Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

LEGENDĂ:

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale

D- facultate

Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice

D-specializare/program de studii

Domeniul de licenţă: Drept Programul de studii: Drept Forma de învăţământ : cu frecvenţă

prima cifră – anul cifra a doua semestrul cifra a treia disciplina

Durata studiilor: 4 ani

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

E1 - 8 examen sem. I-VIII

pe sistemul de credite cu aplicare pentru anul I din anul univ. 2017/2018 SISTEM BOLOGNA

C1 - 8 colocviu sem. C curs S seminar Cr. credite

I-VIII

     

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE

 

Forma de

   

Nr.

CODUL

 

DISCIPLINA

 

Sem. I

 

Sem.II

Verificare

Condiţionări

Observaţii

crt.

 

C

S

Cr.

C

S

Cr.

Sem.

0

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ANUL I (14 săpt. + 14 săpt.) I. DISCIPLINE IMPUSE

                 

1.

3

3

5

     

E1

   

2.

3

3

5

     

E1

   

3.

D.D.1.1.03. Drept constituţional

2

2

5

     

E1

   

4.

2

1

5

     

E1

   

5.

2

1

4

     

E1

   

6.

2

-

3

     

C1

   

7.

D.D.1.2.07.

     

2

2

6

E2

   

8.

D.D.1.2.08.

     

3

2

5

E2

   

9.

D.D.1.2.09.

     

2

2

6

E2

   

10.

D.D.1.2.10.

     

2

2

5

E2

   

11.

D.D.1.2.11.

     

2

1

3

C2

   

12.

D.D.1.1.+2.12. Limba străină (engleză,

-

2

 

-

2

2

C2

 

**Studenţii care au cunoştinţele necesare, constatate printr-un atestat, pot obţine echivalarea şi calificativul „admis”, fără a fi obligaţi să mai urmeze cursul, dacă au aprobarea cadrului didactic respectiv.

 

franceză sau germană) * **

* Admis /Respins

                 
       

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE

 

Forma de

   

Nr.

CODUL

DISCIPLINA

 

Sem. I

 

Sem.II

Verificare

Condiţionări

 

Observaţii

crt.

C

S

Cr.

C

S

Cr.

Sem.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

 

10

 

11

         

*Se

şcolarizează

cu

 

II. DISCIPLINE OPŢIONALE*

 

formaţii de minim 150 de

studenţi.

13.

D.D.1.1.13.

 

2

-

3

       

C1

 

Se alege o disciplină între

14.

D.D.1.1.14.

 

2

-

3

       

C1

 

13

şi 14

15.

D.D.1.2.15.

 

-

-

-

2

-

3

 

C2

 

Se alege o disciplină între

16.

D.D.1.2.16.

 

-

-

-

2

-

3

 

C2

 

15

şi 16

   

16

12

 

13

11

       
 

TOTAL:

28

30

24

30

5

E1

   
 

4

E2

2

C1

3

C2

 

III. PRACTICA DE SPECIALITATE * **

-

 

6orex2săptămâni

3

 

C2

 

* Se efectuează după încheierea sem. II . ** Colocviul se susţine la sfârşitul lunii septembrie . *** Credite suplimentare

 

***

Admis/Respins

 

(Disciplină impusă)

 

IV. DISCIPLINE FACULTATIVE * ** ***

                   

17.

D.D.1.2.17.

-

-

-

2 1

 

4

 

C2

 

*Se şcolarizează cu formaţii de minim 25 studenţii, cu excepţia pct. 18 care se şcolarizează cu minim 3 studenţi **Credite suplimentare

18.

D.D.1.1.+2.18. Concursuri studenţeşti

 

-

4

-

 

- 4

3

 

C2

Vor fi declarați admiși doar studenții care reprezenta Facultatea la etapa națională sau internațională a concursului

 

Admis/Respins

19.

D.D.1.1.19.

Introducere în dreptul civil și

 

3

-

3

- -

 

-

 

C1

 

comercial austriac (în limba germană)

Admis/Respins

 

20.

D.D.1.1.+2.20. Limba italiană

 

-

2

   

- 2

2

 

C2

 
 

Admis/Respins

21.

D.D.1.1.+2.21. Limba Latină

 

-

2

   

- 2

2

 

C2

 
 

Admis/Respins

22.

D.D.1.1.+2.22. Educaţie fizică

 

1

1

-

1 1

 

2

 

C2

   
 

Admis/Respins

RECTOR,

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

D E C A N ,

Prof. univ. dr. Flavius A. Baias

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice Domeniul de licenţă: Drept Programul de studii: Drept Forma de învăţământ : cu frecvenţă Durata studiilor: 4 ani

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pe sistemul de credite cu aplicare pentru anul II din anul univ. 2017/2018 SISTEM BOLOGNA

LEGENDĂ:

D- facultate

D-specializare/program de studii

prima cifră – anul cifra a doua semestrul cifra a treia disciplina E1 - 8 examen sem. I-VIII C1 - 8 colocviu sem. I-VIII C curs S seminar Cr. credite

       

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE

 

Forma de

   

Nr.

CODUL

DISCIPLINA

 

Sem.III

 

Sem. IV

Verificare

Condiţionări

Observaţii

crt.

C

S

Cr.

C

S

Cr.

Sem.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

ANUL II (14 săpt.+14 săpt.) I. DISCIPLINE IMPUSE

                 

1.

D.D.2.3.1.

2

2

6

     

E3

   

2.

D.D.2.3.2.

2

2

5

     

E3

   

3.

D.D.2.3.3.

3

2

6

     

E3

   

4.

D.D.2.3.4.

2

2

5

     

E3

   

5.

D.D.2.3.5.

2

2

5

     

E3

   

6.

D.D.2.4.6.

     

3

2

6

E4

   

7.

D.D.2.4.7.

     

2

2

6

E4

   

8.

D.D.2.4.8.

     

2

2

5

E4

   

9.

D.D.2.4.9.

     

2

2

5

E4

   

10.

D.D.2.4.10.

     

2

1

3

E4

   

11.

D.D.2.4.11.

     

2

1

3

C4

   

12.

D.D.2.3.+4.12. Limba străină (engleză, franceză sau germană) * **

-

2

 

-

2

2

C4

 

Studenţii sunt obligaţi să urmeze limba străină pentru care au optat în anul I de studiu. **Studenţii care au cunoştinţele necesare, constatate printr-un atestat, pot obţine echivalarea şi calificativul „admis”, fără a fi obligaţi să mai urmeze cursul, dacă au aprobarea cadrului didactic respectiv.

Admis/Respins

                   
       

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE

 

Forma de

   

Nr.

CODUL

DISCIPLINA

 

Sem.III

 

Sem. IV

Verificare

Condiţionări

Observaţii

crt.

C

S

Cr.

C

S

Cr.

Sem.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

10

11

 

II. DISCIPLINE OPŢIONALE*

             

*Se şcolarizează cu formaţii de minim100 de studenţi.

 

13.

D.D.2.3.13. Management

2

-

3

-

-

-

C3

 

Se alege o disciplină între 13,14 şi 15

14.

2

-

3

-

-

-

C3

 

15.

D.D.2.3.15. Economie politică

2

-

3

-

-

-

C3

 
   

TOTAL:

13

12

 

13

12

       
   

25

30

25

30

5

E3

   

5

E4

1C3

2C4

 

III. PRACTICA DE SPECIALITATE * ** ***

   

6orex2săptămâni

3

C4

 

* Se efectuează după încheierea sem. II . ** Colocviul se susţine la sfârşitul lunii septembrie . *** Credite suplimentare

Admis/Respins

 

(Disciplină impusă)

 

IV. DISCIPLINE FACULTATIVE* ** ***

                 

16.

D.D.2.3.+4.16. Curs facultativ nenominalizat (colaborări externe)

2

-

-

2

-

3

C4

   

Admis/Respins

17.

D.D.2.3.+4.17. Concursuri studenţeşti

-

4

-

-

4

3

C4

Vor fi declarați admiși doar studenții care reprezenta Facultatea la etapa națională sau internațională a concursului

Admis/Respins

*Se şcolarizează cu formaţii de minim 25 studenţi., cu excepţia pct. 17 care se şcolarizează cu minim 3 studenţi. **Credite suplimentare

18.

D.D.2.4.18. Introducere în dreptul american al contractelor

-

-

-

2

-

3

C4

 

Admis/Respins

19.

D.D.2.3.19 Introducere în dreptul civil și comercial austriac (în limba germană)

3

-

3

-

-

-

C3

 

Admis/Respins

20.

D.D.2.3.+4.20. Limba italiană

-

2

 

-

2

2

C4

 

Admis/Respins

21.

D.D.2.3.+4.21. Informatică juridică

1

2

-

1

2

3

C4

   

Admis/Respins

22.

D.D.2.3.+4.22. Educaţie fizică

1

1

-

1

1

2

C4

 

Admis/Respins

RECTOR, Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

D E C A N , Prof. univ. dr. Flavius A. Baias

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice Domeniul de licenţă: Drept Programul de studii: Drept Forma de învăţământ : cu frecvenţă Durata studiilor: 4 ani

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT pe sistemul de credite cu aplicare pentru anul III din anul univ. 2017/2018 SISTEM BOLOGNA

LEGENDĂ:

D- facultate

D-specializare/program de studii

prima cifră – anul cifra a doua semestrul cifra a treia disciplina E1 - 8 examen sem. I-VIII C1 - 8 colocviu sem. I-VIII C curs S seminar Cr. credite

     

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE

Forma de

   

Nr.

CODUL

DISCIPLINA

 

Sem. V

 

Sem. VI

Verificare

Condiţionări

Observaţii

Crt.

C

S

Cr.

C

S

Cr.

Sem.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

ANUL III (14 săpt.+14 săpt.) I. DISCIPLINE IMPUSE

         

1.

3

2

6

     

E5

   

2.

2

2

6

     

E5

   

3.

2

2

5

     

E5

   

4.

3

2

5

     

E5

   

5.

2

2

5

     

E5

   

6.

D.D.3.5.6. Dreptul mediului

2

1

3

     

C5

   

7.

     

2

2

5

E6

   

8.

     

2

2

6

E6

   

9.

     

2

2

5

E6

   

10.

     

2

2

5

E6

   

11.

     

3

2

6

E6

   

12.

     

2

1

3

C6

   
   

TOTAL:

14

11

 

13

11

       
   

25

30

 

24

30

5E5

   
 

5E6

1C5

1C6

       

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE

 

Forma de

   

Nr.

CODUL

DISCIPLINA

 

Sem. V

 

Sem. VI

Verificare

Condiţionări

Observaţii

crt.

C

S

Cr.

C

 

S

Cr.

Sem.

0

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

 

II. PRACTICA DE SPECIALITATE * ** ***

   

6orex3săptămâni

3

C6

 

* Se efectuează după încheierea sem. II . ** Colocviul se susţine la sfârşitul lunii septembrie . *** Credite suplimentare

Admis/Respins

 

(Disciplină impusă)

 

III. DISCIPLINE FACULTATIVE* **

     

13.

D.D.3.5.13.

Drept religios

1

-

2

     

C5

   

14.

D.D.3.5.+6.14. Curs facultativ nenominalizat (colaborări externe)

2

-

-

2

-

3

C6

 

Admis/Respins

15.

D.D.3.5.+6.15. Concursuri studenţeşti

-

4

-

-

4

3

C6

Vor fi declarați admiși doar studenții care reprezenta Facultatea la etapa națională sau internațională a concursului

Admis/Respins

* Se şcolarizează cu formaţii de minim 25 studenţi, cu excepţia pct. 15 care se şcolarizează cu minim 3 studenţi. ** Credite suplimentare

16.

D.D.3.6.16. Introducere în dreptul american al contractelor

-

-

-

2

-

3

C6

 

Admis/Respins

17

D.D.3.5.17. Introducere în dreptul civil și comercial austriac (în limba germană)

3

-

3

-

-

-

C5

 

Admis/Respins

 

18.

D.D.3.5.+6.18. Limbi străine (engleză, franceză, germană sau italiană)

-

2

-

-

2

2

C6

 

Admis/Respins

 

D.D.3.5.+6.19. Clinica judiciară

-

2

-

-

2

3

C6

 

19.

Admis/Respins

               

C6

   

20.

D.D.3.5.+6.20. Educaţie fizică

1

1

-

1

1

2

Admis/Respins

RECTOR,

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

D E C A N ,

Prof. univ. dr. Flavius A. Baias

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT

LEGENDĂ:

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale

D- facultate

Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice

D-specializare/program de studii

Domeniul de licenţă: Drept Programul de studii: Drept Forma de învăţământ : cu frecvenţă

prima cifră – anul cifra a doua semestrul cifra a treia disciplina

Durata studiilor: 4 ani

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

E1 - 8 examen sem. I-VIII

pe sistemul de credite cu aplicare pentru anul IV din anul univ. 2017/2018 SISTEM BOLOGNA

C1 - 8 colocviu sem. C curs S seminar Cr. credite

I-VIII

       

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE

Forma de

   

Nr.

CODUL

DISCIPLINA

 

Sem. VII

 

Sem. VIII

Verificare

Condiţionări

Observaţii

crt.

C

S

Cr.

C

S

Cr.

Sem.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

ANUL IV (12 săpt.+12 săpt.) I. DISCIPLINE IMPUSE

         

1.

3

3

6

     

E7

   

2.

D.D.4.7.2. Dreptul muncii

2

2

4

     

E7

   

3.

3

2

5

     

E7

   

4.

2

2

3

     

E7

   

5.

D.D.4.7.5. Criminalistică

2

2

3

     

E7

   

6.

     

3

3

7

E8

   

7.

     

2

2

7

E8

   

8.

     

2

2

7

E8

   
   

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE

Forma de

   

Nr.

CODUL

 

DISCIPLINA

 

Sem. VII

 

Sem. VIII

Verificare

Condiţionări

Observaţii

crt.

 

C

S

Cr.

C

S

Cr.

Sem.

0

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

II. DISCIPLINE OPŢIONALE* **

               

*Studenţii care doresc se pot înscrie la toate pachetele. **Se şcolarizează cu formaţii de minim 25 studenţi.

 

A.

9.

D.D.4.7.9.

2

-

3

     

C7

   
 

Admis/Respins

10.

D.D.4.7.10.

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

11.

D.D.4.7.11.

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

Se alege între pachetele A, B,C şi D

 

B.

               

12.

D.D.4.7.12.

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

 

13.

D.D.4.7.13.

 

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

14.

D.D.4.7.14.

 

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

 

C.

               

15.

D.D.4.7.15.

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

16.

D.D.4.7.16.

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

17.

D.D.4.7.17.

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

 

D.

               

18.

D.D.4.7.18.

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

19.

D.D.4.7.19.

 

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

20.

D.D.4.7.20.

2

-

3

     

C7

 
 

Admis/Respins

 

E.

               

21. D.D.4.8.21.

     

2

-

3

C8

 

Admis/Respins

22. D.D.4.8.22.

     

2

-

3

C8

Admis/Respins

23. D.D.4.8.23.

     

2

-

3

C8

Admis/Respins

 

F.

             

24. D.D.4.8.24.

       

2

-

3

C8

 

Admis/Respins

25. D.D.4.8.25.

     

2

-

3

C8

Se alege între pachetele E, F, G şi H

 

Admis/Respins

26. D.D.4.8.26.

Drept bancar

       

2

-

3

C8

 

Admis/Respins

 
 

G.

             

27. D.D.4.8.27.

     

2

-

3

C8

 

Admis/Respins

28. D.D.4.8.28.

     

2

-

3

C8

 

Admis/Respins

29. D.D.4.8.29.

     

2

-

3

C8

 

Admis/Respins

 

H.

             

30. D.D.4.8.30.

Drept penal internaţional

     

2

-

3

C8

 

Admis/Respins

31. D.D.4.8.31.

Drept execuţional penal

     

2

-

3

C8

 

Admis/Respins

32. D.D.4.8.32.

Medicină legală

       

2

1

3

C8

 

Admis/Respins

 

TOTAL:

 

18

11

 

13

8

     
   

29

30

21

30

5E7

 
 

3E8

3C7

3C8

 

III. DISCIPLINE FACULTATIVE* **

       

33.

D.D.4.7.33.

Drept comparat

1

-

2

-

-

-

C7

   
 

Admis/Respins

34.

D.D.4.7.34.

Retorică şi oratorie

2

-

3

-

-

-

C7

 

* Se şcolarizează cu formaţii de minim 25 studenţi ** Credite suplimentare

 

Admis/Respins

35.

D.D.4.8.35.

Psihologie judiciară

-

-

-

2

1

4

C8

 

36.

D.D.4.7.+8.36. Clinică judiciară

-

2

 

-

2

3

C8

 

Admis/Respins

 

37.

D.D.4.7.+8.37. Limbi străine ( engleză, franceză, germană sau italiană)

 

2

 

-

2

2

C8

 

Admis/Respins

38.

D.D.4.7.+8.38. Educaţie fizică

           

C8

   

1

1

-

1

1

2

Admis/Respins

39.

D.D.4.7.+8.39. Concursuri studenţeşti

             

Vor fi declarați admiși doar studenții care

 

C8

reprezenta Facultatea la etapa națională sau internațională a concursului

-

4

-

-

4

3

Admis/Respins

Se şcolarizează cu formaţii de minim 3 studenţi

40.

D.D.4.8.40.

     

1

2

3

C8

 

Se şcolarizează cu formaţii de minim 25 studenţi

 

-

-

-

Admis/Respins

41

D.D.4.7.41.

Introducere în dreptul civil și comercial austriac (în limba germană)

4

-

3

-

-

-

C7

   

Admis/Respins

RECTOR,

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

D E C A N ,

Prof. univ. dr. Flavius A. Baias

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE DREPT Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice Domeniul de licenţă: Drept Programul de studii: Drept

Forma de învăţământ : cu frecvenţă Durata studiilor: 4 ani

Anul universitar 2017/2018

EXAMENUL DE LICENŢĂ

NR.

CRT.

PROBA

NR. CREDITE

1.

Instituţii de drept civil şi de drept penal

30

TOTAL CREDITE

30

RECTOR,

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru

D E C A N ,

Prof. univ. dr. Flavius A. Baias