Sunteți pe pagina 1din 86

DRAG{ MI-I

+I MULT MI-I DRAG


C~NTECE POPULARE
CZU 859.0
C 19

Alc[tuitor:
Iul ia |ibulschi
Prezentare grafic[:
Isai C`rmu

ISBN 9975–74–051–0 © LITERA, 1998


MIORI|A

Liberamente, parlando

A Pe-un pi- cior de plai,

Pe-o gu- r[ de rai, Ia- t[ vin ]n ca- le,

Se co- bor la va- le, Trei tur-me de mei,

!
Cu trei cio- b[- nei. Hei! U-nu-i mol-do- vea- nu,

U-nu-i un-gu- rea- nu +i u- nu-i vr`n-cea- nu.

+i u- nu-i vr`n-cean. Iar cel un- gu- rea- nu

+i cu cel vr`n-cea- nu, M[- ri, se vor- bi- r[,

Ei se sf[- tu— i— r[, Pe l-a- pus de soa— re

Ca s[ mi-l o- moa— re Pe cel mol- do- vean,

E, Ca s[ mi-l o-moa-re Pe cel mol- do- vea- nu,

C[-i mai or- to- ma- nu, +-a-re oi mai mul- te,

M`n-dre =i cor- nu-te, +i cai ]n- v[- \a\i, +i c`ini mai b[r-ba\i!

"
#
Pe-un picior de plai,
Pe-o gur[ de rai,
Iat[ vin ]n cale,
Se cobor la vale,
Trei turme de mei,
Cu trei ciob[nei.
Unu-i moldovean,
Unu-i ungurean
+i unu-i vr`ncean.
Iar cel ungurean
+i cu cel vr`ncean,
M[ri, se vorbir[,
Ei se sf[tuir[,
Pe l-apus de soare
Ca s[ mi-l omoare
Pe cel moldovean,
C[-i mai ortoman,
+-are oi mai multe,
M`ndre =i cornute,
+i cai ]nv[\a\i,
+i c`ini mai b[rba\i!
Dar cea Miori\[
Cu l`n[ pl[vi\[
De trei zile-ncoace

$
Gura nu-i mai tace,
Iarba nu-i mai place.
— Miori\[ laie,
Laie, buc[laie,
De trei zile-ncoace
Gura nu-\i mai tace,
Ori iarba nu-\i place,
Ori e=ti boln[vioar[,
Dr[gu\[ Mioar[?

%
— Dr[gu\ule bace,
D[-\i oile-ncoace,
La negru z[voi,
C[-i iarba de noi
+i umbra de voi.
St[p`ne, st[p`ne,
}\i cheam[ =-un c`ine,
Cel mai b[rb[tesc
+i cel mai fr[\esc,
C[ l-apus de soare
Vreau s[ mi te-omoare
Baciul ungurean
+i cu cel vr`ncean!
— Oi\[ b`rsan[,
De e=ti n[zdr[van[
+i de-a fi s[ mor
}n c`mp de mohor,
S[-i spui lui vr`ncean
+i lui ungurean,
Ca s[ m[ ]ngroape
Aici pe aproape,
}n strunga de oi,
S[ fiu tot cu voi,
}n dosul st`nii,

&
S[-mi aud c`inii.
Aste s[ le spui,
Iar la cap s[-mi pui
Fluiera= de fag,
Mult zice cu drag!
Fluiera= de os,
Mult zice duios!
Fluiera= de soc,
Mult zice cu foc!

'
V`ntul, c`nd a bate,
Prin ele-a r[zbate,
+-oile s-or str`nge,
Pe mine m-or pl`nge
Cu lacrimi de s`nge.
Iar tu de omor
S[ nu le spui lor.
S[ le spui curat,
C[ m-am ]nsurat
C-o m`ndr[ cr[ias[,
A lumii mireas[,
C[ la nunta mea
A c[zut o stea,
Soarele =i luna
Mi-au \inut cununa;
Brazi =i p[ltina=i
I-am avut nunta=i;
Preo\i — mun\ii mari,
P[s[ri — l[utari;
P[s[rele mii
+i stele f[clii!
Iar dac[-i z[ri,
Dac[-i ]nt`lni
M[icu\[ b[tr`n[,


Cu br`ul de l`n[,
Din ochi l[cr[m`nd,
Pe c`mp alerg`nd,
De to\i ]ntreb`nd
+i la to\i zic`nd:
— Cine-au cunoscut,
Cine mi-au v[zut
M`ndru ciob[nel
Tras printr-un inel?
Fe\i=oara lui—
Spuma laptelui;
Must[cioara lui —
Spicul gr`ului;
Peri=orul lui —
Pana corbului;
Ochi=orii lui —
Mura c`mpului!...
Tu, mioara mea,
S[ te-nduri de ea
+i s[-i spui curat,
C[ m-am ]nsurat
Cu-o fat[ de crai,
Pe-o gur[ de rai.
Iar la cea m[icu\[


S[ nu spui, dr[gu\[,
C[ la nunta mea
A c[zut o stea,
C-am avut nunta=i,
Brazi =i p[ltina=i,
Preo\i — mun\ii mari,
P[s[ri — l[utari,
P[s[rele mii
+i stele f[clii.


MILEA

Largo

Stri- g[ Mi- lea-n gu- ra ma-re,

Ni- me- nea nu-l a- u——— zea,

Dea- lu- ri- le se d[r———— mau,

V[- i- le-a- d`nci r[- su- nau.

!
Strig[ Milea-n gura mare,
Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
Maic[-sa ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit;
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
+arpele, c`nd se ]ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun,
Scoate-mi =arpele din s`n,

"
#
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
Maic[-sa, c`nd auzea,
Lui Milea a=a-i zicea:
— De Milea mama mai poate,
Dar de m`n[ niciodat[!

Strig[ Milea-n gura mare,


Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
Taic[-s[u ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile-ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit.
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,

$
+arpele-balaurele.
+arpele, c`nd se ]ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun
Scoate-mi =arpele din s`n,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
Taic[-s[u, c`nd auzea,
Lui Milea a=a-i zicea
— De Milea tata mai poate,
Dar de m`n[ niciodat[.

%
Strig[ Milea-n gura mare,
Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
Frate-s[u ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile-ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit.
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
+arpele, c`nd se ]ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun,
Scoate-mi =arpele din s`n,

&
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
Frate-s[u, c`nd auzea,
Lui Milea a=a-i zicea:
— De Milea fratele poate,
Dar de m`n[ niciodat[.

Strig[ Milea-n gura mare,


Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
Sor[-sa, ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile-ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit.
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,

'
+arpele-balaurele.
+arpele, c`nd se ]ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,
Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun,
Scoate-mi =arpele din s`n,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
Sor[-sa, c`nd auzea,
Lui Milea a=a-i zicea:


— De Milea sora mai poate,
Dar de m`n[ niciodat[!

Strig[ Milea-n gura mare,


Nimenea nu-l auzea,
Dealurile se d[r`mau,
V[ile-ad`nci r[sunau.
M`ndra lui ]l auzea,
’N fuga mare alerga
+i pe Milea-l ]ntreba:
— Ce strigi, Mileo, dragul meu?
Ori oile-ai c`rduit,
Ori c`inii ai pr[p[dit,
Ori ciobani ai uluit?
— Nici oile-am c`rduit,
Nici c`inii am pr[p[dit,
Nici ciobani am uluit.
Eu n[miezea mi-am f[cut,
+arpele m-a-ncol[cit,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
+arpele c`nd se-ntinde,
Inimioara mi-o cuprinde,
+arpele se-ncol[ce=te,


Inimioara mi-o r[ce=te.
Bag[ m`na sub z[bun,
Scoate-mi =arpele din s`n,
+arpele-balaurele,
+arpele-balaurele.
M`ndra lui, c`nd auzea,
M`na-n coate sumeca,
La Milea-n s`n o b[ga
+i cu-o pung[ o scotea.
CIOB{NA+
DE LA MIORI

Largo

— Du-m[, Doa- mne, du- m[ ia- r[, — D u - m [ ,

Doa- mne, du- m[ ia- r[, Pe cel

plai cu frun- za ra- r[, Pe cel

plai cu frun- za ra- r[,

!
"
— Du-m[, Doamne, du-m[ iar[&
Pe cel plai cu frunza rar[,
}n poiana cea rotat[,
S[ mai fiu ce-am fost odat[,
S[ fiu ciob[na= de munte,
S[ pasc oile cornute.
— Ciob[na= de la miori,
Unde-\i este dat s[ mori?
— Sus ]n v`rful muntelui,
}n b[taia v`ntului.
— De jelit cin’ te-a jeli?
— P[s[rile-or ciripi.
— De sc[ldat cin’ te-a sc[lda?
— Norii, c`nd s-or scutura.
— De-ngropat cin’ te-a-ngropa?
— Mun\ii, c`nd s-or d[r`ma.
&Fiecare vers se repet[

#
C~NTEC
DESPRE CODREANU

Con largezza

Prin p[- du- re, pe po- ia- n[,

Tre- ce ma- ma lui Co- drea- nu,

L`n-g[ un b[- tr`n ste- jar S-a-n-t`l-nit c-un p[- du-

Refren

rar. M[i Co- dre- ne, m[i, hai- du- ce, m[i!

$
27
Prin p[dure, pe poian[,
Trece mama lui Codreanu,
L`ng[ un b[tr`n stejgar
S-a-nt`lnit c-un p[durar.

Refren:
M[i Codrene, m[i, haiduce, m[i!

— Bun[ ziua, p[durare,


Nu =tii de Codreanu oare?
— L-am v[zut cu-ai lui haiduci,
Chelf[nea mul\imi de turci.

Refren:
M[i Codrene, m[i, haiduce, m[i!
Codrena= al dumitale
Este pe haiduci mai mare.
Foaie verde foi de nuc,
Puiul mamei e haiduc.

Refren:
M[i Codrene, m[i, haiduce, m[i!

&
El o s[ ne izb[veasc[
De l[custa cea turceasc[,
De omida boiereasc[
|ara mea moldoveneasc[!

Refren:
M[i Codrene, m[i, haiduce, m[i!

29
CUCU+OR
CU PAN{ SUR{

Molto espressivo

— Cu- cu- =or cu pa- n[ su- r[, Ce tot

c`n\i, ce tot doi- ne=ti? Ori \i s-a u- r`t p[-

du————— rea, Ori c[ moar-tea-mi pre-ves- te=ti?

!
— Cucu=or cu pan[ sur[,
Ce tot c`n\i, ce tot doine=ti?
Ori \i s-a ur`t p[durea,
Ori c[ moartea-mi preveste=ti?

— Haiducele-voinicele,
C`ntul meu e vers de dor,
Ce-l tot c`nt[-o m`ndr[ lele,
C`nd ia ap[ la izvor.

— Cucu=or cu pan[ sur[,


C`nt[-i m`ndrei dorul meu:
Trei ciocoi mai dau de-a dura
+i m[-ntorc ]n sat =i eu!

!
DRAG{ MI-I
+I MULT MI-I DRAG

Moderato

Dra-g[ mi-i =i mult mi-i drag———— S[ tr[- iesc pe-a-

cest me- leag, Un- de lu- ce soa- re-

le +i =op- tesc iz- voa- re- le.

!
Drag[ mi-i =i mult mi-i drag
S[ tr[iesc pe-acest meleag,
Unde luce soarele
+i =optesc izvoarele.

Dragu-mi-i s[ ies ]n zori


}ntre spice, ]ntre flori,
S[ lucrez c`mpiile,
S-ascult cioc`rliile.

S-ascult cioc`rliile,
S-aud bucuriile.
Dragu-mi-i =i mult mi-i drag
S[ tr[iesc pe-acest meleag.

!!
JELUI-M-A+...

Moderato

Je- lu- i- m-a= =i n-am

cui, Of, of, of, of, of! Je- lu- i- m-a=

!"
=i n-am cui, M[i, la- la-

la——— la- la- la- la.

Jelui-m-a= =i n-am cui,


Jeluigm-a= codrului,
Codrul are frunz[ verde
+i pe mine nu m[ vede.
Jelui-m-a= c`mpului,
C`mpul are iarb[ verde
+i pe mine nu m[ crede.
Jelui-m-a= Nistrului,
Nistrul are petricele
+i de mine nu i-i jele.

!#
TRAGE BOBII
+I-MI GHICE+TE

Liberamente

Tra- ge bo- bii =i-mi ghi- ce=- te,

De ce o- mu-m- b[- tr`- ne=- te?

+-a- poi m`- n[, ba- de, m`- n[!

!$
Trage bobii =i-mi ghice=te,
De ce omu-mb[tr`ne=te?
+-apoi m`n[, bade, m`n[!

De ce omu-mb[tr`ne=te?
Codrul de ce-ng[lbene=te?
+-apoi m`n[, bade, m`n[!

Codrul — de z[pad[ grea,


Omul — de inim[ rea.
+-apoi, m`n[, bade, m`n[!

Codrul — de ploaie b[tut[,


Omul — de nevoie mult[.
+-apoi m`n[, bade, m`n[!

!%
P{S{RIC{,
MUT{-|I CUIBUL

Andantino

— P[- s[- ri- c[, mu- t[-\i cui- bul,

— P[- s[- ri- c[, mu-t[-\i cui- bul, C[ vi- ne ba-

dea cu plu-gul, M[i, m[i, C[ vi- ne ba- dea cu plu- gul,

!&
— P[s[ric[, mut[-\i cuibul,&
C[ vine badea cu plugul.

— Cuibul eu mi l-a= muta,


Nu m[ las[ inima.

— P[s[ric[, mut[-\i casa,


C[ vine badea cu coasa.

— Eu casa c[ mi-a= muta,


Nu m[ las[ inima.

Inimioara nu m[ las[,
Ca s[ ies din iarba deas[.
&Fiecare vers se repet[

!'
FIRICEL
DE IARB{ NEAGR{

Moderato

Fi- ri- cel de iar- b[ nea- gr[,

Fi- ri- cel de iar- b[ nea- gr[, Do- rul

de ci- ne se lea- g[, Nu-l la- s[ cu min-tea-n-trea-g[,

Of, of! Do- rul Of, of!

"
Firicel de iarb[ neagr[, bis
Dorul de cine se leag[,
bis
Nu-l las[ cu mintea-ntreag[.

De se leag[ de-o copil[, bis


Uit[ acu-n cus[tur[
bis
+i mi-o ia pe drum nebun[.

De se leag[ de-un b[tr`n, bis


Uit[ coasa-nfipt[-n f`n, m[i, bis
+i mi-o ia pe drum nebun.

De se leag[ de-un b[rbat, bis


Uit[ nevasta ]n pat, m[i,
bis
+i mi-o ia hoinar prin sat.

De se leag[ de-o nevast[, bis


Uit[ b[rbatul ]n cas[
bis
+i mi-o ia pe drum la coas[.

De se leag[ de-un voinic, bis


Celuia nu-i spui nimic, m[i,
bis
C[ci voinicu-i tot voinic.

"
NECHEAZ{
MURGU-N OGOR

Moderato

+i-am zis ver- de de mo- hor,

Ne- chea-z[ mur-gu-n o- gor, S[-i pun =a- ua

re- pe- jor, S[ m[ duc, un- de mi-e dor,

S[-i pun =a- ua re- pe- jor,

S[ m[ duc, un- de mi-e dor.

"
+i-am zis verde de mohor.
Necheaz[ murgu-n ogor,
S[-i pun =aua repejor,
S[ m[ duc, unde mi-e dor.

Hai, murgule, -n pas mai tare,


S-ajung la m`ndra cu soare,
|i-oi da f`n =i floricele
Din gr[dina m`ndrei mele.

Murgu-alearg[ la popas,
Iar eu pe unde-am mai mas,
Murgu-alearg[-n gr[dini\[
+i eu, neic[, la m`ndru\[.

Soarele-i la asfin\it,
+i la m`ndra am sosit,
Are murgul ce m`nca,
+i neica ce s[ruta.

"!
FRUNZI+OAR{ DE OV{S

Andantino

Frun-zi- =oa- r[ de o- v[s,

Frun-zi- =oa- r[ de o- v[s,

""
De s-ar fa- ce dea- lul =es.

De s-ar fa- ce dea- lul =es.

Frunzi=oar[ de ov[s,&
De s-ar face dealul =es.
De s-ar face dealul =es,
S[-mi cunosc dragul pe mers,
Pe r[sfr`ntul straiului,
Pe ]ncinsul br`ului!
&Fiecare vers se repet[

"#
CRE+TI, P{DURE,
+I TE-NDEAS{

Moderato

Cre=ti, p[- du- re,

=i te-n- dea- s[, Cre=ti, p[- du- re,

"$
=i te-n- dea———— s[, +i mai la- s[-un

loc de-o ca- s[,

Cre=ti, p[dure, =i te-ndeas[, bis


+i mai las[-un loc de-o cas[,

Loc de-o cas[ =i-o c[rare bis


P`n-la m`ndruli\a-n vale.

Grea e c[r[ru=a mea, bis


A crescut iarba pe ea.

Las-s[ creasc[, s[-nfloreasc[, bis


Numai m`ndra s[-mi tr[iasc[.

"%
FOAE VERDE +I-O SIPIC{

Allegro

Foa- ie ver- de =i-o si- pi- c[

Am o m`n- dr[ mi- ti- ti- c[,

A= iu- bi- o, dar mi-e fri- c[,

C[ e ta- re mi- ti- ti- c[.

"&
Foaie verde =i-o sipic[,
Am o m`ndr[ mititic[,
A= iubi-o, dar mi-e fric[,
bis
C[ e tare mititic[.

A= l[sa-o s[ mai creasc[,


Vine altul s-o iubeasc[,
S-o iubeasc[, s-o-ndr[geasc[
bis
+i pe urm[ s-o pe\easc[.

Dec`t s-o iubeasc[ altul,


Mai bine s[-i ard[ satul,
Mai bine s-o iubesc eu,
bis
C[-i fat[ din satul meu.

"'
ASEAR{ V~NTUL B{TEA
Allegro

A- sea- r[ v`n- tul b[- tea, m[i, Ba- dea-n bra- \e

m[ str`n-gea, m[i, De-ar fi b[- tut v`n- tul mult, m[i,

M-ar fi str`ns de m-ar fi rupt, m[i. La, la, la,

la, la, la, la, la...

#
Asear[ v`ntul b[tea,
Badea-n bra\e m[ str`ngea,
De-ar fi b[tut v`ntul mult,
M-ar fi str`ns de m-ar fi rupt.

Dar noroc c[ v`ntu-a stat


+i b[di\a m-a l[sat,
Dar a plecat sup[rat
C[ n-am stat la s[rutat.

C[ eu c`t tr[iesc pe lume,


B[di\ii nu-i zic pe nume,
Da-i zic pui=or =i pui,
Este-al meu =i sunt a lui.

Asear[ v`ntul b[tea,


Badea-n bra\e m[ str`ngea,
Dar noroc c[ v`ntu-a stat
+i b[di\a m-a l[sat.

#
TRANDAFIR
DE LA MOLDOVA
Allegretto

Te-a= iu- bi, dar


Tran-da- fir de la Mol-do-va
Refren

nu-\i =tiu vor- ba. Lun-ca-i lun- c[, iar-ba-i ver-de,

#
Ce-am iu- bit nu se mai ve- de, Ce-a fost ver- de

s-a us- cat, Ce-am iu- bit s-a scu-tu- rat.

Trandafir de la Moldova
bis
Te-a= iubi, dar nu-\i =tiu vorba.

Refren:

Lunca-i lunc[, iarba-i verde,


Ce-am iubit nu se mai vede,
Ce-a fost verde s-a uscat,
Ce-am iubit s-a scuturat.

Trandafir ro=u ca focul, bis


Nu-mi g[sesc de tine locul.

Refren.

+i c`nd dorul r[u m[ \ine,


bis
Tu te-ascunzi =i fugi de mine.

Refren.

#!
Trandafir de la fereastr[, bis
Te-a= iubi, dar am nevast[.

Refren.

Trandafir moldovenesc,
bis
Te-a= iubi, dar nu-ndr[znesc.

Refren.

#"
M{ICULI|{ DRAG{

Andante

Ia- t-o sea- ra, ia- r[ vi- ne,

M[i- cu- li- \[ dra- g[,

##
+i m-o ba- te ma- ma bi- ne,

M[i- cu- li- \[ dra- g[.

Iat-o seara, iar[ vine,


M[iculi\[ drag[,
+i m-o bate mama bine,
M[iculi\[ drag[.

C[ =-asear[ m-o b[tut,


M[iculi\[ drag[,
C-am =ezut cu badea mult,
M[iculi\[ drag[.

B[taia nu m-o durut,


M[iculi\[ drag[,
C[ dragostea mi-o pl[cut,
M[iculi\[ drag[.

S[ m[ bat[ c`t a vrea,


M[iculi\[ drag[,
B[di\a-i dragostea mea,
M[iculi\[ drag[.

#$
De m-ar bate c`t de r[u,
M[iculi\[ drag[,
B[di\a-i sufletul meu,
M[iculi\[ drag[.

De m-ar bate c`t de tare,


M[iculi\[ drag[,
Pentru badea nu m[ doare,
M[iculi\[ drag[.

#%
MUNTE, MUNTE,
BRAD FRUMOS
Andante

Mun-te, mun- te, brad fru- mos, m[i,

Mun- te, mun- te, brad fru- mos, m[i,x

#&
Of! Ian a- plea- c[-\i v`r- fu-n jos, m[i
3

Ian a- plea- c[-\i v`r- fu-n jos, m[i

Munte, munte, brad frumos,&


Ian apleac[-\i v`rfu-n jos,
S[ m[ sui ]n v`rful t[u,
S[ v[d ce-am iubit =i eu,
C-am iubit floarea de brad,
+i-am luat de boz uscat.
&Fiecare vers se repet[

#'
CINE IUBE+TE +I LAS{

Moderato

Ci- ne iu- be- =te =i

la- s[, Ci- ne iu- be- =te =i la- s[,

La, la, la, la, la, la, la.

$
Cine iube=te =i las[,&
Ostrovul s[-i fie cas[!
Nu-\i par[, pui=or, bine,
C[ \i-ai f[cut r`s de mine,
C[ \i-ai b[tut joc de mine,
Dar de tine n-are cine.
Dar de tine, c`nd =i-or face,
Ca p[m`ntul te-i desface,
Ca macul te-i m[cina,
Ca cenu=a-n v`nt te-i da.
&Fiecare vers se repet[

$
BULG{RA+
DE GHEA|{ RECE

Moderato

Bul- g[- ra= de ghea- \[

re- ce, Iar- na vi- ne, va- ra

$
tre- ce, N-am cu ci- ne

m[ pe- tre- ce, N-am cu

ci- ne m[ pe- tre- ce.

Bulg[ra= de ghea\[ rece,


Iarna vine, vara trece,
N-am cu cine m[ petrece, bis

C[ci cu cine-am petrecut, bis


S-a dus =i n-a mai venit. bis

Pl`nge\i ochi =i l[cr[ma\i, bis


C[ voi sunte\i vinova\i: bis

Ce-a\i v[zut, n-a\i mai l[sat, bis


Ce-a\i iubit, n-a\i mai uitat. bis

$!
AZI }I LUNI

Andante

Azi ]i luni, da m`i- ne-i mar\i,

Azi ]i luni, da m`i- ne-i mar\i,

$"
Pl`n- ge\i ochi =i l[- cr[- ma\i,

Pl`n- ge\i ochi =i l[- cr[- ma\i.

Azi ]i luni, da m`ine-i mar\i.&


Pl`nge\i ochi =i l[cr[ma\i.

Da nu-i vina ochilor,


Da-i vina p[rin\ilor,

C-o-nchinat =-o osp[tat,


Da n-o c[tat cui m-o dat.

+i m-o dat bogatului,


+i-s argata satului.
&Fiecare vers se repet[

$#
LA NISTRU,
LA M{RGIOAR{
Andantino

La Nis- tru, la m[r- gi- oa- r[

$$
Of =i ia- r[ of, S-au str`ns fra- \ii

gr[- m[- goa- r[, Tra, la, la, la, la.

La Nistru, la m[rgioar[,
S-au str`ns fra\ii gr[m[joar[.

+i-n mijloc o surioar[,


+i pl`nge de se omoar[.

C[ b[di\a ei se-nsoar[
+i-o r[m`ne fat[ mare.

Nu mai pl`nge, drag[ fat[,


Badea pleac[ la armat[.

Te las, tat[, te las, mam[,


M[ duc fuga la cazarm[.

$%
LA CUM{TRA L{UDAT{

Allegro

Foa- ie ver- de stuf de bal- t[ Foa- ie ver- de

$&
stuf de bal- t[ La cu- m[- tra l[- u- da- t[,

La cu- m[- tra l[- u- da- t[, Tra, la, la, la,

la, la, la, la, la, la, Tra, la, la, la, la, la, la, la, la.

Foaie verde stuf de balt[,&


La cum[tra l[udat[,

La cum[tra l[udat[
+ede c`nepa-n poiat[.

C`nepioara cea de var[


O torc m`\ele pe-afar[.

C`nepioara cea de toamn[


+ede-n pod ca o cucoan[.

&Fiecare vers se repet[

$'
BUN }I VINUL
+I GUSTOS

Moderato

Bun ]i vi- nul =i gu- stos, Le- li- \[ I-

oa- n[, Bun ]i vi- nul =i gu- stos, Le- li- \[ I-

%
oa- n[, C`nd ]l bei c-un om fru- mos. Le- li- \[ I-

oa- n[, C`nd ]l bei c-un om fru- mos, Le- li- \[ I- oa- n[.

Bun ]i vinul =i gustos,


bis
Leli\[ Ioan[,
C`nd ]l bei c-un om frumos.
bis
Leli\[ Ioan[.

Bun[-i poama, vinu-mi place, bis


Leli\[ Ioan[,
Nu =tiu viei ce i-a= face,
bis
Leli\[ Ioan[.

A= c[lca-o cu piciorul, bis


Leli\[, Ioan[,
A= bea vinul cu ulciorul,
bis
Leli\[ Ioan[.

%
P{H{RU|UL CA UN PUI

Allegretto

P[-h[-ru-\ul ca un pui, La, la, la la, la, la la, la,

’L duci la gu- r[, dar el nu-i, La, la, la la, la, la, la.

%
P[- h[- ru- \ul ca un pe-=te, La, la, la la, la, la la, la,

De gu- ri- \[ se li- pe-=te, La, la, la la, la, la la.

P[h[ru\ul ca un pui,
’L duci la gur[, dar el nu-i.
P[h[ru\ul ca un pe=te,
De guri\[ se lipe=te.

Ura, ura de trei ori


S[-\i miroase gur-a flori,
+i buzele-a mic=unele,
S[ guste badea din ele.

%!
HAI, MAIC{,
LA IARMAROC

Moderato

— Foa- ie ver- de si- mi- noc,

Hai, mai-c[, la iar- ma- roc, Hai, mai- c[, la

iar- ma- roc, +i mi-i cum-p[- ra no- roc.

%"
— Foaie verde siminoc,
Hai, maic[, la iarmaroc,
Hai, maic[, la iarmaroc
+i mi-i cump[ra noroc.

— Draga mamei, fii cu minte,


C[ norocul nu se vinde.
De s-ar vinde undeva,
Cei boga\i l-ar cump[ra.

Cei boga\i, din t`rguri mari,


Tot l-ar cump[ra cu bani.
+-atunci nou[, draga mea,
Via\a ne-ar fi =i mai grea.

%#
B{TR~NE|E,
HAINE GRELE

Liberamente

B[- tr`- ne- \e, hai- ne gre- le,

Cum s[ fac s[ scap de e- le? Trec zi- le- le, trec =i

eu, }m- b[- tr`- nesc =i-mi pa- re r[u.

%$
B[tr`ne\e, haine grele,
Cum s[ fac s[ scap de ele?
Trec zilele, trec =i eu,
}mb[tr`nesc =i-mi pare r[u.

Tinere\e, haine scumpe,


S[ le port nu le-a= mai rupe,
Trec zilele, trec =i eu,
}mb[tr`nesc =i-mi pare r[u.

A= muri, moartea nu vine,


A= tr[i, n-am pentru cine,
Trec zilele, trec =i eu,
}mb[tr`nesc =i-mi pare r[u.

%%
MELC, MELC,
CODOBELC

Allegretto

Melc, melc, co- do- belc,

Scoa- te coa- rne bo- u- re=ti

+i te du la bal- t[,

+i bea a- p[ cal- d[.

%&
Melc, melc, codobelc,
Scoate coarne boure=ti
+i te du la balt[,
+i bea ap[ cald[;
+i te du la Dun[re,
+i bea ap[ tulbure;
+i te du la mare,
+i bea ap[ tare;
+i te du la munte,
+i bea ap[ limpede;
+i te suie pe butoi,
+i m[n`nc[ usturoi;
+i te suie pe uluci,
+i m[n`nc[ mere dulci;
+i te suie pe-un bu=tean,
+i m[n`nc[ leu=tean;
M[n`nc[ =i p[trunjel,
Scoate coarne de vi\el.

%'
TRECI PLOAE
Allegretto

Treci, ploa- ie c[- l[- toa- re,

&
C[ te-a- jun- ge soa- re le

+i-\i ta- ie pi- cioa- re- le

Treci, ploaie c[l[toare,


C[ te-ajunge soarele
+i-\i taie picioarele
C-un mai, c-un pai,
Cu trei fire de susai
+i cu trei coji de m[lai.

&
C~NTEC DE LEAG{N

Dolce

Na- ni, na- ni, co- pi- la=,

Dra- gul ma- mei fe- cio- ra=.

C[ ma- ma te-a le- g[- na

+i ma-ma te-a c[- u- ta

&
Nani, nani, copila=,
Dragul mamei feciora=.
C[ mama te-a leg[na
+i mama te-a c[uta
Ca pe-o floare dr[g[la=[,
Ca pe-un ]ngerel ]n fa=[.
Nani, nani, cu mama,
C[ mama te-a desc`nta,
S[ te faci un viteaz mare
Ca domnul +tefan cel Mare.
S[ fii verde la r[zboi,
S[ scapi \ara de nevoi.
S[ fii oache= =i frumos
Ca un soare luminos,
Fetele s[ te-ndr[geasc[,
Flori ]n calea ta s[ creasc[

&!
CUPRINS

MIORI|A ................................................................................... 5
MILEA ........................................................................................ 15
CIOB{NA+ DE LA MIORI ...................................................... 25
C~NTEC DESPRE CODREANU .......................................... 28
CUCU+OR CU PAN{ SUR{ .................................................. 32
DRAG{ MI-I +I MULT MI-I DRAG ........................................ 34
JELUI-M-A+... ............................................................................ 36
TRAGE BOBII +I-MI GHICE+TE ............................................. 38
P{S{RIC{, MUT{-|I CUIBUL .............................................. 40
FIRICEL DE IARB{ NEAGR{ .................................................. 42
NECHEAZ{ MURGU-N OGOR ............................................ 44
FRUNZI+OAR{ DE OV{S ....................................................... 46

&"
CRE+TI, P{DURE, +I TE-NDEAS{ ........................................ 48
FOAE VERDE +I-O SIPIC{ ....................................................... 50
ASEAR{ V~NTUL B{TEA ....................................................... 52
TRANDAFIR DE LA MOLDOVA .......................................... 54
M{ICULI|{ DRAG{ ............................................................... 57
MUNTE, MUNTE, BRAD FRUMOS ...................................... 60
CINE IUBE+TE +I LAS{ ............................................................ 62
BULG{RA+ DE GHEA|{ RECE ......................................... 64
AZI }I LUNI .............................................................................. 66
LA NISTRU, LA M{RGIOAR{ ................................................ 68
LA CUM{TRA L{UDAT{ ..................................................... 70
BUN }I VINUL +I GUSTOS ..................................................... 72
P{H{RU|UL CA UN PUI ....................................................... 74
HAI, MAIC{, LA IARMAROC ................................................. 76
B{TR~NE|E, HAINE GRELE ................................................... 78
MELC, MELC, CODOBELC .................................................... 80
TRECI PLOAE .......................................................................... 82
C~NTEC DE LEAG{N .......................................................... 84

&#
DRAG{ MI-I
+I MULT MI-I DRAG
C`ntece populare

Ap[rut: 1998.
Format: 75x901/32
Coli tipar: 3,15
Coli editoriale: 2,75
Editor: Anatol Vidra=cu
Redactor: Nicolae Marciuc
Tehnoredactor:
Zinaida Cu=nirenco
Procesare computerizat[:
Cristina Rusu

Casa de editur[ «LITERA»


str. B. P. Hasdeu, nr. 2,
Chi=in[u, MD 2005, Republica Moldova

Tiparul executat sub comanda nr.


Firma editorial-poligrafic[
„Tipografia central[“,
str. Florilor, nr. 1,
Chi=in[u, MD 2068,
Republica Moldova

S-ar putea să vă placă și