Sunteți pe pagina 1din 1

Diriginte:

An şcolar 2011-2012
Cls. a VIII-a

PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII


- semestrul I -

RESPONSABILI
NR. DENUMIREA ŞI TIPUL LOC DE
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DATA
CRT. ACŢIUNII DESF.
PARTICIPANŢI
Diriginte
- tentaţii;
- dificultăţi în organizarea eficientă a timpului;
Copiii noştri şi organizarea sept.
1. - rolul stabilirii de priorităţi în organizarea Şc. Nr.6
eficientă a timpului 2011
activităţilor zilnice;
- rolul părinţilor în organizarea timpului copiilor;
Părinţi
Diriginte
- metodologie / programe / calendar / noutăţi;
Admiterea în învăţământul oct.
2 - implicarea părinţilor în luarea deciziilor cu privire Şc. Nr.6
superior 2011
la alegerea profilului/ profilurilor liceal(e) potrivite;
Părinţi/ Copii
Diriginte
- zestrea genetică;
Cultivarea încrederii şi stima - motivaţia pentru muncă şi cultivarea ei; nov.
3 Şc. Nr.6
de sine - calităţile şi defectele copiilor; 2011
- rolul părinţilor în dezvoltarea personală a copiilor;
Părinţi
Diriginte
- explorarea şi evaluarea alternativelor;
- planul de carieră; dec.
4 Procesul de luare a deciziilor Şc. Nr.6
- importanţa autocunoaşterii / Valori 2011
- îmbunătăţirea performanţelor şcolare
Părinţi/ Copii