Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL JUDEŢEAN INSPECTORATUL ŞCOLAR

DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ JUDEŢEAN SĂLAJ


EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ

COMISII METODICE

În vederea sprijinirii demersului terapeutic și a dezvoltării profesionale, profesorii logopezi participă


lunar la activitățile organizate în cadrul comisiei metodice al C.L.I. Sălaj:

În cadrul acestor comisii metodice se realizează prezentarea şi dezbaterea unor studii de caz deosebite,
prezentarea şi dezbaterea unor proiecte de cercetare şi intervenţie.

Responsabil pentru buna desfășurare a acestor comisii metodice, este coordonatorul C.L.I. Sălaj, prof.
logoped Szabó Erika-Ágnes.

Sugestii de teme pentru activităţile comisiei metodice pentru anul școlar 2016-2017:

a. Terapia logopedică on-line;


b. Dezvoltarea limbajului la copiii cu Sindrom Down;
c. Metode integrate de dezvoltare a vorbirii la copiii/elevii cu tulburări de auz;
d. Evaluarea logopedică;
e. Materiale didactice cu specific logopedic;
f. Modele de fişe de lucru;
g. Prezentări studii de caz;
h. Terapia auditiv-verbală;
i. Implantul cohlear;
j. Dezvoltarea limbajului la copiii cu autism.

Activitățile comisiei metodice pe semestrul I al anului școlar 2016 – 2017:

Nr.
Data Tema
Crt.

Prezentarea și stabilirea punctajului și a calificativelor pentru logopezii școlari, pe anul


1. 05.09.2016 școlar 2015 – 2016.
Realizarea unor propuneri și alegerea coordonatorului C.L.I.

2. 15.09.2016 Prezentarea și discutarea fișei de monitorizare a activității profesorilor logopezi din


cabinetele logopedice interșcolare.

3. 27.10.2016 Prezentarea și diseminarea programului ERASMUS „Special needs and autism.


Theoretical and practical experiences”.

4. 05.12.2016 Activități de logoprofilaxie cu elevii de clasa pregătitoare.

5. 31.01.2016 Discuții privind Ordinul 5.805 din 23 noiembrie 2016 – Ordinul privind aprobarea
CENTRUL JUDEŢEAN INSPECTORATUL ŞCOLAR
DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ JUDEŢEAN SĂLAJ
EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ

metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu


dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu C.E.S.,
precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau C.E.S.

Bibliografie orientativă pentru temele comisiilor metodice:

 Anca, M., (2000) - Intervenţii psihopedagogice în antrenarea funcţiei auditv-verbale, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca;
 Anca, M., (2007) - Psihologia deficienţilor de auz, reeditată, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 Anca, M., Haţegan C. (2008) - Terapia limbajului. O abordare interdisciplinară, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca;
 Ataman, T. (2009) - Audiologie Clinică, Editura Sitech, Craiova;
 Drugaş, I., Hărdălău, L. (2011) – Psihologia şi logopedia în practica şcolară, Editura Primus, Oradea;
 Haţegan , C. (2011) – Abordări structuralist – integrate în terapia tulburărilor de limbaj şi de
comunicare, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
 Moldovan, I., (2006) - Corectarea tulburărilor limbajului oral, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca.
 Loizou, P.C., (1998) - Introduction to Cochlear Implant, IEEE Signal Processing Magazine.
 Percy-Smith L., Cayé-Thomasen P., Breinegaard N., Jensen JH., (2010) - Parental mode of communication
is essential for speech and language outcomes in cochlear implanted children. Acta Otolaryngol;
 Ordinul 5.805 din 23 noiembrie 2016 – Ordinul privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și
profesionale a copiilor cu C.E.S., precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau
C.E.S.