Sunteți pe pagina 1din 20

METODE

MICROSCOPICE DE DIAGNOSTIC

§  Diagnosticul histopatologic;


§  Citodiagnosticul.
DIAGNOSTICUL HISTOPATOLOGIC
—  Definiție  :  Este  diagnos,cul  stabilit  pe  baza  examinării  microscopice  a  secțiunilor  
histologice.  

 Se  efectuează  pe  produse  recoltate  prin:  


1.  BIOPSIE    (recoltarea  unor  fragmente  de  țesuturi  /  organe  în  <mpul    vieții);  
     
     a.  Microbiopsia:  
—  Puncția  –  biopsie  (pentru  organele  profunde:  ficat,  splină,  rinichi,  măduvă  osoasă);  
—  Chiuretajul  (pentru  mucoase:  endometru,  col  uterin,  cavitatea  bucală  sau  leziuni  superficiale:  piele);  
—  Endobiopsia  (mucoasa  gastrică,  rectală,  laringiană,  bronșică).  

   b.  Biopsia  chirurgicală:  


§  Incizională  (în  scop  diagnos<c);  
§  Excizională  (în  scop  diagnos<c  și  terapeu<c).  

2.  EXEREZĂ  CHIRURGICALĂ  –  piese  de  exereză  chirurgicală.  


 
3.PRELEVARE  DE  FRAGMENTE    DE  ȚESUTURI  /  ORGANE  ÎN  TIMPULNECROPSIEI  
§   prelevate  necropsice.    

 
DIAGNOSTICUL HISTOPATOLOGIC

Endoscop Endobiopsie colonică


Puncția biopsie hepatică
Produs de chiuretaj uterin

Hiperplazie endometrială Vilozități coriale (placentare)


BILET DE TRIMITERE CĂTRE LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Serviciul medical în care s-a efectuat recoltarea............


Nr. de înregistrare / Data...........

Către
Laboratorul de Anatomie Patologică,

Numele și prenumele bolnavului...............................................................


Vârsta................Profesia.................Domiciliul............................................
Diagnostic clinic..........................................................................................
Antecedente fiziologice și patologice.........Tratamente efectuate.............
Produsul de biopsie.............................Fixator............................................

Semnătura și parafa medicului (care a efectuat recoltarea)


DIAGNOSTICUL HISTOPATOLOGIC

Timpii de prelucrare a prelevatului tisular:

Ø  Recoltarea (indicații):


Ø  leziuni întinse → biopsii multiple,
Ø  leziuni ulcerate → recoltare din margine

Ø  Fixarea: formol 10% tamponat, lichid Carnoy, Bouin

Ø  Includerea la parafină

Ø  Secționarea blocurilor tisulare la microtom (3 – 5μ)

Ø  Colorarea secțiunilor histologice.


DIAGNOSTICUL HISTOPATOLOGIC

Tehnici de colorare:

Ø  Tehnici  uzuale:  


   
•  Hematoxilină-­‐Eozină,    
•  Tricromice  (van  Gieson,  Simionescu,  Masson);  

 
Ø  Tehnici    histochimice:  
   
•  PAS  (MPZ  neutre,  glicogen,  membrane  bazale,  fungi);  
•  Fontana/Grimelius  (granule  neurosecretorii);  
•  Gordon-­‐Sweets,  Gomori  (fibre  de  re<culină,  membrane  bazale);  
•  Perls  (hemosiderina  –  Fe3+);  
•  Fontana  (melanina);  
•  von  Kossa  (calciu);  
•  Negru  Sudan,  Sudan  3,  Scharlach  (lipide  neutre);  
•  Roșu  Congo  (amiloid);  
•  Albastru  Alcian  (mucine  acide).    
Unitatea (Laboratorul de anatomie-patologică)...................................
Nr. de înregistrare.................................................................................
Data examinării.....................................................................................

Buletinul de diagnostic anatomo-patologic

Numele și prenumele bolnavului.............................Vârsta...................


CNP ..............................Clinica (în care este internat pacientul)..........
Diagnostic clinic....................................................................................
Descriere detaliată a modificărilor constatate la ex.
microscopic........ .................................................................................
........................
Concluzii finale (diagnostic histopatologic)...........................................

Semnătura și parafa medicului anatomo- patolog


CITODIAGNOSTICUL

—  Definiție:   Este   diagnosYcul   stabilit   pe   baza   examinării   microscopice   a  


modificărilor  morfologice  ale  celulelor  (izolate)  conținute  de  diferite  produse  
biologice  etalate  pe  lame  (froYu).  
 

—  Avantaje:  
 
—  Oferă  un  diagnos<c  rapid;  
—  Este  ieUin;    
—  Puțin  trauma<zant;  
—  Ușor  de  repetat;  
—  U<l  în  acțiunile  de  screening.  
 
CITODIAGNOSTICUL

Tehnici de recoltare a produselor patologice

1.  Exfoliere  (spută,  secreție  prosta<că,  mamară,  vaginală,  cervicală);  

2.  Puncție-­‐aspirație  din  revărsate  seroase  (lichid  pleural,  peritoneal,  ar<cular),  


conținut  structuri  chis<ce;  

3.  Grataj/periaj  (col  uterin,  tract  respirator);  

4.  Lavaj  organe  cavitare  (căi  respiratorii,  vezică  urinară);  

5.  Amprentare  (leziuni  cutanate,  ganglioni  limfa<ci);  

6.  Puncție  aspirație  cu  ac  fin  (<roidă,  prostată,  glandă  mamară,  pancreas),  tumori  
solide  profunde,  măduvă  osoasă.
BILET DE TRIMITERE CĂTRE LABORATORUL DE ANATOMIE-PATOLOGICĂ

Serviciul medical în care s-a efectuat recoltarea............


Nr. de înregistrare / Data...........

Către
Laboratorul de Anatomie Patologică/Citodiagnostic,

Numele și prenumele bolnavului...................................................................


Vârsta............CNP..................Profesia.................Domiciliul...........................
Diagnostic clinic..............................................................................................
Antecedente fiziologice și patologice.........Tratamente efectuate................
Felul produsului din care s-a efectuat frotiul..................Nr. de frotiuri.........

Semnătura și parafa medicului


(care a efectuat recoltarea)
CITODIAGNOSTICUL

Timpii de execuție a frotiurilor

1.  Etalarea
—  Directă: secreții naturale, puroi, produse obținute prin puncție-aspirație din organe
solide, amprentare;
—  După centrifugare 5-10 minute, apoi etalarea sedimentului: lichide din
revărsatele seroase, structuri chistice, lavaje și urină.

2. Fixarea
—  Agitare în aer câteva secunde și uscare (pentru colorația May-Grunwald-Giemsa);
—  Alcool 96% (pentru colorația Papanicolau);

3. Colorarea
—  MGG - foarte simplă
—  Papanicolau - pentru citologia cervico-vaginală, bronșică
—  Speciale pentru a evidenția lipidele, glicogenul, mucinele
—  Imunocitochimie
Frotiu de sânge

MGG
Frotiu lavaj bronșic

Frotiu inflamator Frotiu tumoral


Frotiu cervical
Amprentă tumorală ganglionară
Laboratorul care a efectuat citodiagnosticul..............
Nr. de înregistrare.......................................................
Data examinării...........................................................

Buletin de citodiagnostic

Numele și prenumele pacientului ............................................. Vârsta............


CNP......................Clinica ...................... Medicul care a trimis .........................
Diagnostic clinic................................................................................................
Descrierea modificărilor constatate la examenul microscopic ........................
Concluzii (diagnostic sintetic) ..........................................................................
Recomandări .....................................................................................................

Semnătura și parafa medicului citolog


Tehnici speciale de diagnostic
Imunohistochimia

—  Imunofluorescența pentru detectarea (prin marcare cu coloranți fluorescenți) autoanticorpilor,


antigenelor, complexelor antigen-anticorp sau fracțiunilor complementului.

—  Imunoperoxidaza (prin metoda peroxidază-antiperoxidază sau/și complex Avidin-Biotin)


utilizează anticorpi monoclonali/policlonali pentru detectarea:

—  Originii celulelor neoplazice (diagnosticul diferențial între carcinom-sarcom-limfom):


o  Citokeratină - carcinom;
o  Antigen comun leucocitar - limfom;
o  Mioglobină - rabdiomiosarcom;
o  Vimentin - tumori conjunctive;
o  Antigenul factor VIII-tumori vasculare.
—  Antigenelor oncofetale în tumori (α-feto-proteina, antigenul carcinoembrionar);
—  Hormonilor /receptorilor hormonali;
—  Oncogenelor, genelor supresoare tumorale (p53);
—  Tiparea imunofenotipică a limfoamelor maligne.
Tehnici speciale de diagnostic
Histoenzimologia
detectarea enzimelor;

Microscopia electronică pentru diferențierea între:


Carcinom-melanom-sarcom;
Adenocarcinom-mezoteliom;
Timom-limfom-seminom;
Tumori cu celule mici, tumori cu celule fusiforme;
Tumori endocrine și non-endocrine;
Nefropatii glomerulare cu mecanism imun.

Tehnici de biologie moleculară:


PCR (Polymerase Chain Reaction);
Citometria în flux pentru analiza ADN (ploidia);
Hibridizarea in situ pentru identificarea fragmentelor de ADN;
Analiza rearanjării genelor.