Sunteți pe pagina 1din 2

Valori si principii constitutionale

Constitutia Romaniei promoveaza valori politice, morale si juridice, specific regimului


politic democratic, precum viata, libertatea, egalitatea, dreptatea, proprietatea, munca,
demnitatea.
Aceste valori fundamentale se egasesc in continutul unor norme juridice de maxima
generalitate numite principia constitutionale. Primelle constitutii stau la baza normelor juridice
care reglementeaza diferitele aspect ale vietii sociale.
Principii consecrate de Constitutia din 1991:
Suveranitatea poporului ce consta in dreptul poporului de a-si decide soarta (art.2,
aliniatul 1);
Forma republican de guvernare (art.1, aliniatul 2);
Caracterul national, suveran, independent, unitary si indivizibil al statului roman
(art.1 aliniatul1);
Separarea puterilor in stat;
Pluralismul politic, conditie si garantie a democratiei (art8, aliniatul 1);
Universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale omului si
cetatenilor, potrivit caruia toti cetateni au celeasi drepturi si libertati consecrate
prin Constitutie/alte legi si au aceleasi obligatii fata de societate;
Egalitate in drepturi fara privilegii/discriminari;
Legalitatea inteleasa ca indatorire de a respecta Constitutia si legile si de a se
subordona normelor juridice ..??
Constitutionalitatea legilor;
Structura Constituiei Romaniei
Constitutia Romaniei cuprinde 152 de articole, grupate in 7 titluri, 10 capitole si 8
sectiuni.
Titlul I cuprinde principiile generale referitoare la:
Atributele statului roman;
Elementele constitutive ale statului;
Legaturile cu alte state;
Simbolurile nationale: drapelul national, ziua natioanala, imnul national, stema si
sigiliul national, limba oficiala, capitala;
Titlul al II-lea, stabileste in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Ommului si cu
alte tratate la care Romania este parte, cuprinde:
Dispozitii commune in capitolul 1;
Drepturi si libertati fundamentale, in capitolul 2;
Indatorari fundamentale ale cetatenilor in capitolul 3;
Prevederi referitoare la Avocatul poporului in capitolul 4;

Titlul al III-lea stabileste modul de functionare, atributiile si responsabilitatea Parlamentului ,


presedintelui Romaniei, Guvernul, raportului Parlamentului cu Guvernul, administratiei publica,
autoritatii judecatorest.
Titlul al IV-lea stabileste principiile ce stau la baza organizatiei economice si finantelor publice.
Titlul al V-lea precizeaza modul de organizare a Curtii Constitutionale care are rolul de a
verifica si de a se pronunta asupra constitutionalitatii legilor.
Titlul al VI-lea se refera la revizuirea Constitutiei, precizeaza cine poate initia revizuirea si
procedura de revizuire.
Titlul al VII-lea, intitulat Dispozitiile finale si tranzitorii, stabileste conditiile de intrare in
vigoare a Constitutiei.

S-ar putea să vă placă și