Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETEAN VASLUI


STRADA DONICI, NR.2.
TEL. 0235/311928, FAX 0235/311715, 0235/319234
E-MAIL: isjvaslui@ isj.vs.edu.ro
________________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE BIOLOGIE
FAZA LOCALĂ
6 februarie 2016
CLASA a –XII-a
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

ASOCIERE SIMPLĂ
Fiecare item corect rezolvat este notat cu 1 punct.

1 B 2 D 3 A 4 C 5 A 6 C 7 B 8 D 9 D 10 B
11 A 12 C 13 A 14 C 15 B 16 B 17 C 18 C 19 C 20 B
21 C 22 B 23 D 24 D 25 C

ASOCIERE GRUPATĂ
Fiecare item corect rezolvat este notat cu 2 puncte.

26 E 27 B 28 A 29 D 30 A 31 C 32 C 33 E 34 A 35 B
36 D 37 C 38 D 39 E 40 A 41 D 42 B 43 E 44 D 45 E

CAUZĂ –EFECT
Fiecare item corect rezolvat este notat cu 1 punct.

46 C 47 A 48 C 49 B 50 C 51 D 52 D 53 A 54 E 55 A

PROBLEME
Fiecare item corect rezolvat este notat cu 3 puncte.

56 B 57 A 58 B 59 C 60 D

Se acordă 10 puncte din oficiu.