Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciţiul financiar

Nr.
Indicatori 01.01.2016- 01.01.2017-
Crt.
30.06.2016 30.06.2017
1 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 231.823 55.404
2 Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 248.197 167.759
3 Marjă comercială (1-2) -16.374 -112.355
4 Producţia vândută (ct. 701 la 708 fără 707) 6.308.856 7.222.453
Variația stocurilor de produse finite și a
5 producției în curs 1.324 4.463
de execuție (ct. 711+712)
Venituri din producţia de imobilizări (ct.
6 0 3.055.858
721+722)
7 Producţia exerciţiului (4+5+6) 6.310.180 10.282.774
Consumuri de la terţi (gr. 60 fără 607, gr. 61 şi
8 1.208.542 4.193.742
gr. 62)
9 Valoare adăugată (3+7-8) 5.085.264 5.966.677
10 Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7411) 0 0
11 Cheltuieli cu personalul (gr. 64) 1.139.733 1.811.816
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
12 209.085 89.402
asimilate (ct. 635)
13 Excedent brut de exploatare (9+10-11-12) 3.736.446 4.065.259
14 Alte venituri de exploatare (ct. 7417+758+7815) 64.027 1.558
Ajustări de valoare privind imobilizările
15 corporale și 2.190.206 2.016.916
necorporale (ct. 6811+6813-7813)
Ajustări de valoare privind activele circulante (ct.
16 -189.673 -68.141
654+6814-754-7814)
17 Ajustări privind provizioanele (ct. 6812-7812) 123.389 48.798
18 Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+658) 370.191 10.287
19 Rezultat din exploatare (13+14-15-16-17-18) 1.306.360 2.058.957
20 Venituri financiare monetare (gr. 76) 319.373 147.483
21 Cheltuieli financiare monetare (gr. 66) 41.452 37.480

Ajustări de valoare privind imobilizările


22 financiare și investițiile deținute ca active 0 0
circulante (ct. 686-786)

23 Rezultat curent al exerciţiului (19+20-21-22) 1.584.281 2.168.960


24 Venituri extraordinare (ct. 771) 0 0
25 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 0 0
26 Rezultat brut al exerciţiului (23+24-25) 1.584.281 2.168.960
27 Impozit pe profit (ct. 691) 361.057 437.158
Rezultat net al exerciţiului (profit net sau
28 1.223.224 1.731.802
pierdere) (26-27)

S-ar putea să vă placă și