Sunteți pe pagina 1din 2

SC VIADUCT SRL

Str. Beclean nr. 195/C


535600 Odorheiu-Secuiesc, Romania
Tel.: ++40-(0)266 – 218. 311
Fax: ++40-(0)266 – 218. 311

Inregistrat la sediu
S.C. VIADUCT S.R.L
nr.: _________/___________

Catre: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA;


fax: 0266.207.703; e-mail: info@judetulharghita.ro

Referitor la: Contractul nr. 9/21050/15.09.2015


“Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN13C – Soimosu Mic – Cristuru Secuiesc, km
7+518 - 12+362” din care in anul 2015 sectorul de drum km 8+478 – 12+362

Subiect: Notificarea alunecare de teren;

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în urma vizitei pe amplasamentul lucrărilor sus menționate
pe data de 15.04.2018, am observat că tronsonul de drum județean, încă în fază de construcție, între
pozițiile kilometrice km 9+770 – km 9+810 a fost grav avariat pe partea dreaptă în sensul de mers de la km
0+000 în urma unei alunecări de teren/cedare a versantului.
Aceasta instabilitate a versantului prin desprinderea unei bucăți din taluzul versantului, pe o suprață
de rupere cu formă concavă, se poate observa pe pozele anexate prezentei. Translatarea în jos a corpului
drumului către baza taluzului a cauzat pagube structurii rutiere, deja executate, pe o suprafață de cca. 160
mp, diferența de nivel intre infrastructura stabilă și cel desprins măsurând 15-20 de cm.
Printre cauzele care au influențat producerea fenomenului de alunecare se pot enumera
următoarele:
 Apele subterane și/sau blocarea cursurilor pânzelor freatice la etapele de fundare a
infrasturcturii astfel variația forțelor hidrodinamice de filtrație au favorizat procesul de
alunecare a versantului
 Tipul terenului de fundare este P5 - Argila, care se compoartă foarte sensibil la variația
acțiunilor hidrodinamice.

În acest sens, în vederea evitării continuării degradărilor apărute, respectiv a distrugerii


complete a drumului județean și a componentelor acestuia, pe zona respectivă, propunem pentru
readucerea infrastructurii în starea inițială inainte de producerea alunecării, săpătura zonei afectate cu
adîncime cuprinsă între 1.00 – 1.20 m, executarea unui strat de blocaj de piatră brută pe un substrat de
balast, consolidând astfel fundația structurii rutiere și totodată formând un strat cu proprietăți de
drenare a apelor freatice, pe care realizarea sturcturii rutiere prevăzute în proiect.

1
SC VIADUCT SRL

Str. Beclean nr. 195/C


535600 Odorheiu-Secuiesc, Romania
Tel.: ++40-(0)266 – 218. 311
Fax: ++40-(0)266 – 218. 311

Pe termen lung trebuie intocmit o expertiza tehnica, elaborarea unui studiu geotehnic detailat,
adoptate alte soluții de stabilizare de ex. sprijiniri de gabioane sau coloane forați stabilite in exepertiza
tehnica.