Sunteți pe pagina 1din 26

CUPRINS:

Tema proiectului- ........................pag.2


Scopul proiectului- .....................pag.2
Conţinutul proiectului- ...............pag.3
Mod de lucru-............................. pag.5
Anexe- ........................................pag.11
Concluzii-...................................pag.25
Bibliografie-...............................pag.26

1
2.Scopul lucrării

P roiectul prezintă sintetizat şi uşor de înţeles

desfăşurarea celui mai mare conflict armat din istoria


omenirii, cel de-al doilea Război Mondial, dar şi câteva dintre
cele mai importante personalităţi care şi-au pus amprenta şi
au dictat soarta războiului.

S
copul lucrării este acela de a prezenta şi de a informa cu
privire la evenimentele dintre anii 1939-1945. Fiind o parte
destul de grea şi de bogată în informaţii din istoria lumii, am
ales să o prezint într-un mod mai uşor şi pe înţelesul tuturor, sub forma unei
pagini web, deoarece consider că astfel este mult mai practic şi poate fi
utilizată şi de necunoscători. Informaţiile pe care vi le ofer sunt reale şi au
fost verificate de mine chiar din mai multe surse, cărţi sau Internet.
Lucrarea este realizată simplu, fără complicaţii, deoarece am evitat
să plictisesc şi m-am axat doar pe subiect şi pe informaţiile esenţiale.
Chiar dacă a fost o perioadă neagră din istoria omenirii, Cel de-al
Doilea Război Mondial reprezintă şi astăzi un subiect foarte utilizat în
filme care au un mare succes, gen „Saving Private Ryan” sau „Band of
Brothers”, dar şi în jocuri care fac deliciul publicului, gen seria „Brothers
in Arms” sau „Medal of Honour”.

2
3.Conţinut

S
ite-ul este structurat astfel :

 Istorie: are 3 ramuri:


1) Rezumat – prezintă rezumatul evenimentelor;
2) Cronologie – datele exacte ale fiecărui episod în parte;
3) Situaţia României – prezintă toţi paşii pe care i-a făcut România
şi toate luptele la care a luat parte;

 Bătălii importante: prezintă 3 dintre cele mai importante bătălii care


au decis soarta războiului:
1) Ziua Z
2) Hiroshima şi Nagasaki
3) Bătălia pentru Stalingrad
 Armament: prezină armele folosite în cel de-al doilea Război
Mondial, fie că sunt terestre, navale sau aeriene.
 Personalităţi: 3 mari personalităţi a celui de-al doilea Război
Mondial: Adolf Hitler, Joseph Stalin şi Benito Mussolini
 Consecinţe: consecinţele care le-a suportat Europa şi Globul în
general după a doua conflagraţie mondială.

3
4.Mod de lucru
ucrarea a fost concepută în Macromedia DreamWeaver® 8,

L Microsoft Expression Web, Macromedia Flash 8, ACDSee 9


Photo Manager, Sothink SWF Quicker şi Sothink Tree Menu.

1. Am început lucrarea în Macromedia DreamWeaver 8, selectând


tipul fişierului, html:

2. Am pregătit diferite poze pentru lucrare cu ajutorul lui ACDSee 9


Photo Manager:

4
3.Modificarea imaginii de fundal si a background-ului

4. Am pregătit banner-ul din partea de sus a lucrarii pagina de pe Pagina


Principală cu ajutorul lui Macromedia Flash 8

5
5. Am făcut meniul lucrării cu ajutorul Sothink Tree Menu apoi l-am
adaugat paginii

6
6. Încadrarea imaginilor şi a animaţiilor

7.Colectarea de informaţii din cărţi sau diferite site-uri şi plasarea lor în


site

7
8.Utilizarea filmuleţelor de pe site-ul youtube.com în pagină

9. Contactul a fost realizat cu ajutorul Sothink SWF Quicker, la fel ca şi


Albumul de la pagina Ziua Z sau slideshowul de pe Pagina Principală

8
10. Finalul lucrării şi retuşurile finale alea aşezării paginilor

9
5.Anexe
Index.html

CODUL SURSA
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Atestat informatic&#259;-----Al doilea r&#259;zboi
mondial</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
background-color: #000000;
10
margin-left: 0px;
margin-right: 1024px;
}
.style3 {font-size: 12px; color: #FFFFFF;}
.style5 {
background-color: #000000;
}
.style6 {
text-align: center;
color: #333333;
}
.style8 {
background-color: #000000;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-weight: bold;
}
.style9 {
color: #FFFFFF;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 11px;
}
-->
</style><script type="text/javascript" language="JavaScript1.2"
src="stmenu.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2"
src="stlib.js"></script>
</head>

<body>
<p>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=7,0,19,0" width="936" height="200">
<param name="movie" value="banner.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="banner.swf" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="936"
height="200"></embed>
</object>
</p>
<table width="1%" height="99" class="style5" style="width: 162%;
height: 0px">
<tr>

11
<td width="943" height="93" class="style6" style="width:
822px">
<hr align="center" style="width: 930px" />
<meta /> <marquee>
<p align="left"> <span class="style17"><span
class="style8">R&#259;zboiul este totul, art&#259; &#351;i
crea&#355;ie.(Napoleon Bonaparte) -- R&#259;zboiul este o
lec&#355;ie a istoriei pe care niciodat&#259; popoarele nu &#351;i-o
amintesc îndeajuns.(Benito Mussolini) -- R&#259;zboiul este o serie
de catastrofe care se termin&#259; cu o victorie.(Georges Clemenceau)
-- R&#259;zboiul nu este o aventur&#259;. Este o boal&#259;. Este ca
tifosul.(Antoine de Saint-Exupery) -- R&#259;zboiul este teama
înv&#259;luit&#259; în curaj.(William Westmoreland) --
R&#259;zboiul este cea mai r&#259;spândit&#259; form&#259;
modern&#259; de terorism.(Gino Strada)</span></span>
</marquee></td>
</tr>
</table>
<p><table width="989" border="0">
<tr bordercolor="#FFFFFF">
<td height="220" align="left" valign="top"><div align="left">
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
stBM(1,"tree71f1",[0,"","","blank.gif",0,"left","default","hand",0,0,0,-1,-
1,"solid",6,"4a4a4a","#202020","","repeat",1,"","",4,1,1,"","","","",1,0,3,
1,"center",0]);
stBS("p0",[0,0]);
stIT("p0i0",[" Pagina principala
","index.html","_self","","","blackicon_c.jpg","blackicon_c.jpg",18,18,"b
old 8pt 'Verdana'","#FFFFFF","none","transparent","black1-1.jpg","no-
repeat","bold 8pt 'Verdana'","#a5bac2","none","transparent","black1-
2.jpg","no-repeat","bold 8pt
'Verdana'","#FFFFFF","none","transparent","black1-1.jpg","no-
repeat","bold 8pt 'Verdana'","#a5bac2","none","transparent","black1-
2.jpg","no-repeat",1]);
stIT("p0i1",[" Istorie
","#",,,,"blackicon_f.jpg","blackicon_uf.jpg"],"p0i0");
stBS("p1",[,1],"p0");
stIT("p1i0",[" Rezumat ","rezumat.html",,,,"","",1,,"8pt
'Verdana'",,,,"black3-1.jpg",,"8pt 'Verdana'",,,,"black3-2.jpg",,"8pt
'Verdana'",,,,"black3-1.jpg",,"8pt 'Verdana'",,,,"black3-2.jpg"],"p0i0");
stIT("p1i1",[" Cronologie ","Cronologie.html"],"p1i0");
stIT("p1i2",[" Situatia Rom&acirc;niei
","Situatia%20Romaniei.html"],"p1i0");
stES();
stIT("p0i3",[" Batalii importante "],"p0i1");

12
stBS("p3",[],"p0");
stIT("p3i0",[" Ziua Z ","Ziua%20Z.html"],"p1i0");
stIT("p3i2",[" Hiroshima si
Nagasaki","Hiroshima%20si%20Nagasaki.html"],"p1i0");
stIT("p3i3",[" Batalia pentru
Stalingrad","Batalia%20de%20la%20Stalingrad.html"],"p1i0");
stES();
stIT("p0i4",[" Armament "],"p0i1");
stBS("p4",[],"p0");
stIT("p4i0",[" aerian
","armament%20aerian.html"],"p1i0");
stIT("p4i1",[" terestru
","armament%20terestru.html"],"p1i0");
stIT("p4i2",[" naval
","armament%20naval.html"],"p1i0");
stES();
stIT("p0i5",[" Personalitati "],"p0i1");
stBS("p5",[],"p0");
stIT("p5i0",[" Adolf Hitler
","Adolf%20Hitler.html"],"p1i0");
stIT("p5i1",[" Joseph Stalin ","Stalin.html"],"p1i0");
stIT("p5i2",[" Benito Mussolini
","Benito%20Mussolini.html"],"p1i0");
stES();
stIT("p0i6",[" Consecinte ","Consecinte.html"],"p0i0");
stES();
stEM();

</script>
</p> </td>
<td width="526" rowspan="2" align="left" valign="top"><div
align="left">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=7,0,19,0" width="354" height="428">
<param name="movie" value="pagina.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="pagina.swf" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="354"
height="428"></embed>
</object>
</div></td>

13
<td width="310" rowspan="2" align="left" valign="top"><p
align="left"><span class="style3">Pentru a intra mai u&#351;or &icirc;n
lumea celui de al doilea r&#259;zboi mondial, pute&#355;i viziona un
filmule&#355; de 10 minute &icirc;n care se g&#259;sesc imagini de
atunci dar &#351;i m&#259;rturii a celor care au fost acolo &#351;i au
sc&#259;pat cu via&#355;&#259;: </span>f </p>
<p align="left">
<object width="272" height="249" align="right">
<param name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/fRsgw-O6qeU&amp;hl=en" />
</param>
<param name="wmode" value="transparent" />
</param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/fRsgw-
O6qeU&amp;hl=en" width="272" height="249" align="right"
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed>
</object>
</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp; </p>
<p align="left">&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="131"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-
96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=7,0,19,0" width="236" height="283" align="left">
<param name="movie" value="sliders/SlideShow.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="SCALE" value="noborder" />
<embed src="sliders/SlideShow.swf" width="236" height="283"
align="left" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" scale="noborder"></embed>
<embed> </embed>
</object></td>
</tr>
</table>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="928" border=" 0">

14
</table>
<hr align="center" color="#FFFFFF" style="width: 952px" />
<table width="955" border=" 0">
<tr>
<td width="113" valign="top"><span class="style9">Realizat
&#351;i cu ajutorul: </span></td>
<td width="150" align="center"><a
href="http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal&#259;"><img
src="Wikipedia.jpg" width="104" height="100" border="0" /></a></td>
<td width="184"><div align="center"><a
href="http://www.youtube.com/"><img src="YouTube logo.JPG"
width="150" height="30" border="0" /></a></div></td>
<td width="164"><div align="center"><a
href="http://www.world-war-2.info/"><img src="logo-world-war-2.jpg"
width="150" height="30" border="0" /></a></div></td>
<td width="151"><div align="center"><a
href="http://www.imdb.com/title/tt0120815/"><img src="save private
ryan.jpg" width="93" height="140" border="0" /></a></div></td>
<td width="167"><div align="center"><a
href="http://www.brothersinarmsgame.com/us/age_gate.php?destURL=i
ndex.php"><img src="brothers in arms.gif" width="93" height="140"
border="0" /></a></div></td>
</tr>
</table>
<hr align="center" color="#FFFFFF" style="width: 952px" />
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

15
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1" />
<title>Atestat informatic&#259;-----Al doilea r&#259;zboi
mondial</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
background-color: #000000;
margin-left: 0px;
margin-right: 1024px;
}
.style3 {font-size: 12px; color: #FFFFFF;}
.style10 {
color: #003300;
font-weight: bold;
font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
font-size: 24px;
}
.style11 {color: #003300}
.style12 {
color: #000000;
font-family: Arial;
}
.style13 {font-family: "Berlin Sans FB"}
.style14 {color: #003300; font-family: Tahoma; }
.style15 {font-family: Tahoma}
-->
</style><script type="text/javascript" language="JavaScript1.2"
src="stmenu.js"></script>
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2"
src="stlib.js"></script>
</head>

<body>

16
<p>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash
/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="936" height="200">
<param name="movie" value="banner.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="banner.swf" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" width="936"
height="200"></embed>
</object>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="935" border="0" bordercolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="136" height="565" valign="top" bgcolor="#003300">
<div align="left">
<p>
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
<!--
stBM(1,"tree71f1",[0,"","","blank.gif",0,"left","default","hand",0,0,0,-
1,-
1,"solid",6,"4a4a4a","#202020","","repeat",1,"","",4,1,1,"","","","",1,0,3
,1,"center",0]);
stBS("p0",[0,0]);
stIT("p0i0",[" Pagina principala
","index.html","_self","","","blackicon_c.jpg","blackicon_c.jpg",18,18,"
bold 8pt 'Verdana'","#FFFFFF","none","transparent","black1-
1.jpg","no-repeat","bold 8pt
'Verdana'","#a5bac2","none","transparent","black1-2.jpg","no-
repeat","bold 8pt 'Verdana'","#FFFFFF","none","transparent","black1-
1.jpg","no-repeat","bold 8pt
'Verdana'","#a5bac2","none","transparent","black1-2.jpg","no-
repeat",1]);
stIT("p0i1",[" Istorie
","#",,,,"blackicon_f.jpg","blackicon_uf.jpg"],"p0i0");
stBS("p1",[,1],"p0");
stIT("p1i0",[" Rezumat ","rezumat.html",,,,"","",1,,"8pt
'Verdana'",,,,"black3-1.jpg",,"8pt 'Verdana'",,,,"black3-2.jpg",,"8pt
'Verdana'",,,,"black3-1.jpg",,"8pt 'Verdana'",,,,"black3-2.jpg"],"p0i0");

17
stIT("p1i1",[" Cronologie ","Cronologie.html"],"p1i0");
stIT("p1i2",[" Situatia României
","Situatia%20Romaniei.html"],"p1i0");
stES();
stIT("p0i3",[" Batalii importante "],"p0i1");
stBS("p3",[],"p0");
stIT("p3i0",[" Ziua Z ","Ziua%20Z.html"],"p1i0");
stIT("p3i2",[" Hiroshima si
Nagasaki","Hiroshima%20si%20Nagasaki.html"],"p1i0");
stIT("p3i3",[" Batalia pentru
Stalingrad","Batalia%20de%20la%20Stalingrad.html"],"p1i0");
stES();
stIT("p0i4",[" Armament "],"p0i1");
stBS("p4",[],"p0");
stIT("p4i0",[" aerian ","armament%20aerian.html"],"p1i0");
stIT("p4i1",[" terestru ","armament%20terestru.html"],"p1i0");
stIT("p4i2",[" naval ","armament%20naval.html"],"p1i0");
stES();
stIT("p0i5",[" Personalitati "],"p0i1");
stBS("p5",[],"p0");
stIT("p5i0",[" Adolf Hitler ","Adolf%20Hitler.html"],"p1i0");
stIT("p5i1",[" Joseph Stalin ","Stalin.html"],"p1i0");
stIT("p5i2",[" Benito Mussolini ","Benito%20Mussolini.html"],"p1i0");
stES();
stIT("p0i6",[" Consecinte ","Consecinte.html"],"p0i0");
stES();
stEM();
//-->
</script>
</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
18
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="Hitlermusso.jpg" width="245" height="500"
/></p></td><td width="564" valign="top"><div align="center"
class="style10">Benito Amilcare Andrea Mussolini

</div>
<p><span class="style11"><span class="style13"><span
class="style15"><strong>Benito Amilcare Andrea Mussolini</strong>
(<a title="29 iulie">29 iulie</a>, <a title="1883">1883</a>, <a
title="Predappio &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">Predappio</a> l&acirc;ng&#259; <a
title="Forl&igrave;">Forl&igrave;</a> &ndash; <a title="28
aprilie">28 aprilie</a>, <a title="1945">1945</a>, <a title="Giulino di
Mezzegra &mdash; pagin&#259; inexistent&#259;">Giulino di
Mezzegra</a> l&acirc;ng&#259; <a title="Como">Como</a>) a fost
conduc&#259;torul <a title="Italia">Italiei</a> &icirc;ntre anii <a
title="1922">1922</a> &#351;i <a title="1943">1943</a>. A creat un
stat <a title="Fascism">fascist</a> utiliz&acirc;nd <a
title="Propagand&#259;">propaganda</a> &#351;i <a title="Teroare
&mdash; pagin&#259; inexistent&#259;">teroarea</a> de stat.
Folosindu-&#351;i <a title="Carism&#259;">carisma</a>, controlul
total al mediei &#351;i intimidarea rivalilor politici, a ruinat sistemul
democratic de guvernare existent. Intrarea sa &icirc;n cel <a title="Al
Doilea R&#259;zboi Mondial">de-al doilea r&#259;zboi mondial</a>
al&#259;turi de <a title="Germania">Germania</a> lui <a title="Adolf
Hitler">Hitler</a> a f&#259;cut din Italia o &#355;int&#259; a
atacurilor Aliate, ceea ce a dus &icirc;n final la c&#259;derea &#351;i
moartea sa. &Icirc;n noiembrie 2004 a fost votat al 34-lea mare italian
&icirc;ntr-un sondaj de opinie TV.</span></span></span></p>
<h2 align="center" class="style14">Scurt&#259; trecere &icirc;n
revist&#259; a dictaturii lui Benito Mussolini</h2>
<ul class="style14">
<li>Ca prim-ministru al <a title="Italia">Italiei</a> pentru o
perioad&#259; de aproape 21 de ani, &#351;i mai apoi
pre&#351;edinte al Republicii Sociale de la Salo (Repubblica Sociale di
Sal&ograve;), Benito Mussolini a &icirc;ncercat s&#259; redea Italiei
gloria Romei Antice &#351;i str&#259;lucirea <a
title="Rena&#351;terea">Rena&#351;terii</a> Italiene.</li>
<li>Economic, pe plan intern, a reu&#351;it s&#259; reduc&#259;
sensibil <a title="&#350;omaj">&#351;omajul</a> &#351;i s&#259;
&icirc;mbun&#259;t&#259;&#355;easc&#259; serviciile prestate de <a

19
title="C&#259;ile Ferate Italiene &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">C&#259;ile Ferate Italiene</a>, s&#259; organizeze
Poli&#355;ia Statului, s&#259; &icirc;nceap&#259; lupta
&icirc;mpotriva Mafiei din Sicilia &#351;i sudul Italiei.</li>
<li>Pre&#355;ul acestor aparente realiz&#259;ri economice deosebite a
fost denigrarea practic total&#259; a <a title="Poporul italian &mdash;
pagin&#259; inexistent&#259;">poporului italian</a> &#351;i a
primului s&#259;u ministru &icirc;n afara teritoriului &#355;&#259;rii,
&icirc;n special la Liga Na&#355;iunilor Unite.</li>
<li>A invadat <a title="Etiopia">Etiopia</a> &icirc;n <a
title="1935">1935</a> &#351;i a participat la <a title="R&#259;zboiul
civil din Spania">R&#259;zboiul civil din Spania</a> (<a
title="1936">1936</a> - <a title="1938">1938</a>) de partea
generalului <a title="Francisco Franco">Francisco Franco</a>, fiind
&icirc;n acela&#351;i timp criticat de Marea Britanie &#351;i
Fran&#355;a, ambele puteri coloniale.</li>
<li>Benito Mussolini <strong>nu</strong> a fost, &icirc;n mod
evident, nici <a title="Religie">religios</a> &#351;i nici <a
title="Moral&#259; &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">moral</a>. De&#351;i, la &icirc;nceputul <a
title="Anii 1920">anilor 1920</a> a interzis organiza&#355;iile
catolice ale tineretului italian, mai t&acirc;rziu, &icirc;n <a
title="1929">1929</a>, a &icirc;mbun&#259;t&#259;&#355;it -
&icirc;ntr-un fel - rela&#355;iile cu <a title="Biserica Romano-
Catolic&#259;">Biserica Romano-Catolic&#259;</a> prin semnarea
Concordatului cu <a title="Papa Pius XI &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">Papa Pius XI</a>, la <a title="11 februarie">11
februarie</a> <a title="1929">1929</a>. Conform documentului, <a
title="Pap&#259;">papei</a> i se recuno&#351;tea suveranitatea
asupra minusculului stat Vatican, iar catolicismul devine religie de stat
&icirc;n Italia. &Icirc;n schimb, papa recuno&#351;tea statul italian.
Astfel se &icirc;ncheia o disput&#259; veche din <a
title="1871">1871</a>.</li>
<li>La sf&acirc;r&#351;itul celui de-al doilea r&#259;zboi mondial,
armatele aliate au ocupat Italia manifest&acirc;nd semne de cruzime
&#351;i brutalitate deseori men&#355;ionate &icirc;n diferite surse.
Astfel, armata american&#259; a dat dovad&#259; de astfel de
manifest&#259;ri, fiind &icirc;nvinuit&#259; de crime contra
umanit&#259;&#355;ii &icirc;n <a title="Sicilia">Sicilia</a>.</li>
</ul>
<h2 align="center" class="style15"><span class="style11">Al Doilea
R&#259;zboi Mondial</span></h2>
<ul class="style14">

20
<li>Dup&#259; ce germanii invadaser&#259; &#351;i ocupaser&#259;
aproape total <a title="Fran&#355;a">Fran&#355;a</a>, trupele
fasciste italiene invadeaz&#259; <a title="Sudul Fran&#355;ei
&mdash; pagin&#259; inexistent&#259;">sudul Fran&#355;ei</a>.
C&acirc;teva zile mai t&acirc;rziu, <a
title="Fran&#355;a">Fran&#355;a</a> capituleaz&#259;.</li>
<li>Cu excep&#355;ia acestei &quot;victorii de paie&quot;, trupele
italiene au avut parte doar de dezastre oriunde s-au aflat: &icirc;n <a
title="Africa de Nord">Africa de Nord</a>, &icirc;n <a
title="Grecia">Grecia</a> &#351;i, la sf&acirc;r&#351;itul
r&#259;zboiului, chiar &icirc;n <a title="Italia">Italia</a>. De fapt,
pentru o bun&#259; bucat&#259; de vreme, <a title="Trupele germane
&icirc;n Italia &mdash; pagin&#259; inexistent&#259;">trupele
germane</a> au sus&#355;inut puternic trupele italiene chiar pe
teritoriul italian salv&acirc;ndu-le de la un dezastru mai timpuriu.
Evident, dezastrul, soldat cu colapsarea total&#259; a
func&#355;ionalit&#259;&#355;ii armatei italiene s-a produs
odat&#259; cu deschiderea celui de-al doilea front de lupt&#259;
&icirc;n Italia &icirc;n <a title="1944">1944</a> &#351;i
&icirc;naintarea inexorabil&#259; a alia&#355;ilor de la sud spre
nord.</li>
<li><a title="Marele Consiliu Fascist &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">Marele Consiliu Fascist</a> s-a &icirc;ntors
&icirc;mpotriva sa &icirc;n <a title="Iulie 1943 &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">iulie 1943</a> acuz&acirc;ndu-l, pe bun&#259;
dreptate, de toate dezastrele militare italiene, retr&#259;g&acirc;ndu-i
toate prerogativele de conduc&#259;tor. Mussolini a fost apoi arestat
din ordinul regelui Victor Emanuel III, care &icirc;l desemneaz&#259;
drept prim-ministru pe mare&#351;alul Badoglio. Noul guvern trece de
partea Alia&#355;ilor.</li>
<li>Mussolini e eliberat de un comando german condus de Otto
Skorzeny &#351;i pus &icirc;n fruntea unui stat-marionet&#259;
&icirc;n nordul Italiei, a&#351;a-numita Republic&#259; de la <span
class="style11">Salo.</span></li>
</ul>
<h2 align="center" class="style14">Moartea lui Benito Mussolini</h2>
<ul class="style11">
<li class="style15">&Icirc;n prim&#259;vara lui <a
title="1945">1945</a>, c&acirc;nd pierderea r&#259;zboiului de
c&#259;tre <a title="Axa Berlin-Tokio-Roma &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">Ax&#259;</a> era absolur clar&#259; &#351;i
imposibil de evitat, dup&#259; &icirc;nfr&acirc;ngerea total&#259; a
<a title="Trupele germane din Nordul Italiei &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">trupelor germane din nordul Italiei</a>, Benito
21
Mussolini, &icirc;mpreun&#259; cu amanta sa, <a title="Clara Petacci
&mdash; pagin&#259; inexistent&#259;">Clara Petacci</a>, fuge
&icirc;n <a title="Elve&#355;ia">Elve&#355;ia</a>.</li>
<li class="style15">Cei doi se ascund &icirc;ntr-o vil&#259;, pe
marginea <a title="Lacul Como &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">lacului Como</a>, vil&#259; ce fusese
preg&#259;tit&#259; de mult ca refugiu &icirc;n caz de dezastru.</li>
<li class="style15"><a title="Partizanii italieni &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">Partizanii italieni</a> &icirc;i descoper&#259;
&#351;i, f&#259;r&#259; nici o judecat&#259;, doar invoc&acirc;nd
motivul vag &quot;pentru crime &icirc;mpotriva poporului
italian&quot; &icirc;i <a title="Execu&#355;ie prin
&icirc;mpu&#351;care &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">execut&#259; prin &icirc;mpu&#351;care</a>.</li>
<li class="style15">Trupurile celor doi sunt aduse la <a
title="Milano">Milano</a> &#351;i sp&acirc;nzurate cu capul &icirc;n
jos, fiind ag&#259;&#355;ate de c&#259;lc&acirc;ie, &icirc;n
fa&#355;a unui garaj.</li>
<li class="style15">Mai t&#259;rziu,
r&#259;m&#259;&#351;i&#355;ele p&#259;m&acirc;nte&#351;ti ale
lui &quot;Il Duce&quot;, sunt &icirc;nmorm&acirc;ntate &icirc;n
tain&#259;, de teama unor demostra&#355;ii ale credincio&#351;ilor
s&#259;i suporteri &#351;i/sau epigoni.</li>
<li><span class="style15">&Icirc;n <a title="08-1957 &mdash;
pagin&#259; inexistent&#259;">08-1957</a>, la cererea v&#259;duvei
sale, Benito Mussolini a fost deshumat &#351;i
&icirc;nmorm&acirc;ntat</span> l&acirc;ng&#259; <a
title="Predappio &mdash; pagin&#259;
inexistent&#259;">Predappio</a>.</li>
</ul> <p class="style11">&nbsp;</p></td>
<td width="221" valign="top" bgcolor="#003300"><p><span
class="style3"> </span><img src="Mussolini.jpg" width="230"
height="230" /></p>
<p>&nbsp;

</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

22
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="style12">Execu&#355;ia lui Benito Mussolini
&#351;i a perechii sale, Carla Petacci: </span></p>
<p><object width="230" height="230">
<param name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/nmIdT0aCTdA&hl=en"></param><
param name="wmode" value="transparent"></param><embed
src="http://www.youtube.com/v/nmIdT0aCTdA&hl=en"
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"
width="230" height="230"></embed></object>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="928" border=" 0">

</table>

23
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

24
6.Concluzii
Acest proiect este rezultatul unei munci depuse cu multă pasiune şi
cu o dorinţă de cunoaştere.
Proiectul m-a ajutat să înţeleg cele petrecute între anii 1939 şi 1945,
dar am învăţat să folosesc mai bine, mai uşor şi mai rapid programele
utilizate, astfel că ele nu mai sunt o enigmă pentru mine. De asemenea, am
înţeles mult mai uşor cum se creează animaţiile folosind diverse programe.
dar si importanţa lor, nu numai în acest proiect, dar în orice prezentare
multimedia.
Cred că mi-am atins scopul cu acest proiect, am prezentat faptele
exact aşa cum au fost, distrugerile provocate de Al Doilea Război Mondial
şi milioanele de oameni care au murit pe câmpurile de luptă.

25
7.Bibliografie

1) www.world-war-2.info

2) Henri Michel – Al doilea Război Mondial

3) www.w3school.com

26