Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învățământ

Nr........../din...........................

CĂTRE

D-NUL/D-NA................................................................................

Părinte al elevului........................................................................

Având în vedere.................................................(dirigintele numește motivul/natura solicitării), în


calitatea mea de profesor diriginte/profesor consilier școlar
al.....................................................................(numele instituției școlare), vă invit să discutăm despre
modalitățile de ameliorare/recuperare/rezolvare a situației pe care o are fiul/fiica dvs.

Director, Prof.diriginte,

Prof.consilier școlar,