Sunteți pe pagina 1din 71

Departamentul de Informatică și

Cibernetică Economică

Tehnologii Web

Prof. univ. dr. Fl. NĂSTASE


Obiective

• Însuşirea noțiunilor fundamentale specifice tehnologiilor Web

• Dobândirea competențelor pentru:

− crearea de pagini web cu HTML, CSS, JavaScript

− dezvoltarea de aplicații și site-uri web

− optimizarea site-urilor web

2
Cuprins

1. Prezentarea serviciului web


2. Standarde pentru dezvoltarea paginilor web (HTML,
XML, CSS, JavaScript)
3. Aplicaţii web: tehnologii (ASP, PHP, AJAX, JSP etc. ),
interacțiunea cu bazele de date, arhitectură
4. Optimizarea aplicațiilor Web
5. Securitatea Web

3
Bibliografie

• Suportul de curs: http://online.ase.ro sau http://nastasef.ase.ro (parola: web)


• Resurse Internet:
− http://www.w3.org/
− http://w3schools.com/
− http://code.google.com/intl/ro-RO/edu/ajax/index.html
− http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
• Năstase Fl., Timofte C., Tehnologia afacerilor pe Internet, Ed. ASE,
Bucureşti, (CD-ROM), 2004
• Năstase FL., Năstase P., Tehnologia aplicaţiilor web, Ed. Economică, 2002

4
Evaluarea

1. Evaluarea pe parcurs: prezentarea unui proiect în activitatea de


seminar (cerințele vor fi comunicate la seminar) – 50%
2. Proba scrisă: în ziua programată pentru examen – 40%
3. Implicarea în activitatea de curs (rezolvarea de teme, completări
la subiectele tratate prin informații suplimentare, fragmente de
cod) – 10 %

Observații:
1. Evaluarea pe parcurs și proba scrisă sunt obligatorii;
2. Acceptarea la examen este condiționată de participarea și îndeplinirea
sarcinilor de la seminar.
5
Introducere

Prof. univ. dr. Fl. NĂSTASE

6
Cuprins

• Internet

• Ce este Web?

• Evoluția serviciului Web


− Web 1.0

− Web 2.0

− Web 3.0

7
Internet
• Internetul a devenit un fenomen global care a schimbat profund natura
comunicării dintre oameni şi afaceri.

• Infrastructura Internet este o reţea de rețele care conectează calculatoare şi alte


dispozitive electronice prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii.

8
Internet

• Comunicarea în Internet se realizează conform modelului TCP/IP


(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), organizat pe
niveluri funcționale

9
Internet

La 31 decembrie 2013, în România erau 10 812 784 utilizatori de Internet, rata de


penetrare era de 49.8% (una din cele mai scăzute din Uniunea Europeană; 51.4 %
în 2014, 62.8 % în 2017) (sursa: http://www.internetworldstats.com/ )

10
Internet

• Internetul reprezintă un mediu de comunicare interactiv care


oferă accesul la o serie de servicii, cum ar fi:
− poşta electronică;
− transferul de fişiere;
− chat;
− web;
− telefonie prin Internet (VoIP);
− distribuirea ştirilor prin RSS, Atom;
− video la comandă;
− radio şi televiziune prin Internet ;
− e-commerce etc.
• Totuşi, World Wide Web (WWW sau Web sau W3) este cel mai
important serviciu, fiind suport pentru alte servicii.
11
Internet

Utilizatorul, prin intermediul unui browser web sau un alt software client, poate
avea acces la o serie de servicii de pe serverele din Internet. Serviciile pot rula pe
unul sau mai multe calculatoare.
12
Ce este Web?

• Web-ul este unul dintre principalele modalităţi de accesare şi utilizarea a


informaţiilor de pe Internet.

• Web-ul este un model pentru partajarea informaţiilor din Internet.

• Diferența între web și Internet: web-ul este o colecție de site-uri și pagini


web din lumea întreaga, iar Internet-ul include atât web-ul, cât și alte
servicii.

• Platformele software și tehnologiile utilizate pentru dezvoltarea


aplicațiilor, site-urilor sau serviciilor web sunt denumite tehnologii web.

13
Ce este Web?

• Exemple de tehnologii/limbaje web:


˗ HTML (Hypertext Markup Language): folosit pentru a scrie pagini web
˗ CSS (Cascading Style Sheets): furnizează informații despre stilul paginilor
web
˗ PHP (PHP: Hypertext Processor): limbaj de scripturi pentru crearea de
pagini dinamice pe un server web
˗ JavaScript: pentru dezvoltarea de pagini web interactive
˗ XML (Extensible Markup Language): metalimbaj pentru organizarea datelor
˗ Ajax (Asynchronous JavaScript și XML): tehnică pentru crearea de pagini
web dinamice și cu accesare rapidă
˗ SQL (Strucured Query Language): permite interacțiunea cu baze de date
14
Ce este Web?

Conectivitate Prezentare Programare

Navigator
Web
Programe
pe Web 15
Ce este Web?

• Web reprezintă un serviciu Internet care, prin concepţia sa, înglobează unele
din protocoale existente şi le combină cu noile tehnolgii.

• Seviciul World Wide Web (WWW), considerat interfaţa grafică a Internet-


ului, a fost definit în 1989 de către Tim Berners-Lee.

Obiectivul acestei iniţiative – o mai bună


colaborare în cadrul unei echipe internaţionale
de fizicieni care lucrau la un proiect în
Laboratorul European pentru Fizica Particulelor
- CERN (Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire).
16
Ce este Web?
• În 1990 s-a introdus un browser doar pentru texte şi s-a dezvoltat HTML
(HyperText Markup Language). În 1991 s-a implementat Web la CERN, apoi
în 1992 în comunitatea Internet.
• Începând cu sfârşitul anului 1992, la NCSA (National Center for
Supercomputing Applications) de la Universitatea din Illinois, a fost dezvoltat
Mosaic.
• Mosaic, primul browser cu interfaţă grafică, a fost creat de către Marc
Andersen – fondatorul de mai târziu al produsului Netscape.

Mozaic Netscape Netscape Navigator 2.02


17
Ce este Web?

• Succesul World Wide Web, dezvoltat pe Internet deschis, a


depins de trei factori critici:

1. link-uri nelimitate - din orice parte a Web-ului pentru oricare alta parte;

2. standarde tehnice deschide - bază pentru dezvoltarea continuă de noi


aplicații;

3. separarea nivelurilor funcționale de reţea - permite inovarea


independentă pentru transportul în reţea, rutare şi aplicaţii informatice.

18
Ce este Web?

1. World Wide Web este un sistem de documente hipertext


interconectate, accesate prin intermediul Internetului.

Reprezentarea grafică a unei fracţiuni din WWW


(sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web)
19
Ce este Web?

• O definiţie mai largă pentru Web este dată de organizaţia W3C


(World Wide Web Consortium) - la fondarea căreia inventatorul
Tim Berners-Lee și-a adus contribuția:
"World Wide Web este universul informaţiilor accesibile prin
reţea, o întruchipare a cunoaşterii umane."

• O definiție tehnică pentru Web: toate resursele şi utilizatorii de pe


Internet care folosesc HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (sursa:
http://searchcrm.techtarget.com/definition/World-Wide-Web).

• World Wide Web este o reţea de calculatoare la nivel mondial


pentru comunicarea de documente care includ text, grafică, sunet
etc. și link-uri hypertext (Random House Word Menu).
20
Ce este Web?

• World Wide Web este (http://dig.csail.mit.edu/2007/03/01-ushouse-future-of-the-web.html ?):


− o colecţie de pagini Web scrise, în varianta cea mai simplă, în formatul standard HTML
(HyperText Markup Language)
− legate de alte pagini prin utilizarea standardului URI (Uniform Resource Identifier) şi
− accesate prin Internet folosind protocolul de reţea HTTP .

Infrastructura Web 21
Ce este Web?

Elementele de bază la care serviciul Web face apel sunt:

• HTML (HyperText Markup Language) - permite crearea documentelor


hipertext/hipermedia.

• URL (Universal Resource Locators) - permite identificarea resurselor din


Internet [URI (Universal Resource Identifier) – identificarea prin tip şi poziţie a
unei resurse aflată oriunde în Internet. Mulţimea adreselor URI cuprinde
adresele URL şi adresele URN (Universal Resource Name). URN schema prin
care resursele sunt identificate în mod unic.

• HTTP (HyperText Transfer Protocol) - permite comunicarea între serverul şi


navigatorul Web;
22
Evoluția serviciului Web

• În evoluția sa, Web a cunoscut trei etape de dezvoltare:

− web 1.0 se referă la conectarea și obţinerea de informaţii de pe net


(web sintactic);

− web 2.0 se referă la conectarea utilizatorilor (web social);

− web 3.0 se referă la sensurile reprezentării, conectarea de cunoştinţe


şi punerea acestora să lucreze în așa fel încât experiența din internet
să devină mult mai relevantă, utilă şi plăcută (web semantic).

− web 4.0: web inteligent (va fi era agenților inteligenți)!

23
Evoluția serviciului Web

Evoluția Web-ului
(sursa: http://www.evolutionoftheweb.com/)
24
Evoluția serviciului Web

Evoluția Web
(sursa: http://novaspivack.typepad.com/nova_spivacks_weblog/2007/10/web-30----the-a.html)
25
Evoluția serviciului Web

Web of Data

Semantic Web

? Semantic
Web
Annotations
Hypermedia

Hypertext

Evoluția Web 26
(sursa: http://novaspivack.typepad.com/nova_spivacks_weblog/2007/10/web-30----the-a.html)
Evoluția serviciului Web

• Hipertext este tehnica de organizare a bazelor de date sau a documentelor


pentru a facilita regăsirea în mod nesecvențial a informaţiilor. Informaţiile
sunt conectate prin legături prestabilite sau create de utilizator.

• În prezentările multimedia, datele legate pot fi în format text, grafic, audio


sau video. Când mai multe formate de date sunt legate între ele, tehnica este
denumită hipermedia.

• Web este sistemul hipermedia propus de către Tim Berners-Lee în 1990.

27
Evoluția serviciului Web
• Semantic Web:
− viziune susținută de Tim Berners Lee;
− conținutul are o semnificație bine-definită;
− element de bază: ontologii formale care permit agenţilor să emită concluzii
automate.
• Viziunea web-ul semantic este de a extinde principiile Web-ului de la
documente la date.
• Datele ar trebui să fie accesate utilizând arhitectura generală Web, de exemplu,
folosind URI-uri; datele ar trebui să fie legate unele de altele la fel cum sunt
deja documentele (sau porţiuni de documente). Acest lucru înseamnă, de
asemenea, crearea unui cadru comun care permite datelor să fie partajate şi
reutilizate între aplicații, întreprinderi şi comunităţii, pentru a fi prelucrate în
mod automat de instrumente, dar şi manual, incluzând posibilitatea
găsirii/descoperirii de noi relaţii între părți de date.
28
Evoluția serviciului Web

Evoluția Web
(sursa: http://www.zdnet.com/blog/web2explorer/a-simple-picture-of-web-evolution/408)
29
Evoluția serviciului Web

Arhitectura Web (Sursa: http://www.w3.org/2004/10/RecsFigure-Smaller.png) 30


Evoluția serviciului Web

Arhitectura Web-ul este descrisă ca o serie de straturi. De jos în sus, aceste


straturi conţin:
• URI (Uniform Resource Identifier URI) / IRI (Internationalized Resource
Identifiers), HTTP
• Principii de arhitectură Web
• Setul de informații XML (http://www.w3.org/TR/xml-infoset/); RDF(S)
Graphs
• XML, spaţii de nume, schemele, XQuery / XPath, XSLT, DOM, XPointer,
RDF / XML, SPARQL

31
Evoluția serviciului Web

În partea superioară sunt situate activitățile majore ale W3C:


• Aplicații Web: XHTML, SVG, CDF, SMIL, XForms, CSS și WCID (wired
&wireless networks)
• Mobile: XHTML Basic, Mobile SVG, SMIL Mobile, XForms Basic, CSS
Mobile, MWI BP
• Voice: VoiceXML, SRGS, SSML, CCXML și EMMA
• Web Services: SOAP, XOP, WSDL, WS-CDL, and WS-A
• Semantic Web: OWL, SKOS, and RIF
• Security, Privacy: P3P, APPEL, XML Encryption, XML Signature și XKMS

32
Web 1.0

• Web 1.0 (1990-2000?) reprezintă prima fază în dezvoltarea Web.

• Web 1.0 se caracterizează ca fiind un sistem interdependent, iar


documentele hipertext sunt accesate prin intermediul internetului.
Cu un browser Web, un utilizator vizualizează paginile Web care
pot conţine text, imagini şi alte tipuri de fişiere multimedia.
Navigarea între ele se realizează cu ajutorul hyperlink -urilor.

33
Web 1.0

• Succesul Web 1.0 a avut la bază trei principii simple:

− O schemă de adresare simplă şi uniformă pentru identificarea resurselor în


Internet (Uniform Resource Identifiers - URIs); cel mai utilizat format de
URI este URL (Uniform Resource Locator)

− Un formalism de reprezentare simplu şi uniform pentru structurarea


informaţiilor care vor fi prezentate prin intermediul navigatoarelor
(HyperText Markup Language - HTML)

− Un protocol simplu şi uniform pentru accesarea informaţiilor (HyperText


Transfer Protocol - HTTP)
34
Web 1.0

(Sursa: http://www.w3.org/TR/webarch /)
Relația între identificatorul de resursă, resursă și reprezentare
35
Web 1.0

Web 1.0 sau Web sintactic (imagini Hendler &


Miller, 2002)
36
Web 2.0

• "Web 2.0" (2000-2010?) este termenul popular pentru tehnologia


Internet şi aplicaţiile avansate.

• Web 2.0 este frecvent asociat cu aplicații web care facilitează


interactivitatea pentru partajarea informației, interoperabilitatea,
proiectarea centrată pe utilizator şi colaborarea prin World Wide
Web.

37
Web 2.0

(Sursa: http://www.fuelinteractive.com/blog/2008/04/my-social-medianetworking-talk.cfm)
38
Web 2.0

• Site-urile Web 2.0 includ comunităţile web de tipul:


− servicii de găzduire;
− aplicații web;
− site-uri pentru rețele sociale;
− site-uri pentru partajări video;
− Wiki;
− blog-uri;
− mashup-uri;

39
Web 2.0

Exemple de site-uri Web 2.0

Informațiile partajate Logo URL


Fotografii http://www.flickr.com/

Video http://www.youtube.com/

Știri http://digg.com/

Bookmarking http://delicious.com/

Cunoștințe http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

Orice http://www.myspace.com/

40
Web 2.0
Progresele tehnologice deosebite au fost obținute prin:
• APIs (Application Program Interfaces) pentru servicii web;
• Ajax (Asynchronous Javascript și XML) - grup de tehnici intercorelate pentru
dezvoltarea aplicațiilor interactive. Prin utilizarea tehnicilor Ajax se obține o
creştere în interactivitatea sau dinamicitatea interfeţelor pe paginile web. Datele
sunt preluate în mod obișnuit prin utilizarea obiectului XMLHttpRequest.
• Sindicalizarea conținutului a luat amploare prin generalizarea fluxului RSS
(Really Simple Syndication) și a normelor RDF (Resource Description
Framework).
• Integrarea software-ului de natură socială, cum ar fi pentru blog-uri și wiki-
uri.
41
Web 2.0 ca platformă

• În 2007, David Chou (în articolul Describing Web Platform Stack -


http://blogs.msdn.com/b/dachou/archive/2007/12/01/describing-web-platform-stack.aspx) prezintă o descriere
structurată a platformei web.

• Sunt prezentate componentele arhitecturii web, organizate pe niveluri, în


contextul web 2.0.

42
Web 2.0 ca platformă

Web ca platformă
(sursa: http://blogs.msdn.com/b/dachou/archive/2007/12/01/describing-web-platform-stack.aspx)

Pag 52
43
Web 2.0 ca platformă

Infrastructura:
• Standarde - XML, HTML, CSS, SOAP, REST, Atom, RSS, BitTorrent, HTTP,
SMTP, FTP, SMS-uri, VoIP etc.;
• Instrumente - LAMP, JavaScript, Java, Visual Studio, Eclipse, etc.
• Media - video streaming, podcast-uri, vcast, jocuri electronice, TV interactiv,
Microsoft IP TV, Microsoft Media Center
• Runtime - mediu de hosting, servere, desktop-uri, browsere, clienți, dispozitive
mobile, Microsoft Xbox, Sony Playstation, Nintendo Wii, Adobe AIR,
Microsoft Silverlight etc.
• Rețele - Internet, Wi-Fi, VPN, WAN, wireless LAN, DSL etc.

44
Web 2.0 ca platformă

Fundația (baza pe care se fac aplicaţii)


• Utilități - Amazon EC2, ProgrammableWeb, etc
• Data - Amazon S3, Google Base, Microsoft Astoria, etc
• Depozitare/Stocare - Google GDrive, Windows Live SkyDrive, xDrive,
DriveHQ, Box.net, Elephant Drive etc.
• Mesagerie - Amazon SQS, Microsoft BizTalk Services etc.
• Identitate - Windows Live ID, Google Accounts, Yahoo! Accounts, OpenID,
etc

45
Web 2.0 ca platformă

Framework:
• Personalizare - My Yahoo!, iGoogle, Netvibes, Windows Live, semne de
carte, favorite, etc.
• Transformare - Microsoft BizTalk Services (parte din descrierea Don
Ferguson a "Internet Service Bus")
• Compozitie - Yahoo! Pipes, Google Mashup Editor, Microsoft BizTalk
Services etc.
• Orchestrație - Microsoft BizTalk Services (parte din descrierea Don Ferguson
a "Internet Service Bus")
• Confidențialitate - în general, servicii interoperabile prin care se oferă
utilizatorilor controlul asupra părților care vor fi sau nu partajate

46
Web 2.0 ca platformă

Aplicații:
• Informații - Google Analytics, Google Trends, MSN, Yahoo! News, Yahoo!
Finance, Upcoming, etc.
• Vizualizare - Google Maps, Virtual Earth, Yahoo! Maps, Google Gadgets,
Windows Live Gadgets, Vista Sidebar Gadgets, clienții mobili, etc
• Commerce - Amazon, eBay, PayPal, Google Checkout, MSN Shopping,
Microsoft Points, etc.
• Monetizarea - Google AdSense, Google AdWords, Microsoft adCenter, pay-
per-click, cost-per-acțiune, etc
• Accesibilitate - TellMe, Google Translate, Live Search Translator, servicii
pentru persoanele cu deficiențe de vedere cum ar fi Google Accessible Search,
plusmo, ZapText, etc. 47
Web 2.0 ca platformă

Integrare:
• Căutare - Google Search, Yahoo! Search, Ask, Windows Live Search, etc
• Distribuție - Facebook, Microsoft Popfly, etc
• Agregare - Newsgator, Bloglines, Rojo, NetNewsWire, My Yahoo!, Windows
Live, iGoogle, Pageflakes, etc
• Sindicalizarea (Syndication) - Twitter, Jaiku, Pownce, Facebook Newsfeed,
Feedburner, Technorati, etc
• Portabilitate - Gadgets, widget-uri, Google OpenSocial, etc

48
Web 2.0 ca platformă

Participare:
• Conținut utilizator - bloguri, wiki-uri, comentarii, partajare de fotografii,
Blogger, WordPress, LiveJournals, Wikipedia, CrowdRules, Flickr, Youtube,
Epinions, Urban Dictionary, Trip Advisor, eHarmony, Match, etc
• Comunități - MySpace, Facebook, Orkut, hi5, Bebo, Windows Live Spaces,
Friendster, LinkedIn, World of Warcraft, Xbox Live, Second Life, etc
• Folksonomies - del.icio.us, Digg, Reddit, Simpy, Furl, Netvouz, etc
• Filtrarea colaborării - Amazon, half.ebay.com, Netflix, TiVo, Last.fm,
StumbleUpon, etc
• Mashup-uri - Microsoft Popfly, JackBe, etc

49
Web 2.0 ca platformă

Interacțiunea (era în curs de dezvoltare):


• Graficele sociale - capacitatea de a permite analiza rețelelor sociale
• Inteligență colectivă (Collective Intelligence) - capacitatea de a înțelege și de
reține scopul comunităților compuse / agregate
• Microformate - crearea de diverse formatare de metadate pentru a adăuga
relații contextuale
• Relațiile semantice - adăugarea de sens și asocieri contextuale pentru diferite
forme de conținut disponibil pe Web
• Rețele implicite – framework-uri pentru captarea și analizarea aspectelor
dinamice ale activităților utilizatorilor pe Web

50
Web 2.0 ca platformă

Interpretare (era pentru viitor):


• Inteligența derivată - o formă de inteligență artificială derivată din inteligența
colectivă pentru a ajuta la analiza predictivă
• Intenția utilizatorului - perceperea cu privire la intențiile utilizatorilor pe baza
activităților anterioare ale utilizatorilor, răspunsurilor și tendințelor și
șabloanelor colective
• Relațiile dinamice - capacitatea de a realiza aspecte dinamice între activitățile
utilizatorilor prin Web.

51
Web 2.0

• Caracteristicile majore ale Web 2.0 sunt:

− Reduce diferența între consumatori şi furnizorii de conţinut;

− Trecerea de la mass-media pentru persoane fizice la mass-media pentru


comunităţi;

− Reduce diferența dintre consumatorii şi furnizorii de servicii;

− Integrarea dintre personalul uman și calculatoare într-o manieră nouă şi


inovatoare.

52
Web 2.0

• Wiki, Blogger şi Twitter asigură publicarea de text ca fenomen de masă, precum


Flickr şi YouTube au făcut pentru multimedia.

53
Web 2.0

• Rețelele sociale sunt constituite din grupuri de persoane cu


scopuri comune;
• De obicei, membrii unei rețele sociale, indiferent de tipul rețelei
de socializare, au o temă principală de discuție - fie că este vorba
de:
− hooby-uri – fotografie, muzică, filme, jocuri online etc.
− religie
− afinități politice.
• Rețelele sociale pot activa offline sau online.
• Rețelele sociale online folosesc site-uri web – cunoscute sub
denumirea de site-uri ale rețelelor sociale.
54
Web 2.0

• Exemple de site-uri destinate rețelelor sociale:


− Facebook (http://www.facebook.com/) - circa 250 mil. membri (iulie 2009)
− Flickr (http://www.flickr.com/ ) - pentru informații de tip imagine și fotografie
− Hi5 (http://hi5.com/friend/displayHomePage.do) - pe locul 2 dintre cele mai
vizitate rețele sociale din România
− Myspace (http://www.myspace.com/ )- circa 220 mil. utilizatori pe tot globul
(martie 2009)
− YouTube (http://www.youtube.com/) - pentru informații de tip video
− Twitter (http://twitter.com/) - pentru răspândirea rapidă a unor știri scurte
− Lokalisten (http://www.lokalisten.de/) – disponibilă în Germania
− StayFriends (http://www.stayfriends.de/ ) - în Germania
− Netlog (http://ro.netlog.com/)
− Yahoo! pulse (http://pulse.yahoo.com/)

55
Web 2.0

56
Web 2.0
• Mashup este o pagină web sau o aplicaţie care utilizează sau combină date sau/și
servicii din două sau mai multe surse externe pentru a crea un nou serviciu.
• Pentru a putea accesa permanent datele altor servicii, mashup este, în general, o
aplicație client sau o aplicație găzduită online.

Arhitectura unei aplicații mashup

Sursa: http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/bb906060.aspx
57
Web 2.0

• Mashup-urile permit utilizatorilor web să se integreze uşor servicii pe site-ul lor.

http://pipes.yahoo.com/pipes/?

http://www.programmableweb.com/mashups

58
http://www-10.lotus.com/ldd/mashupswiki.nsf
Web 2.0

• Amazon Mechanical Turk (https://www.mturk.com/mturk/welcome) este o piață de muncă


pe Internet, permite programatorilor să coordoneze folosirea inteligenţei umane
pentru a efectua activităţi pe care calculatoarele nu sunt în măsură să le facă.
Este unul din serviciile web oferite de Amazon.

59
WEB 2.0

• În present Web are limitări în ceea ce priveşte:


− găsirea de informaţii relevante - căutarea pe bază de cuvinte-cheie este
limitată datorită sinonimelor, omonimelor, ortografiei etc. ;

− extragerea informaţiilor relevante (este dificil să se realizeze dintr-o


singură pagină web);

− reprezentarea informaţiilor

− interpretarea informaţiilor

− menţinerea informaţiilor - respectiv, combinarea şi reutilizarea.

• Soluția o reprezintă Semantic Web


60
WEB 3.0

• Web-ul semantic (sau Web 3.0) este o extensie a web-ului actual


în care informaţiile sunt furnizate cu sensuri bine definite, astfel
încât să permită o mai bună cooperare a calculatoarelor şi
oamenilor .
(T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila, “The Semantic Web”, Scientific American, May 2001)

61
Web 3.0

• Web de documente • Web de date

Legături

hiperlegături

Documente “Lucruri”

62
Web 3.0

Caracteristici: • Web de date


• Legături arbitrare între lucruri (de
exemplu, persoane, locații, Legături
evenimente etc.)
• Structurile datelor din paginile web
sunt explicite
• Lucrurile descrise în paginile web
sunt denumite şi au URI
• Legăturile dintre lucruri sunt
explicite
“Lucruri”

63
Web 3.0

Seturile de date care au fost publicate în format Linked Data


(http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/) 64
Web 3.0

• Semantic web (2010-2020?) îşi propune ca datele prezentate prin


pagine Web să fie înţelese și de calculatoare, astfel încât să
permită acestora să realizeze căutarea, agregarea şi combinarea de
informaţii Web fără ajutorul unui operator uman.
• Web-ul semantic este conceput ca o nouă generaţie web, care
permite extragerea automată şi combinarea de informaţii la nivel
mondial.
• Elementul fundamental în web-ul semantic îl reprezintă
ontologiile, specificații consensuale de cunoştinţe într-un anumit
domeniu.

65
Stiva Semantic Web

Sursa:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:W3c_semantic_web_stack.jpg
[Sursa:
66
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web_Stack]
Stiva Semantic Web

• Web-ul Semantic apelează la o serie de limbaje/tehnologii


organizate ierarhic pe niveluri – astfel încât fiecare nivel
utilizează funcționalitățile nivelurilor inferioare.
• Tehnologii Web hipertext:
− IRI (Internationalized Resource Identifier), generalizarea pentru URI
(Uniform Resource Identifier), prevede mijloace pentru identificarea
unică a resurselor web;
− Unicode serveşte pentru a reprezenta şi manipula textul în mai multe
limbi;
− XML este un limbaj de marcare care permite crearea de documente
compuse din date structurate.
− XML Namespaces oferă o modalitate de a utiliza marcajele din mai multe
surse.

67
Stiva Semantic Web

• Tehnologii Semantic Web standardizate :


− RDF (Resource Description Framework) este un limbaj simplu pentru
exprimarea modelelor de date, care se referă la obiecte ("resurse") şi
relaţiile lor. Un model bazat pe RDF poate fi reprezentat în sintaxa XML.

− RDF Schema extinde RDF şi este un vocabular pentru descrierea


proprietăţilor şi claselor de resurse bazate pe RDF, cu semantica pentru
ierarhii generalizate pentru astfel de proprietăţi şi clase.

68
Stiva Semantic Web

• Tehnologii Semantic Web standardizate (continuare):


− OWL (Web Ontology Language) este o familie de limbaje pentru
descrierea semantică a declaraţiilor RDF. Limbajele sunt caracterizate de
semantici formale şi serializarea bazată pe RDF/XML pentru web-ul
semantic. OWL este aprobat de către W3C şi a atras interesul în mediul
academic, medical şi comercial.
− SPARQL (http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/) este un limbaj de
interogare RDF - poate fi folosit pentru orice interogare de date bazată pe
RDF (de exemplu, inclusiv declaraţiile care implică RDFS şi OWL).
Limbajul de interogare este necesar pentru a regăsi informaţiile pentru
aplicații web semantic.

69
Stiva Semantic Web

• Tehnologii Semantic Web în curs de realizare:


− RIF (Rule Interchange Format) sau SWRL (Semantic Web Rule Language)
oferă suport pentru reguli.
− Criptografia este importantă pentru a garanta şi verifica dacă declaraţiile
web semantic provin din surse sigure. Acest lucru poate fi realizat prin
semnătura digitală corespunzătoare declaraţiilor RDF.
− Încrederea (Trust) pentru declaraţii derivate va fi susţinută prin verificarea
faptului că premisele provin din surse sigure și se bazează pe logica
formală în obţinerea de informaţii noi.
− Interfaţă cu utilizatorul este stratul final care va permite oamenilor să
utilizeze aplicaţiile web semantic.

70
Bibliografie

• Resurse Internet
• Năstase Fl., Timofte C., Tehnologia afacerilor pe Internet, Ed. ASE,
Bucureşti, (CD-ROM), 2004
• Năstase FL., Năstase P., Tehnologia aplicaţiilor web, Ed. Economică, 2002
• Năstase P., Năstase Fl., INTERNET, Ed. Economică, 1998

71

S-ar putea să vă placă și