Sunteți pe pagina 1din 1

Recomandări pentru tehnoredactarea lucrării de licenţă:

- Formatul paginii : ISO B5 (176 x 250 mm),


- Imprimarea lucrării se face față-verso,
- Margini pagină: interior 2 cm, sus și jos 2 cm, exterior 1,5 cm.
- Numărul de pagini (exclusiv bibliografia): 50 pagini ± 10%,
- Numerotarea paginilor se va face începând cu pagina de Cuprins până la ultima pagină a lucrării,
- Cuprinsul începe pe pagina din dreapta,
- Numărul paginii se trece în dreapta jos, pentru paginile impare și în stânga jos, pentru cele pare,
- Tip literă Times New Roman sau Arial,
- Mărime litere: 14 pentru titluri, 12 pentru subtitluri și corpul textului,
- Se utilizează diacritice,
- Distanță între rânduri: 1,15 linii (cu excepţia tabelelor, unde este de 1 linie!),
- Aliniatul: max. la 1.5 cm,
- Opţiunea de aliniere a corpului textului este pe ambele margini (justified),
- Figurile au un număr (cifre arabe) şi un titlu; se numerotează în ordinea apariţiei în text,
- Tabelele au un număr (cifre romane) şi un titlu; se numerotează în ordinea apariţiei în text,
- Capitolele încep întotdeauna pe pagina nouă,
- Indicele bibliografic este inserat în text imediat după enunţarea faptului. Se poate pune şi în mijlocul frazei, nefiind obligatoriu
la sfârşitul ei,
- Sistemul de scriere a bibliografiei agreat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” este sistemul Vancouver2
2 Curs Metodologia cercetării, an IV, Facultatea de Farmacie

Alte recomandări:
- de inserat pagina de început, cuprins, introducere
- te sfătuiesc dacă doreşti să îţi creezi cuprinsul automat să îţi setezi nivelele de stiluri (Heading 1, Heading 2, Heading 3 etc),
astfel:
Titlu de capitol - Heading 1
Subcapitol - Heading 2 (1.1. , 1.2. , ..., 2.1., 2.2. , ....)
Sub-subcapitol - Heading 3 (ex. 1.1.1. şi 1.1.2.).
- numerotare capitole şi subcapitole
- legat de formatarea paragrafelor, nu există spaţiere decât între rânduri (1.15), nu şi
înainte sau după paragrafe.
- de asemenea, nici paragrafele din tabel nu trebuie să aibă spaţiere nici înainte şi nici
după, iar distanţa între rânduri trebuie stabilită la 1 pct (DOAR în tabele).
- între ultimul cuvânt al unei fraze şi paranteza indicelui bibliografic se lasă un spaţiu.
- unde ai mai mulţi indici bibliografici, aceştia trebuie menţionaţi în aceeaşi paranteză.
- trebuie să verifici întreg textul pentru diacritice.
- decide la cât vrei să ai alineatul şi să ai aceeaşi valoare pentru toate paragrafele.
- peste tot pe unde ai interval de numere foloseşte forma număr-număr unitate de
măsură (ex. 12-50 mg/zi), fără să foloseşti variate tipuri de liniuţe în locuri diferite
sau să pui diverse spaţii (NU: 12 – 50 mg/zi sau 12–50 mg/zi sau 12–50mg/zi! Mereu
aceeaşi liniuţă scurtă. Între număr şi unitate de măsură se lasă un spaţiu, excepţie la
procente unde poate lipsi spaţiul (ex. 70%).
- încearcă să ai o oarecare uniformitate în modul de prezentare al tabelelor.
- recomand folosirea cărţilor şi enciclopediilor din ultimii 10 ani şi a articolelor din
ultimii 5 ani.
- chiar dacă foloseşti un program de realizare a bibliografiei, salveaz-o ca text la final şi efectuează corecturi aferente pentru a
corespunde sistemului Vancouver şi pentru a avea o bibliografie unitară (la punct, virgulă şi spaţiu).
- nu se pun paragrafe de o singură frază; un paragraf trebuie să conţină cel puţin două fraze.