Sunteți pe pagina 1din 39

Prezentarea raportului anual 2017

COMISIA ECONOMIE, BUGET


ȘI FINANȚE
Parlamentul Republicii Moldova
3 octombrie 2018
Sergiu Cioclea
Guvernator
Prezentarea raportului anual 2017
2

1. Mediul extern și economia națională

2. Condițiile monetare

3. Sectorul bancar

4. Moneda națională

5. Situațiile financiare

6. Reformele angajate de BNM


Prezentarea raportului anual 2017
3

MEDIUL EXTERN SI
ECONOMIA NAȚIONALĂ
Accelerarea creșterii economice în regiune
4
10.00 9.4

8.00
7.1
6.8

6.00
4.8 4.1 4.5
4.00

2.00

0.00

-0.4
-0.7
-2.00

-4.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Scăderea ratei șomajului în țările partenere
5
12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Creșterea economică
6
Variația PIB Balanța bugetului central (% din PIB)
12% 2%
1.1%
10% 9.4% 1%
7.8%
8% 7.1% 6.8% 0%

6% 4.8% -1%
4.3% 4.5% 4.5% -1.0%
4% -2% -1.5% -1.5%
-1.8% -1.9%
-2.1% -2.0%
2% -3% -2.4%
-2.7%

0% -4%

-0.7% -0.4%
-2% -5%

-4% -6%
-6.3%
-6% -7%
-6.0%
-8% -8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
S1 S1
Conturile externe
7
0

milioane USD
-5%
-500
-7.1% -6.1% -3.6% -5.9%
-5.2% -6.1%
-8.9% -7.5%
-15% -10.4%
-1,000
-16.3%

-1,500
-25%
-24.8% -25.2%
-26.5%
-2,000
-35% -32.7% -31.8%

-36.7% -36.2% -35.7% -2,500


-34.0%

-45%
-3,000

-54.6%
-55% -3,500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cont curent (% PIB) (scala din stânga) Balanța comercială (% din PIB) (scala din stânga)
Cont curent, mln USD (scala din dreapta) Balanța comercială, mln USD (scala din dreapta)
Comerțul exterior
8
Export (% din PIB) (scala din stânga) Import (% din PIB) (scala din stânga)
90% 6,000
Export, mln USD (scala din dreapta) 5492 Import, mln USD (scala din dreapta)
80.9%
80%
4831 5,000
70%
63.1%
60.3% 61.1%
58.7%
60% 56.6% 56.8% 4,000
52.2% 50.5% 50.5%
50%
3278 2425 3,000
2428
40%
1283
27.0%
30% 26.3% 25.3% 26.0% 25.0% 25.8% 25.7% 25.4% 2,000
23.6% 22.6%
20%
1,000
10%

0% 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reorientarea comerțului exterior
9
2008 S1, 2018
Restul Restul CSI
lumii lumii 16%
9% 16%
CSI
39%
Exporturi
Alte Romania EU = 52% in 2008
țări UE 26%
31% Alte țări EU = 68% in 2008
Romania UE
21% 42%

Restul CSI
lumii CSI Restul 23%
20% 36% lumii
26%

Importuri FX Loans
Alte țări EU = 44% in 2008
UE Alte țări
Romania EU = 51% in 2008
31% UE Romania
13% 37% 14%
40
60
80
140

0
100
120

20
1.10
3.10
5.10

69.6
7.10

88.9
9.10
11.10
1.11
3.11
5.11
7.11
126.7

9.11
11.11
1.12
3.12
5.12
7.12
9.12
125.4

11.12
1.13
89.2

3.13
5.13
7.13
9.13
11.13
1.14
3.14
10

5.14
7.14
46.6

9.14
11.14
1.15
3.15
5.15
7.15
9.15
11.15
1.16
3.16
5.16
36.5

7.16
9.16
11.16
Cotațiile Brent (USD pentru 1 baril)

1.17
3.17
5.17
56.2
Creșterea prețurilor internaționale la petrol

7.17
66.6

9.17
11.17
1.18
3.18
5.18
7.18
9.18
81.2
Creșterea prețurilor la produsele alimentare
11
240.0
229.9
213.3
220.0
209.8
201.8
188.0
200.0

174.6 173.7
180.0

160.0

164.0 161.5
140.0

120.0

100.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prezentarea raportului anual 2017
12

CONDIȚIILE
MONETARE
-2
0
4
6
8

2
10
12
14
16
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14

4.7
12/14
Inflaţia de bază

1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
Combustibil

10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
13.6

3/16
13

4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
Preţurile reglementate

11/16
2.4

12/16
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
Anul 2017

9/17
7.9

10/17
11/17
Variația IPC pe subcomponente (%)

Produsele alimentare

12/17
1/18
7.3

2/18
3/18
4/18
5/18
IPC

6/18
7/18
3.2

8/18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
%
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
1/15
2/15

4.7
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
13.6
14

4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
4.5

11/16
IPC

12/16
1/17
2.4

2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
Anul 2017
Variația IPC și inflației de bază

9/17
Inflaţia de bază

5.5

10/17
11/17
12/17
1/18
2/18
7.3

3/18
4/18
5/18
6/18
Ţinta inflaţiei

7/18
3.1

8/18
Deciziile de politică monetară
%
15
45
40 42.5
37
40
35
Rezerve obligatorii în MDL
35
32

30
26

25
22
19.5
20
18 19.0
15.5
15 15.0
13.5 10.0
10 14 Rata de bază a BNM
8.5 9.5 8.0
5 9.0
6.5 7.5 7.0 6.5 6.5
3.5
0
1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 7/15 9/15 11/15 1/16 3/16 5/16 7/16 9/16 11/16 1/17 3/17 5/17 7/17 9/17 11/17 1/18 3/18 5/18 7/18 9/18

Anul 2017
Dobânzile la VMS și creditele noi
%
16
MDL
Rata efectivă VMS 91 zile (%) Rata la creditele noi (persoane juridice) Rata la creditele noi (persoane fizice)
30.00
26.5
25.6
25.00
Maxime

20.00
16.9

15.00 12.8 12.0 16.0 11.8 Minime


15.2 9.7 9.2
10.00
12.1
10.6
9.3
8.0
5.00
5.3
6.0 5.5
5.0 4.1
0.00
Transferuri personale
17
S1 2011 (637 M$) S1 2018 (640 M$)
Restul lumii
32%
UE
27%
CSI
CSI 29%
58% +12 p.p.
Restul lumii
15% -19 p.p.
UE
39%
1,800 1,660 1,609 1,613
1,600 1,443 1,494
1,400 1,244 +10% vs.
1,182 1,129 1,200
milioane USD

1,200 1,079 8 luni 2017


1,000 858
800
600
400
200
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ian-aug
Rezervele valutare și intervențiile BNM
18
3,022
3,000
Intervențiile BNM 2,776
200
(scala dreaptă)
2,500
100

2,000 0
1,804
-100
1,500
1,747
Rezervele internaționale -200
1,102 (scala stângă)
1,000
-300

500
-400

0 -500
1/11
1/10

1/12

7/12

1/13

1/15

1/16

1/17
7/11
10/11

4/12

1/14

7/14
1/08

7/10
10/10

4/11

10/12

7/13
10/13

7/15
10/15

7/17
7/16
4/08
7/08

1/09
4/09

4/10

4/13

4/14

10/14

4/15

10/16

10/17
1/18

7/18
4/16

4/17

4/18
7/09
10/08

10/09
11
13
15
17
19

5
7
9
25

21
23
01/2008
03/2008
05/2008

9.68
07/2008
09/2008
11/2008
01/2009

12.99
03/2009
05/2009
07/2009
09/2009
11/2009
01/2010
03/2010
05/2010
07/2010
Criza financiară internațională

17.87

12.80
09/2010
11/2010
01/2011
03/2011
05/2011
07/2011
09/2011
11/2011 USD/MDL
01/2012
03/2012
EUR/MDL

05/2012
07/2012
09/2012
11/2012
01/2013
03/2013
19

05/2013
07/2013
09/2013
11/2013
01/2014
03/2014
05/2014
07/2014
13.72

09/2014
18.30

11/2014
01/2015
03/2015
05/2015
07/2015
09/2015
20.76
24.02

11/2015
Criza bancară

01/2016
03/2016
05/2016
07/2016
09/2016
11/2016
01/2017
03/2017
Cursul de schimb al leului moldovenesc

05/2017
07/2017
09/2017
11/2017
01/2018
03/2018
05/2018
07/2018
16.85

09/2018
19.70
Prezentarea raportului anual 2017
20

SECTORUL BANCAR
Băncile comerciale la 30 iunie 2018
21
Acționariat grupuri internaționale transparente
• 2016 ~ 25% din active Profit Controale
• 2018 (oct) ~ 71% din active Active Depozite Credite ROA ROE
Cota piață (mil.
Exhaustive
mlrd. MDL mlrd. MDL mlrd.MDL (%) Părți afiliate
(%)
EUR)
MOLDOVA-AGROINDBANK 27% 22,166.1 17,369.3 11,186.5 16.7 2.72 17.20
MOLDINDCONBANK 19% 15,347.1 12,080.5 6,533.3 15.1 3.54 25.74
VICTORIABANK 19% 15,041.6 12,405.0 3,634.1 5.9 1.45 8.96
MOBIASBANCĂ 13% 10,370.4 7,802.6 4,904.1 7.5 2.67 19.05
EXIMBANK 6% 4,445.8 3,059.7 759,2 - 2.5 -2.11 -8.40
PROCREDIT BANK 4% 3,264.6 1,545.8 2,084.5 1.4 1.52 10.85
FINCOMBANK 4% 3,005.3 2,257.1 1,410.9 1.0 1.28 8.43
ENERGBANK 3% 2,643.6 943,9 1.2 1.72 8.22
1,900.5
BCR CHIȘINĂU 2% 1,784.2 982.4 668.0 0.8 1.83 7.01
COMERȚBANK
2% 947.5 600.3 0.5 1.30 5.81
1,394.8
EUROCREDITBANK 1% 901.4 580.6 421.2 0.2 1.16 3.22
- Investitori noi în 2018
Soliditatea financiară a băncilor
22
INDICATORII PRUDENȚIALI CREDITELE NEPERFORMANTE

60.0 40.0 100%


55.5 55.5 Rata de
88% 85%
Lichiditatea pe termen scurt provizionare 90%
49.2 35.0 85%
50.0 84% 80%
30.0 81%
41.6 65 74% 78%
65% 70%
%
40.0 25.0
34.2 33.2 32.9 33.8 33.0 Credite neperformante/ 60%
Total credite
20.0 18.4 50%
30.0 33.9 16.3
30.0 30.1 30.3 31.3 14.5 14.7 40%
15.0 13.3
26.2 10.7 11.6
20.0 24.4 23.4 9.9 30%
21.7 10.0 8.4
Suficiența capitalului 20%
10.0 5.0
10%

0.0 0%
0.0
Principalii indicatori bancari
23
100,000 93,877
Active
90,000
79,465 80,628 81,177
80,000 76,190
68,790 72,830
70,000 65,463
59,897 60,931 61,350
58,168
60,000
50,202 54,839
51,890 Depozite
47,708
50,000
42,303
39,903
40,000
32,632 42,177 Credite
28,719 40,842
38,188
30,000 34,055 34,761 33,847
33,473 33,146
29,813
20,000 25,498

10,000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 06.2018 08.2018

- Evoluția pe întregul sistem (incl. BEM, Banca Socială și Unibank pană la lichidarea lor în octombrie 2015)
Soldul creditelor acordate (total)
24
Mlrd. MDL
35,000

34,500
34,129
34,000 33,842 33,847
33,406 33,473 33,365
33,500 33,226
33,034 33,146
33,000 32,700
32,508
32,500 32,355
32,143
32,000

31,500

31,000

30,500

30,000
31.08.2017 30.09.2017 31.10.2017 30.11.2017 31.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 31.07.2018 31.08.2018

Punctul
de jos
3000

1000
3500

0
1500
2000

500
2500
Jan/2014
Mar/2014

MDL, mln
May/2014
Jul/2014
Sep/2014
Nov/2014
Jan/2015
Mar/2015
May/2015
Jul/2015
Sep/2015
Nov/2015
Jan/2016
Mar/2016
May/2016
Jul/2016
Sep/2016
Credite în MDL
Total credite noi

Nov/2016
Jan/2017
Mar/2017

- Fără BEM, Banca Socială și Unibank


May/2017
Jul/2017
Sep/2017
Nov/2017
Jan/2018
Credite valută străină (exprimate în MDL)
Mar/2018
May/2018
Jul/2018
25

-40%
-30%
-10%
10%
30%
40%

0%

-20%
20%
50%

-60%
-50%

Jan/2014
Apr/2014
Jul/2014
Oct/2014
Jan/2015
Apr/2015
Jul/2015
Total credite noi
Total credite MDL
Evoluția creditelor noi

Oct/2015
Jan/2016
Apr/2016
Jul/2016
Oct/2016
Jan/2017
Apr/2017
Jul/2017
15,653.12 17,922.71
10,350.90 11,552.74
2017 8 luni 2018 8luni

Oct/2017
Jan/2018
+11.6%
+14.5%

Apr/2018
Jul/2018
Credite noi (variația față de anul precedent)
Evoluția creditării pe categorii de clienți
26
40%
35.3%
35% 33.6%
Întreprinderi Mici și Mijlocii
30.0%
30%
26.6% 26.3%
25.6%
25%

20%

Persoane fizice 14.0%


15% 12.4%
9.6%
10% 7.4% 8.0%
5.8% 6.2%
9.3%
5% 7.9%
6.1% 6.6%
5.7%
4.2% 4.3% Credite ipotecare
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 6.2018
- Fără BEM, Banca Socială și Unibank
60,000

30,000
40,000
50,000

0
70,000

10,000
20,000
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16

- Fără BEM, Banca Socială și Unibank


Persoane fizice
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Oct-17
Persoane juridice

Jan-18
Apr-18
Jul-18
27

40,000
60,000

30,000
50,000
70,000

0
10,000
20,000

Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Evoluția soldului depozitelor (MDL)

Jan-17
Apr-17
Depozite la termen

Jul-17
Oct-17
Depozite la vedere

Jan-18
Apr-18
Jul-18
40%
55%

45%
65%

50%
60%
Mar.2008
Jun.2008

60%

54%
Sep.2008
Dec.2008
Mar.2009
Jun.2009
mondială

Sep.2009

43%
54%
Criza financiară

Dec.2009
Mar.2010
Jun.2010
Sep.2010
Dec.2010
Mar.2011
Jun.2011
Sep.2011
Total credite

Dec.2011
Credite MDL /

Mar.2012
Jun.2012
Sep.2012
Dec.2012
Mar.2013
28

58%

Jun.2013
Sep.2013
Dec.2013
Mar.2014
Jun.2014
61%

Sep.2014
Dec.2014
Încrederea în MDL

Mar.2015
Jun.2015
Criza
bancară

Sep.2015
56%

42%

Dec.2015
Mar.2016
Jun.2016
Sep.2016
Dec.2016
Mar.2017
Jun.2017
Sep.2017
Dec.2017
Total Depozite
Depozite MDL/

Mar.2018
Jun.2018
62%

59%
Prezentarea raportului anual 2017
29

MONEDA
NAȚIONALĂ
Agregatele monetare
30
EVOLUȚIA AGREGATELOR VARIAȚIA ANUALĂ A AGREGATELOR (%)
(mlrd MDL)
80.00 40.0%

79.15
70.00
62.30 30.0%
60.00
55.28
20.0%
50.00
44.35
40.00 10.0%
35.53

30.00
0.0%
26.18 19.43
20.00
16.90 -10.0%
10.00

0.00 -20.0%
2014 2015 2016 2017 2018 Aug. 2014 2015 2016 2017 2018 Aug.

M3 M2 M1 M0 M3 M2 M1 M0
Viteza de ciculație a banilor
31
12.0
9.3
10.0

7.2
8.0
5.7
5.0
6.0
4.7
3.7
4.0 3.2
2.9
2.2
2.0
1.6 2.2
1.9

Aug - 18
0.0
Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18

Viteza de circulatie banilor M0 Viteza de circulatie banilor M1 Viteza de circulatie banilor M2 Viteza de circulatie banilor M3
Structura banilor în circulație
32
BANCNOTE ÎN CIRCULAȚIE (CANTITATIV) BANCNOTE ÎN CIRCULAȚIE (VALORIC)
Mln bucăți Mlrd NDL
94 14.00
100.00
90.00 12.00
80.00
10.00
70.00
60.00 8.00
50.00
54 6.00
40.00
30.00 4.00
20.00
2.00
10.00
0.00 0.00

1 leu 5 lei 10 lei 20 lei 50 lei


1 leu 5 lei 10 lei 20 lei 50 lei 100 lei 200 lei 500 lei 1000 lei
100 lei 200 lei 500 lei 1000 lei
Noi monede de 1, 2, 5 și 10 lei
33
• La finele anului 2017, în circulație se aflau peste
130 milioane bancnote de 1, 5 și 10 lei
- Aproximativ 50% din numărul bancnotele în
circulație.
- Dar numai 1,6% din valoarea lor.

• Durata de viață medie a bancnotelor:


1 leu – 1,2 ani
5 lei – 1,8 ani
10 lei – 1,5 ani.

• Monedele de metal au o durată de viață de


aproximativ 10 ori mai mare.

• La costuri de producere comparabile, introducerea


monedelor metalice va genera economii de peste 300
https://www.youtube.com/watch?v=E7QYzsxexC4
milioane lei pe viitorii 20 de ani.
Prezentarea raportului anual 2017
34

SITUAȚIILE
FINANCIARE
Situațiile financiare
35
Profitul disponibil Rezultatul financiar anual rezultă nemijlocit de
necesitatea efectuării operațiunilor monetare și valutare,
2,500
Profit disponibil pentru distribuire (Pierdere
30,000
în vederea atingerii obiectivului fundamental al Băncii.
totală)

19.66 19.98 25,196 Pierderea totală de (95.31) milioane lei înregistrată în


2,000 25,000 2017 a fost determinată de următoarele evoluții cu impact
15.62 17.10 semnificativ:
1,500 20,000
1,778 1,961
Certificatele BNM și 2016 2017
1,000 disponibilităţile băncilor 15,000
Venituri din rezervele 1 188,75 1 315,37
valutare și VMS
500 8,729 10,000
Cheltuieli din disponibilități (1 289,63) (1 249,81)
-262 -95 și operațiuni monetare
- 5,000
Alte venituri și cheltuieli (161,28) (160,87)
2014 2015 2016 2017 operaționale
-500 -
Curs valutar finele anului, USD/MDL (Pierdere totală) (262,15) (95 31)
Profit disponibil pentru distribuire, milioane lei
Soldul disponibilităților băncilor și certificatelor BNM, milioane lei
Situațiile financiare
36
Capitalul statutar este dinamic și se formează până la
atingerea nivelului de 10% din obligațiuni monetare. Capitalul și rezervele
Suficiența capitalului (față de
obligaţiuni monetare), %
Rezervele aferente veniturilor nerealizate se utilizează 12,000 10.00%
pentru acoperirea pierderilor nerealizate din diferențele 8.88%
6.23% 9.00%
de curs valutar și preț de piață rezultate din reevaluarea 10,000
8.00%
stocurilor valutare. 2,709
2,447 7.00%
8,000
2.67% 6.00%
La situația din 31 decembrie 2017, capitalul și rezervele
băncii au constituit suma totală de 4 004,72 milioane 6,000 748 5.00%
lei. 5.08% 4.00%
4,000 7,580 3.00%
6,539
Pierderile nerealizate din diferențe de curs valutar în 5,346 2,351
2.00%
2,000
mărime de (4 851,88) milioane lei și pierderile 1.00%
nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare în mărime 1,653
- 0.00%
de (28,89) milioane lei înregistrare în 2017 lei au fost
acoperite din contul rezervelor aferente veniturilor 2014 2015 2016 2017
nerealizate. Capital statutar, milioane lei
Rezerve aferente veniturilor nerealizate si alte rezerve, milioanei lei
Prezentarea raportului anual 2017
37

REFORMELE
ANGAJATE DE BNM
Reformele angajate de BNM
38
 Programul cu FMI și Banca Mondială (din noiembrie 2016)
 Transparentizarea acționariatului bancar / Vânzarea acțiunilor blocate / Ieșirea din intervenția timpurie
 Evaluarea fenomenului de creditare a părților afiliate / Eliminarea practicilor abuzive
 Consolidarea financiară a sectorului bancar / Capitalizarea adecvată / Reducerea creditelor neperformante
 Crearea Depozitarului Central Unic / Transferarea operațiunilor cu valorile mobiliare
 Fortificarea independenței Băncii Naționale a Moldovei

 Implementarea acordului de asociere cu UE și acordului AMF


 Modificarea cadrlui legislativ și transpunerea Directivelor UE
 Implimentarea cadrului de reglementare în baza principiilor Basel III
 Fortificarea Fondului de Garantare a Depozitelor
 Transpunerea principiilor CSB/FT în cadrul de reglementare

 Reforme interne
 Reorganizarea funcțiilor. Optimizarea Resurselor Umane. Automatizare - IT.
Întrebări & Răspunsuri

1, Bd Grigore Vieru, MD-2005


Chisinau, Republica Moldova
www.bnm.md

Telefon: +373 22 822 606


Email: sergiu.cioclea@bnm.md