Sunteți pe pagina 1din 9

I.2.

DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE
CETĂȚENEȘTI ȘI ȘIRESPECTAREA
I.2. DREPTURILE LIBERTĂȚILE CETĂȚENEȘTI ȘI
RESPECTAREA LEGILOR;
LEGILOR; LIMITE ALE LIBERTĂȚII

LIMITE ALE LIBERTĂȚII


Studiu de caz

• O tânără a fost bănuită că a săvârșit o faptă prin care a încălcat legea.


Înainte ca autoritățile să fi verificat faptele de care era bănuită, ea a fost
defăimată de către colegii săi. Ulterior s-a dovedit că aceasta era
nevinovată.

• Consideri că ai săi colegi i-au încălcat drepturile și libertățile cetățenești?


Dacă da, care sunt acestea?
• Dacă tânăra ar fi fost privată de libertate, fără a fi vinovată, care dintre
drepturile fundamentale i-ar fi fost încălcat?

2
LIBERTATEA REPREZINTĂ UN DREPT FUNDAMENTAL AL
OMULUI.

• Într-un stat democratic respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor este o condiție


primordială pentru buna funcționare a societății.
• Drepturile și libertățile cetățenilor sunt acele drepturi și libertăți pe care un cetățean le
are într-un anumit stat.
• Într-o societate democratică, libertatea individului se manifestă pe mai multe planuri.
Există libertate personală, libertate politică și libertate economică.
• Libertățile nu se manifestă separat, ele se manifestă împreună.

3
1. Libertatea personală
LIBERTATEA PERSONALĂ REPREZINTĂ DREPTUL FIECĂRUI
CETĂȚEAN DE A NU-I FI ÎNCĂLCAT SPAȚIUL PRIVAT, DE A DECIDE ÎN
PROBLEMELE DE INTERES PERSONAL ȘI DE A AVEA PROPRIILE IDEI ȘI
CONVINGERI. LIBERTATEA PERSONALĂ ESTE INDIVIDUALĂ ȘI TREBUIE
SĂ SE MANIFESTE PE BAZA RESPECTĂRII NORMELOR MORALE ȘI
JURIDICE.
• Normele morale sunt norme nescrise, transmise din generație în generație, fiind
respectate și acceptate de către toți cetățenii.

• Normele juridice sunt legi stabilite de stat și reglementează atât relațiile dintre
cetățeni și felul în care aceștia acționează în societate, cât și relațiile dintre stat și
cetățeni.

4
2. Libertatea politică
LIBERTATEA POLITICĂ SE MANIFESTĂ ÎN SOCIETĂȚILE DEMOCRATICE ȘI
LE DĂ DREPTUL CETĂȚENILOR SĂ PARTICIPE, DIRECT SAU INDIRECT, LA
LUAREA DECIZIILOR SOCIETĂȚII PRIN INTERMEDIUL VOTULUI.

3. Libertatea economică
Libertatea economică se manifestă prin dreptul cetățenilor de a iniția și de a
conduce o activitatea economică și de a alege serviciile și bunurile de pe piață.

5
Respectarea legilor într-un stat democratic fac posibilă existența libertăților și a siguranței
cetățenilor.

Limitarea libertăților se face în condițiile prevăzute de lege.

Autoritățile statului trebuie să respecte drepturile fundamentale ale persoanelor implicate


în încălcarea legilor, nicio persoană neputând fi arestată fără să i se comunice motivul.

Nimeni nu poate fi condamnat fără un proces în care să aibă posibilitatea să se apere.


Cetățenii au anumite drepturi care nu pot fi anulate sau încălcate.

Există și interdicții prevăzute de lege. Într-un stat de drept, interdicțiile sunt stabilite
prin lege în mod nediscriminator.

Drepturile și libertățile cetățenești nu se pot manifesta în afara legilor.

Nimeni nu trebuie să își facă singur dreptate.


ACTIVITATE

Ce crezi că s-ar întâmpla în școala ta dacă timp de o zi


s-ar suspenda orice regulă și voi ați avea libertate
deplină?
Realizează un eseu în care să prezinți cum te-ai
comporta în această situație.
Exprimă-ți opinia!

Ce înseamnă pentru tine să fii liber?


Libertatea ta implică restricții?
Argumentează-ți răspunsul.