Sunteți pe pagina 1din 6

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Lucrări generale:

ALEXIANU, Alexandru, Acest Ev Mediu Românesc, Editura Meridiane, Bucureşti,


1973.
BARBU, Daniel, Pictura murală din Ţara Românească în secolul al XIV-lea,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1986.
BAMMES, Gottfried, Der nachte Mensch, Editura Veb Verlag Der Kunst, Dresda,
1978.
BĂNESCU, Nicolae, Chipuri din Istoria Bizanţului, Editura Albatros, Bucureşti,
1971.
BRANIŞTE, Ene, Liturgica Generală, ediţia II, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993.
BRÉHIER, Louis, Civilizaţia Bizantină, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.
BREZEANU, Stelian, O istorie a Imperiului Bizantin, Editura Albatros, Bucureşti,
1981.
CAVARNOS, Constantine, Ghid de iconografie bizantină, Editura Sophia,
Bucureşti, 2005.
CÂNDEA, Virgil, Noi şi Bizanţul, în “Lumea Bizanţului”, Editura Institutului de
Studii Istorice şi Social-Politice, Bucureşti, 1972.
CENNINI, Cennino, Tratatul de pictură, Editura Meridiane, Bucureşti, 1977.
CHILEA, Sebastian, Etică şi estetică, Editura Arhiepiscopiei, Craiova, 1948.
DIONISIE din Furna, Erminia picturii bizantine, Editura Sophia, Bucureşti, 2000.
DRĂGOI, Eugen, istoria Bisericească Universală, Editura Historica, Bucureşti,
2001, p. 109-110.
DRĂGUŢ, Vasile, Arta creştină în România, volumul 4, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1985.
DRĂGUŢ, Vasile, Arta românească, volumul 1, Editura Meridiane, Bucureşti,
1982.
DRIMBA, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, volumul 2, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1987.

1
ELIAN, Alexandru, Români despre bizantini, bizantini despre români în “Lumea
Bizanţului”, Editura Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice, Bucureşti, 1972.
GILBERT, Katharine, Everett, KUHN, Helmut, Istoria Esteticii, ediţia II, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1972.
GIURESCU, Constantin, C., MATEI, Horia, C., CONSTANTINIU, Florin, POPA,
Marcel, D, NICOLESCU, Nicolae, C., RĂDULESCU, Gheorghe, Istoria României în
date, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972.
GIURESCU, C., Constantin, GIURESCU, C., Dinu, Istoria românilor din cele mai
vechi timpuri până astăzi, ediţia II, Editura Albatros, Bucureşti, 1975.
IORGA, Nicolae, Bizanţ după Bizanţ, Editura Enciclopedică Română,
Bucureşti, 1972.
IULIANIA, Monahia, Truda iconarului, Editura Sophia, Bucureşti, 2001.
KARELIN, Rafail, DUNAEV, Mihail, GUSEV, Nikolai, Îndrumar iconografic,
volumul 1, Editura Sophia, Bucureşti, 2007.
LAZAREV, Viktor, Istoria picturii bizantine, volumele 1, 2, 3, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1980.
MARIAN, S., Fl., PAMFILE, Tudor, LUPESCU Mihai, Cromatica poporului
român, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002.
MIHALCU, Mihail, LEONIDA, Mihaela, D., Din tainele iconarilor români de
altădată, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009.
OPRESCU, George, Istoria artelor plastice în România, volumul 1, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1968.
OŢETEA, Andrei, MATEI, C., Horia, CONSTANTINIU, Florin, POPA, Marcel,
D., NICOLESCU, Nicolae, RĂDULESCU, Gheorghe, Istoria lumii în date, Editura
Enciclopedică Română, Bucureşti, 1969.
NÄGLER, Thomas, Istoria Imperiului Bizantin, Editura Alma Mater, Sibiu, 2003.
PALEOLOG, Andrei, Pictura exterioară din Ţara Românească, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1984.
PĂCURARIU, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volumele 1, 2, ediţia II,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991.
PHILIPOT, Paul, MORA, Paolo, MORA, Laura, Conservarea picturilor murale,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1986.
PIPPIDI, Andrei, Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII,
ediţia II, Editura Corint, Bucureşti, 2001.

2
QUENOT, Michel, Icoana, fereastră spre absolut, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1993.
RĂMUREANU, Ioan, ŞESAN, Milan, BODOGAE, Teodor, Istoria Bisericească
Universală, volumele 1, 2, ediţia II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1975.
RUNCIMAN, Steven, Căderea Constantinopolului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1971.
SANDU, Dumitru, Eparhia Râmnicului şi Argeşului, volumul 2, Editura
Institutului Biblic, Bucureşti, 1976.
SENDLER, Egon, Icoana- chipul nevăzutului, Editura Sophia, Bucureşti, 2005.
SENDLER, Egon, Icoanele bizantine ale Maicii Domnului, Editura Sophia,
Bucureşti, 2008.
STAN, Alexandru, RUS, Remus, Istoria Religiilor, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991.
STĂNILOAE, Dumitru, Teologia dogmatică ortodoxă, volumul 1, 2, ediţia II,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996.
ŞTEFĂNESCU, I., D., Arta feudală în Ţările Române, Editura Mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1981.
THEODORESCU Răzvan, Un mileniu de artă la Dunărea de jos (400-1400),
volumul III, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976.
THEODORESCU Răzvan, Itinerarii medievale, Editura Meridiane, Bucureşti,
1979.
THEODORESCU Răzvan, Civilizaţia românilor între medieval şi modern,
volumele I şi II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987.
THEODORESCU Răzvan, Drumuri către ieri, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, 1992.
THOMPSON jr., Daniel, V., Materiale şi tehnici de pictură în evul mediu, Editura
Sophia, Bucureşti, 2006.
THOMPSON jr., Daniel, V., Practica picturii în tempera, Editura Sophia, Bucureşti,
2004.
USPENSKY, Leonid, Teologia Icoanei, Editura Anastasia, Bucureşti, 1994.
USPENSKY, Leonid, BOBINSKOY, Boris, BIGAM, Stephan, BIZĂU, Ioan, Ce
este icoana?, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005.

3
VASILESCU, Elena, Ene, D., Icoană şi iconari în România: Cât Bizanţ, cât
Occident?, Editura Trinitas, Iaşi, 2009.
VĂTĂŞIANU, Virgil, Istoria artei feudale în Ţările Române, volumul 1, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1959.
VÂRTOSU, Emil, Paleografia româno-chirilică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1968.
***, Geometrie descriptivă, Editura tehnică, Bucureşti, 1982.
***, Arta creştină în România, volumul 4, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985.
***, Istoria artelor plastice în România, vol. 1, 2, Editura Meridiane, Bucureşti,
1968, 1970.
***, Vieţile Sfinţilor pe luna mai, ediţia II, Editura Episcopiei Romanului, Chişinău,
1996.
***, Vieţile Sfinţilor pe luna iulie, ediţia II, Editura Episcopiei Romanului,
Chişinău, 1997.
***, Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie, ediţia II, Editura Episcopiei Romanului şi
Huşilor, Chişinău, 1993.
***, Proloagele (Vieţile sfinţilor şi cuvinte de învăţătură), Editura Mitropoliei
Olteniei, Craiova.

Lucrări speciale:

ALEXANDRESCU, Adrian, Matei, Icoana în iconomia mântuirii. Erminia picturii


bizantine şi arta creştină eclezială, în “Studii teologice”, nr. 1-2/1999.
BARNEA, Ion, V. Pârvan şi problema creştinismului în Dacia traiană, în “Studii
Teologice”, nr. 1-2/1958.
BARNEA, Ion, Monumente de artă creştină descoperite pe teritoriul României, în
“Studii Teologice”, nr. 5-6/1958.
BARONIAN, Zareh, O importantă menţiune despre cultul icoanelor, în “Studii
teologice”, nr. 9-10/1971.

4
DURĂ, Nicolae, V., Monahismul din Dacia Pontică. Călugării sciţi şi contribuţia
lor la afirmarea unităţii ecumenice şi la dezvoltarea culturii umanist-creştine-europene în
“Studii Teologice”, nr. 3-4/2004.
FER, Nicolae, Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii în “Studii Teologice”, nr. 7-
8/1971.
ICHIM, Dumitru, Învăţătura ortodoxă despre sfintele icoane, în “Studii teologice”,
nr.5-6/1970.
IONESCU-BERECHET, Ştefan, Învăţătura Sfântului Teodor Studitul despre
Sfintele Icoane şi cinstirea lor, în “Studii teologice”, nr. 3/2007.
IONIŢĂ, Viorel, Sfântul Ioan Damaschin, apărător al cultului sfintelor icoane, în
“Studii teologice”, nr. 7-10/1980.
MOISESCU, Cristian, Procedee tehnice, materiale şi meşteri constructori români
în evul mediu, în “Monumente istorice şi de artă”, nr.1/1985.
PALADE, Mihaela, Despre o posibilă teologie a icoanei, în “Studii teologice”, nr.
1-2/2001.
PALADE, Mihaela, Arta creştină şi nemulţumirile generate de specificul
manifestărilor sale, în “Studii teologice”, nr. 3-4/2004.
POPESCU, Emilian, Organizarea eclesiastică a Scythiei Minor în secolele IV-VI,
în “Studii teologice”, nr. 7-10/1980.
RADU, Mihai, D., Icoanele în istoria artei bisericeşti, în “Studii teologice”, nr. 5-
6/1975.
RĂMUREANU, Ioan, I., Cinstirea sfintelor icoane în primele trei secole, în “Studii
teologice”, nr. 9-10/1971.
SIMONESCU, Dan, Manualul de pictură bisericească al lui Dionisie din Furna,
în “Raze de lumină”, nr. 3-4/1936.
STĂNILOAE, Dumitru, Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, în
“Studii teologice”, nr. 7-8/1957.
STĂNILOAE, Dumitru, Hristologie şi iconologie în disputa din secolele VIII-IX, în
“Studii teologice”, nr.1- 4/1979.
STOICA, Elena, Mănăstirile şi schiturile Episcopiei Râmnicului, păstrătoare ale
tradiţiei, în “Renaşterea”, nr. 4/2006.

5
ESTETICĂ- FILOSOFIE- DOGMATICĂ

GILBERT, Katharine, Everett, KUHN, Helmut, Istoria Esteticii, Editura Meridiane,


Bucureşti, 1972.
CROCE, Benedetto, Estetica, privită ca ştiinţă a expresiei şi lingvistică generală-
teorie şi istorie, Editura Univers, Bucureşti, 1971.
MĂNDIŢĂ, protos., Nicodim, Despre împodobirea sfintelor icoane, Editura
Agapis, Bucureşti, 2002.
RUGGERI, Giovanni, Icoanele pe sticlă din Sibiel, Editura CAEfor, Roma, 2008.
BAGGLEY, John, Icoanele şi semnificaţia lor duhovnicească- Porţi spre veşnicie,
Editura Sophia, Bucureşti, 2004.
HAUSTEIN-BARTSCH, Eva, Icoane, Editura Taschen, Köln, 2009.
***, Icoane, Editura Aqvila`93,Oradea, 2007.
KORDIS, Georgios, Ritmul în pictura bizantină, Editura Bizantină, Bucureşti,
2008.
DABNEY, Townsend, Introducere în estetică, Editura ALL EDUCATIONAL,
Bucureşti, 2000.
LUKÁCS, Georg, Estetica, vol. 2, Editura Meridiane, Bucureşti, 1974.
PODLACHA, Wladyslaw, NANDRIŞ, Grigore, Umanismul picturii murale
postbizantine, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985.
KOGAN, M. S., Morfologia artei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.
FAURE, Élie, Istoria artei- spiritul formelor, vol. 1, 2, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1990.
***, Artă şi comunicare, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971.
AILINCĂI, Cornel, Introducere în gramatica limbajului vizual, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1982.
READ, Herbert, Imagine şi idee, Editura Univers, Bucureşti, 1970.
READ, Herbert, Originile formei în artă, Editura Univers, Bucureşti, 1971.
FOCILLON, Henri, Viaţa formelor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1977.
KANDINSKY, Wassily, Spiritualul în artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1994.
TAINE, Hippolyte, Filosofia artei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991.
DELACROIX, Henri, Psihologia artei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983.

S-ar putea să vă placă și