Sunteți pe pagina 1din 7

Sugestii si teste pentru un caiet de educaţie emoţională

Prof. Popa Nicoleta


Liceul,, Simion Stolnicu,, Comarnic, jud . Prahova

În mii de şcoli din întreaga lume se oferă copiilor programe de educaţie socială şi
emoţională, incluse obligatoriu în programă. În şcolile şi grădiniţele din România, se fac paşi
importanţi în abordarea educaţiei având ca prioritate inteligenţa emoţională.
La vârsta micii şcolarităţi elevii învaţă să-şi recunoască şi să-şi eticheteze cu acurateţe
emoţiile şi felul în care acestea i-au determinat să acţioneze; să înveţe mai mult despre modul
cum şi unde se pot exterioriza sentimentele; să-şi dezvolte empatia, acea abilitate care le
permite să-şi pună sentimentele în acord cu ceilalţi; să citească limbajul trupului şi alte
aspecte nonverbale şi paraverbale; să înveţe să asculte, să fie constructivi, deschişi, creativi,
pricepuţi în dirijarea, conducerea şi controlul relaţiilor personale.
Testele şi jocurile prezentate în continuare urmăresc tocmai aceste obiective:
dezvoltarea conceptului de sine, a controlului emoţional şi a expresivităţii emoţionale. S-ar
putea realiza un caiet pentru copii, fiind şi ei printre autori. Copiii abia aşteaptă să rezolve
astfel de teste pe care le consideră jocuri foarte plăcute şi interesante, folositoare şi
distractive.
Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin teste se bazează pe autocunoaştere. Se spune
că o bună autocunoaştere şi căutarea fericirii umane sunt legate inseparabil. Este greu să fii
mulţumit de viaţa proprie dacă nu-ţi este clar cine eşti şi ce eşti, dacă nu te accepţi cum
eşti(Wood, Tolley, 2007, p.56).
În sprijinul dezvoltării inteligenţei emoţionale sunt şi estele de evidenţiere a unor
trăsături de personalitate, la fel de mult dorite de elevi, iar prelucrarea datelor constituie
pentru ei dovezi de iubire şi de atenţie din partea profesorului. Elevii sunt fericiţi să constate
că ne pasă de ceea ce îi frămâtă, capătă curaj în a-şi exprima nedumeririle, nemulţumirile, îşi
deschid sufletele ştiind că vor fi ascultaţi şi ajutaţi.
Deosebit de importante sunt momentele de analiză a unor momente din filme pe teme
emoţionale. Se pot realiza simple studii de caz. Mijloacele audio-vizuale ne permit să oferim
copiilor situaţii concrete de comportamente bazate pe inteligenţa emoţională, ajutându-ne să
avem o reală comunicare cu elevii.

TEST 1

1. Dă un nume fiecărei persoane.


2. Ce crezi tu că simte fiecare? De ce ?

1.

2.

3.

4.

5.

6
TEST 2

1. Scrie cu culoarea potrivită cum crezi că se simte fiecare păpuşă.


2. Cu care dintre ele simţi la fel în acest moment?
3. Dă-le câte un nume care să le reprezinte emoţia de care sunt cuprinse.
4. Grupează-le după emoţiile lor asemănătoare sau diferite.

Alege imaginea care arată relaţia dintre noi în acest moment:


TEST 3

1. Notează cu litere, în ordine alfabetică, fiecare expresie facială.


2. Scrie în coloana din dreapta ce emoţii crezi tu că exprimă fiecare.

3. Asociază imaginile cu litera corespunzătoare.


TEST 4

1. Ce vedeţi în aceste imagini?


2. Scrieţi ce sentimente şi emoţii vă cuprind privind formele şi culorile din imagini.
TEST 5

HARTA INIMII
Clasa: a III-a
Tema: Harta inimii
Obiective operationale:
 Elevii să fie capabili să-şi descrie calităţile şi nu defectele
 Autocunoaştere si intercunoaştere
Resurse materiale: coli xerox, carioca
Metode: jocul, expunerea, portofoliul individual
Desfăşurarea activităţii:
Elevii sunt împărţiţi pe grupe de lucru, câte patru elevi în grupă. Se stabilesc regulile:
 Suntem sinceri si nu semnăm lucrările realizate.
 Dorim să ne autocunoaştem.
 Lucrăm cu culorile alese de noi.
 Respectăm timpul acordat şi ne încadrăm în el.
 Învăţăm să ne respectăm colegii, să-i ascultăm şi să nu-i întrerupem în timpul
expunerilor individuale.
Individual,elevii desenează o inimă conturând-o pe toată pagina.
Împart inima în patru cămăruţe egale şi le numerotează de la 1 la 4.
În cămăruţa 1 scriu trei calităţi pe care le au.
În cămăruţa 2 scriu trei lucruri pe care le fac bine.
În cămăruţa 3 scriu trei lucruri pe care doresc să le schimbe la ei.
În cămăruţa 4 scriu trei lucruri pe care ar dori să le spună colegii despre ei.

Evaluare:
Fiecare elev citeşte în prima fază ce a scris despre el.
Ceilalţi elevi aduc completări pe care el le adaugă în cămăruţele respective.
Toate desenele sunt expuse pe un panou şi fiecare coleg din clasă trece prin faţa panoului
încercând să identifice cui aparţine fiecare desen după înscrisurile realizate.
BIBLIOGRAFIE

Andersen, P., Limbajul trupului. Bucureşti: Teora, 2007


Collett, P., Cartea gesturilor. Bucureşti: 2005
Elias, M., Tobias, S., Friedlander,B.,Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor.
Bucureşti: Curtea Veche, 2007
Goleman, H., Inteligenţa Emoţională. Bucureşti:Curtea Veche, 2007
Marcus, S., Empatie şi personalitate. Bucureşti:Atos, 1997
Mitrofan, L., Prietenia. O cale de dezvoltare şi maturizarea personalităţii.
Bucureşti: SPER, 2001
Roco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională. Bucureşti: Polirom, 2004
Wood, R, Tolley, H., Inteligenţa emoţională prin teste. Bucureşti:Meteor Press, 2007