Sunteți pe pagina 1din 2

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

No. 2010/36508 No. 2010/36509 No. 2010/36510

ROMATERMIT CONSTRUCT SRL J23/739/2003 RO 11768315 social capital : 275.000 ron


Sediu: Prelungirea Şoselei Giurgiului nr. 33A, comuna Jilava, jud. ILFOV, România
Tel : 004021-451.01.31, 004021-451.01.41;Fix-mobil: 0040.730.081. 122; Fax. : 004021-457.02.02,
email: romatermit@romatermit.ro webmail: www.romatermit.ro

Fisa Tehnica
Polistiren expandat Ignifugat si Grafitat
Prezentare Produs:
Polistiren expandat ignifugat si grafitat fabricat de S.C. ROMATERMIT CONSTRUCT S.R.L.
Prel. Sos. Giurgiului, nr.33A, comuna Jilava, judetul ILFOV

Tehnologia de fabricatie: Caracteristici tehnice:


Realizarea polistirenului expandat ignifugat este un • placi din granule de polistiren expandat ignifugat
proces tehnologic controlat din punct de vedere al • lungime: L=1000 mm
temperaturii si presiunii. • latime: l =500 mm
• grosime: intre 40mm si 200mm
Domeniul de utilizare:
Izolarea termica si fonica a constructiilor civile si Variante de fabricatie:
industriale noi si a constructiilor vechi supuse EPS 50; EPS 60; EPS 70; EPS 80; EPS 100
reabilitarii (izolatie punti termice, placare pereti Grafitat EPS 80
exteriori, interori, etc.)
Ambalare, Depozitare, Transport:
Recomandari de utilizare a produsului: Ambalarea: pachete invelite in folie de plastic sau
• greutate redusa, usor de prelucrat si manipulat; neambalate pentru dimensiuni atipice.
• izolatie termica buna, uniforma, reduce ncesarul Depozitarea: in spatii acoperite, aerisite, ferite de
anual de energie; umezeala si de raze ultraviolete;
• produsul nu este afectat de umezeala; A SE EVITA STIVUIREA PE CANT.
• durata lunga de viata; nu se descompune sub Transportul: in mijloace auto curate, neexpuse
influenta microorganismelor. la razele ultraviolete, intemperii si surse de foc.

Certificari: Masuri de securitate:


Produsul este certificat AEROQ pentru indeplinirea Clasa de reactie la foc: B-s1, d 0. Se interzice:
cerintelor SR EN 13163:2009 - Certificatul de • prezenta in apropierea surselor de foc deschis;
Conformitate CE nr.1840-DPC-99/91/EC/0288-09; • utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor
Marcaj CE; neconforme cu normele in vigoare referitoare la
Producatorul este certificat AFAQ Romania cu sistem manevrarea substantelor inflamabile
de management integrat calitate, mediu, sanatate si Stingerea incendiului se va face numai cu: CO2, praf
securitate ocupationala - conform ISO 9001:2008; chimic, spuma chimica, nisip. Apa se utiliaza numai
ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007. pentru protectie prin racire.

Protectia Mediului:
Produsul este neutru din punct de vedere biologic.
Standardul de
Caracteristici Rezultate obtinute
incercari
Expandat Expandat Expandat Expandat Expandat
Tip Produs
Grafitat Ignifugat Ignifugat Ignifugat Ignifugat Ignifugat
EPS 80 EPS 50 EPS 60 EPS 70 EPS 80 EPS 100
Reactia la foc SR EN ISO 11925-2/2002
Clasa B-s1, d 0 Clasa B-s1, d 0 Clasa B-s1, d 0 Clasa B-s1, d 0 Clasa B-s1, d 0 Clasa B-s1, d 0
Caracteristicile Euroclaselor SR EN ISO 13501-1/2008
SR EN ISO 12088/1998 0,65% 0,96% - 0,59% 0,58% -
Permeabilitatea la apa
SR EN ISO 12088/1999 - - 3,68% - - 2,80%
Densitate aparenta SR EN 1602 + AC/1998 16,90 Kg/mc 11,00 Kg/mc 12,03 Kg/mc 14,10 Kg/mc 16,40 Kg/mc 18,50 Kg/mc
Conductivitate termica SR EN 12939/2002 0,036W/mk 0,036W/mk 0,040W/mk 0,038W/mk 0.040W/mk 0,036W/mk
Rezistenta termica SR EN 12667/2002 1,352 m²K/W 1,389 m²K/W 1,250 m²K/W 1,316 m²K/W 1,250 m²K/W 2,778 m²K/W
Grosimea SR EN 823/1997 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 100 mm
Permeabilitatea la vapori SR EN 12086/1998 0,024mg/Pa.h.m 0,019mg/Pa.h.m 0,020mg/Pa.h.m 0,020mg/Pa.h.m 0,025mg/Pa.h.m 0,021mg/Pa.h.m
Efort de compresiune la o
SR EN 826/1998 95,0 kPa 64,0 kPa 62,0 kPa 75,0 kPa 112,0 kPa 110,0 kPa
deformare de 10%
Deformarea in conditii specificate
de incarcare la compresiune si SR EN 1605 + AC /1998 0,74% 1,04% 1,04% 0,50% 0,86% 0,30%
temperatura
Rezistenta la incovoiere SR EN 12089/1998 148 kPa 92,4 kPa 104 kPa 136 kPa 168 kPa 104 kPa
Rezistenta la tractiune
SR EN 1607+AC/1999 90 kPa 60 kPa 70 kPa 72 kPa 106 kPa 105 kPa
perpendicular pe fete
Nu sunt Nu sunt Nu sunt Nu sunt Nu sunt Nu sunt
Stabilitate dimensionala SR EN 1603+AC/1999
modificari. modificari. modificari. modificari. modificari. modificari.
Stabilitate dimensionala in conditii ∆ L= 0 ∆ L= 0 ∆ L= 0 ∆ L= 0 ∆ L= 0 ∆ L= 0
specificate de temperatura si SR EN 1604+AC/1998 ∆l=0 ∆l=0 ∆l=0 ∆l=0 ∆l=0 ∆l=0
umiditate ∆h=0 ∆h=0 ∆h=0 ∆h=0 ∆h=0 ∆h=0
Absorbtia de apa de lunga durata
prin imersie
SR EN 12087/1999 0,47 kg/m² 1,0 kg/m² 0,90 kg/m² 0,88 kg/m² 0,47 kg/m² 0,74 kg/m²
-metoda 1A
1.23 % 2.0 % 1,92 % 1,80 % 1,22 % 1,49 %
-metoda 2A

FPTE 05-08, Ed.1, Rev.0