Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 3
∈ ℕ ⇒ x + 1 = 1 sau x + 1 = 3 3p
x +1
Elementele mulțimii M sunt 0 și 2 2p
2. x12 − 1 = mx1 , x22 − 1 = mx2 , pentru orice număr real m 2p
mx1 mx2
+ = 2 , deci m = 1 3p
x1 x2
3. 2 − x = x ⇒ 2 − x = x2 ⇒ x2 + x − 2 = 0 3p
x = −2 , care nu convine sau x = 1 , care convine 2p
4. În mulțimea A sunt 20 de numere, deci sunt 20 de cazuri posibile 1p
Pentru n ≤ 20 , obținem log 2 n ∈ ℕ ⇔ n ∈ {1, 2, 4,8,16} , deci sunt 5 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 5 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 20 4
5. mMP = −1 , deci panta mediatoarei segmentului MP este m = 1 2p
1 3 3 1
Q  ,  este mijlocul lui MP , deci ecuația mediatoarei este y − = x − ⇔ y = x + 1 3p
 2 2 2 2
6. AB BC 5 2 BC
= ⇔ =
sin C sin A 1 2 3p
2 2
BC = 10 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2 4 1 2 4
 
M ( 0 ) =  −1 0 −1 ⇒ det ( M ( 0 ) ) = −1 0 −1 = 2p
0 1 3 0 1 3
 
= 0 + ( −4 ) + 0 − 0 − ( −6 ) − ( −1) = 3 3p
b) 1 2 4
det ( M ( m ) ) = −1 m −1 = −4m 2 + m + 3 , pentru orice număr real m 2p
m 1 3
 3 
det ( M ( m ) ) = 0 ⇔ m = −
3
sau m = 1 , deci sistemul are soluție unică pentru m ∈ ℝ \ − ,1 3p
4  4 
c) Pentru m = 1, sistemul este compatibil nedeterminat și soluțiile sistemului sunt
3p
( 3 − 2α ,1 − α ,α ) , unde α ∈ ℂ
5  1 2 5
4 (1 − α ) = ( 3 − α ) ⇔ α = −1 sau α = , deci soluțiile sunt ( 5,2, −1) sau  − , − , 
2 2
2p
3  3 3 3
Probă scrisă la matematică M_mate-info Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a)
x ∗ y = 1 xy − 1 x − 1 y + 3 + 6 = 2p
3 2 2 4 4

3 ( ) ( ) ( )( y − 32 ) + 32 , pentru orice numere reale x și y


=1x y−3 −1 y−3 + 3 =1 x−3
2 2 2 2 3 2
3p

x∗ x = 1(x − 3) + 3 , x∗ x∗ x = 1(x − 3) + 3
b) 2 3
2p
3 2 2 9 2 2

9( 2) 2
3
1 x − 3 + 3 = x ⇔ x = − 3 sau x = 3 sau x = 9 3p
2 2 2
c) 9 9 9
x∗ = ∗ x = x , pentru orice număr real x , deci e = este elementul neutru al legii „ ∗ ” 2p
2 2 2
9
n ∗ n ' = n '∗ n = ⇔ 4nn '− 6n − 6n ' = 27 , unde n ' este simetricul lui n și, cum pentru
2
3p
n, n ' ∈ ℕ , numărul 4nn '− 6n − 6n ' este par, obținem că nu există niciun număr natural n al
cărui simetric în raport cu legea de compoziție „ ∗ ” să fie număr natural
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 2x + 1
f ′( x) = 1 − = 3p
x + x +1
2

x2 − x x ( x − 1)
= = , x∈ℝ 2p
x + x +1
2
x2 + x + 1
b) Tangenta la graficul funcției f în punctul ( a, f ( a ) ) este paralelă cu dreapta de ecuație
1 1 2p
y = − x + 2 ⇔ f '( a ) = −
7 7
a ( a − 1) 1 1 1
= − ⇔ 8a 2 − 6a + 1 = 0 ⇔ a = sau a = 3p
a + a +1
2 7 4 2
c) f continuă pe ℝ , lim f ( x ) = −∞ , f ( 0 ) = 0 , f (1) = 1 − ln 3 ∈ ( −1,0 ) 3p
x →−∞
f este strict descrescătoare pe ( 0,1) și f este strict crescătoare pe (1, +∞ ) , deci, pentru
1p
fiecare n ∈ ℕ* , ecuația f ( x ) + n = 0 nu are nicio soluție în [ 0, +∞ )
f este strict crescătoare pe ( −∞,0 ) ⇒ pentru fiecare n ∈ ℕ* , ecuația f ( x ) + n = 0 are
1p
soluție unică în ( −∞,0 ) , deci pentru fiecare n ∈ ℕ* , ecuația f ( x ) + n = 0 are soluție unică
2.a) 2 2 2
x x2 2
∫ e f ( x ) dx = ∫ e ⋅ dx = ∫ x dx = =
x x
3p
0 0 ex 0
2 0
= 2−0= 2 2p
b) 1 0 1 0 1
∫ f ( x ) dx = ∫ − xe dx + ∫ xe dx = ( x + 1) e −1 − ( x + 1) e 0 =
−x −x −x −x
A= 3p
−1 −1 0
2 2
=1− +1 = 2 − 2p
e e
c) 1 1 1 1
(1
)
( n + 2 ) I n = ( n + 2 ) ∫ x n f ( x ) dx = ( n + 2 ) ∫ x n+1e− x dx = ∫ x n+ 2 ' e− x dx = + ∫ x n+ 2e− x dx
e 0
2p
0 0 0
1 1 1
1 −x 1 1
0 ≤ x ≤1⇒ ≤ e ≤ 1 ⇒ ⋅ x n+ 2 ≤ x n+ 2e − x ≤ x n+ 2 ⇒ ∫ x n+ 2 dx ≤ ∫ x n+ 2 e− x dx ≤ ∫ x n+ 2 dx 1p
e e e0 0 0
1 1
1 1
Cum lim ∫x
n+2
dx = lim = 0 , obținem lim ∫ x n + 2 e− x dx = 0 ⇒ lim ( n + 2 ) I n = 2p
n→+∞ n →+∞ n + 3 n→+∞ n→+∞ e
0 0

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2