Sunteți pe pagina 1din 1

NUME:

PRENUME:
CLASA:
DATA:

TEST DE EVALUARE

1. a)Viteza- formulă de definiţie, unităţi de măsură


b) Enunţaţi legea mişcării uniforme
c) Definiţi mişcarea rectilinie şi uniformă 1,5p

2. La ce oră ajunge un şofer în Târgovişte , dacă pleacă din Rm. Vâlcea la


ora 6h 45 min, distanţa dintre cele două localităţi este de 120 km, iar
vehiculul se deplasează cu viteza constantă de 40 km/h? 2p

3. Din două localităţi A şi B situate la distanţa d=450 km pleacă unul spre


celălalt, un ciclist şi un motociclist. Motociclistul parcurge, până în momentul
întâlnirii, o distanţă dublă în raport cu biciclistul. Ce distanţă a parcurs
fiecare? 1p

4. Un mobil se mişcă conform datelor din tabelul de mai jos.

t(min) 0 1 2 3 4 5 6
d(km) 0 100 200 300 400 500 600
a) Să se reprezinte graficul mişcării mecanice a mobilului.
b) Să se calculeze viteza mobilului în m/s şi în km/h. 2p

5. La ora 16 şi 25 minute un mobil se află în dreptul bornei kilometrice 180,


iar la ora 18 şi 55 min, la borna kilometrică 240. Calculaţi:
a) Pe ce distanţă s-a deplasat mobilul între cele două borne
kilometrice?
b) Durata deplasării
c) Cu ce viteză s-a deplasat mobilul( în km/h şi în m/s) 2,5p

Se acordă 1 p din oficiu.

S-ar putea să vă placă și