Sunteți pe pagina 1din 1

NUMELE......................................... DATA: ...............................

TEST DE EVALUARE
CLASA a III-a

1. Încercuiește forma corectă:

Steluțe argintii de nea / ne-a cad ușor pe întinsul pământ.


Doamna învățătoare nea / ne-a spus să scriem frumos.
Nea / Ne-a ajutat și nea / ne-a Mihai.
Noi neam / ne-am dus la țară la un neam / ne-am de-al nostru.
La începutul lunii mai / m-ai m-am întâlnit cu Dan.
El era mai / m-ai vesel decât de obicei.
De ce mai / m-ai sunat?
Mie / Mi-e foame.
Am o mie / mi-e de lei, dar mie / mi-e îmi place să economisesc.
Mia / Mi-a de lei o voi folosi să îmi cumpăr ce mia / mi-a atras atenția la magazinul de calculatoare.
Sunt pregătit pentru cea / ce-a mai frumoasă zi din an, ziua mea.
Nu știu cea / ce-a vrut Maria.

2. Scrie deasupra punctelor unul din cuvintele nea / ne-a, neam / ne-am, mai / m-ai:

Din înaltul cerului, din norii albi ca spuma laptelui, se cerneau liniştit fulgi albi de…….

Tata…….…luat să facem pârtie până la poarta lui ………Costică.

Suntem un ………… de români.

…………… hotărât să ne vizităm mai des.

Mă pregătesc pentru concursul din luna ……………. .

……………… rugat să-ți dau și ție cărțile.

3. Alcătuiește câte o propoziție cu cuvintele mie, mi-e, mia, mi-a, cea, ce-a:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și