Sunteți pe pagina 1din 1

ARTIȘTII PLASTICI sau

CEI CARE GÂNDESC ÎN IMAGINI


Mulți copii nu pot reține informații de pe o schiță. Personalizați schița recapitulativă
de mai jos. Transformați-o într-o lucrare plastică. Folosiți culori și ajutați artiștii să rețină cu
drag teoria la gramatică.
De exemplu, o puteți transforma într-un copac cu patru ramuri mari, într-un balaur cu
patru capete ce se ramifică în funcție de numărul părților de vorbire care pot fi avea valoare de
element regent pentru un anumit tip de subordonată, într-un castel cu patru tunuri și pe fiecare
turn creați un număr diferit de ferestre (o fereastră corespunde unui element regent) etc.

Schiță
Propozițiile subordonate studiate sunt:
 PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ SUBIECTIVĂ (SB)
element regent:
VERBUL IMPERSONAL
VERBUL REFLEXIV IMPERSONAL
VERBUL LA DIATEZA PASIVĂ FOLOSIT CA IMPERSONAL
ADVERBUL PEDICATIV
LOCUȚIUNEA ADVERBIALĂ PREDICATIVĂ
EXPRESIA VERBALĂ IMPERSONALĂ
LOCUȚIUNEA VERBALĂ IMPERSONALĂ

 PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ PREDICATIVĂ (PR)


element regent
VERBUL COPULATIV

 PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ ATRIBUTIVĂ (AT)


element regent
SUBSTANTIVUL
PRONUMELE
NUMERALUL CU VALOARE SUBSTANTIVALĂ

 PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ DIRECTĂ (CD)


element regent
VERBUL TRANZITIV
LOCUȚIUNEA VERBALĂ TRANZITIVĂ
INTERJECȚIEA PREDICATIVĂ