Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

Clubul Copiilor Lugoj


Prof. Boeti Natalita
Disciplina : Arte

Nume/ prenume elev……………………………………………………………………

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 1 punct


Culorile primare sunt:
a. roşu, galben, albastru b. roşu, galben, verde c. roşu, galben, violet

2. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1 punct
Din amestecul roşu şi galben obţinem culoarea verde. A/F
Din amestecul verde şi galben obţinem culoarea violet. A/F
Din amestecul roşu şi galben obţinem culoarea portocaliu. A/F

3. Completaţi corespunzător: - 1 punct


G+R=..... R+......= Vi .......+G= V

4. Enumeraţi culorile secundare: 1 punct


-
-
-
5. Care sunt principalele perechi de culori complementare ? - 1 punct
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

6. Ce sunt amestecurile acromatice - 1 punct

Amestecurile acromatice sunt amestecurile dintre.......................................................

...........................................................................................................................................

7. Alegeţi varianta corectă a), b) Modelarea culorilor constă în: - 1 punct


a) amestecul fizic al culorilor cu alb sau negru pentru a reda senzaţia de volum.
b) aşezarea culorilor pe suport în tuşe de culoare alăturate ori suprapuse parţial pentru a da
senzaţia de volum, de spaţiu.

8. Alegeţi varianta corectă a), b) Modularea culorilor constă în: 1 punct


a) aşezarea culorilor pe suport în tuş, pete de culoare juxtapuse ori suprapuse partial.

b) amestecul fizic al culorilor cu alb sau negru pentru a reda senzaţia de spatiu .

9. Care sunt elementele de limbaj plastic? – 1punct

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Total/ 9 p + 1p oficiu = 10 p

Total = 10 puncte
Barem de corectare și notare

1. a) 1p

2. F, F,A 1p

3. G+R= P R+ A= Vi A+G= V 1p

4. a) 1p

5. - orange, - verde, - violet 1p

6. Amestecurile cromatice sunt amestecurile dintre culori (V-O, R-G, R-V, V-A) 1p

7. Modelarea culorilor constă în: 1p


a. amestecul fizic al culorilor cu alb sau negru pentru a reda senzaţia de volum
8. Modularea culorilor constă în: 1p
a. aşezarea culorilor pe suport în tuş, pete de culoare juxtapuse ori suprapuse partial.
9. Punctul, linia, culoarea, forma, pata 1p
___________________________________________
Total/ 9 p + 1p oficiu = 10 p

Criterii pentru determinarea nivelului de competență a elevilor:


 cunoasterea culorilor complementare
 deosebirea dintre modelare si modulare
 cunoașterea elementelor de limbaj plastic;

S-ar putea să vă placă și