Sunteți pe pagina 1din 1

Catre: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITARE

IMOBILIARA

Subiect: Adresa solicitare modalitate de accesare online la


informatiile furnizate in cadrul site-ului Geoportalul Agentiei Natinale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara”

Subsemnatul/Subscrisa ........................................................... cu
sediul ..................................................................................., autorizata sa execute
lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografie conform
Certificat de Autorizare seria ......................., nr. ............................................ solicita
modalitatea de accesare online ca „Utilizator” cu user si parola la informatiile
furnizate in cadrul site-ului Geoportalul Agentiei Natinale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara si anume a Imobilelor existente in aplicatia eTerra.
Aceasta fiind necesara pentru a se usura modul de furnizare/preluare a bazei
de date din cadrul fiecarui Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara si pentru a fi o
colaborare mai buna intre persoanele autorizate si Agentia Natinale de Cadastru si
Publicitate Imobiliara.
Cele mai importante informatii pentru o buna colaborare sunt urmatoarele:
- preluarea si vizualizarea coordonatelor pe contur al Imobilelor;
- preluarea si vizualizarea Nr. Cadastral si Nr. de Carte funciara;
- preluarea si vizualizarea autorizatului care a execuntat documentatia, in
cazurile in care exista necorelari intre limia comuna a unui Imobil din
aplicatia eTerra si imobilul care urmeaza a fi depus la OCPI (daca este
posibila furnizarea informatiei prin aplicatie eTerra);

Cu stima,

Semnătura şi ştampila
(persoană juridica/fizica autorizată)