Sunteți pe pagina 1din 3

RECENZIE DE CARTE

,,Informatica si psihologie”
Autori: Titi Paraschiv, Viorel Tudor Tiganescu, Viorel Iulian Tanase, Sebastian Bold,
Ed. Univers Stiintific Bucuresti-2005

Lucrarea de fata raspunde problematicii implicatiilor pe care informa-


ca le are in psihologie si anume, integrarea calculatorului in activitatea de invatare si
cercetare, care este un important nod de comunicatii, absolut ne-
cesar psihologului intr-o lume in care totul se universalizeaza. .
Cartea defineste conceptele specifice informaticii psihologice, tipuri de
aplicatii, metodele si tehnicile specifice realizarii de aplicatii informatice in
psihologie , acestea din urma configurand o noua stiinta-informatica psihologica.
De asemenea lucrarea constituie un ajutor, atat pentru studenti cat si pentru
psihologi , pentru stapanirea principalelor functii ale calculatorului, pentru
elaborarea documentelor si interogarea bazelor de date, inclusiv reteaua
INTERNET,contribuid astfel la perfectionarea pregatirii in domeniu.
Lucrarea este structurata pe 2 sectiuni, astfel:
SECTIUNEA I
1. Sisteme cibernetice:
2.Cibernetica psihologica;
3. Psihometria;
4. Psihocibernetica;
5. Modelul computational al creierului;
6. Psihologia in era informatiei;
7. Predarea si invatarea psihologiei pe web;
8. Ciber-constiinta-identitatea fara corp;
9. Procesarea informatiei;
SECTIUNEA II
10. Arhitectura calculatoarelor;
11. Componenta software a unui sistem de calcul;
12. Sisteme de operare;
Sectiunea I cuprinde 9 capitole .Primele capitole ,,Sisteme cibernetice”si
,,Cibernetica psihologica”prezinta: teoria generala sistemelor, clasificarea sistemelor,
cibernetica , principiile ciberneticii, ramurile ciberneticii, in care sunt prezentate
avantajele si dezavantajele automa-tizarii, necesitatea utilizarii tehnologiei
informaticii in domeniul psihologiei.
Capitolul 3 ,,Psihometria”defineste conceptele, notiunile, principiile si
metodele de cercetare statistica in domeniul psihologic.
Concluzia desprinsa din capitolul 4 ar fi acceptarea finitudinii umane la toate
nivelurile existentei , intrucat nerecunoasterea acesteia poate duce la deplasarea
pozitiei omului din centrul propriei fundamentari, spre periferia tehnologiei. Chiar
daca nu ne mai putem dispensa de acestea si le recunoas-
tem meritele si avantajele, problema trebuie sa se puna in sensul cooperarii intre
tehnologie si etica .
Principalul punct de dezbatere al urmatorului capitol este sistemul de relatii
din interiorul creierului uman ce duce la aparitia ,,imaginii mentale”.
Conform lui Kosslyn,, imageria mentala rezulta dintr-o activitate cerebrala,
similara ca operatiuni cu cea a calculatorului,iar imaginile vizuale sunt ca niste
display-uri pe un tub catodic, generate de un program computerizat.”
In acest sens au fost aduse multe argumente , si totusi ele nu reusesc sa ofere
raspunsuri convingatoare despre cum sunt posibile constiinta, inteligenta sau libera
vointa umana.
Alte probleme, de un real interes, dezbatute in acest capitol sunt: controlului
creierului uman cu ajutorul sunetelor si al computerelor , repro-ducerea
sentimentelor umane si realizarea de catre ciberneticieni a unor ma-
sini capabile de a dialoga cu un partener uman.
Capitolul urmator ,,Psihologia in era informatiei” subliniaza rolul psihologiei
in aceasta era a informatiei . Scopul principal al psihologiei este sa mediteze la ce
poate face pentru ca oamenii sa realizeze conexiunea intre ciberspatiu si viata lor.
Dezvoltarea tehnologiilor informationale din ultimii ani, a avut impact asupra
psihologiei, care a trecut de la aplicatii pe computer, la aplicatii pe retele de
computere , beneficiind de avantajele oferite de reteaua Internet.
Reteaua Internet contine o gama variata de metode /mijloace si servicii psihologice,
numeroase bancii de date cu informatie psihologica, ghiduri de autoajutorare , teste
si chestionare psihologice, precum si informatii privind serviciile psihologice
specifice.
Aceasta rapida dezvoltare tehnologica are si dezavantaje, amenintand
identitatea umana. Capitolul 8 analizeaza trei tipuri de astfel de provocari pe care
tehnologia informatiei le adreseaza constiintei de sine, inlesnind detasarea de
corporalitate si aparitia unui ,,om nou”, care va fi o entitate fragila, desprinsa de
radacinile profunde ale lumii.
In capitolul „Procesarea informatiei”,au fost trecute in revista diferite- le
moduri de procesari informationale si diferite suporturi fizice care ar pu-tea interveni
in procesarea mentala a informatiei.
Problemele fundamentale si ale nivelelor procesarii informatiei in creier/minte
nu pot fi separate.Elementele de noutate si de sinteza se imbina intr-o suita de
probleme cu parti clare si parti mai putin clare.
SECTIUNEA II cuprinde 3 capitole si anume „Arhitectura calculatoa-
relor”, „Componenta software a unui sistem de calcul” si „Sisteme de opera-
re”, fiind un ghid pentru utilizarea calculatorului.
Aceste capitole prezinta chestiuni generale despre calculator, arhitec-
tura unui calculator, descriindu-se elementele componente si rolul acestora si
problemele generale despre sistemele de operare.
Ultimul capitol face o trecere in revista a caracteristicilor urmatoarelor sisteme
de operare:
- Sistemul de operare MS-DOS,
- Sistemul de operare WINDOWS ’95
- Sistemul de operare WINDOWS ’98
- Sistemul de operare WINDOWS 2000 PROFESIONAL
Sunt subliniate, de asemenea, noile caracteristici din WINDOWS200
si referirile la capitolele in care se gasesc relatari mai detaliate privitoare la acesta.
Studiind aceasta lucrare am aflat cele mai noi descoperiri si inventii din
domeniul tehnologiilor informationale , ultimele cercetari in domeniul psihologiei,
implicatiile pe care le are informatica asupra psihologiei si serviciile pe care le ofera
utilizarea calculatorului pentru perfectionarea pregatirii in domeniu.
Consider ca aceasta lucrare este de actualitate,oferind informatii detaliate
despre utilitatea si utilizarea calculatorului in domeniul psihologiei.