Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

Nr. 1
Nu completati nimic pe aceasta foaie!
Pe foaia dumneavoastra va scrieti numele si prenumele!

A) Pe foaia dumneavoastra scrieti numarul exercitiului si raspunsul pe care-l considerati corect, impreuna
cu toate detaliile solicitate! !

0,5p 1)Prin circuit circuit electric simplu intelegeti ca acel circuit este alcatuit din:
a) putini consumatori electrici; b) maxim doi consumatori electrici;
c)un generator si un consumator; d) un generator, un consumator, un intrerupator si conducatoare
electrice;
0,5p 2)Rolul consumatorului intr-un circuit electric este:
a)de a produce energie electrica; b) de a consuma energie electrica;
c)de a inchide si deschide circuitul electric; d) de a face legatura intre elementele de circuit;
0,5p 3) 3.1)Relatia de definitie a intensitatii curentului electric este:
Q Q
a)I= Q• Δt ; b) I = c) I = ; d) I= Q•U.
∆t U
3.2) Precizati semnificatia marimilor care intervin in formula pe care o considerati corecta!
0,5p 4)Unitatea de masura a rezistentei electrice este?
a) V (Volt) b) Ω (Ohm) c) J (Joule) d) A (Amper)
1p 5) a) Intr-un circuit electric simplu doriti sa masurati intensitatea curentului electric care strabate o
portiune de circuit.
b)Precizati ce dispozitiv veti folosi si cum il veti monta in circuit!
c) Poate fi legat acest dispozitiv direct la bornele generatorului fara un consumator electric

TEST DE EVALUARE
Nr. 2
Nu completati nimic pe aceasta foaie!
Pe foaia dumneavoastra va scrieti numele si prenumele!

A) Pe foaia dumneavoastra scrieti numarul exercitiului si raspunsul pe care-l considerati corect, impreuna
cu toate detaliile solicitate!

0,5p 1)Un circuit electric include urmatoarele elemente: conducatoare de legatura, consumatori electrici si un
intrerupator. Din acest circuit lipseste:
a) un bec si un generator electric; b) un generator electric;
c)o bobina electrica; d) un bec.
0,5p 2) Rolul generatorului intr-un circuit electric este:
a) produce energie electrica; b) consuma energie electrica;
c)inchide si deschide circuitul electric; d) face legatura intre elementele de circuit.
0,5p 3) a)Identificati relatia de definitie a tensiunii electrice:
L L
a)U= L• Q ; b) U=L•Δt c) U = ; d) U = Q .
∆t
b) Precizati semnificatia marimilor care intervin in formula pe care ati considerat-o corecta!
0,5p 4) Unitatea de masura a intensitatii curentului electric este?
a) V (Volt) b) Ω (Ohm) c) J (Joule) d) A (Amper).
1p 5) a)Intr-un circuit electric simplu doriti sa masurati tensiunea electrica la care este alimentata acea
portiune A-B de circuit.
b)Precizati cum se numeste dispozitivul folosit si cum il veti monta in circuit!
c) Poate fi legat acest dispozitiv direct la bornele generatorului, fara un consumator electric?
1p 6) a)Enuntati legea lui Ohm!
b)Spunem ca aceasta lege este o relatie de tip cauza efect. De ce?

B) Rezolvati urmatoarele probleme pe foaia dumenavoastra!

1p 7)Un bec electric de lanterna are inscris pe soclu 0,2A si 3,5V. Calculati care este rezistenta filamentului?
2p 8) Un conductor de cupru cu lungimea l=170m si sectiunea S=2•10 -5 m2 este legat la o tensiune electrica
U=220V. Cunoastem rezistivitatea cuprului ρ=1,7•10-8 Ω•m.
Se cere:
a) sa se calculeze rezistenta electrica a firului
b) sa se calculeze intensitatea curentului ce strabate firul electric.
2p 9) Un fir conductor este conectat intr-un circuit simplu. Cu ajutorul dispozitive de masurare au fost
masurate tensiunea si intensitatea curentului electric. Valorile obtinute sunt trecute in tabelul de mai jos
U (V) 2 4 6 8 10
I (A) 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Se cere :
a) sa calculati valoarea rezistentei firului conductor;
b) sa trasati graficul dependentei intensitatii curentului electric de tensiunea electrica!

Se acordã 1 punct din oficiu

1p 6) a)Enuntati legea lui Ohm!


b)Aceasta lege este valabila pentru toate substantele in stare solida, lichida si gazoasa?
B) Rezolvati urmatoarele probleme pe foaia dumenavoastra!

1p 7)Rezistenta unui fir electric este R= 48Ω . Acest fir conductor este conectat intr-un circuit electric si este
strabatut de un curent electric de intensitate I=0.5A. Calculati tensiunea electrica la care este alimentat acest
fir.
2p 8) Un conductor de cupru cu lungimea l=200m si sectiunea S=1•10 -5 m2 este este parcurs de un curent
electric de intensitate I=3A. Cunoastem rezistivitatea cuprului ρ=1,7•10-8 Ω•m.? Se cere:
a) sa se calculeze rezistenta electrica a firului
b) sa se calculeze tensiunea electrica la care estre conectat firul electric.

2p 9) Un fir conductor cu rezistenta R=5 Ω este conectat intr-un circuit simplu. In tabelul de mai jos au fost
inscrise valorile indicate de voltmetru.
U (V) 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5
I (A)
Se cere :
a) sa completati tabelul cu valorile indicate de ampermetru;
b) sa trasati graficul dependentei intensitatii curentului electric de tensiunea electrica

Se acordã 1 punct din oficiu