Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 15.

– Venitul,Consumul,Investițiile

Planul temei-

1. Venitul si consumul

2. Economiile si investitiile

Venitul si investitiile:

Formele venitului:

 Venit national
 Venit disponibil
 Venit personal

Venit national – valoarea adaugata neta, exprimata in preturile factorilor de productie,


corespunzator contributiei aduse la cererea de bunuri si servicii.

Formele venitului national:

Venit secundar –

 Veniturile din impozite,


Taxe si contributii.

Venturi primare –

 Salariu
 Profit
 Renta
 Dobinda

Consumul:

Partea de venit cheltuita pentru procurarea debunuri si servicii, destinate satisfacerii necesitatilor
menajelor si ale societatii.

Formele consumului :

Consum final – totalitatea cheltuielilor care permit satisfacerea directa a nevoilor umane,
individuale si colective.

Consum intermediar – valoarea bunurilor economice provenite din procese de productie


anterioare, consummate in alte procele de productie in scopul crearii de noi bunuri si servicii.

Consum privat – bunurile si serviciile achizitionate de populatie, inclusive provenite din


productia proprie, in scopul satisfacerii necesitatilor.

Consum public – consumurile institutiilor administratiei centrale si locale de stat, effectuate


pentru prestarea serviciilor publice.
Obiectul consumului:

 Material (bunuri materiale)


 Nematerial (servicii)

Tipul consumului:

 Consum de marfuri
 Autoconsum

Factorii obiectivi ai consumului:

 Nivelul si dinamica salariului, venitului;


 Modificarea asteptarilor in ceeea ce priveste raportul dintre cheltuielile de consum
in present si viitor;
 Anticiparile consumatorilor cu privire la evolutia preturilor si veniturilor;
 Modificarea politicii fiscal, etc.
 Dorinta de a crea reserve financiare;
 Dorinta de a obtine dobinzi;
 Instinctul de ridicare a standardului de viata;
 Senzatia de independenta si libertate;

Legitatile consumului:

Legea psihologica fundamental – J. Keynes

Odata cu cresterea sau scaderea venitului, oamenii inclina, de regula si in medie, sa-si
mareasca sau sa-si deminueze consumul, dar intr-o proportie mai redusa.

Indicatorii consumului:

 Inclinatia medie spre consum – partea din venitul disponibil destinataconsumului;


 Inclinatia marginala spre consum – determina modoficarea consumului la o
modificare unitara a venitului disponibil;

Planul temei:

2. Economiile si investitiile

Economiile –

 Surplusul de venit peste cheltuielile de consum;


 Un rezultat al economisirii;
 Economisire – un process care se realizeaza in decursul unei perioade de timp,
reprezentind un flux de venituri accumulate;
Indicatorii economiilor –

 Inclinatia medie spre economii – reprezinta ponderea economiilor in totalul


venitului disponibil;
 Inclinatia marginala spre economii - arata cum variazaeconomiile la variatia ci o
unutate a venitului disponibil.

Formele economiilor –

 Economii personale;
 Economii brute ale firmelor;
 Economii ale statului;

Investitiile –

 Totalitatea cheltuielilor orientate spre achizitionarea bunurilor de capital, in


vederea sporirii avutiei societatii;
 Reprezinta orice decizie de cheltuire care conduce la dobindirea unui active real
sau financiar, in vederea obtinerii ulterioare a unui flux de lichiditati.

Tipuri de investitii in functie de sursele de formare:

1. Investitii de inlocuire (sursa – amortizarea);


2. Investitii de dezvoltare (sursa – venitul economisit);
 Investitii pentru procurarea de masini si utilaje;
 Investitii I constructii;
 Investitii pentru cresterea stocurilor de marfuri;

Investitii private – Efectuate de sectorul privat;

Investitii publice – Efectuate de stat;

Factorii determinant:

 Rata dobinzii;
 Venitul asteptat de catre intreprinzator;
 Politica statului in domeniul investitiilor;
 Fluctuatiile profitului la investitiile existente; conjuncture economiei nationale.