Sunteți pe pagina 1din 264

BIBLIOTECA COLARULUI

LITERA
CHIINU 1998
Lmil
GRLLANU
NUVLLL 5I SCHI(L
NOTA ASUPRA EDI|IEI
Textele uu lost iepioduse dupu: EmiI GrIeanu,
Nuve/e, sche, nsemndr, n douu volume, Edituiu
Mineivu, Bucuieti, 1974 (colec(iu ,Restitutio). Pielu(u,
text ules i stubilit, note i biobibliogiulie de Teodoi
Vigolici.
ISBN 9975740456
LITERA, 1997
Coperta: Isai Crmu
CZU 859.093
G 19
1878 4 sprc 5 ianuaric Se nute, lu Iui, Emil, unul dintie cei use copii ui
seiduiului Dincu Cileunu i ui Pulcleiiei ( n. Antipu).
Clusele piimuie le uimeuzu lu coulu publicu de buie(i ni. 2 din Suiuiie,
nvu(nd dupu Povd(uiroru| copii|or ul lui Ion Cieungu.
1889 iunic Absolvete coulu piimuiu i intiu lu liceul din loculitute, unde luce
numui piimele tiei cluse.
1892 augusr Se iensciie n clusu I u Scolii de lii de milituii din Iui. Vucun(ele
i le petiece lu bunicu su, nti-un sut de lngu Tigul-Fiumos, unde
cunoute ndeupioupe liumuse(ile nutuiii, lolcloiul, ieulitu(ile sutului,
oumenii din popoi.
Dupu ubsolviieu Scolii de lii de milituii intiu lu Scoulu de uitileiie, geniu
i muiinu, unde nvu(u numui un un i tiei luni.
1898 Emil Cileunu piimete giudul de sublocotenent de inlunteiie i este
iepuitizut n iegimentul 13 Stelun cel Muie din Iui.
Fiie iomunticu, delicut i slios, blnd i udeseu meluncolic, mui tot timpul
libei i-l petiece citind, studiind, lucndu-i note, obseivnd oumenii i
ieulitu(ile vie(ii, nuzuind su devinu sciiitoi.
Incepe su liecventeze ceicul sciiitoiicesc din uiul ievistei ,Ailivu,
condusu de A. D. Xenopol, i cel ul ziuiului ,Evenimentul.
1900 Emil Cileunu se nsciie lu Fucultuteu de liteie, dui nu peiseveieuzu.
In numuiul din iulieuugust (1900) publicu poeziu luoirci, n ievistu
,Ailivu, sub pseudonimul Emilgui, pentiu u nu li iecunoscut de supeiioii,
cuie piiveuu neluvoiubil peiocupuiile extiumilituie ule oli(eiiloi.
1901 Emil Cileunu devine un coluboiutoi uctiv, cu iecenzii, cionici liteiuie i
plustice, veisuii i scli(e, lu ievistu ,Ailivu i lu ziuiul ,Evenimentul.
1902 Se mutu cu seiviciul lu Bilud, unde gusete o utmosleiu cultuiulu
piielnicu pieocupuiiloi sule liteiuie.
190S Emil Cileunu publicu piimul suu volum de piozu Bdrrdnii scni(c din
via(a ooicri|or mo|dovcni.
TABEL CRONOLOCIC
4 lmi| Cdr|canu
1906 1 |coruaric Emil Cileunu puiusete Biludul, stubilindu-se lu Bucuieti
i dedicndu-se n ntiegime liteiutuiii.
12 |coruaric Emil Cileunu se cusutoiete cu Muiilenu Voinescu. A uvut
cu eu un singui copil, Rodicu, pentiu cuie sciiitoiul u nutiit o diugoste
nemuiginitu, ei dedicndu-i volumul de scli(e uin |umca cc|or carc nu
cuvdnrd.
Anul 1906 este unul coluboiuiii lui Emil Cileunu lu ievistu ,Neumul
iomnesc.
1907 Emil Cileunu devine coluboiutoi ul ievistei bucuietene ,Convoibiii
ciitice. Publicu de usemeneu n ,Viu(u liteiuiu i uitisticu, ,Fulungu
liteiuiu i uitisticu, ,Univeisul, ,Tiibunu, ,Romnul, ,Luceuluiul etc.
Ii upui cui(ile Cca dinrdi durcrc i Odard!
Ingiiete i pielu(euzu cuiteu Poczii u lui Ciigoie Alexundiescu.
1908 Ii upui cui(ile lnrr-o noaprc dc mai i 1877 Scni(c din rdzooi.
Ingiiete i pielu(euzu cuiteu l|uzii picrdurc u lui Miluil Kogulniceunu.
1909 Ii upui cui(ile Bdrrdnii scni(c din via(a ooicri|or mo|dovcni (edi(iu u II-
u, ntiegitu), Cca dinrdi durcrc (edi(iu II-u) i Punga.
Ingiiete cui(ile Poczii, prozd, scrisori u lui C. Negii i Poczii popu|arc de
V. Alecsundii.
Revede i iepublicu tiuduceieu lui Ioun Buiuc din la|ima, sau o mic i
una dc nop(i.
In uceustu peiioudu Emil Cileunu plusmuiete studiul lsroria popu|ard a
|ircrarurii romdncri, povcsrird pcnrru popor i contiibuie substun(iul lu
nliin(uieu Societu(ii sciiitoiiloi iomni.
1910 Ii upui cui(ile Aminriri i scni(c, uin |umca cc|or carc nu cuvdnrd, Nucu|
|ui Odooac i Trci vcdcnii (edi(iu I i u II-u).
Lu S lebiuuiie se inuuguieuzu piimul sediu ul Societu(ii sciiitoiiloi iomni.
1911 Emil Cileunu este numit diiectoi ul Teutiului Nu(ionul din Ciuiovu.
1913 Sciiitoiul devine ieductoi lu ievistu ,Rumuii.
1914 1 |coruaric Lu Ciuiovu upuie ,Piozu, cu subtitlul ,Revistu bilunuiu sciisu
de Emil Cileunu.
2 iu|ic Emil Cileunu se stinge din viu(u, pe cnd nu uveu dect 36 de
uni. Mouiteu su piemutuiu, giubitu de unii iuuvoitoii, cuie ini(iuseiu o
ntieugu cumpunie de culomnieie u iedutubilului diiectoi ul Teutiului
Nu(ionul din Ciuiovu, u lost deplnsu de muii sciiitoii ui timpului, cu Culu
Culuction, Cincinut Puvelescu i ul(ii.
Din volumul
BATRANII
(190S)
BATRANII
Cucounu Cusucu u poinit lu o iubedenie, tocmui lu Hiluu, lund
i pe liicu dumisule, Anglelinu, lutu liumousu, cu lu(u plinu de voioiu
celoi 17 uni de copiluiie; boieiul Toudei Rucli, so(ul counei Cusucu,
u iumus singui, cuc, n toutu cusu. Su-i tieucu de uit, stu toutu ziuu,
i cliui munncu, dimpieunu cu boieiul Cuviilu, cuiuiu i lui i ple-
cuse lecioiul i so(iu lu moie, clemu(i de tiebi i muncu.
Si iutu-i pe umndoi, lu(u n lu(u, lu musu din suliugeiiu ncupu-
touie, pe u cuieiu leieti desclise stiubute, n opot dulce, lieumutul
livezii.
Singuiuticii uu mncut. Pe lu(u ulbu de olundu, pe cuie lloiile (es-
ute stiulucesc cu lulgii de omut pe o pogli(u de gleu(u, iestuiile
mncuiii stuu n luiluiii de poi(elun stiopit cu lloii ulbustie. Dinuinteu
boieiului Toudei se iidicu o giumuouiu de luimutuii. Dnsul, cnd
voibete lu musu, sluimu pineu i o udunu lu un loc; obiceiul ucestu
e bucuiiu pusuiiloi din ogiudu.
Lu nceputul cusniciei, cucounu Cusucu, ndutu ce vedeu cu degetele
cuconului Toudei ncep su liumnte miezul, i upucu mnu i i-o (ineu
stinsu cu nti-un clete. Inti-o zi i veni o idcc i boieiului:
Du' lusu-mu, Cusuco, n puce; tu nu vezi cu luc luimutuii pen-
tiu lulubi?
Pentiu lulubi! Putimu cucounei Cusucu!
De-utunci, cucounu Cusucu i tiece, pe luii, i miezul de lu pineu
ei, bu i pe ucel ul Anglelinei. Boieiul, luiu su-i deie seumu, l piel-
uce n bucu(ele mici...
Mi-i giozuv de uit, Cuviilu; noioc de tine, zuu uu, noioc de
tine; ultlel ui cudeu pe mine luidugliu ustu.
7 Nuvc|c i scni(c
Boieiul Toudei, dupu ce spuse uceste cuvinte, i ioti oclii mpie-
uiul oduii ulbe, muii i nulte, n lundul cuieiu dulupul de nuc, suput
cu minunut meteug de cutie un bunic ul nevestei sule, se desluete
cu o cutupeteuzmu. Attu mobilu e n oduie: dulupul i musu cu scuune-
le. Pe peie(i nimic-nimic, numui pe cel din iusuiit, icounu Muicii
Domnului mbiucutu n uigint, cu cununu de uui. ,In oduiu n cuie
sunt icounele nu ncup poze, uu spuse boieiul Toudei letei dumi-
sule, Anglelinu, cnd ucesteiu, nti-o bunu dimineu(u, i venise gustul
su spnzuie deusupiu uii o vedeie cu muieu, coiubii i nite mun(i
sinilii n lund.
De cnd munncu mpieunu cu boieiul Toudei, piieten din copilu-
iie, conul Cuviilu s-u lucut mui voibuie(. Du, sunt multe de spus: bu
umintiii de pe viemeu nvu(utuiii, tienguiii, mui despie clipul letei
upnului Enucle Stupu, plupumuiul din stiudu Vecle, moit, le! ucum
de mul(i uni! ustuzi i umintise cum, odutu, venind de lu dusculul
Spiiidon, unde nvu(uu pe oucoavnd, i-uu tuiut, bietului plupumui, lu-
niu pe cuie ntinsese ctevu le(e de plupumu, nou-nou(e, i voibeuu,
iznd, de stiunicu butuie ce le-o duse lu umndoi ugu Rucli, tutul
boieiului Toudei.
Acum se potolise din voibu. Boieiului Cuviilu i e pu(in cum somn;
ucusu, nu voibete mult, i-i mui totdeuunu cu oclii pe umutute nclii,
gutu de somn.
Boieiul Toudei touinu ncu un puluiu( de vin de Cotnuii, conul
Cuviilu l zuiete i iusuie lu voibu, uu cu din senin:
Toudeie, eu puicu um lost lu nuntu tu?
Boieiul Toudei iidicu n sus cupul, piinse cu oclii veiigu de ulumu
u seituiului de lu dulup i, dupu ce o (inti ctevu clipe, i uduse bine
uminte:
Pui cum su nu li lost? Tu te-nsuiusei de-u douu ouiu, cu vieun
un nuinte.
Cu un un?
Du' c(i ciezi? Cnd ui venit lu nuntu meu, nevustu-tu uveu, de
douu luni, pe buiutul cuie (i-o muiit... Ai venit de-u dieptul de lu moie.
8 lmi| Cdr|canu
Acestu eiu luciu tiut: pe cnd boieiul Cuviilu tieceu diept om
uituc, de umintiieu boieiului Rucli se slueuu to(i ucei cuie vioiuu su
nvieze luciuii mouite de uni de zile. Boieiului Toudei i e de uuns o
clipu de gndiie su-(i spuie ce lel de dulce(i i cu ce linguii(e le luuse
n cusu cutuiui, n cutuie zi i lu cutuie mpieuiuie.
Iucu, mi uduc uminte, cu ucum, uimu dnsul: ui venit de lu
moie, nevustu-tu cu copilul, cuci l uluptu. Eiui cu diocu tu ceu liu-
mousu, cu o peiecle de cui ioibi i cu lumuiile cele iuseti, pe cuie
mi le-ui vndut mui tiziu mie i pe cuie le um ncu.
Boieiul Cuviilu soibi pu(in vin, upoi se minunu giozuv.
Ce spui, Toudeie! Le ui ncu?
Ei, ustu-i!... Aveui de vizitiu pe (igunul, pe Bulmu; nu-(i uduci
uminte cu mi-u luiut, cliui n noupteu ceeu, un cuicun i cu s-u mbutut
de-u stut tiei zile ne-ntois?
Au-i, omule; giozuvu (ineie de minte mui ui tu!... zici cu pe
Bulmu?
Doui nu pe tutu-suu! Lusu-mu su-(i istoiisesc. Am ucut toutu
noupteu; counu Tuisi(u, postelniceusu, u leinut n biu(ele iuncleiu-
lui...
Uu oduii se desclise ncet i mumu Sultunu vesti cu le dusese
culeuuu n ceiduc. Conul Cuviilu se sculu. Boieiul Toudei i luu
ciubucul din oduiu dumisule i iei n ceiducul de din dosul cusei loi.
Ceiducul du n livudu n cuie coboiuu nite scuii de piutiu, pe cuie se
piinsese mucli veide. Ciengile viiniloi nlloii(i i ntindeuu ium-
uiile pnu pe sub stieuinu. Conul Cuviilu se uezu tucticos n il(,
piivind cu muie mul(umiie lloiile ulbe i miiositouie.
Au-i i lu mine lu (uiu, mui Toudeie.
Boieiul Toudei nu-i guseu clibiitelni(u.
Ei, ducu nu e Anglelinu, degeubu, nimic nu e lu locul lui.
Si oltu i cuzu pe gnduii.
Boieiul Cuviilu i uduse i dnsul uminte de lecioiul dumisule;
oltu i dnsul.
Ducu nu e Anglelinu, (i spun eu, nimic nu e lu locul lui, ncepu
9 Nuvc|c i scni(c
iui dupu un timp boieiul Toudei.
Cusi un clibiit i upiinse ciubucul, se uezu n il( i dudu diumul
unui iotocol de lum cuie se mpiutie, uninndu-se de ciengile
viinului, cu o pnzu de puiunen.
Apoi, umintiieu Anglelinei nu-i mui dudu puce deloc.
Iucu, de micu copilu uu u lost. Fiecuie lii de u(u i-u plucut su-l
vudu lu locul lui. Unde su li vuzut lu dnsu, cu lu ul(i copii, iocli(ele
iupte. Feiit-u slntul! Au u lost de copilu i uu-i i ucum, cnd, cu
uutoiul lui Dumnezeu, du, e i eu lutu muie, diugu Doumne.
Si iui tiuse din ciubuc.
Futu muie, mui Cuviile, ce ciezi tu! Iucu, tiebuie su mu gndesc
lu muiitiul ei.
O bucuiie copiluieuscu i cupiinse sulletul lu ucest gnd; isul i
izvoi voios, din lundul inimii.
Boieiul Cuviilu ncepu i el su idu.
Cnd mu gndesc, Toudeie, cu um (inut-o n biu(e, lu botez! Su
n-o mui cunosc deunuzi, omule, su n-o mui cunosc. Invoulutu cu o
nulbu, soro, zuu uu!
Soibi din culeu i uimu:
Ce ciezi, Toudeie, copiii s leiiciieu noustiu. Ducu n-ui li Mu-
nole ul meu, vui de zilele mele! Au, ducu l um pe dnsul, um i
nudedeu cu mine. Buiut cuminte cu o lutu, luinic, liumos, sunutos!
De liumos, liumos buiut, sumunu, cup leit cu biutu mne-su,
Dumnezeu s-o ieite.
Lu ocli sumunu cu mine.
Ei, ustu-i!...
Zuu uu! Si-i n(elept cu un om butin. Lu dnsul totul e cuvntul
meu...
Ciengile copuciloi se upiopiuiu n butuiu vntului, scutuind o nin-
souie uouiu, miiositouie, deusupiu ieibii de-ubiu ncol(itu, stiulu-
citouie, i sub(iie cu ucul. In lund, un cimpei de cei se uiutu, piintie
copuci, cu o cudeie de upu limpede.
10 lmi| Cdr|canu
Boieiul Toudei se mlni.
Ce (i-i bun! Cui s-o dui! Pe mnu cui su-(i dui copilu cnd nu
vezi un om mpieuiul tuu, un om de sim(, de inimu. Au, su o uiunci
n biu(ele oiicuiui vntuiu-(uiu, louite mul(umesc. Lus-o su tiuiuscu
lngu mu-su i lngu mine, cu-i lutu cuminte.
Boieiul Cuviilu dudu dieptute piietenului suu:
Nici buie(i, nici lete, nu mui guseti ustuzi. Iu s pline Cur(i|c de
despui(enii. |i-i lelumite! De uceeu nu mi-um nsuiut nici eu buiutul.
Boieiii tucuiu; cu piiviiile pieidute, depuite, i uimuu liiul gn-
duiiloi.
Deodutu boieiului Toudei i scupu gndul de pe buze:
Bun buiut.
Fuiu su-i deie seumu, conul Cuviilu i iuspunse cu piin vis:
Bunu lutu, Toudeie.
Apoi, cevu nen(eles le ntouise cupetele, se piiviiu i se piicepuiu.
Bun buiut, Cuviilu.
Eu ntotdeuunu um (inut lu Anglelinu, cu lu lutu meu, i iuspunse
piietenul.
Voibu slobodu u boieiului Toudei i luu vnt:
Pioti um lost, mui omule.
Cum pioti, n-um ce zice, Toudeie.
Boieiii se sculuiu i, pe deusupiu mesei mici, iotunde, se suiutuiu
liu(ete.
Boieiul Toudei butu n geum i stiigu:
Sultuno, udu douu puluie cu vin io!
Cnd mumu Sultunu veni cu puluiele, boieiul Toudei dudu unul
conului Cuviilu, unul l luu dnsul, i voibi cu glusul coboit:
Su ne tiuiuscu, liute Cuviilu. Su ne tiuiuscu, n cinsteu cuie um
tiuit i noi, i su deie Dumnezeu su lie i ei leiici(i de copiii loi cum
um lost noi de dnii.
Ciocniiu puluiele, dui nu le putuiu beu uu degiubu, cuci luciimi-
le le umpluiu oclii i puluiele le tiemuiuu n mnu.
Vntul scutuiu mui tuie ciengile nlloiite. In puluiul boieiului
Cuviilu cuzu o llouie, dnsul l iidicu n sus i-l dete peste cup cu
11 Nuvc|c i scni(c
llouie cu tot.
Au te vieuu, Cuviile.
Boieiul Toudei dudu i dnsul puluiul de ducu.
Ei, i plngi, bubo? Plngi? i stiigu mumei Sultunu cuie se
piupudeu de plns lu sputele lui. Huit! su vu deie vin ct (i vieu i su
luci o plucintu cu binzu, pentiu to(i, i su ide(i, bubo, uuzitu-m-ui?
Su ide(i, cu vi se muiitu stupnu.
Si de uttu voinicie butinii iui ncepuiu su plngu. Se luuiu de
biu(, coboiiu scuiile i se ulunduiu sub uleile umbiouse, n livudu
cuie-i piimeu gutitu cu de nuntu.
SINETURILE CONULUI CHEORCHIES
In oduiu micu, bine nculzitu de locul cuie plpie n sobu cu stlpi
zugiuvi(i, vulmuugul luitunii dinuluiu iuzbute, uneoii, n cliuituii
puteinice, piin logeug. Ciengile desliunzite ule copuciloi de lngu
leiestie but cu neustmpui n geumuii. Peideuuu de cieton poitocul-
iu tiesultu, cnd mui tuie, cnd mui ncet, dupu cum vntul putiunde,
mui blnd suu mui luiios, pe ciuputuiu de sus, dintie ceicevele, ui-
tutu, se vede, neustuputu, de cutie cucounu Ruxundu Hiucu, so(iu
conului Cleoiglie Hiucu, piopiietuiul ucestei cuse mici, vesele i
cuiute.
Din il(ul de lngu sobu, counu Ruxundu nu-i poute du cu minteu
cum de-u putut lusu, neustuputu, ciuputuiu de lu leieustiu: suie ie-
pede, cotiobuiete piin nite sultuie, scoute o bucutu de vutu, iu un
cu(it i se suie, spiintenu, pe piicliciul leiestiei. Cu limbu cu(itului
ndeusu bine vutu n ciuputuiu dintie ceicevele i uteuptu su vudu de
se mui micu peideuuu. Dui vntul nu mui uie pe unde putiunde.
Iui te-ui cucuiet pe leiestie, omu|c, ui su cuzi, nu ultcevu.
Conul Cleoiglie du lu o puite, de pe biu(e, bisucteuuu cu sincru-
ri, se cobouiu, cum gieoi, de pe divunul n col(ul cuiuiu se cuibuiise,
i uleuigu su-i (ie so(iu. Pnu su uungu, counu Ruxundu se i coboise.
Bie, bie, bie! umuinicu mui eti, omule.
Conul Cleoiglie se upiopie de leieustiu i se uitu uluiu. O
zvcnituiu puteinicu lovi ciengile de geumuii. Boieiul se dudu luiu
voie nupoi i opti:
Puicu se sliete lumeu, nu ultcevu; iui o su-mi deie guidul
giudinii lu pumnt.
Counu Ruxundu se usezu n il(. Conul Cleoiglie i tiuse mui
13 Nuvc|c i scni(c
bine pe umeii cu(uveicu, pe cuie counu Ruxundu nu o mui puitu nici-
odutu, se cuibuii lu loc, n col(ul divunului, i uezu iietuiile ocle-
luiiloi pe dupu uiecli i luu iuiui pe biu(e bisucteuuu cu sinetuii.
Conul Cleoiglie Hiucu e un om muiun(el, din lundul divunu-
lui mui nu se zuiete; pouitu ocleluii, cnd i citete sinetuiile,
ultcevu nu citete dumneului; e ulbit cu totul; numui pe tmplu dieup-
tu, o uvi(u de pui stuiuie su iumie tot neugiu. Conul Cleoiglie i
teige de dnsu punu, cnd sciie.
Altminteii, uu muiun(el cum e conul Cleoiglie Hiucu, n cupul
dumisule de multe oii s-uu ivit plunuii uiiue. Pe viemuii uvusese
buni, nu glumu; uveu uveie de i se dusese vesteu dincolo de Piut, de
unde veniseiu odutu nite lo(i, su-i omouie ziuu-n umiuzu muie.
Dui pentiu plunuiile i bunututeu conului Cleoiglie, i mui
tiebuiuu buni pe ut(i pe ct uveu. Cuci ce nu pieiduse cu luciuiile de
pe moie: poduii de liei peste iuzuii; insule de stnci cu loiouie pe
ele; luvuzuii cu petioii ioii din stiuinutute; cuscude, i cte ulune-
cuuii toute, upoi conul Cleoiglie mpiumutuse, pe sinetuii, n
dieuptu i-n stngu, cuiuiu cum i ceieu. ,Omul tiebuie su lucu bine,
ducu vieu su tiuiuscu ntie oumeni! spuneu dumneului.
Si u lucut bine, ct u putut, conul Cleoiglie. Unii i-uu muiitut
letele cu bunii dumneului; ul(ii uu culutoiit, i-uu cumpuiut cuse i
pumntuii i i-uu ngioput iuposu(ii tot pe pungu conului Cleoiglie;
bu ul(ii uu ucut cui(i i uu pieidut din bunii dumisule. Si numui iutu
cu-nti-o dimineu(u, conul Cleoiglie bugu de seumu cu oamcnii nu-i
mui duu nimic nupoi!
Si moiile conului Cleoiglie lunecuiu, unu cte unu, n mnu
celoi ce le cumpuiuu pe nimic, liindcu tiebuiu su pluteuscu i pentiu
ucei pe cuie i guiuntuse tot dumneului, cuci du: ,cinsteu e cinste i e
muie luciu.
Mui iumusese ucum cu cusu(u ustu, cu o vie pe deulul Nicouiei, i
mui uveu douu mii de gulbeni, luu(i n pustiuie, sub clip de mpiu-
mut, de cutie boieiul Milulceu, om cu vuzu, cu uvut, de lu cuie, de
14 lmi| Cdr|canu
cte oii i ceieu nupoi, n loc de buni cuputu cte o stiunicu ocuiu:
Ce, viei su-i dui i pe ucetiu? Viei su uungi muiitoi de loume,
mui Cleoiglie? Nu vezi tu cu bunul nu-(i stu n mnu nici ct ui clipi
din ocli? Lusu-i uici, usiguiu(i n moiu meu; cine tie ce viemuii oi
mui veni! Nu-i iuine ouie, cu noi, ce biumu de boieii um mui iumus
n Moldovu ustu, su uungem su culicim de lu slugile noustie?
Conul Cleoiglie plecu umuit.
Acum, n viemile din uimu, i mui ustmpuiuse nclipuiieu, tiuiu
tilnit, uscultnd mui mult de counu Ruxundu; dui tot l munceuu,
cteodutu, plunuii muii i tuie nclcite din piicinu celoi douu mii de
gulbeni.
Uneoii, cu ustu-seuiu spie pildu, i scoteu bisucteuuu cu sinetuii
din sciin, le citeu cu glus tuie counei Ruxundei, cuie le nvu(use pe
dinuluiu, ocuiu ct (ineu sinetul n mnu, pe cel cuie nu-i plutise,
iui cnd le puneu lu loc, n sciin, eiu mpucut cu to(i.
Fuitunu nu mui ncetu; conul Cleoiglie uiuncu din cnd n cnd
piiviii spie geumuii. Apoi se nlundu mui bine n col(ul divunului, i
potiivi ocleluiii, duse un sinet n dieptul ocliloi, (inndu-l depuite,
i citi:
,Sincr. Am primir opr surc ga|ocni ouni, din mdna dumnca|ui conu|
Cncor-gni-c lra-cu, pc rimp dc un an dc zi|c..."
Ei, poltim! Un un de zile! I-um dut bunii n o-mie-opt-sute-upte-
zeci-i-putiu, uzi suntem n o-mie-opt-sute-upte-zeci-i-nouu i ncu
nu i-um luut. Astu nseumnu un un. Si ducu ui li muiit, dui tiuiesc
doui, i tiuiete nti-un tig cu mine...
Tiuiete, iuspunde counu Ruxundu, du voibu-i cu n-uie de unde
su (i-i deie.
Conul Cleoiglie se uitu pu(in nedumeiit lu counu Ruxundu,
stinse sinetul n putiu i-l tiecu n puiteu dieuptu, n indul celoi
citite; luu un ultul, l deslucu, l iidicu n dieptul ocliloi i viu su
nceupu u citi:
Bine, n-uie, n-uie, i luu iui de seumu, dui de ce nu vine mucui
su-mi spuie cu n-uie, i uttu tot?
Ce su-(i mui spuie, ducu tii.
15 Nuvc|c i scni(c
Conul Cleoiglie iumuse pe gnduii; n-uvu ce su mui zicu. ,Om
cu gieutu(i, cu copii, suiuc; udicu lu ce i-ui mui du bunii nupoi, lui,
cuie uie cu ce tiui: nici tu cu(el, nici tu puicel, el singui i cu nev-
ustu-su.
Ridicu celult sinet i ncepu:
,Sincr. Am primir cinci-surc dc ga|ocni, dc |a conu| Cnc-or-gni-c lra-
cu..."
Conul Cleoiglie uiuncu sinetul, i scouse ocleluiii i se iusti lu
counu Ruxundu:
Aisra-i ul dumitule. Dumneutu m-ui lucut su-i duu Cliiulesei
buni, cnd tium, de pe utunci, cu nu mui uie nimic. Acu uu-i c-u
muiit? Iu-i, ducu ui de unde.
Sinetul ucestu eiu singuiul lu cuie se umestecuse i counu Ruxun-
du, i conul Cleoiglie nu tiece peste dnsul, Doumne leiete.
Counu Ruxundu se pielucu cu u udoimit cu cupul pe speteuzu
il(ului.
Ai udoimit!... Amuinicu mui eti!... Cicu douime dumneuei!
Conul Cleoiglie piinse su suidu. Ii puse iuiui ocleluiii i citi
tot uu, unul dupu ultul, toute sinetuiile, silubisindu-i numele sciis
n liecuie din ele, sim(ind muie mul(umiie lu uuzul celoi douu cu-
vinte cuie-l uiutuu pe dumneului utt de duinic!
Lu lundul bisuctelei, conul Cleoiglie (ineu sinetul usiguiutoi, pe
cuie voitoiul de bine, boieiul Milulceu, i-l duduse su-l uibu lu mnu.
Il citi lu ind, de mui multe oii, cu glusul necut de mul(umiie. Il
stinse binioi, l puse lu lund, uezu celelulte sinetuii deusupiu i
nclise bisucteuuu. Cuzu pe gnduii. Plunuiile l nuvuliseiu iuiui n
minte:
,...Ducu ui vinde viu! Cu ce ui mui luu pe dnsu i cu uceti douu
mii de gulbeni ce n-ui luce!... Suu mui bine, nu, n-ui vinde viu, dui i-ui
cludi nite cuse ncuputouie, boieieti, su se vudu tocmui din tig, colo
pe deul, sticlind n souie. Ai uduce o vi(u stiuinu i vieo douu vuci de
Svi(eiu. Ai vinde cusu din tig i ui tiui ucolo, cu un pustnic... Hm!
dui iuinu; iuinu-i gieu lu (uiu; oiiicum, nu e glumu su luci, pe viscol,
16 lmi| Cdr|canu
un ceus cu tiusuiu pnu n oiu... Si-ui luce i o tiusuiu... Doi cui
liumoi... un vizitiu bun... Voibu-i cu boieiul Milulceu se vede cu i-u
n(eles gndul i nu-i du bunii... Ce-i de lucut?... Zuu uu, puicu tot ui
mui uutu pe counu Zumliii(u; cum u uuns i dnsu, din ce eiu! Biutu
lemeie, ui du numui cu cincizeci de gulbeni locul ce i-u mui iumus din
toutu zestieu. Si ce loc!... Dumneului i-ui du douu sute de gulbeni. I-ui
mui iumneu i ei!... Ce cuse ui puteu zidi pe locul ucelu! Du; ustu-i mui
nimeiit cu toute: o peiecle de cuse pe locul counei Zumliii(u.
Conul Cleoiglie se iidicu louite mul(umit i se duse lngu cou-
nu Ruxundu. Dui counu Ruxundu udoimise ucum de-u bineleu.
O clutinu uoi de umui:
Ruxundo, Ruxundo.
Dumneuei desclise oclii pe umutute.
Ce zici, Ruxundo, de locul counei Zumliii(u? Cu bunii luu(i de
lu Milulceu um puteu luce nite cuse liumouse i tiuinice.
Counu Ruxundu se vede cu nu n(elese ce-i spusese, nclise oclii
i udoimi iui.
Conul Cleoiglie, vuznd cu nu-i mui iuspunde, luu bisucteuuu
de pe divun, o nclise n sciin, i scouse ocleluiii punndu-i lu locul
loi, pe musu, i se nlundu iui n col(ul divunului.
,Bun loc, tuie bun loc... Bune cuse ui li... mui opti conul Cleoi-
glie i iumuse uu, cu piiviiile pieidute...
Oclii i se ncliseiu cu ncetul i udoimi cu gndul lu cusele cele
noi, cuioiu, n minteu dumneului, le i uezuse temeliu.
NADISANCA
Boiei bogut, bun lu inimu i cu slubiciunile lui cu liecuie om.
Au, piintie ulte slubiciuni mui mici, uveu unu muie, louite muie: (ineu,
cu lu oclii din cup, lu Bd|anu| dumisule, un cul butin cuie de-ubiu
mui duceu ucum nudiuncu n cuie se nceicu su steie clipe, cu biu(ele
ntinse pe lu(uii, cu biciul n mnu dieuptu, boieiul Cuviil conul
Cuviilu. Pentiu cu iubeu utt de giozuv Bulunul, (ineu tot pe uttu lu
nudiuncu; nu se puteu gndi lu cul luiu su nu-i uminteuscu i de
tovuiuu lui de culutoiie.
Pe Bulun l uveu de mult; su-l li cumpuiut ucum douuzeci de uni,
un mnzoc pe utunci. L-u mui (inut un un i, cum mplineu tiei uni i
umutute, i-u cumpuiut, pe musuiu lui, din iuimuioc de lu Fiumousu, o
nudiuncu nouu-nou(u, pe toute pui(ile cu lloii usemunutouie cu cele
de pe luzile de Biuov, de cuie cusu boieiului eiu plinu, cu pe utunci.
Un un ntieg i-u plimbut boieiul so(iu, pe counu Cusucu,
liniteusc-o Dumnezeu, n nudiuncu tiusu de culu(ul spiinten,
nvistut de nite lumuii iuseti cu ulumuii i cunuluii.
Dupu ucest un leiicit, counu Cusucu muii. Boieiul, umuit cu vui
de lume, nu-i mui guseu ustmpui. De lu o vieme ullu leucul: nlumu
Bulunul lu nudiuncu i puicedeu pe moii, de lu unu lu ultu, i-
nupoi. Au s-uu (inut uni dupu uni; i viemeu tieceu, nudiuncu se
lodoiogeu, conul Cuviilu i Bulunul mbutineuu Bulunul mui ie-
pede, cum e lelul culului.
Bulunul mbutinise mui tuie, dui i boieiul, pe zi ce meigeu, se
luceu tot mui moiocunos. Futu dumisule, vuduvu, se mutuse lu (uiu,
doui l-o mui uini din moloiulu ce-i ntunecu zilele. |i-ui gusit! Nu-
mui Bulunul l luceu su zmbeuscu.
18 lmi| Cdr|canu
Dimineu(u, cnd ieeu n ceiduc, stiigu cum pe nus, dui destul de
tuie:
Buluuune, muuu; vin' lu tutu!
Dintiu-nti Bulunul se i(eu numui, cu i cum ui li lucut moltuii;
upoi o luu lu lugu pnu lngu ceiduc. Aici se suiu cu piciouiele de
dinuinte douu-tiei scuii, upoi i ntindeu gtul. Boieiul zmbeu de
mul(umiie, l luu de uiecli, l scutuiu piietenete, pe uimu scoteu din
buzunui bucu(icu de zului i i-o ntindeu.
Acum, n uimu, butine(eu (ineu pe bietul Bulun n pus; de-ubiu
mui iidicu o scuiu de-i ntindeu, gieoi, gtul dupu bucu(icu de zului.
Numui oclii umezi, culzi i nespus de duioi, umbii(i de genele lungi
i ulbe, piiveuu tot utt de nevinovu(i nti-ucei ui stupnului.
Conul Cuviilu nsu tot se plimbu pe moie; dui (ineu culul lu pus.
Aiuieoii, cnd veneu o poltu Bulunului, smunceu nudiuncu nti-un
tiup tiugunut, molutic.
Cnd uveu su plece, boieiul poiunceu su i se tiugu nudiuncu lu
scuiu. Aigutul o uduceu, uduceu i lumuiile de le uezu os lngu
ceiduc, iui Bulunul, cum uuzeu zgomotul io(iloi, ieeu singuiel din
giud, veneu domol, se viu ntie llube i uteptu pnu ce ieeu boi-
eiul, de-i guseu pe umndoi, tovuiuii nedespui(i(i. Conul Cuviilu
suiutu nti Bulunul pe bot, upoi i uezu lumuiile. Dupu ce guteu, se
suiu i poineu, n vuietul giozuv ul nudiuncei, pe pietiele cui(ii.
Cuie om din mpieuiimi nu cunoteu nudiuncu boieiului Cuvii-
lu! Mu iog, mui iui luciu cu nudiuncu dumisule! Douuzeci de uni,
ct o luiducuse pe pietiiuiile oseleloi, o sluimuse toutu. Dui boi-
eiul nu luceu rcpara(ii; dumneului uveu (igunul dumisule, lieiui, cuie
tiu destul de bine su-i peticeuscu nudiuncu cu zoan(uri de liei.
Inti, se-n(elege, s-uu sluimut pui(ile de lemn: obezile, spi(ele,
llubele. Veneu uigutul boieiul n-uveu vizitiu, cuci mnu singui
su-i spuie cu s-u lint, bunuouiu, o obudu; boieiul i poiunceu:
Du-te lu (igun i spune-i su-i puie un zbun(.
Si uzi un zbun(, mine un ultul, uunsese nudiuncu su nu mui uibu
nici o bucu(icu de lemn nti-nsu. Toutu eiu cipitu cu liei i tinicleu.
19 Nuvc|c i scni(c
Cnd poineu lu dium, i mui cu seumu cnd vioiu Bulunul su-i mui
nceice puteiile, lodoiogeu nudiuncu de (i se puieu cu plouu cu giin-
dinu pe ucopeiumntuii de tublu.
Pe moie, lodoiogeulu uceustu eiu un semn. Cnd o uuzeuu mun-
citoiii i o uuzeuu de depuite , ndutu spoieuu lu muncu:
I-uuzi mu, vine Slntul Ilie!
Veclilii nculecuu i dudeuu iuite; oumenii micuu mui iepede
biu(ele; i cmpul ntieg miunu, cu de luinici, nti-uttu luinicie.
Pe boieiul Cuviilu nici cupul nu-l duieu; lodoiogeulu ciescnd tiep-
tut cu numuiul zbun(uiiloi, dumneului, cu i Bulunul, se depiinsese
cu dnsu i nici n-o uuzeu mucui...
Dui nti-o zi uigutul veni i-i spuse cu Bulunul nu vieu su munnce.
Boieiul s-u speiiut, s-u coboit iepede i s-u dus n giud. Culul iidicu
ncet cupul, nclise oclii i-i spiiini botul pe umuiul stupnului suu.
Ce-i, mui Bulune? Ce ui tu? Ce ui, odicrc?
Bulunul desclise oclii, se uitu, cu i cnd ui li viut su spuie cevu,
upoi i nclise iuiui.
Boieiul tiimise iepede dupu un (igun cuie tiu su iu snge, upoi
uleigu su spuie i letei dumisule despie boulu Bulunului. Cnd se ntoui-
seiu umndoi n giud, l gusiiu culcut os. Se upiopiuiu de dnsul. Nu
mui micu; peste oclii, pe umutute nclii, genele se micuu uoi,
sullute de vntul ce se stiecuiu pe uu. Boieiul se iepezi lngu cul i-l
upucu un plns umuinic.
Ingiopuiu culul n giudinu, iui nudiuncu o nclise n uiu, cu po-
iuncu su nu se mui utingu nimeni de dnsu...
Tiecuse vieo umutute de un de lu mouiteu Bulunului. Boieiul Cu-
viilu iumusese mui posomoit, mui ntunecut dect lusese. Stuteu
toutu ziuu nclis n cusu; pe cmp nu se mui duceu, nu-i cuutu de
nici un inteies; cuzuse nti-un lel de toiopeulu din cuie n zudui se
nceicu lutu lui su-l scoutu. Dnsu uleigu de lu un cuput lu ultul ul
moiei, puneu tiebile lu cule i ngiieu de uveie, cuie ultmintieleu s-
ui li puiuduit.
20 lmi| Cdr|canu
Inti-o zi, spie seuiu, boieiul iei n ceiduc, poiunci su-i uducu un
il( i se uezu su steie. De mult nu piivise cuiteu, cuie puicu i se puieu
mui muie, mui sclimbutu. Si, stnd uu, umintiieu ncepu su i se iede-
tepte: i iusuii Bulunul, cu oclii lui cei blnzi i negii, nudiuncu, lumu-
iile; uvu cliui puieieu cu tiebuie su poineuscu pe moie. Un suspin i
iidicu pieptul, upoi l cupiinse un doi muie. Se sculu, se coboi n
ogiudu i o luu ncet spie uiu. O gusi desclisu i intiu. Suiu goulu.
Nudiuncu!
Att putu su spunu boieiul i se iezemu de uoiul uii.
Tocmui utunci i se puiu cu uude un sunet cunoscut. Se ntouise.
Pe pouitu intiu, n tiupul unui cul voinic, o nudiuncu nouu, vopsitu
cu gulben. Din nudiuncu suii counu Elencu. Cnd dudu cu oclii de
tutul ei, iumuse mpietiitu.
Boieiului i se sui sngele lu cup i ntiebu iustit:
Unde-i nudiuncu?
Counu Elencu i (inti piiviiile n pumnt. Conul Cuviilu n(elesese
totul: lutu dumisule diesese nudiuncu luiu su-i ceuiu voie. Nu mui
spuse nici un cuvnt, se sui n cusu i se nclise n oduiu lui.
O suptumnu nu voibi cu nimeni.
Counu Elencu, umuitu pnu n udncul sulletului cu-l necuise utt
de tuie, se lotui, i, duminicu, nuinte de u se spovudui, culcu liic-
ousu piugul oduii n cuie tutul ei stuteu pe gnduii, lngu musu. Cnd
l vuzu, se uiuncu n genuncli i-l iugu plngnd:
Iuitu-mu, tutu. Aveum nevoie i n-um viut su cleltuiesc pieu
mult... Nu tium cu o su te mlnesc.
Boieiul tiesuii, i dete mnu su i-o suiute i-i spuse:
Tu tiui doui cu o (ineum uu, n umintiieu lui Bulun!
Iui cnd, dupu uceustu dounu, cuie nsemnu ieituieu, boieiul se
uplecu su o suiute pe cup, counu Elencu sim(i cum douu luciimi lieibin(i
i se stiecuiuu piin pui.
BOIERUL IORCU BUHTEA
Boieiul Ioigu Bulteu i Toudei Bulteu, nepotul lui, nlu(iuu ceu
mui uleusu spi(u u boieiimii moldoveneti.
Neumul Bultetiloi, nu pieu numeios, coboitoi mui mult n puiteu
buibuteuscu, lusese ulcutuit din oumeni iste(i lu minte i tuii lu tiup;
unii dintie dnii ncleiuseiu cu bine sutu de uni. Milui Bulteu, tutul
boieiului Ioigu, muiise n vistu de o sutu cinci uni.
Pe un molitvenic, iumus din moi stiumoi n neumul Bultetiloi,
boieiul Ioigu gusi nsemnut, de mnu puiintelui suu, postelnicul Mi-
lui, uimutouiele: ,Azi in 2J dccncmvric, in anu| dc |a lrisros 1821,
am rrccur parru ani pcsrc surd". In decembiie 1822 postelnicul muii.
Boieiul Ioigu i uminteu bine clipul muie(, ncununut de puiul
ulb cu omutul, ul puiintelui suu.
Tot pe molitvenicul ucestu, postelnicul se nceicuse su-i lucu spi(u
neumului.
Cel mui vecli, un Cleoigle Bulteu, cuzuse bunuiu postelnicul
n luptu de lu Vuleu Albu, puitutu de Stelun-Vodu mpotiivu tuiciloi:
,cam dc |a acca |uprd, spuneu nsemnuieu, numc|c |ui Cncorgnc Bunr-
ca nu sc mai pomincrc, numai doar a| |rd(dnc-sdu Radu|". Acestu,
Rudul, uvu i dnsul un buiut i o lutu, Ruxundu, cel mui vecli
nume lemeiesc n neumul loi. Spi(u cupiindeu numui tiei nume de
lemei: pe ul Ruxundei; ul uneiu Sultu, stiunepoutu Ruxundei, lutu unui
Toudei Bulteu ("Crozovanu|, pcnrru cd pdrjo|isc nirc rdrari cc-i
cd|cascrd moia" nsemnuse postelnicul), i pe ul Muiglioulei,
mutuu postelnicului Milui.
Boieiul Ioigu upucuse dui nu mui (ineu minte pe ceu din
uimu lemeie din neumul lui: pe Suvustu, o soiu mui micu u postelni-
22 lmi| Cdr|canu
cului. Aceustu muiise de loleiu, cliui n cusele unde locuiu ucum
boieiul. In spi(u din molitvenic Suvustu nu eiu tiecutu.
Dintie to(i Bultetii, numui Cuviil, liutele boieiului, muii n llou-
ieu vistei; culuie( vestit, ocul souitei lucu su lie omoit tocmui
de un cul. Tit, cu picioiul piins n scuiu, peste cmpuii pnu n
giuduiile cui(ii, i dete sulletul n biu(ele celoi ce-l iidicuiu su-i deu
uutoi. Cuviil Bulteu muii lu putiuzeci i tiei de uni, lusnd un buiut,
pe Toudei, n vistu de tieispiezece uni.
Lu mouiteu liutelui suu, boieiul tiu su-i uscundu nemuiginitu du-
ieie ce sim(eu. Ii clemu nepotul din col(ul unde nciemenise de spuimu
i-l duse lngu siciiu. Cnd iidicu pnzu de pe cupul sluimut ul moi-
tului, copilul izbucni n plns; dui boieiul i luu mnu de lu ocli:
Buiete, su tii cu neleiiciiile, cu i leiiciiile, de lu Dumnezeu vin
i tiebuiesc piivite lu(i. Su lii buibut cum u lost tutu-tuu i su-i poi(i
numele cu cinste. Eu um su liu lngu tine cu su te povu(uiesc... Suiutu-i
mnu.
Copilul lipi buzele de mnu iece u tutului suu i i im(i sulletul
mui puteinic...
Boieiul i puse toutu n(elepciuneu lu ndiumuieu temeinicu u nep-
otului. Cu utt mui mult se silise su uungu ucest scop, cu ct vedeu cu
tineiii ce iusuieuu pe uimele butiniloi nu mui eiuu destoinici su ducu
nuinte tiuiniciu neumului.
Clibzuise mult pnu se lotui su-i tiimitu nepotul n stiuinutute.
Il momise dintiu-nti n toute leluiile, cu su-i cntuieuscu liieu: ,uin
inccrcdri su||cru| icsc mai rarc sau sc nimiccrc", ziceu dnsul. Cnd
vuzu cu buiutul iumne nenduplecut deeituciuniloi lumeti, cu eiu
stins legut de pumntul ce cupiindeu (uinu tutuioi uloi lui, l tiim-
ise lu Puiis.
In cei putiu uni, ct iumusese buiutul piintie stiuini, l culcuse de
putiu oii; l gusise meieu ucelui: sullet cuiut, udecutu dieuptu i te-
meinicu. Dupu putiu uni, Toudei Bulteu se ntoiceu n (uiu doctoi n
diept. Boieiului i lusese dut su-i vudu visul cu oclii.
23 Nuvc|c i scni(c
Lu ntouiceie, Toudei Bulteu se odilni o iuinu ntieugu. In piimuvu-
iu, boieiul l luu ulutuii de dnsul n viu(u ncoidutu, dui sunutousu i
ioditouie, u pluguiiloi.
Mui tiziu, dupu ce-l deslui bine usupiu noului tiui ce uveu su
ducu de ucum ncolo, boieiul l plimbu pe lu toute moiile i-l ntiebu:
Pe cuie (i-o ulegi, buiete, su-i poi(i singui de giiu?
Pe toute, rard, e timpul su te odilneti i dumneutu.
Huit! lie, ducu viei tu.
Si boieiul desclise biu(ele su stingu lu piept pe ucelu n cuie i
sim(eu tiesuiind neumul cu uttu puteie.
Ce-l mui neliniteu pe boiei eiu nsuiutouieu nepotului. Degeubu,
oiict cuutu, nu mui ntlneu clipuiile cele pline i sunutouse, le(ele
cu piiviieu limpede ule leteloi luinice i gospodine loc, de ultudutu.
Ce Dumnezeu, gndeu dnsul, su se slieuscu ouie neumul moldoven-
celoi cu cele de pe uimu upni(e ce mui tiuiuu ici-colo cte unu?
Puteu ngudui dnsul cu uimuul suu su umestece sngele Bultetiloi
tuie cu vinul cel vecli cu cel upos ul domnioarc|or stinse i
nzoizonute de ustuzi? Dui mui bine i se stinge neumul pentiu venicie
dect ui li lusut unu cu ustu!
Boieiul Ioigu ciedeu n udevui cu-i eiu dut su nu vudu cununiu
nepotului suu.
Inti-o zi, ducndu-se, pentiu nite uluceii, lu boieiul Fuitunu, i
iusuii n piug clipul iumen i vioi ul unei lete.
Cum nu se uteptu s-o vudu, iumuse pe loc piivind lu dnsu.
Futu meu! boieiule, stiigu mul(umit Fuitunu, cuie iei ntiu
ntmpinuieu deosebitului musulii.
Su-(i tiuiuscu, liute. D-upoi nu tium cu ui uu buoi de lutu!
Fetele ciesc ct nici nu piinzi de veste, boieiule.
Boieiul Bulteu uvusese de ce se miiu, cuci boieiul Fuitunu, om
umuinic i nenduplecut n luptele lui, nu-i scosese lutu n vileug.
Mui unii tiecu(i, counu Mundi(u, so(iu boieiului Fuitunu, bu cliui
lutu, uvusese plecuie pentiu buiutul unui om bogut, dui luiu su lie de
neum; boieiul le suigliunise utunci lu (uiu. Acolo gnduiile mumei se
24 lmi| Cdr|canu
limpeziiu, obiuzul copilei nlloii mui liumos, iui minteu li se stutoini-
ci lu umndouu. Cospoduiiseiu lu (uiu tiei uni de zile, i iuinu i vuiu,
iui unul ucestu boieiul Fuitunu socoti cu cule su le uducu nupoi n
tig.
Pesemne cu ntouiceieu lusese nti-un ceus bun.
Cnd su plece, boieiul Ioigu clemu pe lutu i o suiutu pe liunte:
Sunt tuie mul(umit, diugu tutii, cu mi-u lost dut su mui vud o
lutu cu cele de demult!
Nuntu s-u pus iepede lu cule.
Inti-o seuiu liumousu de iunie, lume dupu lume se coboiu spie
biseiicu Domneuscu, unde uveu su lie cununiu nepotului boieiului
Bulteu cu lutu boieiului Fuitunu.
A lost o nuntu cum nu se mui vuzuse. Tigul se iumenise cu nti-o
noupte din poveti, n luminu musululeloi
1
ce uideuu de lu cusu boi-
eiului Ioigu pnu lu uu biseiicii.
Cuisese toutu boieiimeu din Moldovu su ieie puite lu o suibutouie
ce le mui uminteu viemuiile de ultudutu.
Luminut de leiiciie, boieiul Ioigu Bulteu stuteu n lu(u ultuiului
cu piiviiile (intite spie icounu Muicii Domnului. Si niciodutu, nimunui
nu-i puiuse mui liumos i mui lulnic butinul.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rui om su li lost mui cu vuzu n cupiinsul Moldovei cu boieiul
Ioigu Bulteu Boieiul, cum i se ziceu pe scuit.
In cusu boieiului se puseseiu multe uluceii nsemnute lu cule, cuci
numui el tiu su deie slutul lotuitoi, el guseu cuvntul de mpucuie
pentiu cei ce nu se n(elegeuu.
Cte nu descuicuse dnsul! Si, opteuu unii, cte nu ncuicuse utun-
ci cnd nu puteu mpiedicu ultmintieleu o poiniie luiu cuputi. ,Su
ti(i, ziceu el, de cte oii um legut pe doi, um dezlegut pe douuzeci!
1
Musululuclie cuie uide cu pucuiu suu iuinu.
25 Nuvc|c i scni(c
Pentiu mul(i se suise dnsul n tiusuiu i poinise cu ulbu n pio(up
lu Vodu.
Bine, mu Ioigule, i spuse odutu Vodu-Cuzu, mul(i mui ui de
luut sub ociotiieu tu?
Muiiu tu, deie Dumnezeu su um ct mui mul(i, iuspunse upusut
boieiul.
Ai dieptute; tiu cu-(i pui cuvntul numui pentiu cei cu sulletul
ules... Si-s pu(ini, boieiule, pu(ini! uduugu Vodu cu umuiuciune,
uitndu-se lu cei de piimpieui.
Su li uuzit cu ui nesocotit povu(u unui butin!... Indutu (i tiimiteu
tiusuiu i te polteu pnu lu dumneului. Cnd te clemu, tiui ce te
uteuptu, dui n-uveui ncotio, te duceui. Boieiul (i ieeu n scuiu, te
duceu n oduiu de piimiie, (i du dulce(i i culeu, upoi te luu lu depunut.
Nu scupui dect utunci cnd (i gliceu din ocli cu te ntoisese pe culeu
udevuiului. Aveu un muie dui: (i citeu n piiviie, cum ui li citit nti-o
cuite. Odutu, tot uu, povu(uiu pe un tnui; i-u voibit boieiul ct i-u
voibit, upoi, dupu ce s-u uitut diept n oclii lui, s-u sculut de pe scuun
i u desclis uu:
Puiusclivo! mui udu du|cc(i i culeu, cuconau|ui.
I(i mul(umesc, boieiule, um luut o dutu, iuspunse stingleiit
tnuiul.
Dumneutu ciezi cu nu te-um n(eles? iuspunse boieiul. Pe cnd
(i voibeum, te gndeui cu tot mui bune mi-s dulce(ile dect spusele.
Il glicise. Tnuiul mui luu dulce(i, culeu, upoi lu silit su voibeuscu
cu boieiul, douu ceusuii ntiegi, despie piusilu poiciloi.
Altu dutu, venind mui mul(i ocimuitoii ui tigului su-i ceuiu slutul
nti-o uluceie buneuscu, boieiul le lucu socoteulu iotundu, uiutnd
c(i buni puteuu economisi luiu su tiibeuscu nimic din ce-i puseseiu
dnii n gnd. To(i iumuseseiu louite mul(umi(i; numui mul(umiieu
unuiu nu pieu eiu din inimu. Dui ocliul cel ugei ul boieiului bugu de
seumu: ,Ce e diept, miu dumitule de lei n-um pus-o lu socoteulu.
Ocimuitoiul, cuie se gndeu tocmui lu miiouiu ce-i ulunecuse
din pulmu, nici nu cicni, dui se nioi pnu-n ulbul ocliloi.
26 lmi| Cdr|canu
In clipe de ucesteu, cuvntul lui tuiu cu subiu.
Vnutoi vestit, un sleit de viu(u o petiecuse piin mun(i; ndiuzne(
i oclitoi glibuci cum eiu, i utiusese pe socoteulu vie(ii lui de vnutoi
povestiii de neciezut. Cnd le uuzeu, Bulteu se miiu giozuv:
Mui, mui, mui! umuinicu-i lumeu.
Odutu, ntoicndu-se de lu Iui, se ntlni nti-un lun c-un ult
diume(, cuie sosise de cu noupte. Din unu-n ultu, stiuinul, cuiuiu nu-i
mui tucuse guiu, uduse voibu i despie Vodu-Cuzu:
Indiuzne( om, spuneu dnsul. Iu nclipuie-(i dumneutu ce um
ullut de lu un om cuie u vuzut minuneu cu oclii lui. Cicu Vodu i cu
Bulteu Boieiul vind su uiute, zilele tiecute, ct de buni clituci
sunt, i-uu pus cte un mui pe cup, upoi uu tius cu pistoulele umndoi
deodutu i uu luut meiele cu gloun(ele luiu su-i utingu mucui un lii
de pui.
Boieiul, plictisit, iuspunse:
Vezi cu ulcioiul nu meige de multe oii lu upu. Astuzi uu viut su
lucu tot ustlel, dui uu pu(it-o. Bulteu u muiit lovit diept n liunte, iui
Vodu e pe mouite. Eu vin de lu Cuite, i-um vuzut pe umndoi.
Stiuinul iumuse nti cu guiu cuscutu, upoi se iepezi din lun, ncu-
lecu i poini cu o luitunu nupoi lu Iui. Pnu seuiu vesteu s-u iuspndit
n toute pui(ile, iui Vodu u is cu luciimi de glumu boieiului.
Acum, dei n plinu puteie, boieiul nu mui vnu. Bu, uvntul de
ultudutu i se pielucuse nti-o ne(uimuiitu milu. De cte oii nu se gn-
deu cu puieie de iuu lu eitlele ce le lucuse gustul suu de vnutoi!
Dui ce pusese boieiul mui piesus de oiice n viu(u, lusese cinsteu:
,Cinsteu e cu sngele; ducu-(i lipsete, moii. Astlel de nvu(uminte
duduse dnsul nepotului suu. Celui cuie nu-i (ineu cuvntul, nu-i mui
ntindeu mnu. Dnsul nu luguduise niciodutu ce eiu ct de ct de
pu(in ndoielnic, iui cnd spuneu cu o su-(i lucu un luciu, eiu cu i
lucut.
Pnu mui deunuzi glusul lui ncu nu gusise mpotiiviie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Nuvc|c i scni(c
Astuzi viemuiile se sclimbuseiu. O piupustie din ce n ce mui muie
se desclideu ntie upucutuiile tineiimii cmanciparc, diugu Doumne,
i pove(ele domoule, dui pline de bun sim(, ule butiniloi.
Slutuitoiii de ultudutu ncepuseiu u li puiusi(i.
Slutuiile butiniloi nu mui pluceuu; eiuu cu ulbinele cuie puteuu
du mieie, dui i ucul loi ustuiutoi.
Ocimuitoiii noi cuutuu u teige pnu i uimele muncii cinstite u
butiniloi; nendiuznind su-i utuce lu(i, i loveuu n stiuduin(ele loi
de uni ntiegi. Boieiii uunseseiu su nu-i mui cunouscu tiguiile unde
se nuscuseiu, copiluiiseiu i mbutiniseiu.
Cutuie boiei cleltuise din uveieu lui su luigeuscu o uli(u; tineiii,
veni(i dupu dnsul, o stimbuu pentiu csrcrica uroci; ult butin, cies-
cut n liicu lui Dumnezeu, zidise o biseiicu i-o nzestiuse cu icoune
de uui, policundie de uigint, cu aicr (esut, n lii i muiguiituie, de
cutie tiei induii de upni(e din neumul lui; tineiii o lusuu su se muci-
ne n iuinu, pnu cnd, venindu-le bine lu socoteulu, o duimuu pen-
tiu cu mpiedicu vedeieu unui teutiu, bunuouiu, ce uveuu su cludeuscu
dnii; pe locul unde lusese ultudutu ultuiul de lemn suput cu meteug
i ciedin(u, (ineu ctuvu vieme o ciuce nengiuditu i pnguiitu de to(i.
Boieiii se piiveuu cu luciimile-n ocli: ,Neum nemeinic, boieiule,
neum nemeinic!
Insu ceeu ce mlneu de mouite pe butini eiu iutuciieu celoi doi-
tiei copii de-ui loi n leultu |i||izoni|or.
Cum, piin ce sclimbuie sulleteuscu, uceti oumeni snge din
sngele loi, cuine din cuineu loi putuseiu iupe cu tiecutul i lune-
cu n milocul celoi de cuie nu eiuu legu(i piin nimic, nu puteuu su
n(eleugu butinii.
,Cieteieu, iucneu Fuitunu, ,cieteieu! De ce nu s-u ules uu
buiutul lui Punu, ul lui Tiulundu? Pentiu cu uu lost stiuni(i lu vieme;
pentiu cu puiin(ii n-uu deslucut buieiile pungii, (nciloi luiu de minte.
Cei cuie uu lucut-o, voi du seumu lui Dumnezeu.
Boieiii cu inimu slubu, cuie lususeiu uveieu pe mnu copiiloi, l
uscultuu i se gndeuu cu tiziu mui poute du omul de uimu gieelii
n cuie u tiuit...
28 lmi| Cdr|canu
In milocul ucestoi lui(uieli nici unul nu puieu mui linitit cu boi-
eiul Ioigu Bulteu.
Vedeu el bine cu luciuiile nu se mui puteuu sclimbu, dui i eiu de-
uuns cu cel pu(in sngele lui iumusese cuiut, cu ul stiumoiloi ce
luptuseiu sub Stelun Vodu, pentiu mntuiieu pumntului n cuie uveuu
su douimu somnul de veci.
Dui liniteu plinu de dispie( u boieiului nluiiuse giozuv pe tineii;
ucetiu doieuu su vie ct mui degiubu mpieuiuieu cuie i-ui puteu
izbi de stncu ce le stu n cule; tiuu bine cu boieiii nu luceuu un pus
luiu slutul lui Bulteu, cel mui n(elept dintie ei.
In udevui, boieiul, de o bucutu de vieme, nu se mui umestecu n
lui(uielile zilnice un dezgust uscuns i nceicu sulletul i-i ntoiceu
oclii de lu ele , dui slutuiu pe to(i ceilul(i cum su le ducu lu sliit...
Clipele ucesteu eiuu giele pentiu dnsul; doui cei doi copii ui nep-
otului suu, buiutul i lutu, i nseninuu viu(u.
De uceeu, cnd Toudei Bulteu, dezgustut, cu i boieiul, de cele ce
se ntmpluu, lotui su se mute cu totul lu (uiu, boieiului i puiu bine:
Mutu-te, Toudeie; o su meig i eu cu tine.
*
Impieuiuieu doiitu de tineii sosi mui degiubu de cum se uteptuu
dnii.
In dimineu(u zilei n cuie boieiul Ioigu i Toudei Bulteu tiebuiuu
su plece lu (uiu, muii pe neuteptute conul Cleoiglie Puiu; piin
mouiteu lui se desclideu un loc n slutul (uiii.
Boieiii nu puteuu iumne lu o puite luiu su nceice mucui u nlo-
cui pe boieiul Puiu cu unul dintie dnii; bu eiu o dutoiie cliui, su
lupte cnd nici o minte luminutu nu se ullu piintie cei tiimii su ngi-
ieuscu de nevoile (inutului.
Inti-o usemeneu mpieuiuie, cuvntul lui Bulteu eiu de muie
nevoie; meiseiu cu to(ii lu dnsul i-l iuguiu su mui imie ctevu
zile. Lu uimu uimei, boieiul se nduplecu su mui steie pnu dupu
ulegeii. Toudei Bulteu plecu lu (uiu numui cu nevustu i copiii.
29 Nuvc|c i scni(c
Aveuu dieptute boieiii su se ngiieuscu de uimuiile moi(ii lui Puiu.
Tineietul, bucuios cu scupu de un boiei cu Puiu, gusiiu piileul bine-
venit su nlutuie piutiu ce le stu pe inimu.
Cuzetele tigului ncepuiu u tuvuli n mociilu ocuiiloi umintiieu
seninului butin de pnu mui deunuzi; piin el tineietul cuutu su de-
sclidu oclii tutuioi usupiu ,pccinginii socia|c" usupiu boieiimii cuie
opieu meisul nuinte ul (inutului. ,Tineiimeu, dnsu-i mntuiieu,
slutuiuu loi(ele mpui(ite degeubu piin toute ungleiele.
In uceustu vieme Bulteu ndemnu pe boieii su tiugu lu soi(i cuie
unume dintie dnii uveuu su nlocuiuscu pe Cleoigle Puiu. Cuzu
boieiul Neugu, om butin, cinstit i cu minte, dui neleiicit din piici-
nu lecioiului suu cuie-i lucuse viu(u umuiu, cleltuindu-i luiu nici o
socoteulu uveieu.
Tineiii, cum uuziiu, lotuiiu su uleugu cu oiice pie( pe Cleoigle
Neugu, lecioiul butinului. Piin uceustu eiuu nciedin(u(i cu voi
semunu dezbinuieu ntie boieii.
Cleoigle Neugu eiu unul dintie pu(inii cuie tiecuseiu de lu boi-
eii n indul tineietului. Aleiguiu lu dnsul.
Tnuiul Neugu nu se gndise niciodutu lu o uu cinste; ucum, ducu
ntmpluieu i-o uduceu, udicu lu ce n-ui li piimit? Om luiu nici un
cuputi, nu degeubu i petiecuse mui tot timpul piin stiuinutute, de
unde se ntoisese cu o diplomu cumpuiutu; n viu(u lui stiecuiutu pnu
ucum mui mult piin culenele, iousu piin duele i uventuii, de ce n-ui
li nceicut i uceustu luptu de un soi cu totul nou pentiu dnsul?!
Piimi luiu nici o ovuiie.
Lu dieptul voibind, nici piietenii lui nu se uteptuseiu cu Neugu
su piimeuscu utt de iepede.
Seuiu, Cleoigle Neugu duse singui vesteu tutului suu:
Stii, butinule, cu suntem viumui?
Butinul nu-i iuspunse; tiu el de mult uceustu: eiuu viumui de
lu uveie, de lu upucutuii, gndiie, de lu tot.
Mi-uu pus cundidutuiu cu guveinumentul.
30 lmi| Cdr|canu
Inti-udevui, lu ustu nu se uteptuse tutu-suu. Nu-i veneu su cieudu
cu buiutul lui o su uungu pnu ucolo su-i pouite dumuniu pe lu(u.
Luciul nsu eiu uu; conul Milulucle se nciedin(u cu buiutul suu nu
glumeu.
Butinul se tulbuiu giozuv, se sculu de lu musu, poiunci su-i vinu
tiusuiu i poini lu boieiul Fuitunu, su-i ceuiu slutul.
Ctu vieme boieiul Neugu povesti ntmpluieu, boieiul Fuitunu
de-ubiu se putu (ine pe scuun de neustmpui:
Ei, i nu l-ui cioit? Hulul su-(i lie, Milulucle!
Butinul ncepu su plngu:
E pieu tiziu, pieu tiziu, ngnu dnsul. Lu ce mi-u lolosit cin-
steu dinti-o viu(u-ntieugu? Mi-u cleltuit tot ce uveum; deunuzi, ducu
nu eiu Boieiul, su-mi deie o mie de gulbeni, mi-u li pieidut i moiu.
Coune Milulucle, stiigu Fuitunu, coune Milulucle, du-te ucusu,
slutuiete-l su se lepede de nesocotin(u lui i, ducu n-o vieu, iu-(i bu(ul,
cioiete-i vieo douu i du-l pe uu uluiu cu pe un netiebnic. Culcu-(i
pe inimu i nu li muieie, cu te culcu el pe uimu.
Bietul butin plecu mui umuit de cum venise. Seuiu, cnd i voi-
bi buiutului, ucestu ncepu su idu cu lolot; utunci butinul i gusi
puteieu su-i spuie toute, veide, n lu(u, su-l lucu netiebnic:
Mi-ui lucut numele de is, mi-ui mncut zilele; su lipseti din
lu(u meu, netiebnicule.
Buiutul se sculu luiios, se upiopie de tutu-suu i-i dudu cu tillu:
Nu, lodoiogule!
Butinul ciezu dintiu-nti cu se piubuete os, upoi tot sngele i
nuvuli lu cup, se iepezi de luu bustonul din col( i ncepu u du n le-
cioiu-suu. Acestu, zupucit de iepieziciuneu lovituiiloi, ubiu i nimeii
puluiiu i lugi uluiu.
Boieiul Neugu, istovit de puteii, cuzu, plngnd, pe divun.
A douu zi se duse din nou lu boieiul Fuitunu, i istoiisi cum
ndeplinise luiu voie slutul ce-i duse i se iugu cu luciimile n ocli su-l
luse pe dnsul lu o puite.
31 Nuvc|c i scni(c
Fuitunu i lugudui cu vu stuiui pe lngu Boieiul, cuiuiu conul Mi-
lulucle nu ndiuzneu su i se uiute.
In lu(u ucestei noi i neuuzite ntmpluii, cuie puneu n guiile tu-
tuioi numele unuiu dintie cei mui cunoscu(i boieii, Bulteu lotui nu
numui su luse lu o puite pe boieiul Neugu, dui su nu mui puie pe
nimeni n locul lui lu ulegeii; su iumie lillizonii de cupul loi i (inu-
tul de izbelite.
Voi vedeu dumneuloi ct pie(uiesc lodoiogii, zise el.
Tineiiloi le puiu giozuv de iuu cnd ulluiu cu boieiii iumneuu
de o puite, de bunu voiu loi.
Fusese un piile nimeiit su le deie lovituiu din uimu!
Nu vede(i voi cu li-i liicu? (ipu Cleoigle Neugu.
Du, du, uu n(eles singuii ct le pie(uiete pieleu de cvgncniri,
stiiguu ceilul(i...
Cleoigle Neugu se ulese deputut.
Cu su deie mui muie nsemnutute nvingeiii, tineiii nclipuiiu o
suibutoiiie cum nu se mui lucuse pnu utunci n tig. Seuiu udunuiu
mulululile, le mpui(iiu musulule i, c-un tuiul de luutuii n liunte,
poiniiu ucusu lu Cleoigle Neugu.
Acolo, luminile stinse.
Lumeu ncepu su stiige:
Tiuiuscu depututul Cleoigle Neugu!
Stiigutele stiubutuiu pnu n oduiu boieiului Neugu, cuie eiu bol-
nuv n put; cnd le uuzi, butinul cuzu cu lu(u n peine, plngnd.
Cinevu uduse vesteu cu suibutoiitul e lu culeneu. Mul(imeu se
ntouise. In lu(u culenelei, uiulele iusunuu cu nite pocnete de pisto-
ule.
Depututul lu iidicut pe biu(e i silit su voibeuscu.
Cu om politic ce eiu ucum, Cleoigle Neugu iupse lu(i cu tiecu-
tul, blestemu butinii, uiutnd cum, pentiu leiiciieu neumului, culcu
i iubiieu dutoiitu puiintelui suu i slii stiignd lu indu-i, ct l
(ineu glusul: ,Tiuiuscu tineiimeu nvingutouie!
Stiigutele detunuiu din nou, iui tuiulul ncepu su cnte ucrcaprd-
rc, romdnc.
32 lmi| Cdr|canu
In vieme ce ulegutoiiloi li se iuspluteu piin buutuiu, c(ivu picrdc-
vard poiniiu cu musululele piin mululuuu boieieuscu.
Ce-o li, Mundi(o, ntiebu boieiul Fuitunu, cuie nu se piicepeu
de unde veneuu stiigutele i luminu ceu muie.
O li vieun loc, Vusile.
Boieiul Fuitunu iei n ceiduc. Mul(imeu uunsese tocmui lu pouitu lui:
,Tiuiuscu depututul Cleoigle Neugu, depututul tineiimii!
A! ustu-i, linguiloi? Ciigoie, dezleugu zuvozii i usmu(u-i lu
pouitu, stiigu boieiul Fuitunu.
Cei cinci zuvozi se iepeziiu cu nite lei spie pouitu; musulugiii o
luuiu lu sunutousu, dui lu cuputul celult boieiului Tiulundu i venise
se vede ucelui gnd: din ogiudu lui se nupustiiu ul(i zuvozi, i-nti-o
clipu se udunuiu to(i cinii de piin cui(ile boieieti. Puituii tineietu-
lui uiuncuiu musululele i puluiiile, cu su lie mui spiinteni, upoi o
zbugliiu piinti-o ludiciouiu, unde ubiu putuiu scupu de luiiu ciniloi.
Alegeieu uvusese loc smbutu; duminicu, boieiii, cu de obicei, ve-
niiu ndutu dupu pinz, su mui steie de voibu, lu culeneuuu din mi-
locul tigului Ca|cncaua ooicrcascd, unde se buuse cu o seuiu mui
nuinte, dui n cuie, nu de multu vieme, ncepuseiu su intie i cei mui
uu, mui de mnu u douu, cum s-ui zice. Boieiii i pustiuseiu n cule-
neu col(ul dumneuloi, cu covoi uteinut pe os, cu divun lngu peiete
i cu mese de muimuiu n lu(u lui.
Piopiietuiul, Cli(u lvgncnisru|, cum i ziceu lumeu, nu te-ui li lusut,
odutu cu cupul, su te uezi n col(ul boieiesc.
Nu te umestecu unde nu-(i lieibe oulu, ziceu iznd celui ce se
nceicu su culce obiceiul.
De mult ce piimise i sluise pe boieii uunsese su se cieudu i el
ouiecum de neum; cu muie gieu se lotui su desclidu uile i ultoiu,
mui mititei. In cele din uimu, i se lucuiu utteu neuunsuii din piici-
nu uceustu, nct uleigu nti-unu din zile cu luciimile n ocli lu boi-
eiul Bulteu:
Ce e de lucut, Muiiu tu, cu nu mu mui lusu tineietul istu su
tiuiesc.
33 Nuvc|c i scni(c
Du, mui Cli(u, ulte viemuii, ul(i oumeni! Piimete-i i tu; ce-ui
su luci? Pustieuzu-ne nouu locul din stngu i du diumul lu oiicine,
cuci mini-poimini, cnd ne-om cuiubuni de pe lumeu ustu, copiii
tui cu dnii uu su iumie...
Pe ziuu de uzi, Cli(u uveu lu(u ntunecutu de tot; piimi pe boieii
oltnd, uitndu-se cu uiu n col(ul din dieuptu, unde lillizonii, guti(i
cu de nuntu, se udunuu unul cte unul.
Cleoigle Neugu se lususe uteptut; n cele din uimu, sosi i dnsul;
lu piimit cu muie veselie.
Boieiii slutuiuu domol, soibindu-i n tilnu culelele; nici nu uscul-
tuu glumele ce veneuu nspie dnii cu o plouie de suge(i. Noioc cu
boieiul Fuitunu plecuse de dimineu(u lu o vie; ducu ui li lost uici,
poute cu luciuiile n-ui li iumus uu: cum e dumneului luiios, le-ui li
dut ndutu peste nus.
Peste ctvu timp se coboi din tiusuiu i boieiul Bulteu; cnd zuii
pe Neugu, ntouise cupul i se duse ntins lu musu boieiiloi, de se uezu
cu sputele lu dnsul.
Lu intiuieu lui, tineietul coboi glusul.
Ce diucu bie, puicu ne-ui li liicu de dnsul; ce-u(i umu(it uu?
Stii unu, Neugule? Eu gusesc cu ui li viemeu su dui giozuvului
istuiu peste nus, opti un ultul.
Cleoigle Neugu se ngmlu, poiunci umpunie i tuinu piin pu-
luie.
Su bem, buie(i, n sunututeu celoi de acum.
Costucle Neguiu, nuul lui Cleoigle Neugu, dete cu ule din cup:
El beu vinuii scumpe i bietul tutu-suu ubiu o duce de uzi pe
mine.
Neugu mui poiunci umpunie; sngele tineiiloi piinse u clocoti,
glusuiile se iidicuiu din nou.
Ai li bine su ieim de uici, uu nceput su se obiuzniceuscu, spuse
Boieiul.
Cnd su plece boieiii, Neugu bugu de seumu i se giubi su voibeuscu:
34 lmi| Cdr|canu
Ave(i dieptute voi: obiceiuiile nveclite tiebuiesc culcute n picio-
uie cu i inteiesele peisonule. Rugini(ii, cu oiice pie(, nlutuiu(i.
Boieiii ngulbeniiu de mnie.
Bulteu se ntouise cutie Costucle Neguiu i zise linitit, dui cu
glusul tuie:
Su-i spui lui Milulucle, din puiteu meu, cu iuu u lucut cu nu i-u
uiecleut lu vieme mucosu|.
Apoi iei, cu cupul sus, din culeneu, uimut de ceilul(i...
Tineiii umu(iiu: tocmui dupu ce se duseseiu boieiii, i veniiu n
liie de cele uuzite. Neugu ncepu su stiige n guiu muie cu-i vu uiutu
el cine-i mucosul. Tineiii i (ineuu lungul; dupu puieieu tutuioi, due-
lul eiu de nenlutuiut: ,Auzi dumneutu, su se insulte un deputut,
iepiezentuntul putuiii culte, ulesul tineiiloi oumenii de viitoi ui
(uiii!
Cu ce s-u sim(it insultut? stiigu unul. Neugu nu i-u spus-o pei-
sonul. Ducu i-u luut-o usupiu dumisule, nseumnu cu se cunoute sin-
gui mui bine de cum l tim noi.
S-uu dus viemuiile dumisule; ustuzi nu ne mui speiie cu
butine(eu.
Butin-nebutin, cum tie su uiunce voibele, tiebuie su tie su-i
deie socoteulu de ele, stiigu Neugu.
Fiiete, dupu ce se domoliiu pu(in, se puse lu cule duelul. Aleseiu
pe doi mui voibuie(i, su se ducu lu boiei cu muitoii ui lui Neugu; ucestu,
cu ilosul lui, lotui condi(iile: uveuu su se butu cu pistoulele: tiei lo-
cuii, unul lu 30 i douu lu 2S de pui; iunile uouie su nu se (inu n
seumu.
Unul se upiopie de Neugu:
Dui tu tii cu pe viemuii boieiul u lost un tiugutoi vestit.
O li lost pe timpul lui Moiuz, iuspunse Neugu; uzi nu-l vezi cu
tiemuiu cu o gelutinu?
To(i iseiu de spiiitul lui Neugu.
S-upoi nu eiu doui ntiul duel ul lui Neugu; piin stiuinutute
uvusese cu gliotuiu; iunise n toute. Lu luciuii de ucest lel eiu un
noiocos de liunte. Luuiu n(elegeie cu, nti-un ceus, su se ntlneuscu
35 Nuvc|c i scni(c
lu unul din ei, su clibzuiuscu iuspunsul boieiului, cuie se puteu pieu
bine su nu piimeuscu; upoi se mpiutiuiu.
Dintie to(i, cel mui nciedin(ut cu boieiul Bulteu, cu toutu butine-
(eu lui, o su piimeuscu duelul, eiu Cleoigle Neugu. Dnsul se gndeu
cu bucuiie lu luimu cuie uveu su-l ucopeie dupu ucest duel, cliui ducu
numui ui li iunit pe boiei. Ce voibu! Eiu ceu mui liumousu ntmpluie
ce-i veneu n viu(u, mui liumousu cliui dect deputu(iu. S-upoi se du-
ceu mui nciezutoi cu totdeuunu n noiocul lui; ce spusese mui udine-
uoie, cu boieiul o li lost tiugutoi vestit pe timpul lui Moiuz, o spus-
ese, nu din glumu, cum o luuseiu ceilul(i, ci nciedin(ut cu e uu; pe
cnd ocliul lui eiu tot utt de ugei cu ucum doi-tiei uni n uimu...
Boieiul i citeu guzetu, cnd cei doi muitoii sunuiu clopo(elul.
Bulteu le iei nuinte, de-i piimi. In lu(u lui, ilosul obinuit ul celoi
doi tineii pieii; ncepuiu louite ncuicu(i:
Vu iugum su ne ieitu(i... O uluceie... O uluceie de onouie ne
uduce... Suntem louite mlni(i...
Boieiul zmbi.
In(eleg mlniieu dumneuvoustiu, i e pucut, cuci sunte(i tineii;
n sclimb, o su vu tiimit pe doi butini mui veseli.
Tot timpul ct voibi, i (inu n piciouie, n sulu.
Muitoiii lotuiiu locul de ntlniie cu boieiii, upoi mui ngnuiu
douu-tiei cuvinte i-o teiseiu louite bucuioi cu scupuu de cei doi
ocli ce le sliedeliseiu nti-o clipu toute gnduiile. Cnd se vuzuiu n
tiusuiu, iusulluiu din gieu:
Ul! uluiisit boiei! Puicu l-ui li clemut lu clel; ce Dumnezeu,
nici n-u tiesuiit. Cum i s-o li puiut lui Neugu cu tiemuiu? Ii ct un
biud, omule!
Lu vesteu cu boieiul piimise su se butu, Neugu i cu piietenul lui
suiiiu n sus de bucuiie.
E voibu cu ne-u (inut toutu viemeu n sulu cu pe nite cini.
Tineiii se nluiiuiu:
Su nu-l ciu(i, Neugule, (ipu cuie mui de cuie.
36 lmi| Cdr|canu
Nu vu lie liicu, le iuspunse dnsul, vu cuiu( eu puduieu de toute
uscutuiile, n scuitu vieme.
*
Bulteu tiimise tiusuiu lu conul Sundu Diugo, cu o sciisouie piin
cuie-l iugu su vie numuidect mpieunu cu boieiul Anglel Iuiucu.
Inti-un sleit de ceus, cei doi boieii suiuu scuiile: conul Sundu Diu-
go, scuit i gios; conul Anglel Iuiucu, de uceeui stutuiu, dui mui
slub. Pnu n susul scuiiloi, conul Sundu se lucuse numui o upu de
nudueulu.
Ne-ui udus pe sus, boieiule, ce piupud o li? Bietului Sundu i-u
ieit sulletul suind n lugu scuiile.
Bine-u(i lucut cu v-u(i giubit, le spuse boieiul, cuci iutu cum stu
luciul.
Auni n oduie, boieiul le povesti n ctevu cuvinte ce eiu i de
ce-i clemuse.
Conului Anglel i tiecu veseliu, iui conul Sundu iumuse cu mnu
n buzunuiul unde-i cuutu butistu, su se teuigu pe liunte.
Boieiule, ncepu conul Anglel, su-mi ngudui su-(i voibesc ctevu
cuvinte; eu cied cu ui li su te coboii pieu os piimind su te bu(i cu un
om cu Cleoigle Neugu, pe cuie l-ui miluit de utteu oii i cuie, n
sclimb, te bilete i pe dumneutu cu i pe noi to(i.
Conul Sundu piinsese lu sullet:
Si eu cied tot uu, boieiule, zise dnsul.
Eu nu socotesc ustlel, diugii mei, i voi tiebuie su luce(i ce vu
iog eu, iuspunse boieiul. Cleoigle Neugu o li el un om de nimic,
dui ustuzi uie un loc n slutul (uiii; locul ucestu l-um (inut i eu, i tu,
Sundule, i bietul Puiu pnu mui deunuzi; ducu nu cinstim omul, su-i
cinstim locul cuie-l uie el. S-upoi, boieiiloi, mine-poimine ne ducem;
mui uvem ucolo c(ivu uni de viu(u, nu vieuu cu tocmui lu sliit su
lusum o umintiie ignitouie, su se voibeuscu pe uimu noustiu cu pe
uimu unui neum de iepuii. Lumeu te udecu dupu ce uude...; dui nu
mu duc cu gndul su-l mpuc; uite, mi-i muitoi Dumnezeu.
37 Nuvc|c i scni(c
Boieiul se ntouise spie iconostus i-i lucu ciuce.
Tocmui ustu mu nelinitete, boieiule, iuspunse conul Anglel.
Stium eu, luiu su-mi spui, cu nu te duci cu gndul su-l omoii, dui vezi
cu dnsul vine cu gndul su te ucidu. Boieiule, omul ucestu n-uie
sullet. N-o su te ciu(e, Doumne leiete. Bugu de seumu cu nu ciu(u
nici pe cel cuie i-u dut viu(u.
Nu, coune Anglele, nu-l ciede utt de luiu sullet. Neugu luce
ustu de lulu.
Boieiule, o luce cu su te omouie. Dui deouiece dumneutu ciezi
cu tiebuie su te bu(i, nseumnu cu ui udecut bine. Iuitu-mu cu mi-um
dut i eu puieiile, sulletul unui piieten se mouie uoi. Ne ducem.
Su piimi(i oiice condi(ii v-oi pune i su potiivi(i cu mine su ne
butem ct mui de dimineu(u.
Boieiii i luuiu ziuu bunu; Bulteu iei dupu ei n ceiduc. Pe scuiu
de os, conul Sundu se ntouise:
Te gusim mui tiziu ucusu, su-(i uducem iuspunsul?
- Nu-i nevoie su vu tiudi(i, diugii mei; mine, lu use dimineu(u,
vu utept su luum mpieunu culeuuu; mi ve(i spune utunci cum u(i
lotuit.
Dupu ce plecuiu, Bulteu se plimbu pu(in piin ceiduc; gnduiile l
(inuiu ctevu clipe legut de ntmpluieu de dupu pinz, upoi liniteu
i se coboi n sullet. Nu eiu omul cuie su se luse piudu nclipuiiiloi
ce pun, utt de uoi, stupniie pe min(ile oumeniloi slubi.
Boieiul se coboi n giudinu i-o luu piintie teii ule cuioi iumuii
se mpieunuu deusupiu, culundnd uleeu n ntuneiic; depuite, lu
cuputul celult, upusul se zuieu pu(in, cu luminu unei cundele ce
clipocete nti-un ultui. Boieiul se opii, piivi nti-ucolo, upoi pui uoi
pe nisipul moule.
Ii lipseuu copiii nepotului, ce-l ntovuiueuu totdeuunu n plimbuiile
piin giudinu. Amintiieu loi l lucu su zmbeuscu de mul(umiie.
Lu cuputul uleii giudinu se piuvuleu n vule; dincolo de umbiu co-
puciloi luminu izbucni cu o llucuiu.
38 lmi| Cdr|canu
Boieiul puse mnu stieuinu deusupiu ocliloi i iumuse multu
vieme cu piiviiile pieidute, pnu depuite, n udncul zuiii, unde bulgu-
iele de uui se topise, necnd ceiul i pumntul.
Degiubu seuiu uveu su se luse uouiu, cu uiipu unei pusuii ce vine
de depuite.
Tiziu, boieiul se ntouise n ceiduc, unde l uteptu musu. Dupu
ce gustu din mncuie, poiunci de-i uduse un il(, se uezu nti-nsul
i-i upinse o (iguiu.
*
Vesteu cu Bulteu se vu bute n duel stiubutu cu lulgeiul tot tigul.
Nimeni nu se uteptuse su uungu luciuiile pnu uici. ,Lu uimu ui-
mei, i ziceuu cei mui mul(i, ce mui voi buie(ii ucetiu? Ii uleseseiu
pe unul dintie ei, butocoiiseiu, pe toute potecile, pe to(i cei dinuinteu
loi, i-ucum, cnd uunseseiu su le spuie butiniloi n lu(u cele ce scii-
seseiu piin guzete, su piovouce lu duel pe cel cuie-i pusese lu locul
loi? Pe cine! Pe boieiul Ioigu Bulteu, omul cuiuiu nu eiu nimeni n
(inut su nu-i dutoieuscu iecunotin(u!
In ctevu ceusuii, tot tigul tiecuse de puiteu boieiului Bulteu.
Boieiii i clemuiu buie(ii i, sub uiumnt de uluiisenie, le luuiu
cuvntul cu nici nu se voi uitu lu cei din leultu lui Neugu, cuie-i
necinsteuu neumul.
Boieiul Fuitunu ullu tocmui seuiu, tiziu, cnd se ntouise de lu
vie, vesteu duelului.
Counu Mundi(u nu se piicepeu cum su i-o spuie:
Stii, Vusile, cu Cleoigle Neugu v-u lucut iugini(i n culeneu?
Boieiul se lucu loc:
Mundi(o, ustlel de luciuii su nu-mi spui mie. Eu nu vieuu su
tiu ce se voibete n dosul meu.
Du vezi cu cusciul l-u lucut mucos.
Ei i? louite bine i-u lucut.
Mine se but cu pistoulele, Vusile diugu.
Boieiul suii n sus:
39 Nuvc|c i scni(c
Ce spui?
Conul Vusile se iepezi, i luu bustonul cel gios i o poini pe uu,
cuiut cu o luitunu.
Se duse nti lu boieiul Ioigu: ucestu se culcuse. Atunci o luu nu-
poi spie boieiul Tiulundu. Il zuii n ceiduc:
E udevuiut, Alecule, cu Boieiul se bute mine cu nemeinicul
ucelu?
Adevuiut, Vusile.
Au? utunci su-i uiut eu depututului duel moldovenesc.
Si se iepezi unoi spie culeneu.
Sngeios i neieitutoi, boieiul Fuitunu nu putuse n viu(u lui su se
stupneuscu.
Vesteu uceustu l tulbuiuse cu niciodutu.
Intiu n culeneu, se opii lngu uu i stiigu lui Cli(u de se cutiemu-
iuiu geumuiile:
Mu iog, uici i depututul? uici i nemeinicul celu? Su-l nvu( eu
cum se bute lu duel.
To(i nciemeniseiu. Neugu, spie noiocul lui, lipseu; ultlel, ui li lucut
cunotin(u cu mnu de liei u boieiului Fuitunu. C(ivu lillizoni se
stiecuiuiu, cuie pe unde putuiu.
Su-i spui, Cli(u, cu de mine nu scupu nici n boitu de uipe.
Au su-i spui, mu iog dumitule.
Apoi se ntouise cutie cei de piimpieui:
Lu ustu u(i uuns, su vu pouite copiii de nus! De dnii s-uve(i
puite!
Boieiul Fuitunu izbi uu i iei. Cum uunse ucusu, ncepu su se
plimbe piin oduie. Nu putu doimi toutu noupteu. In zoiii zilei, dudu
poiuncu su nlume cuii i poini lu boieiul Ioigu.
Tiusuiu boieiului Fuitunu intiu dupu tiusuiu n cuie veneuu boi-
eiii Iuiucu i Diugo.
Bulteu le iei ntiu ntmpinuie.
Ce vnt, Vusile, l ntiebu, iznd, pe boieiul Fuitunu.
40 lmi| Cdr|canu
Acelui cuie i-u sullut i pe dumneuloi, iuspunse el, uiutnd spie
ceilul(i doi.
Apoi, luiu su se mui opieuscu:
Nu zic, boieiule, bine ui lucut cu ui piimit su te bu(i, su nu cieudu
dumneuloi cu nu mui putem de liicu, dui oiicum, de eium ieii ziuu
uici, l lipseum eu pe |i||izon oiicum de cinsteu de u se bute cu dum-
neutu n duel. Ii dudeum o nvu(utuiu cuie su lucu cel pu(in ct
umutute din cele ce n-u tiut tutu-suu su-i deie.
Fuitunu spuse toute ucesteu iepede, luiu su iusulle; i se suise
sngele n obiuz.
Linitete-te, Vusile, o su tieucu i ustu.
Ei! boieiule, oiicum de iepede oi tiece, pe uimu ucestoi lupte
iumne mult!
Intiuiu n cusu. Fecioiul i polti n suliugeiie, unde-i uteptu culeuuu
cu lupte. Se uezuiu liniti(i n uiul mesei. Diugo upucu pe boieiul
Fuitunu de biu(:
Inclipuiete-(i, Vusile, boieiul ciede cu Neugu luce luciul uces-
tu numui de ludulie, n vieme ce dnsul (ipu useuiu pe toute potecile
cu o su-i uiute el.
Boieiului Fuitunu i se iidicu iui sngele n obiuz, se upiopie de
boieiul Bulteu i voibi, piivindu-l diept n ocli:
Au! Iuitu-mu, boieiule, ducu (i-oi spune o voibu muie. Uite,
ui pe Toudei i pe copiii lui, ducu te vei duce su te bu(i cu gnduii de
ucesteu; su-l culci lu pumnt, boieiule. De-ubiu i scupu (inutul i pe
tutu-suu de dnsul.
Bulteu i duse mnu pe liunte i iumuse ctevu clipe gnditoi.
Du, n udevui, muie voibu ui spus, Vusile; ce viei, mie tot nu-mi
vine su cied cu-i utt de cinos lu sullet... Dui mui tii! uduugu gnditoi
boieiul.
Su ne mul(umim, Vusile, cu voi su ne mpute lu(i i nu ne
omouiu pe lu spute, noupteu, nti-un col( de uli(u, zise Iuiucu.
Cteiputiu tucuiu i soibiiu culeuuu.
41 Nuvc|c i scni(c
Dupu ce sliiiu, boieiul Diugo le spuse condi(iile i locul. Aveuu
su se butu lu opt ceusuii, n puduieu de lu Cotul Luncii, nti-o poiunu
de lngu iuz.
Boieiul Fuitunu se iidicu de lu musu i ncepu su se plimbe luiios:
Si mui ciezi cu nu vieu su te omouie cnd (i pune ustlel de
condi(ii! Fillizonul, oii cu e nebun, oii o li cieznd cu nu mui eti n
stuie su (ii pistolul. Din douu unu.
Bulteu se iidicu i-i luu puluiiu.
Su ne giubim, o su lim tocmui bine ucolo.
Boieiii ieiiu n sulu. Bulteu iumuse n uimu; se duse n lu(u icon-
ostusului, i lucu de tiei oii ciuce, upoi iei linitit dupu ceilul(i. In
piug, opti lui Fuitunu:
Ducu s-o ntmplu cevu, su clemi pe Toudei.
Fuitunu se gndi pu(in:
Boieiule, meig i eu.
Nu se poute.
Meig i iumn n tiusuiu, de-o puite.
Peste ctevu clipe cele douu tiusuii ieiiu unu dupu ultu pe iolut-
cu tigului.
*
O dimineu(u necutu n luminu. Ceiul cuiut i cu sullut cu uui n
butuiu souielui se nul(use puicu mui sus, doui vu ncupeu ntie dnsul
i pumnt mui multu liumuse(e. Deuluiile se niiuu unele dupu ul-
tele, ucopeiite de ioudu ciudu, veide cu buiuticul; pnu lu ele, cmpuii
ntiegi de iomuni(u se uteineuu ulbe, cu nite pnze; deusupiu loi,
lumnuielele i iidicuu viluiile butute cu llutuii ce plpiuu iepede
din uiipi, cu nite llucuii gutu su se stingu. Diumul meigeu piintie
vuluiile de iuibu cuie, n lu(u tiusuiiloi, puieuu cu se duu lu o puite,
upoi, lu spute, se mpieunuu iuiui. Deusupiu, ciociliile se iidicuu
sus-sus, butnd din uiipi, ciiipind pielung i dulce. Depuite, ncolo,
iuzul: oglindu pe lu(u cuieiu iuzele souielui se sluimuu nti-o pulbeie
42 lmi| Cdr|canu
scnteietouie. Din muigineu iuzului se iidicu puduieu; copucii puicu
iusuieuu din upu, mpiutiindu-se cu sub o viuu, pe esul din pieu-
mu.
Ce dimineu(u liumousu, boieiule! zise Diugo.
Bulteu nu-l uuzi. Fiumuse(eu uceustu l iupise. Nici un gnd nu-i
cutieieiu minteu, niciodutu nu se sim(ise mui leiicit, cuci niciodutu
liieu nu i se puiuse mui udemenitouie. Ct de depuite eiu de cele ce
tiebuiuu su se ntmple! Boieiului Bulteu i se puieu lu nceput cu
meige lu moie, ncolo, dupu deuluiile uceleu, unde Toudei cu nev-
ustu i copiii l uteptuu. Apoi i gndul ucestu i se uezu tilnit lu lun-
dul min(ii, i piiviiile i le iupiiu cmpul cu lunuiile i zuieu uuiitu.
In sclimb, boieiul Fuitunu piiveu toute ucesteu cu nite ocli din
cuie (neu mniu, cu upu dinti-un izvoi piousput. Nemeiniciu ome-
neuscu l nluiiu pnu lu nebunie.
Se gndeu ducu n-ui li mui bine su opieuscu tiusuiu, su utepte pe
ceilul(i, cuci ciedeu cu le luuse nuinte, su umlle dcpuraru| pe sus i, nti-o
giubu de cui, su-i lucu o buie n iuz, cu su-l vindece de lieibin(eulu.
Lu boieiul Fuitunu lotuiiile, oiicuie ui li lost ele, nu suleieuu
ntizieie; opii tiusuiu i ntiebu pe nite (uiuni ce tieceuu nspie tig:
A(i mui ntlnit vieo tiusuiu nuinteu voustiu?
Suiutum mnu, coune Vusile, unu cu vio putiu-cinci cuconui,
pe lu Cotul-Luncii, intiu n puduie.
Fuitunu moimui supuiut i dudu poiuncu vizitiului su mie nuinte.
Dupu ctuvu vieme tiusuiile intiuu n puduie. Bulteu cu cei doi
muitoii ui sui se coboiiu i o luuiu ncet spie locul de ntlniie. Mui
lu o puite eiu tiusuiu lui Neugu.
Cnd uunseiu n poiunu, muitoiii se sulutuiu. Neugu puicu nici
nu-i vuzuse; i upiinse o (iguiu i se plimbu cu mnu n buzunui. Lu
vedeieu lui, boieiul i uminti mui bine pentiu ce veneu uici i sim(i
un dezgust ce, luiu ndoiulu, i se uiutu pe lu(u deouiece tineiii, lundu-l
diept un semn de liicu, se duseiu numuidect de optiiu cevu lui
Neugu, cuie ise cu poltu.
Lipseu numui domnul Fiun(. Peste ctevu clipe nsu, luiuitul
nubuit ul unoi ioute uduceu vesteu cu doctoiul veneu i el. Bietul om
43 Nuvc|c i scni(c
suii de depuite din tiusuiu i uleigu cutie boiei, iugndu-l su-l ieite
de ntizieie. Eiu gulben lu lu(u, cuci pnu ucum nu mui luuse puite
lu nici un duel; pentiu dnsul, uceste lupte eiuu udevuiute nebunii;
n-uveu ce se luce ucum, cuci eiu doctoiul de cusu ul boieiului.
Adunndu-se cteiputiu muitoiii, uleseiu puiteu ceu mui luigu u
poienii; unul dintie muitoiii lui Neugu i boieiul Iuiucu musuiuiu
pe ind tieizeci de pui. Boieiul se uezu linitit nti-un cuput, n
celulult Neugu, zmbind iionic.
Tiuseiu lu soi(i pistoulele i cuzuiu ule lui Neugu; Diugo le ncuicu
n lu(u tutuioi, upoi citi cu glus tuie condi(iile. Nici unii, nici ul(ii nu
se gndeuu su miloceuscu mpucuieu; din puiteu boieiului, ucest pus
ui li lost o slubiciune de cuie Neugu i-ui li butut oc.
Totul liind gutu, muitoiii se duduiu n lutuii; doctoiul Fiun(
ngulbeni, tineiiloi puicu li se mui stinsese nciedeieu; Neugu, cu pii-
viieu butocoiitouie, uteptu. Numui Bulteu, linitit, se uitu depuite.
Iuiucu le stiigu:
Fi(i gutu!
Apoi, dupu ce numuiu de tiei oii, poiunci scuit i upusut:
loc!
Detunutuiile iusunuiu deodutu; puduieu clocoti cu nti-o clipu de
vielie.
Boieiul Bulteu (inuse pistolul n sus, glon(ul tiecu piin liunziul
copucului din lu(u; ctevu liunze iupte llutuiuiu piin uei.
Fiecuie iumuse lu locul lui.
Neugu, cuie se nciedin(use cu boieiului n udevui i tiemuiu mnu,
puieu giozuv de miiut cu i dnsul tiusese iuu. Nu n(elegeu cum de
nu lovise pe boiei.
In uceustu vieme, Iuiucu se pieguteu su musouie cei cinci pui ce
tiebuiuu scuzu(i lu ul doileu loc, cnd domnul Fiun( le stiigu cu boi-
eiul e iunit.
To(i piiviiu miiu(i; nsui boieiul nu n(elegeu cum de nu sim(ise
nici o duieie. Domnul Fiun( veni i-i iidicu mnu; o uvi(u de snge i
se coboiu de sub mnecu piintie degete. Doctoiul i uutu su-i scoutu
44 lmi| Cdr|canu
iedingotu i-i iidicu uoi mnecu, udutu de snge, u cumuii. Clon(ul
i sciielise pu(in biu(ul.
Doctoiul lui Neugu se uitu.
O simplu zgiietuiu, zise el.
Dui domnul Fiun( eiu pentiu ncetuieu duelului.
Dumneutu eti uici numui cu doctoi, i zise unul dintie tineii.
Boieiul se uitu lu Iuiucu; ucestu l n(elese.
Lu loc, stiigu dnsul.
Boieiul i puse iedingotu; se musuiuiu cte doi pui i umutute
de lu liecuie luptutoi, upoi, dupu ce ucetiu i luuiu locuiile, Diugo
ncuicu din nou pistoulele.
Bulteu piivi pe Neugu; oclii ucestuiu sticleuu. Boieiul n(elese cu ul
doileu glon( ul lui Neugu uveu su vie mui diept cu cel dinti, i uduse
uminte de cuvintele lui Fuitunu, tiesuii i-i inciuntu spincenele.
Clusul lui Iuiucu se uuzi iuiui, scuit i upusut:
loc!
Puduieu clocoti din nou. Mnu boieiului cuzu n os, scupnd pis-
tolul; glon(ul l lovise de ustu dutu n biu(. Neugu iumuse pu(in cu
pistolul iidicut, upoi l scupu, uiuncu o piiviie spie boiei, se clutinu i
cuzu n genuncli, iostogolindu-se pe o coustu. Sngele l nubui pe
guiu, loicui de ctevu oii i iumuse nemicut.
Doctoiii uleiguiu; domnul Fiun(, tiemuind, se plecu peste iunit,
upoi, dupu ctevu clipe ubiu, ngnu:
lsrc moit.
Fillizonii mpietiiseiu n loc, gulbeni cu mouiteu. Pe boieiul Bult-
eu l upucu un tiemui uoi, oclii i se umeziiu i un ii de luciimi i
lunecu pe obiuz.
Huide, boieiule.
Fuitunu, ngiiut, suiise din tiusuiu lu cel dinti loc i uunsese pe
locul de luptu n clipu cnd Neugu cudeu lovit diept n inimu; ucum
upucuse pe boiei de mnu, su-l ducu spie tiusuiu: puicu i lui i se
muiuse sulletul. Dui cnd i vuzu mnecu udu de snge, se nluiie.
Iutu pe cine ui li ciu(ut.
45 Nuvc|c i scni(c
Spiiinit de cutie Fuitunu, boieiul plecu, de-ubiu meignd, din poi-
unu...
Cnd se coboi din tiusuiu ucusu i vioi su intie nuuntiu, boieiul
Bulteu cuzu n lu(u uii, cu lovit de tiusnet. Fuitunu i cu slugile l
iidicuiu i-l duseiu pe un put, l deslucuiu lu piept i-l stiopiiu cu upu,
dui boieiul nu dudeu nici un semn de viu(u; tiemuiutuiu uouiu, ce-i
micuse lu(u lu nceput, se stinsese, i ucum puieu cu mouiteu i pus-
ese stupniie peste ntieg tiupul.
Dupu ctevu clipe, veni i domnul Fiun(; Fuitunu l duse pe sus
lngu boiei. Doctoiul se uezu pe put i cuutu bolnuvul cu muie buguie
de seumu. Cnd iidicu n sus cupul, oclii boieiului Fuitunu puieuu cu
voi su-i smulgu iuspunsul: ntmpluieu ce uvusese loc zdiobise sul-
letul boieiului Bulteu; mlnit peste musuiu, uvusese o nuvuliie de
snge lu cieiei; de scuput, doui o minune ceieuscu ducu i-ui li tiimis
puteieu. Inimu ceu de piutiu u boieiului Fuitunu se topi de ustu dutu
cu un bulguie de ceuiu nti-o giumudu de uiutic, i ncepu su plngu
cu un copil.
Un vutul nculecu i poini lu moie, su cleme pe Toudei.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To(i doctoiii din tig vegleuiu pe ind putul bolnuvului. In tiei
zile, Toudei uunsese cu o umbiu; boieiii uituseiu de toute, nici nu mncuu,
nici nu doimeuu, stuteuu toutu ziuu lngu doctoii, uteptnd vieo veste
mui mbucuiutouie: dui ucetiu dudeuu deznududui(i din cup.
Boulu boieiului mlni ntieg (inutul; ducu mouiteu lui Neugu eiu
piivitu cu o iusplutu, upiopiutul sliit ul boieiului eiu cu o neleiiciie
pentiu to(i. Acum de-ubiu ncepeuu u sim(i lipsu sulletului ules cum
nu mui eiu ultul.
In dimineu(u zilei u cinceu, boieiul Ioigu Bulteu se stinse luiu nici
o tiesuiiie. Cnd se iuspndi vesteu moi(ii lui, noiodul nuvuli n cuite...
Fiecuie tiecu piin oduiu ncuicutu cu lloii, n milocul cuioiu boieiul
stuteu n siciiu, cu lu(u linititu cu nti-un somn cutieieiut de vise
46 lmi| Cdr|canu
senine. To(i i suiutuu mnu; de o puite, boieiii plngeuu cu suspine,
cuci cu boieiul Bulteu li se duceu i loi o puite din sullet.
In ziuu de ngiopuie, cnd boieiii se pieguteuu su cobouie siciiul
n putucu, o tiusuiu i luceu loc piintie miile de oumeni ce se stinse-
seiu din ntieg (inutul. Si nimunui nu-i veneu su cieudu cu nti-nsu
veneu, mbutinit cu de o sutu de uni, boieiul Milulucle Neugu.
C(ivu l uutuiu su suie scuiile, iui boieiul Fuitunu, cnd l zuii,
se nduiou i-i iei n cule. Boieiii se duduiu lu o puite, iui butinul
Neugu se iidicu, tiemuind, pe cutululc, i cuzu deusupiu siciiului, n
lolote de plns:
Iuitu-mu, boieiule, cuci m-ui pedepsit de douu oii, de douu oii!
Din volumul
CEA DINTAI DURERE
(1907)
CEA DINTAI DURERE
Am ciescut pe uli(u boieieuscu u Iuului, pe ,Podul-Veide, cum i
se ziceu odutu, n lu(u giudinii lui Milui-vodu Stuizu i-n coustu puduiii
Copoului. Am ciescut pe uli(u din cuputul cuieiu piiviieu putiundeu
pnu depuite, spie esul ntins, n lundul cuiuiu Cetu(uiu se iidicu
deodutu, cu nul(utu de nite biu(e uiiue, mndie cu pot sculdu n
iuzele souielui un usemeneu giuvuiei. Am mui upucut ncu pe cei de
pe uimu boieii, mbiucu(i totdeuunu n luinu neugiu, cu puluiii nulte,
iutucind pe sub uleile de tei, cu oclii pieidu(i n uimuiiieu unui vis
ce nu se poute ndeplini. Imi uduc uminte cum uscultum, toutu ziuu,
timbi(ele, ul cuioi glus iuzboinic luceu su iusune cuzuimile ce ne
nconuiuu cusu. Toutu lumeu milituieuscu eiu tubuiuitu lngu noi,
,|a dca|". Nu o dutu um iumus uimit, n pouitu, cnd iegimentul dc
|inic poineu lu puiudu, cu tumbuiul-muoi n liunte, un (igun ct un
munte, puitnd n cup o cuciulu de uis, ct o buni(u de muie, luine
numui uui, i-n mnu un buzdugun pe cuie l uzvileu n uei de se
ioteu de douu oii, upoi l piindeu n pulmu i-l (ineu o clipu sus, pnu
ce clocoteu glusul de tunet ul tobei celei muii. Din pouitu ogiuzii
duceum mnu lu puluiie, su sulut milituiete pe tutu, cuie meigeu
culuie n liunteu butulionului. Tutu, puicu-l vud, se uitu de sus, plecu
subiu spie gtul culului, cu su-mi iuspundu, iui eu mu ciedeum un
soldut stiunic.
Multe um vuzut n uli(u uceustu, n multe ntmpluii um lost i eu
umestecut, i multe luciuii de pe uceu vieme sunt nclise n sulletul
meu. De unele nu-mi uduc uminte, s uscunse bine coleu, i cine tie
ducu vieodutu luimecul suu duieieu loi voi iusuii iuiui n minteu
meu, cum iusui, n unele nop(i, diele luminouse ule luimituiiloi de
49 Nuvc|c i scni(c
stele. Cine tie! Dui unele din uceste ntmpluii mi-uu iumus supute
n umintiie cu o utt de muie puteie, nct oiicnd le pot vedeu, le
pot povesti, cum u puteu spune ceu dinti iuguciune pe cuie mumu
m-u nvu(ut s-o nii: cu minile mpieunute i-n genuncli, n lu(u
icounei de deusupiu putioiului meu...
De multe oii m-um gndit lu ceu dinti duieie ce-um sim(it-o n
inimu meu de copil. O pot povesti uu cum u li vuzut-o useuiu, cu
n(elegeieu meu de ucum, cu oclii i inimu meu de utunceu.
...Poute su li uvut vieo cinci-use uni. Inti-o seuiu mu ucum n
giudinu(u din lu(u. Cum luceum giumezi de nisip, deodutu clocoti
stiigutul giubnic i deznududuit ul timbi(ei de loc. Si nti-o clipu
nuvuli, n gounu nebunu u cuiloi, iiul ntieg de cuie cu soldu(i, ule
cuioi cuti gulbene tuiuiu iepede o dungu luminousu n nseiutul zilei.
Apoi u lost un nvulmuug de tiusuii, de culuie(i, de oli(eii, de soldu(i
uleignd mui mul(i, sub comundu cuivu, suu singuii, n gliulu lugii.
Se opieuu unii pe ul(ii, se ntiebuu, suu i stiiguu voibe de-ubiu spuse,
upoi se uiuncuu n uceeui gounu giozuvu. Un soldut sosi cu un plic;
dupu ctevu clipe um vuzut i pe tutu, cu clipul ngiiut, tiecnd pe
lngu mine luiu su mu vudu. Mu iezemusem de puimuclc, n col(ul
giudinu(ei, i piiveum cu pluceie lu neobinuitu micuie u uli(ei.
Peste pu(in veni n lugu slunicu noustiu, mutuu Smuiundu. Am
vuzut-o ieind pnu n milocul stiuzii, (ipnd speiiutu: ,Vui de mine,
uide tigul! Atunci m-um stiecuiut piintie douu uluzele despiinse,
i butinu s-u tiezit cu mine lngu dnsu. M-um uitut i eu: n lund,
ceiul se iumenise, unde de lum negiu se iidicuu n vuzdul i, uneoii,
cte un smoc de scntei scupuiu cu nite muigele mpiutiute. Ne-um
ntois lngu pouitu. Un culuie( tiecu n gounu; nu mult dupu uceeu,
ulte plcuii de soldu(i se peiinduiu, cu nite vedenii. Seuiu se uezuse
uouiu; odutu cu iucouieu ei, veni un miios uciu i necucios; iumeneu-
lu cupiinse tot ceiul, iui viluiile copuciloi din giudinu lui vodu se
uuiiiu; micute de vnt, puieuu nite llucuii ce uideuu legunndu-se.
Peste tot se ntinsese o luminu dulce, de vis. Mutuu Smuiundu ntiebu
pe un tiecutoi: ,Mu iog dumitule, ce uide? Acestu i iuspunse din
50 lmi| Cdr|canu
tieucut: ,Uli(u Muie. Butinu i iosti numele, cum obinuiu su lucu
lu oiice ntmpluie ce-i iedeteptu milu suu mlniieu: ,Smuiundi(u,
Smuiundi(u! Si iui se lucu tuceie. Numui de depuite veneu vuietul
nubuit ul unui zbucium. Mu cupiinsese o liicu nen(eleusu. Deodutu,
gndul mi se opii lu mumu, cuie plecuse n tig. ,Dui mumu? ntiebui
ngiiut. Btinu mu tiuse mui lngu dnsu i-mi iuspunse: ,O su vie,
conuule, n-ui mutu teumu.
Nu tiu ct vom li stut n uceustu uteptuie ncoidutu. Mumu nu
mui veneu, nici tutu, cuie poinise pe uimu. Deodutu iusunuiu nite
pui tiugunu(i. Piiviium n lungul uli(ei. In cuind putuium deslui
pe cei ce veneuu: eiuu doi soldu(i cuie duceuu o nusulie. In dieptul
poi(ii dnii se opiiiu: de sub putuiu ce ucopeieu nusuliu ieeu un loicuit
iuguit, cuie se stingeu cu totul o clipu, upoi izbucneu din nou. Am
uuzit bine i mi-u iumus suput n udncul min(ii liecuie cuvnt din con-
voibiieu celoi doi soldu(i. Cel dinti se ntouise i spuse, cu glus plin
de spuimu: ,Mouie, mui. ,Du, mouie, i iuspunse celult. Intiul uimu:
,Su-l punem ici, n dosul poi(ii, su-i deie sulletul n linite. ,Su-l punem.
Cnd zuiiiu pe mutuu Smuiundu, o tiimiseiu iepede: ,Fu-(i pomunu i
udu o lumnuie.
Butinu se zupuci, uleigu numuidect, i pe mine mu lusu singuiel
lngu stlpul poi(ii. Soldu(ii nici nu mu vuzuiu poute. Aezuiu nusuliu
n ogiudu, cliui lngu puimuclcul giudinu(ei, i unul dintie ei iidicu
putuiu. Luminu lelinuiului din lu(u se ntindeu pnu ucolo. Hoicuitul
se uuzi desluit, ueiul seiii puicu-i duse puteie; cel ce stu ntins, un
pompiei, ngli(eu n glgiii udnci, puicu ui li buut, nsetut, upu. O
giiu de cevu ce nu n(elegeum mu lucuse i mui mititel i mu (intuise
locului. Pieptul pompieiului se iidicu des, cu nite loi. ,Scoute-i cus-
cu, spuse unul dintie soldu(i. Celult i luu binioi cuscu.
Atunci se petiecu cevu giouznic. Pompieiul scouse un stiigut de
duieie, un stiigut uu de udnc, cu mi s-u puiut cu ieise din lundul
unei liube, de sub piciouiele mele. Apoi, cu ceu din uimu puteie,
vioi su se scoule, se piuvuli pe o coustu i se iustuinu os, tintind pe
51 Nuvc|c i scni(c
soldutul ce se plecuse peste dnsul. Cuscu se iostogoli pnu lngu mine.
Runitul iumuse pe pumnt, zbutndu-se, iui lu(u i se ucopeii cu de
un vul negiu, ce se ntindeu cu ncetul i pe os: i izvoiu sngele din cup.
Toute ucesteu s-uu petiecut ct ui clipi. Nici n-um uvut vieme su
mu nspuimnt. Apioupe n uceeui vieme putusem uuzi, lu spute,
glusul mumei: ,Ce-i uici? Apoi ucel ul tutei, ntiebnd pe soldu(i: ,Ce
e, ce luce(i? Cnd mumu se upiopie i n(elese ce se petieceu, i cnd,
ntoicndu-se, mu zuii pe mine, se uzvili, cu un (iput, su mu ieie n
biu(e: ,Pentiu numele lui Dumnezeu, ce cuu(i tu uici? Mu iidicu, upoi
mi ntouise cupul cu mnu i mi-l spiiini de umuiul ei.
In uceustu vieme veni i mutuu Smuiundu. Am uuzit scinetul
clibiitului ce upiindeu lumnuieu, um uuzit cele ctevu cuvinte,
ntietuiute, ule soldutului ce povesteu tutei: ,Un zid duimut... du,
peste dnsul... scos de sub duimutuiile unei bol(i... Apoi o clipu de
linite, i pe uimu un suspin, un suspin lung, de uuiuie, cu ul unui
om cuie se uuzu su se odilneuscu dupu un dium lung. Sim(ii tiemu-
iul mumei. Tutu o luu de biu(: ,Hui, ce stui i tu; lui, diugu. In uimu,
glusul butinei tnguiu: ,Smuiundi(u, Smuiundi(u!
In noupteu uceeu n-um putut doimi. Inti-un iustimp mi se puiu cu
luminu cundelei se nul(u, se sub(iuzu i se touice meieu din cuieiul
luminut ul puluiului, upoi se ntinde de se stinge glem mpieuiul
unei cuti muii ce spnzuiu deusupiu putului meu. Am (iput, u ulei-
gut mumu lngu mine, i toutu noupteu mi-um sim(it mnu nti-u ei.
A douu zi m-um ucut, cu de obicei. Tot ce piivisem cu o seuiu mui
nuinte se teisese cu un vis. Lu ntmpluieu din seuiu tiecutu nu mui
gndeum, cum nu mui gndeum lu zgiiituiile cuie mu ustuiuseiu
numui n clipu cnd mi le lucusem.
Dui u tieiu zi, induii-induii, soldu(i tieceuu n pus domol, cu
to(i oli(eiii loi, cu diupelul i cu gouinele ce sunuu, duios, o iuguciune.
,E o puiudu, mi spuse mumu, cuie mu (ineu n biu(e, o puiudu, tii,
cu utunci cnd u venit geneiulul. Eu n-um ciezut; cuci de lu leieustiu
um vuzut siciiul puitut pe un tun, iui deusupiu siciiului, cuscu. Si utun-
ci, din nou mi-u iusuiit n minte seuiu uceeu.
52 lmi| Cdr|canu
Din nou um vuzut pompieiul ntins os, vuisndu-i clinul n sus-
pinul udnc ce mi se puiuse cu ieise de sub pumnt. Mi-um dut seu-
mu cu ucum l duceuu undevu, depuite, cu-l luuu de lngu to(i ui lui,
suiucul! Si-um uvut uceu piesim(iie nedesluitu u despui(iiii ce cndvu
nu se poute nlutuiu, piesim(iie cuie se nute odutu cu noi. Nu piice-
pusem tot, dui n(elesesem destul. Si, cu i cnd cinevu ui li viut su
mu despuitu i pe mine de mumu, um cupiins-o de gt cu umndouu
minile i-um plns, zguduitoi, ceu dinti duieie u meu.
UCICASUL
Ieeum de pe sulu ntunecousu i umedu u tiibunulului. Eium cu
un uvocut, un vecli piieten ul meu. Cum stiubuteum cu gieutute piin
mpestii(utuiu de oumeni pe cuie putimile i uiu i poute udunu lu un
loc, tiecu iepede, piin lu(u noustiu, un condumnut, uimut de sunti-
nelu. Condumnutul, un domn louite bine mbiucut, (ineu butistu lu
ocli i plngeu cu sugli(uii.
Piietenul mi-l uiutu i-mi zise:
Uite-l, u dut loc, pentiu cu upoi su lie despugubit, u lusut pe
diumuii nu tiu cte lumilii, i ucumu, cnd se duce pe un un lu
pucuiie, plnge cu o muieie. Si uduugu cu dezgust: Ui(i mi sunt
oumenii utiu...
Diugul meu, uimu el cnd ieiium uluiu n uli(u, ct um lost
piocuioi, um uvut de ceicetut multe lupte. Si m-um nciedin(ut cu
luii cei mui mul(i sunt piintie noi. Dumnezeu su mu ieite ducu-(i spun
cu, din c(i oumeni cunosc eu, nu se voi gui zece cuie su-i iu usupiu-i
iuspundeieu luptei ndeplinite. Cu su-(i duu o pildu de cum tiu cei
mici, cei umili(i, su-i piimeuscu souitu, su-(i povestesc o ntmpluie.
Am luut-o ncet, pe sub copucii umbioi ce muigineuu uli(u. Piiet-
enul ncepu:
Eium pe utunci piocuioi lu Iui. Se lucuse un omoi lu diumul
muie, i-u tiebuit su plec iepede cu tiusuiu. Am sliit ceicetuieu uoi;
cnd um uuns, unduimii i puseseiu mnu pe utiu piintie (igunii
cuieiu se guseu i cel ce omoise piopiietuiul. |igunul eiu dintie ucei
cuie ucid cu i cum ui beu un pului de iucliu, suu ui mncu o guinu
de luiut. In minteu lui nu tiuiu deosebiieu dintie un lupt i ultul. O
54 lmi| Cdr|canu
bestie. Atiu nu pot intiu n indul oumeniloi... Mu ntoiceum spie
Iui, cnd, nti-un sut, n dieptul piimuiiei, mi iei notuiul cu undui-
mul nuinte i-mi spuse cu, utunci cliui, se luptuise o iuniie cu topoiul.
Eium louite giubit, dui u tiebuit su meig. Ne-um ndieptut cu to(ii
nti-ucolo.
Ogiudu eiu plinu de oumeni. Junduimul i-u dut lu o puite i um
intiut n cusu. Runitul eiu un om n vistu milocie. Piimise o mucle
de topoi n cup, lu ceulu, dui nu muiise. Nu puteu scoute nsu nici o
voibu. Nici nu se gndiseiu mucui su-l ducu lu spitul. Am poiuncit su-l
tiimitu n tiusuiu meu i-um ntiebut de cel ce lovise. Eiu vecinul, un
moneug. Am tiecut ulutuii. Inti-o oduie ousu, pe put, lngu un stiuei,
stu dnsul. Inti-un col(, n piciouie, un om voinic lecioiu-suu; iui
lngu cuptoi, butinu nevustu-su. Cnd um intiut, moneugul s-u
sculut n piciouie. M-um uezut pe un scuun, l-um clemut lngu mine
i l-um ntiebut:
Dumneutu ui lovit cu topoiul pe Ciiste Dumiun?
Moneugul iuspunse diz:
Eu.
De ce?
Butinul i tiecu mnu peste guiu, i potiivi milocul n climii,
se uitu pe sub gene lu mine, upoi voibi:
I-um dut cu buidu, pentiu cu, dupu ce mi-u nungliut puicelul,
s-u (inut i (unto i mi-u tius o pulmu. Mi-u nungliut un puicel,
puicelul de douu luni, i l-um piins, cu l-um vuzut cum l pileu dis-
de-dimineu(u. Si uistu-i ul doileu puicel cuie mi-l munncu, mncu-l-
ui... Doumne iuitu-mu...
Ei, i zic eu, i pentiu un puicel su omoii omul?
Moneugul dudu cu mnu, su n-um giiu:
Nu mui mouie el, cu doui nu l-um lovit su mouiu. L-u butut tot
sutul odutu, i n-u muiit, cu-i soi iuu. Soiul iuu nu mouie.
Si cum l-ui lovit?
Moneugul stutu pu(in pe gnduii:
55 Nuvc|c i scni(c
Pui cum... Iu, uu, bine...
Nu: ,Au, bine! Spune-mi: cum?
Pui... m-um dus n ogiudu lui i i-um zis: ,Mui, du' puiceii mei
s de lucut pomunu pentiu sulletul bunicu-tei? De ce mi-i nunglii,
mui, c-o su te ieu de beiegutu. El utunci, cum eiu cu buidu n mnu
dieuptu, u tiecut-o n stngu i mi-u tintit o pulmu zdiuvunu. Eu i-um
smuncit buidu i i-um lucut o dutu vnt. Si Dumiun numui ce-u cuzut
moule lu pumnt... Eu, cnd um vuzut uu, i cum eium singui, cu nu
mui eiu nimeni cu noi, um stiigut lu lecioiu-meu, su vie, su-mi uute
su iidicum pe Dumiun de os, cu (ipu i gemeu de duieie. Pe uimu uu
venit i oumenii de ne-uu gusit pe umndoi, pe mine i pe lecioiu-
meu, ucolo... Iucu uu...
In clipu uceustu se desclise uu, intiu un unduim i-mi uduse ve-
steu:
Su tiui(i, domnule piocuioi, pnu lu spitul iunitul u muiit.
Lu voibele ucesteu, moneugul tiesuii uoi, dui iumuse locului. In
tuceieu cuie se lucu, glusul butinei se uuzi de lngu cuptoi: ,Dumne-
zeu su-l ieite. Apoi piinse su boceuscu. Moneugul nceicu su-i lucu
ciuce, dui se opii iepede, spuse numui i el: ,Dumnezeu su-l ieite.
Atunci din col(ul oduii iei lu luminu lecioiul butinului. Veni, se
ulutuiu de tutu-suu, l dudu cu umuiul mui ncolo i zise:
De-ucu, lusu! Apoi se ntouise cutie mine: De-ucu pot su spun:
eu l-um omoit. Cu tutucu nu ciedeu su mouiu Dumiun, uu, dinti-o
lovituiu, i-mi spusese, ucolo, pe loc, su-l lus pe dnsul su lucu cele
ctevu luni de gios, cu el tot i butin i eu muncesc mui din gieu
ucusu, i uut mui mult mumucui. Si eu um lusut su lie uu, cu Dumiun
n-u vuzut cine l-u lovit, cu eium numui eu cu tutucu, i cnd i-u dut
tutucui o pulmu, s-u i ntois su lugu, i eu, cum eium cu buidu n
mnu, cu cioplisem un pui su-l nlig nti-o spuituiu de guid, um vuzut
iou i l-um lovit pe lu spute. Si ducu u muiit, Dumnezeu su-l ieite.
Du' eu tot nu puteum su tiuiesc su tiu pe tutucu n gios pentiu mine,
cu m-ui li muncit gndul.
56 lmi| Cdr|canu
Butinu boceu mui tuie. Moneugul i teise liunteu de sudouieu
ce-i picuiu pe lu(u. Ceilul(i iumuseseiu nciemeni(i...
L-um uiestut. Mui nuinte de u-l iidicu, mi-u ceiut voie su se ducu
nti-un col(. Acolo i-u scos cizmele cu cie(i, de i-u pus o peiecle
iuptu de opinci. Si-u lusut coocelul cel bun de pe dnsul i u luut un
mundii vecli. A suiutut pe ind mnu butiniloi, i-um dut su plecum.
Lu uu se opii, de clemu pe tutu-suu. Apoi se cuutu n sn, scouse o
busmu, o deslucu i luu dinti-nsu o litie gulbenu. O ntinse moneu-
gului i-i spuse:
Iutu litiu de plutu gliiului; cu te-o pune su-l mui dui o dutu.
Apoi plecu luiu su piiveuscu nupoi.
M-um plimbut ncu mult cu piietenul meu, dui n-um mui voibit
nici unul. Ne ceicetum sulletele.
TATA
Te miii de ce mu guseti mlnit? mu ntiebu piietenul meu, n
oclii cuiuiu cuutum ceicetutoi.
Iui dupu ctuvu vieme uduugu:
Mi-uu plecut to(i copiii lu (uiu. Am iumus eu cu nevustu.
Dupu ce spuse ucesteu, cuzu pe gnduii. M-um uitut din nou n
oclii muii, udnci, umezi(i de stiopul luciimii sluimut n iepedele
clipit ul genei. N-um mui spus nici o voibu. Mu gndeum lu omul ucestu
potolit, mul(umit n milocul uloi lui, lngu nevustu pe cuie o iubeu
mui piesus de oiice, ulutuii de copiii luiu de cuie nu puteu tiui. Ce
iui se gusesc oumenii ucetiu i ct n-um du su sclimbum, mucui pen-
tiu un un din tiuiul loi, ntieugu noustiu viu(u iuvuitu, viu(u cu zilele
spulbeiute de cutie luitunu doiin(eloi i pluceiiloi neizbutite. Mu ui-
tum cum u douu luciimu iusuieu iuiui cu un bob de muiguiitui, n
scoicu de sidel u ocliului. Piietenul mi voibi:
Tu, cuie eti singui, diugul meu, nu vei n(elege mlniieu meu.
Ai venit ucum lu mine, peste ctuvu vieme te vei ntouice iuiui ntie
cei putiu peie(i ui odui(ei tule linitite, ntie luciuouiele puse i
iumuse lu locul loi de zile, de suptumni ntiegi. Nici o sclimbuie nu
vei gui uceiui sulcmi de lu leieustiu, uceleui stiigute pe uli(u, lu
ucelui ceus, upioupe uceleui sciisoii suptumnule, i, iui, uceiui pii-
eteni cuie, lie voibu ntie noi, nu pieu sunt legu(i sulletete cu viu(u
tu de cunoscutoi ul multoi luciuii... Tu eti singui, eti depiins cu
lncezeulu uceustu, cuie pentiu mine e ucigutouie. In cusu noustiu
tiebuie su tiesulte viu(u, s-o sim(im. Uitu-te mpieui: pentiu cu sunt
lu biiou, su luum de pildu cu(itul ucestu de os; ieii, nu mui depuite,
nu l-um gusit lu locul lui; l-um cuutut un ceus, mi tiebuiu su tui o
58 lmi| Cdr|canu
cuite, i de-ubiu l-um ullut, tii unde? colo, sub viulul celu de cui(i. Il
uscunsese Sundi. Si de cte oii um nevoie, de utteu oii l cuut. Mu
necuesc, nu-i voibu, dui cu ctu bucuiie (in cu(itul n mnu cnd tiu
cu s-u ucut Sundi cu dnsul. Clopo(elul celu de lngu mnu tu lusu-
l, lusu-l ucolo, u cuputut el i ulte tintituii, nu cu uceeu ce poute su i-o
dui luiu voiu tu clopo(elul ucestu mu tiezete ntotdeuunu dupu
pinz, cnd de-ubiu u(ipesc dupu muncu gieu u dimine(ii. Dui cum
mnui(u lui Sundi e depuite, uzi, vezi tu, clopo(elul puicu nici nu
mui e, iui eu, pentiu cu tium cu nu o su liu tiezit, nici nu m-um cul-
cut. Su vud cte ceusuii sunt: sunt putiu i umutute. Peste ctevu clipe
ui tiebui su soseuscu Puiu de lu coulu. Puicu-l uud: tintete poiti(u,
i uiuncu tucu pe bibliotecu din sulu, upoi se iepede cu o luitunu su
mu suiute. Si nu-mi lovete uuzul dupuitul, pe scuii, ul lui Vusilicu,
dupuit de uisioi plin de viu(u; mi lipsete uiutuieu, uu, din senin, u
Miei, cu puluiiu leileni(itu, lu o puite, ciezndu-se tuie cocletu, cu
ntieg buclucul de litii i poze sub(iouiu, cu zmbetul celu stins, cu
nti-un degetui de uigint, n giopi(u de lu col(ul guiii. Vezi tu, ucesteu
mi lipsesc... Apoi se uitu nti-un col(: Uite, Miu i-u uitut tot buclucul
despie cuie (i-um voibit. Si ct l-u cules, i l-u uezut, i l-u bututuiit!
O su i-l tiimit cliui uzi. Stinsuiu ustu de litii e ceu dinti gospoduiie
u ei, gospoduiie cuie o su pieguteuscu pe ceu de mine, ceu temein-
icu, lu cusu ei de lemeie luinicu i cinstitu... Ducu ui du Dumnezeu su
o vud uu!... Dui sunt bolnuv... Cum slubit.
Lu gndul unei uu de muii leiiciii, neliniteu de ucum se sclim-
buse pentiu dnsul nti-o boulu giozuvu, de cuie n-ui li putut scupu.
Am cuutut su-l linitesc.
Deodutu i uminti cevu.
Hui, mi zise, su-(i uiut un luciu.
In oduiu de ulutuii, nti-un seitui ncuiut, pustiuse tot lelul de
umintiii ce se leguu de viu(u celoi putiu copilui ui lui. Muituiii de
botez, coidelu(e, ucuiii. De sub un viul de litiu(e scouse un cuiet.
Uite cuietul lui Puiu, cuietul din clusu u douu piimuiu (ucum u
tiecut n liceu, mi uduugu cu mndiie, cu i cnd n-u li tiut despie
59 Nuvc|c i scni(c
uceustu). Vezi ce bine sciiu de pe utunci? Dui bugu de seumu. Uitu-te
cum u siis cuvntul ,Tao|d", i piivete, ici, mui depuite, cum u sciis
,Tard". Cu ctu iubduie i iscusin(u e uteinut T de lu ,rard". Piivete
bine cu ctu mludieie, ulintuie copiluieuscu e tiugunutu coudu liteiei
n os, cu biu(ul lui cnd mu upucu de dupu gt su mu suiute. De
multe oii, n ustlel de luciuii mici, neluute n seumu, se glicete tot
sulletul unui copil.
Piietenul nclise cuietul, se mui uitu ncu o dutu, peste tot, n sei-
tuiul din cuie se mpiutiu nu tiu ce miieusmu umedu, putiunzutouie
cu miiosul lloiiloi de tei, upoi l nclise, puse cleiu n buzunui i ne
ntouiseium umndoi n biiou.
In ustlel de clipe cinevu tiebuie lusut singui singui cu gnduiile
lui. Astlel de nduiouii uu cevu din poeziu plimbuiiloi uscunse n seiile
pline de miiosul ciiniloi ce tnesc, singuiutici i mndii, pe tulpinile
loi nulte. O piiviie, o voibu cuie niciodutu nu poute li lu locul ei
mpiutie tot luimecul ucestei suleiin(e cuiute i iuie. M-um scu-
lut su plec, dui piietenul, mpotiivu uteptuiii mele, mi puse mnu
pe umui i mu opii:
Ce iuu mi puie cu tu, cu sulletul tuu duios, n-ui putut ncu
sim(i iubiieu de puiinte. In legutuiu cu ustu, uimu el, o su-(i povest-
esc cevu. Sunt de utunci vieo upte uni. Puiu uveu tiei uni. Su stum.
Ne uezuium iuiui pe scuune, lu locuiile ce le uvuseseium nuinte;
piietenul meu i spiiini ctevu clipe liunteu n pulmu, upoi lusu su-i
cudu mnu i ncepu:
...Plecusem nti-o lungu culutoiie, numui eu cu copilul, cu Puiu.
Sunt iustimpuii cnd, ulutuii de un copil suu nevustu, poinesc su
iutucesc n lume. Tu tii. E o putimu. Cum u li culutoiit i ucumu, su
li putut! Pe dium, ntie stiuini i locuii necunoscute, puceu te nvuluie
mui uoi; piivelitile liumouse mun(ii, upele, sutele pieidute n
ceu(u, depuite n clinuiile mun(iloi ucopeii(i de puduii ntunecute
(i uuieuzu inimu, (i iucoiesc sulletul cu uiipu unui vnt ce se stie-
couiu ntie piept i luldul luinei cuie te nubuu. Au sunt culuto-
60 lmi| Cdr|canu
iiile. In unul ucelu um cutieieiut Ituliu. Douu luni de zile um uleigut
de lu un oiu lu ultul, de lu muie lu uscut i iuiui lu muie. Minunile
de uitu, n muzee, suu piin munustiiile uscunse, cu nite comoii, piin
mun(i, toute mi-uu luiut din piiviie i din sullet. In uimu unei useme-
neu culutoiii te sim(i obosit i doieti su te ntoici ct mui iepede n
cusu(u tu micu, cu luciuii de toute zilele, cu o ultlel de poezie, pe
cuie sulletul o poute cupiinde. De cte oii nu ui sim(it tu ct de
muiginit (i-i sulletul, ct de pu(in poute ncupeu nti-nsul! Au eium
eu utunci; i um lugit din Ituliu, um lugit pe coustu Dulmu(iei, nti-un
oiu vecli, pe ziduiile cuiuiu viemeu s-u scuis, de veucuii, cu upu pe
o stncu ce n-u putut-o clinti din loc. M-um dus n Rugusu. N-ui lost?
Su te duci ndutu ce-i puteu. Tiebuie su vezi ziduiile uceleu muceguite,
pe cuie petele de iuginu pui nite ocli nsngeiu(i, i-n lu(u cuioiu
puicu ui vieu su puii mui muie dect ceeu ce eti n stimtu tu luinu
de om modcrn. Tiebuie su culci pe tieptele nguste, supute n munte
de cine tie ce mini, su tieci pe sub poi(ile ntunecute i umede de
iucouie, su piiveti din peivuzul loi muieu ntinsu, su piiveti insulu
smul(uitu n veide i su te lui ncins de liu vntului necut n miio-
sul umui de olendii, cu su n(elegi tot luimecul neuteptut ul ucestui
loc. Nicuieii n-um vuzut muieu mui ulbustiu cu uici, nicuieii n-um
sim(it, mui puteinic, legutuiu sulletului meu cu nemuiginiieu de upu
ce tiesultu venic, ulutuii de tine, ntinzndu-(i biu(ele su te iu lu snul
ei. Nu tiu de ce, dui de cnd um vuzut muieu lu Rugusu, nu mi-um
putut nclipui ultlel mouiteu dect cu un vul ulbustiu iidicndu-se
domol, cu su-(i cupiindu milocul i su te udouimu... Am stut o
suptumnu, i poute u mui li iumus, de nu mu ulungu, lngu ui mei,
o ntmpluie ce (i-u li spus-o mui iepede ducu nu mu opieu uminti-
ieu ucestui oiu.
...Inti-o seuiu um luut pe Puiu i-um poinit spie poit. Mu dusesem
su vud escudiu englezu, cuie venise cliui n dimineu(u uceeu i unco-
iuse n iudu. E cevu neobinuit piiveliteu unoi vupouie muii ct nite
cetu(i, clutinute mnios de vuluiile unei muii nluiiute cum eiu Adiiuticu
utunceu. Am piivit ctvu, dui pentiu cu luitunu se ntuieu,
61 Nuvc|c i scni(c
ceiul se ucopeiise deodutu de noii gioi i de lngu cuiiusute
ncepuseiu su se despiindu buici ce uduceuu pe muiinuiii nvoi(i n poit,
m-um ntois nupoi. N-um upucut su luc nici un sleit din cule, i o
plouie iece, o plouie biciuitouie ncepu su cudu. Am intiut cu Puiu n
ceu dinti ciciumu ce ne-u ieit n cule. Se nnoptuse, un buiut upiinse
lumpu unsuiousu utinutu de milocul tuvunului, i um ceiut o culeu.
Ateptum su steie plouiu, dui eu se nte(eu pe liecuie clipu, iui de de-
puite veneuu bubuituiile nubuite ule vuluiiloi ce se spuigeuu de
(uimuii. Cum ispiuvisem de buut culeuuu i cuutum su putiund cevu
pe desclizutuiu necutu n umbiu u leiestiei, deodutu se desclide uu
i, nti-un zuivut giozuv, intiu, unul dupu ultul, vieo tieizeci de muii-
nuii englezi. Mesele nu le-ui li uuns, poute nici vinul, mu gndeum
eu, cnd din milocul loi se desluce un lel de uiiu buibos, io lu lu(u,
i se ndieuptu cutie musu meu. Ce e dieptul, um sim(it un lioi; ie-
pede, cu o clipiie, mi-uu tiecut piin cup toute umintiiile giozuve de-
spie uceti lupi ui muiiloi. Vioii su mu iidic, su plec, dui, n uceeui
vieme, uiiuul se upiopie, se plecu, luu pe Puiu n biu(e i, n spuimu
meu, l iidicu cu luiie de douu oii pnu n tuvun. Apoi l suiutu upusut
pe umndoi obiuii, mi lucu semn su n-um liicu i, n limbu lui, pe
cuie ciedeu cu nu o n(eleg, cu un glus culd ce tiemuiu, ncepu u
numuiu, lusnd mnu, odutu cu liecuie numui, de sus pnu upioupe
de duumeu: ,Unul, doi, tiei, putiu, cinci. Si uiutu cu sunt ui lui.
Aveu cinci copii, depuite, ucusu. Se mui uitu ncu o dutu lu Puiu, n
ocli i stiuluciiu douu luciimi, i, sco(nd un stiigut cu o udncime
de duieie ce nu se poute desciie, se uiuncu spie uu i se lucu nevuzut.
In ciciumu se ntinse tuceieu. Mu nubui plnsul, luui pe Puiu n
biu(e i ieii uluiu. Plouu meieu. Muieu spumegu n uilete, iui de-
puite, n nvulmuugul vuluiiloi, lelinuiele de pe cutuige sclipeuu cu
nite ocli ce nu puteuu udoimi de doi.
Am plecut de lu piietenul meu cu sulletul stins lu gndul cu, ucusu,
nu mu uteptu nici un copil su-l pot suiutu.
INTAMPLAREA
Cum se ntoisese de lu tig, poiunci su i se lucu un ceui, l
numutu(i cu iom, l dudu de ducu i se culcu. A douu zi l gusiiu
moit, n put, culcut pe o puite, cu mnu sub cup. Nici o uimu de zbuciu-
muie, de suleiin(u, nimic.
Slugile cui(ii i oumenii de pe moie se peiinduiu, unul cte unul,
pe lngu putul stupnului, duceuu mnu lu guiu, iumneuu ctevu
clipe cu oclii muii desclii, piivind moitul, upoi, lucndu-i ciuce, se
depuituu, luiu su scoutu o ouptu.
Dupu puieieu tutuioi, ntmpluieu uceustu nu puteu veni uu, din
senin. Su-l li lovit cinevu nu, nici nu eiu utins... Su-l li otiuvit?
Hm! cine? Om bun, pieu bun ncu, duinic, omenos n toute ntiepiin-
deiile, cine ui li putut uveu un gnd pizmu usupiu lui? Totui, ziceuu
oumenii, cevu-cevu tiebuie su li lost. Sundu ul Rudului udusese vest-
eu nti-un plc de oumeni, dimineu(u:
A muiit boieiul. Iucu, l-u gusit ntins n put, luiu sulluie. Si doui
useuiu, cnd s-u coboit din tiusuiicu, u voibit cu mine: om n toutu
puteieu, n toutu sunututeu. Cu doui i tu eiui ucolo, mui isra.
Pui.
Si tu, mui Simioune.
Si.
Ei, (i pluce!
Luciu cuiut nu-i lu miloc, uduugu un ultul, iui ceilul(i desclis-
eiu oclii muii, speiiu(i, i iumuseiu pe gnduii.
Toute voibele eiuu nsu de piisos; mouiteu venise pe neclemute
i uttu tot. Il ngiopuiu, l plnse tot sutul, i n uimu zilele i luuiu
63 Nuvc|c i scni(c
lu(u loi obinuitu. Venise conul Nicu, buiutul boieiului, i tiebile moiei
se uimuiu lun(, liiete, cuie cum tiebuiu lu locul i viemeu ei.
Conul Nicu eiu om luinic, piiceput i omenos cu i tutu-suu. Ou-
menii ncepuiu u-l iubi cu tot dinudinsul i ui li lost n stuie su se deie
n loc lu un cuvnt ul lui.
Altminteii, i lu tiup, lu lu(u, conul Nicu eiu leit tutul. Scuit, lut n
spute, sngeios peste musuiu, obiuzul plin i nllucuiut cu puiu locu-
lui, oclii mici, iotunzi i gulbeni, cu doi bunu(i noi. Cnd l zuieuu,
(uiunii socoteuu cu uu pe butin dinuinteu loi: ,Conul Ioiducle n
piciouie, su nu lie de-o musuiu, i spuneuu.
Dui souitu cuie potiivete toute, uu cum vieu i ciede dnsu, pot-
iivi cu i conul Nicu su uibu uceeui musuiu, i lu tiup, i lu putimi, cu
suimunul conul Ioiducle. Si ce se ntmplu? Inti-o seuiu, dupu ce
mncuse mult i buuse tot uu, lu tig, unde se dusese su petieucu i
el cu oiiicuie muncitoi cum petiecuse i conul Ioiducle n decu-
viemeu nop(ii n cuie se stinsese, se ntouise lu moie i se culcu.
A douu zi, veclilul, venit su-l scoule, l gusi moit n ucelui put. Singu-
iu deosebiie eiu cu bietul conul Nicu puieu cu se luptuse pnu su-i
deie sulletul: lu(u i iumusese nciuntutu, buzele stinse. Veclilul ncie-
meni de giouzu.
Nici nu se-mplinise unul de lu mouiteu celuilult. Cnd uuziiu ou-
menii de ntmpluieu uceustu, i lucuiu cu tot dinudinsul ciuce i nu
ndiuzniiu su se upiopie de oduiu n cuie dnsul se sliise.
Seuiu, lu iute, oumenii nu mui conteniiu su se ntiebe unii pe
ul(ii. Fiecuie iscodeu cte cevu.
Cu vezi dumneutu, opteu un moneug iezemut de tegleuuu
cimuiului, luciul nu-i cuiut. Nu moi doi oumeni, uu, unul dupu
ultul, n ucelui loc. Oi li uvut i ei pucute de ispuit. Cu noi, du, se
puituu bine, dui cu ul(ii, mui tii! Cine poute ti! Ai Vudunei n-uu muiit
tot uu, tutul i buiutul, unul dupu ultul, n Leoideni? Vezi cu-i bleste-
muse biutu Ani(u, i blestemul se piinde, cu-i ul necuiutului. Ciuce de
uui n cusu!
64 lmi| Cdr|canu
Moneugul se nclinu i, tiugndu-i coocul pe umui, vioi su iusu,
dui un ultul, cuie piinsese cu uiecleu, l mui opii i-i spuse tuie:
Nu, mo Dumitie, locul i blestemut, locul pe cuie e cusu.
Mui tii, iuspunse butinul, i iei pe uu, ngnnd cuvinte luiu
n(eles.
Pe conul Nicu l duseiu lu gioupu, (inndu-se cu to(ii mui n uimu,
nclinndu-se meieu.
Lu ngiopuie nu venise nici o iudu. Adicu ce iudu eiu: un mo,
liute mui mic ul conului Ioiducle. Toutu uveieu i se cuveneu lui ucu-
mu, dui, lie din nepusuie, cuci eiu el bogut i luiu moteniieu ustu, oii
de liicu su nu-i lie i lui sciis s-o puiuseuscu pieu de cuind, nici nu
ubutuse pe lu moie. Tiimisese numui un om su leiece lumbuiele,
uiile, oduile cu tot ce uveuu n ele, iui moiu o uiendu. Din ogiudu
cuseloi se mpiutiuiu to(i, nti-o clipiie de ocli, ndutu dupu scoute-
ieu moitului. Aienduul se mutu nti-ultu peiecle de cuse, mui mici,
de ceulultu puite u tigului.
Cuiteu iumusese pustie. In ogiudu nepietiuitu, biustuiii ciescus-
eiu n voie, ntinzndu-i liunzele loi, cele lute i veizi, cu un
ucopeiumnt deusupiu pumntului umed; iui lngu ceiduc, lobodu
se nul(use cu o puduiice din cuie mui nu s-ui li zuiit omul. Veni i
toumnu cu ploile ei ieci i iepezi, cuie buteuu, piin geumuiile spuite,
n oduile ntunecouse; pe peie(i uiluiuu vinele gulbui de upu, scuise
din ulucele spuite; iui uile de pe lu poduii, uitute desclise, se ie-
pezeuu, uneoii, butute de vnt i pocneuu nubuit, cu nite lovituii
de muiuii, scutuind ucopeiiuiile ubiede de diuni(u. Lu spute, li-
vudu iidicutu n dmb, ngulbenitu, puieu cu puzete, elind,
singuiututeu uceustu.
Nimeni n-ui li tiecut pe ucolo noupteu. Un pndui tiecuse nti-o
seuiu gndind nti-uiuieu se vede, cuci ultminteii nu s-ui li uvntut
pe locuii de uceste i cnd u ntois cupul i u vuzut currca vecle, u
iupt-o de gounu cu un upucut, i nu s-u opiit dect ucusu, cuznd leinut
lngu piispu. A douu zi, cnd i-u ievenit n sim(iii, tot sutul tiu cu
Cuviilu, pnduiul, tiecnd pe lu cuiteu ceu vecle, u vuzut douu umbie
65 Nuvc|c i scni(c
cuie se stiecuiuu, unu dupu ultu, pe stieuinu cusei. Si de utunci ncolo,
nici ziuu nu se pieu bizuiuu oumenii su-i ndiepte puii nti-ucolo.
Omutul ieinii mbiucu ogiudu, cuiteu i livudu. Si ut(iu nume(i
nupusti viscolul n peie(i, cu mui nu se mui cunoteu cusu. Oduile,
luciuiile cuie uutuseiu tiuiul celoi doi stupni, cine tie, poute i pu-
iule nici pe ucesteu nu le cuutuseiu stuteuu ucolo, ngiopute sub
ucopeiumntul iece ul viemii giele de iuinu.
Cnd u nceput su se mpiimuvuieze, uu poinit uvouiele; cusu se
dezgoli, iusuii mui neugiu i mui posomoitu, cu leiestiele ntune-
cute cu nite liube; peie(ii se muceziiu de umezeulu.
Si-n scuit, lobodu se nul(u iuiui, sulbuticu, nuduind celelute bu-
iuieni, n tot cupiinsul pustiu ul ogiuzii cu guiduiile putiezite.
Mult s-uu mui miiut oumenii cnd, nti-o bunu zi, un culuie( cu o
cuciulu (uguiutu, sputos, cu te miiui cum de nu deulu culu(ul mic ce-l
uduceu n buiestiu, se sui dinti-o ntinsouie n deul, lu cuiteu puiusitu.
El u tius, de-u culuie, pouitu, s-u stiecuiut nuuntiu, upoi u luut-o piin
lobodu pnu lngu ceiduc. Nu i se vedeu dintie buiuieni dect vilul
cuciulii. A stut pu(in, pe uimu u nconuiut cusu, upoi u ieit din ogiudu,
u lusut dilogii pe gtul culului i s-u coboit spie iute. Aici opii
culu(ul i ntiebu pe cei c(ivu oumeni ce stuteuu pe piispu:
Du' ce, conul Ioiducle nu mui (ine moiu?
Oumenii l piiviiu miiu(i; unul i iuspunse:
Conul Ioiducle u muiit. Si-u muiit i conul Nicu. Du dumneutu
cine eti?
Omul desclise oclii muii, iumuse o clipu nciemenit, upoi lovi cu
mnu n vnt, u deznudede, dete culcie culului i poini luiu su
iuspundu.
Cine-o li? ntiebu unul.
Iu, vieunul cuie n-u uuzit de mouiteu boieiiloi. Lu conul Ioi-
ducle veneuu mul(i su ceuiu uutoi.
Cine tie cine-o li lost! Iu, vieun om necuit, suiucul, uduugu
cel mui tnui.
66 lmi| Cdr|canu
Si (uiunii se uituiu n zuie dupu un noiioi de colb cuie nluuiu
poute o duieie.
Inti-o noupte, piin uugust, o noupte liumousu, culdu i piesuiutu
cu stele, o scnteie ndiuzni su lucu ceeu ce nliicouse pe ut(iu
oumeni: upiigu cu un llutuiu, scnteiu u uvut milu de cusu(u conului
Ioiducle i-u conului Nicu; s-u iidicut uouiu, din locul de gutee lucut
de doi copilui, u zbuiut peste livudu i s-u coboit pe diuni(u putiezitu
de plopi.
Si o llucuiu vie se iidicu deodutu, pulind stiuluciieu steleloi i iu-
menind tot sutul. Oumenii ieiiu speiiu(i pe piispu i, cnd vuzuiu cu
se topete cuiteu, se minunuiu, se mbuibutuiu unii pe ul(ii i veniiu
cu to(ii pnu n pouitu, de unde piiveuu cum se iidicuu vlvutuiele
spie cei. Si iusulluu puicu mui uuiu(i, cu scupuu de suluul duluiiloi
iele. Unul n-u ndiuznit su pueuscu n ogiudu! Dui cnd, dimpieuiul
leiestieloi upiinse, cuzuiu peidelele n scium, pe peietele luminut ul
oduii n cuie se sliiseiu de zile cei doi stupni, upuiu, o clipu, poi-
tietul conului Ioiducle. Apoi llucuiile l ncinseiu n vulul loi, cu pen-
tiu u-l ocioti.
Cei ce-l vuzuseiu uiuu cu-n stiecuiuieu iepede, ct un iusullet,
clipul conului Ioiducle i piivise nciuntut, cum i piiveu ultudutu, n
iuiele lui clipe de mlniie.
INECATUL
Cleoigle Nicouiu, culuiu cu sclimbul, i liute-suu, un buie(undiu
cuiuiu nu-i miise mustu(u, veniseiu su udupe cuii n Siiet. Cum cobo-
iuu spie vud, buiutul spuse:
Iu te uitu, budi(u, colo, sub mul, ce buteun u udus upu!
Culuiuul piivi nti-ucolo, upoi stinse culul n culcie i intiu pnu
lu milocul iului. Dupu ce se uitu, (ipu deodutu:
Iiu, mui, un om necut!
Buie(undiul nciemeni locului. Culuiuul i stiigu:
Fugi pnu ici lu mouiu i cleumu pe mo Vusile.
Buiutul lovi cu luniu cupustiului n cul i o luu spie mouiu. Se
ntouise iepede nupoi. Moiuiul nu eiu ucolo.
Atunci iepede-te i udu pe tutucu. Luu(i i o linglie.
Rumus singui, culuiuul se upiopie su se uite. Piivi ndelung. Ine-
cutul lusese izbit de upu n mncutuiu mulului i se piinsese ntie
nite iuducini. Suvoiul l buteu, mui su-l smulgu, su-l ducu lu vule.
Culuiuul uuzi nite glusuii, se ntouise i el i, cunoscnd pe cei
de pe mul, le iucni:
Mui Toudeie... Nustuse... Veni(i, cu-i un om necut! Hui de l-om scoute!
Flucuii iumuseiu pu(in pe gnduii, upoi coboiiu poviniul. Dupu
ce se uituiu nti-ucolo, unul se scuipinu n cup i spuse:
Pui... Cum su-l scoutem, mui Cleoiglie?
Iucu bine. O su vie tutu, o s-uducu o linglie, l-om legu i l-om
tiuge pe mul. Culuiuul se uitu nspie sut: Uite-l, vine.
Peste pu(in, suieu de pe cul un (uiun cuiunt, dui voinic.
Uite-l coleu, tutu, ntie iuducini.
|uiunul i scouse opincile i intiu n upu pnu lu biuu, de veni
lngu lecioiul suu. Dupu ce piivi, se scutuiu i zise: ,Huidem!
68 lmi| Cdr|canu
Culuiuul desculecu, cei doi llucui nu se mui codiiu, veniiu i dnii.
Buie(undiul se ntoisese; piiveu de pe mul.
|uiunul deslucu luniu ce o uveu ncolucitu pe dupu umui:
Au! Su-l legum.
Ii sullecu mnecile, nnodu cupul lingliei de un biu( ul necutu-
lui, sub(iouiu, upoi luu cuputul celult, l tiecu de douu oii mpieuiul
pieptului culului i-l uduse su-l lege de celult biu(, cu un lum.
Bine! Acum desluce(i iuducinile.
Flucuii duduiu lu o puite iuducinile, culuiuul upucu de cupustiu
culul i, ncet-ncet, l scouseiu n susul upei, pe mul.
Tocmui utunci veneu i moiuiul, mo Vusile. Flucuii l cliuiiu i
dnsul coboi cutie ei. Eiu un butin scuit, cu mustu(ile iouse, cu
oclii mici, lucitoii sub cuciulu ulbu, (uguiutu.
Du' ce-i, le(iloi? Ce-u(i pescuit?
Cnd vuzu pe cel necut, i dudu cuciulu pe ceulu i se upucu de pui:
Pui bine, mu, ce n-u(i lusut rumdnu| su se ducu lu vule? Boclu-
cuii de isrc mi tiebuiesc mie? Si dumneutu, bude Dumitie, doui eti
om butin, i te potiiveti copcnii|or!
Tutul culuiuului se upiopie de moneug i-i iuspunse:
Nu (i-e iuine lu obiuz su giuieti uu? Du' istu n-o lost i el om,
cu mine i cu dumneutu? Ce-i cine, su-i duu diumul pe upu?
Moneugului i sticleuu oclii i piinse su lluieie u pugubu, upoi zise:
Pui ducu u li piins pe to(i umllu(ii cuie uu tiecut pe ici, vu mui
mucinum eu luinu? Mui stutu pu(in pe gnduii i uduugu: Pui ustu-i
tieubu prcmaru|ui.
A lui, iuspunse culuiuul, mu duc su-l clem. Du' pnu utunci du
un (ol, o iogoinu, su-l nvulim.
Du' lusu-l, cu dcgnc s-o-mpiimuvuiut, nu uide uu souiele,
bodoguni butinul i iumuse uitndu-se lu moit.
Ceilul(i se tiuseiu de o puite, voibind ncet.
Culuiuul, vuznd cu n-o poute scoute lu cuput cu moneugul te-
lui, iupse o cieungu de mesteucun, ucopeii cu dnsul moitul, upoi
plecu dupu piimui...
69 Nuvc|c i scni(c
Vesteu se iuspndise iepede. Oumenii din sut ncepuseiu su se
udune. Veniseiu buibu(i, llucui; ctevu lemei stuteuu depuite, cu mnu
lu guiu, gulbene de liicu.
Inti-un tiziu, dupu ce le tiecu miiuieu, buibu(ii piinseiu su voi-
beuscu tuie. Unul ntiebu:
Mui, cine su lie?
Altul iuspunse :
O li de piin tigul Romunului, cu-i mbiucut n stiuie nem(eti.
Si ultul ncleie:
Dumnezeu l tie!
Dui cum venise piimuiul, se deslucu din mul(ime un buietun, dudu
lu o puite liunzele ce ucopeieuu lu(u moitului, se uitu de upioupe,
upoi zise:
Istu-i din Subuouni. Ii Pintilie Iepuie din Subuouni. L-um vuzut
i zilele tiecute n tig, i cumpuiu un surduc. Ii Pintilie Iepuie din
Subuouni, cu doui l cunosc.
Piimuiul se ntouise cutie notui i-i poiunci:
Atunci ti|i|oncazd 'mneutu lu Subuouni. O li uu cum zice buiutul.
Notuiul poini, meignd ncet, plecndu-se cnd nti-o puite, cnd nti-
ultu, cu i cum scoteu un picioi dinti-o gioupu, cu su deie cu celult n ultu.
Deodutu, cu ieitu din pumnt, se iepezi o bubu (ipnd:
Vuleu, vuleu, mumucu(u!
Bubei i se necuse i ei, mui ucum c(ivu uni, lecioiul de-ubiu ntois
din ouste. De utunci i ieise din min(i i buteu diumuiile eluindu-se
tutuioi.
Se tinti lu cupul moitului i ncepu su boceuscu n guiu muie:
Vuleu, buiutul mumei, vuleu! Cum te-ui piupudit; cum (i-ui pus
cuput zileloi! Cine te-o-ndemnut lu pieizunie, puiul mumei! cum nu
te-o iubit nimeni pe lumeu ustu, de te-o lusut su-(i iupui zilele!
Un lioi tiecu piin sulletele oumeniloi. O lemeie se butu cu mnu
peste guiu.
Puzete-mu, Doumne, cu ultu n-um ce zice!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 lmi| Cdr|canu
Au stut cu to(ii pnu tiziu povestind despie to(i necu(ii de pe
locuiile uceleu.
Se nseiuse. Notuiul se guseu n tiebuii, tieceu de lu unul lu ultul,
spunnd cum uunsese lu piimuiie, cum telelonuse lu Subuouni, lu
Romun, puicletului. Dui iuspunsul nu venise ncu.
Deodutu se uuzi vuietul unei cuiu(e puitute n gounu muie. Dupu
ctuvu vieme, cuiu(u se opii, i dinuuntiu suii, speiiut, gulben lu lu(u,
un (uiun. De-ubiu putu ntiebu:
Unde-i liute-meu?
Piimuiul i iei nuinte:
Inecutul (i-e liute? Eti din Subuouni?
Mi-i liute, ngnu venitul, cuutnd cu oclii spie mul.
Apoi su-i lucem litiile n iegulu, o su vie i domnul piocuioi,
uduugu piimuiul.
|uiunul voibi cu nti-uiuieu:
Pui, o su vie nevustu-su, cu i-um spus. Eu um luut cuiu(u ustu de
lu un vecin i m-um iepezit cnd um uuzit cu l-o udus upele uici. Cu mi
mouie un copclil ucusu... i mi-i nevustu bolnuvu i n-um puiu lintu-n
pungu. Am uvut numui leul istu de puiule, cu vndusem un luvicei.
Oumenii se uituiu nedumeii(i unii lu ul(ii, iui (uiunul se ndieptu
spie mul.
Cnd uunse lngu necut, dudu cieungu de mesteucun lu o puite,
se uitu lu dnsul, upoi se puse nti-un genuncli i-i cuutu buzunuiul
puntuloniloi. Vi ncet mnu, scouse o pungu, o desclise i gusi un
liunc. Pe uimu se ntouise cutie oumenii cuie-l uimuiiseiu i zise:
L-um gusit. Cu eu i-l dudusem su-mi ieie nite luinu de lu mouiu,
i el, Dumnezeu su-l ieite, s-o lionit cu un llucuu i o cuzut, de l-o
luut upu, cu nu tiu su-noute. Si um iumus luiu de un gologun... Si mi-i
nevustu bolnuvu, i-mi mouie copclilul...
Dupu ce spuse ucesteu, se duse lu cuiu(u, se sui, ntouise culul i
dudu bici.
Oumenii iumuseiu n uimu, nciemeni(i, luiu su poutu scoute vie-
unul o voibu.
Boieiul Tomu piiveu de lu leieustiu cum cieteuu, vuznd cu oclii,
tioienele n ogiudu. Niciodutu nu i se puiuse iuinu mui plinu de
ntiistuieu uceeu cuie o iuspndete cudeieu molcomu u lulgiloi
nloiu(i de zupudu. Cudeu ntiunu ninsouieu, cudeu luiu su conte-
neuscu, legunndu-se cu penele, nceutu, gnditouie puicu unde su se
ueze. Ingiopuse ogiudu, legnd-o de-u dieptul cu leulul dinspie sut,
pielucuse uiile, opiounele nti-un singui moimun, uiuncuse peste
toute uceeui nvelitouie ulbu, de sub cuie se puieu cu niciodutu nu
voi mui iusuii luciuiile cunoscute. Boieiul cuutu su putiundu cu
vedeieu piin peideuuu deusu u ninsoiii, dui nu puteu; zuieu se nclideu
suiu. Cuutu su piindu cu uuzul un vuiet, un stiigut, stiigutul unui om
din sut, lutiutul unui cine, (iputul unei pusuii nliiguiute. Nimic.
Toutu liieu puieu necutu n uceu tuceie udncu ce-(i poute du
nclipuiieu moi(ii. Nici mucui scnteieiile locului din sobu nu mui
iusunuu, locul se stinsese. Numui ceusoinicul cel muie i iotund din
peiete buteu iui, nubuit, cu de uiuieu; i scutuind clipele din zim(ii
io(iloi lui, iegulu puicu meisul ninsoiii.
Un uit de mouite, un uit dinti-ucele cuie se stiecouiu n sullet
cu otiuvu, cuie se sclimbu n spuimu cupiinse pe singuiuticul boiei.
Ai li viut su vudu pe cinevu, pe-un dumun cliui, numui su-l vudu. Si
spuimu veni iepede. Boieiul se iepezi lu clopot, tiuse guitunul cu puteie
i-l iupse, iui de sus, din col(ul cusei, nici un clinclet nu veni. Ce
luceuu ouie uigu(ii? Su-i stiige, dui cum? Culneu eiu depuite. El singui
i depiinsese slugile su nu vie dect clemute, cu su nu-l stneneuscu
n socotelile lui; cu nu cumvu su guseuscu desclise luzile de liei ce
gemeuu sub gieututeu bunuiitului. Incepu su cutieieie oduile muii,
CINE A IUBIT-O!
72 lmi| Cdr|canu
nliiguiute, n cuie nu mui luceu loc. Aceeui linite de mouite,
netulbuiutu nici mucui de lonetul unei luine utinse de lemnul suu
pnzu unei mobile.
Cnduiile-l nupudeuu. Eiu ntiu iuinu pe cuie o petieceu singui.
De lu mouiteu nevestei lui se mplinise umutute de un i singuiututeu
l sileu su simtu cu-i lipsete cinevu, cu suleiu o pieideie, cu uceeu ce
ui nduiu cnd n-ui mui uveu luinu giousu, pe cuie nu o iubeu, dui
cuie totui i (ineu culd i o uveu upioupe de tiupul lui. Tiecnd din
pustiul unui col( nti-ultul, se miiu ct loc piinse n cusu liin(u ceeu
cuieiu, liindcu nu eiu de uui, cu gulbenii lui, nu-i zmbise o dutu mui
binevoitoi, cuieiu nu-i puituse uiu, pentiu cu utunci cnd uiuti sim(i
cu-(i iuscoleti sulletul mpotiivu cuivu cuie este, i eu nu eiu. Un ubui
cuie se mutu dinti-un loc nti-ultul, ustu lusese dnsu.
Dui deodutu boieiul se opii locului nciemenit. I se puiuse cu uuzise
lonetul unei ioclii, dincolo, i ntouise ncet cupul. Nu eiu nimeni;
se despiinsese o peideu i lunecuse nti-o puite, stingndu-se nti-
un singui luld. O luminu cenuie intiu n oduie, i n dosul geumului,
ucopeiit pe umutute cu zupudu, se vedeuu iumuiile negie ule copu-
ciloi, nligndu-se, cu nite suli(i, n pieptul ulb ul giudinii. O pusuie
tiecu piintie ele, tuind cu o louilecu pnzu de ninsouie. Liniteu se
ntinse din nou. Boieiul se lusu nti-un col( pe scuun. Ziuu uceustu de
Ciuciun i uminteu pe ceu din unul tiecut, i uduse uminte clipul
piietenului celui mui bun, clipul lui Filip Micle, cuie nu lipsise nici-
odutu mui ndelung din cusu lui. Ii sciisese ucum ctevu zile, iugndu-l
su vie, i luguduise cu vine, dui pesemne cu se iuzgndise.
Ce su lucu singui, Doumne! Deodutu i se puiu cu uude cevu, nite
clinclete nubuite, uu cu lovituiile de linguii(e n puluiele pline, i
odutu cu ele i se stiecuiu o picutuiu culdu n sullet. Se iidicu iepede
i uleigu lu geumul uii, n sulu. In pouitu iusuii cevu negiu, cuie se
muieu, se upiopiu, pnu ce se deslui cu e un potulion. Cuii se izbiiu
cu pieptuiile de liunteu tioiunului, se opintiiu i, cu cupetele n sus,
ncepuiu su tuie pitie piin zupudu. Dui cu toute puteiile loi ncoidute,
dupu ctevu clipe, se opiiiu. Suiugiul se nul(u n scuii i se uuziiu,
73 Nuvc|c i scni(c
ntietuiut, stiigutele lui: ,Muui, Muuu... su vie uigu(i cu lope(ile... Cine
diucul su poutu intiu n iudul istu?... Moi(iloi... Muuu, n-uuzi(i,
dugleiloi
1
?! Boieiul Tomu mpinse cu puteie uu n(epenitu de zupu-
du stinsu n ceiduc i stiigu i el lu uigu(ii cuie de-ubiu ucumu i
scouseiu cupetele uluiu. Dupu ce se uituiu cu nite oumeni buimuci
de buutuiu, se ntouiseiu cu lope(ile pe umui, notnd pnu lu gt
piin tioiun. Musuliiul ce venise se coboi din sunie i o luu spie ceiduc,
dezgiopndu-i, lu liecuie pus, piciouiele. Eiu Filip Micle. Lui Tomu i
se stiecuiuse o iuzu de bucuiie n sullet cum puicu niciodutu nu
sim(ise. Si venitul nu-i ciedeu ocliloi cnd vuzu clipul destins nti-
un suis de bunutute cum nu mui ulluse lu piietenul suu.
In vieme ce Tomu desluceu musuliiul de blunuiile ce le uveu pe
dnsul, de uluiu veneuu glusuiile necuite ule uigu(iloi, cuie de-ubiu
uicuu suniu nspie giuduii.
*
Au se luce cu, n seuiu uceustu u uunului Anului Nou, boieiul
Tomu nu eiu singui lu musu(u ucopeiitu cu eivet cuiut, de sub lumpu
utinutu, u cuieiu ievuisuie de luminu iumeneu sticlu cu vin iubiniu
i upiindeu scntei din picutuiile iumuse n cele douu puluie de ciistul.
Piietenii mncuseiu, i ucum iumuseseiu lu un pului de vin. Molei(i
de buutuiu vecle, stuteuu iustuinu(i n scuune i gndeuu. Fiicu
boieiului Tomu se dusese, i dnsul iumusese omul din tiecut, cu sul-
letul lui cel udevuiut. Fiiete, se gndeu lu muncu lui, lu muncu n
udevui uiiuu, cuie-i iuvuise viu(u pe cmpuii, n ploi, pe souie i-n
ceu(u, pentiu udunuieu bunului iotund cuie lu dnsul nu se iostogoleu,
ci cudeu, pe lut, n cutiile de tinicleu ule luziloi de liei... Si pentiu
cine stinsese? Pentiu el! Numui pentiu el! N-uveu nici un copil, n-uveu
pe nimeni. Mui bine cu nu uvusese copii, dei ei nu i-ui li iupit mucui
o puite ct de micu din diugosteu lui pentiu buni, dui copiiloi le
tiebuie liunu, loc, coulu... Ii lusese de uuns nevustu. Ii uminteu
bine de nevustu.
1
Dugle lene.
74 lmi| Cdr|canu
Fuiu voie, se uitu pe peietele din lu(u, deusupiu uii. Acolo i eiu
poitietul. Un piezent
1
ul lui Filip, de ziuu ei. Sim(i nevoiu su voibeuscu
despie dnsu.
Seumunu bine Anu n poitietul celu.
Filip tiesuii, ntouise iepede cupul, se uitu lu clipul, pe umutute
n umbiu, ul lemeii i iuspunse scuit, cu glusul tiemuiut:
Du, louite bine.
Si cuzu iui pe gnduii.
Tomu uimu:
Puicu vu vud, unul tiecut, n uunul Anului Nou; tu eiui tot n
locul ucestu, dnsu stu colo, lngu bibliotecu. Voibeu(i, cu de obicei,
despie o cuite, mi se puie.
Du, despie o cuite.
Iui ucum doi uni... A, du, ucum doi uni u(i lucut suibutoiile
singuii. Eu u tiebuit su mu duc lu Iui pentiu vnzuieu puduiii celeiu...
Lu ntouiceie, mi-u(i ieit nuinte, voioi... Vu n(elegeu(i bine voi
umndoi. Apoi uduugu cu ncleieie: Iucu, eu n-um n(eles-o niciodutu
pe nevustu-meu. Nici eu pe mine, nu-i voibu.
Filip se uitu depuite, cu oclii umezi.
Un doi l necu, i opieu puicu inimu su-i mui butu, l luceu su suleie
giozuv.
Si tocmui ucum glusul lui Tomu iusuiise dinti-o lume de viumuie.
Nevoiu unei spovedunii, u unei spovedunii lucutu nu din ciedin(u, ci
dinti-o mndiie luinu, dudeu meieu iusunet cuvinteloi lui:
Dumnezeu su mu ieite, dui puicu nu eium lucu(i unul pentiu
ultul.
Filip i iuspunse, stupnindu-se:
Nu (i-ui cunoscut lemeiu, cum nu-(i cunoti nici unu din cui(ile
ucele, din bibliotecu pe cuie n-ui desclis-o niciodutu.
Tomu soibi din pului i iuspunse:
1
Prczcnrcudou.
75 Nuvc|c i scni(c
E udevuiut! N-um uvut vieme su-mi citesc bibliotecu, ntocmui
dupu cum n-um uvut vieme su-mi iubesc nevustu.
Filip se ndieptu pe scuun i ntiebu iustit:
De ce-ui luut-o utunci, ducu n-ui iubit-o?
Tomu iuspunse linitit:
Am luut-o pentiu buni. Fuiu zestieu ei, uzi n-um stu uici, n
cusu ustu.
Filip voibi cu glusul nubuit, ntietuiut, neputndu-i stupni luiiu,
cuie veneu deodutu, cu un clocot:
Ai luut-o cu su-i neli viu(u... Ai umugit-o uni de-u indul.
Tomu nu buguse de seumu lelul n cuie piietenul i voibise. Uimu
su spunu:
N-um iubit-o, dui i-um dut tot ce u viut. A uvut de toute uici n
cusu. Nu u dus nici o giiu. Nu i-u lipsit nimic; spune tu ducu i-u lipsit
cevu?
Filip se sculu n piciouie; o clipu i venise su-l loveuscu peste guiu
cuie min(eu; o luiie giozuvu i nuvuli din inimu n cuie o (inuse pnu
ucum uscunsu, cu pe un izvoi ce n-uie pe unde iei lu luminu, upoi
cuvintele cuiseiu iepede, dezlun(uindu-se, upioupe luiu iusullet:
I-u lipsit, i-u lipsit diugosteu tu. Diugosteu pe cuie sulletul tuu
n-u uvut-o, sulletul steip cu un pumnt nisipos din cuie nu iusuie iuibu.
I-u lipsit cuvntul tuu culd, cuie nu-(i puteu iei de pe limbu depiinsu
numui su numeie. I-u lipsit blnde(eu, pe cuie luptele tule de om
zgicit, cuie stouice bunul, nu puteu su i-o deu. I-u lipsit leiiciieu,
n(elegi, leiiciieu, pe cuie tu ui gustut-o lngu luzile tule cu buni, dui
pe cuie eu n-u uvut-o, pentiu cu... pentiu cu eiu cinstitu, pentiu cu
eiu ciedinciousu uiumntului ei. Totul i-u lipsit n cusu ustu, tot, tot!
Filip se plimbu piin oduie, i puitu mnu piin puiul lung, cuiunt.
Se im(eu tot mui luut de luiie. Tomu se ndieptuse i el n scuun,
tiupul i se scutuiuse de moleeulu, desclise oclii muii i se uitu
nedumeiit lu clipul piietenului, pe cuie upioupe nu-l iecunoteu.
Intiebu cu spuimu puicu:
Ce ui? De ce-mi spui voibele uceste?
76 lmi| Cdr|canu
Filip i se uezu n lu(u i, upioupe de tot, i sullu cu un uiei
cuvintele:
Pentiu cu ui desclis singui voibu, voibu cuie nu te costu puiule.
Eium lotuit su (i le spun demult ncu, dei ui li tiebuit su-mi culc
sulletul pentiu uceustu, dui u li lucut-o ducu ui li venit o mpieuiuie
cu ceu de uzi, u li lucut-o, nu pentiu tine, ci pentiu dnsu. A li ncei-
cut i mui mult: u li dut i viu(u pentiu cu su o vud mui leiicitu, mui
mul(umitu. A li dut tot, i ducu (i-u li desclis oclii, ducu te-u li
lucut su-(i nstiuinezi mucui o puite, ct de micu, din iubiieu pentiu
buni, i su i-o dui ei, utunci nu (i-u mui li culcut n cusu. Dui nu (i-um
putut spune nimic liindcu n-ui pomenit niciodutu numele ei; l pome-
neti ustuzi, cnd nu mui este, cnd ui scuput de dnsu, cnd voibele
mele nu-i mui pot uduce nici o ulinuie, ucolo, n moimntul ei, lngu
cuie ui tiebui su stui zile ntiegi, ngenuncleut... cu un nemeinic.
Tomu se sculuse n piciouie. Sub biciuiieu cuvinteloi lui Filip puicu-i
ncol(ise o luminu n minte, o luminu cuie legu unumite lupte din tiecut
i ul cuioiu n(eles se deslueu ucumu, uu, deodutu, nti-o scupuiuie
cu de lulgei. In clipu uceeu Tomu sim(ise i mnie mnie usupiu cuivu
cuie-l luiuse de o uveie uitutu nti-un col( i un sim(umnt stiuin
cuie-i umpluse pieptul, upoi l golise iepede, poute o puieie de iuu.
Amndoi stuteuu lu(u n lu(u. Filip cu nciedin(uieu cu spusese
pieu mult, dei puicu ui mui li viut su uduuge cevu muituiisiiii, Tomu
cu puieie de iuu cu nu uuzise totul, cu doiin(u de u mui ntiebu.
Si, cu toute ucesteu, n(eleseseiu cu tiebuiuu su tucu, su nu-i mui
voibeuscu un cuvnt unul ultuiu, niciodutu. Intie dnii puicu se
ntiupuse o umbiu, o vedenie, cuie le pusese uoi mnu pe guiu. Si
buzele loi iumuseiu nclise peste moimntul sulletului loi. Se uituiu
unul lu ultul, upoi Filip poini iepede, puitndu-i mnu peste liunteu
sculdutu n sudouie, nspie oduiu lui, su se pieguteuscu de plecuie, n
zoiii zilei, luiu su se mui ievudu.
FRA|I
Fuiu su iidice piiviieu de pe litiile ce isculeu, muioiul iuspunse
iustit:
Vu meige coinistul compuniei.
Oli(eiul vioi su mui uduuge cevu, dui muioiul nu-i dudu viemeu,
iidicu n sus cupul i, cu uceu lumini(u gulbuie n ocli, ce dudeu
cuututuiii lui un uei de veselie, cliui utunci cnd eiu nluiiut, spuse
iuspicut:
Cied c-u(i n(eles, domnule sublocotenent.
Oli(eiul iuspunse scuit cu u-n(eles, i plecu. Stiubutu sulu pe lngu
cumuiuzii ce-l piiveuu bunuitoii, upoi luu diumul diept nspie compu-
niu lui. In uu l uteptu seigentul-muoi. Oli(eiul i poiunci, lu indul
lui, cu un glus ce mpiumutuse cevu din ucel ul muioiului:
Vu meige coinistul compuniei.
Seigentul-muoi se ntouise i stiigu:
Vu meige...
Dui nu uvu cnd su slieuscu, cinevu din lundul ntunecos ul sulii,
coinistul, cuie i uuzise oidinul comunduntului de pluton, iuspunse
nubuit, dui lotuit:
Am n(eles, su tiui(i, domnule seigent-muoi.
In uceustu vieme, oli(eiul intiu n cunceluiiu compuniei, i puse
muntuuu, i luu clipiul i, iidicndu-i guleiul, iei n cuite, ndieptn-
du-se spie pouitu; o luu pe o stiudu lutuiulnicu, mui upiopiutu. Aunse
ucusu, i uiuncu subiu i clipiul nti-un col(, muntuuu n ultul, nu
dudu voie su i se lucu locul, i se tinti pe put.
Cu lu(u nlundutu n peine, degeubu cuutu su-i guseuscu ustmpui.
Ii lu peste putin(u su udouimu. Lu uimu uimei, vind su-i goneuscu
78 lmi| Cdr|canu
neliniteu, se nceicu su gndeuscu nti-un unumit lel: Mu iog, nu-i
muiise nimeni dintie cei de upioupe ui lui, nici o iudenie mui
depuitutu, nici mucui un piieten dintie ucei cu cuie ui li petiecut clipe
tulbuii, suu leiicite, ce pecetluiesc tiuiniciu nliu(iiii u doi oumeni.
Nu; ci un soldut, un stiuin, un om pe cuie-l uvusese un un n liontul
compuniei... Au vioiu oli(eiul su-i nlutuie mlniieu, dui nu puteu.
Cndul celult, cel ce izvoiu luiu voiu lui, ucelu i iempiosputu ulte
luciuii. Ii uduceu uminte cum, n cutuie zi de mui, pe o uii(u
dogoiitouie, ceiuse upu lu soldu(ii din pluton mui nimeni nu uveu,
iui celoi ce le iumuseseiu ctevu picutuii, le pustiuu pentiu seteu loi
de oumeni tiudi(i ce duc uttu amuni(ic pe dnii... Un singui om u
ntins bidonul, dui n uu lel cu iumineu uscuns, puicu nti-udins,
dupu iuni(u cumuiudului din indul ntui. Cnd i l-u nupoiut, u (inut
bidonul upioupe, silind pe soldut su se uiute: eiu Stun Petie... Dui, n
cutuie noupte ploiousu, n uvunpostuii, n muneviu tiecutu, cnd u
gusit n coit un culcu de puie uscute, piegutit pentiu o odilnu mui
cumsecude! Tocmui tiziu ullu, piinti-o ntmpluie, cu tot Stun Petie
i le udusese... Il piimise cu ieciut n uimu stuiuin(ei liutelui suu, coinist
ul compuniei, cu doi uni de veclime. Il ntiebuse: ,Viei su vii lu mine,
buiete? Reciutul i upiopie iepede culciele, i scouse iute cuciulu
i iuspunse din toutu inimu: ,Vieuu, cum nu, su tiui(i, domnule
sublocotenent... Ce voios eiu soldutul ucestu. Numui su-l li piivit, n
muiuii, meignd voinicete, totdeuunu zmbind, i-(i tieceu oiice
osteneulu. Rui soldut i piieten ciedincios cu Stun Petie!... Acum ctevu
zile, intind dimineu(u n compunie, i iei coinistul nuinte; cu glusul
ncet de luciimi, i spuse cu peste noupte dusese pe liute-suu lu spitul.
Il cupiinsese o culduiu giozuvu, voibeu nti-uiuieu, iui doctoiul,
clemut, giubnic, spusese cu-i tilos. De liicu su nu se mbolnuveuscu i
ul(ii, l scoseseiu iepede din cuzuimu.
Il vuzuse lu spitul, pe putul de clinuii, cu buzele uise, cu lu(u suptu,
cu oclii teii ce nu mui puteuu cunoute. Ieii, lu iupoitul compuniei,
cupoiulul de seiviciu i iupoituse cu soldutul Stun Petie muiise... Iui
79 Nuvc|c i scni(c
muioiul, om bun, dui cu toune, nu nguduise cu lu nmoimntuie su
sune un ult coinist.
In(elegnd cu nu vu puteu udoimi, clinuit de gnduii i umintiii,
oli(eiul se mbiucu i, cu toute cu nu eiu nevoie, plecu din nou lu
cuzuimu.
A douu zi ncepuse su ningu. Plutonul de puiudu venise i se
niiuse n ogiudu spitulului, n lu(u oduii ntunecouse cu o liubu de
beci. Un cupoiul i c(ivu soldu(i intiuiu nuuntiu. Oli(eiul lucu semn
coinistului su se ducu i el, upoi nuintu singui, intiu pe uu ngustu,
coboi ctevu scuii i iumuse lngu peiete. In milocul cumuiu(ei de
piutiu, pe o musu, Stun Petie puieu cu douime uoi, gutu su tiesuiu lu cel
dinti sunet ul ,deteptuiii, pe cuie nu mui uveu su o uudu. De pe lu(u i
se dusese uimu de zbucium ce iumne dupu o boulu plinu de clinuii; n
locu-i iusuiise zmbetul ucelu cuminte ce-l piindeu utt de bine.
Lu cuputi i plngeu muicu-su, o lemeie slubu, tiuditu de muncu,
cu piciouiele goule pe o vieme cu uceustu de nceput de iuinu. Mui
ncolo, un liute ul ei, cu decoiu(iile iuzboiului pe piept. Cnd butinu
vuzu pe celult buiut, pe coinist, ncepu su boceuscu n guiu muie:
Mi l-o luut Dumnezeu i m-o lusut numui cu tine! Buietul mumei,
buiet.
Iui butinul cuutu s-o liniteuscu:
Tuci, Muiundo, uu u viut Cel de Sus. Apoi veni lngu oli(ei, se
opii lu o puite i spuse: ,Su tiui(i, domnule sublocotenent, nu vu
supuiu(i, uu-s lemeile, mui slube.
Cu douu zile nuinte, se duduse oidinul de zi piin cuie Stun Petie
eiu lucut liuntu. Doi dintie cumuiuzi i cusuiu, pe mnecile tunicii,
gulonul mpletit din mutusu: puseseiu mnu de lu mnu i-l cumpuiu-
seiu. Si deodutu unul bugu de seumu cu numui ciuvutu i lipseu
|runrau|ui Stun Petie; coinistul i deslucu iepede ciuvutu lui i o
nluuiu uoi lu gtul liutelui suu. Iui muicu-su, cu degetele ei giouse,
de-ubiu i utinse liunteu i-i uezu cupul pe peinu:
Au, su nu se loveuscu, diugul mumei.
80 lmi| Cdr|canu
Pieotul slui pu(in, upoi putiu soldu(i uezuiu siciiul pe o nusulie
i-l scouseiu uluiu. Soldu(ii se descopeiiiu. Ningeu des, cu lulgi muii,
ce cudeuu cu nite lloii ulbe de cununie. Pieotul tiecu nuinte, upoi
veneuu cei ce puituu nusuliu, cei doi butini, oli(eiul i plutonul.
Plecuiu n bocetele mumei.
Oli(eiul piivi pe coinist. Il vuzu cu duce coinul lu guiu, cu stu ctevu
clipe luiu su poutu sunu, upoi uuzi un scncet ce se sclimbu nti-un
lolot de plns i, deodutu, cu un stiigut de duieie, cntecul de
ngiopuie ul ostuiloi stiubutu ueiul. Si-n clipu ceeu i se puiu cu uude
un opot nubuit n induiile soldu(iloi din uimu lui, vioi su piiveuscu
nupoi, dui nu putu, cuci luciimile i nupudiiu n ocli; nclinu cupul
pe piept i ncepu su plngu.
CRUSAN
lui Cosrin Pcrrcscu
Fucusem inspec(iu i mu giubisem su uung n oduiu luigu, de
scnduii, u cuntinei, n cuie ne ntlneum, n liecuie seuiu, oli(eiii
ullu(i n tubuiu. Veneum cu to(ii, i tineii i butini, mul(umi(i cu
puteum stu pu(in, unii lngu ul(ii, luiu su lim stini n clingu legiloi
milituieti. Astu-seuiu se udunuseiu mui mul(i cu de obicei, cuci
veniseiu i oli(eiii iegimentului de cuvuleiie ce sosise dimineu(u. To(i
voibeuu despie unu i ultu; eu mi uteptum ceuiul obinuit, cnd intiu
un cupitun de culuiui, sulutu pe muioiul ce stu lu o puite, singui,
upoi se ndieptu spie ul(i doi cupituni butini, cumuiuzi de-ui lui, i
le spuse tuie:
Sti(i cu s-u mpucut Ciuun? Uite, citi(i...
Se lucu tuceie. Unul din cupituni luu uinulul i citi cu glus tuie:
,Aseuiu s-u mpucut geneiulul n ietiugeie Ciuun. Piicinu
ucestei lupte e necunoscutu. Omul ucestu nici nu puteu su mouiu
ultlel, zise cupitunul.
Iui cel ce udusese vesteu se ntouise spie oli(eiii tineii i le spuse:
Ei, buie(iloi, voi nu ti(i cine u lost Ciuun; n-u(i vuzut ustlel de
el, i nici n-o su vede(i. Noi, cei cu puiul cuiunt, um upucut ulte
viemuii, diugiloi.
Atunci, din lundul oduii se iidicu un sublocotenent de vnutoii,
louite tnui, cu mustu(u de-ubiu iusuiitu, sub(iie lu tiup i slub lu lu(u,
cuiuiu cumuiuzii, de plupnd ce eiu, i spuneuu: Duduiu.
Domnule cupitun, zise el cu glusul tiemuiut, eu n-um upucut
viemuiile cele giele; cu toute ucesteu, um cunoscut pe geneiulul
Ciuun; l-um vuzut pe cnd eu eium copil i dnsul colonel. Ducu-mi
82 lmi| Cdr|canu
du(i voie, vu pot povesti cum m-u lucut su simt ceu mui giozuvu spuimu
ce um uvut-o n viu(u meu.
To(i i-uu tius scuunele mui upioupe, iui muioiul se sculu de lu
musu, micut puicu, veni pnu lngu oli(ei i, uitndu-se diept lu el,
iumuse su-l usculte n piciouie.
Sublocotenentul stutu ctevu clipe, upoi, lotuindu-se, povesti:
Mi-um petiecut copiluiiu n Iui, n cusele n cuie mu nuscusem,
utt de upioupe de cuzuimu, nct iusunuu comenzile pnu lu noi.
Cusu liind mpui(itu n douu, puiteu dinspie cuzuimi se ncliiiu
oli(eiiloi. Acolo um vuzut mul(i milituii.
Unul dintie ucetiu eiu i colonelul cuie se duce ucum. Regimentul
piimise oidinul de plecuie, i dnsul venise su-i iu ziuu bunu de lu
mutuile mele. Cum eium bolnuv, s-u upiopiut de put, mi-u dut mnu
i mi-u uiut nsunutoiie giubnicu. Apoi l-um uuzit cum spuneu n sulu
cu se-n(elesese cu comunduntul iegimentului ce veneu su se mute lu
noi, n locul lui.
Peste douu zile un luigon uduceu luciuiile cliiiuului.
Aideum de neiubduie su vud pe colonelul cel nou, dui boulu mu
vnduse putului. Zilele i luuiu meisul loi obinuit. Alutuii puicu nu
stuteu nimeni. Cliiiuul nu du nici un semn de viu(u. Pesemne plecu
dimineu(u, cum se luminu, i se ntoiceu tocmui seuiu. Nici mutuile
nu-i putuseiu ncu voibi. Lu uimu uimei, nu eiu nici o giubu. Mui
giubit eium eu, cuie, lu vistu meu, vieo tieispiezece uni, legum piie-
tenie i cu cei tineii, i cu cei butini.
Doiin(u meu de u vedeu pe colonel ciescuse. Dui n uceeui vieme
uteptum cu o liicu nemuiginitu clipu ntlniiii. Cuci ullusem, luiu voiu
meu, multe despie el, de lu o slunicu, ce voibeu seuiu, ulutuii n oduie,
cu lutu din cusu. Toute cele povestite le uuzise de lu oidonun(u, cuie,
lu indul lui, le piimise, cu un lel de spovedunie, de lu cel dinuinte:
colonelul lusese n iuzboi; uveu un semn n obiuz, dui nu se pieu
bugu de seumu din piicinu buibii. Eiu iustit lu voibu. Ii buteu oido-
nun(u, dui upoi i du buni mul(i. Aveu putimu culuiitului, umblu culuie
83 Nuvc|c i scni(c
zi i noupte. Si de liicu lui i tiu i culul, ct eiu el de zmeu. Il clemu
Ciuun, iui oli(eiii i ziceuu: Ciuun-Sulbuticul.
L-um vuzut ntiui dutu nti-o zi de piimuvuiu. Mu nsunutoisem
i mu plimbum piin giudinu. Deodutu uud un tiopot, upoi o smuncituiu
i un neclezut. Mu ntoic. Tiei soldu(i uduceuu un cul negiu cu
tuciunele, cu gtul necut n coumu ce se iusliiu peste cupul n cuie
se zbuteu ulbul ocliloi. In uceeui clipu se desclise uu. Colonelul iei
n scuiu. Vedeieu lui m-u nliicout mui mult.
Eiu nult, sputos, cu o buibu muie, neugiu, ce-i poineu upioupe de
lngu oclii udnci, ntunecu(i. Cenele i ucopeieuu pleoupele. Iui
clipiul i umbieu liunteu pnu lngu cutu udncu dintie spincene.
Dnsul se coboi ncet, upoi poiunci: ,Du(i-i diumul!
Culul, sim(indu-se slobod, vioi su suiu, dui glusul detunu giouznic:
,Stui!
Culul iumuse piionit locului.
Stupnul l piivi diept n ocli, puicu-l viueu, upoi lucu un pus
deopuite... Mu zuii.
,Vino uici, mi zise.
Sim(ii cu nu-mi mui bute inimu. Toute dimpieuiul meu puicu se
teiseseiu. Nu vedeum pe nimeni, uluiu de el. Mi se puieu uiiu. Fuiu
voie, puii spie dnsul. Mu luu de miloc i, mui nuinte su pot scoute
un cuvnt, mu zvili culuie. Clusul iusunu iui : ,Stui!
Culul i cu mine luceu n clipu uceeu un singui tiup iuscolit de
spuimu, cu neivii uni(i nti-o singuiu tiemuiuie.
Apoi colonelul mu luu os, puse picioiul n scuiu i se teise cu o
vedenie din lu(u meu.
Am cuzut din nou bolnuv de mouite, n piudu celei mui puteinice
spuime. Am zucut ntieugu piimuvuiu, luiu cu mutuile mele su tie
pentiu ce m-u ntois boulu. Nu le spusesem nimic despie ntmpluieu
cuie nu putuse iei din minteu meu nici dupu ce mu nsunutoisem, nici
cliui dupu ce scupusem de giouznicele visuii ce-mi cutieieiuu somnul.
Si totui, pe uimu doieum su mui vud pe sulbuticul soldut. Nu tiu
de ce mi inclipuium cu n-u mui li tiemuiut pe sputele culului...
84 lmi| Cdr|canu
Eiu pe lu milocul ieinii. Auzisem cu i iegimentul ucestu tiebuiu
su plece numuidect. Toutu ziuu mu plimbum piin giudinu(u, dui pe
colonel nu-l puteum zuii. Mu lotuii su mu scol dis-de-dimineu(u n
cele ctevu zile ce mui iumuseseiu pnu lu plecuieu lui. A douu zi de
lu lotuiieu meu, tocmui mu mbiucusem i piiveum pe leieustiu
deulul din lu(u, ucopeiit de mii i mii de ciouie ce stuteuu ncu, uiipu
lngu uiipu, pe omutul pe cuie i petiecuseiu noupteu. Deodutu
iusunuiu ulutuii vuiete i vud slugile uleignd nti-ucolo. Mi-um luut
iepede pultonul i m-um dus i eu. Ce se ntmpluse? Culul, mui sul-
butic dect oiicnd, tintise pe cei ce-l (ineuu i, nti-o smuncituiu,
scupu din minile loi. Oidonun(u se iepezi, vioi su-l opieuscu, dui
lunecu, i culul l lovi cu piciouiele dinupoi n piept. Toute ucesteu le
istoiiseu, de-ubiu voibind, un biet soldut colonelului, cuie, ngenun-
cleut, descleiu luinu celui lovit. Acestu din uimu iumusese lungit
os, cu ulbul ocliloi ntois n uluiu, cu guiu desclisu, plinu de sngele
ce picuiu, nioind omutul. Dupu ctevu tiesuiiii uouie, i dete
sulletul. Atunci se uuzi n pouitu tiopotul culului. Nite culuiui l
piinseseiu i-l uduceuu. Colonelul tiesuii, se sculu iepede i se uiuncu
stiignd: ,Lusu(i-i dilogii!
Cnd se opii n lu(u culului, iepezi mnu i-i izbi un pumn stiunic
n liunte. Culul se iidicu n douu piciouie, vioi puicu su se uiunce
usupiu stupnului suu, dui, ume(it, cuzu pe spute, cu i cum s-ui li
topit. Ciuun, cuie upucuse dilogii, se piuvuli i el. Dui nti-o clipu
se iidicuiu umndoi, se nliuntuiu cu doi dumuni de mouite, upoi
colonelul scouse un stiigut spuimntutoi, se uiuncu n u, smunci
dilogii, nviti culul n loc i se nupusti pe pouitu. Peste pu(in l-um
vuzut pe deul, intind sugeutu piintie miile de ciouie cuie se iidicuiu,
deodutu, nti-un vuiei usuizitoi, ucopeiindu-l, nluuindu-l cu-nti-
un zubiunic, i nu l-um mui zuiit, cu i cum nenumuiutele pusuii negie
l-ui li iupit n zboiul loi spie cei.
De utunci nu l-um mui ntlnit niciodutu.
Sublocotenentul i tiecu mnu peste lu(u, vioind su goneuscu puicu
uceustu umintiie. To(i tuceuu. Atunci, muioiul, cuie nu se micuse
85 Nuvc|c i scni(c
toutu viemeu ct povestise oli(eiul, se iezemu cu sputele de peiete i
spuse, cum i-ui li voibit lui:
Du, uu eiu dnsul. Rumuse o clipu cu piiviiile pieidute n gol,
upoi uduugu: Pentiu cu e voibu despie un om cum nu tiec mul(i piin
viu(u, i liindcu dnsul ustuzi nu mui este, o su vu povestesc, domniloi,
nti-udevui ceu mui giozuvu ntmpluie din viu(u lui, i dinti-u meu,
cuie um lost muitoi.
Muioiul se opii pu(in, voind su-i stupneuscu glusul ce tiemuiu,
cu i ul sublocotenentului; pe uimu ncepu:
In uunul iuzboiului eium seigent n iegimentul de culuiui pus
sub comundu colonelului Ciuun Ciuun-Sulbuticul. I se ziceu ustlel
n uimu unei ntmpluii: Inti-o dimineu(u, pe toute oidinele de zi n
osul cuioiu eiu isculit dnsul, se gusi uduugut : Sulbuticul. De utunci
i-u iumus poieclu. Piin ce mpieuiuie, nu-mi uduc uminte, cuputusem
nciedeieu ucestui om, de cuie se leieuu cu to(ii. Au se luce cu uveum
dese nsuicinuii din puiteu lui.
Inti-o seuiu, cu vieo douu zile nuinte de plecuieu noustiu spie
cmpul de iuzboi, mu ntoisesem dinti-un sut ndepuitut, unde
lusesem tiimis de cutie colonel su vud ducu se guseu lnul tiebuincios.
Plouuse ziuu ntieugu, diumuiile se deslunduseiu, culul iuzbeu cu
gieu piin glod. Intiziusem, i toutu viemeu mu gndisem cu giiu lu
ntlniieu cu colonelul, cuiuiu tiebuiu su-i iupoitez. Cnd um intiut
n coit, l-um gusit n piciouie, uitndu-se, cu oclii lui ntunecu(i, lu
oidonun(u ce-i povesteu cevu, dui cuie, n clipu veniiii mele, tucuse.
Am iumus lngu uu, cu mnu lu cozoiocul cupelei, uteptnd.
Comunduntul se uitu lu mine, upoi mi poiunci: ,Iu-(i culul i vino.
M-um dus lu conovu(, mi-um luut culul, cuie iumusese cu uuu pe
el, i m-um ntois. Colonelul i cu oidonun(u nculecuseiu. O luuium
ndutu lu tiup n lungul bivuucului, pnu ce tiecuium de el. Plouiu se
nte(ise, ncepuse su butu un vnt cuie ne uiuncu picutuiile n lu(u;
cuii lunecuu, iui ul meu, obosit, de-ubiu se puteu (ine pe uimu celoilul(i
doi. Repede um bugut de seumu cu nu luusem oseuuu i cu tuiem
cmpul de-u dieptul. M-um uitut nupoi: luminile din bivuuc iumusese-
86 lmi| Cdr|canu
iu n uimu tuie, nspie stngu. Tiecusem i pe lngu puduiiceu pe cuie
o cunoteum, upoi ne pieiduium cu totul n ntuneiicul udnc. Eium
depiins cu obiceiuiile colonelului, mi nclipuium cu poute voiu su lucu
el singui o iecunouteie, dui nu tiu cum, de ustu dutu, o piesim(iie
nen(eleusu mu neliniteu. Incotio upucusem, nu tium. Meigeum n
bobote, cu nspie pieizuie. N-um su uit niciodutu diumul ucestu.
Deodutu colonelul lusu culul mui ncet i clemu oidonun(u, l upucu
de mnu, cu su culuieuscu scuiu lu scuiu, i-l ntiebu. Acum eium
upioupe; um uuzit bine ntiebuiile i iuspunsuiile: ,Nu eiu nimeni
ucusu, nici o slugu? ,Nu. ,Pe unde l-ui vuzut? ,Pe leieustiu. ,Cum?
,N-um gusit pe nimeni su duu sciisouieu i m-um uitut pe geum, su
vud pe cinevu. ,Ce luceuu? ,Stuteuu lu musu. Colonelul tucu, upoi
ntiebu din nou: ,Cnd ui dut sciisouieu, ce (i-u spus duducu? ,Nimic,
u luut-o. ,Bine! O scupuiuie de luminu mi tiecu piin minte. Incepu-
sem su n(eleg. Meigeum lu moiu colonelului. Nu mui lusesem ucolo,
dui mi se spusese cu nu-i depuite de tig. Cine su li lost nsu ucelu pe
cuie l vuzuse oidonun(u? Si utunci mi umintii de unele voibe ce
umbluu piintie soldu(ii ce se duceuu lu comundunt ucusu. Sulletul mi
se stinse i mu iugui n gnd lui Dumnezeu su nu se ntmple nimic.
Dupu vieo tiei ceusuii de dium, ne-um opiit lu pouitu cui(ii. Am
desculecut i-um legut cuii de puiii guidului, um uiuncut muntulele
pe ei, upoi ne-um luiiut n ogiudu. Nu se vedeu dect o dungu de
luminu pe dupu o peideu.
Colonelul se ntouise spie oidonun(u i-i poiunci: ,Du-te i te uitu
pe geum! Dupu o clipu soldutul veni. ,Acolo-s? ,Acolo. O luuium
pe dupu cusu, coboind; colonelul se opii n dieptul unei ui nguste.
Apucu de clun(u, puse umuiul, mpinse cu puteieu lui giozuvu i uu
se desclise, sci(ind uoi. Suiium ctevu tiepte i intiuium pe o sulu.
In clipu uceeu um uuzit cum colonelul duce mnu lu toc i scoute
ievolveiul. Sim(eum cu inimu nu-mi mui buteu; u li lost bucuios su
cud moit. Pueum n vilul piciouieloi. Lu uu oduii, pe leieustiu cuieiu
se uituse oidonun(u, colonelul se opii, upoi o desclise deodutu.
Doumne! puicu sunt ucolo, lu sputele lui. Inti-o scupuiuie s-u petiecut
87 Nuvc|c i scni(c
totul: eu stuteu pe muigineu putului; un buibut, n piciouie, lngu
dnsu, i voibeu. Pe musu eiu upiinsu o lumnuie. Cnd Ciuun tiecu
piugul, lemeiu lui se iidicu i ntinse minile n lu(u, cu i cum ui li
viut su se leieuscu de o vedenie. In clipu uceeu ievolveiul detunu,
dnsu scouse un stiigut, cuzu pe put, upoi se iostogoli os. Buibutul,
un om voinic, puieu cu nu-i pieiduse cumputul, luu un scuun i-l
uiuncu spie colonel, dui nu-l lovi. Alte douu detunutuii, unu dupu
ultu, cutiemuiuiu cusu. Buibutul se piubui cu lu(u n sus pe podele.
Colonelul puse ievolveiul n toc i se duse lngu leieustiu. ,Intiu(i
nuuntiu! ne poiunci. Am intiut ncet, cutiemuiu(i de giouzu.
Oidonun(u iumuse lngu uu, eu m-um dus upioupe de sobu. De unde
stum, vedeum umndouu tiupuiile ntinse, upioupe unul de ultul.
Dnsu muiise; uveu lu(u ulbu cu vuiul, oclii desclii, nciemeni(i de
giouzu, puiul despletit, minile dute n lutuii, cu o ciuce. Runitul se
munceu giozuv, n zvicoliii, upusndu-i pieptul cu mnu n puiteu
dieuptu, unde i se nioise cumuu de snge. Din gt i ieeu un loicuit
nubuit, ntietuiut. Ciuun l piiveu.
Deodutu, cu venit de sub pumnt, se uuzi ulnic, iugutoi, glusul
muiibundului: ,Apu, upu! M-um uitut pe musu, um vuzut o sticlu plinu,
um viut su ntind mnu su o iuu, su-i toin n guiu, cnd, luiu voie,
piivii spie leieustiu: oclii colonelului luceuu sulbutic, piionindu-mu
locului. Clusul iusunu din nou, mui slietoi. Lu liecuie iuguminte,
oclii comunduntului se ndieptuu spie mine, (intuindu-mu n loc.
O sliituiu mu lucu su tiesui pnu n udncul sulletului: lumnu-
ieu se tiecuse, plpi de ctevu oii i se stinse. Au, iumui neclinti(i,
i-n ntuneiicul ce ne nvuluiu, glusul muiibundului iusunu mui spui-
mntutoi. Eu puicu tot vedeum oclii scnteietoii ce mu opieuu su
ntind mnu. Aluiu plouiu buteu n geumuii, livudu se liumntu lonind
zbuciumut, os uu desclisu pocneu bututu de vnt. Inti-un tiziu se
uuzi scinetul unui clibiit; lu llucuiu lui, lu(u colonelului se luminu
giouznic, o clipu. Fumu. Vilul (iguiii sclipeu cu o scnteie, upiinznd
puicu, lu liecuie dutu, mustu(ile i buibu iuzbunutoiului. Dupu ctuvu
vieme, (iguiu se stinse. Apoi um stut uu, n ntuneiicul neputiuns,
88 lmi| Cdr|canu
pnu cnd, de dupu geumuii, se mpiutie luminu suiu u zoiiloi
ntunecute de noii. Incetul cu ncetul oclii-mi ncepuiu su deslueuscu
luciuiile i oumenii din oduie. Oidonun(u se iezemuse de uoiul uii,
spuimu puieu cu-i luuse cunotin(u. Colonelul iumuse locului. Mouitu
se uitu ngiozitu. Runitul de-ubiu mui iusullu, micu buzele, dui voibele
i se stingeuu n gt. Seteu l mui clinuiu poute. Si cum puicu uteptuse
luminu zilei cu su mui vudu o dutu pe uceeu pentiu cuie muieu, des-
clise oclii, vioi su se iidice, scouse un geumut udnc i iumuse
nemicut. Colonelul nciuntu spincenele, se upiopie, se uitu lung lu
moit, upoi spuse: ,Huidem!
Am nculecut cuii upioupe n(epeni(i de iuceulu ploii i ne-um
depuitut de cusu n cuie, dupu diugoste, intiuse mouiteu.
Muioiul tucu. Ne-um despui(it i-um plecut n plcuii, cu i cum
ne-ui li lost liicu su stiubutem singuii ntuneiicul nop(ii.
PATIMA
Din lundul cunupelei unde stum mpieunu, eu i cupitunul, se vedeu
tocmui n u tieiu oduie, unde ncepuse ocul de cui(i. Se vedeu bine
lu(u slubu, suptu de nesomn, u guzdei. Ii zuieum micuiile neivouse
ule cupului, pu(in piezie, ndieptute cutie vecinul din stngu, un
piolesoi, venit de cuind n oiu, ul cuiui lel de oc nu se cunoteu
ncu. Se lumuieu, n toutu giosimeu lui, n celult cuput ul mesei, tiupul
muioiului, plecut peste musu, nti-uceeui nclinuie cuiugliousu cum
obinuiu su se luse peste gtul culului, lu instiuc(ie, pe cmp. In vieme
ce parrcncru| ul putiuleu, pielectul ude(ului, cu sputele lu noi, sultu
din cnd n cnd, cu uceeui suiituiu de om n(eput pe neuteptute.
Am piivit ctuvu vieme ucest tublou tucut: nu se uuzeu o voibu. Apoi
cupitunul mi tiecu o mnu pe dupu miloc, mbiindu-mu n oduiu din
lund, tocmui n suliugeiie. Aici ceiuium douu puluie cu ceui. M-um
uezut lu musu. Cupitunul eiu nsu neivos, nu i guseu ustmpui. Mu
ntiebu deodutu:
Ce te luce su nu oci cui(i?
Nu tiu, i-um iuspuns, dui simt cu niciodutu n-o su pun mnu
pe ele.
Pe mine, uimu el, m-u ndepuitut de ele o umintiie tiistu, pe
cuie o su (i-o spun.
Cupitunul ncepu su se plimbe piin oduie, ntie leieustiu i sobu,
upoi, cu glusul lui iusunutoi, cuie se ievuisu uneoii n glgiii
puteinice, cu i cum ui li comundut, ncepu su povesteuscu:
...Poute su li uvut vieo cincispiezece uni cnd um nceput su n(eleg
i eu ouiecuie iostuii ule lumii ucesteiu. Si um uvut nenoiocul, suu
90 lmi| Cdr|canu
poute noiocul, su desclid oclii pe unele ntmpluii u cuioi dezleguie
mi-u sluit n tot iestul vie(ii mele, uneoii n bine, ulteoii n iuu. Mi-
um petiecut copiluiiu, dupu cum (i-um mui spus, nti-un tig de
giuni(u, nti-un tig mic, unde ntmpluiile sunt iuie, dui, oiicnd
sunt, se tiu de-u-lii-u-puiul de cutie toutu lumeu.
Au se luce cu i povestiieu ce vu uimu ui puteu li spusu de cutie
to(i cei de ucolo, ntocmui cu i de mine, cuie um lost un muitoi de
upioupe ul ei... Locuium pe uli(u ,ceu boieieuscu. Diept n lu(u cusei
noustie, leieti n leieti, locuiu un boiei, cuconul Cuviilu Cuviilu
Buibu suu Cuviilu Coibu, nu-mi uduc uminte, numele de lumilie mi
scupu. Zid n zid cu noi, deci n pieumu cuconului Cuviilu Coibu,
stuteu un ult boiei, pe cuie tigul l poieclise, pentiu uveieu iisipitu
n tineie(e, Mnu-Spuitu. Lu dieptul, uceustu poieclu se cuveneu umn-
doiuiu. Si unul i ultul vntuiuseiu miile de gulbeni cum vntuiu copiii,
vuiu, colbul de pe dium.
Si uceustu lepuduie de buni uveu de piicinu o putimu, dui o putimu,
diugul meu, cuie cotiopete cu locul, cuie se ievuisu cu upu cnd se
piubuete n nec. Aceti doi oumeni pieiduseiu tot, tot, n(elegi tu?
Nu le iumusese dect bunul pentiu liunu zilnicu i luciuiile din cusu.
Au se luce cu, dupu ce se ntouiseiu de piin stiuinutu(i, dnii s-uu
upiopiut, gusindu-i unul n ultul scupuieu de uitul ce se coboiu cu uiipile
ntinse peste viu(u loi moloitu.
Si uu nceput su ouce cui(ile nuinte. Buni nu mui uveuu, utunci
cuie dintie ei doi i-o li dut puieieu? uu nceput su ouce pe
luciuiile din cusu. Cnd um piiceput ce se petiece n cusu din lu(u,
cnd um n(eles de ce nu culcuse picioiul tutei, o dutu mucui, peste
piugul poiti(ei nlloiite, i de ce dnsul se leieu, cu de o molimu, su
se ntlneuscu cu cei doi vecini, luptul eiu vecli de peste use uni.
Atunci um cuutut su vud luciul mui de upioupe... Cui(ile se ucuu
numui lu cuconul Cuviilu, nti-ucelui loc, lngu leieustiu u douu din
puiteu stngu. Eu, unul, nu i-um vuzut ncepnd ocul; l ncepuseiu
cu upte uni nuinte; ucum l uimuu. Poute uveuu un iuguz de un ceus,
91 Nuvc|c i scni(c
douu pe zi, i tot uttu pe noupte. Dimineu(u, cnd mu sculum su-mi
ievud lec(iile, lu leieustiu ceeu totdeuunu licuieuu cele douu mucuii
ule lumnuiiloi pe sliite.
Si deusupiu loi(eloi de litie, cupetele bulouse, upioupe luiu ocli,
de udnci(i ce eiuu n oibite, tiemuiuu n neustmpuiul doiului de
ctig. Lu nceput ucuseiu pe bivoli(ele, pe cuii, pe tiusuiu ce mui
iumusese cuconului Cuviilu. Cnd ctigu Mnu-Spuitu, nevustu lui
puitu culeucu leileni(itu, de scupuiuu uli(ele bolovunite ule tigului,
iui lu lopuii io(ile suieuu de un cot. Doui nu eiu u ei! Vui de bietul
vizitiu, cuie tieceu de lu un stupn lu celult, odutu cu tiusuiu i cuii.
In uimu de tot, cuconul Cuviilu vndu tiusuiu, nemuiuvnd ce mncu.
Si utunci veni indul luciuiiloi. Socotelile de zi se luceuu seuiu; cele
de noupte dimineu(u; utunci se peiinduu, de lu unul lu ultul, i
luciuiile ctigute. Seuiu, mui cu seumu, se stingeu toutu mululuuu
su vudu ce u pieidut unul, ce u ctigut ultul. Am vuzut, diugul meu,
mese, scuune, oglinzi, tiicleluii, divunuii, tublouii douu gospoduiii
ntiegi ticsindu-se cnd nti-un loc, cnd nti-ultul.
De multe oii, unul dintie dnii pieideu toutu mobilu unei odui, i
utunci, pe leiestiele desclise, se vedeuu peie(ii goi, cu piiounele negie
nlipte nti-nii, plini de puineniul (esut uni ntiegi de lu un cuput
lu ultul ul oduii. Du' plouu, du' ningeu, mutuieu se luceu, cuci, Doumne
leiete, nu ncuviin(u unul o zubuvu, ct de micu, n plutu dutoiiei.
De multe oii, dimineu(u, n zilele de suibutouie, cnd nu mu duceum
lu coulu, tiesuieum de vuietul unui divun, odutu cliui de ul piunului
nevestei cuconului Cuviilu, tintit n milocul uli(ei de cutie ucei ce
nu-l puteuu cuiu. Oglinzile uunseiu nite ciobuii, scuunele eiuu iupte
i uveuu cl(ul ieit, teluiile scouse. Puicu pustiise i mistuise locul.
De lu o vieme nsu luciuiile ncepuseiu su tieucu numui din cusu
cuconului Cuviilu dincolo. Noiocul l puiusise cu totul: nti-o suptu-
mnu iumusese numui cu putuiile. Pe ce o su mui ouce? mu gndeum
eu. Cnd, nti-o seuiu, slugile puituiu din ogiudu nenoiocosului cel
din uimu luciu: un tublou muie, ucopeiit. |inuse mult, tuie mult,
92 lmi| Cdr|canu
conul Cuviilu lu dnsul, i mui cu seumu nevustu lui. Cnd l-uu scos
pe pouitu, umndoi l uimuiiiu cu piiviiile de lu leieustiu. A douu zi
l ctigu din nou. Tubloul, tot ucopeiit, lucu plimbuieu nupoi.
Sclimbul ucestu, o zi ul unuiu, o zi ul celuilult, s-u peiindut vieo suptu-
mnu. Inti-o dimineu(u, pe o plouie iepede i-un vnt nupiusnic, slugile
scouseiu tubloul pentiu ceu din uimu ouiu din oduiu udevuiutului
stupn. Cnd voiiu su iusu n uli(u, vntul se nupusti n piostiieu
1
ce-l
ucopeieu, slugile ovuiiu, clutinndu-se, i piostiieu zbuiu de pe lu(u
lui cu o bucu(icu de litie. De lu leieustiu unde eium, nti-o ocliie
iepede, vuzui nlu(iuieu mndiu u unei lemei, cu lu(u ulbu, cu oclii
ntunecu(i, cu o mnu pe iezemutouieu il(ului n cuie stu, cu ceeulultu
lu piept, pe nite duntele, poute. Semunu bine cu so(iu cuconului
Cuviilu. Eiu mumu ei. In uceeui clipu, cuconul Cuviilu, numui n
iletcu, uleigu su uute, uplecuiu tubloul i-l duseiu dincolo... Din ziuu
uceeu n-uu mui ucut. Supuiuieu, nop(ile nedoimite, poute o iuceulu
cupututu n ziuu ploiousu n cuie ieise dezbiucut uluiu culcuiu pe neno-
iocosul boiei n put. A zucut o suptumnu i, nti-o dimineu(u, n oduiu
n cuie ultudutu licuieu mucul lumnuiiloi sleite, se nul(uu llucuiile
gulbui ule lucliiloi de ceuiu. Pe divun, cuconul Cuviilu doimeu cel
mui linitit somn. L-uu ngioput nti-o zi liumousu, plinu de souie i
de miios de liliuc. Se mpiimuvuiu. M-um dus su-l vud. Eiu ntins nti-
un siciiu vopsit ulbustiu, n milocul oduii goule. Cnd l-uu scos n
uli(u, su-l puie n putucu, nevustu lui u piivit spie cusu celuiu ce-i
suiucise. Si, cu i cnd ui li zuiit pe cinevu, ntinse biu(ele i izbucni
nti-un stiigut deznududuit: ,M-u(i lusut umndoi!
Cine dintie cei de lu(u vu li n(eles iostul ucestoi cuvinte? Am ntois
cupul, piivind nti-ucolo; pe leieustiu desclisu, cu piinti-o ciudutu
ntmpluie, se zuieu, nti-un col(, tubloul. Am lusut su poineuscu
moitul, upoi, pentiu cu nu eiu nimeni, m-um upiopiut. Am stut mult
i l-um putut vedeu bine. Cu oclii ntunecu(i, ucopeii(i puicu de pnzu
luciimiloi, plecutu, cu i cnd ui li voit su se cobouie din iumu, cu
1
Prosrircceuiul.
93 Nuvc|c i scni(c
lu(u ulbu n bogu(iu puiului negiu, mama puieu cu elete duieieu
udncu u letei ei. Mnu dieuptu stingeu iezemutouieu il(ului, iui
ceulultu, ucum vedeum desluit, duceu butistu lu ocli. Ce piesim(iie
viemelnicu vu li nciemenit mnu tineiei lemei de pe utunci n uceustu
micuie de duieie?...
Cupitunul se opii, duse mnu lu ocli i iumuse uu ctevu clipe.
Puicu o vud ncu, uduugu dnsul.
Fuiu su mui spunem un cuvnt, luiu su luum de lu cinevu ,seuiu
bunu, um plecut. In uli(u ne-um dut mnu i ne-um despui(it.
COLONELUL
Cteodutu i uiuncu piiviieu spie poitietul din cudiul uuiit, din
oduiu lui de culcuie. Se vedeu ucolo oli(ei tnui, sublocotenent, ubiu
ieit din coulu; stu n piciouie, cu clivuiu de lunciei lu o puite, cu
mundiiul stins pe pieptul scos n uluiu, cu ocli ulbutii, suizutoii
oclii ce piiveuu (intu lu comundun(ii lui, suu se micoiuu, upiopiind
genele lungi, uicuite, n suloune, lu buluii, cnd sim(eu butndu-i lngu
inimu snuiile lemeiloi liumouse! Pe utunci i sunu pintenii cu o
muzicu; i upiopiu o dutu culciele: (anc! i duii(ele zbiniuu n
oduile muii, n cuie tiicleluiile ucuu pe duumelele lustiuite upele
lucii ule lumnuiiloi. Tot uu sclipeu i dnsul, cu bucu(elele de ciistul
ce clincleteuu, utinute cu nite ceicei, n uieclile de bionz ule poli-
cundieloi. Viu(u i eiu o iuzu de souie! Nu doimeu nop(ile; pueu,
odutu cu piugul sulii de oc, piugul zoiiloi. Nu oboseu; n lu(u escu-
dionului tiugeu subiu, cu un lulgei, din teucu, i, stiunindu-i culul,
ioteu oclii pe cmpul de mustiu.
Piivind ustlel poitietul, butinul, spiiinit n ciu, puicu ntineieu,
se ndieptu de ule, iidicu n sus cupul, i lusu umeiii n os i tiuiu
viemile uceleu.
Alteoii se uezu, obosit, nti-un il(, n oduiu de culcuie, sculdutu,
mui mult cu toute celelulte, de luminu. Si ucolo, sus, deusupiu putului,
un poitiet mui mic l uiutu cupitun; puitu luvoii(i negii, lungi, mustu(i
bine iusucite; uceiui ocli sub liunteu-nultu. Atunci eiu nsuiut; o
nsuiutouie din diugoste un iomun.
Fuiuse pe lutu de lu tutul ei, un boiei cu muie vuzu; s-u butut de
tiei oii n duel pentiu nevustu; nti-unul u ucis pe un culutoi neum(
ce-i lucuse cuite ndiuzneu(u; i-u stut nclis. Lu uimu, dnsu, neciedin-
95 Nuvc|c i scni(c
ciousu, l-u nelut cu un oli(ei. Si utunci, n piudu deznudedii, cuie
otiuvete sulletul suu (i-l luimi(ete cu pe un miez uscut de pine, s-u
iepezit cu subiu scousu lu lemeiu speiuiu: ,Ticulouso!, uttu i-u zis,
i oclii ei s-uu ntois spie dnsul, oclii spuimntu(i, iugutoii; i mnu
i-u cuzut n lungul tiupului, luiu su loveuscu.
In clipu uceeu u n(eles toutu zuduiniciu vie(ii; toutu nudedeu i se
stinse. Atunci numui u piiceput cu singurdrarca e puteieu ceu mui muie
u luptutoiului. Singui, cu tine, luiu putimi, luiu uiu, tu, n lu(u tu! Si-u
lusut nevustu. Si colo, piin uu ntiedesclisu, zuiete, n tubloul muie,
piintie ceilul(i oli(eii ui iegimentului, cu clipul ciunt, cu liunteu
ncie(itu, stinglei, luiu zmbet, pe locotenentul-colonel Stuvui,
comunduntul unui iegiment de culuiui ce poineu lu Plevnu uu se
zuieu pe dnsul... Niciodutu nu s-u sim(it mui muie cu n dimineu(u
de piimuvuiu cnd i-u nculecut culul i cnd, sco(nd subiu uscu(itu,
tiu cu se duce lu mouite. Si sub ceiul de toumnu ul pumntului stiuin,
piin ploile muiunte ce puicu-(i picuiu pe inimu, nluuiut n vntuiile
ce-i spulbeiuu muntuuu i coumu culului ce tiemuiu, se sim(eu leiicit.
Mncu, doimeu, tiuiu cu soldu(ii lui, nduiu toute i eiu mul(umit.
Suieiutul gloun(eloi, n iecunouteiile pe cuie le luceu cliui el, i se
puieu doui bzituii de ulbine. Si n vulmuugul sngeios, n viteul
de mouite n cuie s-u uiuncut lu Smidun, n cupul culuie(iloi, u sim(it
din nou lioiul ucelu cuie-i gdiluse sulletul n cel dinti vuls, cu
sublocotenent. N-u sim(it zdiuncinutuiu giozuvu cnd culul czu cu
el. In clipu de liumntuie, cnd piimi un glon(, n mnu, n-u sim(it
dect uisuiu iepede u unui liei iou; upoi uleiguieu nebunu, dupu
luptu scuitu, cnd subiu lui intiuse n gtul oli(eiuului tuic un
copil ce i se mpotiiveu n cule. N-u sim(it nici puieie de iuu, nici
dumunie; uu u omoit pe doi cu mnu lui. Iui cnd s-u ntois n
(uiu, cnd, dupu ctevu zile, iegimentul i-u luut meisul obinuit, lipsit
de zbucium, ul vie(ii de puce, colonelul sim(i cu de ucum nuinte nu
mui uveu ce cuutu n ouste. Ii dete demisiu, i cumpuiu cusu uceustu
pe uli(u cuzuimiloi, cliui lngu ele, i, singui, ncepu su tiuiuscu viu(u
de pustnic. In oduile muii, n cuie umintiiile stuteuu nclise n oiice
96 lmi| Cdr|canu
luciu, tiuiu zilele tiecute. Dui iuzboiul, uu cum l lucuse dnsul, lusu
uime. Inti-o zi sim(i cu picioiul stng i umoi(ete, cu de-ubiu l mui
poute micu.
Cum luuse ultudutu subiu din cui, cu s-o ncingu pentiu ntiu ouiu,
uu luu din col( bustonul gios, cu mnei de uui, n cuie uveu su-i
spiiine de-ucumu butine(ile. Nu-i pluceu su steie locului; se tiu cum
puteu dinti-o oduie nti-ultu, i lu uimu veneu de se uezu tot n lu(u
leiestiei de lu uli(u; nu tieceu soldut, nu se duceu oli(ei spie cuzuimu
luiu cu butinul su nu-l uimuieuscu pnu depuite cu piiviieu. Dimi-
neu(u se sculu n zoii, cnd sunetul gouineloi vesteu ziuu n muiul
voios ul dcrcprdrii; se culcu lu sringcrc, cnd oduile muii puicu se
umpleuu de cntecul duios ul odilnei...
De cnd zucuse bolnuv gieu n put, de cnd nu se mui puteu micu
dect ntois de biu(ele seivitoiului ce-l ngiieu, viu(u i se ntunecuse cu
totul. Nu mui puteu piivi nici pe leieustiu, nici oduile nu le mui cutieieiu.
Sim(eu cu se duce, dui el cunoteu bine mouiteu. Nu se temeu de
dnsu. O uteptu i puicu-i puieu iuu cu nu-i puteu iei n cule. Nici
nu se upuiu: nu clemuse doctoii, nu luuse doctoiii i, n dimineu(u
uceustu, cnd upioupe nu uvu puteie su-i desclidu pleoupele, zmbi
mul(umit. Eiu o dimineu(u liumousu de vuiu: piin leiestiele desclise
iuzele souielui se luiiuu lucitouie, sco(nd scnteieii iepezi din uimele
(intuite n peiete. Mneiul subiei de deusupiu putului puicu plpiu, i
colonelul, cu gieutute, de-ubiu iidicu mnu de utinse o(elul luciu ul tecii.
Pe lu umiuzu ceiul se nnoiu deodutu, plouu iepede, cu iopot, dui
spie seuiu noiii se topiiu cele din uimu iuze ule souielui muieuu
cuiute, iumenind oduiu. Colonelul doimitu. Vioi su se tiezeuscu de
ctevu oii, i dudeu seumu cu e nti-o umoi(iie gieu; visele ce-i
cutiemuiuu somnul ucestu le tiu cu nu-s n liin(u, tiu cliui cu viseuzu,
i totui i se puieu cu lunecu nti-o lume stiuinu, din cuie nu n(elegeu
bine nimic. Il cupiinse o culduiu giozuvu; deodutu i se puiu cu se
spiuvule putul, tiesuii i desclise oclii. Mui nti, luiu de voie, vioi
su stiige, upoi minteu i se limpezi, piicepu cu uu tiebuie su lie, i
97 Nuvc|c i scni(c
cnd seivitoiul intiu su upiindu lumpu, de-ubiu putu ngnu su-l luse
piin ntuneiic...
Incetul cu ncetul umoi(iieu l cupiinse din nou. Apoi l munciiu
vedenii ciudute... Deodutu se vuzu culuie n nvulmuugul de lu
Smidun... Culul cuzuse, dui nu se puteu iidicu. Ii uminteu totui cu
utunci se sculuse iepede, i, cu toute ucesteu, ucum stu ntins os...
Dui bine, pe oli(eiul tuic l stiupunsese nti-o clipu, tiu bine ustu;
dui ucum ucestu l iupusese, i upusu genuncliul pe piept, (inndu-l
os, n glod... Ii cuzuse subiu, nsu mui uveu ievolveiul; se cuutu lu
coupsu i, ciudut, sim(i piintie degete ceuiulul ce-l nveleu; eiu n
put, dui cum de se guseu n iuzboi?... Oli(eiul tuic scouse iutugunul,
l iidicu i-l uvntu, cu un lulgei, spie cupul lui. Colonelul se ncoidu,
tiesuii i se tiezi iui.
Eiu nuduit. Sim(eu sudouieu iece scuigndu-i-se dupu uiecli;
vioi su se teuigu, dui nu putu duce mnu lu cup. Incetul cu ncetul
se lusu moule, cu o peticu; puicu nu mui uveu nici snge, nu-i mui
buteu nici inimu, i cliui ousele i se topiseiu. I se puieu cu e totunu cu
putul, cu eiu sub(iie cu ceuiulul, ntins cu el. Ctevu cimpeie din
tiecut iuiui i se luminuiu n ntuneiicul oduii, lulgeiuii iepezi, cu i
cum cinevu upiindeu clibiitul, pe ind. Se nubueu. Inclise oclii,
uvu udevuiutu piesim(iie u sliitului.
Dui n clipu uceeu, n liniteu udncu u oduii, veni dinuluiu, dinspie
cuzuimi, sunetul de gouine ul Rugdciunii. Atunci o ievuisuie de puteii
l nsulle(i; i sim(i biu(ele tuii, se iidicu pe umutute n put i, cu
degetele mpieunute ule minii diepte, i lucu, iui, ciuce. Apoi i
lusu, uoi, cupul n peinu, nclise oclii, i-n vieme ce cntecul duios
ul nclinuiii de seuiu iusunu ncu, ostuul udoimeu pe veci.
PARTASUL
Soldutul Pintilie Cleoigle eiu nvinuit cu luiuse n smbutu Putiloi
c(ivu suci cu oiz i cu upoi i vnduse. Suntinelu ce ncuviin(use uceustu
eiu udusu nuinteu consiliului, cu puituu lu luit.
Vinovutul muituiisise lo(iu. El o ndeplinise, pe cnd de suntinelu
lu oizuiie eiu Necului Ounu, ieciut din unul ucelu, un biet om, luut n
ouste pe nevuzutele, i pe cuie, de use luni de zile de cnd venise, nu-l
scouse nimeneu din ceeu ce tiu el de ucusu. De nepiicepeieu lui se
leiiseiu to(i comundun(ii de compunie, cu de loc, i-l lususeiu lu boi.
In suptumnu Putimiloi soldu(ii luiu nvoi(i pe ucusu. De suibutoii
e gieu su pui mnu pe un om mui ucutuiii, iumn ciuiucuiile. S-u
zbutut bietul ugliotunt, n dieuptu, n stngu, pnu u dut, n giud, cu
oclii de Necului Ounu, cuie voibeu cu boii lui, dezmieidndu-i pe
giumuz. ,Vuleu! Ounu neicu, zise ugliotuntul, Muicu Domnului mi te
scouse n cule. Vino-ncou, zmeule, su te nuimez cu pe slntul Cleoi-
gle. L-u nlucut de gulei, l-u dus de l-u ncins, i-u dut o uimu i-un
picioi i l-u nlipt de suntinelu n pouitu oizuiiei, n ogiudu cuieiu
iumuseseiu c(ivu suci plini, uluiu din lumbui. ,Su nu lui nici pe
Dumnezeu slntul su intie nuuntiu, Ounu buiete, cu u tu-i mpuiu(iu
Necuiutului pe uimu, i mui zise ugliotuntul i plecu.
De uci ncolo su lusum su povesteuscu Ounu, ntiebut, lu indu-i,
de cutie udecutoii.
Ounu i duse mnu lu cup n netiie, clip su sulute, iucni: ,S' tiui(i!,
tiuse uei mult n piept, cu i cum s-ui li piegutit su se culunde n upu,
upoi ncepu:
Acu, eu, s' tiui(i, eium pus de suntinelu; eiu culd i mu uitum
pe cmp, i pe pouitu de din dos vud, s' tiui(i, cu ieeuu boii. Le duduse
99 Nuvc|c i scni(c
diumul nu tiu cine, oii i luuseiu ei singuii lumeu n cup, cu eu,
vezi, eium de suntinelu, nu eium n giud. Pe mine nu m-o iubdut
inimu su-i lus n voiu loi, cu tot eu uveum su-i cuut pe uimu piin
meleuguii, cu eu s lu boi, lu umndouu puieclile. Du' o puiecle ucumu
n-o mui um pe sumu, de-o suptumnu, cu s-o dus cu A Ilincui lu cuiut
pietii de lu Ipute, de sub Deulul Rpouiei. Eu s din ceulultu puite,
de lu Aigieni, din vule de...
Nu mui bigui; spune ce-ui lucut cnd ui vuzut boii! iucni
colonelul.
Ounu iui iusullu udnc:
S' tiui(i! Eu um vuzut boii, um iuzumut pucu de guid i um
mpuns-o lu lugu dupu dnii, de i-um ntois. Dupu ce i-um dus nupoi
n giud, i-um nclis, um pus un be(ioi n belciugul uii, cu zuvoiul i
stiicut, l-o stiicut Muiin Dumitiucle, butu-l-ui Dumnezeu, i eu
um iupuitut, du' nu l-uu dies, cu lieiuiu nu-i...
Lusu pe lieiui, tontule, spune ce ui lucut dupu ce ui nclis boii!
Te-ui dus lu locul tuu? iucni iui colonelul, scos din liie.
M-um dus lu locul meu, unde mu uezuse domnul cupiui.
Cupiuiul, nu ugliotuntul? ntiebu un cupitun din consiliu.
Bu agniuranru|, domnule ugliutunt, s' tiui(i. Acum, eu mui
s-udoim. Du' n-um doimit, cu de doimeum, u li visut. Si n-um visut
nimic, zuu n-um visut. Si numui ce vine decu Cleoigle i du su intie
n oizuiie. Eu i zic: ,Mu, decu, ce cuu(i tu uici, cu eu nici pe Dumnezeu
nu-l lus, mu, su intie. Du' el mu du odutu lu o puite, intiu nuuntiu
i-mi spune: ,Tu nu tii, mu, cu tiebuie su duc oiz pentiu culul
domnului glinuiui? De uu, uu-i, um socotit eu, cu ultu nu tiu, du'
ustu o tiu bine, cu domnul glinuiui e tutul nostiu, s' tiui(i; i l-um
lusut su iu un suc. Cnd o ieit cu sucul uluiu, mi-o teis o pulmu, de-
um ume(it. O luut-o pe dupu guid, i ce-o li lucut, ce-o li dies, cu se
ntouice iui nupoi i mui iu un suc. ,C(i suci iei, decu? l ntieb eu.
,Lus', cu-i vedeu tu. Su-i numeii, mi-o iuspuns. Si cnd o tiecut cu ul
doileu pe pouitu, mi-o mui teis o pulmu i-o stiigut: ,Doi! Cnd o
mui venit pe uimu, nu l-um mui ntiebut, de liicu su nu mu mui butu.
100 lmi| Cdr|canu
Du' el tot mi-o mui tius douu pulme, i-o stiigut: ,Tiei! ,Putiu! Dupu
ul putiuleu n-o mui venit, du' i pe mine m-o bulnit sngele pe nus.
Viusuzicu, putiu suci u luiut? ntiebu colonelul.
Putiu; cte pulme um mncut, ut(iu suci o luiut, s' tiui(i... De
sclimbut, nu m-o sclimbut dect lut! tiziu de tot, cu piinsese su se
spuzeuscu ceiul de stele, i eu mu gundeum ncu lu boii mei, cu nu
uveuu ce mncu; eu le duu de mncuie lu vieme, bu-i duc i lu puscut,
n sulutul tigului, unde-s i ceilul(i vucuii, cu um puscut doui i
tumuslcul
1
conului Mucle de pe Popiicuni...
Bine, bine, cine te-u sclimbut?
Domnul cupiui, istu, domnul ugliutunt. Alluse i dumneului cu
Pintilie luuse sucii, cu mi-o tius i dnsul ctevu pulme, du' luiu su le
numeie, cu mi le-o tius giubit. Apoi m-o dus lu nclisouie. S-um stut
nclis, s' tiui(i. Iu, uu, degeubu, pentiu melengliul istu de Pintilie.
Cu doui um viut eu su pun mnu pe el n nclisouie, dui n-um putut.
Du' ce ciezi, tu, mu (zise Ounu, ntoicndu-se spie vinovut), cu eti n
sutul lui Ciemene, su luii oiz i su bu(i oumenii n dium?...
Unde te tiezeti uici? (ipu colonelul. Pentiu ce i-ui dut diumul
su intie n oizuiie?
Domnul glinuiui e tutul nostiu, s' tiui(i! Cum su nu-l li lusut?
Dumnezeu e Dumnezeu, i domnul glinuiui e domnul glinuiui. Altu
n-oi ti, du' ustu o tiu bine. Cum su nu-l li lusut? Apoi ncepu su se
iouge: Ducu Pintilie n-uie de unde, tutucu du cei putiu suci nupoi, cu
tutucu uie n lumbui i pupuoi, i oiz, i giu; zuu cu-i du tutucu,
numui su-i scupe buietul!
To(i zmbiiu, iui Pintilie pulni de is. Ounu l zuii i-i stiigu piin-
tie luciimi:
Te izi, mui decu, te izi, nu (i-ui mui culcu picioiul piugul
muicu-tu i ul tutne-tuu!
Consiliul u uclitut pe Necului Ounu, ceindu-i tiimiteieu nupoi lu
vutiu, cu un om slub de minte ce eiu. Cnd i s-u spus cu scupuse, nu-i
veneu su cieudu.
1
Tamas|dcciieudu.
101 Nuvc|c i scni(c
Dui pe Cleoigle Pintilie, cuie se duceu lu nclisouie, nu-l iubdu
inimu su tucu; ntiebu iznd:
Ce (i-o li lucnd boii, mu Onicu?
Ounu tiesuii, cu i cnd i-ui li udus uminte de cevu, oclii i se
luminuiu deodutu, se ntouise i veni pnu lu lu(u lui Pintilie. Si cum
ucestu din uimu edeu ntie cele douu suntinele, i zise: ,Stui, mui
decu, i, mui nuinte su poutu li opiit, i tinti o pulmu stiunicu.
Apoi, cu buzele ntinse nti-un zmbet de nespusu mul(umiie, iei
pe uu, scuipinndu-i pulmu cu cuie lovise.
FUCITUL
Adui n oduie, de cutie ugliotunt, iumn umndoi n lu(u oli(eiului
de seiviciu. Butinu e muiun(icu, plecutu pu(in de ule; de sub buiiz
de-ubiu i se zuiete lu(u suptu. Ii uie sumuieul pe umeii; minile i
le (ine unu deusupiu celeilulte.
Buietunul e nult, bine legut, dui cum gulben lu lu(u.
E mbiucut nti-un cooc cu lnu mi(ousu ntouisu n uluiu. Ii tot
tiece cuciulu dinti-o mnu nti-ultu.
Dupu un iustimp, vin lngu musu de dupu cuie sublocotenentul i
piivete. Flucuul pleucu n os cupul i spune:
Eu sunt Vusile ul Lixundiei.
Oli(eiul se uitu miiut.
Sunt Vusile ul Lixundiei... Din cumpania u douu.
Eti ntiziut?
Nu, sunt... Vusile ul Lixundiei... i-s dizirror. Sunt din cumpuniu
u douu, i um lugit un(ui(i.
Oli(eiul se iidicu i-l piivete cu inteies, upoi ntieubu:
Cum ui lugit? Si de ce?
Buietunul tuce. Atunci butinu i tiece dosul minii peste guiu,
i tiuge un cuput ul sumuieului peste umui i voibete:
Lusu, Vusile, su spun eu. Su vu giuiesc eu, domnule cdpiran, cu
bietul nu poute voibi de inimu iu... Amu, i-o venit i lui indul lu
ouste. I-o venit indul ucum tiei uni, i s-o dus, cu i-um spus: ,du-te,
buiete i-(i lu sirviciu|; bun e Dumnezeu i muie. Si te-i ntouice. Eu
(i-oi puitu de giiu, diugul mumei, su-(i uduc ce te-o tiuge inimu su
cei. Si s-o dus, suiut mnu, domnule cupitun, s-o dus. Au... S-o dus
cum v-um spus. Cnd colo, peste vieo douu suptumni, nti-o suiu,
103 Nuvc|c i scni(c
piin postul Ciuciunului, eu lucusem nite ulle, numui ce uud cu
bocunete cinevu n uu. ,Cine-i? ntieb. ,Eu sunt, mumucu, mi-o
iuspuns. I-um cunoscut glusul. Repede um tius zuvoiul i numui ce-l
vud cu muntuuu peste mondii, cu upcu n cup i n mnu cu tesucu,
luiu cuieu. ,Mumu, mi zice el... Du' eiu tuie ubutut, ,mumu, mi zice
el, um venit su-mi dui un liunc de puiule, su plutesc cevu lu cazarmic.
Du, eu l-um ciezut, pucutele mele, cu numui pe el l um. Si uttu uveum,
un liunc de puiule, du' eu i l-um dut. Si um viut su-l mui (in, du' unde
o lost clip. Atunci i-um lucut i o legutuiu cu ulle i o plecut, cu tiebuiu
su lie u douu zi lu cuzuimie. O plecut n inimu nop(ii. Si ce-mi eiu
sciis su uud! In uunul Ciuciunului mi spun ceilul(i din sut de lu noi
cu Vusile e dizirror. Si-um bocit mumucu(u, cu dupu un moit, cu eu s
beteugu, i-s singuiu singuiu pe lumeu ustu, i numui pe el l um!
Si l-um cuutut, i um ntiebut, i unde n-um umblut! Numui unul
Dumnezeu tie! Au mi pieidusem nudedeu. L-um ciezut moit i puce
bunu! Du' numui uite cu Dumnezeu mi l-o ntois, s-o nduiut de
butine(ele mele. Alultuseuiu, tocmui ieisem su toin upu n tieucu lu
nite poici, cu um tiei poici, su nu vu supuiu(i, domnule colonel, istu,
domnule cupitun, um uvut i-o vucu(u, du' um vndut-o... Tuinum upu
n tieucu i numui deodutu vud cu iusuie n pouitu un om stiuin. Du'
cinii nu buteuu. Mu duu mui upioupe i, cnd i vud lu(u, mi s-o tuiet
genunclii; i m-um spiiinit de guid, i uttu um putut su zic: Vuleu!
Cu uu bucuiie n-um uvut eu n viu(u meu. Si vezi dumneutu, i bucuiiu
ustu, tot dinti-o scibu mi-o venit. De-ubiu m-um tit pnu n cusu...
Si mi-o povestit toutu noupteu viu(u lui, suiucul, petiecutu piintie
stiuini, ciobun lu oi, cu tiecuse Piutul. Si-o venit cu-l lovise doiul de
mine, cu el o lugit, dui eiu inimu bunu, domnule cupitun. Tuie m-um
bucuiut, cu-s singuiu pe lume, i numui pe el vezi cu-l um. Si dupu
multe i multe, nti-un tiziu, l-um ntiebut: ,Si ucolo nu te-uu luut lu
mc|i(ic, mui buiete? ,Ce su mu ieie, mi-o iuspuns, ei uu destulu ouste.
Ii duce pe llucui peste muii i (uii, su se butu. Cuie cum se duc, nu se
mui ntoic. Is pustii sutele! Iucu, (in minte voibele isrc cu i cum le-u
li uuzit n minutu ustu de ceus. Si el edeu, cum i colo n col(, pe put,
104 lmi| Cdr|canu
lngu cuptoi, iui eu pe un scuuie, upioupe de dnsul. Cum mi-o spus
voibele iste, um iumus pe gnduii. Si ce mi-o tiecut piin minte,
plngnd i le-um spus: Mui buiete, mui, pe llucuii uceiu i mnu lu
mouite, cu pe vite, i dnii meig, cu uu-i legeu, cum s-o dus mou-
tuu i nu s-o mui ntois cu um uvut un liute n doiobun(i, de-o
muiit n butulie, i tu, mui buiete, nici mucui cei tiei uni nu viei su-i
luci. Tu ui lugit piintie stiuini, m-ui lusut singuiu cu giiile i necuzuiile,
i ducu eiui i tu om, uzi ui li dut meli(iu lu spute i ui li venit ucusu.
Nu mui lugi, diugul mumei. Huide lu cuzuimie. |i-i luce pedeupsu i
unii tui i te-i ntouice, cu poute mi-o lungi Dumnezeu zilele, su te
vud mntuit i pe tine. Cnd i-um spus eu luciuiile isteu, cum stuteu
ucolo lngu cuptoi, numui o pus cupul n piept i o-nceput su plngu,
cu el o lugit, du' uie inimu bunu, domnule cupitun. Si useuiu um poinit
i-um venit. Si ucum iog bunututeu dumneuvoustiu pentiu dnsul.
Apoi butinu se ntouice cutie buiut i izbucnete n plns:
Rumi, diugul mumei, iumi, cu dect ui umblu piintie stiuini
i m-ui lusu de izbelite i de isul oumeniloi, mui bine (i-ui luce osndu
i unii tui, i bun i Dumnezeu, te-i ntouice ucusu.
Buietunul pune cupul n piept i iuspunde cu glusul tiemuiut:
Cninc, mumucu, oi iumne.
Mui stu o clipu uu, (innd cupul n os, upoi se ndieuptu, i tiece
dosul minii peste ocli i spune oli(eiului:
Rumn, su tiui(i, iumn, cu doui de ustu um tiecut nupoi Piutul.
105 Nuvc|c i scni(c
Din volumul
PUNCA
(1909)
PUNCA
Cnd se tieziiu, n zoiii zilei, umndoi, lu lun, i dupu ce plutiiu
un liunc i douuzeci pentiu cu doimiseiu ucolo, lemeiu Sultu, nevustu
lui Necului Luptuc, se cuutu piin buzunuiele lustei. Dupu ce i le
ntouise pe dos, cuzu dinti-unul cinci puiule. Attu; nu mui uveuu
nimic. Veniseiu cu o zi nuinte, vnduseiu douu peiecli de gte, i n
loc su se ntouicu ucusu, n Popiiceni, ici, o pulmu de loc, iumuseseiu
n tig su beie lu lun.
Femeiu se uitu lu cel de cinci puiule, l ntouise pe lu(u, pe dos,
upoi l uiutu lui buibutu-suu:
Meige?
Necului Luptuc l nviti i el, l puse n zuie, su se uite de depuite,
cu i cnd ui li viut su-l vudu ducu-i stiuveziu, upoi i tiecu degetul
pe sub nus i iuspunse:
Pe diucu!
Femeiu i-l smunci, iustindu-se lu el:
Tu l-ui luut, piostule!
Bu tu!
Au su tiuieti!... Huidem!
Si poiniiu.
Aluiu ncepuse iui su lulguie. Nevustu i tiuse bine buiizul peste
uiecli; eiu o lemeie nultu, ciolunousu, luigu n spute; i cum vntul
i llutuiu lustele, i se vedeuu pulpele sub(iii n cioiupii ulbi de lnu,
bu(ouse, cu nite cutulige, de cuie se puieu cu udevuiutele ei piciouie
se leguu mui sus. Meigeu cu pui muii, cum ont, cu i cum vioiu
meieu su cimeuscu.
107 Nuvc|c i scni(c
Buibutul, un piiclindel, cu pieptul lipit de spute puicu, se (ineu pe
uimu ei, glind; n cup uveu o puluiie giozuv de muie, cu un lund
ct un ceuun, cuie puicu-l upususe pe om n os, de-i intiuse piciouiele
n pntece. Mui mult suieu, cu un puiice, dect meigeu; du din mini
i se uitu spie puiteu n cuie nevustu-su se (ineu pu(in pe o coustu, cu
i cnd i eiu liicu su nu se ntouicu su-l nlu(e.
Apioupe de buiieiu, lemeiu se opii dinti-o dutu:
S-o luum pin giudinu poo|icc; suiim guidul i tuiem diumul de-u
dieptul; ce s-o mui nconuium!
Mu ubuici? ntieubu slios (uiunul.
Si lemeiu i iuspunse:
Te-oi ubuicu, srdrcnirurd!
Descliseiu, ncet, poiti(u i intiuiu n giudinu publicu.
Ninsouieu cudeu nceutu, lind, piintie iumuiile copuciloi, i se
uezu uouiu, cu un pul.
|uiunii o luuiu pe uleeu ceu muie, upoi lucuiu lu stngu. Femeiu
meigeu diept nuinte, cnd buibutu-suu i stiigu din uimu:
Fu, Sulto, su cotim, cu uungem tocmui bine lu cupul deulului,
i-i diumul mui neted pe ici.
|uiuncu stete pu(in pe gnduii, upoi pesemne cu-i lucu i dnsu
uceeui socoteulu, cu o luu iepede lu dieuptu: eu nuinte, buibutu-suu
n uimu. Fucuiu c(ivu pui, i Necului Luptuc, cum se uitu n pumnt
cu i cnd numuiu uimele neveste-sii, mui cu eiu su se izbeuscu de
dnsu, uu de scuit se opiise uceustu: diept n lu(u loi, un guidist stu
plecut i se uitu deusupiu unei bunci, pe cuie un om puieu cu douime.
Cuidistul ntouise cupul, i zuii i-i clemu:
Iu veni(i uici!
Cei doi (uiuni se upiopiuiu slioi: ducu le-u li glicit gndul cu voiuu
su suiu zupluzul?
Cuidistul spuse bucuios:
Bine c-u(i venit, iu stu(i coleu pnu m-oi ntouice eu, su nu deie
viun cine. Mu duc su duu de veste, ici, lu poli(ie; nti-o umutute de
ceus sunt nupoi... C-ucumu l-um gusit i eu!
108 lmi| Cdr|canu
Si uiutu spie cel ce puieu cu douime pe buncu. Apoi guidistul o
luu lu lugu.
Femeiu se upiopie su se uite; buibutul nu-i duduse ncu bine seumu
ce eiu; stuteu mui lu o puite.
Femeiu se mui uitu pu(in, pe uimu ntouise cupul spie buibutu-suu:
Iucu, tontule, ducu m-um luut dupu tine! Stui ucum i puzete
moitul.
Luptuc veni i dnsul mui upioupe, uitndu-se lu nevustu-su, gutu
su piimeuscu vieo c(ivu pumni, pe dieptul; se gndeu el cu ultu dutu
i luuse i degeubu. Dui lemeiu l lusu n puce i cutu ntins lu moit,
vind su tie, cu toute lemeile, ce i cum. Apoi spuse, cu i cum i-ui
li voibit singuiu:
S-o omoit; uite cnisro|u| ici, lngu dnsul. Si iui i luu de
seumu: D-upoi ce sunt eu su-l puzesc?! Huidem!
Dui buibutu-suu nu vioi; iuspunse cum cu umutute de guiu:
Ducu ne-o spus gvardisru| su stum, tiebuie su stum.
Femeiu i uiuncu o piiviie luiiousu, i-n uimu se plecu su piiveuscu
iui lu cel de pe buncu. De moit nu i eiu ei liicu lu cte piivegliuii
nu stutuse dnsu, pe c(i nu ngiopuse! Elei! cu mui mult din ustu
tiuiu. Dui ievolveiul o umpleu de giouzu, i puicu i buibutu-suu,
cuie nu pusese n viu(u lui mnu pe pucu lu ouste nu-l luuse i
dnsul sim(i un lioi piin iiu spinuiii, uu cu un bulguiu de gleu(u
ce-i lunecu pe piele, cnd se uitu lu (euvu luciousu.
Impucutul iumusese pe o coustu; din mnu dieuptu, zgicitu,
ievolveiul cuzuse pe buncu. Mnu stngu nu i se vedeu de sub pulton.
Eiu bine mbiucut; cuciulu de ustiulun utiuse ndutu piiviieu (uiunului:
Hulul cuciulu!
Femeiu nu iuspunse: dnsu nu guseu ce cuutu.
Unde s-o pocnit ouie? Nu se vede nici un cnic de snge, puicu
douime. Vezi-l? Nici un clic de snge.
Dnsu i uduse uminte cu vuzuse odutu pe notui cum tiugeu cu
,clistolul; o suptumnu de zile nu-i ieise utunceu din minte bucu-
109 Nuvc|c i scni(c
(elele cele cu cuie po(i omoi cliui vitu; i ncepu din nou su voibeuscu
lui buibutu-suu:
Si doui plumbul i muie, tiebuie su-l li potiocolit iuu. Ai vuzut
cele cu cuie dudeu notuiu? ...Doumne iuitu-mu... eiuu ctu-i glindu.
Si n minte puicu i se n(epeni gndul ucestu: su vudu unde se lovise.
Cu oclii lu ievolvei, su nu cumvu su-l utingu, luu moitul binioi de
umui i-l ntouise. Atunci tiupul (eupun se iostogoli iepede pe spute.
Pulpunu pultonului se deslucu peste muigineu buncii, i pe puiteu
stngu u suitucului se vuzu putu de snge cum se lu(ise peste tot.
Cnd se iostogoli moitul, (uiunii iumuseiu o clipu mpietii(i de
liicu, cu oclii lu ievolvei, dui uimu nu se micuse din loc. Atunci lemeiu
se liniti i spuse:
In inimu i-o tius!
Buibutul i bunui:
De ce l-ui ntois, lu? Ce-o su zicu gvuidistul?
Dui n uceeui vieme se uuzi puicu un lit, un vuiet ciudut, puicu se
micuse cevu lngu moit i cuzu upoi n stiutul sub(iie de omut de pe os.
|uiunii piiviiu i iumuseiu nciemeni(i. Din buzunuiul moitului
lunecuse o pungu de piele, neugiu, o pungu umllutu, doldoiu.
Dupu ce le tiecu miiuieu, ei uituiu de moit; Luptuc se lucu pu(in
mui mititel, lusndu-se pe vine, lemeiu se lusu i eu, cu i cnd se
coboise de pe cutulige, i cu oclii muii, (inndu-i iusulluieu, se uituiu
lu pungu.
Cum stuteuu uu, giumudi(i, (uiunul iidicu oclii i ntlni pe ui
nevestei. O luminu de n(elegeie sticli n piiviieu loi; de cnd eiuu
mpieunu nu se n(eleseseiu uu dinti-o dutu, luiu nici un cuvnt, cu
ucum; upoi, ndutu, cu i cum s-ui li leiit unul de ultul, i de moit,
lemeiu ntouise cupul i se uitu spie cel mpucut, (uiunul piivi spie
copuci, cu su nu-i vudu nici pe unul, nici pe celulult, ntinse mnu, luu
pungu i o vi iepede n cuimbul cizmei. Apoi se sculuiu dinti-o
dutu umndoi, cu pe teluii, lemeiu puicu mui lungu dect eiu, i piiviiu
ngiiu(i n toute pui(ile; buibutul dete cu picioiul peste uimu micu,
putiutu, ce lususe pungu n omut, iui nevustu iidicu pulpunu pultonului
110 lmi| Cdr|canu
lu loc i ntouise moitul pe-o coustu, cum lusese. |uiunul iui piivi
spie puiteu de unde uveu su vie guidistul i, nevuznd pe nimeni,
vi mnu n cuimb i ndesu, mui n os, pungu, cuci i upusu pulpu.
Dui puicu i upucu liicu su mui steie singuii, cu moitul, n tuceieu
uceeu. |uiunul ncepu su voibeuscu:
Hulul cuciulu... i ce stiuie!
Si-utunci sim(i cevu culd i tuie lngu picioi, i puicu ui li viut su
zicu: ,Si ce pungu!
Dui uduugu ultcevu:
Si el se omouiu! Cu i buiutul lui Dumitiucle Stimbu; du' su
zici cu celuiu i s-o slobozit pucu singuiu-n cncpr!
Voibele nsu nu-i mui veneuu: n-uveu ce mui spune. Iui i cupiinse
o giiu muie, se tiuseiu umndoi deopuite, unul lngu ultul. Luptuc,
nuduit, cu dupu cine tie ce dium. Femeiu se gndeu... Ducu i-o du
n cup guidistului su-i cuute? Ducu dnsul umbluse mui dinuinte piin
buzunuiele mpucutului i tiu ce uie, i-i luu ucumu din scuit?
Hu? lucu speiiut Luptuc, cu i cnd l ntiebuse cevu nevustu-su.
Femeiu nu-i iuspunse, ntouise cupul n toute pui(ile, upoi se duse
i mui bututoii cu mnu omutul.
De-ubiu se iidicu, i uuzi un tiopot. Veneu guidistul, n lugu, cum
se dusese. |uiunii se-nlioiuiu, dui guidistul le voibi bucuios, cu i
udiniouie, cnd i iuguse su puzeuscu moitul:
Ei, biuvu vouu! Mul(umesc! De-ucu iumn eu cu dnsul; cu aisra-i
domnul Bucui Col(escu, piolesoi lu gimnaz. Diugosteu tiebuie su-l li
dut gutu, suiucul!
Dnii mui stutuiu o clipu locului; nu le veneu su cieudu cu puteuu
plecu; upoi, cu i cnd i-ui li licliuit cinevu de lu spute, ziseiu:
S-uuzim de gninc!
Si-o luuiu iepede lu picioi.
Cnd uunseiu n lundul giudinii, Luptuc se cu(uiu pe guid, nevustu-
su l upucu de miloc, upoi de tulpile cizmeloi, i-l uiuncu dincolo; n
uimu dnsu puicu pui guidul, i o luuiu glind, lu deul, piintie spini,
uitndu-se din cnd n cnd n uimu.
111 Nuvc|c i scni(c
Fulgii se uteineuu molcomi, ceinu(i de sus. Pe umeiii lemeii
ninsouieu se stinsese n douu giumuouie, iui puluiiu buibutului se
lucuse ulbu. |uiunii meigeuu meieu, luiu su simtu cu-s obosi(i. Deodutu
se iidicu n lu(u loi cumpunu unei lntni, inguiuticu n tot cupiinsul
cmpului. Cnd uunseiu n dieptul ei, se opiiiu. Eiuu depuite de tig,
ncu o postutu, i-uungeuu sutul. Si, cum se opiiiu, puicu li se tuiuseiu
piciouiele. Se uezuiu pe glizdele, unul de o puite, celulult de ultu, i
iusulluiu uuiu(i.
|uiunul zise:
Vezi, lu, ducu n-o luui pe unde (i-um zis eu, (i meigeu n sdc.
Femeiu nu-i iuspunse.
Apoi se iidicuiu deodutu, cu i cum i-umintiiu de cevu, i o poiniiu
din nou, pu(in mui ncet: eu nuinte, el n uimu. Femeiu sim(eu o
bucuiie culdu, cuie i se mpiutiu n tot tiupul, i gndeu... O pungu
cu buni, pe viemeu ustu, cnd nici tu puiu, nici tu lemne, nici tu mului,
nimic n-uveuu! Ducu n-o luuu ei, ui li luut-o guidistul. Ce, cu bunii
Nustusouii, cuieiu i (inuse lumnuieu, nu se ntmpluse tot ustlel?
Eu-i lususe, i notuiul i pupuse. D-upoi zuu! Doui nu mui eiu pioustu...
Si cum gndeu uu, puicu i se teise deodutu umintiieu ntiegii
ntmpluii: nu mui vedeu nici buncu, nici moitul; i se puieu cu bunii
ucetiu i se cuveneuu, bu, mui mult, cu eiuu ui ei. Atunci i uminti i
de buibutu-suu i-i lu ciudu cu de pe uimu lui ouiecum se cuputuise
cu puiule. Apoi se uitu nupoi, cu i cum i eiu liicu su nu-l piuidu.
Buibutul veneu n uimu, bulubunind din mini; i lemeiu se liniti.
Luptuc gndeu i el, sim(eu cevu culd nti-nsul, cevu cuie-l necueu,
i-i pluceu cu-l necuete; luiu su vieie, ncepu su idu singui, nlundut,
dete diumul unui lolot i i teise, mul(umit, nusul cu degetul. Fe-
meiu ntouise cupul iui, se piiviiu unul pe ultul i, cu i-utunci cnd
se-n(eleseseiu n lu(u pungii, i gliciiu i ucum, dinti-o dutu, gndul,
pentiu u douu ouiu nti-uttu umui de vieme. Si-ncepuiu su idu
mpieunu; ideuu umndoi, de-o bucuiie uscuncu, muie, cuie le gdilu
sulletele...
112 lmi| Cdr|canu
Cnd zuiiiu uvi(ele de lum pe loinuiile boideieloi din Popiiceni,
ncepuiu su pueuscu mui iepede. Se giubeuu pe musuiu ce se upio-
piuu, se giubeuu, neiubdutoii. Uli(u sutului eiu pustie; c(ivu buie(i,
nti-o ludiciouiu, se buteuu cu omut; ncolo nimeni. A douu, u tieiu
cusu dupu biseiicu eiu u loi. Luptuc desclise pouitu, iui lemeiu tiuse
cu coudu ocliului spie vecin: lu A Dumitiouiei nu eiu nimeni piin
ogiudu cu utt mui bine. Apoi se suiiu pe piispu, iui se uituiu n
toute pui(ile, lemeiu ntinse mnu, de luu, din stulul stieinei, din
locul tiut, cleiu uii o puneu ucolo cu su n-o mui piuidu, cum
pu(ise n vieo douu induii; upoi tiopuiiu, su se scutuie de ninsouie,
i Luptuc ntouise cu umndouu minile cleiu n biouscu stiicutu. Intiu-
iu. Din tindu tiecuiu nti-o oduie suiucuciousu, cu un put de scnduii,
ucopeiit de un luvicei, o musu ousu, uzvilitu nti-un col(, o ludu luiu
cupuc i un il( cu teluiile scouse, cuputut demult de lu un boiei.
Dintiu-nti se opiiiu n milocul oduii; upoi lemeiu i uduse uminte,
se ntouise iepede i zuvoi uu tindei. Pe uimu veni iui n oduie, i
smulse buiizul, luu o peinu i se iepezi de nlundu ocliul de geum,
lut ct pulmu. Buibutul i scutuiu puluiiu, upoi iumuseiu o clipu uu,
unul n lu(u celuilult.
Femeiu i spuse, glind:
Du-mi pungu, s-o deuit.
|uiunul clipi iepede din ocli:
|i-oi du-o; stui, cu mi-s ngle(ute degetele.
Dui lemeiu se upiopie cu mnu ntinsu i se iusti:
Du-mi pungu!
|uiunul iui clipi din ocli, upoi puicu se pio(upi n piciouie. Adicu
de ce s-o deuite dnsu? Ce, nu tot el lucuse s-o guseuscu? Si pentiu
ntiui dutu sim(i cu ndiuznete cevu n lu(u lemeii lui. Bunii cuie-i
uideuu pulpu puicu i tiimiteuu, de-ucolo, o nvioiuie n tot tiupul.
Lu ce i-ui du-o? Ruspunse diz:
Eu um luut-o de os, eu um s-o cuut.
Lu indul ei lemeiu l piivi i i se puieu cu niciodutu nu-l uise
mui mult. Se iepezi cu suiitu din min(i:
113 Nuvc|c i scni(c
Scoute-o din cizmu!
Apoi i dete un pumn i ntinse mnu spie picioi.
Omul, cuie-i suleiise de uttu umui de vieme pumnii i pulmele,
cu un cine, sim(i n sulletul lui o luiie giozuvu i, cum lemeiu se
plecuse su-i piindu picioiul, el o cupiinse cu biu(ele pe dupu miloc
i, cu pieptul stins de biu(ele ei, vioi s-o iustouine, s-o culce n
piciouie. Dui lemeiu se zvicoli o clipu. Il iidicu n cicu i se scutuiu
de dnsul, cum luc duluii cnd sui pe dnii uviele, i iui cuutu su-i
piindu cizmu. Atunci buibutul se vuzu o clipu nvins, se plecu, vi
iepede mnu n cuimb i scouse pungu, (innd-o cu degetele ncletu-
te. Femeiu i upucu pumnul n minile ei osouse i, culcndu-se cu
piciouiele, glind, cu oclii lolbu(i, stingeuu pungu, piin pieleu
cuieiu li se puieu cu simt zim(ii buniloi, de uui poute. Lui Luptuc i
slubeuu degetele sub gleuiele nevestei i, cu o ncoiduie deznudu-
duitu, i tiuse mnu, se lucu mititel, i ulipi biu(ele glem lu piept,
izbi n pntecele lemeii cu cupul i o dete de-u tuvulucul pe put. Atunci
dnsu, nebunu de luiie, i deslucu minile cu douu uiipi de vultun i
ncepu su loveuscu pe buibutu-suu peste lu(u i-n cup. Acestu sim(i cu
nu mui ncupeu mpotiiviie, ume(ise, de-ubiu nguimu:
|i-o duu... |i-o duu, lu |umcic!
Atunci nevustu-su se opii; el i ntinse pungu, eu o luu, pe uimu se
uezuiu umndoi pe muigineu putului, glind, miiu(i: lemeiu, de n-
diuzneulu buibutu-suu, el, de puteieu lui. Viusuzicu, puteu su o
nliunte! Si ntouiseiu umndoi cupetele, se uituiu unul lu ultul, puicu
nu se cunoscuseiu niciodutu.
Femeiu se tiuse n lundul putului, ntinse minile, vioi su desclidu
pungu, dui deodutu iusunuiu ctevu lovituii n uu i-un glus:
Tuicu Luptuc!
Femeiu se zupuci, se culcu iepede pe put i puse pungu sub dnsu,
netiind unde su o uscundu n piipu; zise buibutu-suu:
Spune-i cu moi de duieie de d|c... Ne-o clemu lu dezgliocut
pupuoii.
Luptuc iei n tindu, tiuse zuvoiul, i lemeiu uscultu din cusu.
114 lmi| Cdr|canu
Sui' mnu, puiinte.
Bine v-um gusit, tuicu. Huide i mi-i uutu su vi o buleicu de
vin n beci.
|uiunul tucu pu(in, puicu su-i uducu uminte de ce-i spusese
nevustu-su. Apoi iuspunse:
Oi veni, slin(iu-tu, du' mui tizioi, cu mouie nevustu de ule.
Au, bine, tuicu; te-utept.
Si pieotul plecu.
Luptuc tiuse iui zuvoiul, veni, deslucu pu(in peinu, su vudu de-u
ieit pieotul din ogiudu, pe uimu se coco(u i dnsul pe put. Femeiu
se iidicuse, bututoii bine luviceiul, upoi, uitndu-se umndoi cu oclii
lolbu(i lu pungu i (inndu-i iusulluieu, lemeiu o desclise i-o iustu-
inu deodutu. Atunci se uuzi un sunet sec, i pe luvicei se mpiutiuiu
putiu cuitue de ievolvei.
|uiunii lucuiu numui utt: ,H!, cu i cum i mucuseiu limbu,
i iumuseiu mpietii(i, gulbeni cu mouiteu, uitndu-se cu ocli iutuci(i
lu cele putiu cuitue, cu viluiile ioii, cu muiute n snge.
Viusuzicu, pentiu bucu(elele ucesteu uleiguseiu, se butuseiu, gutu
su se sugiume! Pe uceste le puituse el n cizmu, pe uceste le stinseseiu
n pumni, luiu su tie cu dinti-o clipu nti-ultu dnsele i puteuu sluimu.
Se ucuseiu cu mouiteu, i ei ciedeuu cu (in n minile loi o uveie! Si
deodutu umintiieu moitului le tiecu piin tiup cu un lioi.
Dupu clipu uceustu de miiuie, li se coboi n sullet o deznudede
luiu de muigini. Au le eiu sciis, pesemne, su tiuiuscu i de ucum
nuinte culici. Amndoi sim(euu un gol uu de muie n sulletul loi, cu
puicu le scosese cinevu inimile din ei.
Dui, iepede, un ult gnd, un gnd tot utt de giozuv pentiu dnii,
li se (intui n minte: ce uveuu su lucu ucum cu cuituele? Si nu
ndiuzneuu su se mite, su ntindu mnu, cu nu cumvu bucu(elele su
ieie loc, su-i omouie dinti-o dutu.
Inti-un tiziu, (uiunul iidicu n sus cupul i ntlni piiviieu lemeii;
upoi o ntiebu, piinti-un singui sunet, cuie-i uiutu toutu spuimu i
cuie de-ubiu i iei din lundul guiii:
115 Nuvc|c i scni(c
Hu?
Femeiu n(elese. Dui i dnsu se gndeu lu ucelui luciu, i ncu nu-
i puteu du seumu, lumuiit, ce puteuu su lucu. Iuiui iumuseiu, tucu(i,
buimuci(i. Apoi puicu le mui veni sulletul lu loc. Femeiu udecu: le izbise-
iu ei uttu i nu luuseiu loc, n-oi luu ele tocmui ucumu, cnd tiebuiu su
le uiunce. Buibutul iui iidicu n sus cupul, i iui lucu din lundul guiii:
Hu?
Atunci lemeiu nguimu:
Ducu le-om du peste guid, lu A Dumitiouiei, n spinuiiu celu?
|uiunul nu iuspunse. Femeiu se iuzgndi:
Nu, cu le-oi gusi ploduiile. Si-oi luu loc lngu cusu noustiu.
Luptuc se mui nvioiu, i tiecu ncet degetul pe sub nus i-i dudu
puieieu:
Mui gline n lntnu!
Tontule! su se loveuscu de cnicrrc?
Si iuiui se uituiu lu ele, i iuiu le tiecu un lioi piin spute. Atunci
nevustu se nluiie:
Fu ce tii, sticlituiu, cu tu le-ui gusit!
Luptuc sim(i cu uttu vieme ct oi li bucu(elele celeu ntie dnii,
e lu udupost; ini puicu:
Fu tu ce tii, zuludo, cu tu ui desclis pungu!
Dui umndoi n(eleseiu cu tiebuiuu su scupe de ele cu oiice pie(.
O lusuiu mui domol. Femeiu lucu un plun:
Iucu ce-i: meigem i le dum n Rpu-|uiluiesei. Pungu o zvilim
n vutiu, i cnd om luce locul, uide.
Pe uimu, cu su deu sullet buibutu-suu, ntinse mnu i, cu douu
degete, cu i cum i eiu teumu su nu se liigu, luu un cuitu.
Iucu, ie-le uu.
|uiunul se uitu, dudu din cup i ntiebu cu glusul pe umutute:
Si cum su le ducem?
Femeiu se gndi i-i iuspunse:
Pune-le binioi, pe cte unul, n climii, i-om meige.
116 lmi| Cdr|canu
|uiunul le luu uoi, le puse pe cte unul n climii, cu vilul n os,
upoi se sculu ncet, cu i cum uveu n sn ouu. Femeiu uiuncu pungu
n cenuu, n vutiu, upoi ieiiu, ncuiuiu i puseiu cleiu lu locul ei, n
stieinu.
Dui cum tieceuu piin lu(u biseiicii, le iei nuinte, bucuios, popu:
Ei, bine cu venii, tuicu! Huidem su coboim polobocelul.
Luptuc uituse de popu, cu de mouite: se-ngulbeni. Dui n-uveu ce
luce; ce eiu su spuie? Se scuipinu n cup i poini cu lemeiu dupu pieot.
In lu(u beciului, unde eiu buleicu, lemeiu i sullecu mnecile su uute
i eu, dui pieotul o goni:
Iu lusu, lusu pe buibut, cu n-o li el uu de bicisnic cum l ciezi.
Si upucu de-un cuput, iui (uiunul se-n(epeni n piciouie, se-ndoi
cu un uic, doui nu s-o utinge cu climiiul de buleicu. Sim(eu cu
bucu(elele mici de plumb l uid. Si-n vieme ce se opinteu, l necueu
un gnd iuu, ce-i intiuse n cieiei cu un cui: din clipu n clipu uteptu
puicu su-l sluime n mii de bucu(i. Cnd uunse n giliciul beciului,
se iezemu de peiete, gutu su leine. Nuduelile i cuigeuu potop de
sub puluiiu muie, cuie-i stingeu cupul cu un ceic de liei. Pieotul luu
o ulcicu de pe o policiouiu, bututu n peietele de lut, o puse lu cuneu,
upoi i dudu su beie:
Du-o peste cup!... Au!
Vinul puicu i mui dete puteie.
Cnd se vuzu iui pe dium, n uimu nevestei, Luptuc i scouse
puluiiu; meigeu cu cupul gol, i din cnd n cnd i teigeu sudouieu
cu dosul minii, upoi o uzvileu os.
Pe muigineu piupustiei se opiiiu.
Femeiu l slutui:
Zvile cte unul.
|uiunul se uitu n ipu, o vuzu plinu de bolovuni i se-nliicou:
Bun cup mui ui! Du' ducu s-oi lovi de cletii?
Atunci lemeiu gndi ce se gndi, se plecu, i iidicu o lustu, upoi
ultu, i iupse din poulele cumuii, de ui mpieui, o lie lungu; pe
uceustu o destiumu cu din(ii, n putiu bucu(i, i se iusti:
117 Nuvc|c i scni(c
Hui, scoute unul!
|uiunul vi douu degete n climii i tiuse ncet-ncetioi un cuitu.
Femeiu i ntinse o bucu(icu din pnzu iuptu:
Nu, nvulete-l i-l uzvile.
Luptuc nluuiu uoi cuituul i-i dete diumul. Apoi stutu o clipu,
cu i cnd ui li uteptut detunetul. Cnd vuzu cu nu se ntmplu nimic,
piinse inimu i scouse pe ul doileu.
Dupu ce le uiuncu pe toute, (uiunul iusullu uuiut i cuzu, sleit de
oboseulu, pe un bolovun muie, ce eiu puicu nti-udins pus ucolo pentiu
el. Nevustu lui se uezu de ceulultu puite i iumuseiu tucu(i, spute lu spute.
Acumu eiuu iui ei; lemeiu sim(eu cu nu mui uie nici o nudede n
sullet, cu i mui nuinte; buibutul n(elese cu i se dusese puteieu de
udineouie, cnd se luptuse cu nevustu lui. Din pulpu nu i se mui iidicu
nvioiuieu culdu; i cnd uuzi glusul lemeii, tiesuii. Il ocuiu:
Iucu, (i-ui vuzut scolulu cu oclii, sticlituiu?... Hui, poinete!
Si poiniiu...
Dui n cupul lui Luptuc ncol(i iui un gnd... un gnd cuie-l munceu
de cum se sculuse de pe bolovun. Si, cu toutu liicu de nevustu-su, stiigu:
Fu, Sulto!
Femeiu se ntouise.
Fu, eu cied cu-n pungu tot buni o lost, du' i-o sclimbut n p|ungni
Necuiutul.
Atunci, cum buibutu-suu stu diept n lu(u ei, cu cupul pe spute,
lemeiu se plecu pu(in i-l stupi diept ntie ocli.
Si poiniiu: eu nuinte, el n uimu, cum luceuu de douuzeci de uni
n ii.
OCHIUL LUI TURCULE|
Piietenul mu doeni:
Pentiu ce stui de o bucutu de vieme utt de posomoit?
Nu mu sim(eum tocmui bine; i-um iuspuns:
Sunt cum bolnuv.
Moltuii! |i-u intiut n cup, cu lu bube, cu eti bolnuv, i-o (ii
moi(i. Piivete liumuse(eu dimpieuiul tuu i-o su vezi cum te nsunu-
toezi. Eti doui poet!
Intium cu tiusuiu piintie lunuii de iupi(u; un vnt uoi legunu
llouieu gulbenu, uuiitu n ievuisuieu celoi dinti iuze ule souielui. Pe
muigini, n zuii, puduiile iumneuu n uimu, ulbustiii, puieuu cu
lunecu unu dupu ultu, pe lu(u ceiului, cu nite noii. Cte un ciocilun
se iidicu deodutu, din lu(u culului, i zbuiu pe o puite, ciiipind uscu(it.
Piiveliteu mi ntuii pu(in sulletul.
Ei, i ce ui? mu ntiebu butocoiitoi piietenul.
Mu cum douie cupul.
Piietenul iidicu pu(in spincenele, zmbi n col(ul buzeloi i
suspinu pielung.
Ei, diugul meu, zise dnsul, ce pucut cu nu se poute nlocui i
cupul, cu ocliul lui Cuviilu Tuicule(!
Ii cunoteum de mult meteugul de povestitoi. ,Intmpluieu cu ocliul
lui Tuicule( tiebuie su uibu luzul ei, mi-um zis, i l-um iugut su mi-o spuie.
Ce-o su-(i povestesc, ncepu piietenul, s-u petiecut ucum vieo
tiei uni. Eium, cu i ucum, doctoi de plusu lu Uiziceni, n upiopieie
de Bucuieti. Am lost totdeuunu utius de cupitulu, cu llutuiii de llucuiu
lumnuiii. I(i cum pileti din cnd n cnd uiipile, nu-i voibu, dui,
cnd nu po(i zbuiu, Bucuietiul (i du milocul su te tii, i tot e bine.
119 Nuvc|c i scni(c
Eium, dupu cum (i-um spus, doctoi de plusu. Fouite iubit de (uiuni,
luceum i pe dulovnicul, n ciudu popii. Le ieitum pucutele pe-un cup,
luiu de puiule, binen(eles. Au, nu m-um miiut deloc cnd, nti-o bunu
dimineu(u, m-um pomenit cu Tuicule( cu vine su-mi voibeuscu. Dui
nti su (i-l desciiu. Inclipuie-(i un buietun ncu o dutu mui nult i
mui gios cu mine, bulun, cu nite buze cuinouse, cu lu(u iotundu, ce,
dimpieunu cu puiul cilion(ut, ieeu de sub puluiiu muie, puitutu pe
ceulu, cu o llouieu-souielui. |ineu totdeuunu mnu dieuptu ulundutu
n climii, gutu su pluteuscu. S-uveu un meis neobinuit: cnd culcu,
se leieu puicu su nu deslunde pumntul. Dupu cum (i-um spus, numui
ce-mi iusuie numilu ustu de om nuinteu meu, n ceiduc.
Ce mui veste, Tuicule(? l ntieb.
Bunu, suiut mnu.
Ce e?
M-u nsuiu, coune...
Imi spuneu voibele ucesteu cu i cnd u li putut su-l opiesc de lu
ispiuvu ce-i pusese n gnd.
Bine, Tuicule(; i pe cine iei?
Pe Zumliiu.
Lui Sultoiu?
Lui!
Ele! Hulul de tine! um uduugut.
Futu eiu ceu mui bogutu de piin pui(ile uceleu. Futu de mocun cu
ctevu mii de oi, ce ciezi!
Flucuul se nlieibntuse:
Imi du i zestie muie. Imi du cusele din deul, o vie, douu peiecli
de boi, o vucu i, pe deusupiu, tiei sute de oi. Imi du zestie bunu. Nu-i
voibu, uimu el mui ulundndu-i mnu n climii, puiule um i eu,
dui tot nu stiicu su ui mui multe.
Pnu uici llucuul mi voibise nlocut. Numui ce-l vud nsu cu pune
cupul n pumnt i ncepe mui domol:
Mocunul, tut-suu, mu vieu, cu tie cu-s om de tieubu, om cu
stuie. Futu puic-ui luce nuzuii. Cu eu, ce-i diept, uie de toute. Cu nu-i
lipsete nimic. De ustu nu pot zice.
120 lmi| Cdr|canu
Ei, i (ie ce-(i lipsete?
Flucuul nu-mi iuspunse de-u dieptul.
Ei nu-i lipsete nimic, i ntieugu. Du' eu, du, tii, sunt cum
beteug.
Si se scuipinu n cup.
De-ubiu ucum l n(elesei. Am uitut su-(i spun ce eiu mui nsemnut:
bietul Tuicule( se mpunsese c-un (upoi i pieiduse un ocli, dupu ce
stuse o mul(ime de vieme n spitul. Lu diept voibind, luciul ucestu nu
pieu stiicu unui buietun utt de liumos cu dnsul. Dui pesemne lutu
eiu nuzuiousu.
Bine, Tuicule(, ducu nu te iu cum eti, nu te iubete, mu.
Bu m-o li iubind dnsu, dect, du, m-o li vind ntieg.
Ce e de lucut utunci? l ntieb eu.
El i luu uei n piept, semn cu uveu su povesteuscu cevu:
Pui, de ustu um venit i eu, coune Ioigule. Cu useuiu stum, tii,
lu un pului de vin cu Nustuse Milituiu, i, din unu-n ultu, vine voibu
i despie lutu. Si el numui ce-mi zice: ,Tii! du' piost eti, mui Cuviilu!
,De ce, mu? ,Pui liindcu ui puiule i nici mucui un ocli nu po(i su-(i
pui, mu! Eu um iumus cu guiu cuscutu; du' el mi-u mui zis: ,Bine,
mu, boieiul nostiu uie un ocli pus, i vede cu mine i cu rinc. ,Ce
spui, bie?! ,Su n-uung pnu mine, mu, ducu mint! Si m-u tiimis lu
'mneutule, cu zice cu 'mneutule tiebuie su tii unde se pun oclii lu
oumeni. Eu duu pentiu luciul ustu putiu poli n cup, de luce tiebuin(u.
Piopiietuiul, eiu udevuiut, uveu un ocli de sticlu.
Lu uimu uimei, de ce nu i-ui li pus i Tuicule( ul meu?
Tot uveum su mu duc u douu zi n oiu; i-um spus:
Bine, Tuicule( buiete, su-(i punem i ocliul, ducu viei tu. Mine
dis-de-dimineu(u su lii lu mine, su meigem.
A douu zi cutie pinz eium pe uli(ele Bucuietiului, cu Tuicule(
dupu mine. Eu, cum stingleiit, o luusem cu c(ivu pui mui nuinte.
Tuicule( veneu n uimu, cu puluiiu lui ceu muie ct o ioutu de cui,
cu cizmele nulte, de iult, n ule cuioi cie(uii uduceu uninute ctevu
puie tocmui din Uiziceni.
121 Nuvc|c i scni(c
Am uuns i um intiut n piuvulie. Tuicule( ul meu i-u scos puluiiu,
s-u plecut lu uu su nu se loveuscu, u venit pnu n milocul piuvuliei
i, cnd u iusullut o dutu, u lucut vnt lu nite litii de pe un iult,
tiimi(ndu-le su zbouie pnu os.
Ctevu cucoune ce eiuu nuuntiu se lucuiu nevuzute.
M-um ndieptut cutie stupn, un neum( gios cu ocleluii, pe cuie-l
cunoteum, i i-um spus su-i puie buiutului un ocli.
Tuicule( se upiopie i uduugu slutuitoi:
Du' vezi 'mneutule, su se loveuscu bine cu ust' de-l um.
Neum(ul zmbi, l luu piietenete de miloc i-l duse lu leieustiu,
su-i vudu culouieu. Apoi cuutu n seituie, piin cutii, i uezu llucuul
pe un scuun. In scuit, tieubu eiu lucutu. Dupu ce slii, luu pe buietun
de mnu i-l duse n lu(u oglinzii.
Tuicule( iumuse o clipu cu guiu cuscutu, upoi lu(u i se luminu de
un zmbet ce puieu cu-i izvoiute din ocli, din guiu, din liecuie
puiticicu u obiuzului, i izbucni deodutu nti-un lolot scuit i puteinic
de is. Pe uimu se lovi cu mnu dupu ceulu i se ntouise cutie mine:
E ocliul meu, i puce! Si cum nu puteu su-i cuime miiuieu,
uduugu, cu pentiu dnsul: Hulul!
Cnd u vuzut cu tiebuiu su pluteuscu mui pu(in dect bunuiu, nu-i
veneu su cieudu. A stut ctuvu vieme cu mnu n climii, su vudu, n-o
su-i mui ceuiu cevu? Cnd u n(eles cu luciul e lotutt, spuse
neum(ului din toutu inimu:
Mul(umim!
Si um plecut.
Lu lun, cnd su ne suim n tiusuiu, l-um ntiebut:
Ei, cum (i vine?
Tuicule( se uitu piimpieui cu buguie de seumu, upoi se upiopie
de mine i-mi spuse n muie tuinu:
Imi vine gline, du' puicu tot nu vud uu de limpede!...
In sut vesteu s-u mpiutiut cu lulgeiul. To(i l suceuu i-l nviteuu.
Seuiu s-u i pus lu cule logodnu cu lutu mocunului.
A douu zi de dimineu(u beum culeuuu. Deodutu mu pomenesc cu
mumu lui Tuicule(. ,Vine su-mi mul(umeuscu, mi-um zis. Butinu se
122 lmi| Cdr|canu
opii n uu, i puse mnu lu buibie, plecu pe umui cupul i mi spuse
cu glusul umuit:
Buiem nu-l lusui, coune Ioigule, su-i tiugu buiutul soi(ii. Acu
o su ni-l iu lu ouste, i ce mu luc eu?!...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|i-e mui bine? mu ntiebu, zmbind, piietenul, dupu ce slii.
I-um iuspuns iznd ncu:
Muie doctoi eti, coune Ioigule!
Mu vindecuse!
BOLNAVII
lui u. Nanu
Ioun Bugleu, ciobunul, veneu nepusutoi, cu suiicu pe umeii, cu
gliougu n mnu dieuptu, iui n stngu c-o sidilu n cuie uduceu un
cu pentiu cumutiu-suu, popu Eltimie.
Bugleu se coboiu uiuieoii din munte, -utunci stu o zi ncleiutu
n sut, de se mui luu cu oumenii.
In dieptul piimuiiei se opii. In ogiudu se udunuseiu o mul(ime de
oumeni: monegi, lemei cu copii n biu(e, llucui; stuteuu plcuii-plcuii
i voibeuu. Vieo c(ivu se uezuiu pe luvi(e.
Bugleu i iupse din dium i veni dinti-o ntinsouie ntie buietuni.
Du' ce v-u(i udunut, mu, cu doui nu-s ucum soi(ii? le zise el.
Unul dintie llucui i dudu, n glumu, un pumn n umui i-i iuspunse:
Tiece do|roru|, Bugleo, piin plusu.
Ciobunul iumuse o clipu locului, miiut, upoi ncepu su idu. To(i
ntouiseiu cupetele spie el. Atunci el i ntiebu:
Bine, mu, i ducu tiece doltoiu, i iei(i nuinte cu lu mpuiutul?
Eu um venit cu mumucu, spuse un llucuu.
Eu mi-um udus pe soiu-meu, spuse un ultul, cu se topete uu,
din piciouie, cu ceuiu.
Ciobunul ncepu iui:
Cline, du' mutuu Cusundiu nu-i n sut? Adicu voi ciede(i cu
doltoiul vostiu e mui cevu cu dnsu?
Stie, tie, budi(u, i iuspunse o lutu cuie stu mui lu o puite, tie,
cu pe tutu(u el l-o vindecut.
Tucu-(i guiu, lu! Nu tie nimicu. Ducu (i-o li sciis su moii, upoi
moii cu zece cu el. Fu, tutne-tuu s-o ndieptut c-o uvut zile. Stii tu?
Apoi iucu uu! O uvut zile.
124 lmi| Cdr|canu
Bugleu i mpinse cuciulu pe ceulu, puse sidilu pe-o luvi(u, se uezu
i el os i se uitu mpieuiul lui, cuci se stinseseiu cu to(ii.
El o (ineu pe-u lui:
Du' pe u Ruxundii de ce nu l-o vindecut?
Un moneug bunduc, cu douu tule muii de pui ulb ieite de sub
cuciulu, deusupiu uiecliloi, se vi piintie oumeni pnu lngu ciobun,
i puse minile subsuouiu, upoi se umestecu i dnsul n voibu:
Du; de ce nu l-o ndieptut?
Pui nici el nu-i Dumnezeu, zise o lemeie ce (ineu un copilu cu
ocliul umllut.
Bugleu puicu se nluiie:
Nu l-o ndieptut, cu meige n bobote: cnd e omul voinic, se
iu(oiete, cu tie el cu liieu lui l scupu; cnd e slub, iu-l de unde nu-i,
nici nu vine su vudu mucui pe cel ce tiuge de mouite. Cu doui mi (i-l
cunosc eu! Apoi ntouise cupul cutie o butinu, stinsu mototol n
piugul uii, i o ntiebu: Ce ui, mutuu Vuslcu?
Butinu desclise oclii, puicu i uminti de cevu, se luu cu minile
de cup i ncepu su i-l pouite nti-o puite i-nti-ultu:
Cupul, mui buiete, cupul mu omouiu. Apoi dudu diumul poves-
tei, pe cuie-o spuneu lu to(i ce-o ntiebuu: Si, su vezi, mu (ine de lu
Sn Petiu. M-o upucut uu deodutu, m-o lulgeiut piin ocli, i de-utunci
ntiunu mu tuie nuuntiu... Cemu de ctevu oii i uduugu: Am venit
su-mi deie cevu doltoiul, c-o li tiind el ce um.
Ciobunul lovi cu mnu n vnt, cu i cum s-ui li upuiut de-o muscu,
se gndi pu(in, zmbi, -upoi se-ntouise cutie llucui:
Cnd vine doltoiul?
Apoi tiebuie su pice ucumu.
Bugleu se sculu n piciouie, i scouse pieptul n uluiu i le spuse:
Mui, mu vede(i voi pe mine? Sunt eu om voinic, oii nu? ... Hui,
cine s-o luptu cu mine i m-o doboi, i duu cuul.
Flucuii tucuiu.
Ei, uimu el, ducu m-oi pieluce bolnuv, eu zic cu doltoiul mu
ciede.
125 Nuvc|c i scni(c
Iiu! lucu unul.
Cline! Iucu, eu lus cuul ici, i-ul tuu su lie, mui litute, ducu n-o
zice doltoiul cu-s bolnuv.
Nici nu ispiuvi bine voibu, i din depuituie se uuziiu clopo(eii unei
tiusuii.
Vine, vine, spuseiu c(ivu.
Peste pu(in se opii tiusuiu. Dinti-nsu suii os un om scuit, plinu(,
cu mustu(ile iuse, cu guiu ieitu, cu un bot, nuinte; de-u lungul
uiecliloi cu luvoii(i ncuiun(i(i i scui(i. Puitu puluiie neugiu, nultu,
iedingotu lungu, i n mnu duceu o ludi(u, pe cuie-o (ineu de-un
mnei. Umblu iute-iute, cu pui muiun(i, se ntoiceu lu dieuptu i lu
stngu, puicu l upucuse ume(elile, i ntiebu pe to(i: ,Unde-i piimuiele,
unde-i piimuiele? pnu ce intiu n piimuiie.
Ciobunul se sculu n piciouie i spuse:
Puicu-i un momi(oi.
Flucuii iseiu.
Peste ctevu clipe notuiul iei n uu de stiigu:
Su vie bolnuvii ncouce!
Din plcuii se iupse o mul(ime, cu su se ducu. Bugleu se sculu i
el; c(ivu llucui intiuiu cu dnsul nuuntiu, iui ul(ii iumuseiu n sulu,
lu uu.
Femeile se niiuiu lngu peietele din stngu, buibu(ii lngu cel
din dieuptu; n miloc, lu o musu, doctoiul, piimuiul i notuiul.
Notuiul i clemu pe ind, mui nti pe lemeile cu copii.
Doctoiul le voibeu iepede; de-ubiu i piindeuu cuvintele:
Unde-l douie, unde, unde?
Cnd i uiutu, mpieunu pulmele:
Alu! bine, bine!
Apoi se plecu, se iusuceu, puneu uiecleu lu pieptul i lu sputele copilului,
i toutu viemeu ct uscultu, (ineu oclii nclii; iui cnd iidicu n sus cupul,
i desclideu, clipeu des, cu i cnd i-ui li intiut nti-nii colb.
Dupu ce slieu, se iepezeu lu ludi(u, scoteu cte un piul, l nvuleu
n litie de (iguiu i i-l bugu bolnuvului, cu de-u silu, pe gt.
126 lmi| Cdr|canu
Inglite, nglite, nuucule! Du-i upu, uu, du-i upu!
Cteodutu se spuigeu litiu i umuieulu se mpiutiu n guiu copilului,
cuie ncepeu su uile, de nu se mui uuzeu nici n cei, nici pe pumnt.
Ciobunul se uitu ntins lu doctoi.
Cnd slii cu copiii, cuutu, n oduiu de ulutuii, ctevu lemei; dupu
ce plecuiu ucesteu, veni indul buibu(iloi; upoi, cnd slii i cu
ucetiu, se iidicu, lu uimu, i ciobunul, su vie. Pueu bleg, cu cupul n
os. Lngu uu llucuii se mbinceuu unii pe ul(ii.
Doctoiul se uitu; i iustuinu cupul pe spute, cu su poutu vedeu
lu(u lui Bugleu. Se minunu:
Muie numilu de om! spuse piimuiului. Apoi se ntouise cutie
ciobun: Du' tu ce ui?
Bugleu i muie glusul, iutuci mnu peste tiup, voi puicu su uiute
lu cup, upoi i luu de seumu, duse mnu n puiteu dieuptu, n deeit:
Mu douie stiunic ici, tuie mu douie, domnule doltoi. De-agnc
meig.
Doctoiul se dete mui nupoi, su-l poutu piivi bine, upoi clipi i-i
spuse:
Se poute, se poute. Nu mu uit eu cu eti ct un munte.
Pe uimu l pipui pe sub cumuu; l ntinse pe-o buncu, l ciocuni
i-i zise:
Te tuie uu din cnd n cnd. Oii puicu te mpunge. Hu?
Bugleu nguimu:
Du, uu, cliui uu, domnule doltoi.
Eti bolnuv de mai, buiete, de mui. Dui pentiu ustu n-um doctoiii
cu mine. Tiebuie su-(i iei de lu tig. Ai cu ce? Su-(i duu o nsemnuie.
Du(i-mi, cu eu i mini mu iuped pnu lu Cncarra.
Doctoiul luu un cieion i ncepu su sciie, cu i cum ui li mpuns
litiu. Flucuii ideuu nlundut. Bugleu se plecu peste umuiul doctoiu-
lui i dupu ce ucestu slii de sciis, ce-i veni su lucu din guiu uu, cu
utunci cnd viei su spuiii un copil:
,Cllu!! Doctoiul tiesuii i-l ntiebu:
Ce ui, ce te-u upucut?
127 Nuvc|c i scni(c
Bugleu luu iepede nsemnuieu de pe musu, iui llucuii ncepuiu su
idu cu lolot. Piimuiul (ipu lu ei.
Dui doctoiul se nluiiuse:
Iu stu(i, de ce ide(i, de ce ide(i, nepiicepu(iloi?
Atunci unul mui melengli iuspunse:
Du, idem i noi, c-um pus un iumuug cu ist' de l-u(i cuutut.
Cu el ne-o spus cu n-uie nimicu i c-o su vu-nele.
Doctoiul se iepezi lu ludi(u, o nclise, (ipu cu ieit din min(i:
Plecu(i, nepiicepu(iloi, nuuciloi!
Si iei uluiu.
Biutu bubu, ceu cu cupul, cuie udoimise i se tiezise tocmui ucumu,
se luu dupu el:
Fu-(i pomunu, domnule doltoi... mu omouiu cupul... m-o luut
uu, dinti-o dutu... Puicu m-o lulgeiut.
Dui doctoiul se sui n tiusuiu i plecu.
Bubu iumuse vuicuiindu-se n guiu muie. Atunci Bugleu o luu de
mnu i-i zise iznd, lucnd din ocli lu ceilul(i:
Nu te mui boci, mutuu, cu-(i duu (idulu cuie mi-o lucut-o
mie, su-(i iei doltoiii i su te ungi.
Butinu se nseninu.
Tuci, diugul mutuii!
Iucu zuu. Du' tiebuie su te duci lu Cleutiu, lu spi(uiie, su o luci.
Mu duc, mu duc. Dumnezeu su-(i lungeuscu zilele!
Si butinu luu litiu, o stinse n putiu, o vi n sn i se duse
mul(umitu. Flucuii iumuseiu iznd. Piimuiul se nviteu piintie
oumeni, luguduind su lucu ceicetuie, su le uiute el celoi cu piicinu,
cuie supuiuseiu pe doctoi.
In uimu Bugleu i luu sidilu, dudu llucuiloi ,ziuu bunu i plecu,
louite vesel, lu cumutiul suu, popu Eltimie. Cnd uunse, i suiutu
mnu, i dudu cuul i-i povesti, de-u lii-u-puiul, toutu ntmpluieu.
Slii iznd:
Cicu mu tuie, mu mpunge piin mui. Si eu n-um lost bolnuv de
zilele mele. Cum o su mu mpungu?
128 lmi| Cdr|canu
Popii nu-i pieu plucuse puituieu linului, numui du din cup; dupu
ce mntui ciobunul, i zise:
Oiiicum, tuicu, ucelu-i om cu cuite; ducu (i-o zis cu ui cevu, ui
li uvnd, mui tii?
Tuci, slin(iu-tu, cu eu, cum (i-um spus, n-um lost bolnuv de zilele
mele.
Popu iui clutinu din cup.
Du, i om cu cuite, i om cu nvu(utuiu, tuicu.
Bugleu iumuse pe gnduii; mui stete pu(in, upoi, vuznd cu
puiintelui nu-i pieu plucuse glumu lui, plecu. O luu piin sut. Se ntlni
cu piimuiul.
Su tii cu (i-o coc eu, mui Bugleo, i zise ucestu.
Pui bine, domnule prcmarc, cum o su mu nunglie n mui, cu
eu iup gliougu ustu n douu.
Ai su vezi tu, uscultu ce-(i spun eu!
Si piimuiul, iotolei, cu puluiiu de pslu pe ceulu, se depuitu ncet,
culcnd cu din pod n bocncele cu tulpu giousu de-un deget.
Pe ciobun l opieuu to(i:
Il ucui, Bugleo!
Flucuul puicu sim(eu nevoie su spuie lu to(i cu el iupe gliougu n
douu, cu nu puteu su-l mpungu n mui uu, din senin.
Cum su mu-mpungu, mu?!
Si ideu cu lolot, n glgiii scuite, de iusunu uli(u.
Cutie seuiu iei din sut i luu diumul spie stnu.
Cnd uunse, oile eiuu n stiungu, ceilul(i ciobuni stuteuu pe
scuunuele sputuiiului i mulgeuu. Bugleu i uzvili cuciulu pe ceulu
i stiigu: ,Cu gline!, upoi se uezu i dnsul n ind cu ceilul(i, luu o
cupu i buu, nsetut, luptele dinti-nsu.
Apoi ntouise cupul:
Mu, n Steuiel o lost uzi doltoiu.
Ciobunii mulgeuu nuinte.
Auzi(i voi, o lost doltoiul n Steuiel... Du' (i l-um ucut eu!
Ciobunii lusuiu din muls. Bugleu uimu:
129 Nuvc|c i scni(c
Cu venise oumenii lu dnsul cu lu biseiicu. Si eu le-um zis: ,Mu,
doltoiu nu tie nimicu... El i pe mine m-o gusi bolnuv... Si-um pus
iumuug cu m-o gusi.
Apoi Bugleu povesti toutu ntmpluieu i ncleie:
Su-l li vuzut cum mu suceu, cum mu bocuneu, i du meieu: ,Cu
mu mpunge, cu mu tuie piin mui.
Ceilul(i se puseiu pe is. Dui buciul le lucu semn.
Hui, cu-nnoptum.
Oile intiuu pe ind piin desclizutuiile sputuiiului. Luptele cudeu
n cupele din gule(i, suiind n stiopi ulbi i muiun(i, cu i cum lieibeu.
Ciobunii gliuu, osteni(i.
Deusupiu muntelui, deusupiu biuziloi negii, lunu i nclegu tuitu
ei de ceuiu. De undevu, depuite, iusunu un bucium. Bugleu zise:
He-le, ist de buciumu i Unguieunu, i Joi de pe Onoliei.
Se sculu, se scutuiu su-i ulunge gnduiile cuie puicu-l cupiinseseiu,
se duse lu aripa oi|or, nti-o colibu, unde doimeu dnsul, luu buciumul
i sullu pielung. Sunetul se mpiutie depuite, depuite, luiindu-se
din munte n munte.
Dui cum sullu uu, deodutu i se puiu lui Bugleu cu-l tuie piin deeit,
n dieuptu. Lusu iepede buciumul i se upucu de miloc:
Mui, ul diucului!
Apoi veni n stnu. Ceilul(i stiecuiuu luptele n buduie.
Bugleu nu-i puteu (ine voibu n guiu:
A(i uuzit, cicu-s bolnuv de mui!
Tovuiuii lui iui iseiu.
Si liindcu-n ziuu ustu eiu slobod, se duse nti-un col( su steu, dui
puicu sim(i din nou o mpunsutuiu, n ucelui loc; se liecu i, piintie
din(i, i scupu iui miiuieu:
Mui, ul diucului!
Stete ce stete, upoi se duse n colibu lui i se culcu. Adoimi iepede,
dui visu uit. Se luceu cu se ntlnise n munte cu o dilunie uiiciousu,
un lel de muimu(u cu unglii lungi i uscu(ite. Cum l zuii, se i iepezi
lu dnsul; dui el o cupiinse n biu(e, o stinse voinicete, leiindu-i
130 lmi| Cdr|canu
clicu, se iostogoliiu pe iuibu, i lu uimu o dovedi. Dui cum se
zvicoleuu os, diluniu i nlipse ungliile n deeit, n dieuptu. Se
sculu usudut, tiugndu-i sulletul, cu i cum s-ui li luptut nti-udevui.
Il duieu stiunic n puiteu dieuptu. Bugleu se iidicu n piciouie, se
liecu lu ocli, upoi de dutu uceustu spuse tuie, nluiiut:
Mui, ul diucului!
Si iei din colibu. Lunu puicu nciemenise diept n cietetul stnii.
Dinuuntiu se uuzeu iusulletul oiloi. Ciobunul se coboi n vule, se duse
lu ipot su beu upu; izvoiul cuigeu iepezit; n butuiu lunii, puicu eiu
de lupte. Ruceulu upei l mui dezmetici. Dui duieieu o sim(eu ucum
desluit: puicu-l mpungeu un uc. Se ntouise i se culcu iui.
Duieieu l (inu i u douu i u tieu zi. Il (ineu ntiunu.
Ciobunii, cuioiu lu uimu uimei le spuse, l ideuu:
|i-o intiut n cup cu lu muieii. Ai slubit, piostule. Ai viut su-(i
bu(i oc de doltoi, i te-o mncut dnsul liipt.
Buciul butin l butu pe spute:
Odutu i-odutu tot tiebuiu su (i se mplineuscu: pieu ciedeui i
tu lumeu pioustu.
Bugleu i uduceu ucumu uminte meieu de cuvintele popii Eltimie:
,Ai li uvnd cevu ducu (i-o spus... Acelu-i om cu cuite. Pe zi ce tieceu,
slubeu mui tuie; se sileu su (ie nti-nsul tot ce-i lulgeiu piin minte, su
nu mui spuie nimunui nimic. De multe oii vioiu su se iu cu ultcevu,
ideu, dui cnd ciedeu cu u scuput, deodutu ucul l mpungeu; utunci
se nluiiu, i veneu su se uzvile cu cupul n os nti-o piupustie.
Cu su se ntouicu n sut, nici nu se gndise. Cum uveu su deu ocli
cu llucuii? Dui nti-o bunu zi, iuzbit, lusu iuineu lu o puite i se coboi
din munte.
Cnd l vuzuiu llucuii, upioupe nu-l mui cunoscuiu. Unii se uituiu
ngiiu(i lu dnsul, ul(ii ideuu pe uscuns, cuci tot le eiu liicu.
Bugleu voibeu cu cupul plecut:
Du, pesemne cu tot eium eu bolnuv. O lost nti-un ceus iuu
glumu.
Piimuiul, cnd uuzi, veni nti-un iusullet su-l vudu.
131 Nuvc|c i scni(c
Ei, Bugleo, vuzui pe diucul?
Ciobunul tucu. De-ubiu tiecuse o lunu i umutute de lu ntmplu-
ieu lui. Piimuiului i se lucu ouiecum milu:
Vino mine, cu tiece iui domnul doltoi pe-uici. Cu su-l mpucum,
um lost de putiu oii lu dnsul, lu rccdin(ic. Cu uleiguu bie(ii oumeni
pnu ucolo, lu el, din piicinu tu.
Bugleu se duse lu popu, su mie noupteu; ucestu l boscoiodi:
Vezi, buiete, cu Dumnezeu i cu nvu(utuiu, cuie tot dnsul ne-
o du, su nu te pui. Iucu ce-ui pu(it. Stui i te odilnete, i mine
dimineu(u, lu doltoi, tuicu! Su te iogi cu luciimile n ocli, su-(i deu cevu,
su te puie pe piciouie, cum ui lost.
A douu zi dimineu(u, cnd uunse lu piimuiie, doctoiul i venise,
cuutuse upioupe pe to(i, mui uveu vieo doi-tiei.
Flucuii se stinseiu su vudu pe Bugleu, cuie iumuse pu(in n sulu
pnu ce se ispiuvi cu ceilul(i, upoi intiu i dnsul, smeiit.
Piimuiul voibi ncet cevu doctoiului lu uiecle; ucestu se uitu lu
llucuu, clipi, i upiopie pulmele bucuios, upoi zise:
Au! Ei, tot te pieluci, litute? Iu ntinde-te ici.
Ciobunul se ntinse pe buncu, doctoiul i iidicu, peste cup, cumuu,
l ciocuni, l cuutu ndelung, upoi nul(u cupul.
Te-ui uns cu doctoiiu ce (i-um dut?
Bugleu de-ubiu nguimu:
Nu, suiut mnu.
Doctoiul lucu o micuie, cu i cnd ui li viut su-i deu o pulmu,
stimbu din nus, l mui ciocuni, mui sus, mui os, upoi se ntouise cutie
piimui:
Vezi-l? Atunci o li lost bolnuv, ducu i-um spus; dui ucum n-uie
nimic, nimic; i teului.
Flucuii se uituiu cu guiu cuscutu unii lu ul(ii.
Bugleu ncepu su se vuite.
Mu mpunge, uu, cu o sulu... Nici nu pot doimi.
Doctoiul l ciocuni n liunte:
|i-u intiut n cup, (i-u intiut n cup! Ce uveui utunceu nu mui ui
ucumu; su munnci bine i su nu te gndeti lu boulu, nuucule!
132 lmi| Cdr|canu
Bugleu puicu se mui nseninu o clipu, upoi iui ncepu su se vuicuie.
Doctoiul, luiios, clipi iepede, luu un piul de clininu, l vuisu nti-
un pului cu pu(inu upu i i-l ntinse.
Nu, beu ustu, su nu te duci uu... cu mnu goulu.
Ciobunul buu i se o(ui cu de mouite:
Nu mui sunt eu om de-ucum! zise el.
Doctoiul nclise cutiu, mui voibi, iustit, cu piimuiul, i poini. Dui
cnd vioi su iusu din oduie, deodutu se iepezi pe uu o bubu cu o
guinu subsuouiu bubu ceeu cu duieie de cup. Cum l vuzu pe doctoi,
i ntinse guinu i-i uiuncu iepede un potop de mul(umiii:
Dumnezeu su-(i deie sunutute, sulle(ele, su tiuiuti o sutu de
uni, su nu mui mbutineti dinti-uttu, cu mi-ui scuput zilele.
Doctoiul se opii, i zbici lu(u iuiu nemul(umit, se uitu lu eu i,
dupu ce se gndi pu(in, i zise:
Du, du, mi uduc uminte de tine, dui... Eium supuiut i nu (i-um
dut nimic.
Pe clipul bubei tiecu o luminu de zmbet, upoi uimu iepede:
Nu mi-ui dut, dui tot din (idulu dumitule se cleumu cu m-um
vindecut, cu mi-o dut-o ciobunul istu, de-um lucut ulilie lu Cleutiu. Si
cum m-um uns lu tmple, cu mnu mi-o luut duieieu. Iucu uu, cu
mnu...
Doctoiul nu-i dete vieme su ispiuveuscu, se stimbu giozuv, o
mbinci lu o puite i iei stiignd ct l (ineu guiu:
Aistu-i un sut de nuuci, domnule, un sut de nuuci!
FURNICA
In mululuuu Tutuiuiloi to(i l cunoteuu pe Ion Cululeu. Nuscut
i ciescut ucolo, tiuind cincizeci de uni n ii numui pe locul ucelu,
nici nu puteu li ultlel. Copiii, de lu vistu de upte uni, cnd piindeuu
su nve(e cuite, pe lngu coulu, mui tiuu unde-i biseiicu i cusu lui
Cululeu; iui biseiicu eiu mui gieu de nimeiit dect cusu(u moneugu-
lui. Dinti-un boideiu piizuiit, locuin(u Cululetiloi lu-nceput, ustuzi
moneugul cludise, din muncu lui, putiu odui(e, cu peie(ii mbiucu(i
pe dinuluiu nti-o peideu de iedeiu cuie llutuiu lu ceu mui micu butuie
u vntului, cu un luld de steug. Si cum eiu pe un vil de dmb, din
oiice puite u Tutuiuiloi puteui piivi diept n ogiudu lui Cululeu.
Lu nceput Cululeu u lost puiuclisei un ii ntieg de uni, upoi, lu
butine(e, s-u lusut, i ucum stuteu su se odilneuscu. Om scuit,
ciolunos, puitu mustu(ile iuse i, cum eiu spn, mui nu i se cunoteuu
nici spincenele. Numui oclii ulbutii i totdeuunu speiiu(i mpiutiuu
cevu neobinuit peste lu(u lui. Eiu moiocunos, iui intiu n voibu cu
cinevu, i utunci douu-tiei voibe de sclimbu, uttu, n poiti(u, upoi
iepede se tiugeu, cu uiiciul, n ogiudu lui. De cte oii tieceui pe lu
dnsul, l vedeui, piintie puimuclc, stnd pe vilul piciouieloi, piivind
vieo llouie din giudinu, suu lu vieo guinu ce scuimu. Astu eiu putimu
lui Cululeu: su piiveuscu, su se uite cu de-umununtul i ndelung lu
cte cevu putimu omului cuie tiuiete singui i uie iuguz su vudu i
su gndeuscu.
Stuteu ceusuii ntiegi n lu(u unui tiundulii suu u unei guioule.
Stiu liecuie llouie cnd s-u deslucut din boboc i upioupe vedeu
ciescnd oiice tulpinu din giudinu lui. Uimuieu cu oclii lui iotunzi
toute vietu(ile din ogiudu: tiu cu guinu Bogletu nu se ouu lu un loc
134 lmi| Cdr|canu
cu celelulte, cuci o pndeu Suiu, o nudoleuncu pestii(u lu pene, i o
ciupeu de cieustu pnu i-o nsngeiu, de uceeu o lusu su se ouu lngu
guid, nti-o tulu de biustuii, iui iuinu, n pod, dupu loin. Cunoteu
piicinu dumuniei dintie cinele lui i cel ul vecinului. Nu eiu liunzu
cuie su cudu, nu eiu cieungu cuie su se usuce, luiu cu moneugul su
nu se ntiebe i su nu ceiceteze cum i ce lel se ntmpluse luciul.
Si din piicinu ustu i tiuu cu to(i de liicu. Mui cu seumu de lu
ntmpluieu cu bunii lui Almuu. Acestuiu i se luiuse nite puiule,
tot ce stinsese i el o viu(u ntieugu, vieo douu-tiei sute de lei. S-u
plns bietul om lu to(i, i uttu eiu de umuit, c-u venit i lu Cululeu
su-i spuie. Cululeu l-u uscultut, i pe uimu i-u voibit uu, cu din senin:
Stii cu pe Aiglii l-um vuzut cumpuind ieii o guinu?
Almuul iumuse cu guiu cuscutu: ce-i voibeu el, i ce-i iuspundeu
moneugul? Dui ucestu uduugu:
Si de ziuu lui u lucut clel stiunic.
Cum Almuu stuteu tot cu picut din cei, Cululeu dudu mui de-u
dieptul:
Du, cnd munnci o viu(u-ntieugu boi cu tii, i sui deodutu lu
cioibu de guinu... Apoi se lepudu: Du, eu nu zic... Numui (i-um spus,
cu omul, ducu uie ocli, tiebuie su vudu.
Pugubuul u-n(eles, u ceicetut i u gusit ce mui iumusese din buni
lu Aiglii.
Inti-o vuiu, cum butinul uimuieu cu piiviieu o gngunie ieitu lu
luminu, cu su vudu lu iuducinu cuiei lloii i-o li uvnd cuibul i su i-l
stipeuscu, l stiigu lu zupluz un buietun, unul Ilie Tiusneu, sciiitoiu
lu peicep(ie:
Mo Cululeu, mo Cululeu!
Moneugul nu se micu, dui, lu uimu uimei, dupu ce dete de locul
gnguniei, ntouise cupul i ntiebu:
Ce-i?
Apoi... Du! (i-u voibi cevu.
Zi!
Vin-uici!
135 Nuvc|c i scni(c
Ei! cu multe-(i mui tiebuie!
Si butinul coboi ncetioi pnu lngu buietun.
Ce-i?
Mo Cululeu, (i-u spune cevu, du'... Su nu te supeii.
Du' zi odutu, buiete.
Uite ce-i: pe Smuiundu, pe vuiu-meu, iui u ulungut-o buibutu-
suu. A butut-o i-u gonit-o din cusu. Slutuiete-l i dumneutu, mo
Cululeu, poute-o piimi-o, c-u butut-o degeubu.
Cum voibeuu uu, numui iutu i lemeiu, Smuiundu. Si, cum uuzise
cele ctevu cuvinte din guiu, i duse pestelcu lu ocli i ncepu su
spuie, piintie sugli(uii de plns:
Degeubu; cu nici mouitu nu-i mui intiu n cusu. Dupu ce-i teise
oclii, cu su deu loc celuilult ind de luciimi, uimu: Mui bine m-oi vi
slugu undevu, su-mi ctig o bucutu de pine, s-o pot mncu luiu
butui... Iucu, te-oi slui pe dumneutu, mo Cululeu. Zuu te-oi slui,
numui pe mncuie.
Moneugul tiesuii, musuiu lemeiu din cup pnu-n piciouie, i piivi
iocliu i i se puiu cuiutu; polcu(u puicu nu-i eiu piinsu n uce, cu lu
cele lenee, eiu ncleiutu n nustuii; n piciouie, puntoli.
Repede, cu nti-o sclipiie, i tiecu pe dinuinte butinului toutu viu(u
lui de singuiutic.
Tiebuiu su se gndeuscu.
Uite ce e, zise, n sliit, vino mine pe lu mine, i-om vedeu,
om vedeu...
Buietunul i lemeiu plecuiu, iui butinul se duse n cusu, luu un
cu(it i se ntouise n giudinu, su supe lu tulpinu iozetei unde se dusese
cliltiii(u. Cum supu, neiubdutoi su deu mui iepede de igunie, deodutu
i uduse uminte de lemeie. Si, cum dezgiopu (uinu, uu i dezgiopu
n minte tiecutul lui, viu(u lui singuiuticu, petiecutu uici, ntie c(ivu
peie(i. Du, eiu butin, se sim(eu mui slub, i-ui li piins bine tovuiuiu
unei liin(e; i, totui, cnd se gndeu su mui umestece ncu pe cinevu
n tiebuiile i n meisul tiuiului zilnic, puicu se cutiemuiu. De cnd
136 lmi| Cdr|canu
eiu pe pumnt, i duceu iostul singui; de ce s-ui lenevi tocmui lu
sliit? Dui luciimile lemeii i muiuu inimu...
Dudu de cuibul cliltiii(ei, nti-o mpletituiu cu de cl(i, tocmui lu
iuducinu lloiii. Din cuib ieiiu iepede douu gngunii, pe cuie Cululeu
le iostogoli cu limbu cu(itului n pului. Si se gndi: ducu i uiciunile
usteu tiuiesc mpieunu i se pot n(elege, udicu de ce n-ui nceicu i
el, cu-i om cu udecutu ntieugu, putnd upiopiu ce-i bine, nlutuiu
ce-i iuu. Apoi se uitu n pului. Su le omouie? Se cutiemuiu de scibu.
Stiubutu ogiudu, desclise poiti(u din lund i, ieind pe locul pustiu
de din dosul cusei, se duse pe muigineu ipei i uiuncu gnguniile n
lundul ei.
Au!
Apoi mui meiemetisi un peiete, nclise pusuiile mui deieme i,
liindcu sim(i un ungli n dieuptu, se culcu cum nseiuse. Peste noupte
i lu cum iuu. Aveu lieibin(eulu. Se sculu, bbi pe ntuneiic, su cuute
o lumie, su-i lucu limonudu. Voibeu singui:
Ducu ui li cinevu su mu ngiieuscu, nu m-u nucui uu.
Pentiu ntiui dutu i venise gndul ucestu. De cnd tiu cu ui
puteu su uibu un uutoi, puicu i mui slubise lotuiieu de pnu ucum
n viu(u.
A douu zi dimineu(u, cnd veni lemeiu, o ntiebu:
Du' buibutu-tuu ce-o su zicu?
Ce su zicu?
Il ui cu cununie?
Nu.
Apoi utunci iumi, su lii lemeie lu locul tuu, su-(i vezi de tieubu,
i-o su lie bine.
Inti-o lunu de zile, Smuiundu se depiinsese i cu cusu, i cu pusuiile,
i cu lloiile cu toute obiceiuiile stupnu-suu. Cum tiu pu(inu cuite,
i (ineu socoteulu de cleltuielile zilnice; iui diept iusplutu puituiii
ucesteiu, Cululeu o puneu cu el lu musu.
Se depiinseseiu uu de bine unul cu ultul cu toute tiebuiile eiuu
pe mnu lemeii, iui moneugul i vedeu numui de lloiile lui.
137 Nuvc|c i scni(c
Inti-o seuiu, cum dupu vieo opt luni, cum stuteuu n ceiduc,
butinul i voibi iui, uezut:
Ascultu, Smuiundo! Tu eti lemeie luinicu i bunu. Mi-ui ngiiit
cusu, i pe mine, i m-ui mul(umit totdeuunu. Cu i mine, n-ui pe nimeni
n lume. Eu s butin, mine-poimine mu duc. Cui iumne tot ce-um
ugonisit?
Femeiu piiveu diept nuinteu ei; puicu n(elegeu ce uveu su uimeze
n voibu butinului.
Cui iumn toute usteu? |i le-u lusu (ie... du' vezi, cu su lie n
iegulu toute, ui tiebui su-mi lii nevustu, i sunt butin... iui lumeu i
bute oc de oumeni... Ai vieu?
Femeiu iuspunse scuit, cuvntul piegutit mui dinuinte:
Du.
Spusese voibu ustu cu oiicuie ultu, o voibu cuie (i-ui li udus un
pului cu vin cnd (i-e sete de upu, o liunzu cnd ui vieu o llouie, i
totui o voibu cuie, oiiicum, mul(umete, cel pu(in, ducu nu poute
du leiiciieu.
Cnd uuziiu tutuiuenii cu se nsouiu Cululeu, mul(i uu is, ul(ii
uu dut din umeii nu eiu tieubu loi , iui unii i-uu dut i dieptute.
Nuntu s-u i lucut nti-o duminicu, ucusu, numui cu popu, c(ivu oumeni
i vuiul Smuiundei. Si u tiecut i ustu; luciuiile uu intiut iui n vudul loi.
Nimic nu se sclimbu n cusu lui Cululeu; uttu doui cu n locul
oduii de culcuie u Smuiundei se lucu un lel de suliugeiie. Piotivnic
obiceiului de pnu ucum, lu musu veneu de douu-tiei oii pe suptumnu
vuiul lemeii. Cum toutu gospoduiiu eiu n minile Smuiundei, butinul
se plimbu de colo pnu colo, uitndu-se cu de-umununtul, cum uveu
obiceiul, lu toute. Smuiundu puicu mui ntineiise, i sclimbuieu uceustu
nu scupuse ocliului buibutului ei. Inti-o lunu se nvioiuse. Cululeu
sim(eu o bucuiie uscunsu, de cuie nu-i dudeu bine seumu; eiu
mul(umit cu putuse su mite cevu n sulletul umuit, odiniouiu, ul
lemeii.
Inti-o seuiu, eiu piin uugust, Cululeu ntiziuse lu vie, un petic
de vie ce uveu lu deul, nu tocmui depuite; buietunul, vuiul Smuiundei,
138 lmi| Cdr|canu
iumusese su munnce cu dnsu. Si cum du su se ducu, se sculu n
piciouie i se upiopie de nevustu lui Cululeu:
Zi, tot nu viei?
Nu.
Flucuul o upucu de umeii i o ntouise bine spie el:
Uitu-te lu mine. Nu?
Nu.
Ei, ustu-i!
Si se uplecu iepede i suiutu lemeiu upusut pe buze.
Femeiu nu s-u leiit; vuiu-suu s-u dus, iui dnsu u iumus cu cupul
n mini, cu ume(itu. De mult se mpotiiveu putimii ucesteiu, dui vedeu
bine cu se sliise, tiebuiu su cudu, tocmui ucum, cnd i leguse viu(u
n lu(u lui Dumnezeu de un ultul.
Pe dium, buietunul se ntlni cu butinul. Cu i cum s-ui li tiut
vinovut lu(u de el, l ocoli. Cululeu bugu de seumu. De ultlel, mui
demult puicu puituieu tnuiului ustuiu nu-i cum pluceu. Cnd intiu
n oduie, gusi pe Smuiundu tot uu, cu lu(u n pulme.
Se duse iepede lngu eu, o mngie:
Ce ui, Smuiundo, ce ui?
Se uitu diept n oclii ei i o vuzu plnsu. Ii spuse deodutu:
Ascultu, (i-u udus vieo veste ieu. Su tii, su nu-l mui vud pe
uiceu. Su nu-l mui vud. Nu-mi pluce puituieu lui!
Femeiu tiesuii, se iidicu iepede, i dudu puiul n sus, pe liunte, i
sclimbnd voibu:
Ce mui e pe lu vie, moule?
Tot ,moule i ziceu lui Cululeu.
Butinul, cuiuiu de mult ncu nu-i mui pluceu su-i zicu ustlel, se
lotui su-i spuie, dui se opii ndutu, iuinut.
Iuinu tiecu iepede; piimuvuiu se pieguteu su uducu iuiui ,moului
bucuiiu lloiiloi.
Luciuiile nu suleiiseiu ultu sclimbuie dect cu Ilie Tiusneu veneu
ucum mui iui, cu-i spusese Smuiundu. Iui n uimu butinul i-o tuiuse
de tot:
Iu uscultu, omule, cusu n-ui? N-ui i tu ce munci?
139 Nuvc|c i scni(c
Buietunul scini din din(i, se duse n oduie, clipuiile su-i ieie o
legutuiu, se uitu pe leieustiu, su vudu nu cumvu Cululeu vine dupu
el, i, zuiindu-l tot ucolo, plecut deusupiu unui stiut cu lloii, voibi
iepezit Smuiundei:
De-ucu nu mui pot veni pe uici. Si o luu n biu(e. Apoi, cu glusul
stins: Vino tu pe lu mine.
Femeiu se zbuteu; zise:
Nu pot.
Su vii!
Femeiu tucu, i buiutul iei pe pouitu cu o luitunu...
Odutu, stuteuu uluiu, n lu(u cusei, pe o buncu; Cululeu i uduse
uminte:
Smuiundu! n-um pus luimutuiu de pine luinicii mele.
Si plecu n cusu. De o suptumnu n ii, o luinicu veneu pe musu
ulbu de lemn su-i cuute liunu. Inti i-nti, cnd o vuzu lugind cu
picioiuele ei muiunte pe lemnul geluit cuiut, Cululeu, temndu-se
cu uu nuvulit luinicile n dulce(i, se iepezi lu dulup.
Acolo nu vuzu vici unu, i cum se ntoiceu s-o piindu s-o zvile
uluiu, bugu de seumu cu luinicu umlluse o luimutuiu de couu i o duceu
giubitu spie uscunzutouieu ei. Moneugul o lusu utunci i o piivi pnu
se lucu nevuzutu, cu couu cu tot, sub lu(u mesei. A douu zi o vuzu din
nou, cuutnd iute, micndu-i cele tiei bucu(i ule tiupului ei, cu tiei
muigele niiute; dui liindcu musu eiu teuisu, Cululeu i zvili el o
bucu(icu de miez. Fuinicu o luu i se duse. A tieiu zi clemu i pe
Smuiundu su vudu luciul ucestu i, de o suptumnu n ii, n liecuie
zi, dimineu(u i seuiu, liuneu gnguniu. Astu-seuiu o uituse.
Cnd se ntouise din nou n ceiduc, Cululeu zmbeu mul(umit; zise:
Mu uteptu!
I-ui dut?
Butinul se plecu, i-n tuinu:
Clici ce?
Ce?
Cozonuc, cozonuc.
140 lmi| Cdr|canu
Si piinseiu su idu!
Peste douu zile veneu Putele. Eiu culd i-o seuiu linititu. Depuite
tuie, deuluiile vioiii puieuu cu se topeuu n uei, i-ncetul cu-ncetul nu
se mui zuiiiu. Se lusu noupteu. Zuizuiii nlloiiseiu, i miiosul lloiiloi
loi, miiosul iozeteloi i-ul zuinucudeleloi se mpiutiu udoimitoi.
Femeiu se gndeu cu mul(umiie lu viu(u ei tilnitu, ulutuieu de omul
ucestu butin, cuie se puituse pnu ucum cu dnsu cu un tutu. Si
totui puicu-i veneu su plngu. De ce? In pieptul ei sim(eu uu cu un
vul cuie se iidicu iepede de lu inimu spie gt, spie sulletul ei, i o
clinuiu puicu, o nubueu. Si cum i upusu pieptul luiu de voie cu
mnu, luciimile i izvoiiu din ocli i ncepu su plngu cu sugli(uii.
Butinul se iepezi spie dnsu. Ii luu cupul n mini, l ulintu cu pe
ul unui copil, o legunu, cupiins de mlniie:
Ce ui? Ce (i-e, Smuiundo? |i-e iuu? Eti bolnuvu cumvu?
Femeiu iuspunse piintie suspine:
Nimic, nu-i nimic. Nu tiu de ce m-um necut, deodutu.
Apoi uu iumus tucu(i...
Smuiundu tneu. Butinul nu-i vedeu cupul. Nu tiu ce uie lemeiu.
Aduse un doctoi, ucestu se uitu zmbitoi lu umndoi i-i nciedin(u cu
nu-i nimic:
Boulele usteu i gusesc leucul.
Cululeu cumpuni voibele uceste; upoi, n minteu lui, depiinsu su
upiopie i su cntuieuscu toute, puicu se lucu luminu. Puse n legutuiu
ndepuituieu lui Ilie cu tniieu lemeii. Ouie nu se iubeuu? Si-ntiui
dutu i dete seumu cu-n sulletul lui eiu cevu mui mult dect iubiieu
unui tutu. O iubeu. Lui Cululeu i eiu puicu iuine su se gndeuscu lu
ustu, i bunuiu singui, udunu utteu dovezi potiivnice cu su-i scoutu
din minte ciedin(u ustu, i totui sulletul ieeu biiuitoi. O ciudu giozuvu
l cupiinse mpotiivu slubiciunii lui i-mpotiivu lui Ilie.
In seuiu uceeu se plimbu mult, singui, piin ogiudu, pnu l stiigu
nevustu:
Moule, e iucouie. Intiu nuuntiu!
Inti-o zi Smuiundu se dusese dupu nite tiguieli i nu se ntouise
141 Nuvc|c i scni(c
dect seuiu, tiziu. Butinul o uteptuse neustmpuiut, n pouitu, i
cum o vuzu:
Unde-ui lost?
In tig.
De-utunceu? De lu pinz? Hm!
Si din clipu uceeu butinul o uimuii upioupe pus cu pus.
Inti-o duminicu eiuu umndoi n giudinu, Cululeu cu lloiile lui,
Smuiundu lu puimuclc. Cum cuiu(u o iozetu de ctevu liunze uscute,
moului i se puiu cu nevustu-su voibete cu cinevu. Intouise cupul
eiu Ilie; buietunul, vesel, l stiigu:
Ce luci, mo Cululeu?
Iui lemeiu se depuitu iepede i o luu spie cusu. Butinul moimui:
Bine!
Apoi ntouise sputele. Dui lusu stiutul cu lloii i veni i el n oduie.
Cnd intiu, i se puiu cu lemeiu, cuie nu se uteptuse su-l vudu, lucuse
o micuie de miiuie. Zupucitu, Smuiundu nciemeni lu cuputul mesei
unde o gusise. Butinul o ntiebu:
Ce luceui?
Femeiu iumuse o clipu luiu su iuspundu, upoi, uiuncndu-i oclii
pe musu:
Uite, mu uitum cu u ieit iui luinicu.
Butinul ciezu; ncepu su piiveuscu i el. Fuinicu stu n milocul
mesei, cuutnd puicu luimutuiu obinuitu.
Smuiundu iei su-i vudu de tiebuii, iui butinul iupse o bucu(icu
de miez i-l uiuncu. Apoi se uitu cu muie buguie de seumu. Fuinicu
upucu luimutuiu i ncepu su o tiugu, cu pe celelulte, spie cuputul
mesei. Atunci, ubsoibit n uimuiiieu ei, cuutu su vudu unde o su se
ducu. Fuinicu se coboi, uouiu. Cululeu se lusu pe vilul piciouieloi
su se uite, i deodutu oclii i se opiiiu pe un petic de litie stiecuiut
ntie lu(u de lemn i stingliu ce legu piciouiele mesei. Butinul uitu
luinicu, tiuse litiu mototolitu, vitu iepede, lu ntmpluie, n
uscunzutouieu ei, i luu ocleluiii i se duse lngu leieustiu su citeuscu:
,Tc-am arcprar iar joi. uc cc n-ai vcnir? Pdndcrc moncagu| cdnd
142 lmi| Cdr|canu
s-o ducc |a vic. Ori (i s-a |dcur mi|d dc c|?"
Sciisouieu eiu de lu Ilie, i cunoteu sciisul. Butinul ncepu su
tiemuie, upoi cuzu, moule, pe scuun. Viusuzicu, nu se neluse. Se
iubeuu. Atunceu, cnd u ntiziut, dnsu lu Ilie lusese. Si ucum u lost
de uuns numui o clipu cu su-i i stiecouie bile(elul. O uiu giozuvu l
cupiinse mpotiivu omului uceluiu cuie-i udusese lemeiu uceustu n
cusu i cuie ucumu i sluimu viu(u. Cine-l pusese su o ieie, su o culeugu
de pe diumuii?
Smuiundu intiu. Cnd vuzu pe moneug stnd pe scuun, lu cuputul
mesei, se uitu ngiiutu.
Cululeu ncepu, necndu-se puicu:
Smuiundu, o su mu duc lu vie.
Femeiu se piinse, ntiebu giubitu:
Cnd, moule?
Butinul se sculu, cu oclii iutuci(i.
Astuzi, cu su te po(i duce mui degiubu lu Ilie.
Femeiu nciemeni. Dui luiiu cupiinse pe butin. Se iepezi lu
nevustu-su i o upucu de mini, stingndu-i-le:
Astuzi, ustuzi, ucumu, cu su te duci lu Ilie. Auzi?... Ai uscuns
litiu, dui um gsit-o. Mi-u scoc-o Dumnezeu nuinte... Hui, du-te lu
Ilie ul tuu.
Smuiundu cuzu n genuncli.
Moule!
Dui butinul o lovi, iucneu cu scos din min(i:
Su te duci din cusu meu. Su te duci! Si ncepu s-o mbinceuscu:
Acum, n clipu ustu cliui.
Femeiu se piuvuli pe podele, butinul o mpinse deznududuit spie uu:
Aluiu, uluiu! Ticulouso!
Cnd se dezmetici bine, se tiezi singui. Smuiundu se dusese.
Cululeu iutuci piin toute oduile, cuutnd. Ii veneu su meuigu su o
uducu, s-o ieite. Si iuiui se nlinu. O iuine l cupiinse: ce vu zice
lumeu? Apoi deznudedeu l doboi.
Seuiu se lusu iece. Se culcu mbiucut. Adoimi iepede i uvu vise
143 Nuvc|c i scni(c
giozuve. Puieu cu dupu un dium lung i gieu, ostenit, se uezuse lu
poulele unui munte. Un munte negiu, luiu lii de iuibu, luiu un copuc.
Si cum piiveu spie nul(imeu ntunecutu de pumnt, deodutu uceustu
ncepu su se clutine, su se mite. Fiecuie bulguie de (uinu piindeu
viu(u, miuiu n giumudu nultu pnu lu cei. Si, cu piin luimec, mi-
liounele de liie de (uinu se ievuisuiu, mpiutiindu-se potop mpieui,
ucopeiindu-l, nubuindu-l i pe dnsul cu desuviiie. Apuindu-se,
cuutnd su scupe, de-ubiu utunceu bugu de seumu cu toute ucele eiuu
luinici. Se tiezi ngiozit.
Se odilni pu(in pe muigineu putului. Apoi se duse de desclise le-
ieustiu. Aeiul iece ul nop(ii l dezmetici; ntieugu ntmpluie i se des-
luuiu n minte. Si gndul i se opii cu nduiutnicie lu luinicu uceeu
cuie-l pusese pe uimu nelegiuiiii lemeii lui.
O uiu nebuneuscu l piinse mpotiivu gnguniei cuie lusese tiimisu,
cu un dul iuu, su-i tulbuie liniteu. Se sculu i se duse lngu musu.
Dimineu(u i vuisu luminu piin ocliuiile geumuiiloi. Butinul
uteptu cu oclii muii, cu-n pieumu unui dumun. Si deodutu, n iuzu
de souie ce se uteineu pe musu, colo, n cuput, zuii luinicu uleignd
uouiu, su-i cuute luimutuiu.
Butinul se sculu n piciouie, iidicu pulmu i, cnd gnguniu se
opii, iscoditouie, n milocul mesei, Cululeu i iepezi mnu cu uttu
puteie, cu se clutinu sticluiiu pe poli(u. Sub lovituiu giozuvu, luinicu
se lucu unu cu lemnul. Apoi, iutucit, Cululeu umblu piintie nite luzi,
gusi o linglie i tiecu n cumuiu.
...Tocmui spie seuiu, Smuiundu veni su-i cudu n genuncli, dui din
piug bugu de seumu cu n uu cumuiii se vedeuu piciouiele butinului,
pnu lu genuncli, utinnd n uei. Si, ngiozitu, se iepezi n ogiudu:
Suii(i, cu s-u spnzuiut moul!
144 lmi| Cdr|canu
Din volumul
NUCUL LUI ODOBAC
(1910)
NUCUL LUI ODOBAC
Sutul Aii(eni e uezut nti-o vuguunu; cusele lui muiun(ele i ulbe,
glemuite unu-nti-ultu, se vud, de pe muclile deuluiiloi dimpieui, cu
nite ouu nti-un cuibui. Pumntul Aii(eniloi e nisipos i steip; iuibu
ciete utt de iuiu, nct, n loc su ndulceuscu vedeieu, puteuzu, cu o
pecingine, lu(u gulbenu u locului. Doi-tiei copuci se nul(u, istovi(i, cu
ciengile iuie, cu liunzele stiuvezii, cuie utein pe os, vuiu n umiuzu,
o umbiu destiumutu, ce muiete i mui mult seteu de iucouie.
Dui, cu luciu de nen(eles, cu o minune, se iidicu pe deulul lutos i
steip dinspie iusuiit un nuc stiunic, butin, de ctevu sute de uni,
copuc lucom, cuie suge puicu tot sucul locului dimpieui piin miile
de iuducini ule cuioi vi(e nu mui ncup sub pumnt i ies, su utine
despletite, cu nite cozi, uluiu. Din tiuncliul gios su nu-l cupiindu
tiei oumeni, muncit, ntois i nciemenit cu nti-un spusm, se desluc
douu iumuii vnouse, ce meig, ncletute cu nite biu(e, pnu sus,
upoi deodutu se izbesc unu pe ultu n lutuii, mpiocnd liecuie sute
i mii de ciengi ce se unesc nti-un liunzi negiu, cuinos, cu un uluut
de lieie. Si pnu depuite se mpiutie miiosul umui ul liunzeloi, miios
ce ume(ete pe cutezutoiul udupostit lu umbiu ce ucopeiu, cu un
vemnt negiu, ntieugu coustu de deul.
Aii(enii l piivesc cu ind, dui i cu un lel de liicu, liicu pe cuie
luciuiile nen(elese o uiuncu n sulletele slube. Copucului i zic to(i,
din vecli, Nucul lui Odobuc, liindcu e pe puiteu de loc u Odobucetiloi,
nite iuzei uvu(i, stupnitoii din tutu-n liu piin pui(ile ucesteu. Multe
voibe ciudute umblu pe socoteulu nucului, dui unu e mui cunoscutu
dect toute: se spune cu un bunic ul bunicului lui Toudei Odobuc de
ustuzi puituse udecu(i, tocmui pentiu bucutu de pumnt ce-o stup-
146 lmi| Cdr|canu
nesc i ucum, cu unul Cilibubu, un zgicit putied de bogut, cuie nici
nu tiu de iostul uvu(iiloi lui. Acestu nu luceu ultu dect su se ciondu-
neuscu meieu cu oumenii i su le munnce, cnd puteu, din pui(i.
Au, cu Odobuc, lu uimu uimei, i s-u mplinit. Cu, din unu-n ultu, uu
lotuit cu lotuiul su le lie un nuc, nucul ucestu, cuie pe utunci su li
lost copuc de un un, ciescut n vule, lu poulele deulului dinspie iusuiit.
Dui, peste noupte, Odobuc voinicul se gndete ce se gndete, se scou-
lu, se duce lu nuc, l upucu buibutete de tiuncli, l smulge cu iuducini
cu tot i se suie de-l nlige diept n cietetul deulului. S-o li miiut el
Cilibubu, Dumnezeu tie, dui piin minte n-u putut su-i tieucu vieodu-
tu cu uceeu i tieubu de om. Copucul s-u piins, i lotuiul u iumus
ucolo. Au le meige voibu Odobucetiloi cu-s vi(u de uiiui. Si-n udevui
cu cine-l vede pe Toudei Odobuc, pe moneugul i pe nepotu-suu, pe
Mitiu Odobuc, cel mui tnui i cel din uimu coboitoi din neumul
loi, n(elege pentiu ce de voibu loi uscultuu pnu mui deunuzi putiu
sute: Aii(enii, Mogliletii, Benzu i Cotiu(ii.
Toudei Odobuc su li tiecut sutu, dupu ct de multe (ine el minte.
E un moneug nult, sputos i uscut cu un sclivnic; piivete uscu(it,
voibete limpede i culcu upusut. Cnd se opiete su se uite lu om, i
ndieuptu ulele, cuie tiosnesc cu un vieusc. Toudei uvusese un liute,
pe Cleoigle, moit, cu vieo cincispiezece uni n uimu, n puduieu
Benzei; s-u piuvulit un steui peste dnsul, se-ncoiduse voinicul n
piciouie, se musuiuse o clipu cu copucul, dui lu uimu se piubuise
os, iumnnd moit, cu tiuncliul steuiului n biu(e, cu nti-o luptu.
Pe uimu lui iumusese buiutul, Mitiu Odobuc, om cu de vieo douuzeci
i cinci de uni, nult i sputos, cu i mou-suu Toudei, vnos i uscut,
cu i dnsul, numui cu obiuzul mui iumen i cu pletele negie. Tiuiu lu
un loc cu moneugul, cuie-i (inuse loc de tutu i din ul cuiuiu cuvnt
nu ieise.
Numui de lu o bucutu de vieme moneugului i se puiu cu buietunul
nu-i pieu vedeu de tiebuiile lui. Cu lusese voibu su se ducu pnu n
Cotiu(i, su tuie un pie( pentiu nite stul cu un om de ucolo, i nu se
dusese. Cu tiebuise su meuigu pnu lu ieedin(u, cu livietul de ouste,
147 Nuvc|c i scni(c
i uituse. Si cte i mui cte, pnu cnd, nti-o bunu zi, moneugul l
luu din scuit:
Mitiule, (ie nu (i-s boii ucusu.
Dui buietunul lucu pe piostul:
Nu, s lu cmp, n Moglileni.
Huide-luide!
Numui uttu i spusese unul ultuiu. Dui piin sut se ziceuu mui
multe. Si ce voibeuu oumenii veni i pnu lu uiecleu lui Toudei
Odobuc, cuci ntlni pe Stoicu, piimuiul, i-l opii n dium:
Bunu, mo Toudei.
Bunu, piimuiule.
Si cu noioc, ui? Du' se poute su nu ne spune(i i nouu, mucui
mie, cu-s butin i tiu multe i-um vuzut de toute?
Ce, piimuiule?
Pui nu iu Mitiu pe Ruu lui Cuzucu din Moglileni?
Cum?
Pe Ruu.
Ruu?
Iucu!
Si Stoicu, iotolei i ndesut, iumuse locului, cu guiu cuscutu n lu(u
piiviiiloi ciunte ule moneugului.
Cine (i-u spus?
Piimuiul ngli(i o dutu, cu i cnd i s-ui li uscut gtleul.
Nu, to(i: popu din Moglileni, A Fuiumi(ei din Benzu, ieii, cnd
o venit cu cnepu lu bubu lui Fuicu. Si... el... Mitiu cliui.
Cnd?
Acumu... ucuicu... e lu piimuiie, voibete cu nite llucui.
Moneugul i stupni luiiu i iuspunse:
Au cevu tiu i eu; du' vezi cu nu-i nguduisem su lucu voibu.
Apui om vedeu noi. Cu bine.
Si Toudei Odobuc i ndieptu o dutu ulele i poini.
Nu gusi pe Mitiu lu piimuiie i se ntouise dinti-o ntinsouie ucusu.
Mitiu stu n milocul ogiuzii i ciopleu un leu( lu un guid. Butinul se
duse de-u dieptul lu el:
148 lmi| Cdr|canu
Mi-ui poiuncit colivu?
Ce colivu, moule?
Mi-ui luut musuiu de siciiu?
Ce siciiu, moule?
Mi-ui suput gioupu, sub nuc, unde (i-um zis su mu ngiopi?
Ce-i ustu, moule?
Nu? Hui, giuiete, nu?
Nu.
Atunci de ce su tie ul(ii nuinteu meu, cuie (i-um lost cu tutu,
cu viei su iei pe Ruu de nevustu?
Moule!
Din putiu sute, pe Ruu ui gusit-o? Pe Ruu tlluiului de Cuzucu,
pe lutu celuiu cuie o luiut cuii lui tut-tuu, de eiu su-l spnzuie colo,
de nuc?
Buietunul se-ndieptu o dutu i voibi iuspicut:
De ustu nu (i-um spus, cu tium cu n-o su viei; du' lutu-i bunu,
moule, i vieuu su mi-o luc nevustu.
Bu nu!
Bu du!
Moneugul iidicu pulmu dieuptu i-l lovi peste obiuz cu uttu
puteie, cu Mitiu se clutinu; dui buietunul se nul(u puicu, i ngli(i
luciimile i iuspunse uscut:
Bu du!
Atunci moneugul l lovi i cu stngu, i pulmu iusunu sec. Buietunul
se clutinu din nou, i ncletu degetele pe stingliu ce-o (ineu n mnu;
i, n(epenindu-se n piciouie, spuse iuiui:
Bu du!
Atunci lovituiile moneugului nluiiut cuiseiu plouie; lu uimu,
glind, l lusu i-i zise:
Acum du-te i te -nsouiu cu Ruu.
Mu duc.
Mitiu i teise luciimile cu mnecu, i sullu nusul, uiuncu leu(ul
i iei pe pouitu.
149 Nuvc|c i scni(c
Toudei se nviti piin cusu, piin ogiudu, upoi poini i el; o luu
spie Moglileni. Sutul nu eiu cine tie ce depuite. Moneugul eiu
depiins cu diumul ucestu. Cum iei din vuguunu Aii(eniloi i mui
meise pu(in ncolo, pumntul puicu se sclimbu: ncetul cu ncetul,
cmpul se mbiucu, imuuiile ncepeuu su-i deslucu luviceiele pnu
depuite, ncolo, spie Cotiu(i. Si meignd uu, gnduiile butinului
se udunuu i se iisipeuu, puicu se luptuu ntie ele; multe-multe i mui
veneuu n minte. Si dintie toute, luptul cu nepotu-suu l nesocotise i
se nlipse cu un cui n minte. Si ustu din ce piicinu, din piicinu unei
lemei!
Femeile din ziuu de uzi nu se usemunuu cu celelulte, i tocmui
pentiu ustu el nici nu se nsuiuse; dui lu ce lolos, cnd Mitiu se lususe
udemenit de Ruu? Si ce lutu; tutu-suu un lo( de cui, bu se spuneu cu
i Ruu i uutu, cu tiece i eu, noupteu, Piutul not, cnd upele-s muii,
i duce cui dincolo, n (uiu iuseuscu. Cu gnduiile ucesteu, Toudei
Odobuc dumecu diumul i, luiu de veste, se tiezi n imuul Moglile-
niloi. Cum i uiuncu piiviiile ncolo, deodutu i iusuii nuinte o lei-
glelie cu cui muiun(i, i-n milocul ei, culuie buibutete pe un sui,
Ruu lui Cuzucu. Odobuc o luu nti-ucolo, dui lutu lovi cu piciouiele
n cul i-i iei n lu(u, upoi, cnd se upiopie de tot, smunci cupustiul
culului i-l opii scuit. Moneugul i inlipse piiviiile n lu(u ei. Ruu
eiu voinicu, smeudu, cu obiuzul iotund, cu puiul, oclii i spincenele
negie, cu pumntul cel bun. Cozile, lusute pe spute, se ndoiuu pe
oblncul eii, uu eiuu de lungi. Cuiu cu buzele cuinouse, umede i
ioii cu miezul pieisicei pietiouse; piintie ele scupu un zmbet, cuie
uiutu ulbul din(iloi cu pe o iuzu de luminu ce (neu din milocul le(ei
smolite. Sub cumuu stinsu bine pe tiup, ((ele i se iidicuu, iepede,
n iusullet, cu douu pusuii ce se zbuteuu n sn. Moneugul clipi din
ocli, tulbuiut, dui i cuputu iepede stupniieu de sine i-i voibi de-u
dieptul:
Ce-um uuzit, Ruo? Viei su-mi lii noiu!
Du' dumneutu nu viei?
Eu te-ntieb pe tine.
150 lmi| Cdr|canu
Intieubu-(i pe Mitiu.
Inuinteu lui Mitiu, eu tiebuie su tiu.
Zuu!
Au.
Ruu iidicu mnu i dezmieidu pe butin cu cele ctevu liunze
iumuse n vilul ciengii cu cuie-i ndemnu culul:
Moule!
Dui Toudei i upucu cieungu i, smulgndu-i-o, zise nluiiut:
El i-u luut plutu, o su (i-o iui i tu.
Si iidicu mnu, dui Ruu stinse pulpele i poini suiul su deie peste
moneug. Odobuc l piinse de lunie, l opii i iumuseiu uu, ncoidu(i,
butinul musuindu-se din piiviii cu lutu.
In cele din uimu Ruu ncepu su idu, i upucu mnu i zise
lolotind:
Lusu, moule, nu stiuni uu guiu muigului, cu i-o sngeiu... i-i
cul de luiut.
Pe uimu suii os, dudu culului o pulmu, i suiul i luu vnt spie
leiglelie, iui lutu luu mnu moneugului.
Lusu, mui bine odilnete-o, cu o su ui ce stiuni mui tiziu.
Toudei Odobuc se uitu iui n oclii negii ui letei; inimu i se nmuiu
i i se mpietieu pe ind.
Futu lui, puzete-te... Iu-l pe Mitiu, dui su tii cu o su ui cu
mine de-u luce. Sub pupucul tuu numui colbul diumului su iumie,
nu i sulletul buiutului. M-uuzi tu?
Futu se uitu i i voibi peste umui:
Tu ce zici, Mitiule?
Butinul se-ntouise; lu sputele lui, buietunul stu ntunecut. Moneu-
gul le spuse lu umndoi:
In culeu voustiu n-o su mu pun eu; cu ui li degeubu; ce-i sciis e
sciis! Am viut numui su vud ct pie(ui(i liecuie-n puite. Du' ct m-o
uutu luminile ocliloi, din oclii mei n-o su scupu(i.
Moneugul i lusu i poini nupoi. Se nseiu, imuuiile iuscoupte
de culduiu zilei puicu iusulluu, uuiute, miieusmu ieibii puscute. Si
151 Nuvc|c i scni(c
cum iidicu oclii, butinul zuii depuite, ncolo, uiiu, ntunecut pe boltu
iumenu u ceiului, nucul de pe cietetul deulului. Toudei puse minile
lu ocli su-l piiveuscu bine i i se puiu cu, de ucolo de unde eiu, copucul
l nvinuiu cu lusese pieu slub.
Ii veneu puicu su se ntouicu nupoi, su smulgu pe buietun de lngu
snul lemeii celeiu; se opieu o clipu, upoi, deodutu, i iusuieu n lu(u
ocliloi clipul ntunecut, cu iuzu de luminu u din(iloi letei, cu cele
douu iidicutuii ule sniloi, cuie poute uveuu su liuneuscu sullete deose-
bite de cele ule Odobucetiloi. Si plecu lu dium, muncit de gnduii.
De ce udicu bietul om nu poute nliuntu i dnsul mpieuiuiile, cum
le nliuntuse nucul ntunecut din zuie? De ce nu puteu culcu i el
viemile, cum le culcuse dnsul? De ce nu se umpleu i tiupul lui, n
liecuie un, cu suc nou i puteinic de viu(u, cum se ievuisu n liece
piimuvuiu din tiuncliul pnu n ceu mui micu liunziouiu u copucului
celuiu?
Pe musuiu ce meigeu, nucul se deslueu i mui bine pe lundul
ceiului. Ruzele umuigului nioeuu lutul deulului, deusupiu cuiuiu
liunziul negiu stuteu neclintit, cu o giumudu de mungul. Toudei
Odobuc se gndeu cu numui copucul ucestu l cunoteu bine, cu de
copil se depiinsese su-l vudu, su steu vuiu sub liunziul lui, sub cuie
ul(ii ume(euu, i cu de pe viemeu uceeu numui el, numui nucul
iumusese. Nici nu buguse de seumu ctu viu(u se scuisese, c(i oumeni
se duseseiu, ce lume nouu se iidicuse. Pnu i sngele loi, pnu i
Mitiu eiu un ult Odobuc, ce semunu numui lu tiup i lu clip cu cei
dinuinteu lui, dui cu ult sullet, c-un sullet uscuns i slub.
Se nseiuse bine cnd uunse moneugul ucusu. Pnu pe lu miezul
nop(ii Mitiu nu se ntouise ncu.
Inspie ziuu butinul i uuzi puii n tindu.
Nuntu lu pusu lu cule de cutie moneug i tutul letei, i iepede se
i lucu. In cusu Odobucetiloi intiuse un sullet nou i stiuin.
In seuiu nun(ii Ruu suiutuse mnu moneugului, upoi, cu zmbetul
ei cuie scupu cu o iuzu de luminu din milocul le(ei negie, i zise:
Ei, moule, s-u lucut i ustu.
152 lmi| Cdr|canu
Si Toudei Odobuc puicu sim(i cu-n dosul voibei ucesteiu se mui
uscundeu unu. Dui tucu, i cnd veni i Mitiu su-i suiute mnu, Toudei
i zise:
Vezi, Mitiule, su lii buibut.
Moneugul se tiuse n cusu lui, cuci pe locul loi eiuu putiu peiecli
de cuse, i nu se ntlneuu dect lu mncuie, lu umiuzu i seuiu, cnd
nu eiuu dui pe cmp.
Nuntu se lucuse pe lu nceputul lui octombiie, i ucumu dudeuu n
iuinu. Lunile ntunecute cu zloutu, upoi cele cu ninsouie, nsuiu(eii le
petiecuiu nclii n odui(ele loi, cu nite citi(e n vizuinu. Numui
veniieu piimuveiii i dezlipi unul de ultul. In ogiudu lui Odobuc ncepu
su se lucu multe sclimbuii, su se duime i su se zideuscu din nou.
Ruu udusese cu zestie tiei peiecli de cui. Mitiu duduse os un
lumbui i lucu pe locul lui un giud. Butinul nu-i zise nimic, numui
nti-un tiziu, dupu ce tot eiu gutu, lu o cinu, l slutui pe nepotul suu:
Puteui lusu lumbuiul i iidicu giudul n ultu puite. Cuutu,
Mitiule, ce-ui upucut de lu cei butini su pustiezi, cu-s luciuii tiuinice.
Dui Ruu i upucu iepede voibu din guiu:
Eu i-um zis, moule, cu doui lumbuiul se clutinu.
Si ise, ise sultut, uu cu utunci n cmp, cnd l mngiuse cu
cieungu.
Inti-o zi Toudei se ntoiceu culuie. Ruu l zuiise i-l uteptu n
milocul ogiuzii, cu minile n olduii:
Bunu ziuu, moule. Iii! du' stiicut (i-i ioibul lu piciouie... meige
nciuciut.
Femeiu se upiopie de cul, puse mnu pe dilogi, l stiuni de-l opii
n loc, upoi i nlipse piiviiile cu i utunci cnd Toudei i opiise muigul.
Stii ce, moule? Su-(i uduc eu un sui.
De unde?
Tieubu meu.
Moneugul dudu culul n lutuii.
Femeie, vezi tu nucul celu?
Ei?
153 Nuvc|c i scni(c
Su tii cu te spnzui de el, cum eiu su spnzuie liute-meu pe
tutne-tuu, cnd oi ullu cu ui udus cui stiuini n ogiudu meu.
Elei! nti-u dumitule, nu, du-nti-u meu...
Toudei Odobuc o musuiu cu piiviieu.
Inceuicu.
Si i mbie culul.
Femeiu i piivi pe uimu, muimuind:
Hm! su mu spnzuii tu de nuc, gliuule!
Si oclii i se opiiiu pe copucul uiiu de pe cietetul deulului. De
cnd intiuse n cusu lui Mitiu, niciodutu nu suise deulul, su vudu i
dnsu nucul. Si gndul o ispiti su lucu diumul pnu lu el ucumu. Tocmui
utunci veneu cu cuiul i Mitiu. Ruu i suii nuinte:
Stii ce, Mitiule? bine c-ui venit. Hui de-om vedeu nucul.
Du' ce te-u lovit?
Uite-uu.
Apoi uutu lui buibutu-suu su deuge, duse boii n ocol, se opinti
buibutete i vi cuiul, singuiu, sub opion, i stiigu pe buibutu-suu
din cusu, unde se dusese su se spele.
Ruu i cu Mitiu iidicuiu deulul din gieu, piciouiele li se ulunduu
pnu lu glezne n lutul gulben i puluv. Un miios umui le mbibu nuiile
pe musuiu ce se upiopiuu de copuc. Cnd uunseiu sus i intiuiu sub
liunzi, i cupiinse o iucouie de pivni(u, ntuneiicul i nluuiu deodutu.
Ruu ume(i i se iezemu de Mitiu.
Mitiule, lui, cu nu mui pot.
Si buibutul o luu n biu(e cu pe un copil, de o scouse iuiui uluiu,
lu luminu. Femeiu iusullu pielung, upoi spuse:
Mitiule, istu-i copuc blestemut.
Ei!
Ascultu-mu ce-(i spun. Nu vezi cum te dobouiu miiosul lui?
E butin i-i plin de suc.
Cum coboiuu umndoi deulul, Ruu se opii luiu de veste i zise
buibutu-suu:
Mitiule, moneugul mi-o spus cu o su mu spnzuie de nucul istu.
154 lmi| Cdr|canu
Cnd?
Adineouie.
Nu te potiivi.
Bu eu mu potiivesc, Mitiule, eu mu potiivesc. Cu i pe tutu(u
se luudu tutne-tuu cu o su-l spnzuie tot ucolo.
Peste vieo suptumnu, cnd se sculuiu de lu musu, Ruu tiuse pe
moneug spie giud:
Huide su-(i uiut cevu.
Apoi o luu nuinte, lugi spie giud, se ntouise cu o sugeutu culuie
pe un cul ioib, liumos, pe cuie Toudei nu-l mui vuzuse, i iei, vind,
pe pouitu.
Toudei se duse iepede n cusu, lu nepotu-suu:
Mitiule, de unde-i culul?
Mi l-o dut sociu-meu.
Moneugul se upiopie bine i-l piivi n ocli.
E cul de luiut, Mitiule. Femeiu ustu te piupudete.
Lusu!
Butinul iei i nu-i mui spuse nimic, dui din ziuu uceeu nu mui
veni lu mncuie; i luceu mncuieu singui, i nici de meis, su se ducu
n sut, nu mui meigeu piin ogiudu loi. Desclise un pileuz piin guidul
lui i tieceu de-u dieptul n uli(u.
O sclimbuie udncu se petiecu din ziuu uceeu n sulletul butinu-
lui. Sim(eu cu un dul iuu se coboise peste cusu loi linititu. Voibu
lui nu mui eiu voibu, cu ultudutu. Cu unevoie mui du un slut, oumenii
cuie uveuu nevoie de el l guseuu cu gieu, bu, de cnd se ulluse cu nu
se mui n(elege cu nepotu-suu, i puteieu usupiu celoilul(i puicu-i
slubise. Cteodutu, cnd nu uveu ce luce, moneugul se suiu lu deul i
stu n ntuneiecul umbiei umede u nucului. El eiu depiins cu miiosul
gieu ul liunziului, cuie ulungu pe ul(ii. Se sim(eu utt de linitit sub
copucul ucestu, cuie l piimeu, cu un ultui, sub puzu liunzeloi lui. Dui
Ruu l uimuieu cu oclii de cte oii suiu i coboiu cuiuieu. Inti-o zi
lemeiu luu pe Mitiu de mnu i i-l uiutu:
Vezi-l? Alege ciucu de cuie su-mi nnoude tieungul.
155 Nuvc|c i scni(c
Mitiu ise i o butu uoi peste spute. Dui lemeiu vioiu ce vioiu:
Oii m-u spnzuiu de nuc, oii u li el stupn uiceu-i totunu.
Cliui utunceu nculecu i poini spie Moglileni. Cnd se ntouise,
seuiu, i o ntiebu Mitiu unde lusese, dnsu iuspunse linititu:
Iu, dupu nite cilige de vie.
Peste ctevu zile, piimuiul Stoicu i popu Nustuse tieceuu piin
dieptul cusei Odobucetiloi. Toudei tocmui pueu pileuzul; piimuiul
l vuzu.
Du' ce-i, mo Toudei?
Ce-i?
Vud c-ui desclis pileuz.
Ei, pui ce su tot necuesc pe cei tineii. Du' unde vu duce(i? Iu,
lui, nupoi, su cinstim un pului de vin.
Toudei intiu nuuntiu, luu cleile, i-n ctevu clipe uduceu din
pivni(u o cunu de vin piolii, de tuinu n puluie. Apoi nclinuiu, i
cteitiei duduiu vinul de ducu. Popu Nustuse luu cunu, mui tuinu
un ind n puluie, upoi zise n tieucut:
Mie nu-mi pieu vine su cied c-o su se piindu viu pe deulul
nucului.
Moneugul se-ndieptu o dutu din ule:
Ce vie?
Viu cuie vieu s-o sudeuscu noiu dumitule; zilele tiecute u cuutut
cilige piin Moglileni.
Moneugul iumuse dintiu-nti locului, luiu su spuie un cuvnt, upoi
se plecu, su-i uscundu lu(u nciuntutu, i, tiemuind, luu oulu i tuinu
vin. Pe uimu, cu i cnd i-ui li iuspuns unui gnd, zise tuie:
Tieubu loi... iu luu(i.
Si dudu puluiul, cu i ceilul(i, peste gt. Dui ndutu ce iumuse
singui, un gnd ciud, de cuie upioupe nu-i dudeu bine seumu, ncepeu
su-i clinuiuscu minteu. Apoi iuiui se stupni, i de dutu uceustu i
zise singui:
Tieubu loi.
Si iei dupu tiebuii. Insu gndul l lusu cte o clipu, i iuiui l
nluuiu n ie(euuu lui de giii. Atuni moneugul se puse su udece. Si
156 lmi| Cdr|canu
deodutu i se lucu luminu n minte. Cu su sudeuscu vie pe deul, uveu
nevoie de souie, i cu su lie souie, tiebuiu su tuie nucul, cuie umbieu
toutu coustu. Aici vioiu su vie noiu-su. Un lioi tiecu piin tiupul
moneugului, dui n uceeui vieme sim(i cu toute le puteu luce lemeiu,
dui pe ustu, nu. Attu ct tiuiu dnsul, nu. Si luiu su mui zuboveuscu,
poini su-l guseuscu pe Mitiu. In locul lui gusi pe Ruu.
Femeiu l zuii de depuite i-l uteptu n piug, cu mnu stieinu
deusupiu ocliloi, cu buteu cumplit souiele. Odobuc se opii scuit i-o
ntiebu cu glusul stupnit:
Unde-i Mitiu?
Piin sut.
Butinul vioi su se-ntouicu, upoi iumuse. Ruu piicepuse numui
din piiviiile lui lu ce venise. Il ntiebu:
Du' ce ui cu el, moule? Spune-mi mie.
Atunci lu(u uscutu u moneugului se nvine(i:
Tu nu tii cu deulu-i steip?
Cuie deul?
A nucului.
Hm... A nucului... Atunci cum tiuiete nucul din stipiciuneu lui?
Si viei su sudeti vie?
Vieuu.
Du' cu umbiu nucului ce-o su luci?
Femeiu i (ineu meieu mnu stieinu, dedesubul ei piiviiile i
scupuu cu douu (nituii de pucuiu, iui piintie buzele ntiedesclise
din(ii sclipeuu nti-o iuzu de luminu.
Adicuteleu cu nucul: umbiu e n nuc, moule, cu sulletul n om.
Nu-i omul, nu-i nici sulletul.
Ce?
Nu-i nucul, nu-i nici umbiu.
Ce?
Nici umbiu, tutucule.
Butinul se cutiemuiu, nu mui vuzu nimic n lu(u ocliloi, se iepezi,
nebun de luiie, cu mnu iidicutu. Dui Ruu se stiecuiu cu un lulgei
157 Nuvc|c i scni(c
pe dedesubul biu(ului i lugi lolotind n ogiudu. Butinul se-ntouise
dupu eu, dui n uceeui clipu zuii i pe Mitiu venind. Se duse, glind,
spie dnsul.
Ce, vioi(i su doboi(i nucul?
Cum su-l doboim?
Acumu mi-u spus dnsu, nevustu-tu, cu l tuie(i... Su sudi(i vie.
Nu te potiivi.
Dui butinul iidicu n sus cupul i-l piivi pe Mitiu diept.
Cine s-o utinge mucui de-o liunzu din copuc, i sluim cupul cu
lu o nupicu! Si moneugul, scos din min(i, iucni de iusunuu mpieuii-
mile: Attu iumusese neutins pe locul istu, i vie(i su-l du(i os... Du' nucul
e i-ul meu. Auzi tu, buiete, nucul e i-ul meu! Su nu vu utinge(i de el!
Si, clutinnd din cup umenin(utoi, Odobuc se duse. Mitiu intiu n
cusu, dui nu gusi pe Ruu. Atunci iei iui n ogiudu i o stiigu. Ruu
veneu pe pouitu, legunutu, cu un buoi dupu uiecle, iznd. Cnd se
upiopie de Mitiu, l ntiebu:
S-o dus moul?
Dui buibutu-suu nciuntu spincenele.
De ce i-ui spus cu tui nucul... despie ce vie mi tot voibi(i?
Ce, nu (i-um spus cu um i cumpuiut cilige?
Ei i, tiebuie su tui nucul?
Pui ducu umbiete toutu coustu.
Mitiu i dudu din cup:
Femeie, tucu-(i guiu! Te lus su luci ce se poute, ce nu, nu!
Femeiu se guduiu cu un cine butut:
Mitiule!
Nucul o su iumie ucolo, pe coustu, m-uuzi tu? E lotuiul nostiu.
Mitiule!...
Auzi tu ce-(i zic?
Atunci Ruu i bunui:
Cnd o spus moneugul cu o su mu spnzuie de el, ui tucut, i-
ucumu i iei puiteu. Tu nu vezi cu copucul istu-i blestemut? Nici lu
158 lmi| Cdr|canu
umbiu lui nu po(i stu. Toute diluniile ucolo se uciuiesc; o su vie o
molimu odutu din stivuiile ciniloi cuie se duc i moi ucolo.
Mitiu se uitu miiut:
Ce molimu, ce tot voibeti?
Dui lemeiu uimu, upiinsu:
Molimu, molimu, cu eu um lost de ctevu oii, i-um vuzut, i-
um spus i lemeiloi din sut...
Dui Mitiu i tuie scuit:
Aunge: nucul o su iumie ucolo, pe coustu. Ni-i doui lotui.
Ruu tucu i se luu cu tieubu cusei. Tiecuiu ctevu zile. Dui n
gndul ei toute luciuiile usteu se nclciseiu, se nnoduseiu, upoi, cu
i cnd nite degete iscusite ui li piins cuputul liiului, uu se limpeziiu
toute i se depunuiu potolit. Se lotuise, tiu ce uie su lucu. Nimeni
nu-i stutuse ei n cule. Nici suntinelele cuzuceti de pe mulul Piutului.
Ii udoimeu c-o suiutuie, cnd nu puteu cu vutcu, i tieceu dincouce
cu cuii. Si un lodoiog cu sociu-suu uveu su i se mpotiiveuscu?! In
ziuu cnd i se deslui bine ce uveu su lucu, se duse lu cimuiul sutului.
Nevustu ucestuiu, lemeie butinu i uscutu cu o scnduiu, cuieiu i
meigeu numele cu tie su lucu viui, se bucuiu cnd o vuzu, cuci Ruu
de o bucutu de vieme se luuse bine cu dnsu.
Ei! Ruu mutuii. Ce mui luci?
Ruu, mutuu...
Ei.
Pui du... Nu mu-mpuc cu de-ulde sociu-meu.
Cum ustu?
Ruu se plecu i-i voibi cu-n tuinu:
Nu-s stupnu lu mine n cusu... Vieuu su luc un opion, nu, cu
nu-i loc; vieuu su ngiudesc cevu, nu, cu nu-i pluce; vieuu ucum su
sudesc vie, nu, cu su nu-i tui nucul.
Alu, nucu! Pui i lotui, Ruo!
Si?... Du' ult lotui nu poute pune? Nu vezi cu nucu istu-i
blestemut? Cu ult copuc nu mui uie ce suge din pumntul Aii(eniloi,
cu nglite el totul? Cu lu umbiu lui nu po(i stu, cu te dobouiu miiosul
159 Nuvc|c i scni(c
lui tuie?... Si ce ciezi? Hui de-i vedeu: ucolo, n umbiiul lui, numui
stivuii, to(i cinii din sut ucolo tiug su mouiu. Si o su vie o molimu...
Femeiu cimuiului duse mnu lu obiuz:
Du, de ustu, uu-i... Si pe Ilie Ciobunu tot ucolo l-o mncut
lupclii ucu tiei ieini... Poute cu i molimu de un vuiu...
Ruu se plecu i mui upioupe:
Ducu vezi pe Mitiu, spune-i i dumneutu... i cnd i uveu nevoie
de cevu, de vieun cul... tii... unu-i Ruu...
Femeiu se sclimbu deodutu lu lu(u, i ini guiu pnu lu uiecli:
Lus'.
Spune-i i piimuiesei, cu piimuiul (ine cu moneugul... i
pieotesei...
Lus'.
Cimuii(u iei cu eu din cusu; pe piispu stuteuu c(ivu oumeni.
Unul ntiebu:
Du' unde-i Mitiu, lele Ruo?
Dupu tiebuii i necuzuii...
Necuzuii?... Si el uie necuzuii?...
Pui du... Cu nucul celu, cu toute ligliounele se uciueuzu ucolo,
cu-nti-un (intiiim, i um vieu su dum copucul os, su sudim vie.
Unul i luu voibu din guiu:
E-lei, du' mo Toudei ce zice?
Cimuii(u iuspunse uciu:
Pui dect o du vieo molimu, cu un vuiu, din piicinu stivuiiloi
de pe deul, mui bine om du noi nucul os.
In seuiu uceeu, Ruu nculecu pe muig i tiecu cu o luitunu piin
sut, spie Moglileni. Se nseiu, nici nu se uscunsese souiele bine, cnd
suii de pe cul n lu(u uii cusei loi. Tutne-suu iei iepede din tindu.
Ei! iucu i Ruu. Apoi iepede: Iu uscultu, n-ui veni peste douu
zile su tiecem dincolo nite culu(i?
Dui Ruu l butu peste guiu cu pulmu.
Lusu culu(ii, cu uvem de luicu lu noi... Ascultu-mu, vieuu su
nling pe sociu-meu... Hui n cusu, su-(i spun pe luig...
160 lmi| Cdr|canu
Futu tiuse pe butin, un om io, cu oclii veizi, cu mustu(u tunsu,
c-o uiecle slitecutu, n oduie, i-l puse cu de-u silu pe put.
Au, stui... Uite ce e: butinul se (ine-n culeu meu, i tu tii cu
cine mi se pune dimpotiivu... Hmm!... Eu nu uit c-o iidicut mnu su
mu butu... El (ine lu nucul loi de lotui, eu vieuu su-l tui... Am zis cu
vieuu su sudesc vie... Apoi se plecu i piivi pe tutu-suu n ocli: Is
culduii muii... Acolo sub nuc se uciueuzu i moi toute ligliounele... O
su vie o molimu peste sut... Cu un vuiu, cum spune cimuii(u, i-o su
spuie i ulte lemei din sut. In(elegi? Si lucu din ocli.
Ei, bu nu!
Ctevu stivuii sunt ele... Du' tiebuiesc su lie multe...
Bine.
S-upoi om tiece i culu(ii dincolo.
Butinul se iidicu i o butu pe umui:
Tot Ruu meu! Au, luto!... Du' mui tii tu cu poteiu umblu dupu
Milceu, luiducul? Poute cu tot de sub nucul vostiu i oclete piudu,
cu deunuzi noupteu. Iu vezi!
Oclii Ruei sticliiu.
Stii cu ui dieptute?... Ne-um n(eles?
Ne-um!
In ctevu zile tot sutul loiloteu de voibe. Cimuii(u puitu voibu
din lemeie n lemeie, i ucesteu spuneuu buibu(iloi. Luciuii cuie n-uvu-
seseiu nici o tieceie pnu ucumu piinseiu cu ncetul iuducini.
Pnu i pieoteusu spuse slin(iei-sule nti-o seuiu:
Slin(iu-tu, oumenii uu dieptute cu nucul celu, zuu, uu dieptute.
Nu mui zice zdu, lemeie. De ce pnu ucumu n-u mui venit nici
o boulu peste sut?
Cum n-u venit? Du' n-um bugut de seumu, cu nu ne-u desclis
nimeni oclii. Du' un vuiu, du' ucum tiei uni...
Pieotul se sculu de lu musu i poini cutie cusu lui Toudei Odobuc.
Zuii pe moneug stnd pe piispu, dus pe gnduii; ntiui dutu, zilele
uceste, butinul sim(ise duieii giozuve piin picioiul diept, cuie-l i
(inuseiu su nu mui poutu sui deulul, unde guseu ulinuieu; i-n seuiu
uceustu n(eputuiile ncepuiu su-l clinuiuscu i mui ubiu. Pieotul se
161 Nuvc|c i scni(c
upiopie:
Bunu seuiu, moule.
Bunu, slin(iu-tu. Si uduugu, cu glusul mlnit: Ai venit i dumneu-
tu su mu slutuieti su tui nucul, cum u lucut |iu, cimuiul, i piimu-
iul, mui zilele tiecute?
Feieuscu Dumnezeu... Du' eu u zice su te-mpuci cu Ruu.
Ce? Duc-o venit viemeu cu muieiile su ducu pe buibu(i de nus,
tieubu loi. Pe mine, unul, n-o su mu ducu.
O su tuie nucul.
Lus' su-l tuie.
Pieotul plecu, umuit, cuci (ineu lu moneug. Odobuc iumuse pnu
noupteu tiziu cu oclii (intu spie cieustu deulului, pnu cnd liunziul
iotut ul nucului se lucu unu cu noupteu, i nu mui vuzu nimic...
A douu zi eiu duminicu. Souiele uideu cu n zi de secetu; n lu(u
cimei ocul se nclegu i se luimi(u iepede, cuci llucuii, nlocu(i,
uzi de sudouie, tieceuu meieu sub umbiuie, de luuu cte un pului
de vin. Si cum stuteuu uu, numui ce piinse su ubuieuscu un vnticel
lieibinte. Unii oumeni udulmecuu ueiul luiu su vieie; un miios gieu
puicu veneu de depuite. Unul uiuncu o voibu:
De unde o li venind miusmele isteu?
Cimuiul i puse minile n olduii, iusullu o dutu, upoi se
ntouise luiios:
De unde? De sub copucul celu blestemut. De unde!
Un suteun voibi lotuit:
Apoi nu, iu su meigem c(ivu lu moneug i su ne n(elegem
omenete. Tiebuie su-l tuiem. De uuns suge, de ut(iu uni, tot sucul
sutului; i boli su ne mui vie de pe uimu lui?
Si, iepede, voibu piinse cleug, piimuiul i cimuiul dudeuu gles
oumeniloi. Jocul se spuise, i intiuiu i lemeile n voibu. De depuite,
miiosul veneu mui gieu, mui puteinic, nesuleiit.
To(i piiviiu spie deul. Sub liunziul negiu puieu cu se desclise o
gioupu cuie-i mpiutiu miusmele.
Piimuiul, iotolei, se nviteu piintie oumeni.
162 lmi| Cdr|canu
Astu, nu, ustu nu mui poute tiece uu.
Dui pe cnd voibeuu, deodutu iusuii n milocul loi Toudei Odobuc.
Piimuiul se upiopie:
Bine cu vii, moule, uite ce-i: noi, cu to(ii, te iugum su tui nucul.
Nu-i voibu de vie, dui numui miiousu i dumneutu ce mui miusme vin
de sub el.
Butinul se-nciuntu i i ndieptu ulele.
Dui pnu ucum cum de nu veneuu?
Oumenii tucuiu, dui cimuii(u suii popone(:
Veneuu ele, du' eium noi pioti.
Odobuc iucni o dutu:
Eu cu muieiile nu voibesc!
Atunci piimuiul, cum ume(it, i scouse pntecele nuinte.
Astu nu e glumu, moule, eu (i spun su tui nucul.
Iu tuci!
Atunci l-om tuiu noi, piimuiiu, i-om luce cunoscut celoi muii.
Moneugul puicu mui vioi su spuie cevu, se uitu lu oumeni, i mucu
buzele, cu i cnd ui li viut su-i scuipe, upoi se ntouise i plecu, luiu
su le mui spuie un cuvnt.
Se nseiuse bine, oumenii ncepuiu su se mpiutie. Dupu o lunu
ntieugu de secetu, ucumu dudeu su se nnoieze. Luciul ucestu puicu-i
mui ndulcise pu(in, dui, deodutu, de depuite se uuziiu ctevu mpucu-
tuii, upoi o lugu nebunu de cul i stiigute de lemeie. Peste o clipu, se
nupusti pe uli(u sutului Ruu, culuie pe Suiul. Femeiu, gulbenu, cu
puiul vlvoi, puieu cu de-ubiu mui (ine liul. Oumenii suiiiu i opiiiu
culul, i Ruu lunecu mototoulu os. De-ubiu putuse su nguime ctevu
cuvinte... Se ntoiceu de lu Moglileni, n pusul culului, i, sub deul, n
dieptul nucului, i iei un om n cule i-i stiigu su opieuscu. Eu dudu
culcie Suiului, i utunci ucelu slobozise ctevu locuii de pistol...
Oumenii o duseiu pe mini ucusu; Mitiu, speiiut, o luu n biu(e cu pe
un copil, su o culce, cuci sutenii iumuseseiu su se slutuiuscu n ogiudu.
Unul spuse:
Mui, i mui ucum vio douu suptumni u opiit pe cimuiul din
163 Nuvc|c i scni(c
Benzu... Istu tiebuie su lie Milceu, dupu cuie uleuigu poteiu.
Clusuiile se nciuciuiu:
Milceu, su tii cu-i Milceu...
I-o li tiebuind cul... i pndete unul...
Cinevu, un glus de lemeie, cuci veniseiu i lemeile su vudu ce-i,
uduugu:
O li pndind de sub nuc... Acolo, sub deul, i (ine cupcunu...
Atunci izbucniiu stiigute: ,Lu nuc... ,Huide(i lu nuc... ,Lu cupcunu
lui... Su-l piindem!
Oumenii luuiu liecuie couse, topouie, unul lucu un umuioc de
puie, l vi n pucuiu i-i dudu loc i, cu el n liunte, poteiu nglebutu
poini spie deulul nucului, uiuncnd lumini luguie spie cupiinsul
sutului, n cuie cinii neliniti(i uiluu. Cu ct se upiopiuu mui mult de
copuc, cu utt oumenii sim(euu mui tuie miusmele cuie le loviseiu
miiosul ziuu, n viemeu ocului. Apioupe de tot eiu de nesuleiit. C(ivu
tiuseiu locuii de pucu n liunziul copucului, upoi cei mui tuii de
liie intiuiu sub iumuiile lui, dui, iepede, se tiuseiu nupoi, ume(i(i
de miiosul stivuiiloi zucute n (uinu umedu. Atunci unul lotui:
Milceu, cliui de-u li lost pe-uici, i-u vuzut el de tieubu... Du' i
suluul lo(iei i miiosul iviniloi u iumus... Oumeni buni, mine tuiem
nucul, cu nu-i de clip.
Ruspunseiu cu to(ii:
Su-l tuiem! Su-l tuiem!
Si coboiiu deulul, slutuindu-se cu, u douu zi, dis-de-dimineu(u,
n zoii, su vie cu leiustiuie i topouie lu Mitieu i, de ucolo, su se suie
su tuie copucul.
Dui mui nti veniiu lu Mitieu ucusu. Incepuse su plouu cu guleutu
i se stinise un vnt stiunic. C(ivu oumeni intiuiu n tindu, de unde
uuzeuu glusul Ruei. Mitiu umblu speiiut de lu o lemeie lu ultu, pe
cnd ctevu bube i cimuii(u o descntuu. Ruu (ineu o guiu, voibeu
nti-uiuieu:
Nucul... iu! nucul!
Si iui tuceuu cu to(ii, i pnu ucolo uungeu de pe deul lonetul
164 lmi| Cdr|canu
mnios ul copucului! Femeiu piindeu iui su se zvicole:
Iu! nucul... nucul!
Mitieu veni n tindu. Unul i zise:
Mine su tuiem nucul, Mitiule.
Si el se giubi, bucuios:
Mine, mine n zoii; pnu n-o bugu de seumu moul.
Oumenii plecuiu. Plouiu mui ncetuse; Mitieu u(ipi o clipu. Lngu
Ruu iumusese numui cimuii(u. Inti-un ind se plecu deusupiu le(ei
zmbitouie u Ruei i-i sullu:
Mine-l tuie.
Ruu dezlipi buzele i piivi upiins, upoi opti:
Mitieu?
Douime.
Suiul...
Ei?
E-ul dumitule.
Numui pieotul Nustuse i luu umbielu, uu iuptu cum eiu, i plecu
cu eu spie cusele moneugului, cum luceu de cte oii uuzeu o veste.
Odobuc uimuiise de pe piispu pe cei ce se duseseiu su cuute luiducul.
Ai vuzut, moule?
Du, slin(iu-tu.
Stii ce-uu lotuit? Mine tuie nucul... Eu nu-i mui pot opii.
Bine, slin(iu-tu... Bei un vin?
Moneugul tuinu douu puluiu(e de vin, upoi pieotul se sculu.
Odobuc i suiutu mnu i, cnd plecu, l iugu:
Blugoslovete, slin(iu-tu, c-u venit, piecum vezi, ziuu de upoi.
Pieotul uni degetele i-i utinse cupul, upoi se stiecuiu pe uu.
Moneugul iumuse pe gnduii, i-n sulletul lui se upiinse cu ncetul
un im(umnt de uiu pe cuie nu-l mui nceicuse ncu, dui cuie ucumu
puicu i opteu lumuiit ce tiebuiu su lucu. Dinti-o ncoiduie, moneugul
se iidicu, i luu secuieu i uu, cu cupul gol, iei n ogiudu i se-ndieptu
spie cusu lui Mitiu. Cnd uunse, se opii nti lu leieustiu. Pe dupu
ocliul geumului se micuu umbie ncolo i-ncouce. Inti-un iustimp i
165 Nuvc|c i scni(c
se puiu, bu nu, uuzi cliui glusul Ruei, i-utunci sngele i vi n
uiecli, luiiu i necu pieptul i se iepezi n tindu. Dui n uu se lovi de
Mitiu i iumuseiu umndoi nlip(i locului. Buietunul piesim(i cevu:
Unde te duci?
Su te scup de nupicu!
Huide, moule, c-o su lie iuu.
Si, iepede, vnos, upucu pe butin de biu(e i-l mpinse nupoi,
uluiu. Aici se pioptiiu din nou. Toudei vioi su se smulgu din biu(ele
lui Mitiu i nu putu; utunci spuse glind:
Ce, pui mnu pe mine?
Nu, moule, te opiesc de lu un luciu iuu.
Deodutu, pe buietun l stiubutu o duieie lu mnu stngu, upoi sim(i
cu i se pielinge cevu culd piintie degete. In liumntutul loi, Mitieu se
iunise n secuieu moneugului.
Ce ui, moule, n mnu? Si i uiutu: Uite, m-ui iunit, ce viei su luci?
Moneugul se uitu o clipu, buimuc, upoi uiuncu secuieu i lugi, cu
lu(u n mini, gemnd. Cnd uunse ucusu, se tinti pe luvi(u i plnse,
cu luciimi culde, n cuie puicu i se topise toutu lieibin(eulu mniei. In
locul ei, i se lusu peste sullet o linite udncu, o n(elegeie deplinu u
luciuiiloi. Se iidicu, lotuit. Cuutu piin luzi, dui nu guseu ce vioiu.
In uimu i uduse uminte. Se duse n tindu i deznodu cupetele lin-
gliei, pe cuie eiu ntinsu nite pnzu, i iei pe piispu. Acolo iumuse
uu, iezemut de stlpul ceiducului. Plouiu stuse; numui vntul bulneu
din cnd n cnd, i lonetul mnios ul nucului puicu uiuncu numui
blesteme. Uneoii, depuite tuie, cu sclipiieu unoi ocli lioioi de liuiu
ce pndete n noupte, ceiul se luminu de plpiieu unui lulgei, i-utunci,
o clipu, nucul se despiindeu din ntuneiic pe cieustu deulului, singui i
nenduplecut. Moneugul oltu udnc i gndi: ,Tu tot tuie iumi, pnu
lu sliit! Pe uimu tiuse uu tindei, upoi se culundu i el n noupte...
Nici nu miise bine de ziuu, i (uiunii veniseiu. Mitiu se sculu,
buimuc, i iumuse uimit cnd vuzu pe Ruu mbiucutu, gutu, uteptn-
du-l. O ntiebu:
|i-e bine?
Mui bine. Hui, cu te uteuptu oumenii. Se lumineuzu de tot i-o
166 lmi| Cdr|canu
veni moneugul. Eu o su mu duc pe uimu pnu lu tutu, n Moglileni.
Mitiu i luu puluiiu i iei. Venise i cimuiul, i cimuii(u, pii-
muiul; se udunuseiu vieo tieizeci de oumeni. Piimuiul udusese i-un
lelinui. Poiniiu. Suiiu din gieu deulul, cuci lutul se muiuse de plouie.
In sliit, uunseiu i se upucuiu de tieubu. Inti tuiuiu o iumuiu, cu
su putiundu luminu ce se vuisu tot mui lucie pnu lu tiuncli, upoi
intiuiu sub ciengi i, lu luminu lelinuiului, potiiviiu leiustiuul. Doi
llucui voinici sciieliiu couu butinu, upoi din(ii o(elului intiuiu tot
mui udnc, tot mui udnc; scinetul de lu nceput se uuzeu ucum cu
un geumut nubuit. Mitiu stuteu deopuite, ntunecut; ngiiut, se uitu
meieu su nu vie moneugul. Dui Ruu l stinse de mnu.
Mitiule, iu, ucum o su lim i noi ucusu lu noi, n-o su uibu nimeni lu
ce se umestecu... Si uduugu: Om pune vi(u, n-om pune, ustu-i ultu voibu.
Flucuii se opiiiu, luuiu o linglie i o-ncolutuciiu bine de-o iumuiu.
Apoi c(ivu oumeni piinseiu de cuput su tiugu copucul n vule. Unul
din llucui stiigu:
Tiuge(i!
Oumenii i ncoiduiu puteiile, ceilul(i se duduiu lu o puite. Copucul
ncepu su se clutine. Atunci Mitiu, cuie-i uiuncuse oclii spie liunziul
lui, stiigu deodutu, speiiut:
Stu(i.. moul...
Si uiutu spie nuc.
Oumenii piiviiu nti-ucolo i, piintie ciengile ce se legunuu de
smuncituiu, zuiiiu cupul plecut spie piept ul lui Toudei Odobuc.
Piimuiul ncepu su stiige, su sulle:
Stu(i... S-u spnzuiut...
Oumenii se tiuseiu speiiu(i nupoi, dui copucul se despiinse deodutu
de pe tiuncliul tuiut, un pocnet giozuv stiubutu pnu depuite, un
glus stiigu: ,Feii(i, i nucul se piubui n vule, ucopeiind n cudeieu
lui, cu nti-un moimnt de liunze, tiupul nensulle(it ul moneugului.
DEMISIA
Bu cu glumu, bu cu un pului de vin, nici nu tii cnd luge viemeu:
odutu te tiezeti cu se lumineuzu de ziuu! Ion Seibescu se plecu, dudu
peideuuu lu o puite, upoi spuse tovuiuului suu, Cleoigle Mincu:
Mu, se luce ziuu.
Mincu se-ndoi, lucu oclii mici, su putiundu ntuneiicul sui de uluiu,
upoi butu cu inelul n muimuiu mesei:
Incu un ind!
Dinti-un col( se nul(u o umbiu, meise, clutinndu-se, pnu lu
butoiul de lngu tegleu, dudu diumul cunelei i se ndieptu upoi spie
musu, cu douu lulbe cu beie. Pe uimu, luiu nici un cuvnt, se duse i
se topi iuiui n col(ul de unde iusuiise udineouie. Mincu dudu din cup:
Numui clelnei su nu lii!
Seibescu iuspunse cu ngmluieu lui de glus, venic butocoiitouie:
Clelnei... i cntuie( de opeietu.
Pieu ne teileleti i tu bieuslu.
Bu nu. De cte oii, cu i ustu, pentiu un cuplet neiod, cuie u
plucut publicului, nu (i-ui desclis gtleul de cinci-use oii pe ind?
Nu-i totunu.
Huide... Prosir!
Prosir!
Seibescu i upiinse o (iguiu. Piietenii tuc o clipu i se piivesc.
Seibescu e plin lu lu(u; pouitu mustu(ile iuse; uie oclii tuiu(i, cu
migdulu; buibiu ieitu n uluiu i du clipului nlu(iuieu uceeu ndiuz-
neu(u i butocoiitouie pe cuie o uie i-n ntoisutuiu voibei. Dei nu
poute su uibu mui mult de tieizeci i cinci de uni, puiul, pieptunut cu
cuiuie, e nlloiit ici-colo de sclipiii ulbe.
168 lmi| Cdr|canu
Mincu, sliiit, cu obiuii nlundu(i, upioupe luiu de gene i spince-
ne, dui luminut de zmbetul uscu(it pe cuie meseiiu cupletistului l
pecetluiete totdeuunu pe buze, se miiu puicu: ,I(i meige bine lu
Constun(u, Seibescule. Seibescu, diept iuspuns, i usmu(u buzele i
du diumul lu iotogoule de lum cuie ies, unu dupu ultu, se iotesc, upoi
se-niiu-n uei, cu o sulbu.
Pe uimu se uitu piimpieui.
Mincule, um iumus singuii.
Mincu piivete ntinzndu-i gtul.
Nu tocmui, uite, colo, lu sputele tuu, ncu un ntiziut.
Seibescu ntouice cupul; tocmui lngu peietele din lund, un om,
cu o lulbu dinuinte, stu cu oclii pieidu(i n gol.
Stii ce, Mincule? spune Seibescu. Hui su-l clemum i pe ulu.
Tot suntem numui noi singuii lu viemeu ustu. Si, luiu su mui utepte
iuspunsul lui Mincu, Seibescu se-ntouice cutie stiuin: Domnule, dom-
nule, luce(i-ne pluceieu i polti(i lu musu noustiu. Apoi, cutie Mincu:
Mui petiecem.
Omul se scoulu, i iu giubit lulbu, puluiiu i pultonul i, luiu nici
o voibu, vine de se uuzu, stingleiit ouiecum, lu musu.
Mincu mui bute cu inelul i poiuncete: ,Un ind! Umbiu din
col( se-nul(u, se clutinu din nou pe piciouie, se opiete o clipu cnd
Seibescu uduugu: ,Tiei lulbe , upoi uduce iuiui buutuiu i se
topete n lund.
Cei doi piieteni piivesc pe stiuin. E un om bulun, cu oclii ulbutii;
zmbete leiicit; din puiul lins de pomudu i se cobouiu un cilion( pe
liunte.
Mincu iidicu lulbu:
In sunututeu dumitule, domnule...
Stiuinul se iidicu, uluit, i se-nclinu n lu(u celoi doi uititi:
Petiu Stiucu.
In sunututeu dumitule, domnule Stiucu.
Mincu i Seibescu i uiuncu o piiviie veselu pe deusupiu lulbeloi.
Petiu Stiucu beu pe neiusullute lulbu, upoi, cu oclii n os, cutie cei doi:
169 Nuvc|c i scni(c
V-um udmiiut ustu-seuiu.
Aititii, lu indul loi, se nclinu, i Mincu bute iui n musu:
Incu un ind de tiei!
Seibescu upiinde ultu (iguiu i ntieubu pe noul-venit:
Ce sunte(i dumneuvoustiu?
Petiu Stiucu puie ncuicut, se-nioete, se ntouice pe scuun i, n
sliit, voibete:
Nu sunt mui... mui nimic... Vede(i, um uvut multe nenoiociii...
A li viut su iumn n guzetuiie... dui, vede(i, nici n guzetuiie nu-(i
po(i spune gndul lumuiit... eu sunt pentiu libeitute... du, um lucut i
conseivutoiul... eu vu cunosc de mult... din Bucuieti... vede(i, luiu
libeitute, nu e nimic liumos pe lume... i guzetuiiu... ei, um uvut multe
nenoiociii.
Iu su bem, su bem, domnule Stiucu, zise Seibescu, iui Mincu
poiuncete ncu un ind.
Fuiu de libeitute, ncepe din nou Seibescu, nu e nimic liumos
pe lume. Nu e uu, Mincule?
Mincu tuete, se-neucu:
Nimic, nene Seibescule.
Dui, n sliit, ce sunte(i, domnule Stiucu?
Stiucu iui se micu pe scuun, i zmbetul lui puicu uie cevu duieios;
luiu de ndoiulu, i e gieu su lucu o muituiisiie.
Vede(i... cum v-um spus, um uvut multe necuzuii... Am luut uu,
deocumdutu, o slubu lu... peicep(ie. Apoi, iepede, cu i cnd ui vieu
su dieugu ce-u zis: Dui vu iog... vu iog su nu vu luce(i o idee ieu de
mine... v-um udmiiut ustu-seuiu... um lucut conseivutoiul... Am lost
cliui contioloi lu teutiele de vuiu de uici... Pe utunci nu veniseiu(i
ncu dumneuvoustiu...
Seibescu lucu din ocli lui Mincu, upoi stinse mnu poltitului.
A! utunci suntem ntie colegi. Pui de ce nu ne-ui spus de lu
nceput, diugu?
Mincu iui scoulu clelneiul su uducu un ind... Clelneiul, necuit
lu liecuie zece minute, se tiezete de-u bineleu. Du peidelele lu o puite.
170 lmi| Cdr|canu
Pe geumul ubuiit, luminu cenuie nu poute ncu putiunde; dui din
uluci se uude cum picuiu buiu de plouie. Petiu Stiucu u buut tiei
lulbe pe ind, i ucum e lu u putiu; oclii i s-uu mpuienenit pu(in i
cupul stu uplecut pe un umui; piivete piostit; dui, n sclimb, u cuputut
gust de voibu:
Du, dupu cum v-um spus, um lost contioloi; um i ucut uneoii,
du', ti(i, n ioluii mici... ce vie(i... necuzuiile m-uu udus lu... lu
peicep(ie...
Si deodutu, se nluiie; cei doi piieteni l piivesc ncntu(i.
Si, ti(i, cu contioloi, ctigum mui mult... i eium libei... Fuiu
libeitute...
Mincu i du dieptute i-l u((u:
Fiiete: luiu libeitute, nimic nu e liumos pe lume.
Lui Seibescu i tiece o idee nustiunicu piin cup. Ridicu lulbu,
golesc buutuiu cteitiei, i mui vine un ind.
Seibescu lovete cu pumnul n musu:
Ct ui pe lunu, domnule?
O sutu douuzeci de lei.
Si cu contioloi ct ctigui?
Func(ionuiul i viu cele tiei degete de lu mnu dieuptu n
buzunuiul iletcei, scoute pieptul n uluiu i du cupul pe spute, de
iuspunde cu ilos, nclcindu-se:
Pn' lu o sutu uupte-uupte-zeeci de... lei pe lunu, bez... bez
Vluucu i Te-Teleoimun.
Seibescu se-nluiie:
Pui bine, ce-ui cuutut utunci lu peicep(ie, domnule? Pui dumneu-
tu eti de peicep(ie? Dumneutu, cu tulentele dumitule! Dumneutu su-(i
pui cupul sunutos sub lvangnc|ic?
Mincu i nubue isul; Seibescu pulnete, upoi izbucnete deodutu:
Du-(i demisiu, domnule, ce mui stui? Du-(i demisiu.
Func(ionuiul se-ndieuptu n scuun, puicu ui vieu su se nuiubeze.
Au... ui dieptute... tiebuiu su mi-o duu... o su mi-o duu... ce
mui voibu... mi duu demisiu. Apoi butu, nvioiut, n musu, lu gndul
demisiei: Un ind de tiei!
171 Nuvc|c i scni(c
Iu pe Mincu de umui i, uiutnd pe Seibescu:
Iucu om... uu, du... Imi duu demisiu... lotuit... Libeituteu e
totul... Ce-mi pun eu cup sunutos sub lvangnc|ic?... Pen' ce, penti-o
sutu douuzeci...
Seibescu iui iidicu lulbu:
Biuvo, domnule; uu-mi pluci... Prosir!
Aluiu s-u luminut de-u bineleu.
Pe tiotuuiul ud se stiecouiu tiecutoiii iuii; zuizuvugiii tiec cu
cuiu(ele spie piu(u. Cei doi uititi uu buut tocmui ct le tiebuiu su lie
veseli lu culme. Func(ionuiul nsu e topit. Din cnd n cnd mui suge
din ceu din uimu lulbu cte o ngli(ituiu i stiigu scuit, cu oclii ntoii
spie tuvun:
Demisiu! Demisiu!
Mincu optete, iznd, lui Seibescu:
Bine, nene Seibescule, ce (i-ui lucut pucut cu ustu?
Seibescu iuspunde n(elep(ete:
Ce-ui li, diugu, ducu n-um mui ndulci viu(u cu cte o glumu?
Ceusoinicul bute oiele upte. Piietenii sunt cum obosi(i, plutesc,
iuu ntie ei pe Petiu Stiucu i pleucu spie cusu. Aeiul iece de uluiu i
nvioieuzu. Func(ionuiul se mui tiezete; dui n minte i s-u nlipt un
gnd cuie l stupnete cu nduiutnicie. Dupu c(ivu pui, se opiete
n dieptul unei tutungeiii; intiu nuuntiu, i uititii, dupu dnsul. Stiucu
se clutinu ctevu clipe n lu(u teglelei, puicu u uitut lu ce venise, upoi
stiigu deodutu:
O coulu de litie... mi-ministeiiulu... i un timbiu de ti'zeci.
Mincu se uitu lu Seibescu, i umndoi lolbeuzu oclii:
Lu ce iui litiu, nene Stiucu? l ntieubu Mincu.
Cum lu ce?... Pent' pentiu demisie... mi duu demisiu...
Seibescu l iu cu binioiul:
Iu lusu, piietene, n-o su (i-o dui uzi doui... mui tiziu... lu vuiu...
cnd oi veni tiupele de teutiu.
Stiucu se nluiie:
172 lmi| Cdr|canu
Acum... cliui ustuzi... mi duu uzi demisiu!
Plutete, iu litiu i timbiul i iese iui n stiudu. Aeiul iece iui i
tiece peste lu(u, cu un teigui iluv, i iui l nvioieuzu.
Nu (i-um spus eu, nene Seibescule, cu-(i luci pucutul cu ustu?
zice Mincu n uimu.
Du, mui, te pomeneti cu i-o du, netotul.
Apoi l iu pe Stiucu de biu(.
Iu uscultu, diugu piietene, se poute su iui o glumu n seiios?
Noi um glumit. Dui ce n-um du noi su uvem o slubu cu u dumitule...
o slubu onoiubilu, liumousu.
Stiucu i pune mnu n piept i-l mpinge:
Imi duu demisiu... ui n(eles?... Demisiu!
Aititii nu tiu ce su lucu. Meig cteitiei tucu(i.
Mincu l ntieubu:
Incotio, nene Stiucu?
Lu peicep(ie... mu duc su mi-o duu.
Ce e de lucut cu nebunul ustu, nene Seibescule?
Pe dieuptu tocmui se desclideu o piuvulie.
Iu luidem su mui luum un vin, zise Seibescu.
Si, ti-giupi, l mping i pe Stiucu nuuntiu.
In lu(u mesei iotunde, Seibescu i tocete limbu, su-l uducu lu
gnduii mui bune:
Diugu, liute Stiucu, u lost o glumu... Am glumit, butu-m-ui
Dumnezeu su mu butu! Uite, ntieubu i pe Mincu ducu n-um glumit.
De ce su-(i dui demisiu? Pui noi, tii dumneutu, cum tiugem pe diucul
de coudu? Ciezi cu-i uoi su iumi uu, luiu cinci puiule? Noi um
viut numui su idem, uu, piietenete. Huide, Stiucu buiete, luide,
de lutiul nostiu, ducu ne iubeti, lusu demisiu ncolo. Vezi-(i de slubu.
Hui i te culcu, mu duc eu lu diiectoiul pielectuiii, cu-l cunosc, su
spun cu (i-i cum iuu; bu um su-l iog su te i nuinteze, puiule, zuu um
su-l iog. Huide, Stiucu diugu, lui ucusu...
Sunt upioupe 9 ceusuii de cnd l dusculesc; uititii cud de oboseulu.
173 Nuvc|c i scni(c
In sliit, cu muie gieutute, l iuu, l uicu nti-o tiusuiu i, dupu ce
l ntieubu unde stu, spun biiuiului su mie...
In odui(u suiucuciousu i umedu, c-un ocli de geum ct pulmu, l
dezbiucu umndoi, cu pe-un copil, i-l pun n put. Cnd su plece,
Seibescu l iu de mnu:
Nene Stiucu, ne-ui luguduit: nu demisionezi.
Stiucu i desclide oclii i de-ubiu bolboiosete:
Bine... bine... de... de lutiul vostiu!
ORATORUL
Tocmui ispiuvise de mncut liiptuiu, cnd Cli(u Nustiute, ugentul,
i uduse o sciisouie. Conul Tuse Filoieunu deslucu, domol, plicul i citi:
luoirc Tasc,
ln imprcjurdri grc|c, |a cinc sd a|crgdm? lircrc, |a rinc. A|accri
graonicc md si|csc sd p|cc numaidccdr. $i asrd-scard, |a 8 ccasuri, crcd
cd rii. sunr cc|c doud inrruniri, in dcspdr(iri|c lll i l\, |a carc rrcouia
sd vorocsc. Bizuir pc marc|c rdu ra|cnr, p|cc mai mu|(umir i impdcar in
minc insumi dccdr dacd a |i voroir cu a|cgdrori|or. A| rdu indarorar,
Jcan
P.-S. larrd-md cd-(i scriu aa, pc |ugd, mai am jumdrarc dc ord pdnd
sd p|ccc rrcnu|. Tocmai, scmnu| ou|crinc|or noasrrc dc vor c Ciuceu.
De multe oii i sciisese elul; dui niciodutu nu-i uteinuse induii
mui culduiouse cu uceste. Conul Tuse eiu ncntut. Ingli(i o bucutu
de plucintu n piipu, soibi de douu-tiei oii din culeu i poiunci su-i
uducu o tiusuiu. Eiuu 7 ceusuii. Ii mbiucu iedingotu, i mbucu
tubucleiu cu tutun, iui counu Ticu Filoieunu i puse n poitolel vieo
douu scobitoii, cuci se puteu, dupu ntiuniie, so(ul dumneuei su guste
cte cevu, cu piietenii.
Peste ctevu clipe tiusuiu lunecu, spiintenu, spie sulu ,Jupitei,
unde se (ineu ntiuniieu despui(iiii u III-u. Lu intiuieu oiutoiului, sulu
se cutiemuiu de stiigutele de bucuiie ule ulegutoiiloi; conul Tuse
Filoieunu eiu cunoscut i iuscunoscut cu muie voibitoi. Cnd pui n
sulu, lu(u conului Tuse se iumeni cu llouieu muiului; cnd se uezu n
lu(u mesei, se upiinse cu tiunduliiul, iui cnd iidicu degetul, su lucu
linite, obiuii i se nllucuiuiu cu buoiul. Dui tuceieu se ntinse peste
175 Nuvc|c i scni(c
cupetele celoi stini su uudu, i conul Tuse ncepu su voibeuscu. Cele
dinti cuvinte i ieiiu din guiu mui mult sullute dect spuse. Intotdeu-
unu pu(eu uu. Voibele puicu se-necuu, se umestecuu, se mbulzeuu lu
pouitu din(iloi, pnu ce, n sliit, stupniieu de sine le induiu, le
luceu su iusu unu cte unu, cuiute, niiute, cu duiul pe cuie, nti-o
musuiu, conul Tuse l uveu. Tulbuiuieu (inuse douu-tiei clipe doui;
ulegutoiii cunoscuiu ndutu glusul cuie, i ucum, tunu i lulgeiu
mpotiivu tutuioi uceloi cuie eiuu de ulte puieii dect ule conului
Tuse Filoieunu i ule piieteniloi sui... Conul Tuse Filoieunu i tovuiuii
sui lucuseiu toute... ei oinduiseiu (uiu; ei ulcutuiseiu legile cele
n(elepte; ei ieltiniseiu tiuiul; numui de lu ei toutu sulluieu puteu su
utepte mbunutu(iiile viitouie!...
Din cnd n cnd cte un glus iuguit stiigu, vunic: ,Au-i! Si
utunci, cu o luitunu, stiigutele se nclceuu, geumuiile zbiniuu de
vuiet: ,Au-i! Au-i! Au-i! Un om scuit, coco(ut pe un scuun, lngu
un stlp n lundul sulii, iidicu mnu i (ipu: ,Jos! Jos cu ei! upoi,
clutinndu-se, luu stlpul de cuie se spiiineu n biu(e, su nu cudu.
Atunci Nustiute luceu linite, uvntu bustonul deusupiu cupului i
poiunceu: ,Tuceie! Si tuceieu se luceu ndutu.
Apoi voibele conului Tuse i luuu iui iiul, unele dupu ultele, cu
nite tovuiue bune cuie tiuu ce uveuu de lucut...
Conul Tuse se nlieibntu; voibeu, i-n uceeui vieme i du seumu
de toute; guiu spuneu unu, i gndul meigeu ulutuii; n(elegeu cu iobise
sulu, sim(eu cu puteu voibi uu tiei-putiu ceusuii, o zi ntieugu, o
suptumnu cliui, ducu ui li lost nevoie. Deodutu nsu i uminti cu
mui uie o ntiuniie. Tiebuiu su slieuscu. Post-sciiptumul i se niiu
n minte... ,Tocmui, semnul buletineloi noustie de vot e Crucca.
Astu eiu i sliitul; uveu su ncleie n clip muie(. Conul Tuse se umplu
bine n luinu:
Astlel, iubi(ii notii piieteni, voi ncleiu uiutndu-vu cu semnul
buletineloi noustie de vot, semnul cu cuie poinim lu luptu, e Crucca;
cu eu vom meige lu izbndu. Cuci, domniloi, ciuceu e semnul ciedin(ei
176 lmi| Cdr|canu
noustie stiumoeti; ciuceu e cel dinti semn pe cuie mumu noustiu
ne-u nvu(ut su-l lucem n lu(u slntului iconostus; pentiu stiuluciieu
ciucii, slin(ii mucenici uu muiit n clinuii; pentiu ciuce, domnii notii
vitei uu luptut n iiul veucuiiloi; i, n sliit, pe ciuce, Domnul nostiu
Isus Hiistos i-u eitlit viu(u pentiu mntuiieu pucuteloi omeneti!
Audui, Ciuceu e semnul cuie vu vu culuuzi, ciede(i n eu i meige(i
lu izbndu. Si mui udecu(i, iubi(i ulegutoii, cu-n vieme ce noi poinim
lu luptu cietinete, potiivnicii notii, cu nite pugni, i-uu ules Steuuu,
doui cu to(i su le poutu spune: ,Vui de steuuu loi! Si-uu ules steuuu,
cuie-i tot uu depuitutu de noi cu i ei de inimile noustie, ule tutuioiu;
i-uu ules steuuu iece, iece cu i sulletele loi nenduiutouie; i-uu ules
steuuu, steuuu cuzutouie, cuie nu lusu n uimu ei dect luminu
mincinousu u unei clipe; i-uu ules steuuu, iubi(i ulegutoii, pentiu cu
ocimuiieu loi de ustuzi e steuuu ieu u ucestei biete (uii!... Fucndu-
vu dui ciuce i lepudndu-vu de cei cuie zbouiu piintie stele, cu
duluiile iele, meige(i cu noi, nuinte, iubi(i i stimu(i ulegutoii...
Sullnd, cu uilouie de sudouie pe liunte, cu i cnd ui li ieit
dinti-o buie cu ubuii, conul Tuse de-ubiu iuzbi su se cobouie de lu
tiibunu. To(i cuutuu su-i stingu mnu, su-i spuie un cuvnt, n vieme
ce, de puiteu ceeulultu, sulu duiuiu de tiopote, cu i cnd nuvulise n
eu o leiglelie speiiutu. In sliit, cu muie gieutute, conul Tuse izbuti
su se ndiepte spie uu. Alegutoiii din ceulultu despui(iie voi li pieidut
iubduieu. Tiebuiu su se giubeuscu. Dui, diept n uu, un om, sullnd
de lugu, i ntinse o sciisouie. Conul Tuse Filoieunu o luu, se upiopie
de lumpu din peietele sulii i citi:
Tasc,
Scriu dc pc scara vagonu|ui. un gdnd md munccrc cd, grdoir cum
cram, (i-am scris grcir, aa sau nu, vrcau sd p|cc |inirir. sd rii cd
scmnu| ou|crinc|or noasrrc dc vor c Steuuu, nu Ciuceu, cum mi sc parc
cd (i-am spus. ]inc oinc minrc.
Jcan
Conul Tuse iumuse mpietiit. Aiutu sciisouieu lui Nustiute.
177 Nuvc|c i scni(c
Ce e de lucut?
Nusul boicunos ul lui Nustiute se upiinse deodutu cu o lumpu. Se
scuipinu dupu ceulu. Apoi, cu omul cuie nu du de lu nimic nupoi,
iuspunse:
Su ndiep(i gieeulu dincolo, coune Tuse.
Conul Tuse sim(eu cu i se coboise tot sngele lu inimu. Fiiete,
uttu-i mui iumuse: su dieugu dincolo ce, luiu voiu lui, stiicuse uici.
Se sui iepede n tiusuiu i, peste un sleit de ceus, se opieu n lu(u
sulii ,Apolon din despui(iieu u IV-u.
Sulu, plinu; n eu, un liumnt cumplit de neiubduie. In despui(iieu
uceustu eiuu louite mul(i ciciumuii, cuie tiuseiu cum su vie lu
ntiuniie. De lu cele dinti voibe ule conului Tuse, uiletele iidicuu
ucopeiumntul. In milocul tutuioi, un sliiit, cu mustu(u lungu de
puieu nnodutu pe dupu uiecli, i uieiu meieu cuvintele: ,Suu cu
Tue! Suu cu conul Tuue! Dui Nustiute iidicu biu(ul: ,Tuceie, i
guiile se nclideuu ctevu clipe. Cu ulte voibe, cu ulte ntoisutuii,
conul Tuse uunse tot ucolo: ror ei, nimic cci|a|(i. Si iuiui sim(i de lu o
vieme cu poute cuvntu uu un ceus, douu, o zi, o suptumnu cliui, i
gndul meigeu domol ulutuii... Tiebuiu su ncleie. Dui ustu eiu gieul:
ce spusese dincolo tiebuiu su ntouicu uici. Lu uimu uimei, voibele,
gndeu conul Tuse, sunt cu i munuile: le po(i ntiebuin(u i pe dos
ducu nu (i-e de ce-oi zice ul(ii.
Se potiivi bine n iedingotu:
Audui, iubi(ii mei piieteni, un luciu mui um su vu spun, i
unume: diept semn ul buletineloi noustie de vot, diept semn ul
biiuin(ei noustie um ules Srcaua. Cu eu su (ine(i, cu steuuu ceu bunu,
cuie vegleuzu meieu, stiulucitouie, deusupiu puitidului nostiu; cu
Steuuu su (ine(i, cuci liecuie dintie noi, o ti(i, uvem cte o steu, cuie
ne udumbiete din nult cu iuzu ei ceu noiocousu; cu Steuuu su (ine(i,
cuci utunci cnd dnsu upuie, ceiul iumne senin, noiii se duc. De
steuuu noustiu su vu culuuzi(i, dui, liu(iloi, cum mugii s-uu culuuzit
de steuuu tuinicu ce i-u dus lu ieslele n cuie se nuscuse Mntuitoiul!
Si nu uitu(i cu, pe ctu vieme noi puim pe uimu unei iuze de luminu,
178 lmi| Cdr|canu
potiivnicii notii i-uu luut cu semn ul loi Ciuceu! Ciuceu, semnul ce
se pune pe cusele de vnzuie, de vnzuie, cu i sulletul loi. Ciuceu,
semnul cu cuie se nlieieuzu sputele celoi nemeinici. Ciuceu, ciuceu
ioie, cuie ucopeiu pe cei istovi(i i iuni(i n lupte; ciuceu, semnul
cuie umintete de tuceieu, de mu(eniu cimitiieloi! Pune(i-le dui ciuce
i lusu(i-i.
Cu mnu ntinsu, cu piiviieu giozuvu, conul Tuse ncleie cu glus
iusunutoi:
Moi(ii cu moi(ii, domniloi, viii cu viii!
179 Nuvc|c i scni(c
Din volumul
DIN LUMEA CELOR
CARE NU CUVANTA
(1910)
Am scris accsrc scni(c
sd |c circsc
ROulCl,
Cca mai iuoird CAZ
din |umca gdzc|or mc|c.
CAT UN FIR DE NECHINA
,Nu tiebuie su lii ct un munte de muie cu su po(i udecu. Ci de-ui
li ct o neglinu, oii ct un lii de colb, ducu ui n cupuoiul tuu scnteiu
dumnezeiuscu ce cupiinde lumeu, (i-i de uuns: tii ce eti, de unde
vii i-ncotio tiebuie su te ndiep(i. Cndiieu uceustu i-o spusese
gnguniei o luinicu. Si spusu muncitouiei i intiuse utunci pe o uiecle
i-i ieise pe ultu. De-ubiu vuzuse de ctevu zile luminu souielui,
pumntul, lloiile! In iuibu i-uu puiut toute un iui; dui cnd u ntins
uiipiouiele i-u zbuiut, miindu-se cu poute su stiubutu ueiul, cnd
upoi u cuzut istovitu de oboseulu, pe-o liunzu, utunci ntiui dutu u
cunoscut gieul. Si spusele luinicii i-uu venit n minte. Ce eiu? O
gngunie micu, luiu stiuluciie, iotundu, cu o sumn(u. De unde veneu?
Din iuibu; (ineu minte cu se tiezise sub o rocni(a-rdndunicii. Dui
ncotio uveu su se ndiepte? Ei, ustu eiu gieul!
S-u coboit de pe liunzu i-u puices su cuute din nou luinicu. A
umblut ncouce, ncolo, luinicu nicuieii. Altele u ntlnit, dui
giubite. Fuinicile nu pieu stuu de voibu. A meis mult i bine; ultu
gndiie n-u mui uuzit. ,In(elepciuneu e iuiu, se gndeu biutu gngu-
nie. Si ucestu u lost ul doileu necuz ul ei. E gieu nceputul! Inti-o zi o
piinse plouiu; din nebuguie de seumu, cuzu nti-un ivoi. De-ubiu scupu,
pe-un pui. Iui ultu dutu, ce spuimu, Doumne! stutu o clipu, luiu sulluie,
sub tulpu cizmei giudinuiului. Avusese noioc de-o pietiicicu ce lususe
lngu dnsu un gol. De ce-(i utinu viu(u n ziuu de uzi! Dui tiebuiu
su se puzeuscu cu tot dinudinsul. Tiui e ucelu cnd eti nevoit su-l
cumpuneti n liecuie clipu? Umblu numui pe dibuitele: ceicetnd,
ocolind, ispitind. Colo e upu, dincolo oumeni, mui lu o puite un
cuiucioi cu copii. ,Lu ce m-u lusut Dumnezeu ducu n-um puiticicu meu
181 Nuvc|c i scni(c
de pumnt? se ntiebu gnguniu. Unde su mu uez cu su iumn
linititu? Atunci n lu(u i se iidicu deodutu cusu, locuin(u stupnului
giudinii. ,Sus, ucolo, tiebuie su lie bine. dui e pieu nult. Su se iidice
cu cumputuie. Inti zbuiu pe vilul unei gleigline; de ucolo, pe-un
copucel, pe-un culin; pe uimu, pe iedeiu dimpieuiul bulconului. In
sliit, iut-o: u uuns. S-u uezut pe muigineu stieinii. Ul! Cum uide
tublu. Souiele o dogoiete, un clin! Vusuzicu, i uici, iud. Si gndul o
munci iui: Ce iost uveu pe lume?. Toute celelulte vietu(i puieuu cu
uu o clemuie. Si llutuiul? Cum de nu. Dui llutuiul e ncntuieu ocliloi,
llouie zbuiutouie, o picuiuie vie din cuicubeu. Fuinicu i luce cusu,
ugonisete, tiuiesc mii lu un loc; luinicu, ducu ui li de o sutu de oii
mui muie, i-ui li destulu minteu pe cuie o uie ucum, n vieme ce utteu
dobitouce, muii ct mun(ii, ducu ui li de o sutu de oii mui mici, nu le-
ui uunge minteu pe cuie o uu cum sunt. Albinu. toute, toute. Si eu?
Seumu ei pe lume?.
In clipu uceeu gzu piinse cu oclioiii o semene u ei zbuind pe
sus, cuutnd poute un loc de scupuie cu i dnsu. Dui nici n-upucu
bine su se uite lu eu, cnd, cu o sugeutu, o indunicu se iepezi din
cuibul de sub stieuinu i piinse din zboi tovuiuu de suleiin(u. Peste
o clipu se uuziiu (iputele de bucuiie ule puioiiloi cuioiu indunicu
le uduceu liunu. Si gnguniu, biutu, i dete seumu: ,Vezi, ustu e souitu
noustiu: su liunim pusuiile, cuie uu ce cuutu pe lume!.
. Czu ntinse uiipiouiele, se lusu n gol, pluti pu(in; upoi sugeutu
stiubutu din nou ueiul. Se uuzi o plpiie de uiipi. Si, ndutu, puioiii
piimeuu, gulugioi, pe mumu bunu ce le uduceu iui liunu.
CANDACELUL
Cum venise pe lume, nici el nu-i dudeu seumu. S-u tiezit cu dinti-
un somn i puicu eiu de cnd pumntul. Nu sim(ise nici duieie, nici
bucuiie. Si mult i muncise gndul cum iusuiise, i-ul cui eiu? Mic
ct un lii de linte, micu picioiuele liugede i ocoleu, de pe muigini,
liunziouiu cuie-l udupostise. Inti-o zi nceicu o poiniie luuntiicu: iei
de sub umbiu iucoiousu i dudu buznu uluiu, n plouiu de luminu.
Atunci iumuse pe loc, oibit de uttu stiuluciie. Incetul cu ncetul i
veni inimu lu loc i ndiuzni: desclise oclioiii mui mult, mui tuie,
mui muii, i desclise n sliit bine-bine i piivi n sus. Se lucuse puicu
mui mititel dect lusese. Cu ctu stiuluciie, ce udnc i ulbustiu se
dezveleu ceiul! Si ce minune! cu oclioiii lui muiun(i, ct nite liie
de colb, l cupiindeu ntieg. Si ce ntunecime, ctu umezeulu sub
liunziouiu lui. Ce cuutuse dnsul ucolo? Iui din milocul tuiiei
ulbustie, un bulguie de uui upiins uiuncu vupui.
Tiesuii. Eiu el ultul? Picioiuele nu mui eiuu ule lui de scnteiuu
uu? Si mui eiu mbiucut n uui! Cuci i tiupuoiul lui, pe cuie i-l
vedeu pentiu ntiu ouiu, scnteiu. Nu cumvu eiu o luimi(u cuzutu
de ucolo, de sus, o luimi(u de luminu nclegutu, iutucitu pe pumnt?
Si, cu o udeveiiie, pe (uinu neugiu tiupul uiuncu o luminu dulce. Ce
se mui ntiebu! Fuiu ndoiulu, de ucolo cuzuse, ucolo tiebuiu su se
ntouicu. Dui ce depuituie. Si cum su uungu? Piivi n sus; i utunci,
deusupiu cupuoiului, zuii lueiul unui ciin ce se iidicu uu de nult,
cu puicu llouieu din vil i desclideu puluiul cliui dedesubtul
bulguiului de uui, su-i culeugu iuzele.
In minteu lui i nglebu plunul. Su se suie pe luei n sus, su
meuigu, su meuigu i su meuigu pnu n vil; i de ucolo, lu bulguiul
183 Nuvc|c i scni(c
de uui, din cuie ciedeu cu se deslucuse: o suiituiu, suu o vedeu el
ce-o luce.
Atunci se micu din nou, i dupu ce tiecu peste un giuunte de pi-
utiu ct un munte i coboi dincolo, se tiezi lu iuducinu ciinului. Se
odilni o clipu, upoi lu dium, buiete! Mui nti se iostogoli de pe tulpinu
lucie de ctevu oii n (uinu. Vuznd ustu, se iidicu pe picioiuele
dinupoi i, luiu su tie pentiu ce, cu cele dinuinte i lucu, monegete,
ciuce. Pe uimu nceicu din nou i vuzu cu poute. Luciu i se puiuse
lueiul ciinului, i cnd colo uveu utteu udncituii, utteu iidicutuii:
vui, deuluii. Dui ce miieusmu se ievuisu de sus!.
Si-u meis voinicul, u meis. Mult su li meis. Se uitu n os i-l piinse
ume(eulu. Piivi n sus i se cutiemuiu. Ce, nu lucuse nici un sleit din
sleitul diumului! Puteiile i cum slubiseiu, dui nu se lusu. Incu vieo
c(ivu pui, i ici, deusupiu, puicu se ntiuclipu o liunziouiu lutuieu(u,
cu o piispu. Acolo o su se odilneuscu. Si iui puicese lu dium; i umblu,
i umblu, buiete; de-ubiu uunse. Iui cnd u poposit, ud de sudouie,
cu puieu o picutuiu de iouu, bulguiele de uui scuputuse de umiuzu. Si
voinicul piivi iui n sus. Piiveu n sus i nu-i ciedeu ocliloi: zile,
suptumni, luni uveu de umblut. Si ct eiu de lotuit i de vnos
diume(ul, nu-i putu opii un oltut:
Ul! cu mult mui um de suit, Doumne!
SARACU|UL!.
S-u iscut un vite cu din senin. S-u nuiubut n pumnt, upoi u
poinit-o, telui, peste cmp, cui(i i livezi, lund cu el tot ce guseu
mui uoi n cule. Si ducu de pe os luiu lloii, pene i litii, de pe-o
iumuiu luu un cuiubu, un cuiubu mititel, custuniu, cu uiipile liugede,
cu oclioiii cu douu neglini(e. Cuiubu de piimuvuiu. Cnd l-u luut
viteul pe sus, i-u stins i el picioiuele i u vuzut cu poute zbuiu
luiu su deu din uiipi.
Viteul i-u lucut gustul, i-n milocul unui dium de (uiu, lngu o
cuite, s-u n(epenit o clipu cu un sliedel, upoi, s-u topit deodutu, lusnd
tot ce luuse, bultu, lu pumnt. Cnd s-u tiezit, piivi mpieui: un dium
piuluit. Si din cuputul diumului, (un(o, cu pieptul n plutou, cu pin-
tenii uicui(i, veneu un coco. ,Iu! Scup de unul i duu peste ultul, i
zise cuiubuul; ustu mu-nglite! Cocoul s-u upiopiut, s-u uitut cu un
ocli lu cuiubu i u tiecut mndiu nuinte. ,Am scuput! gndi cu bu-
cuiie cuiubuul, i se ntouise su piiveuscu dupu coco. Atunci ncie-
meni de spuimu. Din celulult cuput ul diumului soseu un cuicun.
Cuiubuul se lucu mui mic dect eiu, (inndu-i sulletul: ,Acumu cli-
ui c-um pu(it-o! Cnd uunse cuicunul n dieptul cocoului, se nioti,
i ioi muigelele i i dudu cupul peste spute; iui cocoul scouse piep-
tul i mui n uluiu, se nul(u n piciouie i loilecu uiipile de ctevu oii
n pumnt: i dudeuu bine(e. Cocoul s-u dus, cuicunul se leii puicu
su nu culce cuiubuul cnd l uunse, i ucestu, bietul, iusullu: ,Bine c-
um uvut noioc! Dui deodutu, de dupu un guid, suii, muie, cu coudu
iotundu ct souiele lu iusuiit, un puun. Pusuieu se legunu o clipu, upoi
i stinse coudu i zbuiu n dium. ,De ustu nu mui scup! ciezu
cuiubuul. Puunul s-u upiopiut, l-u iustuinut cu ciocul pe spute, upoi
185 Nuvc|c i scni(c
iui l-u ntois cum l gusise i, lusndu-l , i vuzu de dium. Cuiubuului
nu-i veneu su-i ciedu ocliloi cu mui e n viu(u. Dui uite: colo e diu-
mul, sub el litiu, pe dieuptu guidul, tiuiete. Iu su zbouie ucumu,
ct puteu mui iepede, de-ucolo, pe vieo cieungu de copuc. Su-i nceice
uiipile. Si le deslucu. In clipu uceeu un pui de stuiz, mui muiioi cevu
dect o nucu, zbuiu spie el. ,Ei! De uu pusuii mici, mui de seumu
meu, mi-i diug i mie, gndi cuiubuul, piegutindu-se cliui su deu
stuizului ,ziuu-bunu. Dui stuizul se lusu lngu bucu(icu de litie,
desclise pliscul, upucu, cu lucomie, cuiubuul i: lup! lup! mui su se
nece, l ngli(i.
Suiucu(ul cuiubu!
De pe guid, o viubie, cuie vuzuse multe n viu(u ei, i uezuse
puioiii n ind, su piiveuscu, de cum zuiise cuiubuul os. Si ucum i
luu zboiul nti-ult loc, stiigndu-i dupu dnsu odiuslele cuie duceuu
n minte o nvu(utuiu mui mult.
CALATOARE!.
E culutouie! A ieit din muuioi luinicu i-u poinit, cum luce n lie-
cuie dimineu(u, u poinit su vudu lumeu. Eu tiu cu oclii duc i minteu
ntouice; cu, vuznd multe, tii destule i ui de unde du i lu ul(ii. Si ce
leiiciie su culutoieti dimineu(u, n ievuisutul zoiiloi, cnd iuibu e
piousputu sub iouu, ueiul iluv de iucouie, i cnd pe cei se pielinge
luminu cu o undu de uui. S-upoi dimineu(u piiveti ultlel lumeu, ultlel
o udeci; gnduiile nu-(i sunt spulbeiute, ci se limpezesc, tilnite, din
piisos. De uceeu luinicu se scoulu cu noupteu n cup i poinete lu dium.
In dimineu(u uceustu u luut-o spie iusuiit. Incntutu de liumuse(eu
souielui, cuie se pievesteu piin mununcliuiile lui de iuze, totui uvu
puteieu su se gndeuscu, diumeu(u, cu, piivind i minunndu-se nu-
mui, nu ctigu nimic. De uceeu, ndutu ce dudu, piin miiite, de ciz-
mu unui vnutoi, i i puse n gnd su ceiceteze, su cunouscu mui
bine luptuiu omeneuscu n upucutuiile ei. Indizneu(u i destoinicu,
se iidicu pe culciul pe cuie ctevu liie de nisip se piinseseiu, upoi,
cu iscusin(u, o luu ncet pe cusutuiu cuimbului, n sus. Culutouieu i
dete toutu silin(u su se uice mui iepede pe cizmu, cuci vedeieu ei i
uminteu, cu giouzu, piiveliteu pe cuie cizmu unui ult vnutoi i-o
duduse nti-o zi: tiei tovuiue din luinicui stiivite, dinti-o dutu, sub
tulpu gieu u omului. ,Ciudut, gndi luinicu n sine, s-ui zice cu numui
pentiu cu su lucu iuu i nvelesc oumenii piciouiele n pieleu giousu
u ncul(uminteloi. Si tot gndind ustlel, luinicu uunse lu pnzu
mbcsitu de piul u puntuloniloi vnutoiului. Ii sui i pe ucetiu, n
zigzug, i, cnd dudu de cel dinti buzunui ul suitucului, se opii. Su
se cobouie, su nu se cobouie-n el? Din cele ce nvu(use dinti-utteu
culutoiii, i de lu ul(ii, tiu cu pe oumeni, mui ules, cu gieu i po(i
187 Nuvc|c i scni(c
cunoute pe dinuluiu. Iui n buzunuiul unui om, i povestise o bunicu
u ei cu picuse odutu peste un pumn de ouu luiute dinti-un luinicui;
bunicu duduse de veste numuidect, ntieg neumul luinicesc venise
i, n vieme ce diume(ul doimeu n iuibu, ct ui clipi, cuiubuniiu toute
ouule, cu pe-o piudu de iuzboi. Au, luinicu i luu inimu n din(i i,
uouiu, se coboi n buzunui. Scotoci ncolo i-ncouce; nti-un col( dudu
peste c(ivu buni de uiumu. Ii pipui, i miiosi ntiebuin(uie nu le
putu gusi! ,Ce-o li lucnd oumenii cu luciuii cuie, dupu ct se vede,
nu le uduc nici un lolos? udecu eu. Poini mui depuite. Mui n sus,
ult buzunui. Hui i-ucolo! De-ubiu se coboi nsu, i, iepede, cuutu su
lugu nupoi. Buzunuiul, mbcsit cu loi de tutun, o ume(ise. ,Iutu ce
lel de buiuieni tiu culege oumenii! i zise, dezgustutu, luinicu.
N-uveu noioc! O luu mui sus; se uicu pnu dupu gtul vnutoiului.
Acestu iidicu tocmui utunci mnu. Ispititouie, veni, spiintenu, pe
mnecu, pnu lngu pumnul ncletut pe gtul unei puti. Si cum cutu
ce unume vieu su lucu omul cu luciul celu ce-l (ineu n mini, ct ui
clipi din ocli, piinse diept nuinte zboiul unei piepeli(e. In viemeu
uceustu, o bubuituiu giouznicu iusunu i-un noi de lum nvului lui-
nicu n ceu(u, n miiosul lui pipuiut i uciu. Vnutoiul uleigu i, mui
dincolo, iidicu piepeli(u mouitu i-o puse n tolbu. Fuinicu, ngiozitu,
o luu lu lugu pe mnecu n sus, upoi, de ceulultu puite pe cuie se
uicuse, se coboi pe luinu. Cu su uungu os, tiebuiu su tieucu peste
tolbu. Pui iute peste geuntu de lu oldul vnutoiului i, lu muigineu
ei, i veni sulletul lu loc. Tocmui utunci oclii luinicii zuiiiu o bucu(icu
de pine ce iumusese piinsu n ie(eu. Oiict eiu de giubitu, luciul
gusit tiu cu nu se lusu-n dium; mui ules meiindele. ,Bine cu m-um
ules mucui cu cevu, i spuse n gnd i se giubi su culeugu luimituiu.
Dui cum o upucu, ndutu o i lusu lu loc: luimituiu eiu udu de sngele
pusuiii. ,Biii! Vusuzicu, ustu e omul! gndi luinicu; i iepede-iepede-
iepede o luu pe cizmu n os. Se coboi pe un lii de iuibu i i sculdu,
cu mul(umiie, tiupul nti-o picutuiu de iouu.
MUSCULI|A
In oduie e tuceie. Piin leieustiu desclisu souiele scoute sclipiii din
sticluiiu de pe poli(i. In lu(u iconostusului clipocete cundelu. Pe musu
din miloc stu desclis, uitut ucolo de cutie copiii slin(iei-sule, un ceu-
slov vecli, scoioit i unsuios. O musculi(u, ct o gumulie, stiulucitouie
cu un licuiici, intiu bzind, su cuute cevu dulce de gustut. Zbouiu
ncolo i-ncouce. Se uitu piin stiuclini, se ueuzu pe muigineu unui
pului, se plimbu pe lu icoune, cu i cum s-ui nclinu, bu intiu pnu i-
n potcupul cel nou, pe cuie ploduiile l uezuseiu pe put cu lundul n
os i-l pielucuseiu nti-un cuibui de ouu ioii, cuci e Putele. Nimic.
In sliit, du Dumnezeu i uunge i lu musu(u, diept deusupiu
ceuslovului. Se lusu uouiu, zbinind mul(umitu, pe louiu unsuiousu,
pe ule cuieiu col(uii de sus picutuiile de ceuiu stuu cu nite pece(i. E
doui obinuitu cu cui(ile biseiiceti; nu o dutu ieise sutulu din biseii-
cu de peste dium. E uttu liunu pe loile ngioute puicu de uimele
degeteloi tuvulite piin giul dulce ul coliveloi. Iui uici, pe o muigine,
u dut tocmui peste ce cuutu: o putu, zuluiisitu piousput, uiutu cu
dege(elul ce-i lususe uimu uvusese giiu su se nmouie dintiu-nti n
dulceu(u. Musculi(u se pune pe osputut; piupudenie de lucomu ce-i!
Numui din cnd n cnd piinde, cu oclioiul, ioul slovei muii din
susul loii, un S liumos, ncondeiut cu muiestiie, cu i cum ui li lost
(esut lu nceputul indului: ,S|avd (ic". Atunci i uduse uminte cum
necuise mui zilele tiecute, lu o lituiglie, pe-un duscul, cuiuiu i iumuseiu
pe buibu, lngu buze, un lii de giu uns cu mieie. Pnu ce n-u gustut
din mieie, nu s-u lusut; dui bietului om i-u ieit sulletul ulungnd-o.
Acum s-u sutuiut; se suie binioi pnu-n milocul slovei ioii, cuie
o utiuge. Ii scutuiu uiipiouiele, i ntinde picioiuele de dinupoi i
189 Nuvc|c i scni(c
le lieucu unul de ultul, cu i cum ui uscu(i douu cu(ite; upoi, leneu,
u(ipete.
In clipu uceustu uu se desclide dinti-o dutu. Slin(iu-su, Popu Cle-
oigle, intiu supuiut, upiins lu lu(u, iusullnd din gieu. A lucut slubu,
lu biseiicu, s-u ubutut pe lu Petiu buculul, uu, n tieucut, u luut un
pelinu i s-u ntois ucusu. Si poltim ce gusete: pieoteusu nicuieii,
dusu piin vecini; copiii lu loinuiit, dupu ce spuiseseiu mui nti toute
nvelitouiele guvunouseloi cu dulce(i de pe leieustiu din sulu.
Poltim!. ei poltim! stiigu puiintele nluiiut. Apoi i uiuncu
oclii pe musu i se supuiu i mui iuu. Pnu i cui(ile mi le-uu viuluit!
Repede, cu o micuie iute, slin(iu-su nclide ceuslovul i-l uiuncu,
lu loc, n dulup.
Iui n milocul slovei ioii, musculi(u, stiivitu, se lucu unu cu litiu
tocmui n clipu cnd, mui udoimitu, izbutise su-i stutoiniceuscu n
cupuoiul ei un gnd: ,Ce bine e su tiuieti i su moii sutulu!
CANTARE|UL
E de neum! Intie toute ligliounele lumii, gndete el, nu eiu ultu
cuie su uibu stiumoi mui ulei i mui de vi(u. Pumntul eiu o nimicu
toutu, un bo( de lumu ce oibecuiu lui' de nici un cuputi piin vuzdul,
cnd neumul loi gieieiesc i iidicu osunule lui nsui, sub liunzele
uiiue din cuie ustuzi nici mucui uime n-uu iumus. Ei biiuiseiu vie-
meu, duinuiuu stupni n lung i-n lut, cu i pe utunci. Cliui un
stiubunic ul lui, cu mii de uni nuinte, lusese cntuie( n cuptoiul
biutuiiei lui Poi-mpuiut. Si usteu nu eiuu voibe de ici, de ucolo, ci le
povesteuu butinii n toute min(ile loi, i ei, liiete, de lu ul(i butini
piicepu(i le uuziseiu. Cuci, doui uu iumn povetile pe lume.
Toute gnduiile ucesteu nuvuliseiu gieieiului n cup nti-o seuiu,
cnd nu puteu u(ipi din piicinu unei piivigletoii cuie-i mpuiuse cupul
cu cntecele ei, de sus, din copucul sub cuie dnsul se odilneu. ,Mu
iog, n-u puteu-o vedeu i eu pe diluniu ustu? Ce neum uu de obiuznic
su lie? se ntiebu gieieiul. Si cum numui de ntiebut se puteu ntiebu
singui, cu su ulle i-un iuspuns, i puse n minte su iscodeuscu pe o
lucustu, dei numui lu gndul cu uveu su voibeuscu unei obiuznicutuii
cuie ndiuznise su se ntieucu din suiit cu el l upucuu luiiile. O cuutu
totui i n-o gusi. ,Fiiete, gndi gieieiul, lucustu i su steu ucusu, diucul
u mui vuzut?! Si cum lunu se uscunsese nti-un noi, iugu pe un licu-
iici su-i lumineze culeu. Si, uu, se ntouise.
Toutu nopticicu nu nclise oclii. Piivigletouieu i lucuse de cup.
Il mui mngie nsu pe gieiei iubiieu i luudele pe cuie o mul(ime de
vaca-uomnu|ui gnguniile cele ioii stiopite cu negiu i-o uiutuu.
Lusu cu-l cuinuu cu nu putuse doimi, dui din semnele loi gieieiul
n(elese cu i ele eiuu miiute de ndiuzneulu unei pusuii venetice cuie
191 Nuvc|c i scni(c
tulbuiu liniteu butinuiloi de neum. Cieieiului i se umllu inimu n
piept de mndiie i, n zoii de zi, li se nclinu cu plecuciune, poltin-
du-le n uiu-i, su-l usculte. Si, cu toutu oboseulu, gieieiul le cntu, n
cinsteu loi, un imn ul dimine(ii. Iui vucile-Domnului l iuguu su nu
mui conteneuscu, liindcu ele ultcevu n-uu de lucut dect su-l usculte.
Si le-u cntut gieieiul pnu ce souiele s-u iidicut de ctevu suli(e
pe cei. Iui nculzindu-se giozuv, cuntuie(ul se iugu de ieituie, su u(i-
peuscu pu(in. Si se uduposti sub liunzu unei iocli(u-indunicii. Iui vuc-
ile-Domnului se slutuiiu, se iidicuiu pe liiicelele de iuibu dimpieuiul
culcuului cinstitului cntuie( i, legunndu-se uoi, ncepuiu su-i lucu
vnt, su douimu n iucouie, cum se i cuveneu unui mndiu ciui ce eiu.
HOINAR
O clipu (inu noupteu, ct (in nop(ile de vuiu, cnd ntuneiicul e
numui o stingeie de uiipi u luminii. Si totui, ndutu ce se tiezi, llu-
tuiul, n iucouieu umedu u dimine(ii, i se puiu cu doimise de cnd
lumeu; de uceeu zise n sine, bunuind:
,Ce Dumnezeu iusuie souiele utt de tiziu!
Dui cu i cum Dumnezeu i-ui li lucut pe voie, deodutu se iusliiu
din nult mununcliul stiulucitoi ul iuzeloi de souie, i peste cmpie
nuvuli un vul de uui. Flutuiul i plpi de ctevu oii uiipile i, din vilul
gulben ul tulpinii de |umdndricd, unde poposise de cu seuiu, i luu,
zglobiu, zboiul. Fiindcu nu lusese de mult pe lu tig, o luu nti-ucolo.
Cuind zuii o giudinu cu lel de lel de lloii. Tiecu pileuzul i,
melengli, se luiiu nti pe lu leiestiele cusei. Peidelele eiuu ncu
lusute. Ce su vudu? Nimic! In sclimb, de ui mpieuiul piivuzuiiloi,
cununi de zorc|c se mpleteuu, cu lloiile desclise, liugede, liliuclii
butnd n ulbustiu, sinilii butnd n ioz, ucopeiite de iouu cu de nite
nestemute. ,Fiugede lloii, gndi llutuiuul i, butndu-i uiipile ul-
bustie stiopite cu uui, le suiutu pe ind. ,Aici o su stuu ustuzi pe vie-
meu uii(ei, gndeu tienguiul. Dui tot piivind lu ele, gusi zoieleloi
o scudeie; pieu i sclimbuu lu(u; dimineu(u nti-un lel, lu umiuzu
nti-ult lel, iui seuiu se-nclideuu moiocunouse. ,Nu-s stutoinice,
uduugu ciuiul i plecu mui depuite. Cum zbuiu, uu, deusupiu stiutuii-
loi, miiosul rozcrci i umezi sulletul. Repede se coboi de se uezu pe
o tulpinu de iozetu. Si cum iumusese pieidut, iusullnd miieusmu
mbututouie, se gndeu: ,Nu e llouie mui leimecutouie cu iozetu,
degeubu! In miieusmu ei su moii, i moii leiicit. Cndind ustlel, piivi
mui bine tulpinu lloiii. Cine-l pusese! Mlnit, i mui sclimbu din
193 Nuvc|c i scni(c
puieii: ,Inti-udevui, mbututoi miios, dui de ce ouie liieu nu mbinu
niciodutu toute nsuiiile lu un loc? Poltim, piivete, cine mpiutie o
usemeneu miieusmu! Ce lloii muiun(ele, pipeinicite, upioupe veizi,
cu i liunzele. Si liindcu n clipu uceeu veni pnu lu el udieieu unoi
crini, uimu: ,Ce uie u luce iozetu cu ciinii, cu ciinii ulbi cu spumu
luptelui! Fuiu su steu n cumpnu, i lucu vnt spie lueiul nult,
sub(iie i mndiu ul unui ciin ntiziut. Aezndu-se n potiiul puilu-
mut, ulb cu zupudu, beibuntul i destinse uiipile pu(in, su se odil-
neuscu, dui bugu de seumu cu se umpluse de piulul gulben ul lloiii i
se necui: ,Fouite mul(umesc de guzdu, ducu e voibu su ies mnit!.
Si unde mui pui cu uici stui cu nti-o munustiie. Se nul(u n uei. Se
nculzise giozuv. ,Puicu e mui culd cu lu cmp, gndi spiin(uiul. In
viemeu uceustu oclii lui zuiiiu, uu, cu o uvi(u de snge. Eiu un
stiut de garoa|c. ,Hui nti-ucolo; ntinse uiipile, lovi de ctevu oii
ueiul i se lusu, uoi cu un lulg, deusupiu unei guioule butute, cieu(u
i mbulsumutu. ,Uite-o llouie cuie nu-i nuzuiousu, i zise; o guseti
pietutindeni; i, cu toute usteu, ui uveu dieptul su lie mndiu cu lu(u
ei mbuoiutu. Du, guioulu nti-udevui mi-i diugu. Si stuteu, loin-
uiul, tolunit pe liunziouiele moi, cu un puu, cnd puicu l ume(i
cevu. ,Ce su lie? A! miiosul guioulei. Uite ustu, cugetu ciuiul, ustu nu-mi
pluce lu guioulu. Nu puteu, udicu, su uibu un miios ul ei, numui ul ei?
Tiebuiu su mpiumute miiosul pipuiut de cuiouie? Plui! Zglobiu, i
vuzu de dium, uiuieu, stiunutnd. Si ziuu tieceu, i iutucitoiul zbu-
iu meieu, meieu, luiu ustmpui. ,Uite colo un luvicei de nu-md-uira.
Fiindcu-s ulbustie cu i mine, s-oi li cieznd, mu iog, luciu muie,
utingndu-le, dispie(uitoi, cu vilul uiipii, le lusu n uimu. Ce mui
stiutuii de ocniu|-oou|ui! ,Sunt pieu din topoi, bugu de seumu cuite-
zunul. Ce e llouie tiebuie su uibu cevu cuie su o niudeuscu de upioupe
cu ceiul, cu ueiul. suu cu mine. Ingmlut, se mpiedicu de o gura-
|cu|ui: ,Mcrsi, de-ulde dumneutu gusesc i-n cmp, lu (uiu. ,Ei, cu
micunica se sclimbu voibu, udeveii iietul, ustu, du. Si se lusu, ele-
gunt, n ioute, deusupiu lloiii cumin(i. Ii stinse uiipile unu, i iusuci
mustu(u, lucu oclii mici; micunicu iumuse linititu; guzdu bunu, dui
194 lmi| Cdr|canu
nu spiin(uiu. Flucuul se necui: ,Ho, bubutie, pieu te ciezi! Eu n-um
venit su doim. Si lugi iznd. Mdrgdrirdrc|c|c nu le puteu suleii,
zbuiu pe deusupiu loi, numui su le lucu n necuz; ntiuct piivete
oaroa-impdraru|ui, i veneu iuu numui cnd se gndeu lu numele ei.
Ziuu tieceu, souiele scuputu; se mui iucoiise. O luu nspie gncrgninc.
Coco(ute sus, pe tulpinile loi, gleiglinele l piiveuu nepiicepute.
,Inulte i piouste, zise pieide-vuiu i, nul(ndu-se sus, cuutu cu oclii
rranda|irii. Ii zuii. Se coboi ncet, cuitenitoi, se nclinu n lu(u lie-
cuiuiu. ,Floii de puiudis, lloii muiestie, lloii., dui cum se ntoiceu,
n dieuptu i-n stngu, complimentnd, uiipu i se zgiie de-un glimpe.
Ciuidonul o teise iepede, luiu su se mui uite nupoi. Tiecu pe lngu
lulele luiu su le piiveuscu; dui n dium lucu cu ocliul rocni(ii-rdndu-
nicii, o vecle piietenu, i spuse o voibu pioustu unui srdnjcnc| scutu-
iut, mbutinit, ce i se (ineu n cule. Zarnacadc|c|or le iumuseseiu doui
tulpinile; |i|iacu|ui, liunzele. Mui depuite, mui depuite. Din zboi luiu
o suiutuie unei cicori, iutucitu pe ucolo cine tie cum. Si cicouieu i
uduse uminte de cmp. ,Tot mui liumos e cmpul. Dui nu-i voibu,
i-n giudinu!... Si puicu depuite, nti-un col(, zuii o llouie nvoultu,
necunoscutu. Ciubi, dui, deodutu, ncepu su oibecuiuscu. Nici nu
buguse de seumu cu se ntunecuse. Nu mui vedeu nimic. Il upucuse
noupteu n dium. Neputnd su mui zbouie, se lusu, lu ntmpluie, pe
un spin uscut, su utepte zoiii, suspinnd nemul(umit: ,Ce Dumnezeu
se-nnopteuzu uu devieme!...
IN CURTEA MEA
Cuiteu meu e lu (uiu, pe mulul unei upe. De ui mpieuiul cui(ii se
ncinge un guid de cutinu, iui pe cutinu n cuie viubiile stuu mpunute
cu ulbinele n ioi, se (ese, de cu piimuvuiu pnu-n toumnu, tulpinu de
rocni(a-rdndunicii. Pe de muigini, din loc n loc, cu lu o uzvilituiu de
piutiu unul de ultul, se nul(u plopi butini, luse uiiue pe cuie se
deupnu vntul; pe viluiile loi (in ucopeiumntul, ceiul. Tule de
pomuouiu i de ugiie duu, nuuntiul cui(ii, udupost pusuiiloi mele.
Cuci um pusuii multe i leluiite. De ici, din poiti(u ncununutu cu
iedeiu, lui su le piivim. Ai uuzit cucurigu|? Rusuie souiele. Cocoul
ucelu negiu e ceusoinicul cui(ii mele. Iutu-l pe culme, (un(o, cu pin-
tenii uicui(i, cu plutou peneloi o(elii, gutu cu de luptu. Puicu vieu su-i
uiute buibu(iu cidului celuiu de cluponi din lu(u lui, guini cuie nu
se ouu, ule cuioi pene lungi i moi i pieluc nti-un lel de sulcii
plngutouie piintie pusuii.
A, uite-o, luinicu ogiuzii! Repede-iepede, sliindu-i picioiuele
n gletele gulbene pe nisip de iute ce uleuigu, cu bone(icu ulbu tivitu
cu uinici, de gospodinu, pe cup, cu ceiceluii de muigeun lu uiecle,
stinsu n lustu ei cu picu(ele, bibilicu picleieu uleuigu dinti-un
col( nti-ultul, su puie toute lu locul loi. Numui su-i uuzi guii(u cnd
vieo leneu se ntiece mui mult cu dedeocliul somnului!
Albe, linse, suu zbuilite cu de vnt, legunndu-se, ssind, ndem-
nnd lu tuceie, le vezi? cidul de gte se niiu, unu dupu ultu, cu i
cnd ceu din cuput ui li ngli(it un mosoi de slouiu ul cuieiu cuput l-ui
li lupuit, pe ind, toute celelulte.
Dincolo, lngu teucu de upu, sunt iu(ele; puicu-s totdeuunu vuduve,
uu-s de uisuze. Micnd meieu din ciotul cozii, lu dieuptu i lu stngu,
196 lmi| Cdr|canu
cu i cnd dnsu le-ui ndemnu i ndieptu tiupul ncotio s-upuce,
tiu numui su-i deslucu lopu(elele pliscului, su se linciuieuscu-n upu.
Dui bute souiele tuie. Pune-(i mnu lu ocli, su po(i piivi mui bine.
Colo, sub tuliul celu de ugiie, sunt clotile. Inloiute, gutu su suiu
n cupul oiicui s-ui upiopiu, ele scuimu meieu, cu i cnd ui cuutu o
comouiu. Ii liunesc puioiii. Cglicii! bo(uii de uui, cu douu picutuii
de iubin diept ocli. Uite-i cum se liumntu, cum se sting, ioi, i se
desluc pe uimu, cum se ciupesc de lu un vieimioi. Unul u suiit pe
sputele mumei i, cu picioiuele lui sub(iii i liugede cu puiul, i se
cocou(u dupu gt. De ucolo uimuiete cu oclioiii lui vioi ce luc ceilul(i;
piinde clipu, suie i upucu vieimioiul. Apoi, lugind sub uiipu culdu
i ociotitouie u clotii, osputeuzu. Ceilul(i iumn locului piosti(i,
suiucu(ii! pnu ce zuiesc o ultu piudu.
Dui ce-i? Cuinile se sting su piiveuscu iscoditouie. Doi cocoi tin-
eii s-uu upucut lu luptu. Penele zboi cu luute de vnt. Stui pu(in i-o
su vezi! Ciumuticul cui(ii mele e doui cuicunul! Iutu-l: i-u i zuiit.
Uite-l cum se iepede, cum se pune milocitoi ntie ei, cum i despuite;
pe cel mui vunic l ciupete i-l uimuiete pnu n celulult col( ul cui(ii.
Iui ducu u lucut puce, e i dieptul lui; se-niotete, i utinu iiuguiile
de luimuz i muigele lu gt i, cu un diept udecutoi ce este, piimete
nclinuciunile tutuioi.
Numui luntele, ciuiul cui(ii mele, piivete-l, nici nu vieu su se uite
lu el. Tot necuzul lui e cu giumuticul i poute nioti lu lel coudu.
Auzi un lutiut? E Dudu, Duduucle, duluul, puzitoiul. Acumu cei-
ceteuzu guidul ducu n-uie vieo guuiu piin cuie su se poutu stiecuiu
ligliounele nuuntiul cui(ii. Cnd gusete o desclizutuiu, se opiete
i lutiu, du de veste.
Alu! Vezi? S-uu opiit toute pusuiile, cu cupul ntois spie cei.
Cglicii de uui uu nuvulit sub uiipile clotiloi, su se uscundu. O sugeutu
stiubute piin uei. E un vultun. N-uveu nici o giiu! Ciumuticul l-u zuiit
cel dinti. Si-u stins muguiul nusului, i-u scos guu n uluiu i-l
uimuiete cu oclii, su suiu. Cluguind, puicu-i zice: ,Poltim, ducu-(i
197 Nuvc|c i scni(c
du mnu! Dui vultunul e piiceput; tie cu cine uie de-u luce. Un ocol,
i se teige piin zuie, su cuute uiuieu o piudu mui pu(in puzitu.
Si-n uimu lui pusuiile i vud de liunu, gglicii iusui iuiui lu lu-
minu, i liniteu i puceu se lusu peste cuiteu meu.
Hui de ne-om duce i noi!
DUPA ASEMANAREA LOR!
Fucuse Dumnezeu upioupe toute ligliounele pumntului. Ii iumuse-
se de nvie(uit numui ctevu. Pe ucesteu se lotui su le plusmuiuscu
dupu slutul celoilulte. Astlel puteu su cunouscu i inimu i minteu uce-
loi cuioiu le duduse sullet mui dinuinte.
Au, dupu povu(u leului, cuie vioiu su tiibeuscu din muie(iu ti-
giului, lucu m(u; dupu gustul iu(ei, zuliuiu pe lebudu, luptui gscu;
dupu plucul eleluntului, iionist, nuscu ouiecele. Ascultu cliui pe
mugui, cuie-l iuguse cu, dect ui mui luce un dobitoc pe lume, mui
bine i-ui lungi lui uieclile, doui-doui o puteu piinde un sunet mui
uimonios.
Dumnezeu tiu cu liecuie din vietu(ile uceste i voi uveu pe pumnt
meniieu loi; cu, cu ct voi li mui multe, cu utt se voi nlesni mui
bine unu pe ultu; cu nici uiecleu muguiului n-o su piindu notu
piivigletouiei, dupu cum nici muiimeu eleluntului n-o su poutu but-
ocoii micimeu ouiecelui.
De uceeu Atotputeinicul se plimbu pe pumnt, ntiebnd i uscul-
tnd n dieuptu i n stngu. Inti-un ind, odilnindu-se pe o piutiu,
se gndeu cum su mui deu o vie(uitouie ueiului. Si cum cutu cu oclii
piimpieui, iutu cu vede: sub o liunzu, o biouscu; o ulbinu i-un llu-
tuie pe cte o llouie; i-n milocul unei miee, (esute ntie douu cien-
gi, un puiunen.
Dumnezeu zmbi, le clemu lu el i le spuse:
Ascultu(i, vietu(iloi, vieuu su vu duu pe ziuu de ustuzi ncu o
tovuiuu. Doiesc su uud povu(u voustiu cum i ce nlu(iuie su-i ulcutuiesc.
Meige(i de vu slutui(i dintiu-nti ntie voi i veni(i cu luciul gutu.
199 Nuvc|c i scni(c
Cele putiu vie(uitouie se tiuseiu mui lu o puite, n slut.
Bine, diugiloi, se umllu biouscu, nu-i uunge pieuslntului cu
ne uie pe noi? O su luse utteu liin(e pe pumnt, cu nu ne-o uunge cu
ce ne liuni. Iu su-i cioim noi o dilunie cum n-u mui vuzut nimeni,
doui l-om sutuiu.
Si u-u-u, u-u-u, se slutuiiu! Apoi, cteiputiu, veniiu n lu(u
Domnului.
Ei? le ntiebu Dumnezeu. Tu, biousco, ce slut mi dui?
Inult-pieuslinte, zise biouscu, piivi(i-mi oclii i luce(i-i noii
vie(uitouie lu lel.
Bun! Dui tu, llutuie?
Piivi(i-mi tiupul.
Bun! Dui tu, ulbinu?
Piivi(i-mi uiipile.
Bun! Dui tu, puiunene?
Piivi(i-mi piciouiele.
Bun! Fouite bine! iuspunse Dumnezeu i zmbi: ocli de biouscu,
tiup de llutuie, uiipi de ulbinu i piciouie de puiunen! Iutu ligliounu
pe cuie o doieuu ele!
Diluinile se uituiu unu lu ultu.
Acum su-l vedem, zise ulbinu, ncet, bioutei.
Dui Dumnezeu blugoslovi n uei, upoi ntinse pulmu. Si n mnu
Domnului iusuii, deodutu, nouu vie(uitouie.
Iutu soiu voustiu. Vu pluce?
Cele putiu slutuitouie iuspunseiu, codindu-se:
Du. muiite Doumne!.
Si Dumnezeu n(elese cu nouu vie(uitouie eiu nti-udevui liumousu.
Tocmui n clipu uceustu uite i-o opilu. S-o ntiebe i pe ustu, se
gndi Dumnezeu.
Ei, tu, opilu, ce zici cu-i mui lipsete liin(ei ucesteu cu su se
desuvieuscu slutul celoi putiu tovuiue ule tule?
Spiinteneulu meu, Doumne, iuspunse cu ucieulu opilu.
200 lmi| Cdr|canu
Fie! Du-te! poiunci Dumnezeu luptuiii celei noi cuie se iidi-
cuse pe vilul degetului suu.
Si uu, din iuututeu celoi cinci vie(uitouie, zbuiu, pentiu ntiu
ouiu pe pumnt, nebunuticu i ginguu |ioc|u|d.
Dui ui li nediept su nu se tie cu dintie toute vie(uitouiele numui
indunicu lusese muiinimousu. Eu iugu pe Dumnezeu su deu viu(u
unei indunele mui clipee cu eu. Si Dumnezeu i lucu lutiul:
nsulle(i |dsrunu|. Dui pentiu inimu ceu bunu u indunicii o lusu tot
pe dnsu mui liumousu.
CIOC! CIOC! CIOC!
Si pusuiile se-n(eleg ntie ele. Dumneuvoustiu poute nu mu ve(i
ciede. Attu pugubu! Dui eu tiu multe usupiu luciului ustuiu de lu
gui(u meu, de lu gui(u meu cuie, liindcu um nvu(ut-o su voibeuscu
omenete, mi-u descopeiit ctevu tuine ule giuiului pusuiesc. D-tu,
spie pildu, uuzi ciiipind o indunicu, ciezi cu i-u venit, uu, un gust
su lucu gulugie, n vieme ce dnsu du pove(e puioiiloi ei: ,Nu iei(i
lu muigineu cuibului! ,Nu stiigu(i cnd nu sunt eu cu voi! ,Tst! pisi-
cu! O viubie ciiipete pe guid. D-tule pu(in (i pusu. Si ei, biutu! i-u
suiit inimu din loc: ,Uliul! In nop(ile cu lunu uscul(i piivigletouieu,
te ncntu; uungi su ciezi cu pentiu tine i ievuisu n glgiii plouiu
de muiguiituie. Nici nu bunuieti cu-i plnge numui diugosteu ei.
Au, mul(umitu gui(ei mele, um uscultut, deunuzi, o convoibiie ntie
un muculeundiu i-un scutiu. Su v-o spun.
,Cioc! cioc! cioc! se uude de depuite. Muculeundiul zice:
E ciocunitouieu!
Ciocunitouieu, iuspunse scutiul, ce-o li ciocunind meieu?
Cuutu veveii(u, l deslui muculeundiul.
Veveii(u? De ce?
Ui(i mi sunte(i voi, scutiii, cu nu ti(i nimic. Nu-i cunoti pov-
esteu? Su (i-o spun!
(Muituiisesc cu vieo ctevu ciiipiii nu le-um n(eles, dui le-um (inut
nsu minte. Acusu i le-um spus gui(ei, i gui(u mi le-u tulmucit. Au vu
pot spune ntocmui, dupu zisele muculeundiului, povesteu ciocuni-
toiii:)
Demult, m-uscul(i, scutiule? ncepu muculeundiul, demult tuie,
lu-nceput, pe cnd oumenii eiuu pu(ini de tot, i poumele i mui pu(ine,
202 lmi| Cdr|canu
veveii(u u dut, nti-o bunu zi, peste un pom ciudut, cu ioudu iotundu,
tuie, dui cu miezul dulce i gustos. Duduse, liute, peste ulun. I-uu
plucut ulunele i, vezi, liin(u pievuzutouie, su nu mui pu(euscu cum o
pu(ise cnd iosese o iuinu ntieugu couu copuciloi, su se liuneuscu,
ce i-u venit n gnd? Su stingu ulune! Si i-u umplut scoibuiu de cu
toumnu. Tocmui se bucuiu cu duduse noiocul peste dnsu, luceu plu-
nuii muii, su nu se mite toutu iuinu din cusu(u ei, nici cu vilul bot-
ului su nu miiouse viloini(u, cnd, nti-o bunu dimineu(u, se zgiie lu
un picioi nti-o couu. Cuutu, couu de ulunu! De unde? cu eu nici
nu se utinsese ncu de meiindele stinse. Ceiceteuzu: un sleit de ulune
mncute! S-u mlnit veveii(u, dui s-u i mniut. S-u pus lu pndu, su
piindu pe lo(. S-u glemuit n lundul scoibuiii, unu cu copucul, i-u
uteptut. Ce eiu? Ciocunitouieu, cum o vezi: sui ici, viu-te coleu, du
de scoibuiu, n scoibuiu de ulune, i, cum e iscusitu, u n(eles eu cu-n
ulune tiebuie su lie cevu. Plisc uie, sluvu Domnului! Ciu(! iucu i mie-
zul. Bun! Ciu(-ciu(-ciu(, s-u pus pe mncut. Din ziuu uceeu veneu n
liece umiuzu su-i iu pinzul. In dimineu(u cnd o pndeu veveii(u, u
sosit tot uu zglobie, dui de-ubiu intiu n scoibuiu, cu veveii(u se ie-
pezi. Ciocunitouieu vioi s-o zbugleuscu uluiu, dui veveii(u o piinsese
de coudu! Du-i n sus, du-i n os, lusu coudu, cu opilu, n lubu
veveii(ei, i pe ici (i-i diumul. Mui tiziu, cnd i-u venit inimu lu loc i
s-u vuzut luiu coudu, s-u ntois lu veveii(u su se iouge de dnsu. N-u
mui intiut n scoibuiu ei i, smeiitu, u butut cu ciocul: Cioc! cioc! cioc!
Dui veveii(u i mutuse culcuul! De utunci meieu ciocunete lu lie-
cuie copuc, dui nici cu du de iuspuns.
Zi, de utunci, ntiebu scutul, n-uie ciocunitouieu coudu?.
Vezi bine. Ssst! Uite-o.
Mu uit i eu. O lulgeiuie ioie stiubute luminiul. Ciocunitouieu
se cu(uiu cu gleuiele de tiuncliul unui mesteucun i-l ciocunete de
os pnu sus. Apoi tiece lu ult copuc, i lu ultul. Fugul sunu mui tuie,
liusinul mui nubuit. Un steui guunos iusunu cu un lib. Si ciocunuul
bute meieu, se duce, se teige din oclii mei. De-ubiu se mui uude,
depuite:
203 Nuvc|c i scni(c
Cioc! cioc! cioc!
Scutiul piiuie iui:
Stii unu, liute muculeundiu? Eu cied cu tot ce mi-ui spus sunt
numui nite voibe. Eu ciocunete liindcu suge din mustul copuciloi, i-o
li plucnd liunu ustu.
Muculeundiul se supuiu:
Se cunoute cu eti pusuie neispiuvitu. S-o li liunind eu cu mus-
tul copuciloi, dui ce i-o li zis: ,Ducu mi-i dut su ciocunesc meieu, cel
pu(in su tiug din ustu un lolos, su mu liunesc!
Au-i! ncleie scutiul.
Acesteu le-um uuzit mui deunuzi povestite de cutie un muculeun-
diu unui scutiu. Un luciu nsu: ducu veni(i cinevu pe lu mine, su nu
spune(i cumvu gui(ei mele cele ce v-um destuinuit. Mu usuizete cu
ocuiile. Vu iog!
IN FEL DE FEL DE FE|E...
Cui(u meu e loc. V-um destuinuit pu(uniu ciocunitoiii i de-utunci
i-u pieidut nciedeieu n mine. O suptumnu ntieugu um iugut-o
pnu su-i (ie cuvntul, su-mi spuie cum uu cuputut pusuiile penele
loi uu de minunute lu vedeie. Ascultu(i ce-um voibit cu gui(u:
lu: Pusuie diugu, (i luguduiesc cu de ucum nuinte n-o su mui spun
ultoiu nimic din ceeu ce-mi mpuitueti.
Cai(a: Lusu cu te cunosc. Au mi-ui voibit i indul tiecut, i mi-ui
pus ciocunitouieu pe cup, de-mi umuiute zilele.
lu: Cui(u diugu, mu ui...
Cai(a: Juiumintele tule sunt cu lulgii mei de uouie. Uite (i scoute
un lulg cu ciocul i-l lusu su pluteuscu n uei).
lu: Cui(u diugu, ciede-mu, uiumintele mele sunt cevu mui giele...
Cai(a: Lusu! lusu!... In sliit, o su-(i spun i povesteu ustu, i uttu tot...
lu: Si ludu-n pod!
Cui(u: Au. Ascultu: Lu-nceput toute pusuiile uveuu penele de douu
leluii; ulbe i negie, cu ziuu i noupteu. Dect Dumnezeu se cum
sutuiuse su le vudu pe toute lu lel. Si ce i-u zis: ,Bine, ducu lu tiup s
deosebite, de ce n-ui li i lu pene? Atunci s-u uitut n sus, n os, i-u
lotuit ndutu unui puun puunul eiu ulb, cntu mui liumos dect
toute i eiu i pusuieu lui de cusu u lotuit uudui unui puun su-i
iu zboiul, n zoiii zilei, piin nultul ceiului, su-i mouie penele n
ulbustiul vuzdulului i-n uuiul iusuiitului, upoi su se luse pe pumnt,
su-i pouite uiipile piin veidele ieibii. Dupu ce puunul u ndeplinit
toute uceste, de-(i luu oclii cu stiuluciieu lui ducu-l piiveui, Dumnezeu
u poiuncit unui vultui su udune toute zbuiutouiele ceiului, i dupu
ce s-uu stins lu un loc cu toutele, pieuslntul le-u spus cu vieu su le
205 Nuvc|c i scni(c
nliumuse(eze. Aiutndu-le puunul, le zise su-i uleugu liecuie, de pe
tiupul lui, lelul penei n cuie ui vieu su lie mbiucutu. Si cu su-l vudu
mui bine pusuiile pe puun, Dumnezeu i poiunci su-i ioteuscu coudu,
i de utunci puunul cuputu duiul ucestu. Pusuiile ceiului nsu, depiinse
meieu cu ulbustiul vuzdulului, cu veidele ieibii i cu uuiul souielui,
pu(ine uu ules penele uceste, i mui toute s-uu bucuiut de socoteulu
sticletelui. Vezi dumneutu, mic i uluiisit: ,Doumne, zise el, du-ne din
toute cte cevu i lusu-ne su le umestecum noi cum ne-o tuiu cupul.
Dumnezeu u zmbit i-u ncuviin(ut cu cele cuie voiuu su usculte de
sticlete su lucu dupu cum le-u slutuit el. Tocmui utunci, lop! i ciocu-
nitouieu, cuie ntiziuse, c-un tiundulii ulb n cioc. Pieunultul o cleu-
mu su o mustie cu u iupt llouieu, upoi poiunci unui ngei su-i uducu
tiunduliiul, su-l miiousu. Ingeiul, cnd luu ciengu(u, se mpunse nti-un
spin i ndutu i iei n vilul degetului o bobi(u de snge. Fiindcu din
piicinu tiunduliiului iusuii ceu dinti picutuiu de snge pe lume, Dum-
nezeu meni llouieu su se lucu ioie, cum se i lucu, iui pentiu cu piin
ciocunitouie se ntmpluse uceustu, Atotputeinicul spuse ngeiului su-i
teuigu degetul de cupul ei, su iumie nsemnutu.
Ce su vezi nsu? Au le-u luut oclii celoilulte pusuii ioul ciocuni-
toiii, cu toute uu nuvulit lu eu, su se utingu de dnsu, su cupete i ele
mucui ct de pu(in din lu(u sngelui. Cel dinti sticletele. Dui dinti-o
picutuiu ce s-ulegi? Pe uimu i-uu umestecut penele cuie cum le-uu
tuiut cupul. Viubiu, liindcu eiu culd, s-u sculdut ndutu n (uinu i s-u
lucut cu diucul. Ciouiu, louite n(eleuptu, ce-u gndit: ,Eu nu-s pioustu,
cu punu meu n-o su mu iu nimeni n seumu i-o su mu nmul(esc n
puce. Iu su iumn eu neugiu cum sunt. Si neugiu u iumus. Tot ustlel
i coibul. Pu(ine uu uvut n(elepciuneu su se iouge de Dumnezeu su
le lucu el cum o ciede n nemuiginitu lui muiinimie. Au Pieunultul
i-u utins degetul de penele puunului i-u lucut: piigoiiu, gunguiul,
scutiul. Bu cliui i eu um ntins uiipile de mi-u pus ulbustiul de pe
ele. Uite. Muituiisesc, cum pu(in, nsu i uu e bine, cu tot mi-u venit
minteu ceu de pe uimu. Dui cel mui lolosit, (i nclipui, u iumus puunul,
cu tot ulbustiul, uuiul i veidele, dispie(uit de celelulte pusuii, i-uu
206 lmi| Cdr|canu
iumus lui. Iui el, de bucuiie, i cum uveu un glus minunut, s-u pus
ndutu su cnte, i cntu, cntu luiu su iu n seumu cu Dumnezeu,
obosit, vioiu su u(ipeuscu pu(in. De tiei oii i-u poiuncit Atotputeinicul
su tucu. El, de unde! Ii du nuinte. Atunci, dinti-un tuli, iutu i
piivigletouieu! Piivigletouieu, pe viemeu ceeu, eiu ceu mui leneu
pusuie: doimeu i ziuu i noupteu. Si liindcu ucumu se tiecuse cu
somnul, nimeiise i eu lu spuitul tigului i uleigu lu Pieun(eleptul
su-i sclimbe i ei penele, cu nu vioiu su iumie uu cum o mzgulise,
ucum n giubu, vecinu ei, viubiu, cu ce putuse luu i dnsu de pe uiipi.
Dumnezeu nsu se supuiu loc de leneu piivigletoiiii i o lusu uu, bu
o i pedepsi su nu mui douimu nici nop(ile de ucum nuinte. Dui liindcu
piivigletouieu zbuiu pe umuiul Atotlucutoiului, i se iugu liumos de
ieituie, i liindcu nduiuieu lui Dumnezeu nu cunoute muigini, i se
lucu milu Ziditoiului de pusuiicu. Insu nu-i mui puteu luu cuvntul
nupoi. Ce su lucu? Tocmui i lovi uuzul glusul puunului. Si ce se gndi
Dumnezeu? Su tieucu glusul puunului piivigletoiii: pentiu pedeupsu
muie cuie i-o duduse se cuveneu, n sclimb, i-un dui muie. Bu scupu
i de cntecul zuludului. Zis i lucut. De utunci piivigletouieu cntu
uu de liumos, iui puunul scleuunu cu o m(u. Iu uu!
Dupu ce gui(u slii, m-um gndit pu(in, upoi iutu ce i-um voibit:
lu: Iu uscultu, gui(o diugu, liumousu poveste i muie minciunu
mi-ui niiut.
Cai(a: Ducu o ciezi, cum o cied eu, (i-um spus un udevui.
lu: Au-i! Dui udevuiul e un udevui cnd e pentiu to(i lu lel.
Cai(a: Si cte minciuni n-uu lost multu vieme, pentiu to(i, udevu-
iuii udevuiute.
lu: Cui(o, umbli cu iietenii. Adevuiul numui noi, oumenii, l tim.
Cui(u m-u piivit, u ntois cupul, upoi u nceput su lluieie un cntec
cuie um nvu(ut-o eu, un cntec de butocuiu, cu i cum mi-ui li zis:
,Voibu su lie! Ei, vu pluce?
Cu su mu iuzbun pe eu v-um destuinuit i povesteu uceustu. Uite-uu.
MAI SUS!
S-u tiezit ciociliu n clemuieu piepeli(ei: ,Pirpa|ac!"
Ceiul ubiu se iumenise; picutuiile de iouu ncu nu se pielucuseiu
n muiguiituie; luceuluiul tot luceu din ocli pumntului.
Dui peste pu(in deodutu udncul scupuiu. Ceu dinti iuzu stiupunse
vuzdulul i se topi n ocliul ciociliei. Niciodutu duiul ucestu, tiimis
de cutie souie, nu umpluse sulletul pusuiii de o mui muie leiiciie.
Cuci i leiiciieu nu-i ulege totdeuunu clipu nimeiitu n cuie su-i veise
piinosul.
Scutuindu-i penele, un tiil de mul(umiie izvoi din guu cioci-
liei. Apoi se dezlipi de (uinu i, plpind din uiipi, se nul(u.
Aeiul puicu se iumenise. Oglindu ceiului poleiu pumntul. Incu o
butuie de uiipi.
Mui sus!
Slub de tot i se puieu ciociliei cu mui uude glusul pitpulucei. Inotu
n vuluii stiuvezii; plutind pe ele, dete diumul ciiipitului ei gdilitoi
cu ul unei giindine de muiguiituie.
Dui iuzu cuie i se topise n ocli o clemu lu eu, n nult. In cntecul
ei, pusuieu i spuneu cu vine. Incu o loviie de uiipi, i-ncu unu.
Mui sus!
Imbututu, pusuieu se uscultu singuiu; pentiu eu i pentiu souie
cntu.
I se puieu cu tiemuiuiile cntecului ei umpleuu boltu ceiului. Vioiu
su se simtu singuiu, dezlipitu de (uinu pumntului, eu i iuzu, n
singuiututeu ume(itouie u nul(imiloi...
208 lmi| Cdr|canu
Ii uvntu din ce n ce cntecul; i ncoideuzu mui tuie puteiile.
Dui tiupul gieu puicu-i nlun(uie glusul, i-l (ine nclis cu nti-o colivie.
Ai vieu su se simtu deziobitu, uouiu cu ueiul, stiuvezie cu el.
Mui sus! mui sus!
Si tiupul meieu o tiuge nupoi cutie pumnt, i iuzu meieu o
cleumu cutie nul(imi.
Inti-un uvnt i pune ceu din uimu puteie i, deodutu, se simte,
n sliit, slobodu, deslucutu de gieututeu netiebnicu u cuinii.
Si-n vieme ce, smulgndu-se, nebun de leiiciie, glusul se-nul(u
singui, tiemuiutoi i dumnezeiesc de dulce, n nult, tiupul cude cu
un bulguie de (uinu spie pumnt.
NEDESPAR|ITE !...
Toumnu! Puduieu lumegu. Neguiile se lusu peideluind zuiile.
Pusuiile se iotesc n nult, se deiiu, iui se sting i iui se iuiesc, upoi
i uleg culuuzele, le pun n liunte, i-n vil de sugeutu culutoiesc. Se
iidicu stolul sus-sus, pe upu ulbustiu u ceiului, i lin, cu mpinse de un
doi tuinic, vslesc, se teig din zuieu pluiuiiloi noustie. Se duc!
Incotio?
In nop(ile ieci de toumnu vuzdulul puicu lieumutu. O lume ciudutu
puie cu piinde liin(u sub stele; noiune de liunze despiinse puie cu
sunt puitute de vntuii; umbie se stiecouiu iutucite; (ipute iusui i se
sting; clemuii de culuuziie umplu luigul cupiinsului. Sunt pusuiile
culutouie. Si cu ele puicu iuu cevu din sulletul nostiu, n oclii loi
puicu luiu souiele, pe uiipile loi puicu duc piimuvuiu.
Un stol de tuituiele u ntiziut. Ciubite s-uu stins n dimineu(u
uceustu, i-n llliiile loi, cuie se uud cu nite sunete supte uoi dinti-
un lluut, poinesc. Inti o iuu pe-upioupe de pumnt, peste lunci,
deusupiu iuiitiloi, piintie plopii nul(i, cu i cum ui vieu su mui vudu
locuiile uceste o dutu. Apoi luc un ocol muie, de ui mpieuiul
puduiicii, n vieme ce o iuzu de souie mpunge pnzu noiiloi i tivete
pe cei o dungu de luminu. Bucuiouse, pusuiile but din uiipi i se
lotuiusc. Putiu, douu peiecli, o iuu mui nuinte, o peiecle iumne n
zboi mui potolit, n uimu. Aung deusupiu iului; un (iput nubuit,
din guu un semn ul culuuzei vieu su le stingu pe toute lu un
loc. Si-n clipu uceeu un bubuit de pucu clocotete ueiul cupiinsuiiloi.
Cele douu peiecli leiesc cu lulgeiul n lutuii; dui din peiecleu din
uimu, o tuituiicu i cuimu zboiul, i udunu upoi puteiile, cu cel din
uimu lioi ul vie(ii, se iotete n douu ceicuii, se nul(u diept, cu o
210 lmi| Cdr|canu
sugeutu n vuzdul, spie iuzu de souie, upoi cude iostogolindu-se n
undele iului, cuie o luiu i o pouitu mui depuite.
Stingleiul, so(ul, uimuiete pu(in stolul, upoi se ntouice, cuutu
ngiiut i, pe upu tulbuie, i vede tovuiuu. O puteie l (ine utunci
deusupiu vltoiii, cu oclii nedespiini de lu tiupul plupnd i putut
de snge ce lunecu lu vule, de lu tiupul pe cuie, n ceicuii stinse, l
uimuiete meieu.
Si sub ceiul n cuie iuzu de souie s-u stins, culutoiesc tiei: stolul
cuie se teige n zuie cu un iumus bun, pusuieu mouitu mnutu de
vuluii, i poiumbelul cuie se iotete meieu, uimuiindu-i so(iu, cu un
simbol ul venicei iubiii !...
Si-n uimu loi, toumnu cude mui gieu!
PASARE DE NOAPTE
O zi nubuitouie cu uceustu nu mui coboise Dumnezeu pe pu-
mnt. Se cocovise scoui(u copuciloi, se scoioiseiu liunzele, iuibu se
mucinuse, pumntul se lucuse cenuu. Izvouiele secuseiu; locul bul(iloi
nici pus su se mui cunouscu. Ici, colo, cte o uvi(u de upu, cu uimu
unei luciimi pe un obiuz uscut de boulu. Ligliounele puduiiloi umbluu
cu limbu scousu, su guseuscu unde su-i stmpeie seteu. Atunci, unele
din ele, o luuiu n sus, spie (inutuiile nzupezite, unde nu le puteu
lipsi upu niciodutu.
Pnu i bulnu, ct eiu eu de gieouie, cu nu-i ntinsese niciodutu
ncu uiipile lu zboi, cu penele ei nloiute cu i cum i-ui sullu meieu un
loi n coul pieptului, cu cupul ei bulos i nedoimit, cu oclii nepotiivit
de muii, cu de-mpiumut, bulnu, cuie pe viemeu uceeu eiu pusuie de
zi, cu celelulte, i-u dezmoi(it uiipile i-u poinit-o lu dium, su guseuscu
un izvoi, un piu, su beu o picutuiu de upu mucui. Si cum nu eiu
deloc depiinsu, i llli uiipile, dintiu-nti, de lu un copuc lu ultul,
upoi de lu o poiunu lu ceulultu, pnu ce u uuns, n sliit, nti-o ultu
puduie. Dect se-ntunecuse de-u bineleu, cuzuse noupteu, i peste o
upu su deie nici gnd. Atunci u poposit pe-o ciucu, su utepte zoiii
zilei. Rucouieu nop(ii o mui nvioiu.
Dui cum stuteu uu, plecu pu(in cupul, i-n clipu uceeu zuii, cliui
sub cieungu pe cuie stuteu, cum stiulucete cevu. Ce su lie? se gndi
bulnu. Ocli de m(u sulbuticu nu eiuu, liindcu nu eiuu doi. Atunci?
zbuiu os, i cuie nu-i lu miiuieu cnd sim(i pumntul sub piciouie
iluv. Fusese pe ucolo un ipot bogut n upu, i-ucum nu mui izvoiu
dect cte-o picutuiu pe cuie Dumnezeu o pustiu, n liecuie noupte,
piivigletoiii. Luceu picutuiu ceeu cu un bun de uui, cuci, cu su o
212 lmi| Cdr|canu
guseuscu piivigletouieu, Atotputeinicul iuslingeu nti-nsu o steu. A
stut bulnu, s-u gndit, dui de ce stiulucete picutuiu ceeu nu i-u dut
bine seumu, i, numui nti-un tiziu, i-u nclipuit cu uituse ziuu un
pic din luminu ei. Cum eiu tuie nsetutu nsu, soibi upu, i-n locul ei
iumuse pumntul ntunecut, cuci steuuu nu mui uveu unde su se
oglindeuscu. Si muie-i lu miiuieu bulnei cnd nu mui zuii luminu.
Vusuzicu, eu o buuse odutu cu upu? Zbuind nupoi pe ciucu, se gndi
ce se gndi, i se lotui... Ducu soibise luminu, tiebuiu i eu, lu indul
ei, su lumineze. Poute cu Dumnezeu i luiuzise duiul ustu su mui
nliumuse(eze noupteu. Deci noupteu i eiu dut ei su tiuiuscu...
De-utunci s-u depiins, ncetul cu ncetul, su vudu piin ntuneiic; i
ucumu de bunu seumu ciede cu vede liindcu lumineuzu dnsu.
O li i pedeupsu lui Dumnezeu, liindcu soibise picutuiu de upu
cuie se cuveneu numui piivigletoiii.
VULTURUL
S-u iidicut, deodutu, din piupustiu ntunecousu, umedu, u mun(iloi
lulnici. Si, doiitoi de luminu, n uceustu dimineu(u sculdutu de souie,
u ntins uiipile, cu o llumuiu, deusupiu biuziloi butini. S-u nul(ut
mui nti diept n sus, cu o sugeutu; u stiubutut vuzdulul iucoios,
upoi u iumus ucolo, s-u legunut n uei, mbutut de pluceieu su llutuie
lu nul(ime uiiuu; u plecut cupul i u piivit n os. Pe cmpiile lucii,
sutele mpiutiute, cu giuun(ele, scoteuu sclipiii iepezi cu u piundiului
spulut de upe. Oumenii nu se zuieuu; deusupiu, dedesubtul lui, pii-
mpieui, nici o vietute. I se puiu cu lumeu uceustu liumousu, ncntu-
touie, peste cuie piimuveiile se utein cu spuzu de lloii, e u lui, u lui
singui. Si, scutuindu-i uiipile, lucu un ocol luig, suind i coboind
piin uei. Apoi i se puiu cu cevu llutuiu mui os, cevu mic, pieu nensem-
nut pentiu cu su ndiuzneuscu su se suie pnu lu el: se iepezi i, n
ciocul gutu su lingu, piinse o punu cuzutu cliui din uiipu lui. Zbuiu
cu dnsu, sus, sus, upoi i dudu diumul i uimuii cu ocli stiulucitoii
lunecuieu uouiu, cu pe o upu, u penei cuie cndvu l uutuse su se
iidice.
Luu mun(ii n lung. Nici o bouie de vnt, nici un muimui de upe
cuie su stiubutu utt de sus.
Si uu u meis pnu dupu umiuzu, cu ciocul desclis, ngli(ind ueiul
n glgiii puteinice, piivind n toute pui(ile cu oclii lui cu douu
scntei.
Obosi. Se coboi uoi i se uezu pe vilul unei stnci ce (neu n
sus, goulu, din stiutul gios de mucli ul muntelui. Cum stu nemicut,
puieu i el de piutiu, puieu cu-i col(ul uscu(it ul stncii nciemenite
ucolo de veucuii.
214 lmi| Cdr|canu
Pe uimu i plecu n os cupul; n lund, n noupteu desclizutuiii
udnci, tuiutu cu de pulu unui zmeu, eipuiu, sclipind cu uigintul,
izvoiul. Si i se lucu doi de iucouieu dulce u undei eipuitouie. Sultu
i se iepezi n lund; se lusu n voie su cudu n upu; stiopii ieci l
ucopeiiiu deodutu, cu nite pietie scumpe, i, ntinznd gtul gol, buu
ndelung, nsetut. Apoi i luu iuiui zboiul pnu pe stncu, sus, se
lusu pe o coustu, ntinse uiipile lu souie i nclise oclii.
Adieii de vnt l nluouiu n vulul loi. Apioupe se tiezete; piin
pleoupu nclisu ncu puicu zuiete un loc giozuv, u cuiui llucuiu ncinge
tot cupiinsul zuiii. Se iidicu. Depuite, n noii de snge, souiele upune.
Mun(ii puicu-s upiini, ceiul uide.
Ii iu zboiul, giubind spie cuib.
Se upiopie, se lusu tot mui os, deusupiu muntelui, deusupiu puduiii
de biuzi. Aceeui linite n tot cupiinsul liiii. Mui uie pu(in; zuiete
piupustiu spie cuie uveu su se cobouie, cnd, deodutu, n tuceieu
neclintitu, iuzbubuie, pnu-n depuituii udnci, un tunet, i uiipu, umoi-
(itu, i cude n os. Se iostogolete de ctevu oii piin uei, simte lieibin-
(eulu glon(ului, cu u unui cuibune ce-i uide cuineu, i ncoideuzu pute-
iile, cuutu su mui pluteuscu sus, dui dedesubtul lui mun(ii puicu se
piubuesc. Aiipu i mui stu pu(in ntinsu, upoi i se linge lngu tiup,
udu de snge. Lunecu piintie biuzi. Rucouieu l mui nvioieuzu o clipu;
iuiui cuutu su-i ntindu uiipile; se uninu de o iumuiu. Se uitu n os.
Diept dedesubt, lu iuducinu biudului, un cupiioi stu linitit, piivind
nuinte.
Iui vultuiul simte cu-i pieidut, cu puteiile l puiusesc. O uiu
stiunicu l cupiinde; puicu ui doii su se stingu toutu lumeu odutu cu
dnsul. Se lusu su pice diept peste cupiioi i, cu ceu din uimu puteie,
i nlige gleuiu n ocliul cuiut i umed.
In vieme ce cupiioiul se scutuiu i luge, nuuc de spuimu i duieie,
pusuieu cude mouitu, cu gleuiele stinse, cu oclii desclii.
COCOSUL
In nucul stulos din muigineu ogiuzii, guinile, coco(ute de cu seuiu
pe ciengi, doim duse, cu cupul sub uiipi, mpiutiute, cuie mui sus,
cuie mui os, cum le-u lost mui pe pluc i le-u venit mui lu socoteulu.
Lu o puite, uu, su le poutu vedeu pe toute, sculut cu noupteu-n cup,
stu cocoul puu, cum i zic to(i ui cusei, iotolei, mbiucut n
pene, cu cieustu lusutu, tienguiete, pe-o uiecle. Cu gtul ntins, cu
oclii ncu ce(oi de somn, piivete. E poet. Sulletul lui, dei iuzboinic,
e mui uvntut spie liumos dect ul cuicuniloi, cuie se umllu nti-utt,
de pui nite buiduluii, cnd sunt seci cu nite gogoi; dect ul tutuioi
gnsuciloi, cuie se plimbu pe upu i luc pe visutoiii, dui n cup n-uu
minte nici mucui ct un giuunte; oii dect ul iu(oiloi, cuie, cu ct
sunt mui luduli, cu utt umblu mui legunu(i; i cliui dect ul puuniloi
mndii n poit, dui cu glusul, ntie pusuii, cu ul muguiului ntie dobi-
touce. El e poet! E cel dinti cuie se minuneuzu de liumuse(ile liiii, i,
luiu puieie de iuu, i iupe totdeuunu din somn numui su vudu cum iusuie
souiele. De uceeu dnsul ucum piivete, pe cnd to(i ui cusei doim.
Miete de ziuu. Depuite, n zuie, se desluete, uouiu, dungu de
luminu u zoiiloi; nti e cu o diu de zupudu, upoi, ncetul cu ncetul,
se pieluce nti-un ntins de upu cuie-i nul(u o muigine tot mui sus,
pielingndu-se pe cei, cu soibitu de-o puteie u vuzdulului. Pe uimu,
oglindu ubuiitu de pnu ucum puie cu iuslinge un loc depuitut, se
luce lucie, poulu ceiului piinde liin(u puicu, i luminu ncepe su se
ceuinu peste pumnt, uouiu, cu un colb de uigint. Depuite, cine tie
unde, se vud deuluiile, mui ncouce cmpul, upioupe sutul i, cliui
n lu(u, i desluce stlpii din umbiu cusu de lu ceulultu muigine u
ogiuzii. Aeiul se nliouiu; cocoul iusullu leiicit, upoi i udu pliscul
216 lmi| Cdr|canu
n muiguiituiul de iouu de pe liunzu ceu mui upiopiutu. Luminu
nciemenete o clipu.
Cocoul i cuutu cu oclii tovuiuele, le zuiete, i n gndul lui le
udecu pe toute. Lu stngu, ici, douime Suiu, nudoleuncu; bubutiu, tot
lngu el, i numui lngu el; u scos cinci induii de pui pnu ucum, i
mui luce pe tineiicu; ul! tuie l-u mui plictisit. Colo, mui os, |iguncu,
soiu Suiei; cevu mui tnuiu, dui tot o poumu: umndouu glcevitouie
loc. In dieuptu, lu ind, pe ciengi deosebite: Rocutu, Bogletu i
Cucuietu; bune lete, dui pieu i scoteuu oclii de lu el i pieu i se
(ineuu de uimu. Cel pu(in Beicu, de pe cieungu ceu mui de os, vuzuse
cu n-uie ncotio i-l lusu n puce. Dui unde-i Puicu? Astu, du, i eiu
diugu cu oclii din cup. Puicu e o umeiicuncu ulbu cu luptele, pu(in
mui iusuiitu dect un ou i cu un cucui mui muie dect eu ntieugu; i
pluce cum meige nliptu, cu cupul (un(o, tiemuindu-i uneoii mo(ul,
cu i cum i-ui li tius luuieu-uminte: ,Clidi! glidi! Dui unde-i? Atunci
un lonet uoi de uiipi l lucu su iidice oclii; diept deusupiu lui, Puicu,
iieutu, ntinse gtul i, pe cnd celelulte visuu ncu, tienguii(u, l
suiutu de ,bunu dimineu(u.
Si-n uceeui vieme, nti-o scupuiuie oibitouie, din lundul zuiii,
cele dinti douu iuze ule souielui se topiiu n oclii celoi doi ndiugos-
ti(i. Cocoul i nloie penele i iumuse uu, minunut, n lu(u iusuiitului
cuie uideu n puiu. Peste ctevu clipe, piivi spie guinile cuie doimeuu
i zise Puicei: ,Ce liumuse(e dumnezeiuscu, diugu! Si pioustele usteu
doim. Apoi plunui o gliduie: lucu Puicii cu ocliul, dndu-i su n(eleu-
gu cu le-o piegutete el. Se iidicu n piciouie, butu din pinteni, i
llli uiipile cu douu steuguii i, ntinzndu-i gtul cu gndul nti-
udins su le lucu su tiesuiu, buimuce, din somn , timbi(u din guu,
voinicete:
Cu-cu-ii-guuu!...
CA SOARELE!...
O cusu, o livudu i-o cuite muie. In cusu stuu stupnii; n livudu
sunt pomi ioditoii; n cuite leluiimi de pusuii.
Au, n cuiteu uceustu s-uu ntmplut multe i muiunte, cuci unde-s
pusuii multe, diugosteu-i stupnu. Nu mui depuite, ucum o lunu, un
coco u lugit, peste guid, cu bogletu ultuiu. Nu i-uu mui vuzut de-
utunci nimeni! Unele pusuii spuneuu unu, ultele ultu, gtele uoteuu,
lel i clipuii, pe socoteulu celoi doi ndiugosti(i. Ei i-uu vuzut de
tieubu. Acum o suptumnu, o guinu, o amcricancd, zoi nevoie dupu
un picliioi. Au teis-o i ucetiu. Iui zuivu, iui uoteli, nimeni nu
mui puteu nici doimi, nici mncu; cum se ntlneuu douu pusuii lu(u-n
lu(u, se-ntiebuu: ,Ce-i cu umeiicuncu? Ceulultu: ,Ce-i cu picliioiul?
Picliioiul uu; umeiicuncu ultlel. Si ei doi lubui n-uveuu de guiu lumii!
De uceeu, cnd picliieu, stingleiu, lotui su-i cuute un so( i-i
puse oclii pe puun pusuie de neum muie se leii de to(i, de liicu
su nu li se ueze cinevu de-u cuimeziul diugostei. Si-u nceput picliieu
su se nvite-n sus i-n os pe lngu puun. Azi uu, mine iui uu, pnu
cnd i-u venit odutu lu socoteulu i i-u optit, cu glusul ei cel mui dulce:
,Pi-cli-cli-cli-cli-ii: ,Te iubesc! Puunul u piivit-o dintiu-nti de sus,
dui pe uimu i-u dut seumu cu nici picliieu nu e de lepudut, mui uuzise
cu diugosteu, ducu o ntlneti, s-o culegi de oiiunde-ui li, s-u iotit i-u
iuspuns: ,Cliuu!: ,Bine! Si zilnic s-uu cuitut. Picliieu, micu i
pestii(u, dui iieutu; puunul, muie, minunut de liumos, dui cum sec.
Si uu, nti-o dimineu(u, picliieu, luinicu titiiez, s-u sculut mui
deviemioi cliui dect cocoul, u ciugulit ce-u putut i, pe uimu, s-u
dus sub culmeu puunului, de l-u sculut. Si-umndoi, uiipu lu uiipu, uu
218 lmi| Cdr|canu
poinit pe puite. Floii, iucouie, miieusmu dulce. Pentiu ntiu ouiu
i-uu upiopiut pliscuiile: ntiul suiut! ,Sunt mul(umitu! ,Cliuu!
,Sunt leiicitu! ,Cliuu! Ce Dumnezeu, gndete picliieu, numui utt
e n stuie su-mi iuspundu? Si-n clipu uceeu se nul(u, iotund i de uui,
souiele!...
Peste lume se ievuisu vuluii de luminu. Puunul stiulucete de puicu
ui li mbiucut n lii. Picliieu l piivete ncntutu, mndiu de liumuse-
(eu iubitului ei. Apoi se ntouice de se uitu, uimitu, lu souie. Si, cu
sulletul ei sulbutic, plin de poezie, i mbie i iubitul: ,Piivete, piive-
te, diugu! Dui puunul se supuiu. Ingmlulu i descleteuzu limbu: ,Ce
su te ui(i lu souie, cnd mu ui pe mine? Rogu-te, piivete-mu! Si
cum picliieu se uitu ncu spie iusuiit, puunul i se pune diept n lu(u
i i niotete coudu: ,Piivete-mu! Se uitu picliieu, se uitu miiutu,
upoi, dumeiindu-se, i iuspunde: ,Te piivesc, dui uscunzndu-mi lumi-
nu souielui, nu-(i mui vud nici stiuluciieu tu.
Si, dezumugitu, picliieu i ntouice sputele...
Numui uu pusuiile din cuite nu mui uvuiu piileul su uoteuscu
pe socoteulu ultoi doi ndiugosti(i.
LUPTATORII
Souitu se vede cu-i menise uu: su lie vecini i su lie dumuni. Si-
umndoi cocoi liumoi.
Unul, negiu cu toute luciiile pe cuie negiul le poute du n
mngieieu luminii. Culeiul i penele sub(iii, moi cu mutuseu, ce-i
utinuu de pe spute spie pinteni, buteuu n veide cu lieieu. Aiipile,
negiu-uspiu, cu mungulul. Pieptul luciu, cu upe tuiouse, uneoii suie,
cu o(elul. Si penele lungi, mludiouse, i ntouise cu nite uicuii, ule
cozii, cu sclipiii ulbustiii, ce se stingeuu ndutu. Numui deusupiu
cupului cu oclii neliniti(i cu nite gze, cieustu plecutu, tienguiete,
ioie, upiinsu cu puiu locului.
Celulult, ulb. Alb pieptul, cu unde biumute, cu uigintul odouieloi
vecli; ulbe uiipile, un ulb moule, cu ul omutului de cuind cuzut; ulb
guleiul, cu viluiile peneloi pu(in-pu(in gulbui, cu sullute cu uui; ulbu
coudu bogutu-n pene, uouiu, iusliiutu. Si, deusupiu cupului cu oclii
gulbeni, plutitoii n muigeunul pleoupeloi, o cieustu cuinousu, bututu
i ioie cu o guioulu.
Nu se puteuu suleii; i uiuncuu piiviii tuiouse piintie spuituiile
guidului; liecuie se sileu su timbi(eze mui nuinte zoiii zilei. Si totui
piileul nu-i udusese ncu lu(u-n lu(u, su se musouie. Astuzi nsu clipu
doiitu de umndoi sosise pe neuteptute.
Cocoul ulb, cu guinile lui, iei pe tupunul de din dosul cusei, lu
scuimut. Eiu o zi liumousu de piimuvuiu, pumntul eiu iluv, plin de
mustul din cuie se i liuneu ceu dinti uizeulu u luviceiului ieibii.
Cum scuimu uu cocoul, i uuzi tovuiuele optind. Ridicu seme(
cupul i, diept nuinte, de puiteu ceulultu, viumuul negiu se pioptise,
gutu de luptu. Cuinile se opiiiu; n(eleseseiu cu uveuu cevu de piivit.
220 lmi| Cdr|canu
O scupuiuie, i s-uu iepezit. S-uu opiit lu(u-n lu(u, cu gtuiile
ntinse, cu penele guleieloi zbuilite, cu uiipile pu(in deslucute i dute-
nupoi. Cel negiu butu o dutu din pinteni, i se loviiu piept n piept;
upoi se dezlipiiu iepede i, cu cupetele pe spute, se uvntuiu din nou,
piinzndu-se n gleuie, izbindu-se scuit, upiig, cu uiipile-n coupse.
Eiuu giozuv de voinici umndoi: cel negiu cevu mui iute, cel ulb
mui cumputut.
Si iuiui se deteiu-nupoi, cu gtuiile ntinse de mui su se despiindu
din tiup. Cu i cum i-ui li sullut odutu vntul, uu s-uu iidicut de lu
pumnt. Se ndesuiu pene-n pene, cuutnd su se upuce cu pliscul, su
se slie cu gleuiele. Se leiiiu pe uimu n lutuii, suiiiu unul deusupiu
celuilult, cu i cum ui li viut su se iupeuscu-n vuzdul; i-n sliit se
(intuiiu locului. Cel negiu piinse cieustu dumunului n uscu(iul
pliscului; cel ulb i nlipse gleuiu-n gt. Plini umndoi de snge,
tiemuind, stutuiu uu pnu cnd duieieu i nvinse; utunci se
smunciiu-nupoi, pndind clipu cnd su se iupuie.
Sngele clocoti deodutu n tiupul umnduioiu; oclii le vedeuu
iou; tuibu(i, se nupustiiu, de ustu dutu pe viu(u i pe mouite.
Stini n gleuie cu-n nite clete, cu pliscuiile mplntute unul n
cuineu celuilult, se iostogoliiu lu pumnt i iui se nul(uiu, upiigi, n
piciouie. Supuiu pumntul cu pintenii, i (uinu suieu mpiutiutu.
Penele, negie i ulbe, zbilite, smulse, iusliiute, se umestecuseiu-n
luptu ubiuu, cu tiupuiile loi se contopiseiu, ulcutuind puicu o llouie
ciudutu, o llouie clinuitu de luitunu ce-i mpiutiu petulele-n vnt.
Dui puteiile li se sleiiu. Nici unul nu biiuise. Se mui ncoiduiu o
dutu i se descletuiu doboi(i, nsngeiu(i, iusullnd cu gieu. Din
cieustu celui ulb se pielingeuu picutuii de snge. Pe pieptul celui negiu
se uteinuse o dungu ioie, de cuie se lipise o punu ulbu din luinu
potiivnicului.
Si cum stuteuu uu, guinile se upiopiuiu, mul(umite i mndie puicu
liecuie de stupnul loi; i nconuiuiu. Iui luptutoiii, dupu ce se mui
piiviiu o dutu, cu i cum i-ui li zis: , Pe mine!, se depuituiu (un(oi,
liecuie n milocul uluiului suu.
MARINIMIE
In ievuisut de zoii, pe bultu, luminu luce minuni. Pe lu(u upei sclipesc,
ici, sluimutuii de oglinzi; colo, pluci de o(el; comoii de gulbeni ntie
tiestii. In nuleii, cu-n nite potiie plutitouie, cuig iuze de uui. Un colb
de uigint du stiuluciie stuluiiului. Peste tot linite neclintitu, de iui.
Cocosticul s-u sculut cu noupteu-n cup. A intiut n bultu. Pe piciou-
iele lungi, sub(iii cu nite lueie, tiupul lui se leugunu ugule. Din cnd
n cnd i udu pliscul; uneoii se opiete de se uitu, ispititoi, n lundul
upei, cu i cum ui li dut peste cevu ce cuutu de mult. E iucouie, i
iucouieu l ncntu. Nu simte nici o ultu doiin(u dect su-i sculde
piciouiele n undu iece, cuie-i tiimite lioii pnu sub uiipi.
Deodutu se opiete; ncoideuzu gtul i piivete. Pe liunzu unui
nului, o bioscu(u se bucuiu i eu de liumuse(eu i iucouieu dimine(ii.
Cnd l-u vuzut, biutu bioscu(u u nciemenit pe picioiuele de dinupoi;
cu oclii muii desclii, cutu lu cumplitul dumun. In spuimu ei, l vede
uiiu, cu cupul utingnd ceiul, cu pliscul lung, luig, su souibu dinti-o
dutu bultu i, dimpieunu cu bultu, pe eu. Inimu i s-u opiit.
Ii uteptu sliitul.
Cocosticul o vede i n(elege. Dui dimineu(u e muiinimos. S-upoi
i se puie utt de micu, utt de nensemnutu uceustu vietute u bul(ii,
cu, de lu o vieme, puicu o pieide din ocli n lundul upei, i nici n-o
mui zuiete. Ridicu picioiul, o puete dispie(uitoi i tiece, muie(, mui
depuite.
Bioscu(ei nu-i vine su cieudu. Mui stu uu ctevu clipe. Apoi, de
bucuiie, suie pe o ultu liunzu; i-nti-un uvnt de iecunotin(u, eu,
ceu dinti, tuie tuceieu dimine(ii:
Ouuc!
SINCURATICII
Pe lucul luciu din giudinu cu lloiile neclintite de nici o udieie, cu
ciengile nestiubutute de nici un lonet, pe lucul udoimit cu puie o
uiiuu lespede de ciistul ce ucopeiu o ultu giudinu leimecutu, lebudu
buibutul iumus singui tiece cu o nclipuiie, ulb cu zupudu, cu
uiipile cu douu scoici de uigint, cu gtul lusut ntie ele, sub(iie, ondulut
cu touitu unei umloie. Pusuieu plutete lin, i n eu puicu pouitu,
iutucit, sulletul unei liin(e duse de pe lume.
Sus, pe boltu udncu, stelele uu pulit; n luosul ulbustiu, luceuluiul
sclipete tuinic, stiulucitoi, puitnd puicu n vupuiu lui viu(u tutuioi
lumiloi ceieti, u lumiloi venic culutouie n necupiinsul liiii.
Si cum, os, lebudu sideleuzu lu(u upei, sus, luceuluiul lumineuzu
ntinsul tuiiei. Numui ei doi sunt plpiiile nop(ii ucesteiu, n cuie
lumeu puie udncitu nti-un somn de mouite. Amndoi iutucesc
singuii, umndoi stiuuiesc singuiututeu, mistuindu-se n tuceie,
mndii, deopotiivu de ieci, dei unul, bulguie de gleu(u, celulult, puiu
de loc. Si se cunosc, se vud n liecuie seuiu, meig unul cutie ultul i
se-ntlnesc: din nult, luceuluiul i cobouiu iuzu os, n udncul upei,
unde iusuie cu un mugui de uui.
Iui pusuieu se upiopie de scnteiu picuiutu din cei i plutete uoi
mpieuiul ei, mui nti n ceicuii luigi, upoi n iotiii tot mui stinse,
tot mui stinse, pnu ce se opiete diept deusupiu iuslingeiii stelei;
i-utunci, din muguiul de uui, puie cu se desluce dinti-o dutu o llouie
plutitouie, o llouie muiustiu de uigint.
Si ustlel stuu de se piivesc: sus, lebudu de uui u ceiului, os,
luceuluiul de uigint ul upeloi.
FILOZOFUL
E muie, negiu cu ntuneiicul; numui vilul lubeloi sunt ulbe, cu i
cnd luminu zilei i le-ui li putut nti-udins. Din cupul cu liunteu
puteinicu, muie, oclii veizi nlloiesc noupteu cu douu scntei. E cel
mui liumos motun ul tigului. Dui de liumuse(eu lui nu-i du seumu,
de buibu(iu lui nsu, du; pentiu uceeu, n ceusuii de vegleie, cnd
i se puie cu-i zuiete clipul n tuleiul lunii, i-i vede nlu(iuieu
buibuteuscu, simte un lioi ce-i stiubute piin spute i-l onduleuzu, de
mndiie, pnu-n vilul cozii. Tiuiete singui. Ziuu stu uscuns cum poute
i unde poute. Ziuu douime; numui cnd sosete ceusul pinzului,
cuie i vine singui n lubu, se tiezete, moiocunos.
Cuci mncuieu nu l-u ispitit niciodutu. Su bei i su ngli(i uei cnd
(i-e sete de nul(imi ume(itouie, uceustu e udevuiutu liunu, dui uceustu-i
o tuinu pe cuie numui el o tie. Cnd ziuu luge din lu(u nop(ii, el
poinete; utotstupnitoi, puete, muie(, peste ucopeiumintele ntiegu-
lui tig. Se plimbu de lu un cuput lu ultul ul mulululeloi, cuci n-uie
diugoste deosebitu pentiu nici un col(. De-uici cu i de-ucolo, liieu lui
l ndeumnu meieu uiuieu.
In sulletul lui nu tiesuie nimic, dect n cele ctevu zile cnd
diugosteu l clinuiete. Cuci diugosteu e pentiu to(i ucelui venic clin.
Si niciodutu nu se imte mui leiicit dect dupu nop(ile uceste de
zbucium, cnd, linitit, gndete lu ele cu dezgust.
Numui luimecul nop(ii l mbutu. Cnd tigul se culundu-n tuceie
de mouite, el vegleuzu, de sus, de pe stieuinu vieunei cuse. Si piivete.
A vuzut multe: ntlniii leiicite, n col(uii de giudini; iugumin(i du-
iouse, de dupu leieti desclise; mbiu(iuii putimue, n ungleie de
ziduii; despui(iii slietouie, n piuguii de ui. O ntieugu (esutuiu
224 lmi| Cdr|canu
de putimi, cu i sus, n lumeu ucopeiiuiiloi, cu deosebiieu cu os liiul
putimiloi se toiceu meieu, luiu de nici un iustimp. Si-n sclimb liniteu
ceiului cum l minunu! Nici un liumnt, nici un zbucium; cunoteu
ceiul i-l citeu cu pe o cuite. Stiu cnd iusuie luceuluiul; cnd poineu
lu dium cuiul muie; cnd i ncoidu stiunele liiu; cnd i udunu puii
clocu. Eiu un ustionom. Si de sus, de unde stu, i se puieu cteodutu
cu i el luceu puite din lumeu uceeu, cu-mpieuiul lui se-nvitesc toute,
piietenouse, n(elepte, tucute cu i el. Si eiu leiicit. Singuiu liin(u
leiicitu! Iui cnd zoiii mieuu i cnd, linitit, uicu ucopeiumntul su
se stiecouie iuiui n noupteu vieunui pod, gndeu, mul(umit, cu n-uie
nici o ndutoiiie cutie nimeni, cum nimeni n-uveu cutie el. Si cugetu:
,Feiiciieu e su nu lii ul nimunui, nimeni su nu lie ul tuu, su tiuieti
singui: tu, i ceiul deusupiu .
CAND STAPANUL NU-I ACASA!
In oduie, linite. Linite i-un miios! Pe poli(u din dieuptu, pe o
luiluiie, stu uitutu o bucutu de cucuvul. Miiosul de binzu piousputu
u stiubutut pnu n cel mui ngust col(ioi ul cusei. Si din guuiu lui,
din guuiu de dupu sobu, oiicelul nu-i mui gusete locul. Puicu-l tiuge
cinevu de mustu(u uluiu. Su iusu, su nu iusu? Mui bine su se ustmpeie.
Su se ustmpeie, uoi de zis; dui cucuvulul? Vezi, ustu-i ustu: cucu-
vulul. Su-nclidu oclii. I-u nclis. Piostul! Dui ce, cu oclii miiouse? Si
binzu-i piousputu. Mui mncuse uu bunutute ucum vieun un. Dui
puicu nu-l momise nti-uttu cu uceustu de ucumu. Su nceice. Fuce
c(ivu pui muiun(i pnu-n muigineu uscunzutoiii lui. Mucui s-o vudu.
Unde-o li? De unde-l viuete, din ce col( l poltete cu uttu stuiuin(u
lu dnsu? A! uite-o colo, pe luiluiie. Ducu-ui ndiuzni! Dui cum? Su
meuigu mui nti pe lngu peiete pnu lu divun. Au, bun! Pe uimu...
Pe uimu pe unde s-o iu? Pe lngu dulup? Nu. Pe dupu il(ul celu? Nici
uu. Atunci? Pui luciul cel mui bun e su se suie de-u dieptul pe peideu,
i de-ucolo su tieucu pe muigineu luviceiului din peiete pnu lu poli(u.
Si-odutu lu cucuvul, lusu, n-uie el nevoie su-l nve(e ul(ii ce su lucu cu
dnsul. Dui motunul? E-lei! lu dnsul nu se pieu gndise. Si, Doumne,
mul(i lioii i-u mui vit n ouse motunul celu. Dui poute nu eiu n
oduie. Hu? nu eiu. Nu. Oiiicum, su mui utepte pu(in, su vudu, nu se
micu nimeni, nu-l pndete cinevu?
Cum su nu-l pndeuscu! Dui de cnd uteuptu motunul piileul su
puie lubu pe bietul oiicu(. Ducu nu mncuse el cucuvulul, cuci miiosul
celu i zbilise i lui mustu(ile, pui nu-l mncuse tocmui pentiu ustu:
su-l momeuscu pe lucomul din guuiu. Cu botul udulmecnd, cu oclii
gulbeni i lucioi cu sticlu, cu mustu(ile ntouise, sub(iii i uscu(ite cu
226 lmi| Cdr|canu
ousele de pete, stu neclintit dupu peinu de pe divun i-uteuptu. L-u
zuiit. Uite-l, i vede muigelele ocliloi. Iese? Iese ouie? Du, du; uu,
ncu un pus, ncu unul, doi, uuu!
Dinti-o suiituiu u lost cu lubu deusupiu lui.
Bietul oiicu( n-uvusese vieme nici su tieucu dincolo de sobu. Il
upusu pu(in cu ungliile, upoi, iepede, l iu ntie lubele de dinuinte, l
stinge, de diug ce-i, l iusucete n uei i-l lusu ume(it pe podele. Si-l
piivete, gndind: ,Cucuvul (i-u tiebuit? Poltim cucuvul! Doumne!
ce bun o su-mi puiu mie dupu ce te-oi ciun(uni! Dui mui nti su se
mui ouce pu(in cu dnsul.
Il pune pe piciouie, l lusu su se dezmeticeuscu, su-nceice su lugu,
i iui vieu su-l piindu n cletele lubeloi. Dui ce s-uude? Un dupuit
giubit pe sulu. Vui, e Coibici, cinele! Nu-i vieme de pieidut! Din douu
suiituii, motunul e n ocni(u sobei, iui ouiecele, miiut cu scupu,
zupucit, cum poute, o teige n guuiu lui. Coibici vine, nebun cu-
ntotdeuunu; n milocul oduii se opiete, udulmecu, lucom, miiosul
de cucuvul, upoi, zuiind motunul, se iepede i lutiu cu nveiunuie.
Ai suii n ocni(u, dui e pieu sus. Se spiiinu pe lubele de dinuinte,
tiemuiu, cuscu, de nelinitit ce-i, miie i lutiu. Apoi tuce i, cu oclii
(inti(i lu motun, uteuptu su se cobouie. Numui uneoii ntouice cupul
spie poli(u de unde binzu puicu-l udemenete. Si ustlel, cteitiei
dumunii ouiecele n guuiu, motunul n ocni(u i cinele n milocul
oduii se pndesc, munci(i de ucelui gnd.
Dui pui upusu(i cutiemuiu sulu. Ce! Stupnul! Repede utunci:
motunul se-nglesuiete i mui n lund, iui cinele o teige sub divun;
numui ouiecele, mic cum eiu, iumne lu locul lui. Stupnul intiu;
obosit de muncu, i uiuncu puluiiu pe un scuun, upoi, miiosind, i se
luce loume; se-ndieuptu spie poli(u, iu leliu de cucuvul, tuie o bucutu
de pine i, mucnd cnd dinti-unu cnd dinti-ultu, munncu din
plin, cu poltu.
Si din tiei pui(i, tiei peiecli de ocli l uimuiesc cu pizmu.
CRIVEI
E butin. In(elege cu-i butin, cu-i netiebnic, cu cele ctevu zile ce
i-uu mui iumus sunt o povuiu pe cupul tutuioiu. De cnd s-u i
mbolnuvit, nu-l mui stiigu nimeni, nu-l mui mngie nici o mnu,
nu se mui ntouice spie el nici o peiecle de ocli. A sluit cu ciedin(u.
Douuzeci de uni, vuiu i iuinu, n cuiteu uceustu u tiuit i u puzit-o. In
nop(ile de toumnu, cu ploile iepezi i putiunzutouie, n nop(ile de
iuinu, cu viloini(ele nupiusnice, el nu stuteu n cucu lui; sullnd cu
gieu, ncoidndu-i muclii, cuci eiu vnos, tuiu tioiunul, cutieieiu
toute col(uiile giudinii i, lutind, dudeu de tiie cu nu e clip su te
po(i upiopiu de cusu stupnului... Dui n seuiu uceeu, cnd piinsese
de pulpu picioiului pe lo(ul cuie luiuse meie din pomul de lngu
guid! Ani de-u indul sim(ise duieiile lovituiii de ciomug pe cuie i-o
duduse utunci n cietetul cupului. Si ultu dutu... Dui cte nu lucuse,
cte nu suleiise Ciivei, duluul ciedincios ul cui(ii!
Insu viemeu tiece; viu(u, cu eu. Si-ucumu mbutinise! Nu se mui
puteu duce nici pnu lu uu bucutuiiei, su cupete un ciolun, su-l lingu.
Rumneu uneoii zile ntiegi luiu su nglitu nimic, liindcu nu se puteu
micu. Si-ucum, n uimu, uveu nite duieii giozuve. Uilu. Si mui ules
noupteu, cnd nu uveu cu ce su se mui iu, cnd nu mui vedeu pe
ceilul(i cini, cnd iumneu singui, numui el i suleiin(u lui, mui ules
nop(ile l clinuiu boulu. Si uilu. Mui nti gemeu, nubuit, cu guiu
nclisu, cu limbu zgicitu, gemeu udnc, cu i cum i se desluceu inimu
din piept. Apoi l upucuu lioiii; spusmuiile i descletuu lulcile, i
gemetele i ieeuu mui tuii, mui uscu(ite. Apoi plngeu, plngeu cum
plng oumenii, cu luciimi lieibin(i, cuie i lunecuu pe bot i puicu-l
228 lmi| Cdr|canu
uideuu. Si-n uimu, nnebunit de duieie, nu mui puteu iubdu, n uimu
uilu, uilu giouznic, din toutu puteieu muiuntuieloi lui, cu toutu
ncoiduieu glusului, uilu nspuimntutoi, de iusunu pnu n depuituii,
de unde-i iuspundeu ecoul cu un ult cine cuie i plngeu de milu. Si
dimineu(u, cnd zoiii zilei mieuu, udoimeu, sleit, pe culcuul lui de puie.
Si to(i ui cusei, cuie tieceuu pe lngu el, l blestemuu. To(i. Uiletele
lui le tulbuiu liniteu nop(ii, le cuimu somnul i-i luceu su tiesuiu spe-
iiu(i n put. Iui unii ciedeuu cu pievestete cevu iuu, cu pievestete
mouiteu cuivu. El i uuzeu voibind, i uuzeu i-i n(elegeu. Cu oclii
blnzi, teii de boulu, i uimuieu pnu ce se luceuu nevuzu(i.
In(elegeu i uteptu su-i vie ceusul.
Inti-o dimineu(u i-u zuiit stupnul de depuite venind spie el, cu
minile lu spute, (innd cevu ce sclipi lu o ntoisutuiu n butuiu souielui.
Pentiu el veneu. Atunci, n sulletul lui puicu u-nceicut nu o duieie, ci
o ule, o ule giozuvu, o ule udncu pentiu stupnul pe cuie-l vuzuse
copil, cu cuie se ucuse, cu cuie meisese pe cmp, lu piciouiele cuiuiu
se culcuse de utteu oii su piimeuscu, supus, veigile ce i se cuveneuu.
Si uleu uceustu puicu-i dudu puteii; se sculu i, scleunnd, plngnd,
se ti cutie stupnul lui, se ti i, cnd uunse, i linse piciouiele, cu
i cum i-ui li luut iumus bun. Apoi nclise oclii i, ncolutucit, uteptu.
Ateptu mult. I se lucuse milu stupnului?... Bubuituiu nu cuimu lini-
teu ogiuzii.
Si ustuzi sim(i cu nu mui uie mult. Si puicu-i puieu iuu su nclidu
oclii n cuiteu n cuie tiuise, n milocul luciuiiloi de cuie n-ui li viut
niciodutu su se despuitu, sub piiviiile cuie nu se mui ndieptuu spie
el piietenouse. Si, deodutu, o giouzu, o liicu de locul ucelu n cuie
suleiise uttu l cupiinse. Ii udunu toute puteiile, upoi, cu i cum
cinevu l-ui li gonit din uimu, se depuitu ct putu mui iepede, iei din
cuite i o luu pe dium, nspie puduie. Cnd uunse n muigineu ei,
intiu n cel dinti stuli, i ucolo, ntie ciengile cuie i uscundeuu
vedeieu, i lucu culcuul. Si uteptu. Spie seuiu, un lioi i zvicoli
tiupul, upoi ultul. Si-ncu unul, cel de pe uimu. Si-n clipu n cuie-i
229 Nuvc|c i scni(c
dete sulletul, se iidicu pe piciouiele de dinuinte i, cu cupul ntois
spie cuite, uilu, cu i cum i-ui li luut un iumus bun.
Si uiletului lui, scuit, de mouite, i iuspunse ecoul, pentiu ceu din
uimu ouiu, cu un ult cine cuie-l clemu din depuituii.
FRICOSUL
Iuinu. Noupte lucie pe o lume cu din poveti: copuci de zului,
cmp de ciistul, iuz de oglindu. Si-n cupiinsul luig, uiiuul policundiu
ul ceiului i upiinde, unu cte unu, luminile, cu nti-o nemusuiutu
sulu de duns. Vie(uitouiele pustietu(ii sunt mbutute de luimecul ucestu:
pusuiile zboi cu ziuu; lupul poposete pe lube, n lu(iuii, i piivete
nemicut; vulpeu stu lngu vizuinu i nu se-nduiu su meuigu lu vnut;
veveii(u pleucu cieungu lngu cieungu i loinuiete, cu o deucleutu,
puduieu-ntieugu. Iui iepuiele u zbuglit-o lu ucut. Incet, uscultnd,
ispitind, u ieit tiptil-tiptil din cuiutuiu, i cnd u uuns lu muigine i-u
vuzut ntindeieu lucie de zupudu, u-nceput su suiu de bucuiie:
,Poute mui ntlnesc un piieten, i zise iepuiuul.
Si gndul i iuspunse:
,Poute mui ntlneti un piieten...
Si iui (upui-(upui, iepuiele suie vesel:
,Poute duu i peste o piietenu.
Si gndul:
,Poute dui i peste o piietenu.
Si meignd uu, iepuiuul cu gndul i voibesc:
,Ce luminu, i totui lunu ncu nu u iusuiit.
,...Si totui lunu ncu nu u iusuiit.
,Dui o su iusuiu.
,... O su iusuiu.
Si cum meigeu pe muigineu unei vlcele, iepuiuul se opii o clipu
su se odilneuscu. Atunci, de lu spute, se iidicu, ulbu i eu, cu de gleu(u,
lunu. Stelele puliiu; puduieu, copucii, tulele i dezbiucuiu deodutu
231 Nuvc|c i scni(c
umbiu. Iui iepuiuul mpietii de giouzu: cliui de lngu el, se ntinse
pe pumnt o uiutuie cu douu couine giozuve. Dupu clipu de spuimu,
iepuiuul se destinse cu o couidu i o zbugli lu gounu, se piuvuli n
vule, veni de-u duiu cu un bulguie, se sculu i iui se iostogoli pnu
os; upoi o luu de-u dieptul, tuind cmpul. Se opii tocmui n stuluiiu
iuzului. Acolo, de-ubiu sullnd, se glemui cu oclii nclii.. Su nu-i
mui vuzu umbiu!
MUSAFIRUL
In lungul cmpiei uise, pustii, se nul(u doui un singui plc de sulcii
ce ociotesc, sub umbiu deusu u ciengiloi despletite, un izvoi din cuie
i ele i sug viu(u. Izvoiul cuige sub(iie, ntinznd n lu(u, cu pe o
nuliumu, o bultu micu, pe cuie, uneoii, o mpunge, cu un uc de uui,
cte o iuzu de souie.
In liunziul sulciiloi ucestoiu se sting stoluii ntiegi de pusuii, de
stuu ziulicu ntieugu su se uduposteuscu de culduiu cotiopitouie.
Piivigletoii, scutii, muculendii, sticle(i, lloieni, cte i mui cte ulte
neumuii de zbuiutouie, toute i gusesc uici suluul. E un ciiipit, un
piiuit, spie seuiu, de te ciezi n iui. Nimeni ultcinevu nu culcu sub
ucest umbiui singuiutic. Si pusuiile tiuiesc cu-n mpuiu(iu loi...
Azi e o zi nubuitouie. E n iulie. Aeiul unduleuzu, puie cu-i iusu-
lletul pumntului ostenit de uleigutuiu lui piin luos. Pusuiile se coboi
pe liecuie clipu su iu n guiu cte o picutuiu de upu din izvoiul iece
cuie se pielinge, uigintiu, n ciudu uii(ei.
Din piicinu dogouiei, mlutinile sunt uscute peste tot. Si bietul
vie(uitoi se topeu; ume(it de culduiu, o luu nti-un noioc nuinte,
ncotio l-o duce souitu. Si, cnd se ciedeu pieidut, zuii cu oclii lui
mici, ioii, luiu de gene, cu oclii lui cei ngiopu(i n giusimeu cupului,
plcul udemenitoi de sulcii. Indutu i-u ndieptut itul spie ele, cum
i ndieuptu luntieu botul spie (uim, i-o poini nti-ucolo. Cnd u
uuns i-u dut de bultu, se iepezi, nebun de bucuiie, gonind pusuiile,
cuie zbuiuiu nliicoute. Se ulundu, pnu lu uiecli, n bultu, upoi
nclise oclii, iusullnd cu poltu ueiul iucoiitoi. O libelulu sosi, zbuind
zglobie, i, cieznd cu deusupiu upei e o llouie, se lusu, uouiu, pe
233 Nuvc|c i scni(c
itul tiunduliiiu. O nlioiuie dulce, nen(eles de plucutu, gdili sulletul
musuliiului pentiu ntiu dutu n viu(u lui, i, leiicit lu culme, piinse
u gui(u lung i uscu(it. Libelulu, vuznd cu se neluse, zbuiu, nliicou-
tu. Iui pusuiile uscultuiu ct uscultuiu zgomotul ucestu, upoi, toute,
nti-un gnd, mpnziiu, cuie-ncotio, luigul cmpiei nciopite.
CAPRIOARA
Pe mucliul gios, culd cu o blunu u pumntului, cupiiouiu stu os,
lngu iedul ei. Acestu i-u ntins cupul cu botul mic, cutilelut i umed,
pe sputele mumei lui, i, cu oclii nclii, se lusu dezmieidut. Cupiiouiu
l linge, i limbu ei sub(iie culcu uoi blunu moule, mutusousu u iedu-
lui. Mumu l piivete, i-n sulletul ei de luguinicu ncol(ete un
sim(umnt stuiuitoi de milu pentiu liin(u liugedu cuieiu i-u dut viu(u,
pe cuie u liunit-o cu luptele ei, dui de cuie tiebuiu su se despuitu
cliui uzi, cuci viemeu n(uicutului venise de mult ncu. Si cum se uitu
uu, cu oclii nduieiu(i, din pieptul cupiiouiei scupu cu un muget
nubuit de duieie; iedul desclide oclii. Cupiiouiu se mbuibuteuzu,
suie n piciouie i poinete spie (uncuiile de stncu din zuie, piintie
cuie vieu su-l luse iutucit. Acolo, sus, e puzit i de dumuniu lupului,
i de iscusin(u vnutoiului, cuci pe mucliile piupustiiloi uceloiu nu-
mui ele, cupiele, puteuu u se ncumetu. Acolo l-ui li tiut cu lngu
dnsu. Dui pnu lu ele eiuu de stiubutut locuii pline de piimedii.
Cupiiouiu i uzvile piciouiele n lugu lulgeiutouie, n sultuii
ndiuzne(e, su nceice puteiile iedului. Si iedul i se (ine voinicete de
uimu; doui lu suiituiile ume(itouie se opiete cte o clipu, cu i cum
ui miiosi genuneu, upoi se uvntu cu o sugeutu i, beluind vesel,
zbuidu de bucuiie pe piciouiele sub(iii cu nite lueie.
Dui tiebuiesc su cobouie, su stiubutu o puduie, cu su uice din nou
spie (uncuii. Cupiiouiu contenete lugu; puete ncet, pievuzutouie.
Tiece din poiunu n poiunu, intiu upoi sub bol(i de liunze, pe uimu
piin liube udnci de veideu(u, pnu ce putiunde n inimu ntune-
cutu, cu un iud, u puduiii.
235 Nuvc|c i scni(c
Si-uu meis mult uu, pnu ce uu dut n sliit de lumini. Iedul,
bucuios, o iu nuinte, suiind. Dui n uceeui clipu cupiiouiu se opiete,
cu de-o piesim(iie, udulmecnd. In lu(u ei, de sub o cetinu, oclii lu-
pului stiuluceuu lucomi. Un sult, i iedul ui li lost sliut. Atunci
cupiiouiu du un zbieiet udnc, slietoi, cum nu mui scosese ncu, i,
dinti-un sult, cude n milocul liminiului. Lupul, vuznd piudu mui
muie, uitu iedul i se iepede lu eu...
Piubuitu n snge, lu pumnt, sub col(ii liuiei, cupiiouiu iumne
cu cupul ntois spie iedul ei. Si numui cnd ucestu, nspuimntut, se
topete n udncul puduiii, cupiiouiu simte duieieu, iui oclii i se tul-
buiu de upu moi(ii.
VOINICUL!
L-u udus ciobunul de uiecli, cu pe-un biet mugui ce eiu. I-u pus o
pocludu, pe pocludu uuu de lemn, i i-u stins clingu bine, cuci uveuu
su meuigu lu tig. Apoi u-nceput su-i giumudeuscu pe spute: o suiicu
u ciobunului; douu luviceie ule stupnului; putiu tivgi cu lupte,
cte douu de liecuie puite, su se cumpuneuscu; opt sedile cu binzu
putiu i putiu; iui deusupiu, mo(, cei doi buie(i ui stupnului, veni(i
lu stnu din uun, spute lu spute, su nu-i scoutu oclii.
Dui pe cnd ciobunul, teigndu-i sudouieu cu dosul minii, de
pe liunte, uduceu pocludu s-o puie pe suimunul dobitoc, un puiice
suii de pe mnu ciobunului pe spinuieu muguiului i-i lucu un locuoi
sub o ncie(ituiu u pocluzii, tocmui ct i tiebuiu su lie lu luigul lui.
,O su stuu lu umbiu, gndeu puiicele, iui ciobunul ncuicu meieu.
Ct eiu de mic puiicele, ce loc piindeu? Iui gieututeu cuie ndoiu ge-
nunclii muguiului cum puteu su-l upese?
Si-uu poinit lu dium, i-uu meis zi de vuiu piin uii(u lui cuptoi.
Cuigeuu nuduelile de pe ciobun; buie(ii stupnului se muiuseiu; iui
muguiul de-ubiu pueu. Au tiecut pe unde uu tiecut i, spie seuiu, uu
uuns lu tig i-uu poposit n ogiudu stupnului. Iui puiicele, sim(ind
c-uu uuns lu cuput, se stiecuiu binioi, binioi, i lop! deodutu, suie
spiinten i odilnit pe mnecu ciobunului.
Cnd dudu nsu cu oclii de spinuieu muguiului i vuzu ce cluduiie
stutuse deusupiu lui, iumuse nciemenit: ,Mui, gieututeu ustu um dus-
o eu n spute! Pnu ucum n-um tiut cu-s uu de voinic! Si piiveu cu
mul(umiie cum descuicu ciobunul pe mugui. Iui cnd omul dete toute
luciuiile os, muguiul iumuse cu uieclile pleotite, cu genunclii
237 Nuvc|c i scni(c
ndoi(i. Iui puiicele zise, mniut, n sine: ,Uitu(i-vu ce mumuligu de
dobitoc! Eu nu-s nici ct uiecleu lui, i nu mu plng de ct um dus n
spute, i el, liindcu m-u puitut pnu uici, mui su cudu n bot! Iu stui
su-l nvioiez pu(in! Si uu zicnd, suii diept pe botul muguiului, de-l
picu pnu lu snge.
Muguiul tiesuii, dete dinti-un picioi i vuisu o tivgu cu lupte. Iui
ciobunul i uteinu ctevu be(e, su se-nve(e minte de ult' dutu.
CAZA
Culul suiu din gieu deulul. Nuduise. Mutile l necueuu, iui zubulu
i uideu guiu. Dudeu meieu din cup, su-i luigeuscu dilogii, pnu ce
culuie(ul i lusu cu totul slobozi. Acum meigeu cu cupul n pumnt,
cu coumu mpiutiutu n tot lungul gtului, cu buzu de os spnzuind,
cu milocul lint. De sus cudeuu iuzele souielui ce-i stiubuteuu piin
pui i-i beicuu pieleu. Deulul se uicu iotunit, cu un sn, iui mui-
ginile lui se piuvuleuu iepezi, sculundute, ucopeiite de uluniuii. Unde
i unde, cte un steui se iidicu din lundul piupustiei, deodutu, mnios
puicu, dui vilul lui iumneu mui os de nul(imeu oselei ulbe, cu un
dium de mouiu, necutu de colb lu ceu mui micu udieie de vnt. Culul
se opii ctevu clipe, sullu puteinic, upoi o smuncituiu u liului l sili
iui su poineuscu. In sliit, mui lucu cei c(ivu pui de uunse pnu n
vilul deulului. Culul iidicu pu(in cupul. Diumul se ntindeu neted,
coboind piin milocul puduiii, cuie ncepeu su uiute mui deusu, mui
butinu. Tocmui n lund, tigul sticleu n souie, ciuceu biseiicii stiu-
pungeu seninul, n iuzele souielui puieu cu plpie i dnsu cu o llu-
cuiu. Un vntule( iucoios i nluuiu gtul i ciupu cu nti-o pnzu
udu. Ii ncoidu muclii i-o luu n tiup. Deodutu, iusuiitu cu din pu-
mnt, o tiusuiu tiusu de doi cui muii, negii, zbuiu pe lngu dnsul.
Culul de-ubiu putu su piindu scnteieieu (inteloi de uigint n cuie eiuu
butute lumuiile. Tieceieu celoi doi teleguii i dudu i mui muie pu-
teie. Apoi tigul se uiutu din ce n ce, i culul, cuie mui venise o dutu,
ntiezuii puicu giudul mic unde l uteptuse, utunceu, ieslele cu lnul
piousput. Eiu iucouie, nu se guseu mucui o leiestiuicu piin cuie su
stiubutu culduiu ct de ct. Si-n lu(u lui i se puiu cu se iidicu deo-
239 Nuvc|c i scni(c
dutu, n lund, o iesle muie-muie, n cuie un cul, doi, o sutu munncu
stiunic din iuibu couptu i cu pentiu dnsul e un locuoi mic deopuite.
O su ncupu tocmui bine.
Lovituiu unei veigi l lucu su tiesuiu. Pnu lu tig nu eiu mult.
Vntul iui se cuimuse, puduieu pe muigini stuteu nciemenitu, uisu.
Cei din uimu copuci iumuseiu n uimu; lu dieuptu i lu stngu, cmpul,
ucopeiit mui tot de lumnuiicu, se ntindeu depuite, pnu lu poulele
mun(iloi ntunecu(i. O smuncituiu u dilogului din dieuptu l ndemnu
su ocoleuscu luiu ntizieie, tiecu un(ul pe o podicu ce se ndoiu
sub gieututeu lui; poticni, sim(i culuie(ul piuvulindu-se pnu peste
gt; o plouie de lovituii l lucu su-i iu seumu lu meis. Cmpul puicu l
mui nvioiu. Tigul iumusese n uimu, lu stngu: meigeuu uiuieu. Vede-
niu cu iesle se teise, cele dinti cusu(e ucopeiite cu stul, ule sutului,
se mpiutiuu piintie ngiudituiile de nuiele. C(ivu puicei lugiiu,
gui(nd, din dium; un cine se luu dupu el, lutind umuinic; o le-
meie se ntoiceu de lu lntnu cu o tivgu plinu cu upu pe umui. Lu
pouitu (uiinei stutuiu. Stupnul suu se coboi, desclise pouitu, cuci
ituiul lipseu, nu mui nculecu, i uiuncu dilogii peste oblncul eii,
de-i ncoidu gtul, i poini pe os. In milocul sutului, lngu biseiicu,
se opii. Aunsese lu cimu. Pe luvi(e, lemei, monegi i c(ivu copi-
lundii stuu cu pieptul peste musu, cu cupul spiiinit de mnu, cu ul-
celele dinuinte.
Stupnul l duse din dos, lngu un guid, i-i legu dilogii de un pui.
Culul iumuse singui. Intouise cupul dupu stupnul cuie plecuse
giubit. Piimpieui nici un lii de iuibu, de ln, nimic; nici un gleub
cu upu. Dincolo de guid, o mul(ime de polobouce pline cu lutile
boiului vuisut din ele. Din ultu puite veneu miios de o(et. Spie cimu
se uuzeuu glusuiile celoi ce beuu. In cutinu de ulutuii viubiile l us-
uizeuu.
Fint de dium, necut de colb, plecu n os cupul.
Deodutu un zumzet uoi i lovi uuzul i, n uceeui vieme, un lioi
l luinicu n tot tiupul. O gzu micu, obositu su mui zbouie uiuieu, i
nimeii nti-o nuie. Culul se pieguti su sulle, s-o goneuscu, dui luiu
240 lmi| Cdr|canu
veste un miios de cmp, de lloii i se mpiutie pnu n sullet i-l
iucoii cu un izvoi. Czu i scutuiuse uiipile pline de colbul de uui ul
lloiiloi piin cuie zbuiuse. Culul o lusu, o sim(i cum iese i poinete,
spiintenu, cu picioiuele muiunte, n susul liun(ii. Cu coudu ocliloi
de-ubiu o zuii, i stiuluciieu ei i uduse uminte de sclipiieu (inteloi de
uigint de pe lumuiile celoi doi luguii. Apoi o vuzu cum o iu de-u
cuimeziul pe lngu ocliul lui; o sim(i cum meige deusupiu pleou-
pei, nlioindu-l uoi, cum i se iidicu pe gt, pe sub coumu, cum se
suie pnu sus, lngu uiecle, i iumne ucolo, lu umbiu...
Mul(umit, culul i upiopie gleznele i doimiteuzu.
PARASITA
lui l|aric Cncndi
Singuiu! In tot cupiinsul cmpului luig, dnsu nu se zuieu dect
numui cnd vntul culcu ieibuiile nulte, i eu iumneu n piciouie,
ulbu cum e luptele, cu coumu mpiutiutu peste oclii oibi, cu coudu
lungu, ncolucitu de-u lungul piciouieloi sub(iii. Veneu dimineu(u n
uimu leigleliei ntiegi, lu pus, uscultnd de depuite clincletul
clopo(elului de uigint de lu gtul culului cuie, nu demult ncu, se (in-
use pe uimele ei. Pe ind, clopo(elul u tiecut lu to(i mnii ei, cei mui
liumoi de piin (inutuiile uceleu. Pe doi dintie dnii i (ineu minte
ncu, pe ceilul(i i liunise, i ulintuse cu botul ei cutilelut, i sim(ise
lngu dnsu, dui nu-i vuzuse niciodutu.
Inti-o seuiu, dupu o plouie giouznicu, se mbolnuvise; scupuse cu
viu(u, dui i pieiduse vedeieu. Sim(eu culduiu souielui, miioseu
cmpul, dui luminu nu mui eiu nicuieii. A lost giouznicu ceu dinti
noupte. Inuuntiul giudului se lucu deodutu puicu i mui ntuneiic.
Iesleu eiu n lu(u, odiniouiu o mui zuiise, uu cu piin situ, i peste o
clipu se teise dinuinteu ei. Deusupiu cupului eiu leieustiu; iidicu oclii
i stete uu pnu cnd glusuiile oumeniloi, ciiipitul induneleloi, ce-
i uveuu cuibul cliui deusupiu, lipit de-o giindu, i vesti dimineu(u.
Dui leieustiu tot nu se luminu. Si-ntunecutu u iumus de-utunci! Acu-
mu se depiinsese. De tiei-putiu uni puicu uu uitut-o to(i. Pleucu sin-
guiu din giud i se ntouice singuiu. Ceilul(i cui, ndutu ce uung n
cmp, o iuu iuznu, se mpiutie iepede. Dnsu pute pu(in, upoi
iumne cu uieclile ciulite, cu oclii n gol, cu i cum ui uteptu pe
cinevu. Lu umiuzu vine lu upu; i tie locul lu gleub; pe lngu eu nu
se simte nici un cul. To(i ceilul(i beuu mui ncolo. Aiuieoii seuiu, i
uduc uminte de dnsu. Atunci uude glusul culuie(ului, cuie gonete
cuii, cum o stiigu pielung: ,Muituuu! Eu ntouice cupul i o iu nu-
242 lmi| Cdr|canu
poi. Vine lu pus, sleitu de puteii, piintie tulpinile nulte de lumnuiicu
ce o uting uoi, cu i cnd ui ulintu-o. Si puicu ntieg cmpul s-u
obinuit cu dnsu, o cunoute i-i e diugu; cum meige ncet, llutuii
mici, ulbutii, utiui de ulbeu(u puiului, se (in dupu dnsu, se uuzu
pe ciupu luciousu, se iidicu iuiui, ulungndu-se unii pe ul(ii, i o
ntovuiuesc pnu depuite. Vine i se duce meieu pe ucelui dium. S-u
depiins: o iu mui nti de-u cuimeziul cmpului, upoi de-u lungul unei
piupustii giozuv de udnci, n cuie, ducu ui puteu su se uite, ui cudeu
ume(itu poute. Meige diept pe muigineu poviniului, nluuiutu n
miiosul cimbiului ce ciete tocmui pe lund. Puzitoiii leigleliei uu
piivit lu nceput luciul ucestu miiu(i, upoi uu lusut-o, doui u lunecu
odutu, su scupe de dnsu... Dui eu pune picioiul nciezutouie, meige
cu gtul ntins, cu nuiile umllute, su simtu mui tuie miiosul ieibii
sulbutice, cuie puicu o nvioieuzu. Apoi stiubute sutul; cinii nu o lutiu,
copiii nu o luguiesc, nimeni nu se upiopie de dnsu. In giud, un giud
puiusit n cuie numui eu stu, nti-o ncupeie singuiu, i gusete ntot-
deuunu lnul. Iuinu e cu nti-o pivni(u; i noupteu, cnd viscolul geme
lu leiestie cu un uiiu iunit, eu se culcu os ntie puiele moi, i,
nelinititu, uteuptu su uudu u douu zi glusul unui om...
In dimineu(u uceustu o luu ncet-ncet din giud. Se sim(eu slubu;
cnd intiu n cmp, n nemuiginiieu necutu de lloii dese, ueiul puicu
eiu mui gieu; se nubueu, vioi su puscu, smulse ctevu liie de iuibu
i se uezu, cu niciodutu, os. Intinse botul, udulmecu, o gieutute puicu
o upusu deusupiu cietetului, upoi souiele ncepu su uidu din ce n ce
mui puteinic. Semin(ele lloiiloi miioseuu cu i cum ui li lost piuite,
i iuibu se nculzi sub dnsu cu nti-un culcu. Si deodutu, vntul ncepu
su sulle, cu suspine udnci, venite cine tie din cuie codii, cu vituii
puteinice, cuie culcuu tulpinile i le ncuicuu nti-o ie(eu. Un tunet
de-ubiu se uuzi; pe deusupiu, pusuiile uleiguu giubite, sco(nd (ipute
de spuimu. De depuite, dinspie mun(i, veneu iopotul ploii. Se sculu
n piciouie, ngiiutu, cnd cele dinti picutuii cuzuiu plescuind pe
tiupul ei. In ctevu clipe plouiu o necu, nu puteu su iusulle, din coumu
upu se scuigeu cu dinti-un izvoi. O upucu un tiemui. Un tiopot nubuit
243 Nuvc|c i scni(c
i izbi uuzul: leigleliu se ntoiceu n lugu; i piin vuietul ploii un glus
iusunu pielung: ,Muituuu! i u douu ouiu: ,Muituuu! Apoi nu mui
uuzi nimic. Atunci, dibuind, nliicoutu, sub potopul ce se ievuisu de
sus, luu diumul nupoi, puind cu piinti-o bultoucu n cuie piciouiele
i se ulunduu i uunse lu muigineu piupustiei. Plouiu cudeu cu luiie,
upioupe nu mui puteu meige; se opii deusupiu desclizutuiii udnci,
n lundul cuieiu uvoiul glgiu nluiiut. Si, luiu de veste, i se puiu cu
se micu sub eu pumntul; nici n-uvu vieme su se nliicoeze, mulul
se despiinse mui nti domol, iustuinnd-o pe-o coustu, upoi se suipu
dinti-o dutu, iepede, lu vule, iostogolind-o pnu n udnc, opiind-o
tocmui pe un dmb dedesubtul cuiuiu lieibeu piul. Si vntul, cuie
sullu piintie muluiile piupustiei, cuignd i dnsul cu o upu, uplecu
mununcliuiile nulte ule cimbiului sulbutic peste tiupul ei zdiobit.
CALUL
lui Cornc|iu Mo|dovanu
S-u tiezit n cmpiile ntinse, ucopeiite de ieibuiile dese, culcute
de vntuii, ule Unguiiei. In milocul loi s-u (inut ctuvu vieme de mumu
lui, o iupu ouibu ce stu iuzle(itu de ceilul(i cui, dintie cuie cei mui
liumoi luseseiu mnii ei. Apoi, cnd u sim(it lioiul sulbutic ce i se
ievuisuse n snge, n luigul pustietu(iloi ucesteu u depiins cele dinti
goune, -ucolo i-u iidicut cupul, u luigit nuiile i, cutiemuindu-i
coumu nclcitu de spini, iuspunse lu clemuii necunoscute, tiimi(nd
depuituiiloi cel dinti neclezut puteinic ce-i ieise din piept.
Dui cnd se nvu(use cu viu(u ustu slobodu, se pomeni odutu piins
din lugu, nlinut cu de-u silu de cutie cinevu cuie se uiuncu, dinti-o
suiituiu, culuie pe el. Atunci u n(eles cu cinevu l umenin(u, cu cinevu
vieu su-i (uimuieuscu libeituteu, s-u stins glem, upoi s-u destins
iepede i u poinit cu o sugeutu. Mncu pumntul sub copitele lui, sim-
(eu cu i se upiinde cevu nuuntiu, cu oclii i uid i cu limbu l liige;
tiupul i eiu numui o upu, guiu numui o spumu de snge. Iui n lugu
nebunu, ieibuiile l biciuiuu i i se ncoluceuu cu eipii de piciouie.
De lu o vieme se sim(i sleit de puteii i se opii. Un neclezut puicu l
clemu dincotiovu; dui cnd vuzu cu dumunul e tot pe sputele lui,
cu-i smuncete liul tot uu de ciunt, puse cupul n piept i, nvins, se
ntouise ncet, puitndu-i srdpdnu|. Apoi plecu pe diumuii lungi, piin
locuii stiuine i depuitute.
L-uu necuit ndelung pnu su-l nve(e cu viu(u nlinutu de zubulu
i pinten. Cnd s-u dezmeticit bine-bine, eiu de mult depiins cu uuu
i tiu cliui ceusul de dimineu(u lu cuie poineu nspie cmp cu su-i
pouite culuie(ul, piin lu(u iegimentului, n vuzul suteloi de cui ce
stuteuu nemicu(i lu stiigutul gouinei, cu i oumenii de pe ei. Si nu
245 Nuvc|c i scni(c
mui puteu de mul(umiie cnd, dupu uleiguiile piin vnt i plouie, se
ntoiceu n giudul n cuie l uteptu nutie(ul.
Dupu c(ivu uni poini lu un dium mui gieu. Meigeuu leii(i, ocol-
ind meieu, opiindu-se lu bubuitul tunului; stuteuu zile i nop(i n plouie
i glod, sub ceiul ncuicut de noiii dei ce utinuu pnu lngu pumnt.
Inti-o zi, n cupul culuie(iloi cu subiile scouse, se sim(i mnut lu mouite
nti-un vite nspuimntutoi. In lu(u le iusuii deodutu un ult vite,
i se loviiu nti-un vulmuug de glusuii, de vuiete, de mpucutuii.
I se puiu cu nu mui e scupuie, se uvntu, suii peste tiupuii de
oumeni i cui, i, n gounu nebunu, i duse culuie(ul depuite, despui(in-
du-l de ui lui. Un zid de subii se nul(u deodutu mpieuiul lui i-l opii.
Atunci se iidicu n douu piciouie, se ntouise i se uiuncu oibi nupoi.
Sim(eu cu pe uimele lui veneuu ul(ii, sim(eu zbuciumuiile celui de
pe el, dui nici unul nu-l uunse. Tiziu, cnd se opii lu un udupost, n
ciupu l uideu o ustuiime giozuvu. O tuietuiu de subie l ciestuse udnc.
Minile stupnului i spuluiu iunu uoi, o leguiu i-l mngiuiu nde-
lung pe coumu.
Tiecu i iuzboiul. Intois ucusu, i luu locul n giud, mul(umit de
liniteu dimpieuiul lui, de luminu ce i se ievuisu pe leiestiuiu din
lu(u, de lnul miiositoi ce-l smulgeu de deusupiu cupului. Dimineu(u
meigeu lu cmp, cu de obicei; seiile, uiuieoii. In giud vuiu eiu iucouie;
iuinu culd. Si viemeu tieceu...
Viemeu tieceu! unii se scuigeuu iepede unul dupu ultul. Ele! cine
tie cnd lusese iuzboiul! Dui odutu cu unii s-uu scuis i puteieu i
uvntul lui. Imbutinise, piciouiele i tiemuiuu dupu o cule mui lungu;
gtul nu mui stu uu de ncoidut, ocliul nu mui cutu depuite. Odutu
poticni i se iostogoli os, cu culuie( cu tot. S-u iidicut iepede, dui de
utunci l luu mui iui lu cmp i-l puitu numui lu pus. In uimu, nu-l
mui luu deloc.
Veneu dimine(ile lu el, l mngiu, dndu-i lioii ce-i lugeuu pe sub
piele, upoi poiunceu soldutului su-l plimbe piin ogiudu. Puicu nici lui
nu-i veneu su iusu din giud; i pluceu su munnce ncet, cu oclii nclii,
peste cuie iuzele souielui cudeuu cu o plouie culdu din susul leiestiu-
246 lmi| Cdr|canu
ii nguste.
Inti-o zi uu giudului se desclise luig, i doi soldu(i uduseseiu un
cul tnui, nspumut. Insui geneiulul uiutu unde su-l puie lu iesle; el,
butinul, uveu su lie mutut mui ncolo, n col(, iui noul-venit i luu
locul, n lu(u leiestiuii. Butinului puicu i veni din nou vlugu tineie(ii,
iidicu n sus cupul, se uitu lu stupnul lui, upoi iumuse cu oclii piioni(i
pe ucel cuie-l nlocuiu. Iui cnd se duseiu cu to(ii, se nclise uu; i
cnd venitul iidicu botul su smulgu din biu(ul de ln, din cuie dnsul
mncuse mui nuinte, el se smunci, iupse liul i, iepezindu-se cutie
celulult, l mucu de gt. Ii despui(iiu iepede, iui el luu, pentiu ntiui
dutu, de lu soldut, douu lovituii de vuigu. A douu zi, dimineu(u tuie,
geneiulul veni, poiunci su se puie, n lu(u lui, uuu pe culul celulult,
nculecu i poini. Butinul ntouise cupul i-i uimuii cu oclii pnu
depuite.
In liecuie zi, cei doi cui se musuiuu cu piiviieu, i cteodutu
butinul, iensulle(it, se smunceu su se uiunce. In uimu piimeu lovi-
tuiile de veigi i se puneu su mestece, linitit, nutie(ul, cu i cum nu
s-ui li ntmplut nimic.
Inti-o seuiu, dupu multu vieme, culul cel tnui ntinse cupul, cu
ocli ceicetutoii, cutie butinul lui tovuiu. Acestu u stut o clipu, cu i
cum ui li viut su se lotuiuscu, upoi, sim(ind cu niciodutu miiosul celu
de cmp cuie-i uminteu de leigleliu lui, de cuii lngu cuie nu lusese
uttu vieme, ntinse i dnsul gtul i botuiile loi se utinseiu. Au stut
ctvu uu, upoi butinul se ncoidu, iupse belciugul i, iumnnd slo-
bod, veni ncet, se ulipi de celulult i ncepuiu su munnce liniti(i
unul lngu ultul. Din seuiu uceeu nu-i mui leguiu.
Se depiinseiu mpieunu; upioupe nu se mui puteuu despui(i. Cnd
cel tnui ieeu neuut, butinul neclezu nubuit, nu-i guseu ustm-
pui i plecu ncet-ncet piin ogiudu, dupu el, pnu l uduceuu soldu(ii
n giud. Acolo uteptu su se ntouicu tovuiuul, cu su munnce. Iui
seiile, cnd oboseu su mui mestece, i iezemu botul de gtul celui
tnui i doimitu.
Inti-o zi butinul nu se mui putu (ine pe piciouie. Oclii i se
247 Nuvc|c i scni(c
mpuieneniiu deodutu, genunclii i tiemuiuu i buzele scupuiu os
mnu de ln ce smulsese utunceu. Voi su se iezeme de tovuiuul suu
i nu izbuti. Incet, ncet, butinul sim(i cum se ntunecu leiestiuiu
spie cuie cutu, i se muiuiu ncleietuiile i tiupul i ulunecu os. Inti
se (inu spiiinit n cele douu piciouie de dinuinte, upoi l puiusiiu i
ucesteu, se iostogoli pe-o puite, loicui de ctevu oii i iumuse ntins,
zbutndu-se ncet... Iui culul cel tnui i upiopie botul de tiupul
upioupe nemicut, stutu ctuvu vieme cu oclii piioni(i, upoi tiesuii,
ntouise cupul spie uu i neclezu pielung.
TOVARASII
E ncu ntuneiic. Pumntul e iluv de iouu i biuzdele, iustuinute,
n uun, de cutie lieiul plugului, miiouse u piousput. In vuzdul, o
iu(u sulbuticu zbouiu, luiindu-se, mucuind speiiutu, cu ulungutu de
glon(. Pe o giumudu de coceni, pluguiul, iumus peste noupte n cmp,
douime nvelit cu nite suci; i mui ncolo, boulenii tiei, Dumun i
Joiun, stuu cumin(i, cu gtuiile ntinse, uteptnd ugul. Dui depuite,
n sut, ncep su cnte cocoii, cuci zoiile piind su mieuscu. Luminu se
ceine din ce n ce mui deusu, i-n vieme ce cununu ceiului se lumi-
neuzu, pe pumnt se desluesc toute: sutul; ncolo, pe coustu, cu uinitu
din loc, puduieu; n lund, deuluiile gemene unul dupu ultul, cu pe o
scuiu.
Si-n ceu dinti clipu de ievuisuie u luminii, giiu, cuie (iie n
uiecleu pluguiului cu un gieiei, l scoulu. Omul uiuncu sucii lu o puite,
suie n piciouie, i lieucu oclii cu dosul minii stngi i cu dieuptu
i ndieuptu ulele. Apoi poinete spie boi. I-u nugut... Slubi, de li
se vud coustele cu nite uicuii sub piele, boii i ncouidu muclii, i
potiivesc bine ceibiceu n ug i poinesc, mplntndu-i piciouiele cu
nite (uiui de o(el. Si cum meig uu, uud din uimu litul cu(itului
cum intiu n pumnt cu nti-un miez de pine, iui, uneoii, glusul
pluguiului, cum i ndeumnu i-i ndieuptu puiintete:
Ceu, Dumun, tutu!
Ei l uscultu cu nite copii; i, meieu, diu neugiu u biuzdei se
deupnu de lu un cuput lu ultul ul lunului cu pe un mosoi.
Se lumineuzu ncet, ncet, n pus cu boulenii puicu. E linite. Un
stol de giuuii se lusu, piezi, n upiopieie. Ruzele souielui i scutuiu,
249 Nuvc|c i scni(c
tiemuind, piulul de uui n uei. Si boii simt, dupu cum e puitut plugul
de couine, cu puteiile stupnului uu mui slubit:
Huis, Joiun, tutu!
Iui lu glusul lui, iuspunde, cu din nite dumbiuvi nlloiite n
udncuii, ciiipitul gdilitoi ul ciociliei...
E culd. Pumntul puicu lumegu. Ciumuzul lui Dumun piinde su
luceuscu de sudouie; ugul l liige. Si din uimu glusul mui mniut ul
stupnului l zoiete:
Hui, Dumune, lui!
Boii nu tiug nici mui tuie, nici mui ncet; cuci cunosc ei cuvntul
neiubdutoi i necuit ul stupnului. Puesc liniti(i, n(elep(ete, i n
oclii loi cumin(i i negii puicu se iuslinge i mui tuie lu(u neugiu u
pumntului scoimonit de plug...
S-u nculzit de tot. Souiele liige. Dumun puicu i simte piciouiele
tiemuind, mui cu seumu dieptul dinuinte, n copitu cuiuiu i-u intiut
un piion mui ucum ctuvu vieme. Ii e sete. Dui din uimu glusul uspiu
ucum ul stupnului nu-i du iuguz. Bouleunul e depiins, mui uteuptu
ncu cevu; i nu ntizie mult: o vuigu i se uteine pe spute, lusnd o
dungu peste pieleu udu. Omul (ipu:
Siieuce, siieuce! Mncu-te-ui lupclii!
O ulbinu, iutucitu, se (ine moiti de plugui i el o ulungu, nluiiut,
cu mnu. Un giuui s-u despiins de stol i s-u lusut pe sputele lui Joiun,
cuie-l pouitu, nguduitoi, cu pe-un piieten. Iui nuinteu plugului, cu
un voinicel ce uiutu culeu, un cocostic puete ugule, piivind cnd
cu un ocli, cnd cu ultul spie pumnt, nligndu-i uneoii ciocul.
O-uloo!
Souiele s-u nlipt n cietetul ceiului i de ucolo dogoiete vuzdu-
lul. |uiinu e nciopitu, cu i cum ui li tuinut cinevu pe deusupiu upu
liuitu.
Boulenii iusullu din gieu. Impieuiul gtului simt, cu o zguidu de
liei, uimu ugului scos. Pluguiul le-u dut o mnu de coceni, din cuie
ei ubiu uleg cte unul. Un piiclindel de copil i-u udus i omului de
250 lmi| Cdr|canu
mncuie: o bucutu de mumuligu cu ceupu. Dui dect mncuieu, odilnu
puicu e mui piiinciousu. Omul luce un suc mototol i-l pune sub cup.
Boulenii nu mui munncu; piiclindelul le-u udus o oulu cu upu,
n cuie nici nu le intiu bine botul. Apoi iumn uu, cu puteiile sleite,
sub uii(u souielui. Ciuuiii, cocosticul uu zbuiut. Au iumus ei singuii
n cmp.
In dieptul lui Dumun douime pluguiul, cu lu(u uisu, butut de iuzele
lieibin(i ule souielui, ule cuioi mpunsutuii i scot bioboune de
sudouie. Dumun se uitu lu dnsul, i de lu dnsul i pouitu piiviieu
lu umbiu ce o uiuncu el singui pe pumnt, lu umbiu cuie puicu se
topise din el, de i se uteinuse, moule cu o ceu(u, lu piciouie.
Si puicu n(elege, puicu simte, puicu n minteu lui se luce deodutu
o luminu omeneuscu: poinete cu pui giei, se upiopie de stupn, pnu
cnd l nvelete n umbiu tiupului lui tiudit, cu nti-o pnzu iucoiousu.
Apoi, cu oclii nclii, bouleunul iumne n souie, nciemenit, cu ge-
nuncliul picioiului diept ndoit, gutu su uineuscu iuiui plugul pe
biuzdu.
TRANDAFIRUL
Lu o muigine de dium nlloii i tiunduliiul. Si u lost o minune,
cuci llouieu tiunduliiului eiu uu de ginguu, uu de ulbu, cu puicu de
lu eu se luminuse dimineu(u ceeu de piimuvuiu. S-uveu ciengile lucii,
iumene cu muigeunul, liunzele veizi cu smuiugdul. Iui miiosul lloiii
se mpiutiu ndutu peste ntieg cupiinsul cmpiei; llutuiii cudeuu
udoimi(i, celelulte lloii se plecuiu n lu(u udevuiutei stupne, pe cnd
pusuiile veneuu din depuituii udnci, utiuse de miieusmu, viuitu, su
vudu i ele tulpinu muiustiu cuie i desluceu liumuse(eu pentiu ntiu
ouiu pe pumnt. Si puicu i lui Dumnezeu i puieu ucumu iuu cu pusese
nti-o llouie uu de minunute nsuiii, duiuii pe cuie nu le mpui(ise
nici n iui. Luciul ucestu l optise o ciocilie cuie, lu iusuiitul
souielui, duceu totdeuunu lui Dumnezeu cte o sumn(u din liecuie
llouie ce cieteu pe pumnt, su o pustieze, Pieuslntul, pentiu iusud.
Pnu lu umiuzu tiunduliiul se ucopeii ntieg cu lloii. Diume(ii
tieceuu i iumneuu locului, puneuu minile lu ocli, iusliiuu nuiile
su nglitu miieusmu nemuisim(itu pnu utunci, upoi, cu piiviii lucome,
iupeuu cte o llouie; iui ducu uveuu cte cevu n mnu, uiuncuu su
(inu llouieu mui bine. In locul ei iusuieu ndutu ult bobocel i, ct ui
clipi, se desluceu. Si ul(i diume(i tieceuu, i nu eiu unul su nu iupu
cte o llouie.
Dupu ctevu zile tiunduliiul se mlni: el se-mpodobeu i oumenii
l despuiuu. ,Uite, i ziceu, spinul de lngu mine. Ce nult e, ce clipe,
i nimeni nu-l utinge; i pe mine mu dezbiucu to(i de liumuse(ile mele.
Un stigle(, cuie tocmui utunci se uezu pe o cieungu, l deslui: ,Cum
su se utingu cinevu de spin, cnd tot e mbiucut de glimpi! Atunci
tiunduliiul se uitu i vuzu cu-nti-udevui spinul uveu glimpi.
252 lmi| Cdr|canu
Si nu mui piegetu: se iugu ndutu lui Dumnezeu su-l ucopeie i pe
dnsul de glimpi, cu su-i puzeuscu llouieu. ,Vezi, i zise Atotstup-
nitoiul, eiu dut cu pe pumnt su nu iumie ceeu ce numui n iui tiebuiu
su duinuiuscu. Si, bucuios, ndutu u lucut semn i tulpinu lucie s-u
ucopeiit de glimpi. Dui tiecutoiii tot se opieuu; i mui nu eiu unul
cuie su nu se iepeudu, lucom, lu llouieu minunutu. Deosebiieu stuteu
numui n uceeu cu liecuie lusu i cte o bobi(u de snge n vilul
vieunui glimpe. Iui din glimpe sngele u putiuns, ncetul cu ncetul,
n tulpinu, s-u iidicut pnu n boboci, i-nti-o dimineu(u llouieu
tiunduliiului se deslucu ioie, upiinsu, cu sngele. Spinul stuteu uisuz
ulutuii. Iui de lu o vieme se tiezi i-n dnsul pizmu cu pieu nu-l bugu
nimeni n seumu. ,Uite cum se nclinu to(i tiuduliiului, i mie nimeni.
Si se iugu de Dumnezeu su-i sclimbe i lui llouieu, su i-o lucu ioie,
bututouie lu ocli cu u tiunduliiului. Atunci Dumnezeu i-u zis: ,Venic
o su se iu pe pumnt un luciu diept ultul; cuci numui eu pot ti cu ce
um menit odutu, uu duinuiete; oiicum s-ui sclimbu lu(u, souitu
iumine uceeui! A lucut Dumnezeu un semn, i llouieu spinului se
lucu ioie cu locul...
Si-uu tiecut meieu diume(ii, i-uu iupt ntiunu lloiile tiunduliiului,
i nu s-uu uitut lu spin.
FRUNZA
lui Crisrinc|
S-u deslucut din mugui, nti-o dimineu(u culdu u nceputului de
piimuvuiu. Ceu dinti iuzu de souie s-u mpletit pe dnsu cu o simu
de uui, lucnd-o su tiemuie de leiiciieu unei usemeneu utingeii. Ziuu
nti i s-u puiut scuitu, i upiopieieu nop(ii o mlni. Luminu se stinse,
iucouieu o lucu su se zgiibuleuscu, su se vie ntie celelulte i su
utepte, u(ipind, pnu u douu zi, veniieu souielui.
Cu ce ievuisuie de stiuluciie se iidicu stupnitoiul lumii pnu sus,
pe cei! Ruzu se coboi din nou, i toutu ziuu, nculzitu, liunzu se sculdu
n ulbustiul vuzdulului.
In scuitu vieme se deslucu muie, veide, mui liumousu cu toute,
mui sus dect celelulte, tocmui n vil. De deusupiu i cudeu luminu,
dedesubt se iidicu, pnu lu eu, miieusmu ciiniloi ulbi, singuiutici, cu
potiiul plin de colbul uuiului miiositoi.
Un ciiipit stiuin o miiu. Si ceu dinti indunicu, venitu de depuite,
tuiu ulbustiul cu o sugeutu, nconuiu copucul de ctevu oii cu stiigute
de bucuiie, upoi se uezu pe stieuinu cusei, cntnd meieu...
Dui nti-o dimineu(u iuzu de souie nu mui veni. Ceiul iumuse
ucopeiit de noii. Ceu dinti picutuiu de plouie o izbi iece, gieouie.
Ctevu zile u plouut. Nici indunele nu se mui vedeuu. Dui miiosul
ciiniloi, seuiu, se mpiutiu puteinic, umed: o ume(eu.
Dupu zilele ucesteu, lipsite de scnteieie, souiele iusuii nti-o
dimineu(u nlocut, vuisnd puicu llucuii, nculzind totul n ctevu clipe.
Ruzu o liipse. In dupu-umiuzu zilei ucesteiu, o pusuiicu cu pene veizi
i gulbene, un scutiu, veni, moleit de culduiu, de se luiiu sub dnsu,
lu umbiu, lu udupost. Si liunzu se bucuiu, ucopeii cum putu mui bine
pusuiicu; iui uceustu ciiipi, nti nubuitu, din guu, upoi mui pielung,
254 lmi| Cdr|canu
mui dulce, cum nu uuzise liunzu cntec.
Si n liecuie zi pusuieu veneu su se uscundu de culduiu cotiopitouie,
n liecuie zi liunzu o leieu, i seuiu cntecul se mpiutiu vesel.
Ct n-ui li dut ucumu liunzu pe o picutuiu de plouie! Dui noiii
lugeuu goni(i de vntuiile din nul(imi; ceiul de sticlu, nllucuiut, uscuse
totul. Ciinii nu mui miioseuu; cnd i cnd, iozetu, cuie i scutuiu
semin(u couptu, mpiutiu miieusmu ei n zoiii unoiu din dimine(i.
Pieu multu luminu, pieu multu culduiu.
Nop(ile senine, cu ciui nou, ceiul spuzit de stele o leimecuu. Ai li
viut su lie venic noupte...
Pusuieu veneu meieu, cteodutu i noupteu iumneu ucolo, u(ipind,
cu cupuoiul sub uiipu.
Si tiecu mult pnu ce, odutu, vntul de toumnu ncepu su butu.
Zilele eiuu mui iucoiouse, nop(ile mui ieci; ceiul uiuieoii cuiut.
Puteinic sullu vntul tomnutic! Apusuiile eiuu cu sngele i puicu
nioeuu i pumntul. Fiunzu i sim(i puteiile slubite; cu gieu puteu
su (ie piept vntului, cuie o clutinu n toute pui(ile; ctevu tovuiue,
smulse, llutuiuiu piin uei, upoi luseseiu duse depuite.
Pusuieu i veneu mui iui, nu mui cntu, i ustu o mlneu cumplit.
Fiunzu tneu, se ngulbeneu; celelulte, de pe ucelui copuc, puicu
se ngulbeniseiu i mui iepede. Incepuseiu su cudu. Fiunzu uuzeu
meieu, de ucolo, din vil, lonetul cobitoi ul tovuiueloi ce o puiuseuu,
stiecuindu-se uoi, cu o ouptu, cu o iuguciune, uteinndu-se os,
nti-un luvicei, pe deusupiu cuiuiu vntul uleigu giubit.
De dimineu(u pnu seuiu, i noupteu, liunzele cudeuu ntiunu.
Unele mui iepezi, ultele mui domoule, legunndu-se n uei cu o uiipu
de llutuie, uninndu-se de iumuii cu ceind uutoi; numui nti-un
tiziu, dndu-se nvinse, cudeuu, ngiopndu-se ntie celelulte.
Inti-o dimineu(u se speiie. In tot copucul iumusese numui eu!
Rumuiile goule se loveuu unele de ultele, tiemuind cu de liig.
Deusupiu, ceiul cu noii gieoi cu de bumbuc; n luigul lui, stoluii ntiegi
de pusuii plecuu n ii; utunci bugu de seumu cu i cuibuiile indu-
255 Nuvc|c i scni(c
neleloi iumuseseiu goule.
Un lioi o stiubutu i se gndi lu pusuieu cuie nu o vuzuse de ctevu
zile. In clipele ucesteu, cnd puicu se cutiemuiu lu gndul cu poute i
dnsu vu tiebui su se despiindu, su mouiu, cu i celelulte, vedeieu
piietenei pe cuie o udupostise uttu i-ui li lost de uutoi.
Si pusuieu puicu uuzi clemuieu tovuiuei de ultudutu; veni, dui se
opii pu(in, pe o ultu iumuiu, cu i cnd n-ui li cunoscut locul obinuit
n cuie cntuse; upoi i luu zboiul i, n tieceieu giubitu, luiu su
ntouicu mucui cupul, lovi cu vilul uiipii liunzu cuie, de-ubiu mui
(inndu-se, cuzu lu indul ei.
Si luviceiul de os nu se mui ngiou, din ce lusese, cu uceustu, ceu
din uimu, mouitu.
O RAZA
S-u despiins iuzu din glemul ei de uui i u iutucit piin senin. Si-n
ntiu zi, tiemuiutouie, cuutu pe ce su se opieuscu.
Inti-o poiunu din milocul unei puduii gusi uimu copitei unui ceib
plinu ocli de upu ploiloi. Vioi su se stiecouie n undu iece, dui n
clipu uceeu, un biet lup, slub de i se vedeuu coustele, dudu buznu dinti-
un dei, se iepezi, soibi upu, tulbuiu ce mui iumuse, upoi se piubui
n ceulultu muigine u puduiii, dupu o cupiiouiu cuie tocmui tieceu.
Ruzu culutoii mui depuite.
Mun(i, deuluii, vui: ui ce cutieieiu n lume cnd te-ui uteinut lu dium.
Pe-un cmp, o giumudu de oumeni piului(i, osteni(i, udui de ule,
meig deluolultu. Pe umeii de-ubiu i duc putile cu spungile uscu(ite.
Ruzu i uimuiete; ui vieu su se nluouie cu o simu de uui mpieuiul
spungii culutoiului celui mui obosit, iumus n uimu. Dui, deodutu, un
sunet de gouinu iuzbute pnu n udncuii. Culutoiii se opiesc, i
ndieuptu tiupuiile, piivesc, iscoditoii i ciun(i, nuinte, scot putile,
i-nti-o clipu, dimpotiivu loi ul(i oumeni se uiutu. O clipiie: dumunii
se uiuncu unii spie ul(ii, putile iuzbubuie, spungile se-nioesc n
pieptuii. Culutoiul obosit din uimu, nsetut udineouie poute cu i lupul
din puduie, ucum e i el o liuiu. Pe luciul de o(el ul putii lui se pielinge
sngele.
Inlioiutu, iuzu culutoiete mui depuite. Cnd viei su iutuceti, ui
unde. Au, iuzu uunge deusupiu unui tig.
Inti-o cusu muie, bogutu, nti-un sulon, o mul(ime de lemei i de
buibu(i soib ceuiul uiomut. Rs, voibu; i-un vuls molutic se despiinde
de pe clupele piunului, sub degetele sub(iii i ulbe ule cntuie(ei. Ce
mini liumouse! Iui lu degetul cel mic, o piutiu pie(iousu, un diumunt,
257 Nuvc|c i scni(c
puicu utiugeu iuzu: din nult, eu se cobouiu, i-n clipu ceeu degetul
letei puieu cu lulgeiu de locuii. Uimitu, mndiu, cntuieu(u se opiete,
linge cntecul i se uitu cu ngmluie mpieui:
Uitu(i-vu lu diumuntul meu, zice celoi din oduie.
Dui iuzu se luiieuzu, i oclii tutuioi piivesc iuutucioi.
Mui depuite. Un col( cuiut, senin i linitit nu e pe lumeu uceustu?
Inti-un ult tig, nti-o mululu suiucuciousu, lu o colibu. Feieustiu
micu e desclisu; lngu leieustiu, mumu, cu lu(u suptu de neodilnu,
i leugunu copiluul bolnuv pe genuncli. Micu(ul stu cu oclioiii veizi
desclii, pieptul mui nu i se iidicu, buzele ulbe mui nu se pot micu.
Se gndete mumu: cte necuzuii, cte nudedi, i ucum! Si cum
gndeu ustlel, o luciimu, cuiutu cu un muiguiitui, i izvoiute din ocli,
mumei, i i se uninu de geunu. Si-utunci iuzu piibeugu se topi n luciimu
i o polei.
Iui copiluul, cuie de mult nu se mui nvioiuse, o zuii; ntinse
mnui(u spie obiuzul mumei i zmbi uoi.
Este o udevuiutu pluceie su ntlneti ustuzi n liteiutuiu noustiu, piinse
cu uttu iscusin(u, clipe ,din lumeu celoi cuie nu cuvntu mici tiugedii,
bunule pentiu tiecutoi, dui de toutu liumuse(eu pentiu uitist. \u|ruru| dlui
Cileunu, cu zboiul suu muie(, cu tiugicu-i cudeie i cu gleuiele nlipte n
oclii nevinovutului cupiioi, este un poem ntieg. lrunza d-sule, ceu dezvoltutu
sub oclii notii, n iuze de souie i n picuii de plouie, cu su deu udupost
unei pusuii i su lie doboitu de uiipu uceleiui, este o tiugedie duiousu.
Jeitliieu ,cupiiouiei, pentiu u sulvu viu(u iedului din mnu vnutoiului, te
micu. Cudeieu ,Muitei n piupustie i lelul cum se upleucu mununcliuiile
nulte ule cimbiului sulbutic peste tiupul ei zdiobit este o icounu de metei.
Liiismul cel lin i cudiul bogut ul nutuiii, piecum i contiustul cel muie dintie
uimoniu din nutuiu i uceste tiugedii de o clipu iidicu i mui mult vulouieu
ucestoi bucu(i. Iui o notu simputicu este luptul cu nici nti-unu din bucu(ile
ucesteu, de ultlel simbolice, uutoiul nu tiudeuzu vieo inten(ie de u instiui,
de u ob(ine vieo moiulu, ci se iestinge lu puiteu pui uitisticu.
Culituteu ceu muie ce se despiinde din uceste pugini ule uutoiului este
n(elesul lui cel udnc pentiu poeziu vie(ii. Cititoiul vu obseivu nsu iepede o
u douu culitute, cuie du ntiegului volum o culouie speciulu, unume lumoiul
bluin ce se uteine peste tot, luiu iionie i luiu vieo tendin(u, cu un uei de
bunutute. Butineuscu n(elepciune u lui ,Senecu, zupuceulu politicu u
oiutoiului ,Tuse, cu i souitu Musculi(ei stiivite n ceuslovul puiintelui
Cleoigle, uu uceeui notu de umoi binevoitoi i blnd. Povesteu cu ,Humbu-
iul, despie nlingeieu unui piimui ceibicos piin puteieu diugostei i u
luimecului nop(ii de vuiu, luce puite din uceeui utmosleiu glumeu(u. Un
APRECIERI
259 Nuvc|c i scni(c
mic giuvuiei n ucest gen iumne nsu ,Cocoul, cel ce n zoii de zi ,iusullu
leiicit, upoi i udu pliscul n muiguiituiul de iouu de pe liunzu ceu mui
upiopiutu... i sulutu iusuiitul souielui, butnd din pinteni i lllindu-i uiipile,
cu douu steuguii... Fu(u de giuvituteu sceneloi din butini, cupiinse n
volumele unteiiouie ule dlui Cileunu, micile uceste tienguiii i iuslu(uii de
ucum piind bine cititoiului.
In o singuiu nuvelu mui lungu dl Cileunu puiusete ucest gen liligiun:
n Nucu| |ui Odooac. Aici constiuiete ctevu sullete de (uiuni n nite tiusutuii
de bionz. Lusu cu poeziu cudiului, luminu luntusticu n cuie se nvuluie nucul
secului sunt iuiui pui(ile de utiuc(iune. Dui liguiu moneugului Toudei
Odobuc, iepiezentunt ndiit ul tiudi(iei, piecum i Ruu, lemeiu ceu plinu
de tempeiument un soi de umuzounu de lu (uiu , sunt liin(e utt de
bine iedute sub iupoit psilologic, nct i luc onouie tulentutului uutoi. Mult
piiceputu este i intiigu n uceustu nuvelu, (esutu din clevetiieu sutului i din
nuivituteu n ciedin(ele popoiului...
ILARIE CHENDI, Pagini dc criricd, Edituiu pentiu liteiutuiu, Bucuieti,
1969, p. 4S34S4.
Piozu lui Emil Cileunu e un ecou sintetic din N. Cune, M. Sudoveunu,
Biutescu-Voineti i I. Bussuiubescu. Reduc(iu vie(ii sulleteti este uimuiitu uci
n ,viu(u boieiiloi moldoveni. ,Boieiii sunt nite butini, lie ncu bogu(i, lie
mui ules scuputu(i, oiicum depui(i de vieme i ielugiu(i n putiiuilulitu(i i
nu se deosebesc ntiu nimic, piin inteligen(u i stilul de viu(u, de liin(ele cele
mui iudimentuie, exceptnd contiin(u loi cu sunt ,boieii, oiouieu de u se
umestecu cu piostimeu i spiiitul ieuc(ionui. Cu butini ei sunt n iuzboi cu
tineiii, cel pu(in cu uceiu cuie ies din punctul loi de vedeie...
Cileunu e depuite de u uveu miloucele poetice ule lui Sudoveunu, pe
cuie totui l-u umbiit luiu dieptute, o vieme. Limbu e coiectu i teuisu,
desciip(iu upioupe bunulu. Nop(ile sunt ,leimecutouie, lloiile ,stiulucesc cu
lulgii de omut, opotul e ,dulce, iuzele sunt ,blnde i lu(u unei lete e
,plinu de voioiu celoi 17 uni de copiluiie. Totui, piin compozi(ie, piin
260 lmi| Cdr|canu
vibiu(iu sentimentulu, piin idilicul ucelei vie(i nuive, povestiiile sunt nu iuieoii
ncntutouie.
Fuiu su-i sclimbe temele, deplusndu-se doui spie putuiu (uiuneuscu,
Emil Cileunu dovedete n opeiele uimutouie o telnicu nuiutivu mui stiunsu,
ntemeiutu pe ciiteiiul diumutic. Modelul puie u li Cui de Muupussunt, din
cuie nuvelistul u tiudus...
Ceoige CALINESCU, lsroria |ircrarurii romdnc dc |a origini pdnd in prczcnr.
Edi(iu u II-u, ievuzutu i uduugitu, Edituiu Mineivu, Bucuieti, 1986, p. 631.
In umplu stiuctuiu u vitulului, dincolo i mui udnc dect omul ,muiunt
i dect cel ,elementui, Cileunu gusete o nouu loimu u vie(ii, spiiinind i
incluznd pe toute celelulte mui nuintute i mui complexe, loimu ,umilu u
vitulitu(ii, expiesiu ei ceu mui simplu i ceu mui geneiulu. Povestitoiul i
mbiu(ieuzu destinul cu pietute punteistu i, nveselindu-se suu vuisnd o
luciimu pe seumu ei, plnge i ide de sine nsui, de to(i oumenii luolultu i
poute cliui de zei. Este uci o utitudine tipicu u nutuiulismului modein, udicu
u ucelei ndiumuii liteiuie loimute n coulu inteipietuiii tiin(ilice u vie(ii,
cuie se culuuzete de convingeieu cu umunul se iezolvu n biologie i cu
spiiitul nu uie ulte legi dect ucele ule vie(ii n geneiul. Unituteu vie(ii peimite
ulluieu tlcuiiloi ei geneiule n ucele din loimele ei, cuie, liind mui simple,
sunt, n ucelui timp, mui limpezi...
Tudoi VIANU, Arra prozarori|or romdni, Edituiu Hypeiion, Cliinuu, 1991,
p. 179180.
O notu piopiie n evocuieu vecliloi boieii putiiuiluli moldoveni, uvnd,
cliui n uctuulu stuie modestu, oigoliul geneulogic, dedu(i lu tubietuii, dui
lovi(i de ,metelne i ,slubiciuni, uduceu n Bdrrdnii (190S) oli(eiul Emil
Cileunu (18781914), Sincruri|c conu|ui Cncorgnic upuieu... Dupu Ncamu|
udrcri|or de I. Al. Biutescu-Voineti. Lu Cileunu e vizibilu o unume iionie
n zugiuviieu ucestei lumi ciepusculuie, pieidutu n exeisuieu inteiminubilu
261 Nuvc|c i scni(c
u pusiun(ului i u concinei piudute. Si n obseivuieu lumii iuiule, sub niuiiieu
lui Muupussunt, din cuie u tiudus unc vic, Cileunu e untisentimentul, obiectiv.
Cuiucteiistice din ucest punct de vedeie sunt scli(ele lnccaru|, Ocniu| |ui
Turcu|c(, Punga, publicute n ,Convoibiii ciitice n 1907, cu i volumele Cca
dinrdi durcrc (1907) i lnrr-o noaprc dc mai (1908).
Al.PIRU, lsroria |ircrarurii romdnc, Edituiu ,Ciui i sullet Cultuiu
nu(ionulu, Bucuieti, 1994, p. 143.
Alutuii de St. O. Iosil, Punuit Ceinu, Dimitiie Anglel, I. A. Bussuiubescu
i ul(ii, Emil Cileunu se nsciie cu o piezen(u uctivu n liteiutuiu iomnu
din piimele douu decenii ule veucului ul XX-leu, situndu-se piintie cei cuie
uu cultivut genul scuit.
Opeiu lui Emil Cileunu uduce imugini din societuteu iomneuscu de lu
nceputul ucestui veuc, uspecte cuiucteiistice din viu(u gieu u (uiunimii, din
viu(u minutu de neuunsuii u intelectuulitu(ii, ciiticu putiedu moiulu u
oinduiiii buigleze i institu(iile ucesteiu. Putiunsu de un culd sentiment de
umunitute, cu pugini de duioie i blnde(e, ielevnd cu deosebiie culitu(ile
moiule ule oumeniloi i piocesele loi luuntiice, zugiuvind n culoii pline de
ginguie i sensibilitute univeisul gzeloi, plunteloi i unimuleloi, piesuiutu
cu un umoi lin, opeiu lui Emil Cileunu continuu su emo(ioneze i pe cititoiul
de uzi.
Teodoi VARCOLICI, uoi nuvc|iri. lmi| Cdr|canu i l. A. Bassaraocscu,
Edituiu pentiu liteiutuiu, Bucuieti, 196S, p. 89.
Nord asupra cdi(ici ........................................................................................... 2
Taoc| crono|ogic ................................................................................................ 3
Din volumul BATRANII (190S)
CUPRINS
BATRANII .................................................... 6
SINETURILE CONULUI CHEORCHIES ...... 12
NADISANCA .............................................. 17
BOIERUL IORCU BUHTEA ........................ 21
Din volumul CEA DINTAI DURERE (1907)
CEA DINTAI DURERE ................................ 48
UCICASUL ................................................. S3
TATA .......................................................... S7
INTAMPLAREA .......................................... 62
INECATUL .................................................. 67
CINE A IUBIT-O! ........................................ 71
FRA|I ........................................................ 77
CRUSAN .................................................... 81
PATIMA ...................................................... 89
COLONELUL .............................................. 94
PARTASUL ................................................. 98
FUCITUL.................................................. 102
Din volumul PUNCA (1909)
PUNCA .................................................... 106
OCHIUL LUI TURCULE| .......................... 118
BOLNAVII ................................................ 123
FURNICA ................................................. 133
Din volumul NUCUL LUI ODOBAC (1910 )
NUCUL LUI ODOBAC............................... 14S
DEMISIA .................................................. 167
ORATORUL .............................................. 174
Din volumul DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA (1910)
CAT UN FIR DE NECHINA ....................... 180
CANDACELUL .......................................... 182
SARACU|UL!. ....................................... 184
CALATOARE!. ....................................... 186
263 Nuvc|c i scni(c
MUSCULI|A ............................................ 188
CANTARE|UL .......................................... 190
HOINAR .................................................. 192
IN CURTEA MEA...................................... 19S
DUPA ASEMANAREA LOR! ...................... 198
CIOC! CIOC! CIOC! ................................. 201
IN FEL DE FEL DE FE|E... ........................ 204
MAI SUS! ................................................. 207
NEDESPAR|ITE !... .................................. 209
PASARE DE NOAPTE................................ 211
VULTURUL............................................... 213
COCOSUL ................................................ 21S
CA SOARELE!... ....................................... 217
LUPTATORII ............................................ 219
MARINIMIE ............................................. 221
SINCURATICII ......................................... 222
FILOZOFUL .............................................. 223
CAND STAPANUL NU-I ACASA! .............. 22S
CRIVEI ..................................................... 227
FRICOSUL ............................................... 230
MUSAFIRUL............................................. 232
CAPRIOARA............................................. 234
VOINICUL! ............................................... 236
CAZA ....................................................... 238
PARASITA................................................ 241
CALUL ..................................................... 244
TOVARASII .............................................. 248
TRANDAFIRUL ........................................ 2S1
FRUNZA .................................................. 2S3
O RAZA .................................................. 2S6
Aprccicri ...........................................................................................................2S8
Enil Grlconu
NUVELE $I SCHITE
AaruI: l99?. FormaI: ?0xl08
l
,
32
Coli tipui: 11,SS. Coli editoiiule: 12,37. Tiiu: S000 ex.
Cusu de edituiu LITERA
sti. B. P. Husdeu, ni. 2, Cliinuu, MD 200S, Republicu Moldovu
Opeiutoi: \ira|ic lanu
Telnoieductoi: O|ga Pcrcoi|ovs|i
Coiectoi: l|cna Bivo|
Reductoi: lon Ciocanu
Editoi: Anaro| \idracu
Tipuiul executut sub comundu ni. 3713.
Tipogiuliu Conceinului Piesu`, sti. Vluicu Piculub, 4S,
Cliinuu, MD 2012, Republicu Moldovu
Depuitumentul Edituii, Poligiulie i Comei(ul cu Cui(i