Sunteți pe pagina 1din 2

Buletin Nr 57 din 20.07.

2018

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 18/03278


Autoritatea contractantă I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1
Telefon/fax 022406838
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
COVALI VITALIE
achiziţie
Obiectul achiziţiei Tehnica de calcul si imprimante
Cod CPV 30213000-5
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 6,
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
bir. 608, www.trm.md/ro/achizitii/
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, et. 5
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică
Sala de sedinte
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul
De stat
de sarcini
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie
0.00
taxa de achitare constituie
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare MD33AG00000002251270
BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16
Banca
Chisinau
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare MD33AG00000002251270
BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.16
Banca
Chisinau
Termenul de depunere a ofertelor 10.08.2018 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.08.2018 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:


http://etender.gov.md/proceduricard?pid=29237115

Buletin Nr 59 din 27.07.2018

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!


La Licitaţie publică nr. 18/03278 din 10.08.2018 cu privire la achiziţia de Tehnica de calcul, imprimante si server,
cod CPV - 30213000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-
MOLDOVA, sunt operate următoarele modificări:

Obiectul achiziţiei Tehnica de calcul si imprimante

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Obiectul achiziţiei Tehnica de calcul, imprimante si server

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție:

Perioada bugetară
Alte forme de garanţie pentru ofertă
Termenii şi condiţiile de livrare
Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
Datele actualizate privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=29237115