Sunteți pe pagina 1din 4

Lec]ia 9 - Recapitulare

Nr. Articol U.M. Cant Pre] Valoare


crt . v`nzar
. e

1. Ciocolat\ Africana buc 2000 11.000 22.000.00


0
2. Ciocolat\ Africana cu lapte buc 700 11.500 8.050.000
3. Ciocolat\ Poiana 100 g buc 800 8.500 6.800.000
4. Dropsuri cu arahide buc 1200 7.000 8.400.000
Total 45.250.0
00

Observa]ie:
Aceste produse se vor transfera `n gestiunea "Magazin" cu tipul contabil
"Marf\ `n magazin-valoric".

7. Compens\ri parteneri:
~n Mentor > Trezorerie > Compens\ri... vom introduce Procesul
verbal de compensare nr. 7 din data de 21.01.99 prin care firma noastr\ [i
Inter Brio SRL s`nt de acord cu compensarea facturii nr. 7214532 `n
valoare de 2.332.150 lei (`nregistrat\ la punctul 1.b.) cu aceea[i sum\ din
factura nr. 45781.

8. Avansuri spre decontare:


a) ~n Mentor > Trezorerie > Cassa... ~n data de 16 ianuarie se
acord\ un avans spre decontare `n sum\ de 300.000 lei angajatului
Palade Cristian cu Dispozi]ia de plat\ nr. 505.
b) ~n Mentor > Trezorerie > Justificare avans decontare.. ~n
data de 17 ianuarie angajatul Palade Cristian justific\ suma de
275.000 lei cu Chitan]a fiscal\ nr. 254163/16 ianuarie având
urm\toarele elemente:
- benzin\: 250.000 lei din care TVA=45.082 lei;
- taxa MTR: 25.000 lei TVA=0%.
Aceast\ sum\ se consider\ a fi cheltuial\ (deci "Servicii, articole f\r\ NIR"),
benzina fiind trecut\ pe contul 601.02 "Cheltuieli privind combustibilii", iar
taxa MTR pe cont 635.
Restul de 25.000 lei din avansul acordat este depus `n casierie `n data de
17 ianuarie cu Dispozi]ia de `ncasare nr. 458.

104
Lec]ia 9 - Recapitulare

104
Mihai HARPA Alexandru }UGUI
LEC}II DE WinMENTOR
Pachet de programe de contabilitate [i
gestiune

IA{I - 2000