Sunteți pe pagina 1din 5

DATE STATISTICE - SECTORUL 3

BUCUREŞTI

Populatia şi densitatea populaţiei

Populaţie Supafaţa Densitate


- km.p. -
Sectorul 3 394.565 34 11506,9

Populaţie la recensaminte

Populaţie Supafaţa Dinamica 2002 / 1992


- km.p. - -%-
2002 1992
Sectorul 3 395.565 407.793 95,9

Populaţie pe principalele etnii

Din care procente


Total Români Rromi Maghiari Turci Evrei Germani
Sectorul 3 391.235 97,29 1,31 0,29 0,15 0,13 0,12

Dinamica populaţiei pe principalel etnii


1992 = 100

Total Români Rromi Maghiari Turci Evrei Germani


Sectorul 3 95,9 96,0 88,1 70,7 468,2 67,2 60,4

Mişcarea naturală a populaţiei


Sectorul 3 - Bucureşti

1995 2000 2001 2002 2003


Născuţi – vii – total 2.969 3.174 3.118 3.148 3.253
Decedaţi - total 4.225 4.083 3.982 4.171 4.058
Spor natural - 1.256 - 909 - 864 - 1.023 -805
Căsătorii – total 2.233 2.379 2.463 2.389 2.581
Divorţuri - total 540 485 424 447 402
Născuţii morţi - total 21 14 9 15 17
Decedaţi în vârsta de sub 1 43 29 30 34 28
1
an - total
Decese pe cauze de deces
Prezentare la nivel de Bucureşti

Total din care: 1995 2000 2001 2002


23.183 21.831 21.586 21.862
- boli infecţioase şi 364 287 290 296
parazitare
- tuberculoză 274 202 219 214
- tumori 4.417 4.804 4.880 5.032
- boli ale sistemului 13.221 12.228 12.023 12.313
circulator
- boli ale sistemului 1.319 1.099 1.097 1.085
respirator
- boli ale aparatului 1.538 1.390 1.454 1.431
digestiv

Populaţia după starea civilă legală, pe sexe

Sectorul 3
Total populaţie 391.235
Masculin 181.812
Feminin 209.423
Necăsătorit / ă 150.689
Masculin 76.313
Feminin 74.376
Căsătorit / ă 187.854
Masculin 93.632
Feminin 94.222
Divorţat / ă 23.060
Masculin 6.787
Feminin 16.273
Văduv / ă 29.632
Masculin 5.080
Feminin 24.552

Persoane care trăiesc în uniune consensuală (concubinaj), pe sexe

Sectorul 3
Total populaţie 15.494
Masculin 7.747
Feminin 7.747
Necăsătorit / ă 11.680
Masculin 5.884

2
Feminin 5.796

Căsătorit / ă 117
Masculin 65
Feminin 52
Divorţat / ă 3.147
Masculin 1.579
Feminin 1.568
Văduv / ă 550
Masculin 219
Feminin 331

Durata medie de viaţă


Prezentare la nivel de Bucureşti

Total Masculin Femin


1988 / 1990 69,5 66,5 72,6
1994 / 1996 70,8 67,0 74,6
1997 / 1999 71,9 68,0 75,7
1998 / 2000 72,5 68,9 76,0
2000 / 2002 73,4 69,9 76,7

Populaţia de 10 ani şi peste, după nivelul şcolii absolvite:

Nivelul şcolii absolvite Sectorul 3


TOTAL 363.670
- superior 66.724
- postliceal şi maştri 14.408
- liceal 113.927
- profesional şi de ucenici 44.264
- gimnazial 74.772
- primar 42.029
- fără şcoală 7.299
- şcoală absolvită nedeclarată 247

Populaţia de 6 ani şi peste care urmează o şcoală

Total Şcoală de stat Şcoală particulară


Sectorul 3 72.789 64.679 8.110

3
Distribuţia populaţiei active (exclusiv şomerii în căutarea primului
loc de muncă) după statutul profesional

Total Salariaţi Patroni Lucrători pe cont Alte situaţii


propriu
Sectorul 3 171.478 162.761 5.237 2.026 1.454

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale înscrişi la Casa


Naţională de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

2000 2001 2002 2003


Sectorul 3 96.635 99.151 100.079 998.834

Evoluţia pensiei medii lunare


Prezentare la nivel de Bucureşti

1999 2000 2001 2002 2003


Pensia medie de 680.154 937.196 1.521.072 1.966.854 2.241.700
asigurări sociale
Pensia medie de 254.257 306.368 429.542 543.109 580.272
ajutor social
Pensie IOVR 1.135.027 1.516.899 1.635.690 1.981.432 2.188.816

Pensia medie de asigurări sociale


Sectorul 3 Bucureşti

1999 2000 2001 2002


Sectorul 3 678.381 932.266 1.501.300 1.946.413

Numărul şomerilor înregistraţi


Sectorul 3 Bucureşti

1999 2000 2001 2002 2003


Beneficiari de ajutor 4.907 3.633 3.345 2.331 3.028
de şomaj, inclusiv
integrare profesională
Beneficiari de alocaţie 3.870 3.930 2.700 974 -
de sprijin
4
Şomeri neîndemnizaţi …. 1.768 1.843 1.660 2.805

Învăţământ
Sectorul 3 Bucureşti

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Număr unităţi 31
Elevi înscrişi 5638
Personal didactic 341
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
Număr unităţi 31
Elevi înscrişi 25.520
Personal didactic 1578
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Număr unităţi 20
Elevi înscrişi 15428
Personal didactic 1108
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI DE UCENICI
Număr unităţi -
Elevi înscrişi 4494
Personal didactic -
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞI TEHNIC DE MAIŞTRI
Număr unităţi -
Elevi înscrişi 157
Personal didactic -