Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE

“ Proiectarea didactica este procesul de anticipare a obiectivelor , continuturilor


, metodelor si mijloacelor de invatare , a instrumentelor de evaluare si a relatiilor ce se
stabilesc intre toate aceste elemente in contextual unei modalitati specifice de organizare
a activitatii didactice ( lectie , excursie didactica etc. ) . “
( Mariana Momanu , 1998 : 206 )
Asemanator predarii altor discipline si in procesul predarii limbii romane ,
profesorul este obligat sa-si proiecteze , prin gandire si imaginatie anticipative , scopul
( finalitatea ) si obiectivele pe care le urmareste prin predarea obiectului pentru a obtine
din partea elevilor performante concret observabile si masurabile .
Scopul ii indica profesorului pentru ce elevul trebuie sa invete ceva si directia
tuturor actiunilor intreprinse in procesul de invatare .
Obiectivele desemneaza ce se incearca sa se obtina de la elev , mai exact , ce
modificare a comportamentului sau se va produce prin invatarea unui anumit continut
stiintific .Daca scopul arata directia instruirii , obiectivele exprima rezultatul ce doreste sa
se obtina prin proiectare si realizarea unei activitati didactice . In functie de nivelul de la
care privim procesul educational , distingem si obiectivele acestuia , ierarhizate de la
general la particular si care ne ajuta in buna organizare a lectiilor .
La un I nivel , cel mai general sic el mai sintetic , se situeaza obiectivele -cadru sau
competentele generale care se stabilesc si se urmaresc prin intregul proces de invatamint
pe o lunga perioada de timp ( ciclu de scolarizare )
La al II-lea nivel , - intermediar- se afla obiectivele de referinta sau competentele
specifice disciplinei scolare , enuntate de obicei prin programa acelei discipline .
La al III-lea nivel , care are caracter aplicativ , se realizeaza operationalizarea
obiectivelor sau derivarea competentelor urmarite de catre profesor pe parcursul unui
capitol din programa , al unei lectii sau , uneori , chiar al unei secvente dintr-o lectie .
Dupa stabilirea obiectivelor operationale pentru un intreg capitol ( si care pot fi
formulate o data cu intocmirea planificarilor calendaristice ) , profesorul va urmari
indeplinirea obiectivelor operationale pe fiecare lectie , pana la epuizarea lor . Sistemul
national educativ romanesc , insa a utilizat cu precadere si inca mai utilizeaza ceea ce
specialistii denumesc hidden curriculum , curriculum cachè sau , in traducere , “
curriculum ascuns “ . Aceasta inseamna ca , rareori ceea ce isi propun profesorii prin
planificarile lor este transpus si in practica . Acest fenomen nu tine numai de vointa
profesorului , ci si de nivelul de pregatire al clasei , care este presupus de professor , dar
in realitate acesta poate sa fie mai scazut sau mai mare . De aceea , profesorul trebuie sa
aiba in vedere reproiectarea acelor secvente care nu au fost atinse , pe de o parte , pentru
clasele cu nivel scazut sip e de alta parte , pentru clasele foarte bune , proiectarea trebuie
sa cuprinda activitati suplimentare cu grad de dificultate ridicat .

Modelul didacticist al proiectarii pedagogice

referat.clopotel.ro
Acesta este caracterizat la nivelul care ne intereseaza si anume din perspective
profesorului , prin urmatoarele trasaturi :
 Este centrat pe continuturi sip e predarea de tip expozitiv ( expunerea , prelegerea,
interogatia retorica etc. )
 Continuturile sunt cele care impugn si isi subordoneaza obiectivele , metodologia
si evaluarea didactica intr-o logica a “ invatamantului informativ “ .
 Continuturile erau exclusiv academice , lipsite de finalitate practica si sociala intr-
o proportie semnificativa .
 Clasa este statica . Elevii lucreaza si raspund individual .
 Profesorul conduce intreaga activitate si o evalueaza .
 Se adreseaza memoriei de tip reproductive .
 Manualele sunt unice .
 Elevii nu au drept de decizie privind pregatirea lor , nici in scolile de cultura
generala si nici in licee .

Modelul curricular al proiectarii pedagogice

Reforma invatamantului adduce ca noutate distincta modelul curricular al


proiectarii pedagogice care se caracterizeaza si se deosebeste de cel didacticist prin aceea
ca :
 Este centrat pe obiective si predarea de tip interactiv ;
 Obiectivele sunt cele care impugn si isi subordoneaza continuturile , metodologia
si evaluarea intr-o logica a “ invatamantului formativ “ .
 Continuturile sunt mixte academice si cu finalitate imediata in practica sociala .
 Clasa este dinamica . Elevii lucreaza in echipe sau perechi .
 Profesorul este facilitator , moderator si persoana redusa .
 Activitatea este evaluate prin feed-back constructiv .
 Se adreseaza memoriei de tip creativ .
 Manualele sunt alternative si , deci , optionale sau la alegere .
 Elevii pot decide cu privire la ruta lor de pregatire .

Tipuri fundamentale de proiectare pedagogica

• Proiectarea globala – care are drept rezultate :


- Curriculum National
- planurile cadru de invatamant
- programele scolare
• proiectarea secventiala – care are drept rezultate :
- planificarea anuala si semestriala
- proiectarea unitatilor de invatare
- pregatirea lectiilor

Programa scolara de limba romana

referat.clopotel.ro
 furnizeaza informatii privind elementele obligatorii si cele la dispozitia
profesorilor
 se consult ape orizontala urmarind urmatoarea schema :
Obiective cadru/Competente generale Obiective de
referinta/Competente specifice  Activitati de invatare  Continuturi
 Standarde curriculare de performanta .

Proiectarea activitatii anuale

Modele :
M -1

Scoala……………………. Disciplina…………………………
An scolar…………………. Manuale…………………………..
……………………………………
Profesor………………………………………….

anTotal ore pe semestre /


Clasa Numarul de Clasa Clasa Clasa
ore anual cl. a a VI-a a VII-a a VIII-a
V-a 140 ore 140 ore 136 ore
Nr. de ore 175 ore

domeniul Sem I Sem Sem I Sem Sem I Sem Sem I Sem


II II II II
Limba si
comunicare
Literature si
concepte
operationale
Recapitulare si
evaluare
- formativa
- sumativa
-finala
Total ore pe
semestre / an

referat.clopotel.ro
M-2
Scoala………………………… Disciplina………………………………..
Anul scolar……………………. Manuale…………………………………
…………………………………………..
Nr. ore prevazute ………………..
Profesor……………………………………………

Domeniul vizat in Repartizarea orelor pe semestre Total ore pe an


activitatea didactica Sem. I Sem. al II-lea
Literatura si
concepte
operationale

Limba si
comunicare

Recapitulare si
evaluare
- formativa
- sumativa ( teze )
- finala

Ore la dispozitia
profesorului

Total ore pe
semestre/an

Proiectarea activitatii semestriale

Model orientativ :

An de studiu…………………………………..
Disciplina………………………………………
Clasa………………………………………
Obiective generale………………………………..
Bibliografie……………………………………….

Obiectivele Continutul Repartizarea in Tehnologia instruirii Evaluare


disciplinei disciplinei timp metode mijloace

referat.clopotel.ro
Consiliul National pentru Curriculum propune si el un model de proiectare pedagogica ,
model care se opune vechii modelari prin mai multe elemente de noutate :

Scoala………………………………………
Disciplina………………………………………
Invatator/Profesor………………………………..
Clasa……………………………………………….
Numar ore pe saptamana…………………………..
Tip curriculum……………………………………….
Anul de studiu…………………………………………..

Planificare calendaristica

Nr. Unitatea Obiective Continuturi Numar de Saptamana Observatii


crt. de de ore alocate
invatare referinta

Observatie :
Sub titlu de referinta trebuie sa notam si sem. si anul scolar afferent .De asemenea ,
proiectul se personalizeaza prin semnatura cadrului didactic conceptor .
In acest table :
o Unitatea de invatare se indica prin titlul temelor stabilite de catre professor .
o Obiectivele de referinta si competentele specifice se trec cu numerele lor din
programa scolara .
o Continuturile selectate sunt cele extrase din lista de continuturi a programei .
o Numarul de ore alocate se stabileste de catre professor in functie de experienta
acestuia si de nivelul de achititii al elevilor clasei .
o Rubrica de observatii este necesara tocmai pentru ca da profesorului posibilitatea
de a intervene in pilotarea planificarii semestriale atunci cand considera ca se
impune reglarea activitatii didactice .

Proiectarea unitatii didactice

Unitatea de invatare este un element de noutate absoluta a proiectarii curriculare . Ea


este o veriga subordonata planificarii semestriale , dar supraordonata proiectarii unei
lectii . Ea subsumeaza obiectivele de referinta/competentele specifice , continuturile de
invatare , resursele didactice ( timp , materiale ) si evaluarea . De aceea , unitatea de
invatare este prioritara ca importanta , proiectarea ei trebuind sa fie bine gandita . Exista

referat.clopotel.ro
niste pasi importanti care trebuie parcursi de catre professor pentru a obtine rezultate
asteptate . CNC , prin Ghidul metodologic ( 2002 : 22 ) , propune urmatoarea structura
pentru o unitate de invatare :

Scoala………………………………
Disciplina…………………………….
Clasa…………………………………
Invatator/Profesor………………………..
Saptamana/anul…………………………….

Proiectul unitatii de invatare

Unitatea de invatare…………………………………
Numarul de ore alocate………………………….

Continuturi Obiective de Activitati de Resurse Evaluare


( detalieri) referinta invatare

Proiectarea unitatii de invatare reprezinta detalierea procesului instructive educativ


pana la unitatea de baza : lectia . Pastrand aceasta abordare , de la obiective de referinta
spre continuturi , facem observatia importanta ca parcurgerea manualului nu mai este , in
mod obligatoriu , lineara .

In ce scop ce voi Cu ce voi Cum voi Cat s-a


Voi face ? face ? face ? face ? realizat ?

Identifica- Selecta- Analiza Determina Stabilirea


rea rea resurselor rea instrumen-
obiective- Continu activitati- telor de
lor -turilor lor de evaluare
invatare

referat.clopotel.ro

S-ar putea să vă placă și