Sunteți pe pagina 1din 36

PRIN OCHII VICTIMELOR.

REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU


PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

JUSTIŢIE SOCIALĂ
Percepţii şi reprezentări

PERCEPŢIA INEGALITĂŢILOR ÎN ROMÂNIA

În ultimii 10 ani, inegalităţile dintre oameni


Inegalitatea socială în România au crescut, au rămas la fel sau au scăzut?
în România este percepută 52,8% bărbaţi
ca fiind pe un trend
ascendent, Au rămas la fel
în ultimii 10 ani.
Şi proiecţia inegalităţii 20% 54% vârstnici 65+

în viitor urmează acelaşi


cu studii
trend. 66,7% superioare
Au crescut
49%
66,7% votanţi PMP
Creşterea inegalităţii
este percepută în mai
mare măsură de către
Au scăzut 30%
respodenţii bărbaţi, cu 57,9% votanţi USR
educaţie superioară, de
către vârstnici şi de votanţii
PMP, USR şi PNL. 55,3% votanţi ALDE
Nu ştiu 1%

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


2
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Dar în ultimii 5 ani, inegalităţile dintre oameni în


România au crescut, au rămas la fel sau au scăzut? Dar în viitor, inegalităţile dintre oameni, în România,
vor creşte, vor scădea sau vor rămâne la fel?

Nu ştiu 1% Nu răspund 1%
Nu ştiu

7%
Au rămas la fel
26%

44% Vor creşte


53% Au crescut
Vor rămâne 29%
la fel

20%
Au scăzut 19%
Vor scădea

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


3
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Consideraţi că societatea românească


este mai degrabă justă sau mai degrabă injustă?

Mai degrabă justă


26%
70% femei

Mai degrabă injustă


70,2% votanţi PNL 67% 1% Nu răspund
6% Nu ştiu

Aproape 7 din 10 intervievaţi consideră societatea


românească mai degrabă injustă, femeile şi votanţii PNL
fiind printre cei care resimt mai acut injusteţea acesteia.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


4
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

46,8% femei
Care credeţi că este, în societatea noastră, factorul
cel mai important al reuşitei în viaţă, dintre următorii?
51,7% vârstnici (65+)
Norocul şi întâmplarea Norocul şi întâmplarea 42%
sunt factorii percepuţi Meritul individual 28%
de către mai mult de 4 Mediul în care te naşti 28%
cu studii
58,2%
din 10 respondenţi ca Nu ştiu 1% elementare
fiind cei care stau la baza Nu răspund 1%
reuşitei în viaţă, femeile, din mediul
46,6%
vârstnicii, respondenţii rural
cu un nivel scăzut de
educaţie, dar şi cei care
provin din mediul rural 51,4% votanţi PSD
sau cei care votează
cu PSD sunt în măsură
34,3% bărbaţi
mai are printre cei
care se raliază acestei
cu studii
convingeri. Bărbaţii,
tinerii, respondenţii cu
38,8% superioare 36,8%
tineri între
18 şi 35 de ani 42%
studii superioare, dar şi Cred că în societatea
votanţii PMP şi USR se noastră, factorul cel mai
15,4% votanţi PMP 40,1% cu studii
regăsesc în proporţii mai superioare important al reuşitei în viaţă
Țeste norocul şi întâmplarea
ridicate printre cei care
cred că meritul individual 33,2%
din mediul
este determinant pentru 33,3% votanţi USR urban
reuşita în vaţă.
41,7% votanţi PMP

41% votanţi USR

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


5
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Credeţi că inegalităţile de avere din România sunt prea mari,


prea mici sau nici mari, nici mici?

Nu ştiu 1%

maturi
78,4% 51-65 de ani

Nici mari, nici mici 24%


100% votanţi PMP

71% Prea mari


Prea mici 4% 82,1% votanţi USR

Mai mult de 7 din 10 români


cred că, în România,
inegalităţile de avere
sunt prea mari.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


6
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

UNIVERSUL EŞECURILOR ŞI AL FRICILOR

Cât de mulţumit (-ă) sunteţi de situaţia 59,5% femei


dumneavoastră socială şi economică?
60,1% maturi
(51-65 de ani)
Foarte mulţumit(-ă) 5%
Destul de mulţumit (-ă) 41%
62,2% cu studii
Nici mulţumit, nici nemulţumit (-ă) (SPONTAN) 4% elementare
Destul de nemulţumit (-ă)
Foarte nemulţumit (-ă)
31%
19% } 55,6% din mediul
rural

52,6% votanţi PSD

Jumătate dintre participanţii la studiu se declară nemulţumiţi cu privire


la situaţia personală economică şi socială. Nemulţumirea este direct
proporţională cu vârsta şi invers proporţională cu nivelul educaţiei. 56,3% votanţi PNL

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


7
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Dar în ceea ce priveşte situaţia socială şi economică a


copiilor dumneavoastră, sunteţi mai degrabă optimist
(-ă), pesimist (-ă) sau nici una, nici alta? 52,2% maturi (36-50 ani)

Optimist (-ă) 43%


din Sud+Dobrogea+
Pesimist (-ă) 16% 48,1% Bucureşti
Nici una, nici alta 27%
Nu este cazul/Nu am copii 10%
Nu ştiu 1% 53,8% votanţi PSD
Nu răspund 2%

4 din 10
respondenţi sunt optimişti
cu privire la viitorul copiilor
lor din punct de vedere
economic şi social.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


8
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

În comparaţie cu ceea ce v-aţi propus dumneavoastră în viaţă, în


general, fără să vă comparaţi cu alţii, sunteţi în acest moment…
58,7% tineri între
18 şi 35 de ani
Satisfăcut 53%
Aşa şi aşa (SPONTAN) 9%
Nesatisfăcut 37% 71,3% cu studii
superioare
Nu ştiu 1%

53% 68% votanţi ALDE

Satisfăcuţi faţă de ceea 40,9% vârstnici (65+)


ce au realizat în viaţă
63,2% votanţi PNL
42,6% cu studii
elementare

61,5% votanţi USR


58,8% votanţi PMP

Mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi se declară satisfăcuţi faţă de ceea ce au realizat în viaţă, în
timp ce 37% se auto-evaluează ca fiind nesatisfăcuţi. Cei satisfăcuţi se regăsesc în proporţii mai mari în
rândul tinerilor, a celor cu studii superioare, dar şi în rândurile votanţilor PNL şi ALDE.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


9
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Dar comparându-vă cu… , vă consideraţi:


Aşa şi aşa
Satisfăcut (SPONTAN) Nesatisfăcut Nu ştiu Nu răspund

Părinţii şi bunicii 78% 2% 10% 2% 8%

Prieteni şi amici 76% 4% 16% 3% 1%

Colegii de muncă/şcoală sau cei care v-au fost 68% 6% 20% 3% 3%


colegi de muncă/şcoală

În general, cu oamenii din România 55% 7% 33% 4% 1%

Atunci când realizarea personală este comparată cu a celorlaţi,


evaluarea rămâne pozitivă, dar se diminuează odată cu creşterea distanţei
sociale faţă de grupul la care se raportează.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


10
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

0,5%
4,6% 2%
Clasa de sus 60,2%
59,7%

34,4%
33,5%
vârstnici (65+)

1,1%
67% 2%
Clasa de mijloc
84,2% 84,1%

13,7% 13,2%
cu studii superioare

3,8% 0%

88,5%
29% 62,2%
Clasa de jos
36,8%
7,7% Mai mult de 6 din 10 respondenţi se autopoziţionează din Moldova
în clasa de mijloc şi mai puţin de o treime în clasa de jos, în timp ce pentru
clasa de sus optează doar 3% dintre participanţii la studiu.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


11
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

59% FRICI SOCIALE


Foarte preocupat (-ă)

Personal, cât de preocupat (-ă) sunteţi de


următoarele aspecte:
Foarte Destul de Destul de puţin Deloc Nu ştiu/
preocupat (-ă) preocupat (-ă) preocupat (-ă) preocupat (-ă) Nu răspund

sănătatea românilor 59% 26% 9% 5% 1%


nivelul de trai 58% 26% 12% 3% 1%
evoluţia locurilor de muncă 54% 27% 14% 4% 1%
securitatea persoanei 47% 28% 16% 8% 1%
politicile anticorupţie 50% 25% 13% 12% 0
nivelul salariilor 32% 36% 18% 12% 2%
nivelul pensiilor 40% 28% 20% 12% 0
sărăcie 28% 39% 20% 12% 1%
securitatea României 39% 28% 20% 10% 3%

Sănătate

FRICI IGNORATE
Sănătatea este aspectul
care îi preocupă pe români
în cea mai mare măsură. Personal, cât de preocupat (-ă) sunteţi de
Este urmată de: nivelul următoarele aspecte:
de trai, evoluţia locurilor Foarte Destul de Destul de puţin Deloc Nu ştiu/
preocupat (-ă) preocupat (-ă) preocupat (-ă) preocupat (-ă) Nu răspund
de muncă, politicile
anticorupţie, securitatea
crizele financiare 34% 31% 23% 11% 1%
persoanei, nivelul evoluţia inflaţiei 32% 29% 24% 12% 3%
pensiilor şi securitatea situaţia Europei 26% 30% 28% 13% 3%
României. evoluţiile geopolitice recente 24% 25% 25% 19% 7%
şomaj 20% 21% 22% 33% 4%

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


12
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

20%

Peste jumătate dintre participanţii la studiu


declară că veniturile lor sunt cel puţin decente, în
timp ce 3 din 10 respondenţi au un venit care le ajunge maturi
17,8%
doar pentru strictul necesar, iar 1 din 10 români (51-65 de ani)
susţine că venitul pe care îl are nu îi ajunge nici
pentru strictul necesar. Tinerii, respondenţii cu studii din mediul
16,9%
superioare şi cei care locuiesc în mediul urban sunt rural
cei ale căror venituri sunt peste medie. 

„Veniturile totale ale


familiei ne ajung pentru
un trai decent, dar nu ne
putem permite cumpărarea
unor obiecte mai scumpe
(mobilă şi obiecte de lux)”

Cum estimaţi veniturile totale ale familiei dumneavoastră, în raport cu necesităţile?

33,5% tineri între


Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 11% 18 şi 35 de ani
Ne ajung doar pentru strictul necesar 30%
Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne putem permite cu studii
cumpărarea unor obiecte mai scumpe (mobilă şi obiecte de lux) 35% 38,7%
superioare
Reuşim să cumpărăm şi unele obiecte mai scumpe, dar cu eforturi 20%
Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără mari eforturi. 3% 24,7% din mediul
urban
Nu răspund 1%

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


13
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

SENTIMENTUL VICTIMEI. O LUME FĂRĂ NEDREPTATE

Care este cauza principală pentru care credeţi


că unii oameni sunt mai săraci decât alţii?

Cauze care ţin de meritul şi talentul lor 23%


Din cauza societăţii care nu le oferă şanse 52%
Din cauză că nu au avut noroc sau şanse 20%
Nu ştiu 3%
Nu răspund 2%

52%
Societatea care nu oferă şanse este identificată de mai mult de Cred că societatea
jumătate dintre respondenţi ca fiind principala cauză a sărăciei. care nu oferă şanse
Norocul sau şansele sunt invocate de 1 din 5 respondenţi, în timp ce este principala
meritul şi talentul oamenilor de aproape un sfert. cauză a sărăciei

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


14
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

tineri între
80,1% 18 şi 35 de ani
Care este atitudinea dumneavoastră personală, 7 din 10 respondenţi
în general, faţă de cei săraci? susţin că ei personal au o
cu studii atitudine pozitivă faţă de cei
84% superioare
Pozitivă 72%
săraci, însă ce puţin peste
Neutră (SPONTAN) 4%
o cincime recunosc că au o
92% votanţi USR
atitudine negativă. În acelaşi
Negativă 22%
timp, jumătate dintre cei
Nu ştiu 1%
chestionaţi cred că oamenii
Nu răspund 1%
au, în general, o atitudine
80,8% votanţi ALDE negativă faţă de săraci.

57%
Cred că oamenii
au, în general,
o atitudine
37,6% vârstnici (65+)
negativă faţă
de săraci Care credeţi că este atitudinea majorităţii
oamenilor, în general, faţă de cei săraci?
29,9% din Moldova

Pozitivă 28%
cu studii Neutră (SPONTAN) 5%
21,7% superioare Negativă 57%
Nu ştiu 9%
Nu răspund 1%
35,3% votanţi PMP

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


15
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

TĂTUCUL ŞI ANATOMIA INEGALITĂŢILOR. CE AR TREBUI SĂ FACĂ STATUL?

maturi
54,1%
Care credeţi că este cea mai răspândită inegalitate socială? (51-65 de ani)
Persoanele
Întrebare semi-deschisă
cu studii mature (36-65
52,7% superioare de ani), cele cu
De venituri 46%
Între sat şi oraş 23% studii superioare,
Între niveluri de educaţie 16% respondenţii care
49,3% din Sud+Dobrogea+
Între bărbaţi şi femei 5% Bucureşti provin din regiunea
De origine etnică 3% de Sud a ţării, dar
Alt răspuns 1% şi votanţii PNL
Nu ştiu 5% 49% votanţi PNL sunt cei care indică
Nu răspund 1% inegalitatea de
venituri ca fiind cea
mai răspândită.
Votanţii USR şi
ALDE sunt cei care
din Transilvania+ cred în proporţii
În România, cu studii 34,7% vârstnici (65 +)
25,8% Banat mai mari că
20,3%
inegalitatea de venituri superioare inegalităţile pe
este percepută ca fiind criterii de educaţie
cea mai răspândită. 24,4%
cu studii 31,6% votanţi USR şi cele între mediul
28,9% votanţi USR medii
Este urmată de de rezidenţă sunt
inegalitatea rural- mai răspândite în
urban şi de cea 27%
din mediul România.
rural 28,6% votanţi ALDE
generată de nivelul 33,3% votanţi ALDE
educaţional.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


16
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Credeţi că statul intervine prea mult, prea puţin sau


atât cât trebuie în viaţa economică şi socială?
8 din 10 români cred că
statul intervine prea
puţin în viaţa economică
şi socială. Votanţii ALDE
şi respodenţii cu educaţie
scăzută au într-o mai
mare măsură opinii în 14,3% studii superioare
Prea mult
acest sens, în timp ce 7%
intervaţii cu educaţie Prea puţin 80%
ridicată şi cei care votează 1% Nu răspund
15,4% votanţi PMP
PMP cred contrariul. 2% Nu ştiu
10%
Atât cât trebuie

cu studii
83,2% elementare

80%
85,7% votanţi ALDE Cred că statul intervine
prea puţin în viaţa economică
şi socială

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


17
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Credeţi că societatea ar trebui să ceară ceva în schimb


celor care beneficiază de ajutor social sau de ajutor de şomaj?

34% tineri între


18 şi 35 de ani
82,3% vârstnici 65+
74% Da
41,7% votanţi PMP
Nu 23% 81,8% din Moldova

33% votanţi PNL 86,8% votanţi USR

Nu ştiu 3%

74% Trei sferturi dintre participanţii la studiu agreează ideea ca


Cred că societatea ar trebui
să ceară ceva în schimb societatea să ceară ceva în schimb celor care beneficiază
celor care beneficiază de ajutor de ajutor social sau de şomaj, procente ridicate regăsindu-
social sau de ajutor de şomaj se printre vârstnici, votanţii USR şi printre locuitorii din
Moldova. Aproape un sfert nu sunt de acord cu o astfel de
idee, cei mai mulţi fiind tinerii, votanţii PMP şi ai PNL.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


18
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Dumneavoastră credeţi că următoarele grupuri de oameni ar trebui…

Să primească ajutoare Să nu primească


sociale din partea statului ajutoare sociale din Nu ştiu Nu răspund
partea statului
Persoanele cu handicap 99% 0 0 1%
Bătrânii 94% 4% 1% 1%
Şomerii 68% 28% 3% 1%
Imigranţii 48% 44% 7% 1%
Cei care se droghează 33% 65% 1% 1%

Persoanele cu handicap întrunesc cele mai


multe opţiuni atunci când vine vorba de a
beneficia de ajutoare sociale din partea 94%
statului. Însă doar 33% dintre respondenţi Cred că bătrânii ar trebui să
ar fi de acord cu ajutoare sociale acordate primească ajutoare sociale
persoanelor care se droghează şi 48% cred din partea statului
că imigranţii ar trebui să fie şi ei beneficiari.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


19
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Unii spun că sistemul de protecţie socială de la noi este excesiv. Dumneavoastră ce credeţi,
este excesiv, este potrivit sau este insuficient?

44% dintre cei


Este excesiv 14% 25,6% votanţi USR
chestionaţi cred,
Este potrivit 38%
de asemenea,
Este insuficient 44%
că sistemul de Nu ştiu 3%
protecţie socială Nu răspund 1%
din România este 46,2% votanţi PSD
insuficient.

51,3% votanţi USR

Cotizaţiile întreprinderilor la bugetul de stat sunt, în opinia 35,1% vârstnici 65+


dumneavoastră, excesive, potrivite sau insuficiente?

Cotizaţiile Sunt excesive 23% 33,3% votanţi USR


companiilor la Sunt potrivite 46%
bugetul de stat Sunt insuficiente 23%
sunt considerate Nu ştiu 7%
potrivite de Nu răspund 1%
aproape jumătate tineri între
dintre respondenţi, 53,5% 18 şi 35 de ani
cealaltă jumătate
împărţindu-se
46%
maturi
în mod egal în a 54,1% 36-50 de ani
le aprecia drepr Cred că cotizaţiile
excesive (23%) sau întreprinderilor la
bugetul de stat sunt 52,4%
insuficiente (23%). votanţi ALDE
potrivite

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


20
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Dumneavoastră vă simţiţi integrat în societatea românească?


Da, în totalitate 45%
Da, într-o oarecare măsură 48%
Nu 7%

45%
Se simt integraţi în
totalitate în societatea 49,2% bărbaţi
românească
Sentimentul integrării
în societatea 58,3% votanţi PMP
românească este
împărţit între cei care
se simt integraţi în
totalitate şi cei care 52,4% votanţi PSD
resimt integrarea
doar într-o anumită
măsură.
50% votanţi PMP

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


21
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Aţi spune că statul ar trebui să intervină în economie mai mult,


la fel sau mai puţin decât în momentul de faţă?

Intervenţia
statului în Nu ştiu 1%
economie este
preferată de mai
mult de 8 din 10 Mai puţin din mediul
respondenţi. 6% 91% rural

La fel 7% Mai mult 90,8% votanţi PSD


86%

88,4% votanţi PNL

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


22
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Sunteţi de acord cu stabilirea unui venit de bază garantat tuturor


cetăţenilor, care să înlocuiască majoritatea prestaţiilor sociale existente?

28,4% bărbaţi
Nu răspund 1%
78,8% femei
cu studii Nu ştiu 2%
50,3%
superioare
cu studii
Sunt de acord 85,5% elementare
28,9% din mediul Nu sunt de acord 23% 74%
urban
81,7% din mediul
rural
33% din Moldova

77,3% din Sud+Dobrogea+


Bucureşti
46,2% votanţi USR

85,7% votanţi PSD


41,7% votanţi PMP

38,1%
votanţi ALDE Cu ideea stabilirii unui venit de bază garantat
tuturor cetăţenilor sunt de acord trei
sferturi dintre respondenţi. Acordul creşte
invers proporţional cu nivelul educaţiei
participanţilor la studiu.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


23
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Sunteţi de acord cu recenta creştere a salariului minim


de către guvernul PSD?

Nu răspund 1%
Nu ştiu 1%

Nu sunt de acord
13% din mediul
88,4%
Sunt de acord rural
85%
98,1% votanţi PSD

cu studii
27,2% superioare

din mediul
16% urban

50% votanţi PMP Cu creşterea salariul minim de către Guvernul


PSD se declară de acord 85% dintre cei
chestionaţi.
47,4% votanţi USR

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


24
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

În ceea ce priveşte următoarele activităţi, credeţi că în viitor ar trebui să fie asigurate de sectorul public sau de sectorul privat?

De sectorul public De sectorul privat Nu ştiu/Nu răspund

Educaţia 84% 15% 1%


Obţinerea permisului de conducere a autovehiculelor 80% 17% 3%
Sănătatea 80% 19% 1%
Transportul în comun (autobuze, metrou, trenuri) 79% 20% 1%
Gestiunea apei curente 78% 20% 2%
Locurile şi activităţile culturale şi de petrecere a timpului liber (biblioteci, piscine, muzee etc.) 76% 21% 3%
Colectarea deşeurilor menajere 69% 30% 1%
Servicii de curierat 49% 48% 3%

blic
blic sectorul pu
l pu l privat
toru
sectorul public sectoru
sec

84% 80% 79% 48%


Educaţia Sănătatea Transportul în comun Servicii de curierat
(autobuze, metrou, trenuri)

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


25
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Sunteţi de acord sau în dezacord cu următoarele?


Este responsabilitatea statului să garanteze...

Acord Dezacord Nu ştiu/Nu răspund

servicii medicale integrale 97% 1% 2%


pentru bolnavi

un nivel de viaţă decent pentru bătrâni 97% 2% 1%

servicii de îngrijire a copiilor preşcolari 96% 2% 2%


pentru familiile care muncesc

concediu medical plătit 96% 2% 2%

un nivel de viaţă decent pentru şomeri 85% 13% 2%

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


26
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Dintre următoarele cuvinte, care este cel pe care îl asociaţi în cea mai
ridicată măsură cu politicile guvernului actual?

30% 21%
Liberalism
Social-democraţie

14%
Socialism 12%
Austeritate

3%
10% Niciunul
Pragmatism (SPONTAN)

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


27
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI. O SOCIETATE A NEÎNCREDERII ŞI A INTOLERANŢEI

Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă „total nemulţumit”, iar 10 înseamnă „total mulţumit”,
unde vă situaţi când vine vorba despre respectarea drepturilor pe care le aveţi?
Pentru calcularea mediei, non-răspunsurile au fost tratate ca valori lipsă

Media: 6.63
25% 22%
19%
20%
12% 13%
10%
10% 7%
4% 5% 4%
5% 2% 2% 1%

0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL TOTAL NU
NEMULŢUMIT MULŢUMIT RĂSPUND

Cei mai mulţi dintre participanţii la studiu se auto-evaluează mai degrabă


mulţumiţi atunci când vine vorba despre respectarea drepturilor pe care le au.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


28
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Pentru fiecare dintre drepturile şi libertăţile următoare, vă rog să îmi spuneţi


în ce măsură consideraţi că sunt respectate în România:

În foarte mare Nu ştiu/


măsură În mare măsură În mică măsură Deloc Nu răspund

Libertatea de exprimare 18% 44% 30% 8% 0


Dreptul la proprietate 15% 45% 31% 5% 4%
Egalitatea în faţa legii 7% 20% 49% 23% 1%
Respectarea vieţii private 8% 37% 41% 11% 2%
Siguranţa persoanelor şi a bunurilor 8% 31% 46% 13% 2%
Protecţia datelor personale pe internet 9% 20% 43% 17% 11%

Libertatea
de exprimare

Libertatea de exprimare şi dreptul la proprietate sunt


considerate a fi respectate în cea mai mare măsură în România.
Protecţia datelor personale pe Internet este pe ultimul loc.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


29
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Din deviza Revoluţiei franceze


- sintagma Libertate, egalitate, Dintre următoarele cuvinte: libertate, egalitate, fraternitate,
fraternitate – românii care este cel pe care îl preferaţi?
rezonează mai mult la libertate
şi egalitate şi mai puţin la
Libertate 47%
fraternitate.
Egalitate 35%
Fraternitate 16%
Nu ştiu 1%
Nu răspund 1%
Peste trei sferturi dintre
români cred că cei mai mulţi
încearcă să profite de pe urma
celorlalţi.

În general, credeţi că se poate avea încredere în oameni


sau cei mai mulţi dintre ei încearcă să profite de pe urma celorlalţi?

Se poate avea încredere în cei mai mulţi oameni 21%


Cei mai mulţi încearcă să profite de pe urma celoralţi 78%
Nu ştiu 1%

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


30
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Aţi accepta ca o persoană cu dizabilităţi să...?


Nu Da

Vă fie rudă -11% 89%


Vă fie prieten -6% 94%
Vă fie coleg de muncă -7% 93%
Locuiască pe aceeaşi stradă sau scară de bloc -5% 95%
Locuiască în aceeaşi localitate cu dumneavoastră -4% 96%
Niciuna dintre variante -98% 2%
Nu ştiu/Nu răspund -99% 1%

Aţi accepta ca o persoană de etnie romă să...?


Nu Da

Vă fie rudă -37% 63%


Vă fie prieten -26% 74%
Vă fie coleg de muncă -20% 80%
Locuiască pe aceeaşi stradă sau scară de bloc -20% 80%
Locuiască în aceeaşi localitate cu dumneavoastră -14% 86%
Niciuna dintre variante -89% 11%
Nu ştiu/Nu răspund -99% 1%

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


31
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Aţi accepta ca o persoană cu o altă religie decât a dumneavoastră să...?

Nu Da

Vă fie rudă -14% 86%


Vă fie prieten -13% 87%
Vă fie coleg de muncă -9% 91%
Locuiască pe aceeaşi stradă sau scară de bloc -8% 92%
Locuiască în aceeaşi localitate cu dumneavoastră -8% 92%
Niciuna dintre variante -94% 6%
Nu ştiu/Nu răspund -99% 1%

Aţi accepta ca un imigrant să...?


Nu Da

Vă fie rudă -52% 48%


Vă fie prieten -45% 55%
Vă fie coleg de muncă -39% 61%
Locuiască pe aceeaşi stradă sau scară de bloc -36% 64%
Locuiască în aceeaşi localitate cu dumneavoastră -34% 66%
Niciuna dintre variante -71% 29%
Nu ştiu/Nu răspund -97% 3%

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


32
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Aţi accepta ca o persoană cu o altă orientare sexuală să...?

Nu Da
Vă fie rudă -73% 27%
Vă fie prieten -69% 31%
Vă fie coleg de muncă -60% 40%
Locuiască pe aceeaşi stradă sau scară de bloc -53% 47%
Locuiască în aceeaşi localitate cu dumneavoastră -49% 51%
Niciuna dintre variante -54% 46%
Nu ştiu/Nu răspund -98% 2%

Gradul de toleranţă a românilor este mai scăzut în privinţa


persoanelor cu altă orientare sexuală, a imigranţilor
şi a persoanelor de etnie romă şi mai ridicat în cazul persoanelor
cu dizabilităţi sau cu altă religie.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


33
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

În România, coeziunea socială (unitatea indivizilor, buna vecinătate)


este puternică, slabă sau nici puternică, nici slabă?

Este puternică 9%
Este slabă 28%
Nici puternică, nici slabă 60%
Nu ştiu 3%

32,1% bărbaţi

37,1% vârstnici 65+

Puţin peste un sfert


dintre cei chestionaţi 39,9% cu studii
cred că în România superioare
coeziunea socială este
slabă şi doar 9% cred că
este puternică. 42,1% votanţi USR

41,7% votanţi PMP

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


34
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

Aţi spune că în ceea ce priveşte aspectele sociale, statul este prea


protectiv, insuficient de protectiv sau potrivit în rolul său?

Prea protectiv
Nu ştiu/Nu răspund 3%
7%
46% dintre
participanţii la 54,5% votanţi PMP
studiu cred că, în
România, statul
este insuficient de
protectiv în ceea ce Insuficient de protectiv 51,2% votanţi ALDE
priveşte aspectele 46%
sociale. Doar 7% Potrivit 44%
îl consideră prea
protectiv, în timp 50% votanţi PNL
ce pentru 46% este
potrivit.

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


35
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%
PRIN OCHII VICTIMELOR.
REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA

ATITUDINI – „HAOSUL DIN MINTEA VICTIMELOR”

77% 78%
Consideră că cea mai mare parte a Consideră că multe persoane obţin
şomerilor nu încearcă cu adevărat să ajutoare sociale la care nu au
găsească un loc de muncă dreptul

Sunteţi de acord sau în dezacord cu următoarele?


Nu ştiu/
Acord Dezacord Nu răspund
Multe persoane obţin ajutoare sociale la care nu au dreptul 78% 15% 7%
Cea mai mare parte a şomerilor nu încearcă cu adevărat să găsească un loc de muncă 77% 17% 6%
Nu sunt destule ajutoare în România pentru a ajungepersoanelor aflate în nevoie 72% 23% 5%
Ajutoarele sociale îi fac pe unii oameni să nu se preocupe dedestinul lor sau destinul familiei lor 72% 24% 4%
Prea multe prestaţii sociale îi fac pe oameni leneşi 67% 29% 4%
Într-o societate justă, diferenţele de venituri dintre oameni ar trebui să fie foarte mici 64% 31% 5%
Prestaţiile sociale ajută ca sărăcia să nu fie foarte răspândită 64% 30% 6%
Ajutoarele sociale apasă prea mult economia 62% 33% 5%
Salariaţii simulează de multe ori diferite boli pentru a nu merge la lucru 61% 30% 9%
Ajutoarele sociale sunt o povară prea mare pentru întreprinzători şi pentru cei care muncesc 53% 42% 5%
Diferenţele de venit dintre oameni sunt generate de diferenţele de talent şi efort, nu de alte cauze 51% 45% 4%
Ajutoarele sociale duc la o societate mai dreaptă şi la justiţie socială 49% 45% 6%
Există prea multe ajutoare sociale în România 46% 48% 6%

PRIN OCHII VICTIMELOR. REPREZENTĂRI ALE DREPTĂŢII SOCIALE ÎN ROMÂNIA


36
14-20 martie 2017, CATI, 920 indivizi 18+, marjă de eroare ± 3,3%