Sunteți pe pagina 1din 9

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ

„SPITALUL CLINIC MUNICIPAL N r.l”

Şedinţa lărgită a Consiliului Administrativ

Proces verbal nr. 3


19.10.2016

Au fost prezenţi:

Preşedintele Consiliului: dl M. Moldovanu Directorul Direcţiei Sănătăţii


a Consiliului municipal Chişinău

Membrii Consiliului: dl I. Cebanu reprezentantul fondatorului, consilier


municipal

dl V. Gusacinschi Directorul Agenţiei Teritoriale de


Asigurări în Medicină Centru

dl Iu. Dondiuc directorul IMSP Spitalul Clinic


Municipal nr. 1

dna V. Simionica preşedintele Comitetului sindical

Invitaţi: dl I. Arteni, vicedirector medical


dl A. Mateiciuc, vicedirector administrare,
infrastructură şi logistică
dna L. Rusu, managerul serviciului neonatal-pediatric
dna St. Agache, contabil şef
dna A. Daneliuc, economist şef
şefii de subdiviziuni, asistentele medicale, moaşe şefe
Dl M. Moldovanu:
Stimaţi membri ai Consiliul Administrativ, stimaţi colegi pentru astăzi este
preconizată şedinţa Consiliului Administrativ, a IMSP SCM nr. 1. Iniţial este
necesar să vă aduc la cunoştinţă procesul verbal al şedinţei Comisiei permanente a
Consiliului Municipal Chişinău, pentru atestarea şi autorizarea reprezentanţilor
municipiului Chişinău în instituţiile publice medico-sanitare care a avut loc pe
17.10.2016 (decizia se anexează). Nominalizez membrii Consiliului
Administrativ al IMSP SCM nr.l, în total 5 persoane:M. Moldovanu, I. Cebanu, V.
Gusacinschi, Iu. Dondiuc, V. Simionică.
Stimaţi membri ai Consiliului de Administrare primul subiect în ordinea de
zi este alegerea preşedintelui şi secretarului Consiliului Administrativ al IMSP
SCM nr. 1.
DI Iu. Dondiuc:
Propun candidatura dlui M. Moldovanu la funcţia de preşedinte al
Consiliului Administrativ al IMSP SCM nr. 1. Membrii Consiliului Administrativ
au votat unanim.
Dl M. Moldovanu:
Propun candidatura dlui I. Arteni la funcţia de secretar al Consiliului
Administrativ. S-a votat unanim.

în continuare se dă citirii programul de lucru.


S-a pus la vot programul de lucru. S-a votat unanim (programul se
anexează).
Dl M. Moldovanu:
Conform programului de lucru al Consiliului Administrativ aprobat, prima
chestiune din ordinea de zi este:
„Rezultatele activităţii economico-fmanciare şi medicale ale IMSP SCM
nr. 1 în perioada a 9 luni ale anului 2016” (raportor —directorul, dl Iu. Dondiuc, 20
min).
Raportul se anexează.
Dl Iu. Dondiuc:
Rezultatele activităţii instituţiei pe parcursul a 9 luni curent au constatat
următoarele:
1) Activitatea economico-financiară şi cea medicală a spitalului în perioada de
referinţă poate fi apreciată ca satisfăcătoare, cu supraîndeplinirea volumului de
lucru contractat cu CNAM la 107%.
2) Veniturile acumulate de instituţie pe parcursul a 9 luni curent din contul mai
multor surse au depăşit suma de 72735,1 mii lei, sau cu +6289,7 mii lei,
comparativ cu perioada similară a anului trecut, preponderent din contul
mijloacelor financiare alocate de CNAM.
3) S-au majorat respectiv sumele cheltuielilor la compartimentele
„Remunerarea muncii” şi „Contribuţii”, „Alimentarea pacienţilor”,
„Medicamente”, „Reparaţii capitale”.
4) Salariul mediu pe instituţie raportat la o persoană fizică pe 9 luni curent a
atins suma 4644 lei, sau cu + 12,3 % comparativ cu nivelul salariului mediu
din anul precedent;
5) Indicatorii principali ce caracterizează activitatea medicală a instituţiei şi
funcţia patului s-au menţinut stabili în perioada raportată.
Dl Iu. Dondiuc:
în scopul menţinerii dar şi ameliorării continue a activităţii instituţiei în
următoarele luni, propun:

1) De asigurat în continuare economisirea resurselor termoenergetice şi apei


potabile pe parcursul trimestrului IV curent.

i
iii
A- m i J£).
2) De mobilizat întregul colectiv la îndeplinirea planului anual contractat al
cazurilor tratate, până la finele anului curent, evitarea polipragmaziei la
capitolul investigaţii şi tratament.
3) De finalizat volumul programat al lucrărilor de reparaţii capitale şi cele
curente, continuarea conlucrării cu Fondul de Eficienţă Energetică, privind
lucrările în blocurile E şi A.
4) De depus eforturi în realizarea planificărilor necesare pentru asigurarea
bunei activităţi a spitalului în anul 2017.

Dl M. Moldovanu:
Mulţumim domnule director.
Cine are întrebări către raportor?
Membrii comisiei?
Dl V. Gusacinschi:
Care este structura afecţiunilor persoanelor neasigurate menţionate în raport?
Dl Iu. Dondiuc:
Majoritatea pacienţilor sunt profil ginecologic. Gravide neasigurate practic
nu avem.
Dl I. Arteni, către dl V. Gusacinschi:
De ce nu se achită naşterile care sunt în număr mai mare decât cel
contractat?
Dl Iu. Dondiuc: (suplimentar la întrebarea pusă de dl I. Arteni)
Contractul cu CNAM este de 22 250, dar capacitatea instituţiei este cu mult
mai mare. Noi planificăm 8000 de naşteri, dar naşteri sunt mai multe. Rugăm să fie
achitate, necătând la indicatorul de complexitate jos. Noi suntem în detriment,
avem cu 800 de naşteri mai mult. E posibil să facem un contract adiţional?
Instituţia noastră este solicitată la capitolul naşteri, din acest motiv refuzăm
pacienţilor de alte profiluri.
Dl V. Gusacinschi:
Problema în cauză necesită a fi examinată suplimentar cu modificarea
contractului pe interior sau alte modificări după posibilitate.
Dl Iu. Dondiuc:
Ne-am programat 90 de milioane, dar e dificil de îndeplinit. S-a modificat
bugetul instituţiei, s-a modificat salariul colaboratorilor.
Dl M. Moldovanu:
Spitalul este unul special. Abordările sunt generale. Rata naşterilor e sub
70%. Vine un an nou bugetar. Naşterile trebuie contractate separat. Dacă nu o să
contractăm spitalul conform volumului de lucru real efectuat, instituţia nu va putea
asigura o asistenţă medicală calitativă şi în volum adecvat.
Dl Iu. Dondiuc:
Din motivul că CNAM contractează un număr insuficient de cazuri acute în
cadrul spitalului se înregistrează mai multe refuzuri, până la 6000 pe an la alte
profiluri.
Dl M. Moldovanu:
Bugetul aprobat este satisfăcător? La sfârşit de an o să ajungă să acordaţi
premii colaboratorilor medicali? Cum este organizată spitalizarea pacienţilor cu
afecţiuni cronice pentru reabilitare şi chirurgie de o zi?
Dl Iu. Dondiuc:
Dacă îndeplinim planul contractat, reuşim să remunerăm angajaţii instituţiei
în decembrie cu 2 salarii. Continuăm să optimizăm activitatea secţiilor spitaliceşti.
Posibil să acumulăm pînă la finele anului 88 milioane lei.
Dl M. Moldovanu:
Referitor la perfecţionarea personalului medical. Ordinul Ministerului
Sănătăţii prevede perfecţionarea continuă a personalului medical, dar programarea
acestora ţine de competenţa administraţiei spitalului. Sunt diferite metode de
La capitolul reparaţii - când se finisează reparaţia în secţia terapie nr. 1, cai
e termenul contractului?
Dl Iu. Dondiuc:
Finisarea reparaţiei secţiei terapie nr. 1 este programată la 01.12.2016.
Dl M. Moldovanu:
Conform Regulamentului Sanitar aprobat de Ministerul Sănătăţii numărul de
paturi din instituţie scade drastic. Conform cerinţelor este necesar de amplasat câte
4 paturi în salon, mai mult nu se acceptă. Verificaţi spaţiile care sunt date în arendă
USMF „N. Testemiţanu” cu utilizarea lor strict după destinaţie.
Regulamentul Sanitar ne obligă să respectăm normativele. Sunt secţii unde o
persoană necesită 9,5 m în salon.

Activitatea chirurgicală.
Indicatorii Dumneavoastră sunt satisfăcători. Atitudinea faţă de pacient tot
este un indicator important. Este nevoie pe viitor să schimbăm imaginea
lucrătorului medical, să discutăm cu pacientul în ’’limba pacientului”, să-i oferim şi
a doua opinie când e vorba de un diagnostic complicat.
Dl. M. Moldovanu:
Trecem la următoarea chestiune ”Cu privire la aprobarea unor contracte în
valoare mai mare de 50 000 lei pentru trimestrul III al anului 2016” (raportor
preşedintele grupului de lucru, dl Iu. Dondiuc, până la 5 min).
Dl Iu. Dondiuc:
A dat citirii lista contractelor.
S-a pus la vot.
Membrii Consiliului Administrativ au votat unanim.
Dl M. Moldovanu:
Următorul subiect, raportor dl I. Arteni, ”Cu privire la crearea secţiei unice
de anesteziologie şi reanimare din cadrul spitalului, cu a statelor de
personal a acestei secţii şi organigramei instituţiei” (raportul se anexează
i 2| o V * '' i
Ce propuneri sunt din partea colectivului? E necesar sau nu unificarea
acestor secţii?
5

Dl G. Severin - şeful secţiei anesteziologie şi reanimare a serviciului


chirurgical-somatic:
Consider, că pe spital este binevenit să fie organizat un singur serviciu de
anesteziologie-reanimare.
Dl P. Rotaru.-, medic andsteziolog-reanimatolog a secţiei anesteziologie şi
reanimare serviciului obstetrical-ginecologic:
Servicii vom face în ambele blocuri, dar în reanimarea chirurgical-somatică
este nevoie de 2 doctori în gărzi pentru că secţia este foarte complicată.
Dl M. Moldovanu:
Pentru aşa spital, acest serviciu trebuie să fie integrat. Punem la vot.
Membrii Consiliului au votat unanim.
Dna A. Daneliuc:
Propun modificarea statelor de personal a acestei secţii şi organigramei
instituţiei (statele de personal şi organigrama instituţiei se anexează).
Dl M. Moldovanu:
Propun să punem la vot organizarea secţiei unificate de anesteziologie şi
reanimare, în urma comasării celor două secţii, cu modificarea statelor de personal
a acestei secţii şi organigramei instituţiei, cu începere de la 01.01.2017 cu
respectarea strictă a prevederilor legislaţiei muncii în vigoare.

Membrii comisiei votează unanim, organizarea secţiei anesteziologie şi


reanimare în urma comasării secţiilor anesteziologie şi reanimarea a serviciului
chirurgical-somatic şi obstetrical-ginecologic, cu modificarea statelor de personal a
acestei secţii şi organigramei instituţiei de la 01.01.2017.
Dl Iu. Dondiuc:
Ordinul MS nu permite stocarea de medicamente mai mult decât pentru
de zile. Acest lucru este foarte complicat de menţinut din motivul, că Agenţii
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale nu-şi onorează obligaţiile privind
încheierea contractelor cu agenţii economici la început de an.
Dl*V. Gusacinschi: ........ -................. .......... -
Este necesar să fie respectat asortimentul necesar, să nu aveţi anumite
grupuri de medicamente, iar altele să lipsească sau să fie cu termenul spre expirare.
Dl M. Moldovanu:
Chestiuni din diverse:
Dna A. Daneliuc:
Administraţia IMSP SCM nr. 1, solicită să acordaţi diferenţa în sumă de 98
mii lei de la contractul încheiat cu agenţii economici pentru reparaţii - suma
contractată a constituit 2 mln lei. Cheltuielile reale au depăşit această sumă cu 98
mii lei.
Dl M. Moldovanu:
Problema respectivă va fi analizată în cadrul DS către finele anului curent şi
în măsura posibilităţilor va fi soluţionată.

Dna A. Valenga- şef al secţiei terapie nr. 2:


Pentru efortul şi volumul de lucru efectuat zilnic salariu prevăzut este foarte
mic.
Dl M. Moldovanu:
Problema salariilor o să persiste din motivul economiei slab dezvoltate.
Costurile serviciilor medicale sunt foarte joase şi nu acoperă cheltuielile.
Direcţia Sănătăţii poate influenţa prin intermediul fondatorului pentru a
majora sumele surselor financiare prevăzute la dotarea bazei tohaioo-materiale a
spitalului.
Din numele Consiliului Administrativ, vă mulţumesc pentru rezultatele
activităţii obţinute .
5 J

Membrii Consiliului Administrativ al IMSP SCM nr.l:

Preşedinte de şedinţă:

Membrii:

Secretarul
Consiliului Administrativ

(jT k t^