Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul EducaĠiei Na‫܊‬ionale

Centrul NaĠional de Evaluare úi Examinare


b) f = X 3 + 2 X 2 + 2 X + 1 ‫܈‬i câtul este X + 1 3p
Restul este 0 2p
c) x1 x2 x3 = −1 ‫܈‬i x1 = x2 = x3 Ÿ x1 = x2 = x3 = 1 2p
Cum f are cel pu‫܊‬in o rădăcină reală, una dintre rădăcini este egală cu −1 sau cu 1 1p
Dacă x1 = −1 , ob‫܊‬inem f ( −1) = 0 , deci a = 2 , ceea ce convine, deoarece x2 = x3 = 1 1p
Dacă x1 = 1 , ob‫܊‬inem f (1) = 0 , deci a = −4 , ceea ce nu convine, deoarece x2 ≠ x3 1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( )
f ' ( x ) = e x '− 1'− ( ln ( x + 2 ) ) ' = 2p

= ex − 0 −
( x + 2) ' = ex − 1
, x ∈ ( −2, +∞ ) 3p
x+2 x+2
b) 1
f "( x ) = e x + , x ∈ ( −2, +∞ ) 2p
( x + 2 )2
f "( x ) ≥ 0 , deci func‫܊‬ia f este convexă pe ( −2, +∞ ) 3p
c) x
e −1
lim = lim e x = +∞ 2p
x →+∞ x x →+∞
ln ( x + 2 ) 1
lim = lim =0 2p
x →+∞ x x →+∞ x + 2

f ( x) § e x − 1 ln ( x + 2 ) ·
lim = lim ¨ − ¸¸ = +∞ 1p
x →+∞ x x →+∞ ¨ x x
© ¹
2.a) e
x2 e
³ x dx =
2 1
= 3p
1

e2 1 e2 − 1
= − = 2p
2 2 2
b) x ∈ [1, e] Ÿ 0 ≤ ln x ≤ 1 Ÿ ln x − 1 ≤ 0 2p
e
I n+1 − I n = ³ x ln n x ( ln x − 1) dx ≤ 0 , deci I n+1 ≤ I n , pentru orice număr natural nenul n 3p
1
c) e e
x 2 n +1 e n + 1
I n+1 = ³ x ln n+1 x dx = ln x − ³ x ln n x dx = 3p
1
2 1 2 1

e2 n + 1
= − I n , deci 2 I n+1 + ( n + 1) I n = e 2 , pentru orice număr natural nenul n 2p
2 2

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Barem de evaluare úi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaĠională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2