Sunteți pe pagina 1din 2

Conf.dr.ing.

Tudora CRISTESCU Termotehnica si masini termice


Suport de curs EM 2011

TERMOTEHNICA ŞI MAŞINI TERMICE

EM 2011

SUBIECTE DE EXAMEN

Partea I-a
I.1 Parametri de stare.
I.2 Ecuaţia caracteristică de stare. Coeficienţi termodinamici fizici (coeficientul de
dilatare volumică izobară, coeficientul de variaţie izocoră a presiunii, coeficientul de
compresibilitate izotermă).
I.3 Legile gazelor perfecte (Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Charles, Avogadro).
I.4 Ecuaţia caracteristică de stare a gazului perfect.
2
I.5 Gaze reale (izotermele lui Andrews, ecuaţia van der Waals a  3 pcr vcr ,
v 8 pcr vcr
b  cr , R  , ecuaţia de stare redusă, factor de neidealitate).
3 3 Tcr
I.6 Amestecuri de gaze perfecte ( legi, compoziţie).
I.7 Amestecuri de gaze perfecte (caracteristici termodinamice).
I.8 Energia sistemelor termodinmice. Interacţiuni termodinamice.
I.9 Formulările primului principiu al termodinamicii. Bilanţul de energie
al unei transformări termodinamice.Entalpia.
I.10 Exprimarea matematică şi enunţurile primului principiu
pentru diferite sisteme termodinamice.
I.11 Coeficienţi termodinamici calorici
I.12 Transformările izocoră, izobară şi izotermă ale gazelor perfecte.
I.13 Transformarea adiabată a gazelor perfecte.
I.14 Transformări termodinamice reversibile şi ireversibile. Enunţuri clasice
ale principiului al doilea al termodinamicii.
Cicluri termodinamice.Randament termodinamic.
I.15 Torema lui Carnot.
I.16 Ciclul Carnot reversibil inversat (ciclul frigorific, ciclul calorific).
I.17 Entropia. Diagrama T-s.
I.18 Variaţia de entropie în transformările reversibile.

Partea II-a
II.1 Vapori. Transformări de fază lichid-vapori.Vaporizarea la presiune constantă a
sistemelor monocomponente.
II.2 Diagrama p-v pentru vapori. Titlul vaporilor saturaţi umezi. Diagrama T-s pentru o
substanţă pură.
II.3 Căldura necesară încălzirii, vaporizării şi supraîncălzirii, la presiune constantă, a
unui sistem monocomponent.
II.4 Transformări termodinamice de stare ale vaporilor.
II.5. Laminarea gazelor şi a vaporilor de apă.
Conf.dr.ing. Tudora CRISTESCU Termotehnica si masini termice
Suport de curs EM 2011

 v 
T    v
 T p
μ
cp
II.6 Aerul umed (noţiuni generale, caracteristici termodinamice).
II.7 Combustibili (clasificare, compoziţie, putere calorică).
II.8 Bilanţul material al arderii complete, cu un exces de aer α  1 , în cazul unui
combustibil a cărui compoziţie masică este cunoscută (Reacţiile chimice de ardere;
Ecuaţia de bilanţ material; Determinarea cantităţii de aer necesar arderii complete).
II.9 Bilanţul material al arderii complete, cu un exces de aer α  1 , în cazul unui
combustibil a cărui compoziţie masică este cunoscută. (Reacţiile chimice de ardere;
Ecuaţia de bilanţ material; Cantitatea şi compoziţia gazelor de ardere)
II.10 Bilanţul termoenergetic al arderii.
II.11 Controlul arderii.

Partea III-a
III.1 Moduri elementare de transfer de caldură.
III.2 Transferul de căldură prin conducţie, în regim staţionar, unidirecţional, prin pereţi
plani.
III.3 Transferul global de căldură între două fluide, aflate la temperaturi diferite,
separate prin pereţi plani.
III.4 Izolaţia termică.
III 5 Schimbătoare de căldură.
III.6 Exergie. Anergie. Bilanţ exergetic
III.7 Analiza termodinamică a ciclului teoretic de funcţionare a motorului în patru timpi,
cu ardere internă, izocoră.
III.8 Analiza termodinamică a ciclului teoretic de funcţionare a motorului în patru timpi,
cu ardere internă, izocor-izobară.
III.9 Compresoare volumetrice cu piston. Consideraţii generale.
III.10 Compresorul volumetric teoretic şi tehnic cu piston.
III.11 Analiza termodinamică a ciclului teoretic de funcţionare a unei instalaţii de
turbină cu gaze cu comprimare şi destindere în câte o treaptă, cu încălzire izobară, fără
regenerare.
III.12 Analiza termodinamică a ciclului teoretic de funcţionare a unei centrale
termoelectrice.
III.13 Cogenerarea.
III.14 Analiza termodinamică a ciclului teoretic de funcţionare a unei instalaţii
frigorifice cu comprimare mecanică de vapori.

Titular curs

Conf.dr.ing. Tudora CRISTESCU