Sunteți pe pagina 1din 2

Numele elevului………………………………………………………

Data………………

Clasa………………………….

TEST DE EVALUARE

Nota………………

I) Alegeţi varianta corectă: (2p)

1. Ce element al mişcării trebuie precizat pentru a putea stabili dacă un corp

este în stare de mişcare sau

repaus ? a) traiectoria

b) viteza

c) sistemul de referinţă

d) acceleraţia

2. Ce element al mişcării unui iepure este reconstituit, după miros, de către un câine de vânătoare ?

a) traiectoria

b) viteza

3. Unitatea de măsură a vitezei în S.I. este:

c) sistemul de referinţă

a) m / min

b) km / h

d) acceleraţia

c) m / s

d) km / s

4. Vectorul de poziţie este caracterizat prin:

a) modul şi sens

b) direcţie şi sens

c) modul , direcţie şi sens

d) modul şi direcţie

II) Completaţi spaţiile libere astfel încât propoziţiile să fie adevărate din punct de vedere fizic. (2p)

1. Sistemul de referinţă este ansamblul format din corpul

determinarea

şi un ceasornic pentru indicarea

,

o

riglă

pentru

2.

Un corp este în

faţă de un SR dacă îşi schimbă, în fiecare moment, poziţia faţă de SR ales.

3.

Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea pe o traiectorie

cu viteză

4.

Un corp aflat în mişcare se numeşte

III) Rezolvaţi următoarele probleme:

Graficul mişcării unui mobil este reprezentat în figura alăturată. (1,5p) 1. La ce kilometru se
Graficul mişcării unui mobil este reprezentat în
figura alăturată. (1,5p)
1. La ce kilometru se afla mobilul la ora 2 ?
X (km)
a)
la km 2
b) la km 4
c) la km 1
d) la km 0
2.
La ce oră se află mobilul la kilometrul 2 ?
B
C
a)
la ora 2
b) la ora 4
c) la ora 1
d) la ora 0
4
3.
Pe ce interval mobilul se află în repaus ?
a)
pe AB
b) pe BC
c) pe CD
4.
Pe ce intervale mobilul se află în mișcare?
a)
pe AB
b) pe BC
c) pe CD
5.
Ce viteză a avut mobilul în intervalul de timp t 1
2
= 0 ore și t 2 = 2 ore ?
a)
1 km/h
b) 2 km/h
c) 3 km/h
d) 4 km/h
6.
Ce
distanţă
a parcurs în total mobilul
și în ce interval de timp (dus - întors)?
A
D
a)
4 km ; 4 ore
b) 4 km ; 6 ore
c) 8 km ; 6 ore
0
1
2
3
4
5
6
t (ore)

2. Doi biciclişti ,aflaţi la distanţa d = 2500 m între ei , pornesc unul spre altul cu vitezele V 1 = 4m/s respectiv

V 2 = 6m/s. Să se afle după cât timp se întâlnesc şi ce distanţă parcurge fiecare până la întâlnire ? (2p)

3. Un mobil se mişcă conform datelor din tabelul de mai jos. Să se reprezinte graficul mişcării mobilului. (1,5p)

t(s)

0

1 2

3

4

5

6

d(m)

0

2 4

6

6

8

10

Notă: Timpul de lucru este de 50 min. Se acordă 1punct din oficiu.

6 d(m) 0 2 4 6 6 8 10 Notă: Timpul de lucru este de 50

Numele elevului………………………………………………………

Data………………

Clasa………………………….

TEST DE EVALUARE

Nota………………

I) Alegeţi varianta corectă: (2p)

1. Ce element al mişcării trebuie precizat pentru a putea stabili dacă un corp

este în stare de mişcare sau

repaus ? a) traiectoria

b) sistemul de referinţă

c) viteza

d) acceleraţia

2. Ce element al mişcării unui iepure este reconstituit, după miros, de către un câine de vânătoare ?

a) acceleraţia

b) viteza

3. Unitatea de măsură a vitezei în S.I. este:

c) sistemul de referinţă

a) m / s

b) km / h

d) traiectoria

c) m / min

d) km / s

4. Vectorul de poziţie este caracterizat prin:

a) modul şi sens

b) modul, direcţie şi sens

c) modul şi direcţie

d) direcţie şi sens

II) Completaţi spaţiile libere astfel încât propoziţiile să fie adevărate din punct de vedere fizic. (2p)

1. Sistemul de referinţă este ansamblul format din corpul

,

o

riglă

pentru

determinarea

2. Un corp este în

şi un ceasornic pentru indicarea

faţă de un SR dacă nu îşi schimbă, în fiecare moment, poziţia faţă de SR ales.

3. Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea pe o traiectorie

4. Un corp aflat în mişcare se numeşte

III) Rezolvaţi următoarele probleme:

cu viteză

Graficul mişcării unui mobil este reprezentat în figura alăturată. (1,5p) 1. La ce kilometru se
Graficul mişcării unui mobil este reprezentat în
figura alăturată. (1,5p)
1. La ce kilometru se afla mobilul la ora 1 ?
X (km)
a)
la km 2
b) la km 4
c) la km 1
d) la km 0
2.
La ce oră se află mobilul la kilometrul 4 ?
B
C
a)
la ora 5
b) la ora 2
c) la ora 1
d) la ora 0
4
3.
Pe ce interval mobilul se află în repaus ?
a)
pe BC b) pe AB c) pe CD
4.
Pe ce intervale mobilul se află în mișcare?
a)
pe AB b) pe CD c) pe BC
5.
Ce viteză a avut mobilul în intervalul de timp
2
t 1 = 0 ore și t 2 = 2 ore ?
a)
4 km/h
b) 3 km/h
c) 2 km/h
d) 1 km/h
6.
Ce
distanţă
a parcurs în total mobilul
și în ce interval de timp (dus - întors)?
A
D
a)
4 km ; 6 ore
b) 8 km ; 6 ore
c) 4 km ; 4 ore
0
1
2
3
4
5
6
t (ore)

2. Doi biciclişti ,aflaţi la distanţa d = 2500 m între ei , pornesc unul spre altul cu vitezele V 1 = 6 m/s respectiv V 2 = 4 m/s. Să se afle după cât timp se întâlnesc şi ce distanţă parcurge fiecare până la întâlnire ? (2p)

3. Un mobil se mişcă conform datelor din tabelul de mai jos. Să se reprezinte graficul mişcării mobilului. (1,5p)

t(s)

0

1

2

3

4

5

6

d(m)

0

3

6

9

9

12

15

Notă: Timpul de lucru este de 50 min. Se acordă 1punct din oficiu.

6 d(m) 0 3 6 9 9 12 15 Notă: Timpul de lucru este de 50