Sunteți pe pagina 1din 8

Planificare calendaristică in conformitate cu programa școlară pentru Invatamantul Special, clasele a III-a – a X-a

Aprobata prin ordin al ministrului Nr. …….. / 2005 pe structura anului scolar 2017/2018 publicat in Monitorul Oficial, OMEN Nr. 3382/24.02.2017

Str. Anton Pann, nr. 7,Voluntari – Ilfov


Tel./Fax : 031 412 79 05
Cod fiscal: 11269080
scoala1voluntari@yahoo.com

Clasa a VIII-a Nr._______/_____________


Disciplina: Limba engleza
Viză sef catedră .................................
Nr. ore: 2 ore /sapt L1
Profesor: Fundeanu Andreea
Aria Curriculara: Limbă şi Comunicare Viză director...........................
PLANIFICAREA ESTE ORIENTATIVĂ ŞI SE ADAPTEAZĂ NIVELULUI CLASEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Nr UNITATEA DE OBIECTIVE DE REFERINTA CONŢINUTURI Nr. Saptămâna Observaţii


crt ÎNVĂŢARE ore
1. Initial Revision Conţinuturile din anii anteriori reluate şi 4 S1-S2 TEST
sistematizate+ test predictiv 11.09.-22.09 PREDICTIV

1
2. SPORTS 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular: sporturi, activitati sportive 6 S3-S5
unui scrut mesaj audiat, emis cu Elemente de constructie a 25.09-13.10
viteza normala ; comunicarii: adjective descriptive,
1.4 sa desprinda informatii can/can’t;
particulare dintr-un mesaj audiat ; Functii comunicative:
2.2 sa integreze cuvinte noi in 2. a se prezenta si a prezenta pe cineva
enunturi simple ; 4. a identifica elemente din universal
2.4 sa vorbeasca despre sine/ alte familiar
persoane/ activitati din universul 5. a descrie persoane, animale, locuri
imediat ; 12. a exprima preferinte
3.2 sa desprinda informatii
particulare dintr-un text citit ;
3.3 sa citeasca cu voce tare un text
scurt ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

3. MY FAMILY 1.1 identifice marci orale ale Vocabular : membrii familiei, ocupatii 4 S6-S7
categoriilor gramaticale Elemente de constructie a comunicarii : 16.10-27.10
fundamentale; Present Simple, pronume personal,
1.3 sa reactioneze adecvat la adjectivul posesiv « my »
diferite tipuri de mesaje; Functii comunicative :
2.1 sa reproduce scurte mesaje/parti 2. a se prezenta si a prezenta pe cineva
ale unui mesaj; 4. a identifica elemente din universal
2.2 sa integreze cuvinte noi in familiar
enunturi simple ; 5. a descrie persoane, animale, locuri
2.4 sa vorbeasca despre sine/ alte 11. a relata activitati la prezent
persoane/ activitati din universul
imediat ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

HALLOWEEN! Vocabular : traditii si obiceiuri specifice


- Dezvoltarea creativitatii prin
activitati de desenat, decupat
obiecte specifice sarbatorii de
Halloween
SAPTAMANA SCOALA ALTFEL S8: 30.10-04.11

2
4. MY FAVOURITE FOOD 1.1 identifice marci orale ale Vocabular :fructe, legume, bauturi 4 S9-S10
categoriilor gramaticale Elemente de constructie a comunicarii : 06.11-17.11
fundamentale; numarul substantivelor
1.3 sa reactioneze adecvat la Functii comunicative :
diferite tipuri de mesaje; 4. a identifica elemente din universal
1.4 sa desprinda informatii familiar
particulare dintr-un mesaj audiat ; 11. a relata activitati la prezent
2.2 sa integreze cuvinte noi in 12. a exprima preferinte
enunturi simple ;
2.3 sa produce mesaje scurte in
situatie de interactiunel
2.4 sa vorbeasca despre sine/ alte
persoane/ activitati din universul
imediat ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

MY HOUSE 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular : incaperile casei, mobila, 6 S11-S13
5. unui scrut mesaj audiat, emis cu aparatura electrocasnica 20.11-08.12
viteza normala ; Elemente de constructie a comunicarii :
1.4 sa desprinda informatii there is/there are, prepozitiile de loc, How
particulare dintr-un mesaj audiat ; does it work ?, Put the table in the right
2.1 sa reproduce mesaje/parti ale corner !, Where is the kitchen ?
unui mesaj ; Functii comunicative :
2.2 sa integreze cuvinte noi in 3. a angaja si a incheia un schimb verbal
enunturi simple ; 4. a identifica elemente din universul
2.4 sa vorbeasca despre sine/ alte familiar
persoane/ activitati din universul 8. a localiza persoane, obiecte, actiuni
imediat ; 10. a propune si a cere cuiva sa faca ceva
3.2 sa desprinda informatii 13. a da si a urma instructiuni tehnice
particulare dintr-un text citit ;
3.3 sa citeasca cu voce tare un text - Dezvoltarea creativitatii prin
scurt ; crearea, in grupuri, a proiectului
4.1 sa reproduca litere, grupuri de « Casa mea » ;
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

6 MERRY CHRISTMAS! 1.3 sa reactioneze adecvat la Vocabular : traditii si obiceiuri specifice, 4 S14-S15
diferite tipuri de mesaje; colinde 11.12-22.12
- Dezvoltarea creativitatii prin

3
2.1 sa reproduce mesaje/parti ale realizarea unei felicitari cu tema
unui mesaj ; Merry Christmas !
2.2 sa integreze cuvinte noi in
enunturi simple ;
2.4 sa vorbeasca despre sine/ alte
persoane/ activitati din universul
imediat ;
3.2 sa desprinda informatii
particulare dintr-un text citit ;
3.3 sa citeasca cu voce tare un text
scurt ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;
VACANTA DE IARNA 23.12.2017-14.01.2018
7. 1.1sa identifice marci orale ale Vocabular : partile corpului, imbracaminte,
LET’S TALK ABOUT ME! categoriilor gramaticale adresa locuintei, insusiri fizice si morale S16-S17
fundamentale; Elemente de constructie a comunicarii : 4 15.01-26.01
1.2 sa desprinda sensul global al adjectivul posesiv « my » singular si plural,
unui scrut mesaj audiat, emis cu adjectivul demonstrativ 24 ianuarie-
viteza normala ; Functii comunicative : Ziua Unirii
1.4 sa desprinda informatii 1.a saluta si a raspunde la salut Principatelor
particulare dintr-un mesaj audiat ; 2.a se prezenta si a prezenta pe cineva Romane ( zi
2.1 sa reproduce mesaje/parti ale 3. a angaja si a incheia un schimb verbal libera)
unui mesaj ; 4. a identifica elemente din universul
2.2 sa integreze cuvinte noi in familiar
enunturi simple ; 6. a cere si a da informatii de ordin
2.4 sa vorbeasca despre sine/ alte personal, despre mediul inconjurator
persoane/ activitati din universul
imediat ; Proiect : Talk about yourself !
3.3 sa citeasca cu voce tare un text
scurt
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

4
Toate Conţinuturile anterioare reluate şi 2 S18
6. REVISION sistematizate 29.01-2.02
VACANTA INTERSEMESTRIALA 3.02-11.02
7. SEMESTRUL II 1.3 sa reactioneze adecvat la Vocabular : obiecte scolare, activitati
diferite tipuri de mesaje; scoalare
1.2 sa desprinda sensul global al Elemente de constructie a comunicarii : 14.02
TIME FOR SCHOOL unui scrut mesaj audiat, emis cu recapitulare adjectiv posesiv si S1-S2 VALENTINE’S
viteza normala ; demonstrativ, prepozitiile de loc, Present DAY
1.4 sa desprinda informatii Simple 4 12.02-23.02
particulare dintr-un mesaj audiat ; Where is my pen ?
2.1 sa reproduce mesaje/parti ale It’s on the desk !
unui mesaj ; This book is mine !
2.2 sa integreze cuvinte noi in Functii comunicative :
enunturi simple ; 4. a identifica elemente din universul
2.4 sa vorbeasca despre sine/ alte familiar
persoane/ activitati din universul 8. a localiza persoane, obiecte, actiuni
imediat ; 11. a relata activitati la prezent
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

8. I LOVE ANIMALS ! 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular : animale domestice si salbatice,
unui scrut mesaj audiat, emis cu actiuni ale animalelor S3
viteza normala ; Elemente de constructie a comunicarii : 2 26.02-02.03
1.3 sa reactioneze adecvat la can/can’t
diferite tipuri de mesaje; This is a dog.
1.4 sa desprinda informatii Functii comunicative :
particulare dintr-un mesaj audiat ; 4. a identifica elemente din universul
2.1 sa reproduce mesaje/parti ale familiar
unui mesaj ; 5.a descrie persoane, animale, locuri
2.2 sa integreze cuvinte noi in 11. a relata activitati la prezent
enunturi simple ;
2.4 sa vorbeasca despre sine/ alte
persoane/ activitati din universul

5
imediat ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

9. HOW’S THE WEATHER ? 1.3 sa reactioneze adecvat la Vocabular : anotimpurile, caracteristici 2 S4


diferite tipuri de mesaje climatice 05.03-09.03 8.03-
2.1 sa reproduca scurte mesaje/parti Elemente de constructie a comunicarii : Mother’s Day
ale unui mesaj adjectivul, Present Simple activities
2.2 sa integreze cuvinte noi in How’s the weather ?
enunturi simple It’s sunny.
2.4 sa vorbeasca despre sine/alte It’s winter.
persoane/activitati din universul Functii comunicative :
imediat 3.a angaja si a incheia un schimb verbal
4.1 sa reproduca litere, grupuri de 4. a identifica elemente din universul
litere, cuvinte, sintagme, enunturi familiar
8. a localiza persoane, obiecte, actiuni
11. a relata activitati la prezent

10. HOW LONG IS AN YEAR? 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular : momentele zilei, zilele
unui scrut mesaj audiat, emis cu saptamanii, lunile anului, urari « La Multi 4 S5-S6
viteza normala ; Ani ! » 12.03-23.03
1.3 sa reactioneze adecvat la Elemente de constructie a comunicarii :
diferite tipuri de mesaje; numeralul ordinal, Present Simple
2.1 sa reproduca scurte mesaje/parti It’s morning !
ale unui mesaj Monday is the first day of the week !
Birthdays! 2.2 sa integreze cuvinte noi in Functii comunicative :
enunturi simple 3.a angaja si a incheia un schimb verbal
2.4 sa vorbeasca despre sine/alte 4. a identifica elemente din universul
persoane/activitati din universul familiar
imediat 6. a cere si a da informatii de ordin
4.1 sa reproduca litere, grupuri de personal, despre mediul inconjurator
litere, cuvinte, sintagme, enunturi 7. a multumi si a raspunde la multumiri
11. a relata activitati la prezent
12. a exprima preferinte

11. SHOPPING 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular: hrana, imbracaminte, numerele 2 S7
unui scurt mesaj audiat, emis cu 1-20 26.03-30.03
viteza normala Elemente de constructie a comunicarii:
2.1 sa reproduca scurte mesaje/parti numeralul cardinal

6
ale unui mesaj Functii comunicative:
2.2 sa integreze cuvinte noi in 3.a angaja si a incheia un schimb verbal
enunturi simple 4. a identifica elemente din universul
2.3 sa produca mesaje scurte in familiar
situatie de interactiune 6. a cere si a da informatii de ordin
2.4 sa vorbeasca despre sine/alte personal, despre mediul inconjurator
persoane/activitati din universul 12. a exprima preferinte
imediat
3.2 sa desprinda informatii
particulare dintr-un text citit ;
3.3 sa citeasca cu voce tare un text
scurt ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;
VACANTA DE PRIMAVARA 30.03.2018-10.04.2018
12. CARTOONS ! 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular: anterior 4 S8-S9
unui scrut mesaj audiat, emis cu Elemente de constructie a comunicarii: 10.04-20.04
viteza normala ; there is/ there are, prepozitii de loc,
1.4 sa desprinda informatii numeralul cardinal, adjectival posesiv,
particulare dintr-un mesaj audiat ; numarul substantivelor
2.1 sa reproduca scurte mesaje/parti Functii comunicative:
ale unui mesaj ; 4. a identifica elemente din universal
2.3 sa produca mesaje scurte in familiar
situatie de interactiune ; 5. a descrie persoane, animale, locuri
3.2 sa desprinda informatii 8. a localiza persoane, obiecte, actiuni
particulare dintr-un text citit ; 11. a relata activitati la prezent
3.3 sa citeasca cu voce tare un text
scurt ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

TV, INTERNET AND 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular: radio, televizor, internet, 4 S10-S11 1 mai-Ziua
COMPUTE unui scrut mesaj audiat, emis cu computer, telefon, 23.04-04.05 Muncii (zi
RS viteza normala ; Functii comunicative: libera)
2.1 sa reproduca scurte mesaje/parti 4. a identifica elemente din universul
ale unui mesaj ; familiar
2.4 sa vorbeasca despre sine/alte 6. a cere si a da informatii de ordin
persoane/activitati din universul personal, despre mediul inconjurator
imediat 8. a localiza persoane, obiecte, actiuni

7
3.2 sa desprinda informatii 11. a relata activitati la prezent
particulare dintr-un text citit ; 12. a exprima preferinte
3.3 sa citeasca cu voce tare un text 13. a da si a urma instructiuni tehnice
scurt ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi

GETTING TO KNOW 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular: orase, cladiri, statele Marii 4 S12-S13
ENGLAND unui scrut mesaj audiat, emis cu Britanii, traditii, personalitati representative 07.05-18.05
viteza normala ; Functii comunicative:
1.4 sa desprinda informatii 5. a descrie persoane, animale,locuri
particulare dintr-un mesaj audiat ; 6. a cere si a da informatii de ordin
3.2 sa desprinda informatii personal, despre mediul inconjurator
particulare dintr-un text citit ; 8. a localiza persoane, obiecte, actiuni
3.3 sa citeasca cu voce tare un text 12. a exprima preferinte
scurt ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

13. REVISION Toate Conţinuturile anterioare reluate şi 2 S14


Units 9,10,11 sistematizate 21.05-25.05
14. CHILDREN’S DAY 1.2 sa desprinda sensul global al Vocabular: timp liber 2 S15 28 mai-
unui scrut mesaj audiat, emis cu Alice in Wonderland 28.05-01.06 Rusaliile (zi
viteza normala ; libera)
1.4 sa desprinda informatii 1 iunie-Ziua
particulare dintr-un mesaj audiat ; Copilului (zi
3.2 sa desprinda informatii libera)
particulare dintr-un text citit ;
3.3 sa citeasca cu voce tare un text
scurt ;
4.1 sa reproduca litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunturi ;

12. FINAL REVISION Toate Continuturile semestrului II 4 S16-S17


04.06.-16.06