați, responsabili și să pună interesul public mai
presus de interesul personal.

Într-un stat de drept aplicarea justă a legii reprezintă


esența dreptății.
JOC DE ROL

Inițiați un proiect de lege, urmând etapele până la intrarea


legii în vigoare.
Elevii vor fi împărțiți în:
 reprezentanți ai Guvernului,
 reprezentanți ai Senatului,
reprezentanți ai Camerei Deputaților
reprezentanți ai cetățenilor.
Un elev va fi Președinte al Statului.
PORTOFOLIU

Elaborează o propunere care ar putea fi inclusă în


Regulamentul școlar.
Promovează propunerea într-un afiș. Votați cele mai
potrivite propuneri, apoi trimiteți-le Consiliului elevilor
din școala voastră.

 Indicație: Vei avea în vedere ca propunerea să vizeze


activitățile extracurriculare.