Sunteți pe pagina 1din 3

Contracte ev 1

Promisiunea de vânzare este


Answer
Selected d.
Answer: un act unilateral prin care se manifestă numai voința
promitentului
Correct d.
Answer: un act unilateral prin care se manifestă numai voința
promitentului

 Question 2

Contractul de vânzare - cumpărare este, în principiu, consensual, pentru că :


Answer

Correct d.
Answer: că în anumite cazuri se cere a fi îndeplinită, fie condiția autorizării
prealabile, fie condiția încheierii în forma prevăzută de lege

 Question 3

Antecontractul de vânzare-cumpărare
Answer

Correct b.
Answer: este contractul în care ambele părți se obligă reciproc, una față de
cealaltă, să încheie în viitor un contract de vânzare-cumpărare

 Question 4

Obligații tipice sunt:


Answer
Selected b.
Answer: sunt obligațiile ce rezultă din clauze tipice
Correct b.
Answer: sunt obligațiile ce rezultă din clauze tipice
Contracte ev 1

 Question 5

Riscul se suportă de către :


Answer

Correct c.
Answer: proprietar, când este vorba de bunuri
certe

 Question 6

Vânzătorul își asumă următoarele obligații mai importante:


Answer
r:
Correct a.
Answer: să transmită dreptul de proprietate asupra bunului vândut si să
predea bunul vândut;

 Question 7

Vânzarea este:
Answer
Selected b.
Answer: contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă
să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul
unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească

Caracterele juridice ale contractului de vanzare sunt:


Answer

Correct a.
Answer: sinalagmatic, comutativ, cu titlu oneros, in principiu
consensual, translativ de proprietate
Contracte ev 1

Dreptului vânzătorului de a cere să i se plătească prețul îi corespunde obligația


cumpărătorului:
Answer

Correct a.
Answer: de a-l plăti

Contractul de vânzare - cumpărare este un contract comutativ pentru că:


Answer

Correct b.
Answer: părțile sunt obligate ca încă de la încheierea lui să stabilească și,
deci, să cunoască întinderea prestațiilor la care se obligă

S-ar putea să vă placă și